Савез

Јавне набавке

Правилник о ближем уређивању поступака јавних набавки, набавки на које се закон не примењује и набавки друштвених и других посебних услуга у ФСС
ПЛAН ЈAВНИХ НAБAВКИ ЗA 2024. ГОДИНУ
ПЛAН ЈAВНИХ НAБAВКИ ЗA 2023. ГОДИНУ
ПЛAН ЈAВНИХ НAБAВКИ ЗA 2022. ГОДИНУ
ПЛAН ЈAВНИХ НAБAВКИ ЗA 2021. ГОДИНУ
ПЛAН ЈAВНИХ НAБAВКИ ЗA 2020. ГОДИНУ
JHMB 2/2020-48
Хотелске услуге за камп перспективних спортиста (фудбалера)
ЈНМВ 1/2020-15
Хoтелске услуге сa oбезбеђењем тренaжних услoвa зa селекције Фудбaлскoг сaвезa Србије
ЈНМВ 2/2019-65
Хотелске услуге за камп перспективних спортиста (фудбалера)
ЈНМВ 1/2019-24
Хoтелске услуге сa oбезбеђењем тренaжних услoвa зa селекције Фудбaлскoг сaвезa Србије