Клубови

Лиценцирање

ЦИЉEВИ ЛИЦEНЦИРAЊA КЛУБОВA:

Циљеви система лиценцирања клубова ФСС за учешће у клупским такмичењима УЕФА прописани овим правилником су следећи:

 • додатно унапређивање и стално побољшање стандарда свих аспеката фудбала у Србији, а посебно придавање сталног приоритета обуци и благостању младих играча у сваком клубу;
 • да промовише учешће у фудбалу и допринесе развоју женског фудбала;
 • да се обезбеди да клубови имају адекватан ниво управљања и организације, тј. да се обезбеди професионалан рад у клубовима;
 • адаптација спортске инфраструктуре клубова да би играчи, гледаоци и представници медија имали на располагању одговарајуће, прописно опремљене и безбедне објекте;
 • заштита интегритета и неометаног тока клупских такмичења УЕФА;
 • да чувају идентитет, историју и наслеђе сваког клуба;
 • да подстакне сарадњу између даваоца лиценце и клубова и омогући развој и стандардизацију у области финансијске, спортске, правне, фудбалске друштвене одговорности, кадровских, административних и инфраструктурних критеријума за клубове који подлежу систему лиценцирања;
 • да прихвате друштвену одговорност у фудбалу;
 • да промовишу здрав однос између клубова и навијача и повећају доступност фудбала.

Такође, они имају за циљ и да промовишу више дисциплине и рационалности у финансијама клупског фудбала, а посебно:

 • побољшање економске и финансијске способности клубова, повећање транспарентности у њиховог кредибилитета;
 • придавање неопходног значаја заштите поверилаца;
 • подстицање клубова да послују на основу сопствених прихода;
 • подстицање клубова да одговорно троше за дугорочну корист фудбала;
 • заштита интегритета и неометаног тока клупских такмичења УЕФА;
 • заштита дугорочне одрживост и одрживост клупског фудбала.