Судије

Супер лига жене - делегирање 21/22

УТАКМИЦА
ДАТУМ
ВРЕМЕ
МЕСТО

Стадион: Градски стадион Суботица

Главни судија: Милица Миловановић

I помоћник: Александра Радовановић

II помоћник: Андреа Милошевић

Делегат: Велимир Миљковић

Стадион: Фк Потисје

Главни судија: Катарина Петровић

II помоћник: Марија Ђорђевић

Делегат: Зоран Митровић

I помоћник: Бојана Шћепановић

Стадион: Градски стадион

I помоћник: Љубица Чубрило

II помоћник: Дуња Вукчевић

Посматрач: Биљана Трифуновић

Главни судија: Зорана Стоиљковић

Делегат: Жељко Рељић

Стадион: Рајко Митић - југ вештачка трава бр 5

Главни судија: Маша Алексић

I помоћник: Александра Костић

II помоћник: Маја Милошевић

Посматрач: Јелена Морача

Делегат: Дејан (КШ) Ивановић

Стадион: Градски стадион Суботица

Главни судија: Јелена Трнинић

I помоћник: Мирела Голић

II помоћник: Дуња Вукчевић

Делегат: Марко Антић

Стадион: Стадион ЖФК Машинац

Посматрач: Јасмина Зафировић Стијеља

Главни судија: Ивана Чолаковић

I помоћник: Ћирковић Андријана

II помоћник: Андреа Маринковић

Делегат: Давид Милић

Стадион: Спортски центар ФСБ"АДА ЦИГАНЛИЈА"

Главни судија: Андријана Дамјановић

I помоћник: Марија Јовановић

II помоћник: Јелена Поповић

Делегат: Душан Милић

Стадион: Рајко Митић - југ вештачка трава бр 5

I помоћник: Зорица Жујовић

II помоћник: Маријана Рајовић

Посматрач: Сузана Секулић

Главни судија: Јелена Међедовић

Делегат: Мирјана Радовановић

Стадион: СЦ ФСБ Ада Циганлија

Главни судија: Мима Станковић

I помоћник: Александра Костић

II помоћник: Маја Милошевић

Делегат: Кристина Крстић

Стадион: Стадион у Кањижи

I помоћник: Јована Шијан

II помоћник: Мила Мошорински

Делегат: Ана Тепшић

Главни судија: Тамара Лазаревски

Стадион: Градски стадион

I помоћник: Андријана Дамјановић

II помоћник: Анђела Сретеновић

Делегат: Драгољуб Обрадовић

Главни судија: Марија Јовановић

Стадион: стадион ФК ЦЕМЕНТ

Главни судија: Милица Миловановић

I помоћник: Александра Радовановић

II помоћник: Андреа Милошевић

Делегат: Новица Живковић

Стадион: Градски стадион Суботица

Делегат: Горан Илић

Главни судија: Зорана Стоиљковић

I помоћник: Дуња Вукчевић

II помоћник: Мирела Голић

Стадион: СЦ ФСБ Ада Циганлија

Делегат: Дејан Лекић

Главни судија: Јасмина Мицкоска

I помоћник: Љубица Чубрило

II помоћник: Зорица Жујовић

Стадион: стадион Рајко Митић југ вештачка трава бр 4

Главни судија: Марина Живковић

II помоћник: Маја Милошевић

I помоћник: Андреа Милошевић

Посматрач: Биљана Трифуновић

Делегат: Ненад Јеринић

Стадион: Градски стадион Позаревац

I помоћник: Мина Павловић

Делегат: Душко Милановић

Главни судија: Јована Полић

II помоћник: Маријана Рајовић

Стадион: Стадион ЖФК Машинац

Делегат: Живка Комленац

Главни судија: Милица Миловановић

I помоћник: Ћирковић Андријана

II помоћник: Андреа Маринковић

Посматрач: Јасмина Зафировић Стијеља

Стадион: Фк Потисје

Делегат: Радивој Мушкиња

Главни судија: Ивана Чолаковић

I помоћник: Тамара Лазаревски

II помоћник: Александра Костић

Стадион: стадион ФК ЦЕМЕНТ

Делегат: Драган Исаиловић

Главни судија: Андријана Дамјановић

I помоћник: Маја Милошевић

II помоћник: Андреа Милошевић

Стадион: Рајко Митић - југ вештачка трава бр 5

Делегат: Славко Костадиновић

Главни судија: Марија Јовановић

I помоћник: Анђела Сретеновић

II помоћник: Јелена Поповић

Стадион: Градски стадион Суботица

Главни судија: Јелена Међедовић

I помоћник: Ивана Јовановић

II помоћник: Александра Стојанац

Делегат: Радивој Мушкиња

Стадион: Фк Потисје

Делегат: Душан Петковић

Главни судија: Јасмина Мицкоска

I помоћник: Јована Шијан

II помоћник: Љубица Чубрило

Стадион: Градски стадион

Главни судија: Катарина Петровић

I помоћник: Зорица Жујовић

II помоћник: Маријана Рајовић

Посматрач: Сузана Секулић

Делегат: Дејан (КШ) Ивановић

Стадион: Рајко Митић - југ вештачка трава бр 5

Главни судија: Марина Живковић

I помоћник: Александра Радовановић

II помоћник: Андреа Милошевић

Посматрач: Јелена Морача

Делегат: Марко Антић

Стадион: Рајко Митић - југ вештачка трава бр 5

Главни судија: Андријана Дамјановић

I помоћник: Зорица Жујовић

II помоћник: Јована Старчевић

Делегат: Дејан (КШ) Ивановић

Стадион: Стадион ЖФК Машинац

Делегат: Зоран Митровић

I помоћник: Милена Ристић

II помоћник: Марија Ђорђевић

Посматрач: Јасмина Зафировић Стијеља

Главни судија: Наталија Крстић

Стадион: Спортски центар ФСБ"АДА ЦИГАНЛИЈА"

Делегат: Душан Милић

Главни судија: Мима Станковић

I помоћник: Александра Костић

II помоћник: Маја Милошевић

Стадион: стадион ФК ЦЕМЕНТ

Делегат: Драган Исаиловић

I помоћник: Тамара Лазаревски

II помоћник: Љубица Чубрило

Посматрач: Милица Кикановић

Главни судија: Јована Полић

Стадион: стадион ФК ЦЕМЕНТ

Главни судија: Марина Живковић

I помоћник: Александра Радовановић

II помоћник: Андреа Милошевић

Делегат: Живка Комленац

Стадион: Рајко Митић - југ вештачка трава бр 5

Делегат: Ненад Јеринић

Главни судија: Марина Живковић

I помоћник: Маја Милошевић

II помоћник: Андреа Милошевић

Посматрач: Јелена Морача

Стадион: Спортски центар ФСБ"АДА ЦИГАНЛИЈА"

Главни судија: Јована Шијан

I помоћник: Бојана Шћепановић

II помоћник: Љубица Чубрило

Посматрач: Сузана Секулић

Делегат: Ана Тепшић

Стадион: Стадион ЖФК Машинац

Делегат: Душко Милановић

Главни судија: Јелена Међедовић

I помоћник: Ивана Јовановић

II помоћник: Александра Стојанац

Стадион: Градски стадион

Главни судија: Катарина Петровић

I помоћник: Зорица Жујовић

II помоћник: Маријана Рајовић

Делегат: Дејан Лекић

Стадион: Фк Потисје

Главни судија: Јасмина Мицкоска

I помоћник: Љубица Чубрило

II помоћник: Мирела Голић

Посматрач: Јелена Ранков

Делегат: Марко Антић

Стадион: стадион ФК ЦЕМЕНТ

II помоћник: Андреа Маринковић

Делегат: Душан Петковић

Главни судија: Мима Станковић

I помоћник: Ћирковић Андријана

Стадион: Рајко Митић - југ вештачка трава бр 5

Главни судија: Зорана Стоиљковић

I помоћник: Јелена Трнинић

II помоћник: Дуња Вукчевић

Делегат: Жељко Рељић

Стадион: Стадион ЖФК Машинац

Главни судија: Ивана Чолаковић

II помоћник: Андреа Милошевић

Посматрач: Јасмина Зафировић Стијеља

Делегат: Давид Милић

I помоћник: Мина Павловић

Стадион: Градски стадион Суботица

Делегат: Драган Исаиловић

Главни судија: Тамара Лазаревски

I помоћник: Зорана Стоиљковић

II помоћник: Дуња Вукчевић

Стадион: Рајко Митић - југ вештачка трава бр 5

Делегат: Зоран Митровић

Главни судија: Марија Јовановић

I помоћник: Јелена Поповић

II помоћник: Јована Старчевић

Стадион: Спортски центар ФСБ"АДА ЦИГАНЛИЈА"

Делегат: Новица Живковић

Главни судија: Јелена Међедовић

I помоћник: Ивана Јовановић

II помоћник: Бојана Шћепановић

Посматрач: Јелена Морача

Стадион: Стадион ЖФК Машинац

Делегат: Дејан (КШ) Ивановић

Главни судија: Андријана Дамјановић

I помоћник: Александра Радовановић

II помоћник: Ћирковић Андријана

Посматрач: Нона Стефановић-Пажин

Стадион: Фк Потисје

Делегат: Ненад Јеринић

Главни судија: Јелена Трнинић

I помоћник: Николина Пуртић

II помоћник: Јована Шијан

Стадион: стадион ФК ЦЕМЕНТ

Делегат: Душан Милић

Главни судија: Мима Станковић

I помоћник: Александра Костић

II помоћник: Маја Милошевић

Посматрач: Сузана Секулић

Стадион: Рајко Митић - југ вештачка трава бр 5

Главни судија: Милица Миловановић

I помоћник: Андреа Маринковић

Делегат: Драгољуб Обрадовић

II помоћник: Марија Ђорђевић

Стадион: Рајко Митић - југ вештачка трава бр 5

Делегат: Мирјана Радовановић

Главни судија: Јелена Цветковић

I помоћник: Јелена Цојкић

II помоћник: Александра Костић

Стадион: Градски стадион Суботица

Делегат: Радивој Мушкиња

Главни судија: Зорана Стоиљковић

II помоћник: Мирела Голић

I помоћник: Јелена Трнинић

Посматрач: Јелена Ранков

Стадион: Спортски центар ФСБ"АДА ЦИГАНЛИЈА"

Делегат: Живка Комленац

II помоћник: Андреа Милошевић

Главни судија: Милица Миловановић

I помоћник: Андријана Дамјановић

Посматрач: Јелена Морача

Стадион: Градски стадион

Делегат: Марко Антић

Посматрач: Биљана Трифуновић

II помоћник: Јована Старчевић

Главни судија: Марина Живковић

I помоћник: Марија Јовановић

Стадион: Рајко Митић - југ вештачка трава бр 5

Делегат: Кристина Крстић

Главни судија: Мима Станковић

I помоћник: Ћирковић Андријана

II помоћник: Љубица Чубрило

Стадион: Стадион ЖФК Машинац

Делегат: Дејан (КШ) Ивановић

Главни судија: Марина Живковић

I помоћник: Александра Костић

II помоћник: Андреа Милошевић

Посматрач: Јасмина Зафировић Стијеља

Стадион: Спортски центар ФСБ"АДА ЦИГАНЛИЈА"

Делегат: Жељко Рељић

Главни судија: Јелена Међедовић

I помоћник: Ивана Јовановић

II помоћник: Бојана Шћепановић

Посматрач: Сузана Секулић

Стадион: стадион ФК ЦЕМЕНТ

Делегат: Слађана Брадић

Главни судија: Јелена Цојкић

I помоћник: Ивана Чолаковић

II помоћник: Маријана Рајовић

Стадион: Градски стадион Суботица

Главни судија: Марина Живковић

I помоћник: Александра Костић

II помоћник: Андреа Милошевић

Делегат: Душан Милић

Стадион: Рајко Митић - југ вештачка трава бр 5

Главни судија: Андријана Дамјановић

I помоћник: Марија Јовановић

II помоћник: Љубица Чубрило

Делегат: Ненад Јеринић

Стадион: Градски стадион

Главни судија: Марија Јовановић

I помоћник: Милица Миловановић

II помоћник: Маријана Рајовић

Делегат: Новица Живковић

Стадион: Фк Потисје

Главни судија: Јелена Међедовић

I помоћник: Ивана Јовановић

II помоћник: Бојана Шћепановић

Посматрач: Јелена Ранков

Делегат: Дејан Лекић

Делегирање 23/24

Делегирање 22/23

Делегирање 21/22