Лига

Oмладинска лига Србије 20/21

21.11.2020 10:00
Нови Београд
1
2
0
2
22.11.2020 13:00
Суботица
1
2
1
1
22.11.2020 11:00
Лучани
3
1
1
0
22.11.2020 13:00
Нови Београд
4
0
1
0
22.11.2020 12:30
Београд
2
0
1
0
22.11.2020 13:00
Београд
1
1
0
1
21.11.2020 13:00
Крушевац
1
6
0
2
22.11.2020 13:00
Београд
0
1
0
0
22.11.2020 11:00
Нови Сад
0
3
0
2
28.02.2021 10:00
Бачка Топола
/
/
/
/
19.08.2020 18:00
Београд
4
1
2
0
02.08.2020 19:00
Београд
4
0
2
0
02.08.2020 18:00
Београд
1
0
1
0
02.08.2020 17:00
Ниш
1
0
1
0
01.08.2020 11:00
Крагујевац
1
3
0
2
02.08.2020 11:00
Ветерник
3
2
1
0
02.08.2020 17:30
Земун
3
0
2
0
01.08.2020 10:00
Београд
1
0
0
0
01.08.2020 11:00
Нови Београд
6
1
3
0
02.08.2020 11:00
Крушевац
4
3
1
1
09.08.2020 11:00
Нови Београд
0
1
0
0
08.08.2020 13:00
Нови Сад
0
0
0
0
08.08.2020 17:30
Београд
0
2
0
0
08.08.2020 17:00
Крушевац
1
1
1
0
08.08.2020 16:30
Београд
1
3
0
3
08.08.2020 10:00
Београд
0
2
0
0
08.08.2020 11:00
Нови Београд
5
2
3
1
08.08.2020 11:00
Лучани
5
1
2
0
08.08.2020 13:00
Суботица
3
2
2
1
08.08.2020 18:00
Београд
0
2
0
2
12.08.2020 19:30
Београд
6
0
2
0
12.08.2020 18:00
Београд
4
0
2
0
12.08.2020 17:00
Ниш
1
3
1
2
12.08.2020 17:00
Крагујевац
0
1
0
0
12.08.2020 11:00
Ветерник
1
0
1
0
12.08.2020 10:00
Земун
2
2
1
1
12.08.2020 10:00
Београд
1
0
0
0
12.08.2020 15:30
Нови Београд
3
0
2
0
12.08.2020 11:00
Крушевац
2
1
1
0
12.08.2020 11:00
Бачка Топола
2
2
1
1
16.08.2020 11:00
Нови Београд
2
2
1
1
16.08.2020 17:30
Београд
3
0
2
0
16.08.2020 10:00
Крушевац
2
2
1
1
16.08.2020 10:00
Београд
2
0
1
0
16.08.2020 10:00
Београд
2
1
2
1
17.08.2020 17:00
Нови Београд
0
4
0
2
15.08.2020 11:00
Лучани
0
1
0
0
16.08.2020 11:00
Суботица
2
0
2
0
16.08.2020 16:00
Београд
3
0
3
0
16.08.2020 18:00
Београд
3
0
0
0
23.08.2020 10:00
Београд
5
0
2
0
23.08.2020 12:00
Ниш
1
3
0
1
22.08.2020 11:00
Ниш
2
0
1
0
22.08.2020 11:00
Ветерник
1
0
1
0
22.08.2020 17:30
Земун
1
2
0
1
23.08.2020 10:00
Београд
1
1
0
1
23.08.2020 17:30
Нови Београд
1
0
0
0
22.08.2020 11:00
Крушевац
5
1
1
0
22.08.2020 17:00
Бачка Топола
4
0
3
0
22.08.2020 11:00
Нови Сад
2
2
1
1
26.08.2020 10:00
Нови Београд
4
2
1
0
26.08.2020 11:00
Крушевац
2
0
1
0
26.08.2020 16:00
Београд
4
1
2
0
26.08.2020 15:30
Београд
2
0
1
0
26.08.2020 10:00
Нови Београд
0
2
0
0
26.08.2020 11:00
Лучани
4
1
2
0
26.08.2020 17:30
Суботица
2
2
1
1
26.08.2020 17:00
Београд
2
0
1
0
26.08.2020 19:00
Београд
3
1
0
1
26.08.2020 17:30
Београд
6
0
2
0
30.08.2020 16:00
Ниш
3
3
1
2
29.08.2020 11:00
Крагујевац
1
3
0
2
30.08.2020 11:00
Ветерник
1
1
1
0
30.08.2020 10:00
Земун
3
0
2
0
30.08.2020 11:00
Београд
1
2
1
0
30.08.2020 11:00
Нови Београд
1
0
0
0
30.08.2020 11:00
Крушевац
0
3
0
2
29.08.2020 17:30
Бачка Топола
1
1
1
1
30.08.2020 16:30
Нови Сад
2
3
1
3
29.08.2020 11:00
Београд
3
1
1
0
16.09.2020 11:00
Нови Београд
2
0
1
0
06.09.2020 16:30
Београд
2
1
0
0
05.09.2020 11:00
Београд
1
0
0
0
07.09.2020 10:00
Нови Београд
2
3
1
2
06.09.2020 11:00
Лучани
1
1
1
0
06.09.2020 17:00
Суботица
0
2
0
1
06.09.2020 16:00
Београд
2
0
0
0
05.09.2020 19:00
Београд
1
2
1
1
05.09.2020 17:30
Београд
1
1
1
0
06.09.2020 11:00
Ниш
0
2
0
1
13.09.2020 11:00
Крагујевац
2
2
2
1
11.09.2020 13:00
Ветерник
2
1
1
0
11.09.2020 10:00
Земун
2
0
0
0
13.09.2020 10:00
Београд
2
5
0
2
12.09.2020 10:00
Нови Београд
2
0
0
0
13.09.2020 10:00
Крушевац
0
2
0
0
13.09.2020 11:00
Бачка Топола
0
1
0
1
13.09.2020 16:00
Нови Сад
1
2
1
0
12.09.2020 11:30
Београд
1
0
0
0
12.09.2020 16:30
Крушевац
0
0
0
0
20.09.2020 10:00
Нови Београд
1
0
1
0
19.09.2020 12:00
Београд
6
1
3
0
21.09.2020 10:00
Нови Београд
2
0
1
0
20.09.2020 16:00
Лучани
7
0
3
0
19.09.2020 12:00
Суботица
0
3
0
0
20.09.2020 17:00
Београд
2
0
0
0
19.09.2020 16:00
Београд
4
1
0
1
19.09.2020 16:30
Београд
4
1
4
1
20.09.2020 16:00
Ниш
1
2
0
1
20.09.2020 11:00
Крагујевац
0
2
0
0
27.09.2020 11:00
Ветерник
3
1
1
1
26.09.2020 16:00
Земун
2
0
2
0
27.09.2020 13:00
Београд
0
0
0
0
26.09.2020 11:00
Нови Београд
2
1
1
0
27.09.2020 11:00
Крушевац
0
0
0
0
26.09.2020 13:00
Бачка Топола
1
0
0
0
27.09.2020 11:00
Нови Сад
1
1
1
1
26.09.2020 11:30
Београд
0
0
0
0
26.09.2020 13:00
Крушевац
0
3
0
0
26.09.2020 11:00
Београд
3
1
1
1
04.10.2020 10:00
Нови Београд
2
1
0
1
04.10.2020 11:00
Нови Београд
3
1
2
1
04.10.2020 11:00
Лучани
3
0
0
0
04.10.2020 13:00
Суботица
3
2
1
0
03.10.2020 18:00
Београд
1
1
0
0
03.10.2020 16:00
Београд
4
0
2
0
03.10.2020 16:00
Београд
1
1
0
0
04.10.2020 14:30
Ниш
1
4
1
2
04.10.2020 11:00
Крагујевац
1
2
1
1
04.10.2020 11:00
Ветерник
0
2
0
1
11.10.2020 10:00
Земун
6
2
4
1
11.10.2020 11:00
Београд
1
2
1
0
11.10.2020 12:00
Нови Београд
1
1
1
1
11.10.2020 11:00
Крушевац
4
3
1
1
10.10.2020 15:00
Бачка Топола
1
6
0
3
11.10.2020 11:00
Нови Сад
1
5
1
5
10.10.2020 15:00
Београд
1
1
0
1
12.10.2020 13:00
Крушевац
3
2
2
0
10.10.2020 13:00
Београд
1
2
1
1
10.10.2020 10:00
Београд
1
3
0
1
17.10.2020 10:00
Нови Београд
0
0
0
0
18.10.2020 12:00
Лучани
3
1
1
0
18.10.2020 15:00
Суботица
2
1
1
0
17.10.2020 15:00
Београд
2
1
1
1
16.10.2020 16:00
Београд
4
1
2
1
17.10.2020 13:30
Београд
7
0
5
0
18.10.2020 10:00
Ниш
1
2
1
1
18.10.2020 11:00
Крагујевац
2
0
1
0
18.10.2020 11:00
Ветерник
1
2
1
2
18.10.2020 10:00
Земун
2
0
1
0
24.10.2020 11:00
Београд
5
2
3
1
25.10.2020 14:00
Нови Београд
2
1
2
1
24.10.2020 13:00
Крушевац
0
2
0
1
24.10.2020 11:00
Бачка Топола
1
1
0
0
25.10.2020 15:00
Нови Сад
2
2
0
2
23.10.2020 13:30
Београд
0
3
0
1
24.10.2020 13:00
Крушевац
2
2
1
1
24.10.2020 11:30
Београд
3
0
2
0
24.10.2020 13:00
Београд
3
0
2
0
24.10.2020 12:00
Нови Београд
1
2
0
0
28.10.2020 13:00
Нови Београд
1
3
1
2
28.10.2020 14:00
Суботица
2
1
1
1
28.10.2020 12:00
Београд
0
1
0
0
28.10.2020 16:00
Београд
1
1
1
0
28.10.2020 11:00
Београд
3
0
0
0
28.10.2020 13:00
Ниш
2
0
1
0
28.10.2020 13:00
Крагујевац
2
0
2
0
28.10.2020 11:00
Ветерник
3
2
1
1
28.10.2020 13:00
Земун
5
0
1
0
28.10.2020 11:00
Београд
2
5
1
3
01.11.2020 14:00
Нови Београд
2
1
0
1
01.11.2020 11:00
Крушевац
2
1
1
0
01.11.2020 11:00
Бачка Топола
4
4
3
0
31.10.2020 10:00
Нови Сад
0
3
0
1
31.10.2020 13:00
Београд
4
0
2
0
01.11.2020 11:00
Крушевац
1
4
0
0
01.11.2020 11:00
Београд
1
2
1
2
01.11.2020 10:00
Београд
0
0
0
0
02.11.2020 10:00
Нови Београд
1
0
1
0
31.10.2020 11:00
Лучани
1
0
1
0
09.11.2020 12:00
Нови Београд
2
3
0
0
08.11.2020 11:00
Београд
2
3
0
0
06.11.2020 10:00
Београд
1
0
0
0
07.11.2020 12:30
Београд
4
0
1
0
08.11.2020 14:00
Ниш
1
1
1
0
07.11.2020 11:00
Крагујевац
2
0
0
0
08.11.2020 11:00
Ветерник
3
0
2
0
08.11.2020 11:00
Земун
2
1
1
1
08.11.2020 11:30
Београд
3
0
0
0
08.11.2020 11:00
Нови Београд
2
0
1
0
14.11.2020 11:00
Крушевац
4
2
2
1
15.11.2020 11:00
Бачка Топола
1
3
0
3
14.11.2020 11:00
Нови Сад
2
4
0
2
15.11.2020 10:00
Београд
2
3
2
1
15.11.2020 11:00
Крушевац
2
3
1
1
14.11.2020 14:00
Београд
2
0
1
0
14.11.2020 12:30
Београд
2
2
1
0
15.11.2020 10:00
Нови Београд
0
2
0
0
14.11.2020 12:00
Лучани
0
2
0
2
14.11.2020 14:00
Суботица
0
2
0
0
21.11.2020 10:00
Нови Београд
1
2
0
2
22.11.2020 13:00
Суботица
1
2
1
1
22.11.2020 11:00
Лучани
3
1
1
0
22.11.2020 13:00
Нови Београд
4
0
1
0
22.11.2020 12:30
Београд
2
0
1
0
22.11.2020 13:00
Београд
1
1
0
1
21.11.2020 13:00
Крушевац
1
6
0
2
22.11.2020 13:00
Београд
0
1
0
0
22.11.2020 11:00
Нови Сад
0
3
0
2
28.02.2021 10:00
Бачка Топола
/
/
/
/
28.11.2020 11:00
Бачка Топола
3
1
0
0
28.11.2020 13:00
Крушевац
3
1
2
1
28.11.2020 11:00
Нови Београд
4
0
2
0
29.11.2020 11:00
Београд
2
0
0
0
29.11.2020 13:30
Земун
3
0
2
0
29.11.2020 11:00
Ветерник
1
1
1
1
29.11.2020 12:00
Крагујевац
1
1
0
0
29.11.2020 11:00
Ниш
2
1
2
1
28.11.2020 13:30
Београд
2
0
2
0
28.11.2020 13:00
Београд
4
2
2
1
05.12.2020
Нови Београд
/
/
/
/
06.12.2020 10:00
Београд
3
0
0
0
05.12.2020 13:00
Суботица
5
0
4
0
07.12.2020 13:00
Лучани
1
0
1
0
05.12.2020 12:30
Нови Београд
1
0
0
0
05.12.2020 11:00
Београд
1
2
0
0
05.12.2020 12:00
Београд
3
1
3
0
05.12.2020 13:00
Крушевац
0
1
0
1
05.12.2020 11:00
Београд
5
2
3
0
05.12.2020 11:00
Нови Сад
0
4
0
2
06.03.2021
Нови Сад
/
/
/
/
06.03.2021
Бачка Топола
/
/
/
/
06.03.2021
Крушевац
/
/
/
/
06.03.2021
Нови Београд
/
/
/
/
06.03.2021
Београд
/
/
/
/
06.03.2021
Земун
/
/
/
/
06.03.2021
Ветерник
/
/
/
/
06.03.2021
Крагујевац
/
/
/
/
13.03.2021
Нови Београд
/
/
/
/
13.03.2021
Београд
/
/
/
/
13.03.2021
Београд
/
/
/
/
13.03.2021
Суботица
/
/
/
/
13.03.2021
Лучани
/
/
/
/
13.03.2021
Нови Београд
/
/
/
/
13.03.2021
Београд
/
/
/
/
13.03.2021
Београд
/
/
/
/
13.03.2021
Крушевац
/
/
/
/
13.03.2021
Београд
/
/
/
/
20.03.2021
Нови Сад
/
/
/
/
20.03.2021
Бачка Топола
/
/
/
/
20.03.2021
Крушевац
/
/
/
/
20.03.2021
Нови Београд
/
/
/
/
20.03.2021
Београд
/
/
/
/
20.03.2021
Земун
/
/
/
/
20.03.2021
Ветерник
/
/
/
/
20.03.2021
Крагујевац
/
/
/
/
03.04.2021
Нови Београд
/
/
/
/
03.04.2021
Београд
/
/
/
/
03.04.2021
Београд
/
/
/
/
03.04.2021
Београд
/
/
/
/
03.04.2021
Суботица
/
/
/
/
03.04.2021
Лучани
/
/
/
/
03.04.2021
Нови Београд
/
/
/
/
03.04.2021
Београд
/
/
/
/
03.04.2021
Београд
/
/
/
/
03.04.2021
Крушевац
/
/
/
/
10.04.2021
Крушевац
/
/
/
/
10.04.2021
Београд
/
/
/
/
10.04.2021
Нови Сад
/
/
/
/
10.04.2021
Бачка Топола
/
/
/
/
10.04.2021
Крушевац
/
/
/
/
10.04.2021
Нови Београд
/
/
/
/
10.04.2021
Београд
/
/
/
/
10.04.2021
Земун
/
/
/
/
10.04.2021
Ветерник
/
/
/
/
10.04.2021
Крагујевац
/
/
/
/
14.04.2021
Нови Београд
/
/
/
/
14.04.2021
Ниш
/
/
/
/
14.04.2021
Београд
/
/
/
/
14.04.2021
Београд
/
/
/
/
14.04.2021
Београд
/
/
/
/
14.04.2021
Суботица
/
/
/
/
14.04.2021
Лучани
/
/
/
/
14.04.2021
Нови Београд
/
/
/
/
14.04.2021
Београд
/
/
/
/
14.04.2021
Београд
/
/
/
/
17.04.2021
Београд
/
/
/
/
17.04.2021
Крушевац
/
/
/
/
17.04.2021
Београд
/
/
/
/
17.04.2021
Нови Сад
/
/
/
/
17.04.2021
Бачка Топола
/
/
/
/
17.04.2021
Крушевац
/
/
/
/
17.04.2021
Нови Београд
/
/
/
/
17.04.2021
Београд
/
/
/
/
17.04.2021
Земун
/
/
/
/
17.04.2021
Ветерник
/
/
/
/
24.04.2021
Нови Београд
/
/
/
/
24.04.2021
Крагујевац
/
/
/
/
24.04.2021
Београд
/
/
/
/
24.04.2021
Београд
/
/
/
/
24.04.2021
Београд
/
/
/
/
24.04.2021
Суботица
/
/
/
/
24.04.2021
Лучани
/
/
/
/
24.04.2021
Нови Београд
/
/
/
/
24.04.2021
Београд
/
/
/
/
28.04.2021
Београд
/
/
/
/
28.04.2021
Београд
/
/
/
/
28.04.2021
Крушевац
/
/
/
/
28.04.2021
Београд
/
/
/
/
28.04.2021
Нови Сад
/
/
/
/
28.04.2021
Бачка Топола
/
/
/
/
28.04.2021
Крушевац
/
/
/
/
28.04.2021
Нови Београд
/
/
/
/
28.04.2021
Београд
/
/
/
/
28.04.2021
Земун
/
/
/
/
01.05.2021
Нови Београд
/
/
/
/
01.05.2021
Ветерник
/
/
/
/
01.05.2021
Крагујевац
/
/
/
/
01.05.2021
Ниш
/
/
/
/
01.05.2021
Београд
/
/
/
/
01.05.2021
Београд
/
/
/
/
01.05.2021
Суботица
/
/
/
/
01.05.2021
Лучани
/
/
/
/
01.05.2021
Нови Београд
/
/
/
/
05.05.2021
Нови Београд
/
/
/
/
05.05.2021
Београд
/
/
/
/
05.05.2021
Београд
/
/
/
/
05.05.2021
Крушевац
/
/
/
/
05.05.2021
Нови Сад
/
/
/
/
05.05.2021
Бачка Топола
/
/
/
/
05.05.2021
Крушевац
/
/
/
/
05.05.2021
Нови Београд
/
/
/
/
05.05.2021
Београд
/
/
/
/
08.05.2021
Нови Београд
/
/
/
/
08.05.2021
Земун
/
/
/
/
08.05.2021
Ветерник
/
/
/
/
08.05.2021
Крагујевац
/
/
/
/
08.05.2021
Ниш
/
/
/
/
08.05.2021
Београд
/
/
/
/
08.05.2021
Београд
/
/
/
/
08.05.2021
Суботица
/
/
/
/
08.05.2021
Лучани
/
/
/
/
15.05.2021
Лучани
/
/
/
/
15.05.2021
Нови Београд
/
/
/
/
15.05.2021
Београд
/
/
/
/
15.05.2021
Београд
/
/
/
/
15.05.2021
Крушевац
/
/
/
/
15.05.2021
Београд
/
/
/
/
15.05.2021
Нови Сад
/
/
/
/
15.05.2021
Бачка Топола
/
/
/
/
15.05.2021
Крушевац
/
/
/
/
15.05.2021
Нови Београд
/
/
/
/
19.05.2021
Нови Београд
/
/
/
/
19.05.2021
Београд
/
/
/
/
19.05.2021
Земун
/
/
/
/
19.05.2021
Ветерник
/
/
/
/
19.05.2021
Крагујевац
/
/
/
/
19.05.2021
Ниш
/
/
/
/
19.05.2021
Београд
/
/
/
/
19.05.2021
Београд
/
/
/
/
19.05.2021
Београд
/
/
/
/
19.05.2021
Суботица
/
/
/
/
22.05.2021
Суботица
/
/
/
/
22.05.2021
Лучани
/
/
/
/
22.05.2021
Нови Београд
/
/
/
/
22.05.2021
Београд
/
/
/
/
22.05.2021
Београд
/
/
/
/
22.05.2021
Крушевац
/
/
/
/
22.05.2021
Београд
/
/
/
/
22.05.2021
Нови Сад
/
/
/
/
22.05.2021
Бачка Топола
/
/
/
/
22.05.2021
Крушевац
/
/
/
/
29.05.2021
Нови Београд
/
/
/
/
29.05.2021
Нови Београд
/
/
/
/
29.05.2021
Београд
/
/
/
/
29.05.2021
Земун
/
/
/
/
29.05.2021
Ветерник
/
/
/
/
29.05.2021
Крагујевац
/
/
/
/
29.05.2021
Ниш
/
/
/
/
29.05.2021
Београд
/
/
/
/
29.05.2021
Београд
/
/
/
/
29.05.2021
Београд
/
/
/
/
П Назив клуба ОУ БП БH БИ ДГ ПГ ГР Б
1.БРОДАРАЦ22191251163558
2.ПАРТИЗАН22173262224054
3.ЦРВЕНА ЗВЕЗДА21155157164150
4.МЛАДОСТ22152543182547
5.ВОЈВОДИНА22144436201646
6.ЧУКАРИЧКИ ДОО22142658223644
7.ИМТ2210393325833
8.СПАРТАК22102103336-332
9.РАД228593130129
10.РФК ГРАФИЧАР2292112831-329
11.ФК ВОЖДОВАЦ2284103334-128
12.ТСЦ218493743-628
13.ОФК БЕОГРАД2283113240-827
14.НАПРЕДАК217593041-1126
15.РАДНИЧКИ 19232254132137-1619
16.ИНТЕРНАЦИОНАЛ2253142842-1418
17.РАДНИЧКИ2245132755-2817
18.РАДНИЧКИ (НБ)2144133057-2716
19.ТРАЈАЛ2224161757-4010
20.РФК НС-19212207151964-457
П: Позиција, ОУ: Одигране утакмице, БП: Број победа, БH: Број нерешених, БИ: Број изгубљених, ДГ: Дати голови, ПГ: Примљени голови, ГР: Гол разлика, Б: Бодови

18 голова

Вељко Младеновић (БРОДАРАЦ)

16 голова

Михајло Ђорђевић (ОФК БЕОГРАД)

12 голова

Матеја Бачанин (ЦРВЕНА ЗВЕЗДА)

11 голова

Едвин Елевен (ТСЦ) Никола Штулић (ПАРТИЗАН) Никола Кнежевић (ЦРВЕНА ЗВЕЗДА)

10 голова

Митар Ергелаш (ЧУКАРИЧКИ ДОО) Огњен Милановић (МЛАДОСТ) Петар Вучинић (РАДНИЧКИ (НБ)) Марко Миловановић (ПАРТИЗАН)

9 голова

Вања Влаховић (ПАРТИЗАН) Урош Килибарда (СПАРТАК) Данијел Ранђелов (РАДНИЧКИ)

8 голова

Милош Миливојевић (ЧУКАРИЧКИ ДОО) Јасин Нуредини (НАПРЕДАК) Александар Димитријевић (ТРАЈАЛ)

7 голова

Урош Дрезгић (ЧУКАРИЧКИ ДОО) Стефан Пиргић (ФК ВОЖДОВАЦ) Алекса Пулетић (ИМТ) Никола Јојић (МЛАДОСТ) Немања Ивановић (ВОЈВОДИНА)

6 голова

Василије Делибашић (РАД) Алекса Душанић (РАДНИЧКИ) Љубомир Павловић (ИМТ) Петар Павловић (НАПРЕДАК) Дарио Гргић (ЧУКАРИЧКИ ДОО) Немања Јовић (ПАРТИЗАН) Ненад Перовић (МЛАДОСТ) Срђан Хрстић (СПАРТАК) Никола Митуљикић (ЦРВЕНА ЗВЕЗДА) Петар Симовић (РАДНИЧКИ 1923) Данило Миладиновић (БРОДАРАЦ) Петар Глишић (ИНТЕРНАЦИОНАЛ) Немања Крсмановић (ТСЦ) Марко Јањић (РФК НС-1921)

5 голова

Огњен Ајдар (ЧУКАРИЧКИ ДОО) Михајло Петковић (ПАРТИЗАН) Немања Кос (МЛАДОСТ) Стефан Шавија (ВОЈВОДИНА) Петар Пиплица (РФК ГРАФИЧАР) Урош Божовић (НАПРЕДАК) Урош Бранковић (ЦРВЕНА ЗВЕЗДА) Алексеј Голијанин (ЧУКАРИЧКИ ДОО) Арсеније Вранић (ПАРТИЗАН) Стефан Чобељић (РАД) Јован Митуљикић (ЦРВЕНА ЗВЕЗДА)

4 гола

Алекса Пурић (ПАРТИЗАН) Урош Ивковић (РАДНИЧКИ (НБ)) Лука Николић (ЧУКАРИЧКИ ДОО) Алекса Васић (РАДНИЧКИ 1923) Лука Николић (РАДНИЧКИ (НБ)) Милош Стајковић (ФК ВОЖДОВАЦ) Јасин Рашљанин (БРОДАРАЦ) Александар Мисић (БРОДАРАЦ) Лазар Кежман (РАДНИЧКИ (НБ)) Никола Лаиновић (ФК ВОЖДОВАЦ) Марко Стојановић (ЦРВЕНА ЗВЕЗДА) Филип Милошевац (ТРАЈАЛ) Илија Спасић (РАДНИЧКИ) Вукашин Богдановић (ВОЈВОДИНА) Алекса Бескорвајни (ТСЦ) Марко Спишић (ИНТЕРНАЦИОНАЛ) Александар Гуснић (ИНТЕРНАЦИОНАЛ) Виктор Роган (ЧУКАРИЧКИ ДОО) Стефан Томовић (БРОДАРАЦ)

3 гола

Вељко Радловачки (РАД) Кристијан Радиновић (ОФК БЕОГРАД) Алекса Николић (НАПРЕДАК) Драган Стоисављевић (ФК ВОЖДОВАЦ) Вукашин Брауновић (РАД) Богдан Петровић (ТСЦ) Страхиња Стојановић (БРОДАРАЦ) Марко Дмитровић (ТСЦ) Ђорђе Ђуковић (ИМТ) Маттиа Весељи (ОФК БЕОГРАД) Матеја Бојовић (РФК ГРАФИЧАР) Урош Којић (ФК ВОЖДОВАЦ) Вукашин Прерадовић (ФК ВОЖДОВАЦ) Андрија Радуловић (ЦРВЕНА ЗВЕЗДА) Никола Станисављевић (МЛАДОСТ) Огњен Мажић (СПАРТАК) Борисав Бурмаз (РФК ГРАФИЧАР) Вукашин Марковић (МЛАДОСТ) Владан Новевски (ВОЈВОДИНА) Игор Миладиновић (ЧУКАРИЧКИ ДОО) Урош Јемовић (ИМТ) Матеја Ђорђевић (БРОДАРАЦ) Немања Кантарђић (РФК НС-1921) Стефан Максимовић (НАПРЕДАК) Реља Бибић (ФК ВОЖДОВАЦ) Андреј Ђукић (ЧУКАРИЧКИ ДОО) Марко Стојак (РФК НС-1921) Урош Лазић (ЦРВЕНА ЗВЕЗДА) Сава Аврамовски (ОФК БЕОГРАД) Петар Панић (ИНТЕРНАЦИОНАЛ)

2 гола

Огњен Лакићевић (РАДНИЧКИ 1923) Вахид Меховић (ИНТЕРНАЦИОНАЛ) Драган Кокановић (ВОЈВОДИНА) Јован Јаковљевић (ИНТЕРНАЦИОНАЛ) Душан Икановић (ЦРВЕНА ЗВЕЗДА) Озрен Јовичин (ОФК БЕОГРАД) Никола Мирић (ВОЈВОДИНА) Филип Максимовић (РАД) Саво Рашковић (ПАРТИЗАН) Вељко Јеленковић (ВОЈВОДИНА) Ђорђе Јаковљевић (МЛАДОСТ) Аид Опарница (МЛАДОСТ) Вук Јевтић (РАД) Михајло Микан (ОФК БЕОГРАД) Давид Шабановић (ИМТ) Милош Луковић (ИМТ) Никола Тедић (ВОЈВОДИНА) Петар Ратков (ТСЦ) Урош Стојановић (РАДНИЧКИ (НБ)) Марко Добријевић (РАД) Вукан Поповић (СПАРТАК) Филип Жунић (МЛАДОСТ) Матија Глушчевић (РФК ГРАФИЧАР) Ален Бајрами (РАДНИЧКИ (НБ)) Урош Кабић (ВОЈВОДИНА) Вељко Богдановић (ВОЈВОДИНА) Стефан Станисављевић (СПАРТАК) Дарко Стојановић (ПАРТИЗАН) Максим Лада (БРОДАРАЦ) Андреј Ђурић (ЦРВЕНА ЗВЕЗДА) Алекса Стоисављевић (ИНТЕРНАЦИОНАЛ) Александар Ђорђевић (РАДНИЧКИ 1923) Марко Лазетић (ЦРВЕНА ЗВЕЗДА) Вукашин Перуновић (РФК НС-1921) Александар Кахвић (РФК ГРАФИЧАР) Вукашин Павловић (РАДНИЧКИ) Милош Капур (ИМТ) Миле Ердељ (СПАРТАК) Алекса Ђурасовић (СПАРТАК) Борис Крстић (ПАРТИЗАН) Михајло Илић (ПАРТИЗАН) Владимир Милетић (ВОЈВОДИНА) Никола Грубишић (РАД) Сергеј Винтоњи (ИНТЕРНАЦИОНАЛ) Лазар Даничић (ИМТ) Лука Вељовић (НАПРЕДАК) Павле Тошковић (БРОДАРАЦ) Игор Кудрић (ТСЦ) Алекса Стојковић (РФК ГРАФИЧАР)

1 гол

Младен Радосављевић (РАДНИЧКИ 1923) Никола Грковић (ПАРТИЗАН) Вукан Поповић (СПАРТАК) Вук Богдановић (ФК ВОЖДОВАЦ) Ђорђе Јанићијевић (ИМТ) Стефан Митровић (РФК ГРАФИЧАР) Никола Панић (РФК НС-1921) Александар Дељанин (НАПРЕДАК) Немања Андрић (СПАРТАК) Лука Петровић (РАДНИЧКИ) Лука Новитовић (РАДНИЧКИ (НБ)) Никола Маринковић (НАПРЕДАК) Матија Лекић (ИНТЕРНАЦИОНАЛ) Јован Зоговић (РАД) Зоран Бероња (ФК ВОЖДОВАЦ) Матија Јовичић (НАПРЕДАК) Немања Новаковић (СПАРТАК) Милош Зекић (ТСЦ) Немања Стојановић (РФК НС-1921) Лука Јанчић (СПАРТАК) Петар Шошкић (РАД) Младен Соколовић (ТРАЈАЛ) Божидар Благојевић (ВОЈВОДИНА) Урош Радојичић (РАД) Матеја Гашић (РАД) Петар Радић (ЧУКАРИЧКИ ДОО) Угљеша Филиповић (ИМТ) Лука Стојановић (РФК ГРАФИЧАР) Марко Нинковић (РФК ГРАФИЧАР) Бојан Ћалић (ТСЦ) Јован Лукић (ЧУКАРИЧКИ ДОО) Алекса Матић (РФК ГРАФИЧАР) Немања Јанковић (РФК ГРАФИЧАР) Никола Гардашевић (ТСЦ) Никола Петковић (ЧУКАРИЧКИ ДОО) Вукашин Рабреновић (ИНТЕРНАЦИОНАЛ) Дарко Ташић (РАДНИЧКИ (НБ)) Тодор Милинковић (ТСЦ) Огњен Бекић (ИНТЕРНАЦИОНАЛ) Александар Лукић (РФК ГРАФИЧАР) Марко Анђелковић (ТРАЈАЛ) Урош Арсенијевић (РАДНИЧКИ 1923) Андреј Богићевић (РФК ГРАФИЧАР) Ђорђе Петровић (ПАРТИЗАН) Вук Гудурић (МЛАДОСТ) Јанко Драмићанин (РАДНИЧКИ 1923) Матеја Лекић (ФК ВОЖДОВАЦ) Никола Станковић (ЦРВЕНА ЗВЕЗДА) Никола Јовановић (ТРАЈАЛ) Душан Врбић (РФК ГРАФИЧАР) Данило Нешић (БРОДАРАЦ) Александар Ђермановић (ОФК БЕОГРАД) Драган Борић (ТСЦ) Ђорђе Димић (РАДНИЧКИ 1923) Лука Мрвић (ФК ВОЖДОВАЦ) Богдан Стијовић (РАДНИЧКИ (НБ)) Марко Ђаковић (ТРАЈАЛ) Ђорђе Јовановић (РАДНИЧКИ 1923) Живан Рамовић (РФК ГРАФИЧАР) Немања Жунић (МЛАДОСТ) Синиша Ружић (ИМТ) Богдан Стојановић (ТРАЈАЛ) Никола Иваниш (ОФК БЕОГРАД) Давид Стојановић (СПАРТАК) Ђорђе Митић (РАД) Марко Петронијевић (РАД) Вук Јанковић (РАДНИЧКИ) Вукашин Марић (ОФК БЕОГРАД) Никола Марјановић (БРОДАРАЦ) Александар Зечевић (БРОДАРАЦ) Алекса Паић (БРОДАРАЦ) Бранислав Ћелић (РФК НС-1921) Драган Перошевић (ФК ВОЖДОВАЦ) Ђорђе Стојковић (РАДНИЧКИ) Никола Сапунђић (РФК НС-1921) Александар Лазић (РАДНИЧКИ) Марко Јанићијевић (РАДНИЧКИ 1923) Никола Јовановић (ПАРТИЗАН) Ђорђе Стојковић (РАДНИЧКИ) Јован Росић (СПАРТАК) НИКОЛА ПОЛИЋ (РФК НС-1921) Илија Миодраговић (СПАРТАК) Лука Илић (БРОДАРАЦ) Владимир Лучић (ИМТ) Марко Шушњар (ТСЦ) Срђан Славковић (ИМТ) Стефан Митровић (РАДНИЧКИ) Елдар Ткхакокхов (ФК ВОЖДОВАЦ) Вања Панић (РФК ГРАФИЧАР)