Лига

Кадетска лига Србије 23/24

12.08.2023 11:00
Вршац
4
5
3
5
13.08.2023 17:00
Јагодина
1
1
1
1
12.08.2023 15:30
Београд
4
1
2
1
12.08.2023 16:30
Крагујевац
0
0
0
0
12.08.2023 17:00
Земун
5
3
3
1
12.08.2023 10:00
Београд
7
0
3
0
12.08.2023 14:00
Београд (Палилула)
3
3
2
3
12.08.2023 13:00
Ниш
0
5
0
0
16.08.2023 11:00
Београд
2
2
1
2
19.08.2023 12:30
Суботица
4
1
1
0
19.08.2023 10:00
Нови Београд
4
0
2
0
19.08.2023 13:00
Београд
1
3
0
2
19.08.2023 13:00
Краљево
0
3
0
2
19.08.2023 17:00
Лучани
3
0
3
0
19.08.2023 10:00
Земун
0
3
0
1
19.08.2023 17:00
Вршац
2
1
1
1
23.08.2023 17:00
Јагодина
2
0
1
0
23.08.2023 12:30
Београд
7
1
1
0
23.08.2023 15:30
Крагујевац
1
5
1
3
23.08.2023 13:00
Земун
3
1
2
1
23.08.2023 19:30
Београд
5
0
2
0
23.08.2023 16:00
Београд (Палилула)
1
1
0
1
23.08.2023 17:30
Ниш
1
3
0
2
23.08.2023 13:30
Ветерник
12
0
8
0
26.08.2023 19:00
Београд
2
0
1
0
27.08.2023 15:00
Нови Београд
0
1
0
0
27.08.2023 14:00
Београд
5
1
1
0
26.08.2023 17:00
Краљево
0
2
0
2
27.08.2023 17:00
Лучани
2
1
1
1
09.09.2023 13:30
Земун
0
0
0
0
26.08.2023 17:00
Вршац
3
0
2
0
27.08.2023 17:00
Јагодина
2
2
1
2
03.09.2023 10:00
Београд
2
0
2
0
02.09.2023 16:30
Крагујевац
2
0
2
0
04.09.2023 11:00
Земун
4
0
3
0
02.09.2023 17:00
Београд
1
0
0
0
02.09.2023 16:00
Београд (Палилула)
3
0
2
0
02.09.2023 13:00
Ниш
3
1
2
1
02.09.2023 13:30
Ветерник
2
1
1
0
02.09.2023 15:00
Суботица
2
4
1
2
16.09.2023 13:00
Београд
3
1
1
1
17.09.2023 13:00
Београд
5
0
4
0
16.09.2023 17:00
Краљево
1
3
0
1
17.09.2023 10:00
Лучани
4
0
0
0
16.09.2023 17:00
Земун
1
2
1
1
16.09.2023 11:00
Павлиш
0
2
0
0
16.09.2023 16:00
Јагодина
0
3
0
2
16.09.2023 13:30
Београд
6
0
2
0
23.09.2023 14:30
Крагујевац
1
1
1
1
24.09.2023 10:00
Земун
3
2
1
1
23.09.2023 17:00
Београд
9
0
7
0
23.09.2023 11:00
Београд (Палилула)
0
0
0
0
23.09.2023 13:00
Ниш
3
2
1
1
24.09.2023 15:00
Ветерник
5
2
5
2
23.09.2023 13:00
Суботица
5
1
3
0
25.09.2023 16:00
Нови Београд
3
1
1
0
30.09.2023 14:00
Београд
1
2
0
1
30.09.2023 13:00
Краљево
0
1
0
0
01.10.2023 10:00
Лучани
5
0
3
0
01.10.2023 15:30
Земун
0
2
0
1
30.09.2023 13:00
Вршац
2
1
0
0
01.10.2023 13:00
Јагодина
2
0
0
0
10.12.2023 12:30
Београд
0
4
0
2
01.10.2023 14:00
Крагујевац
1
2
1
1
08.10.2023 12:30
Земун
5
1
4
0
08.10.2023 15:00
Београд
8
0
2
0
07.10.2023 11:00
Београд (Палилула)
1
5
0
3
07.10.2023 15:30
Ниш
0
0
0
0
07.10.2023 13:00
Ветерник
2
0
0
0
07.10.2023 15:00
Суботица
1
4
1
2
07.10.2023 15:30
Нови Београд
1
4
0
1
07.10.2023 13:00
Београд
2
0
0
0
14.10.2023 13:00
Београд
5
0
2
0
15.10.2023 13:00
Лучани
5
1
1
0
14.10.2023 13:30
Земун
1
1
0
1
14.10.2023 15:00
Вршац
3
4
1
2
14.10.2023 13:00
Јагодина
1
2
0
1
14.10.2023 13:00
Београд
3
0
2
0
15.10.2023 15:00
Крагујевац
1
0
0
0
14.10.2023 11:00
Земун
2
1
0
1
01.11.2023 15:30
Београд
5
3
2
0
01.11.2023 14:00
Београд (Палилула)
1
4
0
1
01.11.2023 13:00
Ниш
2
1
1
1
01.11.2023 11:00
Ветерник
3
4
1
2
01.11.2023 11:00
Суботица
0
0
0
0
01.11.2023 14:00
Нови Београд
2
0
1
0
01.11.2023 10:30
Београд
0
0
0
0
01.11.2023 13:00
Краљево
0
5
0
3
04.11.2023 15:00
Београд
0
1
0
1
05.11.2023 13:00
Земун
2
1
1
0
05.11.2023 11:00
Павлиш
0
0
0
0
05.11.2023 13:00
Јагодина
1
3
0
0
04.11.2023 14:30
Београд
2
2
1
0
05.11.2023 15:00
Крагујевац
0
1
0
1
04.11.2023 13:00
Земун
3
0
2
0
05.11.2023 10:00
Београд
5
1
2
0
12.11.2023 11:00
Београд (Палилула)
2
0
1
0
12.11.2023 11:00
Ниш
0
7
0
3
13.11.2023 11:00
Ветерник
2
3
1
1
11.11.2023 14:00
Суботица
2
0
0
0
11.11.2023 13:00
Нови Београд
2
3
1
2
12.11.2023 13:00
Београд
1
1
1
0
12.11.2023 11:00
Краљево
0
2
0
1
12.11.2023 16:00
Лучани
0
2
0
0
25.11.2023 17:00
Београд
2
1
0
0
25.11.2023 13:00
Вршац
1
2
1
1
25.11.2023 13:00
Јагодина
1
2
1
0
25.11.2023 12:30
Београд
1
4
0
1
25.11.2023 13:30
Крагујевац
1
0
0
0
23.11.2023 14:00
Земун
3
1
2
1
25.11.2023 11:00
Београд
7
1
4
0
26.11.2023 13:00
Београд (Палилула)
2
2
2
1
02.12.2023 13:00
Ниш
2
2
0
1
03.12.2023 16:30
Ветерник
7
0
4
0
02.12.2023 13:30
Суботица
2
6
1
2
02.12.2023 13:00
Нови Београд
0
0
0
0
03.12.2023 15:00
Београд
3
0
1
0
02.12.2023 13:00
Краљево
1
4
1
3
03.12.2023 15:30
Лучани
3
0
2
0
02.12.2023 13:00
Земун
0
1
0
1
06.12.2023 13:00
Београд
0
1
0
0
06.12.2023 13:00
Земун
4
0
1
0
06.12.2023 15:30
Лучани
1
1
0
1
06.12.2023 13:00
Краљево
0
1
0
1
07.12.2023 13:00
Београд
1
1
0
1
06.12.2023 12:30
Нови Београд
1
4
0
2
06.12.2023 12:00
Суботица
1
1
0
1
07.12.2023 16:30
Ветерник
6
2
3
2
10.03.2024 13:30
Ветерник
0
2
0
1
10.03.2024 10:30
Ниш
1
7
1
2
10.03.2024 14:00
Београд (Палилула)
1
0
1
0
10.03.2024 11:00
Београд
1
1
0
0
10.03.2024 11:00
Земун
4
0
3
0
09.03.2024 15:00
Крагујевац
1
1
0
1
10.03.2024 10:00
Београд
4
3
3
0
10.03.2024 13:00
Јагодина
1
0
0
0
14.03.2024 13:00
Београд
2
0
2
0
14.03.2024 11:00
Павлиш
1
0
0
0
14.03.2024 13:00
Земун
4
1
3
0
14.03.2024 15:30
Лучани
2
3
1
1
14.03.2024 13:00
Краљево
0
2
0
0
15.03.2024 10:00
Београд
5
1
2
0
14.03.2024 15:15
Нови Београд
3
0
2
0
14.03.2024 13:30
Суботица
2
0
1
0
30.03.2024 15:15
Суботица
4
3
1
2
30.03.2024 13:30
Ветерник
4
0
2
0
31.03.2024 15:30
Ниш
1
3
0
1
31.03.2024 13:00
Београд (Палилула)
3
2
2
1
31.03.2024 15:00
Београд
5
0
2
0
10.04.2024 10:00
Земун
0
0
0
0
31.03.2024 11:00
Крагујевац
1
0
0
0
30.03.2024 13:00
Београд
2
0
0
0
06.04.2024 13:00
Београд
3
3
1
1
07.04.2024 13:00
Јагодина
1
0
1
0
07.04.2024 11:00
Павлиш
0
1
0
1
06.04.2024 12:30
Земун
1
3
0
1
06.04.2024 13:45
Лучани
5
1
3
0
06.04.2024 13:00
Краљево
0
1
0
0
06.04.2024 16:45
Београд
3
6
1
3
07.04.2024 15:00
Нови Београд
0
3
0
2
21.05.2024 14:00
Нови Београд
2
5
1
2
13.04.2024 16:00
Суботица
5
3
4
1
13.04.2024 11:00
Ветерник
9
0
3
0
13.04.2024 13:30
Ниш
3
1
1
1
13.04.2024 16:00
Београд (Палилула)
1
0
1
0
13.04.2024 13:00
Београд
7
0
3
0
13.04.2024 13:30
Земун
5
2
5
1
13.04.2024 14:30
Крагујевац
0
2
0
0
17.04.2024 15:00
Београд
4
1
2
1
17.04.2024 12:30
Београд
3
1
2
1
17.04.2024 13:00
Јагодина
0
2
0
0
17.04.2024 16:00
Павлиш
1
2
0
1
17.04.2024 13:00
Земун
3
1
2
1
17.04.2024 15:30
Лучани
2
0
1
0
17.04.2024 13:00
Краљево
1
1
0
1
17.04.2024 14:00
Београд
2
2
2
2
20.04.2024 14:30
Београд
1
1
0
0
21.04.2024 15:30
Нови Београд
5
0
1
0
20.04.2024 16:00
Суботица
4
0
4
0
20.04.2024 11:00
Ветерник
2
2
1
1
21.04.2024 10:30
Ниш
0
1
0
1
21.04.2024 16:00
Београд (Палилула)
0
1
0
0
21.04.2024 11:00
Београд
4
1
2
0
21.04.2024 15:30
Земун
0
0
0
0
25.05.2024 11:00
Београд
2
2
0
1
27.04.2024 11:00
Крагујевац
2
5
0
3
27.04.2024 10:00
Београд
1
2
1
1
28.04.2024 13:00
Јагодина
3
0
1
0
27.04.2024 13:00
Павлиш
1
6
0
1
28.04.2024 13:00
Земун
1
3
0
2
28.04.2024 14:30
Лучани
0
1
0
1
27.04.2024 13:00
Краљево
1
1
0
0
02.05.2024 13:00
Краљево
1
1
0
0
02.05.2024 15:45
Београд
2
0
0
0
02.05.2024 13:00
Нови Београд
2
2
1
0
02.05.2024 11:00
Суботица
0
0
0
0
02.05.2024 13:30
Ветерник
8
0
4
0
02.05.2024 13:30
Ниш
1
2
1
0
02.05.2024 16:00
Београд (Палилула)
1
3
0
0
02.05.2024 11:00
Београд
4
0
3
0
08.05.2024 13:00
Београд
0
5
0
2
08.05.2024 13:30
Земун
4
2
2
1
08.05.2024 13:00
Крагујевац
0
0
0
0
08.05.2024 13:30
Београд
2
0
1
0
08.05.2024 13:00
Јагодина
4
2
0
2
08.05.2024 11:00
Вршац
3
0
1
0
08.05.2024 15:30
Земун
1
0
1
0
09.05.2024 13:00
Лучани
3
0
1
0
12.05.2024 14:30
Лучани
0
8
0
4
11.05.2024 13:00
Краљево
1
2
0
2
12.05.2024 14:30
Београд
2
2
2
0
11.05.2024 15:00
Нови Београд
3
2
2
1
11.05.2024 15:30
Суботица
0
4
0
3
11.05.2024 15:30
Ветерник
5
0
4
0
11.05.2024 13:30
Ниш
0
3
0
0
11.05.2024 16:00
Београд (Палилула)
0
3
0
1
15.05.2024 11:00
Београд
5
0
2
0
14.05.2024 15:30
Београд
6
1
3
0
14.05.2024 13:30
Земун
3
1
2
0
15.05.2024 12:00
Крагујевац
2
1
0
1
15.05.2024 13:30
Београд
1
0
1
0
15.05.2024 13:00
Јагодина
4
1
0
0
15.05.2024 17:00
Вршац
3
0
0
0
15.05.2024 15:30
Земун
2
2
0
2
19.05.2024 13:00
Земун
0
5
0
2
19.05.2024 11:00
Лучани
0
1
0
1
18.05.2024 13:00
Краљево
1
4
1
3
19.05.2024 12:45
Београд
1
3
1
2
19.05.2024 13:00
Нови Београд
1
3
1
1
19.05.2024 15:30
Суботица
3
2
1
0
18.05.2024 13:30
Ветерник
4
1
2
0
19.05.2024 15:30
Ниш
0
2
0
0
29.05.2024 19:00
Београд
6
2
3
1
29.05.2024 13:00
Београд (Палилула)
3
3
2
3
29.05.2024 13:00
Београд
3
0
1
0
29.05.2024 12:30
Земун
2
1
1
0
26.05.2024 13:00
Крагујевац
0
2
0
1
26.05.2024 11:30
Београд
8
0
3
0
29.05.2024 13:00
Јагодина
5
0
2
0
29.05.2024 13:00
Вршац
0
1
0
0
П Назив клуба ОУ БП БН БИ ДГ ПГ ГР Б
1.ЦРВЕНА ЗВЕЗДА3026131262310379
2.ПАРТИЗАН30216374344069
3.ЧУКАРИЧКИ ДОО30204685414464
4.ВОЈВОДИНА301938104446060
5.РФК ГРАФИЧАР301371074522246
6.МЛАДОСТ30133145558-342
7.СПАРТАК30126126276-1442
8.ВОЗДОВАЦ301010105852640
9.ТЕЛЕОПТИК30108124544138
10.БРОДАРАЦ30114154657-1137
11.ОФК ВРШАЦ30114153351-1837
12.ОЛЕ30106143869-3136
13.ГФК ЈАГОДИНА30105153960-2135
14.РАДНИЧКИ 19233085172363-4029
15.РАДНИЧКИ3054212990-6119
16.КИКЕР3014251491-777
П: Позиција, ОУ: Одигране утакмице, БП: Број победа, БН: Број нерешених, БИ: Број изгубљених, ДГ: Дати голови, ПГ: Примљени голови, ГР: Гол разлика, Б: Бодови

40 голова

Срђан Боровина (ВОЈВОДИНА)

19 голова

Богдан Костић (ПАРТИЗАН) Алекса Дамјановић (ЦРВЕНА ЗВЕЗДА)

17 голова

Лазар Перановић (ВОЈВОДИНА)

15 голова

Андреј Попов (МЛАДОСТ)

13 голова

Алекса Василић (ЦРВЕНА ЗВЕЗДА) Алекса Петровић (РФК ГРАФИЧАР) Силијан Азировић (ТЕЛЕОПТИК) Стефан Столић (ЦРВЕНА ЗВЕЗДА) Филип Матијашевић (ЧУКАРИЧКИ ДОО) Давид Миловановић (ГФК ЈАГОДИНА) Елдин Бајрамовић (ПАРТИЗАН) Новак Ђурковић (СПАРТАК)

12 голова

Андреј Зукорлић (ВОЗДОВАЦ) Давид Ракочевић (ОЛЕ) Јован Трач (БРОДАРАЦ) Ђорђе Ранковић (ЦРВЕНА ЗВЕЗДА)

11 голова

Стефан Младеновски (ЦРВЕНА ЗВЕЗДА) Алекса Трајковић (ГФК ЈАГОДИНА) Александар Ристиц (ЧУКАРИЧКИ ДОО) Илија Крстић (СПАРТАК) Василије Костов (ЦРВЕНА ЗВЕЗДА)

10 голова

Стефан Костадинов (ОФК ВРШАЦ) Огњен Бонџулић (МЛАДОСТ) Павле Штулић (РФК ГРАФИЧАР) Огњен Алемпијевић (МЛАДОСТ) Урош Ђорђевић (ЦРВЕНА ЗВЕЗДА)

9 голова

Јован Милосављевић (БРОДАРАЦ) Урош Павловић (СПАРТАК) Саша Сторебра (РФК ГРАФИЧАР) Никола Виријевић (ПАРТИЗАН) Лазар Вучићевић (ВОЗДОВАЦ) Огњен Ивковић (БРОДАРАЦ) Урош Зечевић (ЧУКАРИЧКИ ДОО)

8 голова

Анђелко Павловић (СПАРТАК) Лазар Цвијетић (ТЕЛЕОПТИК) Марко Шћекић (РАДНИЧКИ) Матео Маравић (ЧУКАРИЧКИ ДОО) Марко Ранђеловић (ОЛЕ) Стефан Младеновић (ЧУКАРИЧКИ ДОО) Огњен Вујашевић (ЧУКАРИЧКИ ДОО)

7 голова

Лука Станковић (ГФК ЈАГОДИНА) Вук Чича (ТЕЛЕОПТИК) Андрија Миладиновић (ЧУКАРИЧКИ ДОО) Богдан Љубисављевић (ВОЗДОВАЦ) Вук Вукосављевић (ВОЈВОДИНА) Лука Баштрица (РФК ГРАФИЧАР) Јован Ђаловић (РАДНИЧКИ 1923) Иван Мартиновић (ПАРТИЗАН) Андреј Марић (ВОЗДОВАЦ)

6 голова

Игор Бубања (ЦРВЕНА ЗВЕЗДА) Тадија Станишић (ВОЈВОДИНА) Иван Траиловић (РАДНИЧКИ) Марко Божичић (ВОЈВОДИНА) Лука Докић (ВОЈВОДИНА)

5 голова

Лазар Радосављевић (ПАРТИЗАН) Душан Радовић (ПАРТИЗАН) Александар Љујић (ВОЗДОВАЦ) Лука Шепецан (ОФК ВРШАЦ) Огњен Милић (ВОЗДОВАЦ) Петар Поповић (РФК ГРАФИЧАР) Страхиња Младеновић (ОФК ВРШАЦ) Даворин Тошић (ЦРВЕНА ЗВЕЗДА) Илија Тадић (ЦРВЕНА ЗВЕЗДА) Јован Ћирић (МЛАДОСТ) Стефан Дреноваковић (КИКЕР)

4 гола

Петар Јауковић (ВОЈВОДИНА) Виктор Стојановић (ЦРВЕНА ЗВЕЗДА) Андреј Бачанин (ЧУКАРИЧКИ ДОО) Младен Тодоров (РАДНИЧКИ) Матеја Крстић (РФК ГРАФИЧАР) Матеја Прокопијевић (ЧУКАРИЧКИ ДОО) Василије Грбовић (ПАРТИЗАН) Стефан Димчић (ОЛЕ) Павле Давковски (РАДНИЧКИ) Бојан Пајовић (ОФК ВРШАЦ) Павле Крстић (РФК ГРАФИЧАР) Петар Милашиновић (ОЛЕ) Ференц Цетењи (СПАРТАК) Василије Новичић (ОЛЕ) Матија Ђуровић (ВОЗДОВАЦ) Лука Васиљевић (ЧУКАРИЧКИ ДОО)

3 гола

Матеја Букелић (РАДНИЧКИ 1923) Миња Кнежевић (ЦРВЕНА ЗВЕЗДА) Матија Поповић (БРОДАРАЦ) Вук Рогановић (ЦРВЕНА ЗВЕЗДА) Алекса Драшкић (МЛАДОСТ) Урош Пауновић (БРОДАРАЦ) Мирко Малиновић (СПАРТАК) Виктор Конатар (РАДНИЧКИ 1923) Лазар Коларевић (РФК ГРАФИЧАР) Огњен Мишић (ЦРВЕНА ЗВЕЗДА) Душан Макевић (ПАРТИЗАН) Андреј Павловић (ЦРВЕНА ЗВЕЗДА) Стефан Јовановић (ГФК ЈАГОДИНА) Душан Јовановић (ВОЈВОДИНА) Вук Петаковић (ВОЈВОДИНА)

2 гола

Давид Ђокић (МЛАДОСТ) Урош Благојевић (РФК ГРАФИЧАР) Огњен Перовић (РАДНИЧКИ 1923) Константин Пантић (ЧУКАРИЧКИ ДОО) Јакша Секуловић (БРОДАРАЦ) Александар Микетић (РФК ГРАФИЧАР) Тадија Милетић (МЛАДОСТ) Лазар Дјордјевиц (ТЕЛЕОПТИК) Вања Михаиловић (БРОДАРАЦ) Тодор Топаловић (РФК ГРАФИЧАР) Алекса Милосављевић (ОФК ВРШАЦ) Алекса Милошевић (МЛАДОСТ) Василије Пушоња (РАДНИЧКИ 1923) Давид Скорупан (ВОЈВОДИНА) Никола Чејовић (ВОЈВОДИНА) Лука Течи (ОФК ВРШАЦ) Огњен Трбовић (ОФК ВРШАЦ) Стефан Ђуровић (СПАРТАК) Јован Фрлог (БРОДАРАЦ) Алекса Јелић (РАДНИЧКИ 1923) Лука Ранковић (РФК ГРАФИЧАР) Марко Миљковић (РФК ГРАФИЧАР) Сава Михајловић (ТЕЛЕОПТИК) Бошко Вуловић (ВОЗДОВАЦ) Дамјан Ђокановић (ВОЈВОДИНА) Филип Пеша (СПАРТАК) Немања Јовић (ВОЗДОВАЦ) Данило Лазић (ТЕЛЕОПТИК) Урош Голубовић (БРОДАРАЦ) Јанко Боранијашевић (РАДНИЧКИ 1923) Сајто Шеховић (РАДНИЧКИ 1923) Павле Ратковић (КИКЕР) Матија Весковић (КИКЕР) Михаило Тодосијевић (МЛАДОСТ) Милош Мараш (РФК ГРАФИЧАР) Огњен Вулићевић (ПАРТИЗАН) Васил Ташовски (ЧУКАРИЧКИ ДОО) Вељко Проданић (ОЛЕ) Лука Протић (ТЕЛЕОПТИК) Мијат Ивановић (ЧУКАРИЧКИ ДОО) Лука Павловић (ПАРТИЗАН) Огњен Ђорђевић (ТЕЛЕОПТИК) Виктор Филиповић (РФК ГРАФИЧАР) Василије Пастор (ОФК ВРШАЦ)

1 гол

Вук Аџић (ПАРТИЗАН) Милош Павловић (РАДНИЧКИ 1923) Матија Јовичић (КИКЕР) Вукан Зарић (ВОЗДОВАЦ) Немања Јузбашић (ОЛЕ) Александар Еремић (ВОЈВОДИНА) Немања Радановић (СПАРТАК) Вања Ајдиновић (ОЛЕ) Лазар Бајић (ГФК ЈАГОДИНА) Јован Стефановић (ГФК ЈАГОДИНА) Лука Станковић (РАДНИЧКИ) Недељко Ђурђић (ОЛЕ) Вук Ивановић (РФК ГРАФИЧАР) Марко Милетић (ПАРТИЗАН) ГОРАЗД РИСТОВСКИ (ЦРВЕНА ЗВЕЗДА) Ђорђе Грујић (РАДНИЧКИ) Коста Јовић (МЛАДОСТ) Дарис Фератовић (СПАРТАК) Виктор Каплановић (ТЕЛЕОПТИК) Димитрије Николић (ВОЗДОВАЦ) Милош Милошевић (ОФК ВРШАЦ) Сергеј Пантовић (КИКЕР) Ноа Јефтић (СПАРТАК) Огњен Шендековић (МЛАДОСТ) Михајло Старчевић (ОЛЕ) Матија Жупањац (ПАРТИЗАН) Димитрије Стојаковић (ГФК ЈАГОДИНА) Новак Милић (КИКЕР) Лазар Петровић (РАДНИЧКИ) Данило Булатовић (ЦРВЕНА ЗВЕЗДА) Огњен Стојановић (ВОЈВОДИНА) Страхиња Јеличић (ЧУКАРИЧКИ ДОО) Владимир Гаровић (КИКЕР) Андреј Милановић (ОЛЕ) Виктор Нађ (СПАРТАК) Вук Латиновић (СПАРТАК) Лука Арсић (ГФК ЈАГОДИНА) Реља Радовановић (ВОЗДОВАЦ) Матеја Крстић (ЧУКАРИЧКИ ДОО) Јован Војновић (ЧУКАРИЧКИ ДОО) Јагош Ђурковић (МЛАДОСТ) Ален Мученски (СПАРТАК) Филип Матић (ТЕЛЕОПТИК) Вук Карабасил (ВОЈВОДИНА) Адем Авдић (ЦРВЕНА ЗВЕЗДА) Мирко Лековић (РФК ГРАФИЧАР) Вања Маринковић (ЦРВЕНА ЗВЕЗДА) Димитрије Радивојевић (РАДНИЧКИ) Леон Ивановић (ЦРВЕНА ЗВЕЗДА) Алекса Дамњановић (ТЕЛЕОПТИК) Лазар Вараклић (ОЛЕ) Михајло Малиновић (СПАРТАК) Петар Манојловић (ЦРВЕНА ЗВЕЗДА) Вук Крушчић (БРОДАРАЦ) Лука Гутић (ОЛЕ) Милан Ранђеловић (ВОЗДОВАЦ) Михајло Павловић (РАДНИЧКИ) Лазар Илић (РАДНИЧКИ) Марко Ранђеловић (ГФК ЈАГОДИНА)