Savez

Javne nabavke

PLAN JAVNIH NABAVKI ZA 2023. GODINU
PLAN JAVNIH NABAVKI ZA 2022. GODINU
PLAN JAVNIH NABAVKI ZA 2021. GODINU
PLAN JAVNIH NABAVKI ZA 2020. GODINU
JHMB 2/2020-48
Hotelske usluge za kamp perspektivnih sportista (fudbalera)
JNMV 1/2020-15
Hotelske usluge sa obezbeđenjem trenažnih uslova za selekcije Fudbalskog saveza Srbije
JNMV 2/2019-65
Hotelske usluge za kamp perspektivnih sportista (fudbalera)
JNMV 1/2019-24
Hotelske usluge sa obezbeđenjem trenažnih uslova za selekcije Fudbalskog saveza Srbije
PLAN JAVNIH NABAVKI ZA 2019. GODINU
OP 5/2018-116
Nabavka i ugradnja sistema sa veštačkom travom na terenu ukupne površine 7000 m2 po sistemu „ključ u ruke”