Savez

Javne nabavke

Pravilnik o bližem uređivanju postupaka javnih nabavki, nabavki na koje se zakon ne primenjuje i nabavki društvenih i drugih posebnih usluga u FSS
PLAN JAVNIH NABAVKI ZA 2024. GODINU
PLAN JAVNIH NABAVKI ZA 2023. GODINU
PLAN JAVNIH NABAVKI ZA 2022. GODINU
PLAN JAVNIH NABAVKI ZA 2021. GODINU
PLAN JAVNIH NABAVKI ZA 2020. GODINU
JHMB 2/2020-48
Hotelske usluge za kamp perspektivnih sportista (fudbalera)
JNMV 1/2020-15
Hotelske usluge sa obezbeđenjem trenažnih uslova za selekcije Fudbalskog saveza Srbije
JNMV 2/2019-65
Hotelske usluge za kamp perspektivnih sportista (fudbalera)
JNMV 1/2019-24
Hotelske usluge sa obezbeđenjem trenažnih uslova za selekcije Fudbalskog saveza Srbije