Лига

Oмладинска лига Србије 20/21

09.08.2020 11:00
Нови Београд
/
/
/
/
08.08.2020 13:00
Нови Сад
/
/
/
/
08.08.2020 17:30
Београд
/
/
/
/
08.08.2020 17:00
Крушевац
/
/
/
/
08.08.2020 16:30
Београд
/
/
/
/
08.08.2020 10:00
Београд
/
/
/
/
08.08.2020 11:00
Нови Београд
/
/
/
/
08.08.2020 11:00
Лучани
/
/
/
/
08.08.2020 13:00
Суботица
/
/
/
/
08.08.2020 18:00
Београд
/
/
/
/
02.08.2020 19:00
Београд
4
0
2
0
02.08.2020 18:00
Београд
1
0
1
0
02.08.2020 17:00
Ниш
1
0
1
0
01.08.2020 11:00
Крагујевац
1
3
0
2
02.08.2020 11:00
Ветерник
3
2
1
0
02.08.2020 17:30
Земун
3
0
2
0
01.08.2020 10:00
Београд
1
0
0
0
01.08.2020 11:00
Нови Београд
6
1
3
0
02.08.2020 11:00
Крушевац
4
3
1
1
09.08.2020 11:00
Нови Београд
/
/
/
/
08.08.2020 13:00
Нови Сад
/
/
/
/
08.08.2020 17:30
Београд
/
/
/
/
08.08.2020 17:00
Крушевац
/
/
/
/
08.08.2020 16:30
Београд
/
/
/
/
08.08.2020 10:00
Београд
/
/
/
/
08.08.2020 11:00
Нови Београд
/
/
/
/
08.08.2020 11:00
Лучани
/
/
/
/
08.08.2020 13:00
Суботица
/
/
/
/
08.08.2020 18:00
Београд
/
/
/
/
12.08.2020
Београд
/
/
/
/
12.08.2020
Београд
/
/
/
/
12.08.2020
Ниш
/
/
/
/
12.08.2020
Крагујевац
/
/
/
/
12.08.2020
Ветерник
/
/
/
/
12.08.2020
Земун
/
/
/
/
12.08.2020
Београд
/
/
/
/
12.08.2020
Нови Београд
/
/
/
/
12.08.2020
Крушевац
/
/
/
/
12.08.2020
Бачка Топола
/
/
/
/
15.08.2020
Нови Београд
/
/
/
/
15.08.2020
Београд
/
/
/
/
15.08.2020
Крушевац
/
/
/
/
15.08.2020
Београд
/
/
/
/
15.08.2020
Београд
/
/
/
/
15.08.2020
Нови Београд
/
/
/
/
15.08.2020
Лучани
/
/
/
/
15.08.2020
Суботица
/
/
/
/
15.08.2020
Београд
/
/
/
/
22.08.2020
Београд
/
/
/
/
22.08.2020
Крагујевац
/
/
/
/
22.08.2020
Ветерник
/
/
/
/
22.08.2020
Земун
/
/
/
/
22.08.2020
Београд
/
/
/
/
22.08.2020
Нови Београд
/
/
/
/
22.08.2020
Крушевац
/
/
/
/
22.08.2020
Бачка Топола
/
/
/
/
22.08.2020
Нови Сад
/
/
/
/
26.08.2020
Нови Београд
/
/
/
/
26.08.2020
Крушевац
/
/
/
/
26.08.2020
Београд
/
/
/
/
26.08.2020
Београд
/
/
/
/
26.08.2020
Нови Београд
/
/
/
/
26.08.2020
Лучани
/
/
/
/
26.08.2020
Суботица
/
/
/
/
26.08.2020
Београд
/
/
/
/
26.08.2020
Београд
/
/
/
/
26.08.2020
Београд
/
/
/
/
29.08.2020
Крагујевац
/
/
/
/
29.08.2020
Ветерник
/
/
/
/
29.08.2020
Земун
/
/
/
/
29.08.2020
Београд
/
/
/
/
29.08.2020
Нови Београд
/
/
/
/
29.08.2020
Крушевац
/
/
/
/
29.08.2020
Бачка Топола
/
/
/
/
29.08.2020
Нови Сад
/
/
/
/
29.08.2020
Београд
/
/
/
/
12.09.2020
Нови Београд
/
/
/
/
12.09.2020
Београд
/
/
/
/
12.09.2020
Београд
/
/
/
/
12.09.2020
Нови Београд
/
/
/
/
12.09.2020
Лучани
/
/
/
/
12.09.2020
Суботица
/
/
/
/
12.09.2020
Београд
/
/
/
/
12.09.2020
Београд
/
/
/
/
12.09.2020
Београд
/
/
/
/
19.09.2020
Крагујевац
/
/
/
/
19.09.2020
Ветерник
/
/
/
/
19.09.2020
Земун
/
/
/
/
19.09.2020
Београд
/
/
/
/
19.09.2020
Нови Београд
/
/
/
/
19.09.2020
Крушевац
/
/
/
/
19.09.2020
Бачка Топола
/
/
/
/
19.09.2020
Нови Сад
/
/
/
/
19.09.2020
Београд
/
/
/
/
19.09.2020
Крушевац
/
/
/
/
23.09.2020
Нови Београд
/
/
/
/
23.09.2020
Београд
/
/
/
/
23.09.2020
Нови Београд
/
/
/
/
23.09.2020
Лучани
/
/
/
/
23.09.2020
Суботица
/
/
/
/
23.09.2020
Београд
/
/
/
/
23.09.2020
Београд
/
/
/
/
23.09.2020
Београд
/
/
/
/
23.09.2020
Ниш
/
/
/
/
23.09.2020
Крагујевац
/
/
/
/
26.09.2020
Ветерник
/
/
/
/
26.09.2020
Земун
/
/
/
/
26.09.2020
Београд
/
/
/
/
26.09.2020
Нови Београд
/
/
/
/
26.09.2020
Крушевац
/
/
/
/
26.09.2020
Бачка Топола
/
/
/
/
26.09.2020
Нови Сад
/
/
/
/
26.09.2020
Београд
/
/
/
/
26.09.2020
Крушевац
/
/
/
/
26.09.2020
Београд
/
/
/
/
03.10.2020
Нови Београд
/
/
/
/
03.10.2020
Нови Београд
/
/
/
/
03.10.2020
Лучани
/
/
/
/
03.10.2020
Суботица
/
/
/
/
03.10.2020
Београд
/
/
/
/
03.10.2020
Београд
/
/
/
/
03.10.2020
Београд
/
/
/
/
03.10.2020
Ниш
/
/
/
/
03.10.2020
Крагујевац
/
/
/
/
03.10.2020
Ветерник
/
/
/
/
17.10.2020
Земун
/
/
/
/
17.10.2020
Београд
/
/
/
/
17.10.2020
Нови Београд
/
/
/
/
17.10.2020
Крушевац
/
/
/
/
17.10.2020
Бачка Топола
/
/
/
/
17.10.2020
Нови Сад
/
/
/
/
17.10.2020
Крушевац
/
/
/
/
17.10.2020
Београд
/
/
/
/
17.10.2020
Београд
/
/
/
/
24.10.2020
Нови Београд
/
/
/
/
24.10.2020
Лучани
/
/
/
/
24.10.2020
Суботица
/
/
/
/
24.10.2020
Београд
/
/
/
/
24.10.2020
Београд
/
/
/
/
24.10.2020
Ниш
/
/
/
/
24.10.2020
Крагујевац
/
/
/
/
24.10.2020
Ветерник
/
/
/
/
24.10.2020
Земун
/
/
/
/
28.10.2020
Београд
/
/
/
/
28.10.2020
Нови Београд
/
/
/
/
28.10.2020
Крушевац
/
/
/
/
28.10.2020
Бачка Топола
/
/
/
/
28.10.2020
Нови Сад
/
/
/
/
28.10.2020
Крушевац
/
/
/
/
28.10.2020
Београд
/
/
/
/
28.10.2020
Београд
/
/
/
/
28.10.2020
Нови Београд
/
/
/
/
31.10.2020
Нови Београд
/
/
/
/
31.10.2020
Суботица
/
/
/
/
31.10.2020
Београд
/
/
/
/
31.10.2020
Београд
/
/
/
/
31.10.2020
Београд
/
/
/
/
31.10.2020
Крагујевац
/
/
/
/
31.10.2020
Ветерник
/
/
/
/
31.10.2020
Земун
/
/
/
/
31.10.2020
Београд
/
/
/
/
07.11.2020
Нови Београд
/
/
/
/
07.11.2020
Крушевац
/
/
/
/
07.11.2020
Бачка Топола
/
/
/
/
07.11.2020
Нови Сад
/
/
/
/
07.11.2020
Београд
/
/
/
/
07.11.2020
Крушевац
/
/
/
/
07.11.2020
Београд
/
/
/
/
07.11.2020
Београд
/
/
/
/
07.11.2020
Нови Београд
/
/
/
/
07.11.2020
Лучани
/
/
/
/
14.11.2020
Нови Београд
/
/
/
/
14.11.2020
Београд
/
/
/
/
14.11.2020
Београд
/
/
/
/
14.11.2020
Београд
/
/
/
/
14.11.2020
Крагујевац
/
/
/
/
14.11.2020
Ветерник
/
/
/
/
14.11.2020
Земун
/
/
/
/
14.11.2020
Београд
/
/
/
/
14.11.2020
Нови Београд
/
/
/
/
18.11.2020
Крушевац
/
/
/
/
18.11.2020
Бачка Топола
/
/
/
/
18.11.2020
Нови Сад
/
/
/
/
18.11.2020
Београд
/
/
/
/
18.11.2020
Крушевац
/
/
/
/
18.11.2020
Београд
/
/
/
/
18.11.2020
Београд
/
/
/
/
18.11.2020
Нови Београд
/
/
/
/
18.11.2020
Лучани
/
/
/
/
18.11.2020
Суботица
/
/
/
/
21.11.2020
Нови Београд
/
/
/
/
21.11.2020
Суботица
/
/
/
/
21.11.2020
Лучани
/
/
/
/
21.11.2020
Нови Београд
/
/
/
/
21.11.2020
Београд
/
/
/
/
21.11.2020
Београд
/
/
/
/
21.11.2020
Крушевац
/
/
/
/
21.11.2020
Београд
/
/
/
/
21.11.2020
Нови Сад
/
/
/
/
21.11.2020
Бачка Топола
/
/
/
/
28.11.2020
Бачка Топола
/
/
/
/
28.11.2020
Крушевац
/
/
/
/
28.11.2020
Нови Београд
/
/
/
/
28.11.2020
Београд
/
/
/
/
28.11.2020
Земун
/
/
/
/
28.11.2020
Ветерник
/
/
/
/
28.11.2020
Крагујевац
/
/
/
/
28.11.2020
Ниш
/
/
/
/
28.11.2020
Београд
/
/
/
/
28.11.2020
Београд
/
/
/
/
05.12.2020
Нови Београд
/
/
/
/
05.12.2020
Београд
/
/
/
/
05.12.2020
Суботица
/
/
/
/
05.12.2020
Лучани
/
/
/
/
05.12.2020
Нови Београд
/
/
/
/
05.12.2020
Београд
/
/
/
/
05.12.2020
Београд
/
/
/
/
05.12.2020
Крушевац
/
/
/
/
05.12.2020
Београд
/
/
/
/
05.12.2020
Нови Сад
/
/
/
/
06.03.2021
Нови Сад
/
/
/
/
06.03.2021
Бачка Топола
/
/
/
/
06.03.2021
Крушевац
/
/
/
/
06.03.2021
Нови Београд
/
/
/
/
06.03.2021
Београд
/
/
/
/
06.03.2021
Земун
/
/
/
/
06.03.2021
Ветерник
/
/
/
/
06.03.2021
Крагујевац
/
/
/
/
13.03.2021
Нови Београд
/
/
/
/
13.03.2021
Београд
/
/
/
/
13.03.2021
Београд
/
/
/
/
13.03.2021
Суботица
/
/
/
/
13.03.2021
Лучани
/
/
/
/
13.03.2021
Нови Београд
/
/
/
/
13.03.2021
Београд
/
/
/
/
13.03.2021
Београд
/
/
/
/
13.03.2021
Крушевац
/
/
/
/
13.03.2021
Београд
/
/
/
/
20.03.2021
Нови Сад
/
/
/
/
20.03.2021
Бачка Топола
/
/
/
/
20.03.2021
Крушевац
/
/
/
/
20.03.2021
Нови Београд
/
/
/
/
20.03.2021
Београд
/
/
/
/
20.03.2021
Земун
/
/
/
/
20.03.2021
Ветерник
/
/
/
/
20.03.2021
Крагујевац
/
/
/
/
03.04.2021
Нови Београд
/
/
/
/
03.04.2021
Београд
/
/
/
/
03.04.2021
Београд
/
/
/
/
03.04.2021
Београд
/
/
/
/
03.04.2021
Суботица
/
/
/
/
03.04.2021
Лучани
/
/
/
/
03.04.2021
Нови Београд
/
/
/
/
03.04.2021
Београд
/
/
/
/
03.04.2021
Београд
/
/
/
/
03.04.2021
Крушевац
/
/
/
/
10.04.2021
Крушевац
/
/
/
/
10.04.2021
Београд
/
/
/
/
10.04.2021
Нови Сад
/
/
/
/
10.04.2021
Бачка Топола
/
/
/
/
10.04.2021
Крушевац
/
/
/
/
10.04.2021
Нови Београд
/
/
/
/
10.04.2021
Београд
/
/
/
/
10.04.2021
Земун
/
/
/
/
10.04.2021
Ветерник
/
/
/
/
10.04.2021
Крагујевац
/
/
/
/
14.04.2021
Нови Београд
/
/
/
/
14.04.2021
Ниш
/
/
/
/
14.04.2021
Београд
/
/
/
/
14.04.2021
Београд
/
/
/
/
14.04.2021
Београд
/
/
/
/
14.04.2021
Суботица
/
/
/
/
14.04.2021
Лучани
/
/
/
/
14.04.2021
Нови Београд
/
/
/
/
14.04.2021
Београд
/
/
/
/
14.04.2021
Београд
/
/
/
/
17.04.2021
Београд
/
/
/
/
17.04.2021
Крушевац
/
/
/
/
17.04.2021
Београд
/
/
/
/
17.04.2021
Нови Сад
/
/
/
/
17.04.2021
Бачка Топола
/
/
/
/
17.04.2021
Крушевац
/
/
/
/
17.04.2021
Нови Београд
/
/
/
/
17.04.2021
Београд
/
/
/
/
17.04.2021
Земун
/
/
/
/
17.04.2021
Ветерник
/
/
/
/
24.04.2021
Нови Београд
/
/
/
/
24.04.2021
Крагујевац
/
/
/
/
24.04.2021
Београд
/
/
/
/
24.04.2021
Београд
/
/
/
/
24.04.2021
Београд
/
/
/
/
24.04.2021
Суботица
/
/
/
/
24.04.2021
Лучани
/
/
/
/
24.04.2021
Нови Београд
/
/
/
/
24.04.2021
Београд
/
/
/
/
28.04.2021
Београд
/
/
/
/
28.04.2021
Београд
/
/
/
/
28.04.2021
Крушевац
/
/
/
/
28.04.2021
Београд
/
/
/
/
28.04.2021
Нови Сад
/
/
/
/
28.04.2021
Бачка Топола
/
/
/
/
28.04.2021
Крушевац
/
/
/
/
28.04.2021
Нови Београд
/
/
/
/
28.04.2021
Београд
/
/
/
/
28.04.2021
Земун
/
/
/
/
01.05.2021
Нови Београд
/
/
/
/
01.05.2021
Ветерник
/
/
/
/
01.05.2021
Крагујевац
/
/
/
/
01.05.2021
Ниш
/
/
/
/
01.05.2021
Београд
/
/
/
/
01.05.2021
Београд
/
/
/
/
01.05.2021
Суботица
/
/
/
/
01.05.2021
Лучани
/
/
/
/
01.05.2021
Нови Београд
/
/
/
/
05.05.2021
Нови Београд
/
/
/
/
05.05.2021
Београд
/
/
/
/
05.05.2021
Београд
/
/
/
/
05.05.2021
Крушевац
/
/
/
/
05.05.2021
Нови Сад
/
/
/
/
05.05.2021
Бачка Топола
/
/
/
/
05.05.2021
Крушевац
/
/
/
/
05.05.2021
Нови Београд
/
/
/
/
05.05.2021
Београд
/
/
/
/
08.05.2021
Нови Београд
/
/
/
/
08.05.2021
Земун
/
/
/
/
08.05.2021
Ветерник
/
/
/
/
08.05.2021
Крагујевац
/
/
/
/
08.05.2021
Ниш
/
/
/
/
08.05.2021
Београд
/
/
/
/
08.05.2021
Београд
/
/
/
/
08.05.2021
Суботица
/
/
/
/
08.05.2021
Лучани
/
/
/
/
15.05.2021
Лучани
/
/
/
/
15.05.2021
Нови Београд
/
/
/
/
15.05.2021
Београд
/
/
/
/
15.05.2021
Београд
/
/
/
/
15.05.2021
Крушевац
/
/
/
/
15.05.2021
Београд
/
/
/
/
15.05.2021
Нови Сад
/
/
/
/
15.05.2021
Бачка Топола
/
/
/
/
15.05.2021
Крушевац
/
/
/
/
15.05.2021
Нови Београд
/
/
/
/
19.05.2021
Нови Београд
/
/
/
/
19.05.2021
Београд
/
/
/
/
19.05.2021
Земун
/
/
/
/
19.05.2021
Ветерник
/
/
/
/
19.05.2021
Крагујевац
/
/
/
/
19.05.2021
Ниш
/
/
/
/
19.05.2021
Београд
/
/
/
/
19.05.2021
Београд
/
/
/
/
19.05.2021
Београд
/
/
/
/
19.05.2021
Суботица
/
/
/
/
22.05.2021
Суботица
/
/
/
/
22.05.2021
Лучани
/
/
/
/
22.05.2021
Нови Београд
/
/
/
/
22.05.2021
Београд
/
/
/
/
22.05.2021
Београд
/
/
/
/
22.05.2021
Крушевац
/
/
/
/
22.05.2021
Београд
/
/
/
/
22.05.2021
Нови Сад
/
/
/
/
22.05.2021
Бачка Топола
/
/
/
/
22.05.2021
Крушевац
/
/
/
/
29.05.2021
Нови Београд
/
/
/
/
29.05.2021
Нови Београд
/
/
/
/
29.05.2021
Београд
/
/
/
/
29.05.2021
Земун
/
/
/
/
29.05.2021
Ветерник
/
/
/
/
29.05.2021
Крагујевац
/
/
/
/
29.05.2021
Ниш
/
/
/
/
29.05.2021
Београд
/
/
/
/
29.05.2021
Београд
/
/
/
/
29.05.2021
Београд
/
/
/
/
П Назив клуба ОУ БП БH БИ ДГ ПГ ГР Б
1.БРОДАРАЦ11006153
2.ЦРВЕНА ЗВЕЗДА11004043
3.ПАРТИЗАН11003033
4.РАД11003123
5.НАПРЕДАК11004313
6.ОФК БЕОГРАД11001013
7.РАДНИЧКИ11001013
8.ВОЈВОДИНА11003213
9.ЧУКАРИЧКИ ДОО11001013
10.РАДНИЧКИ (НБ)00000000
11.РФК ГРАФИЧАР00000000
12.ФК ВОЖДОВАЦ100123-10
13.ИМТ100101-10
14.ИНТЕРНАЦИОНАЛ100101-10
15.МЛАДОСТ100101-10
16.ТСЦ100134-10
17.РАДНИЧКИ 1923100113-20
18.ТРАЈАЛ100103-30
19.СПАРТАК100104-40
20.РФК НС-1921100116-50
П: Позиција, ОУ: Одигране утакмице, БП: Број победа, БH: Број нерешених, БИ: Број изгубљених, ДГ: Дати голови, ПГ: Примљени голови, ГР: Гол разлика, Б: Бодови

2 гола

Никола Кнежевић (ЦРВЕНА ЗВЕЗДА) Вељко Богдановић (ВОЈВОДИНА) Јасин Нуредини (НАПРЕДАК) Едвин Елевен (ТСЦ)

1 гол

Урош Којић (ФК ВОЖДОВАЦ) Никола Маринковић (НАПРЕДАК) Вељко Младеновић (БРОДАРАЦ) Матеја Гашић (РАД) Никола Митуљикић (ЦРВЕНА ЗВЕЗДА) Марко Лазетић (ЦРВЕНА ЗВЕЗДА) Вукашин Брауновић (РАД) Михајло Петковић (ПАРТИЗАН) Данијел Ранђелов (РАДНИЧКИ) Страхиња Стојановић (БРОДАРАЦ) Марко Стојак (РФК НС-1921) Алекса Пурић (ПАРТИЗАН) Матеја Ђорђевић (БРОДАРАЦ) Стефан Максимовић (НАПРЕДАК) Милош Стајковић (ФК ВОЖДОВАЦ) Алекса Паић (БРОДАРАЦ) Вања Влаховић (ПАРТИЗАН) Данило Миладиновић (БРОДАРАЦ) Вељко Радловачки (РАД) Митар Ергелаш (ЧУКАРИЧКИ ДОО) Максим Лада (БРОДАРАЦ) Никола Мирић (ВОЈВОДИНА) Михајло Ђорђевић (ОФК БЕОГРАД) Алекса Васић (РАДНИЧКИ 1923)