Лига

Oмладинска лига Србије 21/22

15.08.2021 17:30
Крагујевац
2
1
1
0
15.08.2021 10:00
Земун
2
0
1
0
15.08.2021 11:00
Ветерник
2
1
1
0
14.08.2021 18:00
Суботица
4
1
0
1
15.08.2021 17:00
Шабац
2
1
0
0
15.08.2021 13:00
Лучани
0
2
0
1
15.08.2021 18:00
Београд
3
0
0
0
14.08.2021 18:30
Београд
2
1
0
1
22.08.2021 17:30
Београд
0
3
0
1
22.08.2021 09:00
Нови Београд
1
8
1
4
22.08.2021 11:00
Земун
1
2
1
1
21.08.2021 17:00
Београд
2
1
1
0
22.08.2021 17:00
Бачка Топола
5
0
1
0
21.08.2021 17:30
Београд
0
1
0
1
21.08.2021 11:00
Нови Београд
0
1
0
0
22.08.2021 17:30
Крагујевац
2
2
0
1
29.08.2021 10:00
Земун
1
0
0
0
29.08.2021 13:00
Ветерник
0
1
0
0
30.08.2021 13:00
Суботица
2
0
0
0
28.08.2021 17:00
Шабац
0
2
0
1
29.08.2021 11:00
Лучани
2
3
1
1
28.08.2021 20:00
Београд
2
1
2
0
28.08.2021 18:00
Београд
3
2
2
1
28.08.2021 10:00
Београд
1
1
1
0
11.09.2021 11:00
Београд
2
3
0
2
12.09.2021 13:00
Земун
1
3
1
1
11.09.2021 13:15
Београд
2
5
1
3
11.09.2021 11:00
Бачка Топола
2
0
1
0
10.10.2021 13:00
Београд
0
5
0
3
11.09.2021 11:00
Нови Београд
2
0
0
0
12.09.2021 11:00
Крагујевац
4
0
2
0
11.09.2021 10:00
Земун
4
3
2
1
18.09.2021 11:00
Ветерник
1
1
0
0
19.09.2021 13:00
Суботица
0
1
0
0
19.09.2021 16:00
Шабац
0
0
0
0
19.09.2021 15:00
Лучани
1
1
1
1
18.09.2021 19:00
Београд
2
1
0
1
18.09.2021 13:00
Београд
4
1
1
1
18.09.2021 10:00
Београд
2
4
1
1
19.09.2021 10:00
Нови Београд
2
0
1
0
25.09.2021 14:30
Београд
2
2
0
2
25.09.2021 10:00
Београд
1
0
0
0
26.09.2021 12:00
Бачка Топола
1
4
0
2
25.09.2021 12:00
Нови Београд
1
4
0
2
26.09.2021 13:30
Нови Београд
4
0
2
0
25.09.2021 12:00
Крагујевац
1
4
1
2
26.09.2021 11:00
Земун
7
1
2
0
26.09.2021 11:00
Ветерник
0
1
0
1
29.09.2021 13:00
Суботица
0
2
0
1
29.09.2021 13:00
Шабац
0
3
0
1
29.09.2021 13:00
Лучани
0
2
0
1
29.09.2021 12:30
Београд
1
2
1
1
09.12.2021 13:00
Београд
4
0
2
0
29.09.2021 12:00
Београд
3
0
3
0
29.09.2021 13:00
Нови Београд
0
2
0
1
29.09.2021 11:30
Београд
2
1
0
1
03.10.2021 11:00
Београд
2
1
2
1
03.10.2021 13:00
Бачка Топола
3
2
2
0
03.10.2021 11:45
Београд
2
0
1
0
02.10.2021 10:00
Нови Београд
2
0
1
0
03.10.2021 13:00
Крагујевац
1
2
0
0
02.10.2021 13:30
Земун
4
1
2
0
03.10.2021 11:00
Ветерник
4
1
1
1
03.10.2021 13:00
Суботица
0
0
0
0
17.10.2021 11:00
Шабац
1
2
1
1
16.10.2021 11:00
Лучани
2
0
0
0
15.10.2021 14:00
Београд
1
1
1
1
15.10.2021 17:00
Београд
0
2
0
1
16.10.2021 13:00
Београд
2
0
0
0
16.10.2021 11:00
Нови Београд
1
0
0
0
16.10.2021 16:30
Београд
1
0
0
0
16.10.2021 13:00
Београд
1
1
0
0
20.10.2021 13:30
Београд
1
0
0
0
20.10.2021 11:00
Београд
0
1
0
0
20.10.2021 11:00
Нови Београд
5
1
1
0
20.10.2021 13:00
Крагујевац
1
2
0
1
20.10.2021 11:00
Земун
1
0
0
0
02.03.2022 11:00
Ветерник
4
0
2
0
20.10.2021 13:00
Суботица
1
1
0
1
20.10.2021 13:30
Шабац
0
2
0
1
24.10.2021 13:00
Лучани
1
0
0
0
23.10.2021 17:00
Београд
6
2
2
1
24.10.2021 15:00
Београд
6
0
3
0
24.10.2021 11:00
Београд
3
2
1
0
23.10.2021 10:00
Нови Београд
2
2
0
1
24.10.2021 15:30
Београд
0
0
0
0
24.10.2021 10:00
Београд
2
0
2
0
23.10.2021 12:00
Бачка Топола
4
1
2
1
30.10.2021 13:30
Београд
2
3
0
2
30.10.2021 13:00
Нови Београд
2
0
1
0
30.10.2021 13:00
Крагујевац
0
0
0
0
30.10.2021 14:00
Земун
4
1
0
0
14.11.2021 11:00
Ветерник
2
0
2
0
31.10.2021 14:00
Суботица
0
1
0
1
29.10.2021 13:00
Шабац
0
1
0
0
31.10.2021 14:00
Лучани
4
0
1
0
07.11.2021 15:00
Београд
3
2
1
0
07.11.2021 13:00
Београд
2
1
1
1
06.11.2021 11:00
Београд
3
1
1
0
06.11.2021 13:00
Нови Београд
1
1
0
0
07.11.2021 16:00
Београд
2
3
0
0
06.11.2021 11:00
Београд
0
2
0
1
07.11.2021 11:00
Бачка Топола
3
2
2
1
16.11.2021 11:00
Београд
0
0
0
0
21.11.2021 12:00
Београд
0
2
0
1
20.11.2021 12:00
Крагујевац
1
0
1
0
20.11.2021 12:00
Земун
2
1
0
0
21.11.2021 11:00
Ветерник
0
1
0
0
21.11.2021 11:00
Суботица
2
1
1
0
21.11.2021 13:30
Шабац
2
2
1
0
20.11.2021 13:00
Лучани
1
0
1
0
17.11.2021 14:00
Београд
0
5
0
3
06.03.2022 11:00
Београд
6
2
2
1
24.11.2021 11:00
Београд
1
1
0
0
24.11.2021 13:00
Нови Београд
3
0
2
0
25.11.2021 13:00
Београд
3
1
2
0
24.11.2021 12:00
Београд
1
0
0
0
24.11.2021 11:00
Бачка Топола
1
3
1
3
24.11.2021 11:30
Београд
0
2
0
0
24.11.2021 11:30
Нови Београд
2
1
1
0
27.11.2021 13:30
Београд
1
0
1
0
28.11.2021 11:00
Нови Београд
1
1
1
1
28.11.2021 11:00
Београд
2
2
0
2
28.11.2021 11:00
Бачка Топола
2
1
2
0
28.11.2021 11:00
Београд
3
0
0
0
28.11.2021 13:00
Београд
1
1
1
0
27.11.2021 13:00
Нови Београд
6
1
3
0
29.11.2021 11:00
Београд
1
2
0
0
04.12.2021 10:30
Београд
1
3
1
2
04.12.2021 13:00
Београд
2
1
1
0
04.12.2021 17:00
Београд
1
2
0
1
04.12.2021 13:00
Лучани
2
1
0
0
04.12.2021 13:30
Шабац
0
2
0
1
04.12.2021 11:30
Суботица
3
1
1
1
05.12.2021 11:00
Ветерник
2
1
0
1
04.12.2021 12:00
Земун
1
1
1
1
12.03.2022 13:30
Београд
1
0
0
0
12.03.2022 13:00
Крагујевац
2
2
1
2
14.03.2022 13:00
Нови Београд
3
1
1
0
12.03.2022 15:15
Нови Београд
0
0
0
0
12.03.2022 10:00
Бачка Топола
1
1
1
0
13.03.2022 14:00
Београд
3
1
2
0
12.03.2022 13:00
Београд
1
4
1
0
12.03.2022 13:00
Нови Београд
2
1
1
0
20.03.2022 11:00
Нови Београд
1
1
0
1
19.03.2022 11:30
Београд
3
0
2
0
18.03.2022 13:00
Београд
2
1
0
0
20.03.2022 13:00
Београд
2
0
2
0
18.03.2022 13:00
Лучани
6
1
3
0
19.03.2022 15:30
Шабац
2
0
2
0
19.03.2022 12:00
Суботица
0
0
0
0
19.03.2022 11:00
Ветерник
1
1
0
1
02.04.2022 14:00
Београд
3
1
2
0
02.04.2022 12:00
Земун
0
1
0
1
03.04.2022 13:30
Крагујевац
2
0
1
0
02.04.2022 13:00
Нови Београд
2
2
0
2
03.04.2022 11:00
Београд
0
2
0
0
03.04.2022 13:00
Бачка Топола
0
4
0
2
02.04.2022 15:00
Београд
1
0
0
0
03.04.2022 13:30
Београд
1
2
0
1
10.04.2022 13:00
Београд
1
1
1
0
09.04.2022 13:30
Нови Београд
3
1
1
1
09.04.2022 13:00
Београд
5
0
1
0
09.04.2022 11:00
Београд
6
0
5
0
10.04.2022 12:00
Београд
2
0
1
0
10.04.2022 11:00
Лучани
0
2
0
1
09.04.2022 16:00
Шабац
1
0
0
0
09.04.2022 12:00
Суботица
0
6
0
3
13.04.2022 14:00
Београд
1
3
0
1
13.04.2022 11:00
Ветерник
4
0
3
0
13.04.2022 12:30
Земун
2
3
1
1
13.04.2022 13:00
Крагујевац
3
1
2
1
13.04.2022 10:00
Нови Београд
3
1
1
1
13.04.2022 13:00
Београд
1
2
0
1
13.04.2022 14:00
Бачка Топола
1
2
1
1
13.04.2022 13:00
Београд
1
0
1
0
17.04.2022 13:00
Београд
2
1
1
0
17.04.2022 16:15
Београд
1
2
0
1
17.04.2022 11:30
Нови Београд
1
0
1
0
17.04.2022 13:00
Београд
2
1
2
1
16.04.2022 11:00
Београд
0
2
0
1
17.04.2022 11:00
Београд
1
1
1
0
17.04.2022 13:00
Лучани
4
3
2
1
18.04.2022 14:00
Шабац
1
0
1
0
21.04.2022 11:00
Београд
3
2
0
1
21.04.2022 13:00
Суботица
0
2
0
1
21.04.2022 11:00
Ветерник
1
0
0
0
21.04.2022 13:00
Земун
4
0
2
0
22.04.2022 12:00
Крагујевац
1
1
1
0
21.04.2022 10:00
Нови Београд
1
0
1
0
21.04.2022 13:30
Београд
1
3
1
1
21.04.2022 13:00
Бачка Топола
6
3
3
2
30.04.2022 13:00
Бачка Топола
2
4
1
2
30.04.2022 11:00
Београд
1
0
0
0
30.04.2022 13:30
Београд
0
4
0
1
30.04.2022 12:00
Нови Београд
0
1
0
1
30.04.2022 12:30
Београд
1
2
1
1
30.04.2022 18:00
Београд
3
1
1
0
30.04.2022 12:00
Београд
2
0
1
0
01.05.2022 13:00
Лучани
2
0
0
0
04.05.2022 14:00
Београд
0
1
0
0
04.05.2022 11:00
Шабац
1
3
0
1
04.05.2022 13:00
Суботица
1
5
0
2
04.05.2022 11:00
Ветерник
3
2
1
0
04.05.2022 10:00
Земун
3
0
1
0
04.05.2022 12:00
Крагујевац
4
2
3
1
04.05.2022 10:00
Нови Београд
1
2
0
1
04.05.2022 13:00
Београд
1
3
1
1
09.05.2022 13:30
Београд
1
4
0
2
08.05.2022 13:00
Бачка Топола
1
1
0
1
07.05.2022 13:00
Београд
2
0
0
0
08.05.2022 18:30
Београд
1
2
1
1
08.05.2022 13:30
Нови Београд
3
3
1
3
08.05.2022 13:00
Београд
8
2
3
1
08.05.2022 11:00
Београд
4
0
2
0
07.05.2022 13:00
Београд
0
1
0
1
14.05.2022 14:00
Београд
1
0
1
0
15.05.2022 13:30
Лучани
2
2
1
0
14.05.2022 11:00
Шабац
0
0
0
0
15.05.2022 12:30
Суботица
4
0
2
0
15.05.2022 11:00
Ветерник
7
2
2
1
15.05.2022 10:00
Земун
2
1
2
1
14.05.2022 11:00
Крагујевац
1
0
0
0
15.05.2022 12:30
Нови Београд
3
1
2
0
22.05.2022 11:00
Нови Београд
6
1
5
1
22.05.2022 13:00
Београд
1
2
1
2
22.05.2022 13:00
Бачка Топола
0
3
0
1
21.05.2022 11:00
Београд
3
1
2
1
21.05.2022 15:30
Београд
0
0
0
0
19.05.2022 10:00
Нови Београд
2
2
1
0
21.05.2022 15:00
Београд
1
1
1
0
21.05.2022 11:00
Београд
2
3
1
1
28.05.2022 11:00
Београд
3
4
3
2
28.05.2022 11:00
Београд
0
1
0
1
27.05.2022 11:00
Лучани
1
1
0
0
28.05.2022 11:00
Шабац
2
1
2
1
28.05.2022 11:00
Суботица
1
1
0
0
29.05.2022 17:00
Ветерник
3
0
2
0
28.05.2022 10:00
Земун
2
0
0
0
28.05.2022 13:00
Крагујевац
3
2
2
1
П Назив клуба ОУ БП БН БИ ДГ ПГ ГР Б
1.ЦРВЕНА ЗВЕЗДА30231693415270
2.ПАРТИЗАН30206462243866
3.МЛАДОСТ30157854371752
4.ВОЈВОДИНА30156969432651
5.РАД30163114539651
6.РАДНИЧКИ 192330148842321050
7.ЧУКАРИЧКИ ДОО301451156362047
8.БРОДАРАЦ301351249361344
9.ИМТ30118114250-841
10.ВОЖДОВАЦ30124144754-740
11.РФК ГРАФИЧАР30124144253-1140
12.ТСЦ30123154860-1239
13.СПАРТАК3096152953-2433
14.ЗЕМУН3065193766-2923
15.МАЧВА3056192165-4421
16.ОФК БЕОГРАД3033242168-4712
П: Позиција, ОУ: Одигране утакмице, БП: Број победа, БН: Број нерешених, БИ: Број изгубљених, ДГ: Дати голови, ПГ: Примљени голови, ГР: Гол разлика, Б: Бодови

21 гол

Никола Јојић (МЛАДОСТ)

18 голова

Михаило Ивановић (ВОЈВОДИНА)

15 голова

Алекса Бескорвајни (ВОЖДОВАЦ)

13 голова

Василије Делибашић (РАД)

12 голова

Андреја Ристић (РАДНИЧКИ 1923) Димитрије Табаковић (БРОДАРАЦ)

11 голова

Игор Миладиновић (ЧУКАРИЧКИ ДОО) Михајло Милосавић (ЦРВЕНА ЗВЕЗДА) Мирко Николашевић (ЦРВЕНА ЗВЕЗДА)

10 голова

Марко Шушњар (ТСЦ) Драган Стоисављевић (ВОЖДОВАЦ) Урош Мрдаковић (ЧУКАРИЧКИ ДОО) Стеван Николић (ЗЕМУН)

9 голова

Јанко Јевремовић (ПАРТИЗАН) Марко Миловановић (ПАРТИЗАН) Александар Кахвић (ЦРВЕНА ЗВЕЗДА) Матеја Бојовић (РФК ГРАФИЧАР)

8 голова

Лазар Стајковић (БРОДАРАЦ) Самед Баждар (ПАРТИЗАН) Урош Арсенијевић (РАДНИЧКИ 1923) Јован Милошевић (ВОЈВОДИНА) Балша Тошковић (РФК ГРАФИЧАР)

7 голова

Милош Луковић (ИМТ) Урош Пауновић (ВОЈВОДИНА) Ђорђе Цолић (ОФК БЕОГРАД)

6 голова

Урош Миладиновић (ЧУКАРИЧКИ ДОО) Ђорђе Јовановић (РАДНИЧКИ 1923) Марко Стојановић (ЦРВЕНА ЗВЕЗДА) Александар Дељанин (РАД) Лукијан Абаџија (ВОЈВОДИНА) Михајло Петковић (ПАРТИЗАН) Никола Тедић (ВОЈВОДИНА)

5 голова

Данило Теодоровић (ЦРВЕНА ЗВЕЗДА) Михајло Спасојевић (ЧУКАРИЧКИ ДОО) Вања Апостоловски (ВОЈВОДИНА) Павле Огњеновић (ЦРВЕНА ЗВЕЗДА) Богдан Петровић (ТСЦ) Алекса Прерадов (ТСЦ) Александар Зечевић (БРОДАРАЦ) Александар Гајинов (ИМТ) Душан Цакић (БРОДАРАЦ) Вања Влаховић (ПАРТИЗАН) Марко Величковић (МЛАДОСТ) Лука Маринковић (РФК ГРАФИЧАР)

4 гола

Матеја Стјепановић (ПАРТИЗАН) Предраг Грбовић (ВОЖДОВАЦ) Момчило Свилар (ТСЦ) Александар Ђермановић (ЦРВЕНА ЗВЕЗДА) Стефан Пиргић (ЦРВЕНА ЗВЕЗДА) Лазар Врекић (ЧУКАРИЧКИ ДОО) Никола Станисављевић (МЛАДОСТ) Павле Попесковић (РАД) Урош Чејић (СПАРТАК) Никола Јовановић (ЗЕМУН) Схедрацк Цхарлес (ИМТ) Марко Ћурић (ЦРВЕНА ЗВЕЗДА) Страхиња Стојановић (МЛАДОСТ) Михајло Илић (ПАРТИЗАН) Обрен Кљајић (ВОЖДОВАЦ) Никола Мастиловић (ЗЕМУН) Никола Маринковић (РАДНИЧКИ 1923) Марко Лазетић (ЦРВЕНА ЗВЕЗДА) Ђорђе Митић (РАД) Урош Бранковић (ЦРВЕНА ЗВЕЗДА) Алекса Гагић (ВОЈВОДИНА) Леонтије Васић (ИМТ)

3 гола

Петар Ратков (ТСЦ) Арсеније Вранић (ПАРТИЗАН) Марко Врањеш (БРОДАРАЦ) Џенис Мулић (БРОДАРАЦ) Огњен Мимовић (ЦРВЕНА ЗВЕЗДА) Милош Маљукан (СПАРТАК) Лазар Милетић (РАДНИЧКИ 1923) Марко Станковић (ЧУКАРИЧКИ ДОО) Борис Цветковић (ЧУКАРИЧКИ ДОО) Вања Копуновић (СПАРТАК) Немања Павић (МАЧВА) Јован Митровић (МЛАДОСТ) Морице Мицхаел Абрахам (СПАРТАК) Игњат Брајић (РФК ГРАФИЧАР) Немања Чворо (ЗЕМУН) Александар Петровић (РАДНИЧКИ 1923) Михаило Маџаревић (ЧУКАРИЧКИ ДОО) Никола Старчевић (ВОЖДОВАЦ) Душан Икановић (ПАРТИЗАН) Владан Влада Новевски (ВОЈВОДИНА) Данило Миладиновић (БРОДАРАЦ) Коста Зечевић (ИМТ) Немања Трифуновић (ПАРТИЗАН) Лука Бошковић (ЦРВЕНА ЗВЕЗДА) Богдан Пецарски (РАД) Никола Станковић (ЦРВЕНА ЗВЕЗДА) Вељко Радловачки (РАД) Стефан Јанковић (СПАРТАК) Ђорђе Гордић (МЛАДОСТ) Милан Бајић (РФК ГРАФИЧАР) Урош Мојсиловић (ВОЖДОВАЦ) Сава Прибаковић (МЛАДОСТ) Лука Лечић (ЦРВЕНА ЗВЕЗДА) Никола Вукић (ИМТ) Марко Јанковић (ЦРВЕНА ЗВЕЗДА) Вукашин Брауновић (ЧУКАРИЧКИ ДОО)

2 гола

Сергеј Ђапа (ИМТ) Никола Крстић (РАД) Андрија Лазаревић (ВОЖДОВАЦ) Андрија Радуловић (ЦРВЕНА ЗВЕЗДА) Давор Ракић (ЦРВЕНА ЗВЕЗДА) Драган Трнинић (ВОЈВОДИНА) Виктор Радојевић (ЦРВЕНА ЗВЕЗДА) Стефан Живковић (ВОЖДОВАЦ) Алија Рустић (ОФК БЕОГРАД) Лука Лазаревић (ЗЕМУН) Димитрије Максимовски (РАД) Вељко Радовановић (МАЧВА) Александар Шкундрић (ИМТ) Душан Павловић (ЧУКАРИЧКИ ДОО) Димитрије Бајкић (ОФК БЕОГРАД) Матеја Бачанин (РФК ГРАФИЧАР) Никола Гардашевић (ТСЦ) Вук Денковић (ИМТ) Матија Максимовић (МАЧВА) Реља Бибић (ВОЖДОВАЦ) Петар Петровић (БРОДАРАЦ) Кристијан Радиновић (ОФК БЕОГРАД) Лука Ненадовић (РАД) Урош Јевтић (ВОЖДОВАЦ) Стефан Костић (ЗЕМУН) Сава Аврамовски (РФК ГРАФИЧАР) Лука Пузовић (ВОЖДОВАЦ) Ненад Перовић (МЛАДОСТ) Немања Жунић (МЛАДОСТ) Ђорђе Радосављевић (ВОЖДОВАЦ) Игор Радовановић (МЛАДОСТ) Василије Ђерковић (МЛАДОСТ) Никола Милић (РАД) Александар Павловић (МАЧВА) Марко Пеливановић (МЛАДОСТ) Марко Ђуричић (МАЧВА) Богдан Мојсиловић (ОФК БЕОГРАД) Стефан Шишљагић (СПАРТАК) Владимир Јовановић (МАЧВА) Данијел Аврамовић (ВОЖДОВАЦ) Јован Росић (СПАРТАК) Владимир Томовић (РАДНИЧКИ 1923) Илија Миодраговић (СПАРТАК) Адмир Адеми (ЗЕМУН) Владимир Лучић (ИМТ) Бошко Милентијевић (ОФК БЕОГРАД) Јован Милошевић (БРОДАРАЦ) Огњен Ристановић (МАЧВА) Áрон Цсáкáнј (ТСЦ)

1 гол

Немања Крсмановић (ТСЦ) Марко Дмитровић (ТСЦ) Петар Војиновић (РАДНИЧКИ 1923) Вукашин Андрејић (ИМТ) Вук Крстић (ЗЕМУН) Владимир Шетка (СПАРТАК) Матија Томић (СПАРТАК) Вељко Радовановић (РАД) Никола Момчиловић (ЗЕМУН) Алекса Јовановић (ЗЕМУН) Александар Лукић (ИМТ) Немања Николић (ВОЈВОДИНА) Алексеј Голијанин (РФК ГРАФИЧАР) Борис Крстић (ПАРТИЗАН) Петар Граоња (РФК ГРАФИЧАР) Никола Зечевић (ВОЖДОВАЦ) Андрија Димић (ОФК БЕОГРАД) Матија Стојановић (ЧУКАРИЧКИ ДОО) Бранислав Миланов (ВОЈВОДИНА) Миле Ердељ (СПАРТАК) Александар Милићевић (ИМТ) Митар Ергелаш (ЧУКАРИЧКИ ДОО) Милош Поповић (ВОЈВОДИНА) Младен Самуровић (МАЧВА) Младен Ковачевић (БРОДАРАЦ) Немања Петровић (РАД) Никола Станковић (ПАРТИЗАН) Немања Радојевић (ИМТ) Никола Тодовић (ЗЕМУН) Давид Пердув (ВОЖДОВАЦ) Алекса Матић (РФК ГРАФИЧАР) Принце Луцкј Укацхукwу (ИМТ) Урош Николић (ВОЖДОВАЦ) Алекса Савић (МАЧВА) Лука Пеић (СПАРТАК) Стефан Мелентијевић (ЦРВЕНА ЗВЕЗДА) Матеја Сташевић (ПАРТИЗАН) Андреј Капетановић (ЗЕМУН) Марко Боровић (ЦРВЕНА ЗВЕЗДА) Огњен Абрамушић (ВОЈВОДИНА) Стефан Николић (ПАРТИЗАН) Коста Веселиновић (РФК ГРАФИЧАР) Лазар Миладиновић (ЗЕМУН) Филип Дражић (МАЧВА) Зоран Бероња (ВОЖДОВАЦ) Драган Бојат (ПАРТИЗАН) Петар Сретеновић (БРОДАРАЦ) Немања Панић (МАЧВА) Стефан Митровић (БРОДАРАЦ) Марко Милић (РАД) Михајло Микан (ОФК БЕОГРАД) Милош Нешковић (МАЧВА) ЈАЗЕЕД ЈАХЈА ЈАWСХАН (ЗЕМУН) Петар Кангрга (ТСЦ) Стефан Лековић (ЦРВЕНА ЗВЕЗДА) Ерик Холо Нађ (ТСЦ) Милорад Стајић (РФК ГРАФИЧАР) Немања Андрић (СПАРТАК) Стеван Станковић (БРОДАРАЦ) Саша Ђекић (СПАРТАК) Лазар Пејчић (СПАРТАК) Лука Бековић (РФК ГРАФИЧАР) Лука Милојевић (РАДНИЧКИ 1923) Лука Сандуловић (РФК ГРАФИЧАР) Лазар Хрњаз (ОФК БЕОГРАД) Милан Гвозденовић (РАДНИЧКИ 1923) Стефан Радујко (РФК ГРАФИЧАР) Милан Мајсторовић (ВОЈВОДИНА) Драган Кокановић (ВОЈВОДИНА) Жељко Станојевић (ВОЈВОДИНА) Матија Глушчевић (РФК ГРАФИЧАР) Матеја Лекић (ИМТ) Војин Серафимовић (ЧУКАРИЧКИ ДОО) Јован Шљивић (ЦРВЕНА ЗВЕЗДА) Никша Делибашић (ЧУКАРИЧКИ ДОО) Богдан Петровић (ЧУКАРИЧКИ ДОО) Николај Станковић (ЗЕМУН) Милош Дивац (МЛАДОСТ) Бојан Аџић (ЧУКАРИЧКИ ДОО) Дарко Кекић (ПАРТИЗАН) Душан Пецарски (РАД) Урош Савковић (МАЧВА) Душан Ранковић (ОФК БЕОГРАД)