Судије

Друга Футсал лига 22/23 - делегирање

УТАКМИЦА
ДАТУМ
ВРЕМЕ
МЕСТО

Стадион: СЦ Раковица

Други судија: Марко Мартиновић

Трећи судија: Стефан Батиница

Посматрач: Миле Бекрић

Делегат: Миленко Марић

Први судија: Далибор Станковић

Стадион: Чика Душко Јовановић

Делегат: Ненад Мутавџић

Први судија: Бојан Милић

Други судија: Жељко Стоилков

Трећи судија: Славиша Јаковљевић

Посматрач: Александар Комадинић

Стадион: УСЦ Бањица

Делегат: Борис Правиловић

Први судија: Марко Мајсторовић

Други судија: Радослав Миленковић

Трећи судија: Срђан Михајловић

Посматрач: Зоран Антонић

Стадион: УСЦ Чаир

Делегат: Небојша Ристић

Први судија: Дејан Стајић

Други судија: Данијел Ристић

Трећи судија: Александар Ранђеловић

Посматрач: Александар Вељовић

Стадион: СЦ Пожаревац

Делегат: Мирослав Цимеша

Први судија: Владимир Тошић

Други судија: Предраг Вујић

Трећи судија: Милош Живановић

Посматрач: Жељко Станков

Стадион: Кристална сала

Делегат: Ненад Митић

Први судија: Никола Алексић

Други судија: Иван Биорац

Трећи судија: Марјан Сарка

Посматрач: Божидар Нинчић

Стадион: СЦ Шивара

Први судија: Немања Костић

Други судија: Далибор Златковић

Трећи судија: Данијел Ристић

Делегат: Мирослав Марјановић

Посматрач: Владимир Франета

Стадион: СЦ Пожаревац

Трећи судија: Стефан Батиница

Први судија: Бојан Граовац

Други судија: Бане Папишта

Делегат: Драгутин Божовић

Посматрач: Зоран Богданов

Стадион: СРЦ Дубочица

Трећи судија: Стефан Филиповић

Делегат: Микица Стојиљковић

Посматрач: Саша Стефановић

Други судија: Иван Биорац

Први судија: Никола Алексић

Стадион: Хала спортова Суботица

Други судија: Срђан Михајловић

Делегат: Славенко Матовић

Посматрач: Миле Бекрић

Први судија: Никола Рабреновић

Трећи судија: Марко Пурић

Стадион: ОШ.Вук Караџић

Први судија: Марјан Сарка

Други судија: Благоје Мијаиловић

Трећи судија: Марко Мајсторовић

Делегат: Милош Лазаревић

Посматрач: Божидар Нинчић

Стадион: дворана Смедерево

Други судија: Немања Радић

Трећи судија: Страхиња Радовић

Посматрач: Жељко Станков

Први судија: Бојан Буројевић

Делегат: Дарко Петронијевић

Стадион: УСЦ Бањица

Први судија: Дејан Стајић

Други судија: Данијел Ристић

Делегат: Ђорђе Марковић

Посматрач: Драган Милосављевић

Трећи судија: Милан Јеремић

Стадион: Кристална Дворана

Први судија: Владан Радуловић

Други судија: Ђорђе Нинић

Трећи судија: Марко Пурић

Делегат: Милош Петковић

Посматрач: Зоран Антонић

Стадион: СЦ Раковица

Први судија: Марко Мајсторовић

Други судија: Радослав Миленковић

Трећи судија: Бранко Галић

Делегат: Михајло Надаждин

Посматрач: Ђорђе Билић

Стадион: Чика Душко Јовановић

Први судија: Далибор Станковић

Други судија: Марко Мартиновић

Трећи судија: Стеван Лазаревић

Делегат: Мухамед Бихорац

Посматрач: Сретен Васић

Стадион: УСЦ Чаир

Посматрач: Александар Вељовић

Први судија: Братислав Јовић

Други судија: Иван Станковић

Трећи судија: Милош Грујић

Делегат: Братислав Денић

Стадион: УСЦ Чаир

Посматрач: Александар Комадинић

Први судија: Бојан Милић

Други судија: Славиша Јаковљевић

Трећи судија: Александар Ранђеловић

Делегат: Дејан Продановић

Стадион: СЦ Пожаревац

Посматрач: Сретен Васић

Први судија: Братислав Јовић

Други судија: Бојан Милић

Трећи судија: Стеван Лазаревић

Делегат: Милош Берисавац

Стадион: СРЦ Дубочица

Трећи судија: Стефан Филиповић

Први судија: Марко Мајсторовић

Други судија: Радослав Миленковић

Делегат: Небојша Ристић

Посматрач: Владимир Франета

Стадион: УСЦ Чаир

Први судија: Александар Минић

Други судија: Жељко Стоилков

Делегат: Жељко Сокић

Посматрач: Саша Стефановић

Трећи судија: Немања Костић

Стадион: Хала спортова Суботица

Први судија: Владимир Тошић

Други судија: Предраг Вујић

Трећи судија: Филип Рељић

Делегат: Роберт Петровић

Посматрач: Жељко Станков

Стадион: дворана Смедерево

Први судија: Владан Радуловић

Други судија: Ђорђе Нинић

Делегат: Мирослав Цимеша

Посматрач: Александар Јакшић

Трећи судија: Страхиња Радовић

Стадион: ОШ.Вук Караџић

Први судија: Бојан Буројевић

Други судија: Бојан Манигода

Трећи судија: Митар Недељковић

Делегат: Славенко Матовић

Посматрач: Александар Комадинић

Стадион: Кристална сала

Први судија: Небојша Панић

Делегат: Ненад Митић

Трећи судија: Далибор Станковић

Посматрач: Миле Бекрић

Други судија: Предраг Лазаревић

Стадион: УСЦ Чаир

Први судија: Дејан Стајић

Други судија: Далибор Златковић

Делегат: Микица Стојиљковић

Посматрач: Саша Стефановић

Трећи судија: Оливер Николић

Стадион: СЦ Раковица

Први судија: Владимир Тошић

Други судија: Филип Рељић

Посматрач: Зоран Антонић

Делегат: Борис Правиловић

Трећи судија: Марко Пурић

Стадион: СЦ Шивара

Први судија: Александар Минић

Други судија: Данијел Ристић

Делегат: Владан Миладиновић

Посматрач: Александар Вељовић

Трећи судија: Немања Костић

Стадион: Чика Душко Јовановић

Делегат: Дејан Продановић

Посматрач: Драган Милосављевић

Први судија: Милош Грујић

Други судија: Александар Ранђеловић

Трећи судија: Иван Станковић

Стадион: УСЦ Бањица

Трећи судија: Марко Савић

Делегат: Милован Марјановић

Посматрач: Драган Радисавчевић

Први судија: Бојан Милић

Други судија: Славиша Јаковљевић

Стадион: СЦ Пожаревац

Први судија: Марјан Сарка

Други судија: Благоје Мијаиловић

Трећи судија: Страхиња Радовић

Делегат: Ђорђе Марковић

Посматрач: Александар Јакшић

Стадион: ОШ.Вук Караџић

Други судија: Бане Папишта

Трећи судија: Немања Радић

Делегат: Мухамед Бихорац

Посматрач: Жељко Станков

Први судија: Бојан Граовац

Стадион: Кристална сала

Први судија: Марко Мајсторовић

Други судија: Радослав Миленковић

Трећи судија: Милош Живановић

Делегат: Мирослав Цимеша

Посматрач: Божидар Нинчић

Стадион: УСЦ Чаир

Први судија: Далибор Станковић

Други судија: Марко Мартиновић

Трећи судија: Братислав Јовић

Делегат: Братислав Денић

Посматрач: Александар Комадинић

Стадион: Хала Спортова Суботица

Други судија: Ђорђе Нинић

Трећи судија: Предраг Вујић

Делегат: Милош Петковић

Посматрач: Зоран Богданов

Први судија: Владан Радуловић

Стадион: СРЦ Дубочица

Први судија: Оливер Николић

Други судија: Иван Станковић

Трећи судија: Стефан Филиповић

Делегат: Мирослав Марјановић

Посматрач: Сретен Васић

Стадион: СЦ Шивара

Други судија: Ђорђе Нинић

Трећи судија: Милош Грујић

Делегат: Микица Стојиљковић

Посматрач: Сретен Васић

Први судија: Владан Радуловић

Стадион: УСЦ Бањица

Први судија: Марко Мајсторовић

Други судија: Радослав Миленковић

Трећи судија: Милош Живановић

Делегат: Милош Лазаревић

Посматрач: Божидар Нинчић

Стадион: Чика Душко Јовановић

Делегат: Небојша Ристић

Посматрач: Саша Стефановић

Трећи судија: Далибор Златковић

Први судија: Данијел Ристић

Други судија: Немања Костић

Стадион: УСЦ Чаир

Први судија: Никола Алексић

Делегат: Славенко Матовић

Други судија: Бранко Галић

Трећи судија: Александар Ранђеловић

Посматрач: Владимир Франета

Стадион: Кристална сала

Први судија: Бојан Буројевић

Други судија: Митар Недељковић

Трећи судија: Иван Биорац

Делегат: Борис Правиловић

Посматрач: Ђорђе Билић

Стадион: дворана Смедерево

Први судија: Оливер Николић

Други судија: Стеван Лазаревић

Трећи судија: Жељко Стоилков

Делегат: Ненад Мутавџић

Посматрач: Зоран Богданов

Стадион: СРЦ Дубочица

Први судија: Иван Станковић

Други судија: Жељко Стоилков

Трећи судија: Стефан Филиповић

Посматрач: Александар Комадинић

Делегат: Братислав Денић

Стадион: СЦ Раковица

Први судија: Владан Радуловић

Други судија: Ђорђе Нинић

Трећи судија: Предраг Лазаревић

Делегат: Милош Петковић

Посматрач: Александар Јакшић

Стадион: УСЦ Чаир

Посматрач: Александар Вељовић

Делегат: Мирослав Марјановић

Први судија: Никола Алексић

Други судија: Бранко Галић

Трећи судија: Иван Биорац

Стадион: Кристална сала

Први судија: Радослав Миленковић

Трећи судија: Благоје Мијаиловић

Делегат: Драгутин Божовић

Посматрач: Миле Бекрић

Други судија: Милош Живановић

Стадион: дворана Смедерево

Први судија: Далибор Станковић

Други судија: Марко Мартиновић

Трећи судија: Страхиња Радовић

Делегат: Дејан Продановић

Посматрач: Драган Милосављевић

Стадион: СЦ Пожаревац

Први судија: Петар Радојчић

Други судија: Стефан Батиница

Трећи судија: Марко Мајсторовић

Делегат: Предраг Бељевић

Посматрач: Драган Радисавчевић

Стадион: Хала спортова Суботица

Први судија: Владимир Тошић

Други судија: Филип Рељић

Трећи судија: Марко Пурић

Делегат: Предраг Бељевић

Посматрач: Миле Бекрић

Стадион: СЦ Шивара

Први судија: Никола Рабреновић

Други судија: Предраг Лазаревић

Делегат: Владан Миладиновић

Посматрач: Александар Комадинић

Трећи судија: Александар Ранђеловић

Стадион: Чика Душко Јовановић

Први судија: Бојан Буројевић

Други судија: Немања Радић

Трећи судија: Бојан Манигода

Делегат: Небојша Ристић

Посматрач: Владимир Франета

Стадион: УСЦ Чаир

Први судија: Бојан Милић

Други судија: Славиша Јаковљевић

Трећи судија: Милош Грујић

Делегат: Жељко Сокић

Посматрач: Саша Стефановић

Стадион: дворана Смедерево

Први судија: Марјан Сарка

Други судија: Благоје Мијаиловић

Трећи судија: Стефан Батиница

Делегат: Славенко Матовић

Посматрач: Сретен Васић

Стадион: СЦ Раковица

Први судија: Александар Минић

Други судија: Жељко Стоилков

Трећи судија: Марко Савић

Делегат: Милован Марјановић

Посматрач: Ђорђе Билић

Стадион: УСЦ Чаир

Први судија: Александар Минић

Други судија: Дејан Стајић

Трећи судија: Стефан Филиповић

Делегат: Мирослав Марјановић

Посматрач: Владимир Франета

Стадион: Кристална сала

Трећи судија: Предраг Вујић

Делегат: Милован Марјановић

Посматрач: Зоран Антонић

Први судија: Никола Рабреновић

Други судија: Бојан Граовац

Стадион: СРЦ Дубочица

Први судија: Бојан Буројевић

Други судија: Страхиња Радовић

Трећи судија: Немања Костић

Делегат: Небојша Ристић

Посматрач: Александар Вељовић

Стадион: СЦ Раковица

Први судија: Далибор Станковић

Други судија: Марко Мартиновић

Трећи судија: Милан Јеремић

Делегат: Ненад Митић

Посматрач: Зоран Богданов

Стадион: Спортска хала Чика Душко Јовановић

Посматрач: Сретен Васић

Први судија: Иван Станковић

Други судија: Александар Ранђеловић

Трећи судија: Милош Грујић

Делегат: Мухамед Бихорац

Стадион: СЦ Пожаревац

Други судија: Ђорђе Нинић

Трећи судија: Милош Живановић

Делегат: Мирослав Цимеша

Посматрач: Жељко Станков

Први судија: Иван Биорац

Стадион: СЦ Раковица

Први судија: Срђан Михајловић

Други судија: Бојан Манигода

Трећи судија: Митар Недељковић

Делегат: Дарко Петронијевић

Посматрач: Александар Јакшић

Стадион: СЦ Шивара

Први судија: Марко Мајсторовић

Други судија: Радослав Миленковић

Трећи судија: Милош Грујић

Делегат: Ненад Митић

Посматрач: Сретен Васић

Стадион: ОШ.Вук Караџић

Први судија: Дејан Стајић

Други судија: Далибор Златковић

Трећи судија: Немања Костић

Делегат: Дејан Продановић

Посматрач: Драган Милосављевић

Стадион: УСЦ Чаир

Први судија: Данијел Ристић

Други судија: Стефан Филиповић

Трећи судија: Стеван Лазаревић

Делегат: Жељко Сокић

Посматрач: Александар Вељовић

Стадион: Хала спортова Суботица

Први судија: Марјан Сарка

Други судија: Благоје Мијаиловић

Трећи судија: Предраг Вујић

Делегат: Борис Правиловић

Посматрач: Божидар Нинчић

Стадион: дворана Смедерево

Први судија: Бојан Милић

Други судија: Славиша Јаковљевић

Трећи судија: Немања Радић

Делегат: Михајло Надаждин

Посматрач: Ђорђе Билић

Стадион: СЦ Шивара

Први судија: Бојан Буројевић

Други судија: Немања Радић

Трећи судија: Страхиња Радовић

Делегат: Дарко Петронијевић

Посматрач: Александар Вељовић

Стадион: УСЦ Чаир

Делегат: Ненад Мутавџић

Посматрач: Владимир Франета

Први судија: Александар Минић

Други судија: Немања Костић

Трећи судија: Александар Ранђеловић

Стадион: СРЦ Дубочица

Први судија: Иван Станковић

Делегат: Жељко Сокић

Посматрач: Саша Стефановић

Други судија: Жељко Стоилков

Трећи судија: Стефан Филиповић

Стадион: Хала Спортова Суботица

Први судија: Далибор Станковић

Други судија: Марко Мартиновић

Делегат: Роберт Петровић

Посматрач: Ђорђе Билић

Трећи судија: Филип Рељић

Стадион: ОШ.Вук Караџић

Други судија: Ђорђе Нинић

Трећи судија: Стефан Батиница

Посматрач: Александар Јакшић

Делегат: Милош Петковић

Први судија: Владан Радуловић

Стадион: дворана Смедерево

Први судија: Никола Рабреновић

Други судија: Бранко Галић

Трећи судија: Марко Мајсторовић

Делегат: Милош Берисавац

Посматрач: Драган Милосављевић

Стадион: Сп.сала Чика Душко Јовановић

Први судија: Оливер Николић

Други судија: Стеван Лазаревић

Трећи судија: Иван Станковић

Посматрач: Александар Вељовић

Делегат: Жељко Сокић

Стадион: ОШ.Мике Антић

Први судија: Дејан Стајић

Други судија: Данијел Ристић

Трећи судија: Далибор Златковић

Делегат: Небојша Ристић

Посматрач: Александар Комадинић

Стадион: УСЦ Чаир

Трећи судија: Жељко Стоилков

Делегат: Владан Миладиновић

Посматрач: Саша Стефановић

Први судија: Александар Минић

Други судија: Бојан Милић

Стадион: СЦ Раковица

Посматрач: Ђорђе Билић

Први судија: Братислав Јовић

Други судија: Александар Ранђеловић

Трећи судија: Милош Живановић

Делегат: Михајло Надаждин

Стадион: УСЦ Вождовац

Први судија: Бојан Буројевић

Други судија: Митар Недељковић

Трећи судија: Бојан Манигода

Делегат: Ђорђе Марковић

Посматрач: Зоран Антонић

Стадион: Кристална сала

Посматрач: Божидар Нинчић

Први судија: Владимир Тошић

Други судија: Предраг Вујић

Трећи судија: Марко Пурић

Делегат: Предраг Бељевић

Стадион: дворана Смедерево

Посматрач: Миле Бекрић

Делегат: Михајло Надаждин

Први судија: Бојан Граовац

Други судија: Бане Папишта

Трећи судија: Благоје Мијаиловић

Стадион: ОШ.Вук Караџић

Први судија: Никола Рабреновић

Други судија: Бранко Галић

Трећи судија: Милан Јеремић

Делегат: Милош Лазаревић

Посматрач: Драган Радисавчевић

Стадион: СРЦ Дубочица

Други судија: Ђорђе Нинић

Трећи судија: Немања Костић

Делегат: Мирослав Марјановић

Посматрач: Владимир Франета

Први судија: Владан Радуловић

Стадион: СЦ Пожаревац

Први судија: Оливер Николић

Други судија: Стеван Лазаревић

Делегат: Миленко Марић

Посматрач: Драган Милосављевић

Трећи судија: Радослав Миленковић

Стадион: Хала Спортова Суботица

Први судија: Владимир Тошић

Други судија: Марко Пурић

Трећи судија: Филип Рељић

Делегат: Предраг Бељевић

Посматрач: Жељко Станков

Стадион: СЦ Шивара

Први судија: Александар Минић

Други судија: Бојан Милић

Трећи судија: Славиша Јаковљевић

Делегат: Владан Миладиновић

Посматрач: Александар Вељовић

Стадион: Сала Чика Душко Јовановић

Први судија: Бојан Буројевић

Други судија: Бојан Манигода

Трећи судија: Митар Недељковић

Посматрач: Александар Вељовић

Делегат: Владан Миладиновић

Стадион: УСЦ Бањица

Посматрач: Ђорђе Билић

Први судија: Бојан Милић

Други судија: Славиша Јаковљевић

Трећи судија: Ђорђе Нинић

Делегат: Дејан Продановић

Стадион: Кристална сала

Делегат: Мирослав Цимеша

Посматрач: Миле Бекрић

Први судија: Никола Алексић

Други судија: Радослав Миленковић

Трећи судија: Иван Биорац

Стадион: УСЦ Чаир

Први судија: Никола Рабреновић

Други судија: Предраг Лазаревић

Трећи судија: Александар Ранђеловић

Делегат: Жељко Сокић

Посматрач: Александар Комадинић

Стадион: СЦ Раковица

Делегат: Милован Марјановић

Посматрач: Александар Јакшић

Први судија: Бојан Граовац

Други судија: Благоје Мијаиловић

Трећи судија: Бранко Галић

Стадион: СЦ Шивара

Први судија: Далибор Станковић

Други судија: Марко Мартиновић

Трећи судија: Милош Живановић

Делегат: Небојша Ристић

Посматрач: Саша Стефановић

Стадион: СРЦ Дубочица

Посматрач: Саша Стефановић

Први судија: Милош Грујић

Други судија: Александар Ранђеловић

Делегат: Ненад Мутавџић

Трећи судија: Стефан Филиповић

Стадион: СЦ Пожаревац

Први судија: Петар Радојчић

Други судија: Предраг Вујић

Делегат: Милош Петковић

Посматрач: Божидар Нинчић

Трећи судија: Срђан Михајловић

Стадион: Хала спортова Суботица

Први судија: Бојан Граовац

Други судија: Благоје Мијаиловић

Трећи судија: Марко Пурић

Делегат: Роберт Петровић

Посматрач: Зоран Богданов

Стадион: дворана Смедерево

Трећи судија: Милош Живановић

Делегат: Борис Правиловић

Посматрач: Владимир Франета

Први судија: Далибор Станковић

Други судија: Марко Мартиновић

Стадион: ОШ.Вук Караџић

Први судија: Александар Минић

Други судија: Дејан Стајић

Трећи судија: Радослав Миленковић

Делегат: Миленко Марић

Посматрач: Сретен Васић

Стадион: хала ОШ Мика Антић

Први судија: Владан Радуловић

Други судија: Ђорђе Нинић

Трећи судија: Немања Радић

Делегат: Владан Миладиновић

Посматрач: Александар Комадинић

Стадион: СЦ Раковица

Први судија: Бојан Буројевић

Други судија: Радослав Миленковић

Трећи судија: Бојан Манигода

Посматрач: Александар Јакшић

Делегат: Роберт Петровић

Стадион: УСЦ Бањица

Први судија: Александар Минић

Други судија: Милош Грујић

Трећи судија: Стефан Филиповић

Делегат: Борис Правиловић

Посматрач: Драган Милосављевић

Стадион: Спортска хала Чика Душко Јовановић

Први судија: Никола Алексић

Други судија: Бранко Галић

Трећи судија: Немања Радић

Делегат: Мухамед Бихорац

Посматрач: Владимир Франета

Стадион: дворана Смедерево

Први судија: Далибор Станковић

Други судија: Марко Мартиновић

Трећи судија: Милош Живановић

Делегат: Милош Берисавац

Посматрач: Драган Радисавчевић

Стадион: СЦ Шивара

Први судија: Данијел Ристић

Други судија: Далибор Златковић

Делегат: Жељко Сокић

Посматрач: Александар Вељовић

Трећи судија: Милош Грујић

Стадион: Сала ОШ Мике Антић

Први судија: Бојан Милић

Други судија: Славиша Јаковљевић

Трећи судија: Александар Ранђеловић

Делегат: Братислав Денић

Посматрач: Сретен Васић

Стадион: СРЦ Дубочица

Посматрач: Александар Комадинић

Први судија: Александар Минић

Други судија: Стеван Лазаревић

Трећи судија: Немања Костић

Делегат: Братислав Денић

Стадион: СЦ Раковица

Први судија: Срђан Михајловић

Други судија: Владимир Тошић

Трећи судија: Марко Пурић

Делегат: Ненад Митић

Посматрач: Зоран Антонић

Стадион: СЦ Пожаревац

Први судија: Никола Рабреновић

Други судија: Предраг Лазаревић

Посматрач: Драган Радисавчевић

Делегат: Ђорђе Марковић

Трећи судија: Радослав Миленковић

Стадион: ОШ. Вук Караџић

Други судија: Бојан Граовац

Трећи судија: Милош Живановић

Делегат: Дарко Петронијевић

Посматрач: Божидар Нинчић

Први судија: Петар Радојчић

Стадион: Хала спортова Суботица

Први судија: Владан Радуловић

Други судија: Никола Алексић

Трећи судија: Милан Јеремић

Посматрач: Ђорђе Билић

Делегат: Михајло Надаждин

Стадион: УСЦ Чаир

Посматрач: Саша Стефановић

Први судија: Дејан Стајић

Други судија: Данијел Ристић

Трећи судија: Далибор Златковић

Делегат: Мирослав Марјановић

Стадион: УСЦ Вождовац

Први судија: Дејан Стајић

Други судија: Данијел Ристић

Делегат: Микица Стојиљковић

Посматрач: Жељко Станков

Трећи судија: Иван Биорац

Стадион: Сала Чика Душко Јовановић

Први судија: Владан Радуловић

Други судија: Милан Јеремић

Трећи судија: Александар Ранђеловић

Делегат: Славенко Матовић

Посматрач: Саша Стефановић

Стадион: СЦ Шивара

Трећи судија: Иван Станковић

Делегат: Милован Марјановић

Посматрач: Владимир Франета

Први судија: Никола Алексић

Други судија: Благоје Мијаиловић

Стадион: УСЦ Чаир

Трећи судија: Немања Костић

Други судија: Предраг Лазаревић

Делегат: Жељко Сокић

Посматрач: Александар Вељовић

Први судија: Никола Рабреновић

Стадион: Хала Спортова Суботица

Други судија: Радослав Миленковић

Трећи судија: Филип Рељић

Делегат: Драгутин Божовић

Посматрач: Миле Бекрић

Први судија: Марко Мајсторовић

Стадион: ОШ. Вук Караџић

Посматрач: Драган Радисавчевић

Први судија: Бојан Буројевић

Други судија: Милош Живановић

Трећи судија: Бојан Манигода

Делегат: Милош Берисавац

Стадион: Кристална сала

Први судија: Далибор Станковић

Други судија: Марко Мартиновић

Трећи судија: Благоје Мијаиловић

Делегат: Милош Петковић

Посматрач: Ђорђе Билић

Стадион: УСЦ Чаир

Први судија: Никола Алексић

Други судија: Бранко Галић

Трећи судија: Милош Грујић

Делегат: Славенко Матовић

Посматрач: Александар Комадинић

Стадион: СЦ Пожаревац

Први судија: Владан Радуловић

Други судија: Ђорђе Нинић

Трећи судија: Милан Јеремић

Делегат: Мирослав Цимеша

Посматрач: Александар Јакшић

Стадион: СРЦ Дубочица

Трећи судија: Стефан Филиповић

Делегат: Ненад Мутавџић

Посматрач: Владимир Франета

Први судија: Иван Станковић

Други судија: Александар Ранђеловић

Стадион: ОШ.Вук Караџић

Први судија: Никола Рабреновић

Други судија: Предраг Лазаревић

Трећи судија: Страхиња Радовић

Посматрач: Драган Милосављевић

Делегат: Дејан Продановић

Стадион: СЦ Раковица

Први судија: Марко Мајсторовић

Други судија: Радослав Миленковић

Трећи судија: Иван Биорац

Делегат: Ненад Митић

Посматрач: Зоран Богданов

Стадион: ОШ. Вук Караџић

Други судија: Благоје Мијаиловић

Трећи судија: Милош Живановић

Делегат: Дарко Петронијевић

Посматрач: Миле Бекрић

Први судија: Никола Алексић

Стадион: СЦ Раковица

Посматрач: Драган Милосављевић

Први судија: Далибор Станковић

Други судија: Марко Мартиновић

Трећи судија: Радослав Миленковић

Делегат: Ђорђе Марковић

Стадион: дворана Смедерево

Први судија: Небојша Панић

Други судија: Владан Радуловић

Трећи судија: Марко Мајсторовић

Делегат: Мухамед Бихорац

Посматрач: Драган Радисавчевић

Стадион: ОШ. Вук Караџић

Први судија: Бојан Граовац

Други судија: Бане Папишта

Делегат: Предраг Бељевић

Посматрач: Зоран Богданов

Трећи судија: Предраг Вујић

Стадион: СЦ Шивара

Посматрач: Александар Вељовић

Трећи судија: Стефан Филиповић

Други судија: Данијел Ристић

Први судија: Александар Минић

Делегат: Небојша Ристић

Стадион: Сала ОШ Мике Антић

Први судија: Никола Рабреновић

Други судија: Предраг Лазаревић

Трећи судија: Милош Грујић

Делегат: Микица Стојиљковић

Посматрач: Саша Стефановић

Стадион: Кристална сала

Трећи судија: Предраг Вујић

Делегат: Славенко Матовић

Посматрач: Жељко Станков

Први судија: Филип Рељић

Други судија: Марко Пурић

Стадион: СРЦ Дубочица

Први судија: Марко Мајсторовић

Други судија: Благоје Мијаиловић

Трећи судија: Братислав Јовић

Стадион: УСЦ Чаир

Први судија: Никола Алексић

Други судија: Бранко Галић

Трећи судија: Иван Биорац

Делегат: Владан Миладиновић

Посматрач: Саша Стефановић

Стадион: Спортска хала Чика Душко Јовановић

Први судија: Славиша Јаковљевић

Други судија: Стефан Филиповић

Трећи судија: Александар Ранђеловић

Делегат: Микица Стојиљковић

Посматрач: Владимир Франета

Стадион: СЦ Раковица

Први судија: Бојан Буројевић

Други судија: Бојан Манигода

Трећи судија: Срђан Михајловић

Делегат: Миленко Марић

Посматрач: Миле Бекрић

Стадион: СЦ Пожаревац

Први судија: Радослав Миленковић

Други судија: Немања Радић

Трећи судија: Страхиња Радовић

Делегат: Михајло Надаждин

Посматрач: Драган Милосављевић

Делегирање 23/24

Делегирање 22/23

Делегирање 21/22