Liga

Omladinska liga Srbije 23/24

29.05.2024 00:04
Beograd
/
/
/
/
29.05.2024 00:04
Ub
/
/
/
/
29.05.2024 00:04
Beograd
/
/
/
/
29.05.2024 00:04
Zemun
/
/
/
/
29.05.2024 00:04
Kragujevac
/
/
/
/
29.05.2024 00:04
Beograd
/
/
/
/
29.05.2024 00:04
Novi Beograd
/
/
/
/
29.05.2024 00:04
Novi Beograd
/
/
/
/
12.08.2023 10:00
Novi Beograd
2
2
0
2
12.08.2023 10:30
Beograd
4
1
1
0
12.08.2023 13:00
Beograd
5
1
3
1
13.08.2023 13:00
Kragujevac
3
2
1
1
13.08.2023 10:00
Zemun
3
0
2
0
12.08.2023 13:00
Beograd
7
1
2
0
12.08.2023 17:00
Ub
1
0
1
0
12.08.2023 10:00
Niš
0
4
0
1
16.08.2023 13:00
Beograd
1
3
1
2
19.08.2023 10:00
Subotica
3
1
3
0
20.08.2023 10:00
Novi Beograd
3
2
1
1
19.08.2023 10:00
Beograd
3
2
2
0
19.08.2023 11:00
Novi Pazar
2
2
1
0
19.08.2023 19:30
Lučani
1
0
0
0
20.08.2023 11:00
Beograd
0
3
0
1
19.08.2023 10:00
Novi Beograd
1
2
1
1
23.08.2023 11:00
Novi Beograd
3
2
1
2
23.08.2023 10:00
Beograd
8
0
3
0
23.08.2023 13:00
Kragujevac
3
1
0
0
23.08.2023 11:00
Zemun
6
1
2
0
23.08.2023 17:30
Beograd
6
0
3
0
23.08.2023 17:00
Ub
2
0
2
0
23.08.2023 15:00
Niš
0
2
0
1
23.08.2023 11:00
Veternik
1
1
1
1
26.08.2023 17:00
Beograd
2
0
1
0
27.08.2023 17:30
Novi Beograd
2
1
2
0
27.08.2023 17:00
Beograd
2
0
1
0
27.08.2023 13:00
Novi Pazar
0
3
0
1
27.08.2023 19:00
Lučani
1
1
1
1
27.08.2023 10:00
Zemun
2
5
2
3
26.08.2023 17:00
Novi Beograd
0
3
0
0
27.08.2023 13:00
Novi Beograd
3
1
2
0
02.09.2023 10:00
Beograd
5
3
2
2
03.09.2023 13:00
Kragujevac
2
3
2
1
02.09.2023 10:00
Zemun
3
1
2
1
02.09.2023 11:00
Beograd
2
2
2
0
03.09.2023 11:00
Ub
2
1
2
1
02.09.2023 10:00
Niš
1
1
1
1
02.09.2023 11:00
Veternik
3
2
2
0
02.09.2023 13:00
Subotica
0
2
0
1
16.09.2023 11:00
Beograd
1
0
0
0
17.09.2023 16:00
Beograd
2
1
1
0
16.09.2023 16:00
Novi Pazar
1
0
1
0
17.09.2023 12:30
Lučani
3
0
1
0
16.09.2023 13:30
Zemun
0
0
0
0
15.09.2023 10:00
Novi Beograd
1
6
1
2
16.09.2023 11:00
Novi Beograd
2
2
1
0
16.09.2023 11:00
Beograd
4
2
1
0
23.09.2023 16:30
Kragujevac
3
3
2
0
23.09.2023 16:30
Zemun
0
1
0
0
24.09.2023 11:00
Beograd
0
2
0
0
24.09.2023 16:00
Ub
3
1
2
1
23.09.2023 15:30
Niš
1
0
0
0
24.09.2023 13:00
Veternik
4
3
2
1
23.09.2023 11:00
Subotica
3
1
3
1
23.09.2023 10:30
Novi Beograd
1
0
1
0
30.09.2023 12:00
Beograd
0
1
0
1
30.09.2023 13:00
Novi Pazar
2
1
1
0
01.10.2023 12:30
Lučani
4
1
3
0
01.10.2023 11:30
Zemun
3
2
1
1
30.09.2023 13:00
Novi Beograd
2
1
2
1
30.09.2023 10:00
Novi Beograd
4
1
2
0
10.12.2023 10:00
Beograd
1
3
1
0
28.09.2023 15:00
Kragujevac
1
3
0
2
08.10.2023 10:00
Zemun
2
0
1
0
08.10.2023 17:00
Beograd
5
0
3
0
08.10.2023 11:00
Ub
1
2
1
1
07.10.2023 13:00
Niš
1
1
1
1
08.10.2023 11:00
Veternik
2
1
2
1
07.10.2023 13:00
Subotica
4
3
3
3
07.10.2023 13:00
Novi Beograd
1
1
1
0
07.10.2023 10:00
Beograd
11
0
3
0
21.10.2023 13:00
Beograd
1
3
0
3
21.10.2023 13:30
Lučani
2
1
0
0
22.10.2023 13:30
Zemun
0
3
0
1
22.10.2023 12:00
Novi Beograd
1
2
1
1
22.10.2023 11:00
Novi Beograd
2
0
1
0
21.10.2023 13:00
Beograd
1
0
0
0
21.10.2023 12:30
Kragujevac
3
3
1
2
20.10.2023 11:00
Beograd
1
1
1
1
29.10.2023 13:00
Beograd
2
1
1
1
29.10.2023 11:00
Ub
2
7
2
2
28.10.2023 13:00
Niš
1
3
0
2
28.10.2023 13:00
Veternik
1
3
0
1
29.10.2023 13:00
Subotica
0
0
0
0
28.10.2023 12:00
Novi Beograd
2
0
1
0
29.10.2023 14:00
Beograd
1
0
1
0
28.10.2023 14:00
Novi Pazar
3
2
1
2
04.11.2023 13:00
Beograd
2
1
2
1
05.11.2023 13:30
Zemun
1
3
1
0
04.11.2023 11:00
Novi Beograd
0
2
0
1
04.11.2023 10:00
Novi Beograd
3
1
1
0
04.11.2023 12:00
Beograd
0
4
0
1
05.11.2023 13:00
Kragujevac
2
1
0
1
02.11.2023 13:00
Zemun
4
1
1
1
03.11.2023 13:00
Beograd
0
0
0
0
11.11.2023 11:00
Ub
1
2
0
2
12.11.2023 13:30
Niš
1
0
0
0
12.11.2023 11:00
Veternik
3
3
2
2
11.11.2023 11:30
Subotica
5
1
2
0
11.11.2023 10:00
Novi Beograd
0
1
0
1
11.11.2023 10:30
Beograd
1
3
1
2
11.11.2023 13:00
Novi Pazar
0
1
0
0
12.11.2023 13:00
Lučani
0
0
0
0
25.11.2023 15:00
Beograd
0
0
0
0
25.11.2023 13:00
Novi Beograd
0
2
0
0
25.11.2023 13:00
Novi Beograd
1
0
1
0
25.11.2023 10:00
Beograd
1
1
1
0
25.11.2023 11:30
Kragujevac
1
4
0
1
23.11.2023 12:00
Zemun
0
2
0
0
25.11.2023 13:00
Beograd
3
2
1
0
25.11.2023 13:00
Ub
0
1
0
0
02.12.2023 15:30
Niš
0
1
0
1
03.12.2023 14:00
Veternik
5
1
1
1
02.12.2023 11:00
Subotica
1
3
0
1
02.12.2023 11:00
Novi Beograd
1
1
1
0
03.12.2023 12:00
Beograd
3
1
0
1
02.12.2023 13:00
Novi Pazar
5
3
1
1
03.12.2023 13:00
Lučani
4
2
1
1
02.12.2023 11:00
Zemun
3
2
1
1
06.12.2023 11:00
Beograd
5
0
2
0
06.12.2023 12:00
Zemun
0
0
0
0
06.12.2023 13:00
Lučani
4
0
3
0
06.12.2023 13:30
Novi Pazar
1
1
0
0
07.12.2023 10:00
Beograd
1
2
1
1
06.12.2023 10:00
Novi Beograd
1
5
0
3
06.12.2023 14:00
Subotica
1
0
0
0
07.12.2023 14:00
Veternik
3
2
0
1
10.03.2024 11:00
Veternik
0
1
0
1
10.03.2024 13:00
Niš
0
1
0
1
10.03.2024 11:00
Ub
0
1
0
1
08.03.2024 13:00
Beograd
1
0
1
0
10.03.2024 13:30
Zemun
3
0
1
0
09.03.2024 13:00
Kragujevac
3
4
3
2
09.03.2024 10:54
Beograd
7
0
2
0
09.03.2024 11:00
Beograd
3
1
1
1
14.03.2024 11:00
Beograd
0
2
0
1
14.03.2024 13:00
Novi Beograd
0
1
0
0
14.03.2024 13:00
Zemun
1
0
1
0
14.03.2024 13:00
Lučani
4
5
3
2
14.03.2024 13:00
Novi Pazar
0
3
0
2
15.03.2024 13:00
Beograd
2
0
1
0
14.03.2024 13:00
Novi Beograd
1
1
0
1
14.03.2024 11:00
Subotica
1
0
1
0
30.03.2024 13:00
Subotica
2
2
0
1
30.03.2024 11:00
Veternik
8
0
3
0
31.03.2024 13:00
Niš
2
0
1
0
31.03.2024 13:00
Ub
0
1
0
1
31.03.2024 13:00
Beograd
5
0
5
0
31.03.2024 11:00
Zemun
4
1
1
1
31.03.2024 14:00
Kragujevac
1
0
1
0
31.03.2024 10:00
Beograd
3
1
1
1
06.04.2024 11:00
Beograd
1
2
1
2
07.04.2024 13:00
Novi Beograd
3
1
1
0
06.04.2024 15:00
Novi Beograd
0
6
0
1
07.04.2024 16:00
Zemun
1
2
0
0
06.04.2024 11:00
Lučani
2
0
2
0
06.04.2024 11:00
Novi Pazar
3
2
2
0
06.04.2024 14:00
Beograd
1
1
0
0
07.04.2024 13:00
Novi Beograd
3
0
2
0
13.04.2024 10:00
Novi Beograd
2
3
0
2
13.04.2024 13:30
Subotica
1
0
0
0
13.04.2024 13:30
Veternik
3
1
2
1
13.04.2024 16:00
Niš
1
0
0
0
14.04.2024 16:30
Ub
1
1
1
1
13.04.2024 11:00
Beograd
4
2
3
1
13.04.2024 11:00
Zemun
1
1
1
1
13.04.2024 17:00
Kragujevac
4
4
2
2
17.04.2024 13:00
Beograd
3
1
0
0
17.04.2024 10:00
Beograd
4
0
1
0
17.04.2024 16:00
Novi Beograd
0
0
0
0
17.04.2024 14:00
Novi Beograd
0
0
0
0
17.04.2024 13:00
Zemun
2
3
1
2
17.04.2024 13:00
Lučani
2
3
2
2
17.04.2024 11:00
Novi Pazar
2
2
0
0
17.04.2024 16:45
Beograd
1
0
1
0
21.04.2024 11:00
Beograd
3
1
1
0
21.04.2024 13:00
Novi Beograd
2
0
1
0
20.04.2024 14:00
Subotica
3
3
1
2
21.04.2024 11:00
Veternik
2
1
1
0
21.04.2024 13:00
Niš
2
0
1
0
20.04.2024 13:00
Ub
2
2
1
1
21.04.2024 16:00
Beograd
3
0
2
0
21.04.2024 13:00
Zemun
3
1
1
0
28.04.2024 11:00
Beograd
0
3
0
3
27.04.2024 13:30
Kragujevac
1
4
0
3
27.04.2024 12:30
Beograd
8
1
5
1
28.04.2024 13:00
Novi Beograd
6
1
5
1
27.04.2024 15:00
Novi Beograd
1
2
0
0
28.04.2024 13:00
Zemun
5
0
3
0
28.04.2024 17:00
Lučani
1
2
1
0
28.04.2024 15:00
Novi Pazar
1
1
1
0
02.05.2024 15:00
Novi Pazar
1
0
1
0
02.05.2024 13:00
Beograd
5
2
2
0
02.05.2024 10:00
Novi Beograd
0
1
0
1
02.05.2024 13:00
Subotica
3
2
0
0
02.05.2024 11:00
Veternik
0
3
0
2
02.05.2024 16:30
Niš
0
5
0
0
02.05.2024 13:00
Ub
3
5
0
2
02.05.2024 13:30
Beograd
1
1
0
1
08.05.2024 15:00
Beograd
1
3
0
0
08.05.2024 11:00
Zemun
4
0
0
0
08.05.2024 15:30
Kragujevac
5
0
3
0
08.05.2024 11:00
Beograd
2
0
1
0
08.05.2024 13:00
Novi Beograd
2
2
2
0
08.05.2024 12:00
Novi Beograd
2
3
1
1
08.05.2024 13:00
Zemun
2
2
2
1
09.05.2024 16:00
Lučani
1
5
0
2
12.05.2024 12:00
Lučani
2
0
1
0
12.05.2024 15:00
Novi Pazar
6
3
4
2
11.05.2024 14:30
Beograd
6
0
2
0
11.05.2024 17:00
Novi Beograd
0
4
0
2
11.05.2024 13:00
Subotica
1
3
0
0
11.05.2024 13:00
Veternik
3
2
1
1
11.05.2024 16:30
Niš
2
3
0
1
11.05.2024 14:00
Ub
1
1
1
0
15.05.2024 13:00
Beograd
3
1
0
1
14.05.2024 17:30
Beograd
3
1
0
0
14.05.2024 11:00
Zemun
2
3
1
1
15.05.2024 14:30
Kragujevac
4
2
2
0
15.05.2024 11:00
Beograd
2
2
1
0
15.05.2024 11:00
Novi Beograd
2
0
0
0
15.05.2024 14:00
Novi Beograd
2
3
1
1
15.05.2024 13:00
Zemun
1
5
0
1
19.05.2024 13:30
Zemun
3
3
0
3
19.05.2024 14:00
Lučani
6
0
3
0
19.05.2024 15:15
Novi Pazar
0
3
0
0
19.05.2024 10:00
Beograd
3
1
2
0
19.05.2024 15:30
Novi Beograd
4
2
2
0
19.05.2024 13:00
Subotica
1
4
0
1
18.05.2024 11:00
Veternik
0
2
0
1
19.05.2024 13:00
Niš
3
2
2
0
29.05.2024 00:04
Beograd
/
/
/
/
29.05.2024 00:04
Ub
/
/
/
/
29.05.2024 00:04
Beograd
/
/
/
/
29.05.2024 00:04
Zemun
/
/
/
/
29.05.2024 00:04
Kragujevac
/
/
/
/
29.05.2024 00:04
Beograd
/
/
/
/
29.05.2024 00:04
Novi Beograd
/
/
/
/
29.05.2024 00:04
Novi Beograd
/
/
/
/
P Naziv kluba OU BP BN BI DG PG GR B
1.IMT29207271284367
2.CRVENA ZVEZDA29206383265766
3.PARTIZAN29187483394461
4.ČUKARIČKI DOO29193781443760
5.BRODARAC29144114550-546
6.VOŽDOVAC291441155352046
7.VOJVODINA291431260491145
8.SPARTAK29126114752-542
9.NOVI PAZAR29125124765-1841
10.MLADOST29124136361240
11.RFK GRAFIČAR29105144451-735
12.RADNIČKI 19232994165974-1531
13.RADNIČKI2983182961-3227
14.ZEMUN2966174272-3024
15.JEDINSTVO2955193372-3920
16.RADNIČKI (NB)2922252386-638
P: Pozicija, OU: Odigrane utakmice, BP: Broj pobeda, BN: Broj nerešenih, BI: Broj izgubljenih, DG: Dati golovi, PG: Primljeni golovi, GR: Gol razlika, B: Bodovi

20 golova

Miloš Jović (IMT)

18 golova

Dušan Jovanović (PARTIZAN)

17 golova

Veljko Radosavljević (ČUKARIČKI DOO)

16 golova

Ejike Julius Opara (NOVI PAZAR) Marko Arsović (ČUKARIČKI DOO)

14 golova

Ognjen Krsmanović (MLADOST)

13 golova

Veljko Vukojević (CRVENA ZVEZDA) Vuk Boškan (VOJVODINA) Bogdan Petrović (VOŽDOVAC)

12 golova

Darije Markočević (CRVENA ZVEZDA) Jovan Arsenijević (RADNIČKI 1923) Luka Đorđević (ČUKARIČKI DOO)

11 golova

Veljko Todorović (MLADOST) Lazar Jovanović (VOJVODINA) Francis Ebuka Nwokeabia (SPARTAK)

10 golova

Andreja Ristić (RADNIČKI 1923) Zoran Alilović (PARTIZAN)

9 golova

Andrej Petrović (CRVENA ZVEZDA) Jusuf Faisal Abdulhamid (RFK GRAFIČAR) Aleksa Cvetković (CRVENA ZVEZDA) Nemanja Kalat (ZEMUN) Andrej Subotić (ČUKARIČKI DOO) Luciano Dante Sanchez (NOVI PAZAR)

8 golova

Nikola Skrobonja (VOŽDOVAC) Petar Sukačev (VOJVODINA) Mateja Milosavljević (MLADOST) Uroš Stevančević (JEDINSTVO) Stefan Golubović (IMT) Uroš Stević (VOŽDOVAC)

7 golova

Ognjen Ugrešić (PARTIZAN) Simo Veljović (RFK GRAFIČAR) Mateja Bubanj (CRVENA ZVEZDA) Mihajlo Butraković (VOJVODINA) Bogdan Mirčetić (PARTIZAN)

6 golova

Mladen Stanković (SPARTAK) Lazar Đurić (VOŽDOVAC) Abiodun Mustapha (IMT) Veljko Dimitrijević (RADNIČKI 1923) Marko Tadić (PARTIZAN) Danilo Bojović (BRODARAC) Nikola Vujović (SPARTAK) Stefan Lazović (RADNIČKI) Dušan Došlov (PARTIZAN) Aleksa Čolović (BRODARAC) Stefan Simin (SPARTAK) Mihajlo Petrović (PARTIZAN) Nikša Delibašić (RFK GRAFIČAR)

5 golova

Miloš Rakićević (RADNIČKI 1923) Strahinja Rakić (JEDINSTVO) Nikita Pahomov (VOŽDOVAC) Mladen Ristić (MLADOST) Mihajlo Cvetković (ČUKARIČKI DOO) Srđan Bošković (ZEMUN) Novak Gojkov (CRVENA ZVEZDA) Luka Radojević (IMT) Branislav Runjajić (JEDINSTVO) Lucius Chimeremeze Onwuboro (ZEMUN) Nikola Ninković (VOJVODINA) Davorin Tošić (CRVENA ZVEZDA)

4 gola

Dimitrije Ristić (RADNIČKI) Luka Tanasijević (RADNIČKI 1923) Petar Petrović (PARTIZAN) Žarko Bogdanović (BRODARAC) Marko Pavić (VOJVODINA) Luka Krstović (IMT) Stefan Jović (IMT) Vuk Janković (BRODARAC) Strahinja Veselinović (VOŽDOVAC) Stefan Knežević (BRODARAC) Luka Radulović (RADNIČKI (NB)) Luka Bubanja (CRVENA ZVEZDA) Vukašin Klašnja (ZEMUN) Dimitrije Janković (PARTIZAN) Irfan Kahrović (NOVI PAZAR) Jovan Milosavljević (BRODARAC)

3 gola

Vukašin Ivanović (RFK GRAFIČAR) Dejan Ristić (RADNIČKI 1923) Nikola Krstić (IMT) Petar Pavlović (ČUKARIČKI DOO) Luka Nikolić (RFK GRAFIČAR) Lazar Stojanović (ČUKARIČKI DOO) Lazar Vučinić (NOVI PAZAR) Danilo Petrović (MLADOST) Mladen Kiselčić (JEDINSTVO) Nemanja Pavićević (RFK GRAFIČAR) Jovan Ćirić (MLADOST) Adem Avdić (CRVENA ZVEZDA) Stefan Mitrović (ČUKARIČKI DOO) Luka Milovanović (RADNIČKI) Stefan Bastaja (IMT) Danijel Kolarić (SPARTAK) Ognjen Vučićević (MLADOST) Konstantin Ristović (NOVI PAZAR) Lazar Prodanović (RADNIČKI) Nikola Gačić (RFK GRAFIČAR) Lazar Majstorović (RFK GRAFIČAR) Kristijan Knežević (BRODARAC) Mihajlo Nedeljković (MLADOST) Nikola Simić (PARTIZAN) Mateja Vukomanović (IMT) Veljko Milosavljević (CRVENA ZVEZDA) Luka Nedović (VOŽDOVAC) Stefan Petkoski Cimbaljević (JEDINSTVO) Mihailo Đorđević (RADNIČKI (NB)) Marko Močić (JEDINSTVO) Uroš Tegeltija (CRVENA ZVEZDA) Vlada Radovanović (RADNIČKI (NB)) Kadir Kurtanović (NOVI PAZAR) Luka Pantelić (JEDINSTVO) Nemanja Ilić (RADNIČKI 1923)

2 gola

Ognjen Bondžulić (MLADOST) Matija Ninić (PARTIZAN) Andrej Milić (ZEMUN) Joshua Sora Tucker (RFK GRAFIČAR) Radovan Karaman (ZEMUN) Mateja Marinković (RADNIČKI 1923) Collins Atule (SPARTAK) Ignjat Milutinović (BRODARAC) Ognjen Tripković (IMT) Su Juliang (RFK GRAFIČAR) Njebuchi Chukwu (RADNIČKI (NB)) Mirza Prguda (NOVI PAZAR) Andrej Vuletić (RADNIČKI (NB)) Dženis Totić (PARTIZAN) Benson Saturdaj Sakpege (IMT) Andrija Milićević (IMT) Jovan Bradić (BRODARAC) Malang Mankal (IMT) Danilo Avramović (ZEMUN) Milan Desnica (SPARTAK) Matija Lekić (BRODARAC) Aleksa Milošević (MLADOST) Miloš Divac (MLADOST) Stefan Grbić (SPARTAK) Petar Radović (RFK GRAFIČAR) Strahinja Luković (VOŽDOVAC) Jovan Kaličanin (ZEMUN) Lazar Stevanović (BRODARAC) Marko Dimitrijević (RADNIČKI) Dragan Keser (IMT) Mateja Pantić (RADNIČKI) Luka Kosanović (RADNIČKI 1923) Lazar Konstantinov (IMT) Viktor Ahmetović (ZEMUN) Mateja Radonjić (CRVENA ZVEZDA) Andrej Popov (MLADOST) Matija Gluščević (RADNIČKI 1923) Matija Dragićević (ČUKARIČKI DOO) Amin Poturović (NOVI PAZAR) Andrej Pivaš (VOJVODINA) Miloje Jelenić (VOŽDOVAC) Aleksa Ćelić (PARTIZAN) Uroš Ćuk (PARTIZAN) Uroš Filimonović (NOVI PAZAR)

1 gol

Ibrahim Adamu (IMT) Luka Stojsavljević (CRVENA ZVEZDA) Veljko Trajković (RADNIČKI) Dušan Milosavljević (RADNIČKI) Ivan Trač (BRODARAC) Marko Ćuk (SPARTAK) Nedeljko Čoadžija (ZEMUN) Ranko Kljajić (SPARTAK) Viktor Živadinović (RADNIČKI 1923) Nikola Ristović (RADNIČKI 1923) Ognjen Teofilović (CRVENA ZVEZDA) Luka Peić (SPARTAK) Aleksa Adamović (ČUKARIČKI DOO) Luka Đokić (JEDINSTVO) Matija Stojanović (ČUKARIČKI DOO) Marko Bebek (ZEMUN) Andrej Popović (PARTIZAN) Veljko Mirosavić (ČUKARIČKI DOO) Vojin Serafimović (ČUKARIČKI DOO) Aleksa Andrić (RADNIČKI (NB)) Uroš Filipović (PARTIZAN) Vukašin Pavlović (VOŽDOVAC) Alek Ramadani (RFK GRAFIČAR) Marko Đorović (RADNIČKI 1923) Lazar Peranović (VOJVODINA) Aleksa Koloni (ČUKARIČKI DOO) Nirman Kolašinac (RADNIČKI (NB)) Ognjen Malinović (SPARTAK) Luka Kolarević (RADNIČKI 1923) Danilo Knežević (RADNIČKI (NB)) Petar Dumić (ZEMUN) Andrej Bjelajac (RFK GRAFIČAR) Nikola Čorbić (RADNIČKI 1923) Nikola Bukumira (RADNIČKI 1923) Aleksandar RedŽić (ZEMUN) Aleksa Vasilić (CRVENA ZVEZDA) Veljko Đokić (BRODARAC) Uroš Jovanović (RADNIČKI 1923) Mihajlo Dragićević (VOŽDOVAC) Veljko Milivojević (BRODARAC) Luka Čakovan (VOŽDOVAC) Đorđe Marinković (MLADOST) Vanja Tomić (RADNIČKI 1923) Veljko Videnović (SPARTAK) Uroš Gvero (RADNIČKI (NB)) Ognjen Knežević (ZEMUN) Filip Momčilović (ZEMUN) Veljko Stojanović (SPARTAK) Nemanja Guša (RADNIČKI (NB)) Mihajlo Hromiš (VOJVODINA) Alain Jr Nicolas Bertolotti (BRODARAC) Kosta Žerajić (ZEMUN) Boris Opančina (MLADOST) Avram Lukić (RADNIČKI 1923) Stefan Antonijević (ZEMUN) Milan Aleksić (PARTIZAN) Filip Čatalinac-Gudurić (RADNIČKI (NB)) Ognjen Alempijević (MLADOST) Đorđe Petrović (VOJVODINA) Damjan Đokanović (VOJVODINA) Uroš Živanović (JEDINSTVO) Mihajlo Terzić (RADNIČKI) Uroš Dinić (RADNIČKI) Kemal Koničanin (NOVI PAZAR) Danilo Radovanović (RADNIČKI) Din Crnovršanin (NOVI PAZAR) Đorđe Marjanović (RADNIČKI) Stefan Nikolić (VOJVODINA) Semir Alić (NOVI PAZAR) Viktor Petrović (RADNIČKI 1923) Petar Milutinović (RFK GRAFIČAR) Ilija Đorđević (RADNIČKI) Aleksa Cvetković (IMT) Anđelko Pavlović (SPARTAK) Stefan Vidaković (RADNIČKI (NB)) Marko Zonić (SPARTAK) Srđan Popović (VOJVODINA) Martin Anđelković (VOJVODINA) Lazar Milosavljević (RADNIČKI) Aleksandar Racić (MLADOST) Petar Mitrović (BRODARAC) Filip Kirti (SPARTAK) Mateja Ostojić (CRVENA ZVEZDA) Jovan Vojnović (ČUKARIČKI DOO) Nikola Perić (ZEMUN) Luka Lečić (CRVENA ZVEZDA) Luka Vidić (VOŽDOVAC) Junjuan Long (BRODARAC) Dragan Miranović (CRVENA ZVEZDA) Nemanja Kerkez (JEDINSTVO) Danilo Mizdrak (RADNIČKI (NB)) Fall Modou (CRVENA ZVEZDA) Stefan Zelenović (RADNIČKI (NB)) Adimchukwunobi Emmanuel (IMT)