Liga

Mozzart Bet Prva liga Srbije 23/24

07.10.2023 18:00
Gornji Milanovac
/
/
/
/
07.10.2023 15:00
Ub
/
/
/
/
08.10.2023 15:00
Novi Beograd
/
/
/
/
08.10.2023 18:00
Leskovac
/
/
/
/
09.10.2023 15:00
Čelarevo
/
/
/
/
09.10.2023 15:00
Beograd
/
/
/
/
07.10.2023 15:00
Beograd
/
/
/
/
08.10.2023 15:00
Odžaci
/
/
/
/
05.08.2023 17:30
Smederevo
2
0
2
0
06.08.2023 17:30
Novi Sad
1
1
0
0
05.08.2023 17:30
Vršac
1
0
0
0
06.08.2023 20:00
Šabac
0
0
0
0
05.08.2023 20:00
Užice
0
2
0
1
05.08.2023 20:15
Gornji Milanovac
1
3
1
1
05.08.2023 17:30
Ub
4
0
2
0
06.08.2023 17:30
Novi Beograd
2
0
1
0
12.08.2023 17:30
Inđija
2
2
2
1
13.08.2023 17:30
Čelarevo
1
1
1
0
11.08.2023 17:30
Beograd
3
0
1
0
13.08.2023 17:30
Beograd
4
1
1
1
12.08.2023 17:30
Bačka Palanka
3
1
1
0
13.08.2023 20:00
Lazarevac
3
2
1
1
12.08.2023 17:30
Sremska Mitrovica
0
0
0
0
12.08.2023 17:30
Smederevo
1
1
1
0
20.08.2023 17:00
Novi Sad
0
1
0
0
18.08.2023 17:00
Vršac
1
1
0
1
19.08.2023 19:00
Šabac
3
0
2
0
19.08.2023 19:00
Užice
0
0
0
0
19.08.2023 19:00
Gornji Milanovac
0
0
0
0
20.08.2023 17:00
Ub
0
3
0
2
20.08.2023 17:00
Novi Beograd
1
1
1
0
21.08.2023 20:00
Leskovac
2
1
1
1
26.08.2023 17:00
Inđija
2
1
0
0
27.08.2023 17:00
Beograd
1
2
0
1
27.08.2023 17:00
Beograd
2
2
1
2
27.08.2023 17:00
Bačka Palanka
0
0
0
0
27.08.2023 20:00
Lazarevac
1
1
1
0
26.08.2023 17:00
Sremska Mitrovica
1
1
0
0
26.08.2023 17:00
Smederevo
0
0
0
0
27.08.2023 17:00
Novi Sad
1
2
1
0
02.09.2023 17:00
Vršac
0
1
0
0
02.09.2023 19:00
Šabac
2
0
2
0
02.09.2023 19:00
Užice
1
1
0
1
03.09.2023 19:00
Gornji Milanovac
1
0
0
0
02.09.2023 17:00
Ub
3
2
2
1
03.09.2023 17:00
Novi Beograd
1
3
0
1
03.09.2023 19:00
Leskovac
3
5
1
2
03.09.2023 17:00
Čelarevo
2
2
2
2
09.09.2023 16:30
Inđija
0
0
0
0
10.09.2023 16:30
Beograd
4
1
0
0
10.09.2023 16:30
Odžaci
1
0
1
0
10.09.2023 19:00
Lazarevac
2
0
0
0
09.09.2023 16:30
Sremska Mitrovica
4
1
2
0
09.09.2023 16:30
Smederevo
2
1
2
1
10.09.2023 16:30
Novi Sad
0
1
0
0
08.09.2023 16:30
Vršac
0
0
0
0
16.09.2023 19:00
Šabac
2
1
1
0
16.09.2023 19:00
Užice
1
1
1
0
17.09.2023 19:00
Gornji Milanovac
0
0
0
0
18.09.2023 16:00
Ub
0
0
0
0
17.09.2023 16:00
Novi Beograd
0
1
0
1
16.09.2023 20:00
Leskovac
1
1
0
1
17.09.2023 16:00
Čelarevo
1
0
1
0
17.09.2023 16:00
Beograd
0
5
0
3
22.09.2023 16:00
Inđija
0
2
0
2
23.09.2023 16:00
Odžaci
4
0
2
0
22.09.2023 19:00
Lazarevac
4
1
1
0
23.09.2023 16:00
Sremska Mitrovica
1
1
0
0
23.09.2023 16:00
Smederevo
2
1
0
1
23.09.2023 16:00
Novi Sad
3
4
1
2
23.09.2023 16:00
Vršac
1
0
0
0
22.09.2023 19:00
Šabac
0
0
0
0
26.09.2023 00:00
Užice
/
/
/
/
27.09.2023 00:00
Gornji Milanovac
/
/
/
/
27.09.2023 00:00
Ub
/
/
/
/
27.09.2023 00:00
Novi Beograd
/
/
/
/
27.09.2023 00:00
Leskovac
/
/
/
/
27.09.2023 00:00
Čelarevo
/
/
/
/
27.09.2023 00:00
Beograd
/
/
/
/
27.09.2023 00:00
Beograd
/
/
/
/
01.10.2023 15:00
Inđija
1
0
0
0
02.10.2023 19:00
Lazarevac
1
1
1
0
01.10.2023 15:00
Sremska Mitrovica
2
1
0
0
01.10.2023 15:00
Smederevo
1
0
0
0
02.10.2023 15:00
Novi Sad
1
1
0
0
01.10.2023 15:00
Vršac
0
1
0
1
30.09.2023 19:00
Šabac
1
0
0
0
01.10.2023 19:00
Užice
0
0
0
0
07.10.2023 18:00
Gornji Milanovac
/
/
/
/
07.10.2023 15:00
Ub
/
/
/
/
08.10.2023 15:00
Novi Beograd
/
/
/
/
08.10.2023 18:00
Leskovac
/
/
/
/
09.10.2023 15:00
Čelarevo
/
/
/
/
09.10.2023 15:00
Beograd
/
/
/
/
07.10.2023 15:00
Beograd
/
/
/
/
08.10.2023 15:00
Odžaci
/
/
/
/
14.10.2023 00:00
Inđija
/
/
/
/
14.10.2023 00:00
Sremska Mitrovica
/
/
/
/
14.10.2023 00:00
Smederevo
/
/
/
/
14.10.2023 00:00
Novi Sad
/
/
/
/
14.10.2023 00:00
Vršac
/
/
/
/
14.10.2023 00:00
Šabac
/
/
/
/
14.10.2023 00:00
Užice
/
/
/
/
14.10.2023 00:00
Gornji Milanovac
/
/
/
/
21.10.2023 00:00
Ub
/
/
/
/
21.10.2023 00:00
Novi Beograd
/
/
/
/
21.10.2023 00:00
Leskovac
/
/
/
/
21.10.2023 00:00
Čelarevo
/
/
/
/
21.10.2023 00:00
Beograd
/
/
/
/
21.10.2023 00:00
Beograd
/
/
/
/
21.10.2023 00:00
Bačka Palanka
/
/
/
/
21.10.2023 00:00
Lazarevac
/
/
/
/
28.10.2023 00:00
Inđija
/
/
/
/
28.10.2023 00:00
Smederevo
/
/
/
/
28.10.2023 00:00
Novi Sad
/
/
/
/
28.10.2023 00:00
Vršac
/
/
/
/
28.10.2023 00:00
Šabac
/
/
/
/
28.10.2023 00:00
Užice
/
/
/
/
28.10.2023 00:00
Gornji Milanovac
/
/
/
/
28.10.2023 00:00
Ub
/
/
/
/
05.11.2023 00:00
Novi Beograd
/
/
/
/
05.11.2023 00:00
Leskovac
/
/
/
/
05.11.2023 00:00
Čelarevo
/
/
/
/
05.11.2023 00:00
Beograd
/
/
/
/
05.11.2023 00:00
Beograd
/
/
/
/
05.11.2023 00:00
Bačka Palanka
/
/
/
/
05.11.2023 00:00
Lazarevac
/
/
/
/
05.11.2023 00:00
Sremska Mitrovica
/
/
/
/
11.11.2023 00:00
Inđija
/
/
/
/
11.11.2023 00:00
Sremska Mitrovica
/
/
/
/
11.11.2023 00:00
Lazarevac
/
/
/
/
11.11.2023 00:00
Bačka Palanka
/
/
/
/
11.11.2023 00:00
Beograd
/
/
/
/
11.11.2023 00:00
Beograd
/
/
/
/
11.11.2023 00:00
Čelarevo
/
/
/
/
11.11.2023 00:00
Leskovac
/
/
/
/
18.11.2023 00:00
Leskovac
/
/
/
/
18.11.2023 00:00
Novi Beograd
/
/
/
/
18.11.2023 00:00
Ub
/
/
/
/
18.11.2023 00:00
Gornji Milanovac
/
/
/
/
18.11.2023 00:00
Užice
/
/
/
/
18.11.2023 00:00
Šabac
/
/
/
/
18.11.2023 00:00
Vršac
/
/
/
/
18.11.2023 00:00
Novi Sad
/
/
/
/
25.11.2023 00:00
Inđija
/
/
/
/
25.11.2023 00:00
Smederevo
/
/
/
/
25.11.2023 00:00
Sremska Mitrovica
/
/
/
/
25.11.2023 00:00
Lazarevac
/
/
/
/
25.11.2023 00:00
Bačka Palanka
/
/
/
/
25.11.2023 00:00
Beograd
/
/
/
/
25.11.2023 00:00
Beograd
/
/
/
/
25.11.2023 00:00
Čelarevo
/
/
/
/
02.12.2023 00:00
Čelarevo
/
/
/
/
02.12.2023 00:00
Leskovac
/
/
/
/
02.12.2023 00:00
Novi Beograd
/
/
/
/
02.12.2023 00:00
Ub
/
/
/
/
02.12.2023 00:00
Gornji Milanovac
/
/
/
/
02.12.2023 00:00
Užice
/
/
/
/
02.12.2023 00:00
Šabac
/
/
/
/
02.12.2023 00:00
Vršac
/
/
/
/
10.12.2023 00:00
Inđija
/
/
/
/
10.12.2023 00:00
Novi Sad
/
/
/
/
10.12.2023 00:00
Smederevo
/
/
/
/
10.12.2023 00:00
Sremska Mitrovica
/
/
/
/
10.12.2023 00:00
Lazarevac
/
/
/
/
10.12.2023 00:00
Bačka Palanka
/
/
/
/
10.12.2023 00:00
Beograd
/
/
/
/
10.12.2023 00:00
Beograd
/
/
/
/
24.02.2024 00:00
Beograd
/
/
/
/
24.02.2024 00:00
Čelarevo
/
/
/
/
24.02.2024 00:00
Leskovac
/
/
/
/
24.02.2024 00:00
Novi Beograd
/
/
/
/
24.02.2024 00:00
Ub
/
/
/
/
24.02.2024 00:00
Gornji Milanovac
/
/
/
/
24.02.2024 00:00
Užice
/
/
/
/
24.02.2024 00:00
Šabac
/
/
/
/
02.03.2024 00:00
Inđija
/
/
/
/
02.03.2024 00:00
Vršac
/
/
/
/
02.03.2024 00:00
Novi Sad
/
/
/
/
02.03.2024 00:00
Smederevo
/
/
/
/
02.03.2024 00:00
Sremska Mitrovica
/
/
/
/
02.03.2024 00:00
Lazarevac
/
/
/
/
02.03.2024 00:00
Bačka Palanka
/
/
/
/
02.03.2024 00:00
Beograd
/
/
/
/
06.03.2024 00:00
Beograd
/
/
/
/
06.03.2024 00:00
Beograd
/
/
/
/
06.03.2024 00:00
Čelarevo
/
/
/
/
06.03.2024 00:00
Leskovac
/
/
/
/
06.03.2024 00:00
Novi Beograd
/
/
/
/
06.03.2024 00:00
Ub
/
/
/
/
06.03.2024 00:00
Gornji Milanovac
/
/
/
/
06.03.2024 00:00
Užice
/
/
/
/
10.03.2024 00:00
Inđija
/
/
/
/
10.03.2024 00:00
Šabac
/
/
/
/
10.03.2024 00:00
Vršac
/
/
/
/
10.03.2024 00:00
Novi Sad
/
/
/
/
10.03.2024 00:00
Smederevo
/
/
/
/
10.03.2024 00:00
Sremska Mitrovica
/
/
/
/
10.03.2024 00:00
Lazarevac
/
/
/
/
10.03.2024 00:00
Bačka Palanka
/
/
/
/
16.03.2024 00:00
Bačka Palanka
/
/
/
/
16.03.2024 00:00
Beograd
/
/
/
/
16.03.2024 00:00
Beograd
/
/
/
/
16.03.2024 00:00
Čelarevo
/
/
/
/
16.03.2024 00:00
Leskovac
/
/
/
/
16.03.2024 00:00
Novi Beograd
/
/
/
/
16.03.2024 00:00
Ub
/
/
/
/
16.03.2024 00:00
Gornji Milanovac
/
/
/
/
23.03.2024 00:00
Inđija
/
/
/
/
23.03.2024 00:00
Užice
/
/
/
/
23.03.2024 00:00
Šabac
/
/
/
/
23.03.2024 00:00
Vršac
/
/
/
/
23.03.2024 00:00
Novi Sad
/
/
/
/
23.03.2024 00:00
Smederevo
/
/
/
/
23.03.2024 00:00
Sremska Mitrovica
/
/
/
/
23.03.2024 00:00
Lazarevac
/
/
/
/
30.03.2024 00:00
Lazarevac
/
/
/
/
30.03.2024 00:00
Bačka Palanka
/
/
/
/
30.03.2024 00:00
Beograd
/
/
/
/
30.03.2024 00:00
Beograd
/
/
/
/
30.03.2024 00:00
Čelarevo
/
/
/
/
30.03.2024 00:00
Leskovac
/
/
/
/
30.03.2024 00:00
Novi Beograd
/
/
/
/
30.03.2024 00:00
Ub
/
/
/
/
03.04.2024 00:00
Inđija
/
/
/
/
03.04.2024 00:00
Gornji Milanovac
/
/
/
/
03.04.2024 00:00
Užice
/
/
/
/
03.04.2024 00:00
Šabac
/
/
/
/
03.04.2024 00:00
Vršac
/
/
/
/
03.04.2024 00:00
Novi Sad
/
/
/
/
03.04.2024 00:00
Smederevo
/
/
/
/
03.04.2024 00:00
Sremska Mitrovica
/
/
/
/
07.04.2024 00:00
Sremska Mitrovica
/
/
/
/
07.04.2024 00:00
Lazarevac
/
/
/
/
07.04.2024 00:00
Bačka Palanka
/
/
/
/
07.04.2024 00:00
Beograd
/
/
/
/
07.04.2024 00:00
Beograd
/
/
/
/
07.04.2024 00:00
Čelarevo
/
/
/
/
07.04.2024 00:00
Leskovac
/
/
/
/
07.04.2024 00:00
Novi Beograd
/
/
/
/
14.04.2024 00:00
Inđija
/
/
/
/
14.04.2024 00:00
Ub
/
/
/
/
14.04.2024 00:00
Gornji Milanovac
/
/
/
/
14.04.2024 00:00
Užice
/
/
/
/
14.04.2024 00:00
Šabac
/
/
/
/
14.04.2024 00:00
Vršac
/
/
/
/
14.04.2024 00:00
Novi Sad
/
/
/
/
14.04.2024 00:00
Smederevo
/
/
/
/
P Naziv kluba OU BP BN BI DG PG GR B
1.OFK BEOGRAD97202882023
2.SMEDEREVO 19249450105517
3.MAČVA9441104616
4.TEKSTILAC9432114715
5.INĐIJA Tojo Tires942389-114
6.KOLUBARA93421410413
7.OFK VRŠAC934265113
8.RADNIČKI (SM)9342109113
9.JEDINSTVO93241216-411
10.GFK DUBOČICA92431215-310
11.GFK SLOBODA916258-39
12.RADNIČKI (NB)9234912-39
13.RFK GRAFIČAR92341117-69
14.METALAC9144511-67
15.RFKN.S 19219126820-125
16.MLADOST GAT9045713-64
P: Pozicija, OU: Odigrane utakmice, BP: Broj pobeda, BN: Broj nerešenih, BI: Broj izgubljenih, DG: Dati golovi, PG: Primljeni golovi, GR: Gol razlika, B: Bodovi

9 golova

Aleksandar Kahvić (OFK BEOGRAD)

5 golova

Nemanja Đokić (RADNIČKI (NB)) Kwaku Karikari (JEDINSTVO) Miloš Filipović (KOLUBARA) Nikola Mituljikić (OFK BEOGRAD)

4 gola

Andrija Maksimović (RFK GRAFIČAR) Nikola Furtula (RFKN.S 1921) Saša Marković (OFK BEOGRAD) Uroš Gajić (RADNIČKI (SM))

3 gola

Irfan Zulfić (TEKSTILAC) Đorđe Ivković (RADNIČKI (SM)) Dejan Georgijević (OFK BEOGRAD) Zubairu Ibrahim (JEDINSTVO) Igor Milanović (JEDINSTVO) Bojan Aleksić (METALAC) Pavle Radunović (MAČVA) Stefan Stanisavljević (KOLUBARA)

2 gola

Nemanja Zdravković (GFK DUBOČICA) Nikola Dimitrijević (SMEDEREVO 1924) Predrag Đorđević (GFK DUBOČICA) Nikola Knežević (OFK BEOGRAD) Uroš Kilibarda (OFK VRŠAC) Prince Luckj Ukachukwu (TEKSTILAC) Nemanja Obradović (SMEDEREVO 1924) Miloš Zekić (TEKSTILAC) Milan Đokić (GFK DUBOČICA) Strahinja Stojanović (RFK GRAFIČAR) Ivan Davidović (TEKSTILAC) Aleksandar Desančić (INĐIJA Tojo Tires) Stefan Stevanović (SMEDEREVO 1924) Andrej Petrović (RFK GRAFIČAR) Dušan Savić (GFK DUBOČICA) Martin Novaković (MAČVA)

1 gol

Savo Rašković (GFK SLOBODA) David Ivić (SMEDEREVO 1924) Slobodan Sladojević (MAČVA) Srđan Nikolić (OFK BEOGRAD) Nemanja Cvetković (RADNIČKI (SM)) Aleksandar Đermanović (OFK BEOGRAD) Dušan Vlalukin (RFKN.S 1921) Luka Kožović (RFKN.S 1921) Miloš Đokić (KOLUBARA) Uroš Branković (MAČVA) Bojan Gajić (GFK SLOBODA) Filip Sredojević (TEKSTILAC) Marko Stanković (OFK BEOGRAD) Darko Isailović (RADNIČKI (SM)) Luka Pejović (MAČVA) Stefan Marjanović (KOLUBARA) Uroš Čejić (OFK VRŠAC) Danilo Miladinović (JEDINSTVO) Nemanja Ivanović (OFK BEOGRAD) Nemanja Dragutinović (SMEDEREVO 1924) Ivan Vukčević (MLADOST GAT) Marko Milinković (METALAC) Peace Elijah (MAČVA) Stanislav Krapukhin (RADNIČKI (NB)) Kazeem Ojo Aderounmu (RADNIČKI (NB)) Mlađan Stevanović (GFK DUBOČICA) Efe Ugiagbe (MAČVA) Stefan Mitrović (RADNIČKI (SM)) Andrija Mijailović (INĐIJA Tojo Tires) Lazar Marjanović (RADNIČKI (NB)) Stefan Pirgić (SMEDEREVO 1924) Rade Glišović (GFK SLOBODA) Bojan Čečarić (MLADOST GAT) Milan Tomić (OFK VRŠAC) Luka Cvetićanin (KOLUBARA) Marko Momčilović (GFK DUBOČICA) Petar Panić (SMEDEREVO 1924) Viktor Radojević (RFK GRAFIČAR) Nikola Čolić (RFKN.S 1921) Milorad Balabanović (MLADOST GAT) Đorđe Belić (GFK DUBOČICA) Marko Zoćević (OFK VRŠAC) Nikola Tedić (RFKN.S 1921) Lazar Milošev (INĐIJA Tojo Tires) Miroslav Maričić (INĐIJA Tojo Tires) Milan Jokić (MLADOST GAT) Stefan Đurić (GFK DUBOČICA) Vukašin Braunović (OFK VRŠAC) Lukijan Abadžija (MLADOST GAT) Savo Arambašić (METALAC) Slaviša Stojanović (INĐIJA Tojo Tires) Nemanja Ilić (MLADOST GAT) Nikola Pavlica (MLADOST GAT) Toplica Grbović (INĐIJA Tojo Tires) Danko Kiković (KOLUBARA) Nenad Kočović (KOLUBARA) Lazar Vuković (INĐIJA Tojo Tires) Ognjen Starčević (GFK SLOBODA) Jasin Nuredini (RADNIČKI (NB))