Liga

Kadetska liga Srbije 23/24

12.08.2023 11:00
Vršac
4
5
3
5
13.08.2023 17:00
Jagodina
1
1
1
1
12.08.2023 15:30
Beograd
4
1
2
1
12.08.2023 16:30
Kragujevac
0
0
0
0
12.08.2023 17:00
Zemun
5
3
3
1
12.08.2023 10:00
Beograd
7
0
3
0
12.08.2023 14:00
Beograd (Palilula)
3
3
2
3
12.08.2023 13:00
Niš
0
5
0
0
16.08.2023 11:00
Beograd
2
2
1
2
19.08.2023 12:30
Subotica
4
1
1
0
19.08.2023 10:00
Novi Beograd
4
0
2
0
19.08.2023 13:00
Beograd
1
3
0
2
19.08.2023 13:00
Kraljevo
0
3
0
2
19.08.2023 17:00
Lučani
3
0
3
0
19.08.2023 10:00
Zemun
0
3
0
1
19.08.2023 17:00
Vršac
2
1
1
1
23.08.2023 17:00
Jagodina
2
0
1
0
23.08.2023 12:30
Beograd
7
1
1
0
23.08.2023 15:30
Kragujevac
1
5
1
3
23.08.2023 13:00
Zemun
3
1
2
1
23.08.2023 19:30
Beograd
5
0
2
0
23.08.2023 16:00
Beograd (Palilula)
1
1
0
1
23.08.2023 17:30
Niš
1
3
0
2
23.08.2023 13:30
Veternik
12
0
8
0
26.08.2023 19:00
Beograd
2
0
1
0
27.08.2023 15:00
Novi Beograd
0
1
0
0
27.08.2023 14:00
Beograd
5
1
1
0
26.08.2023 17:00
Kraljevo
0
2
0
2
27.08.2023 17:00
Lučani
2
1
1
1
09.09.2023 13:30
Zemun
0
0
0
0
26.08.2023 17:00
Vršac
3
0
2
0
27.08.2023 17:00
Jagodina
2
2
1
2
03.09.2023 10:00
Beograd
2
0
2
0
02.09.2023 16:30
Kragujevac
2
0
2
0
04.09.2023 11:00
Zemun
4
0
3
0
02.09.2023 17:00
Beograd
1
0
0
0
02.09.2023 16:00
Beograd (Palilula)
3
0
2
0
02.09.2023 13:00
Niš
3
1
2
1
02.09.2023 13:30
Veternik
2
1
1
0
02.09.2023 15:00
Subotica
2
4
1
2
16.09.2023 13:00
Beograd
3
1
1
1
17.09.2023 13:00
Beograd
5
0
4
0
16.09.2023 17:00
Kraljevo
1
3
0
1
17.09.2023 10:00
Lučani
4
0
0
0
16.09.2023 17:00
Zemun
1
2
1
1
16.09.2023 11:00
Pavliš
0
2
0
0
16.09.2023 16:00
Jagodina
0
3
0
2
16.09.2023 13:30
Beograd
6
0
2
0
23.09.2023 14:30
Kragujevac
1
1
1
1
24.09.2023 10:00
Zemun
3
2
1
1
23.09.2023 17:00
Beograd
9
0
7
0
23.09.2023 11:00
Beograd (Palilula)
0
0
0
0
23.09.2023 13:00
Niš
3
2
1
1
24.09.2023 15:00
Veternik
5
2
5
2
23.09.2023 13:00
Subotica
5
1
3
0
25.09.2023 16:00
Novi Beograd
3
1
1
0
30.09.2023 14:00
Beograd
1
2
0
1
30.09.2023 13:00
Kraljevo
0
1
0
0
01.10.2023 10:00
Lučani
5
0
3
0
01.10.2023 15:30
Zemun
0
2
0
1
30.09.2023 13:00
Vršac
2
1
0
0
01.10.2023 13:00
Jagodina
2
0
0
0
10.12.2023 12:30
Beograd
0
4
0
2
01.10.2023 14:00
Kragujevac
1
2
1
1
08.10.2023 12:30
Zemun
5
1
4
0
08.10.2023 15:00
Beograd
8
0
2
0
07.10.2023 11:00
Beograd (Palilula)
1
5
0
3
07.10.2023 15:30
Niš
0
0
0
0
07.10.2023 13:00
Veternik
2
0
0
0
07.10.2023 15:00
Subotica
1
4
1
2
07.10.2023 15:30
Novi Beograd
1
4
0
1
07.10.2023 13:00
Beograd
2
0
0
0
14.10.2023 13:00
Beograd
5
0
2
0
15.10.2023 13:00
Lučani
5
1
1
0
14.10.2023 13:30
Zemun
1
1
0
1
14.10.2023 15:00
Vršac
3
4
1
2
14.10.2023 13:00
Jagodina
1
2
0
1
14.10.2023 13:00
Beograd
3
0
2
0
15.10.2023 15:00
Kragujevac
1
0
0
0
14.10.2023 11:00
Zemun
2
1
0
1
01.11.2023 15:30
Beograd
5
3
2
0
01.11.2023 14:00
Beograd (Palilula)
1
4
0
1
01.11.2023 13:00
Niš
2
1
1
1
01.11.2023 11:00
Veternik
3
4
1
2
01.11.2023 11:00
Subotica
0
0
0
0
01.11.2023 14:00
Novi Beograd
2
0
1
0
01.11.2023 10:30
Beograd
0
0
0
0
01.11.2023 13:00
Kraljevo
0
5
0
3
04.11.2023 15:00
Beograd
0
1
0
1
05.11.2023 13:00
Zemun
2
1
1
0
05.11.2023 11:00
Pavliš
0
0
0
0
05.11.2023 13:00
Jagodina
1
3
0
0
04.11.2023 14:30
Beograd
2
2
1
0
05.11.2023 15:00
Kragujevac
0
1
0
1
04.11.2023 13:00
Zemun
3
0
2
0
05.11.2023 10:00
Beograd
5
1
2
0
12.11.2023 11:00
Beograd (Palilula)
2
0
1
0
12.11.2023 11:00
Niš
0
7
0
3
13.11.2023 11:00
Veternik
2
3
1
1
11.11.2023 14:00
Subotica
2
0
0
0
11.11.2023 13:00
Novi Beograd
2
3
1
2
12.11.2023 13:00
Beograd
1
1
1
0
12.11.2023 11:00
Kraljevo
0
2
0
1
12.11.2023 16:00
Lučani
0
2
0
0
25.11.2023 17:00
Beograd
2
1
0
0
25.11.2023 13:00
Vršac
1
2
1
1
25.11.2023 13:00
Jagodina
1
2
1
0
25.11.2023 12:30
Beograd
1
4
0
1
25.11.2023 13:30
Kragujevac
1
0
0
0
23.11.2023 14:00
Zemun
3
1
2
1
25.11.2023 11:00
Beograd
7
1
4
0
26.11.2023 13:00
Beograd (Palilula)
2
2
2
1
02.12.2023 13:00
Niš
2
2
0
1
03.12.2023 16:30
Veternik
7
0
4
0
02.12.2023 13:30
Subotica
2
6
1
2
02.12.2023 13:00
Novi Beograd
0
0
0
0
03.12.2023 15:00
Beograd
3
0
1
0
02.12.2023 13:00
Kraljevo
1
4
1
3
03.12.2023 15:30
Lučani
3
0
2
0
02.12.2023 13:00
Zemun
0
1
0
1
06.12.2023 13:00
Beograd
0
1
0
0
06.12.2023 13:00
Zemun
4
0
1
0
06.12.2023 15:30
Lučani
1
1
0
1
06.12.2023 13:00
Kraljevo
0
1
0
1
07.12.2023 13:00
Beograd
1
1
0
1
06.12.2023 12:30
Novi Beograd
1
4
0
2
06.12.2023 12:00
Subotica
1
1
0
1
07.12.2023 16:30
Veternik
6
2
3
2
10.03.2024 13:30
Veternik
0
2
0
1
10.03.2024 10:30
Niš
1
7
1
2
10.03.2024 14:00
Beograd (Palilula)
1
0
1
0
10.03.2024 11:00
Beograd
1
1
0
0
10.03.2024 11:00
Zemun
4
0
3
0
09.03.2024 15:00
Kragujevac
1
1
0
1
10.03.2024 10:00
Beograd
4
3
3
0
10.03.2024 13:00
Jagodina
1
0
0
0
14.03.2024 13:00
Beograd
2
0
2
0
14.03.2024 11:00
Pavliš
1
0
0
0
14.03.2024 13:00
Zemun
4
1
3
0
14.03.2024 15:30
Lučani
2
3
1
1
14.03.2024 13:00
Kraljevo
0
2
0
0
15.03.2024 10:00
Beograd
5
1
2
0
14.03.2024 15:15
Novi Beograd
3
0
2
0
14.03.2024 13:30
Subotica
2
0
1
0
30.03.2024 15:15
Subotica
4
3
1
2
30.03.2024 13:30
Veternik
4
0
2
0
31.03.2024 15:30
Niš
1
3
0
1
31.03.2024 13:00
Beograd (Palilula)
3
2
2
1
31.03.2024 15:00
Beograd
5
0
2
0
10.04.2024 10:00
Zemun
0
0
0
0
31.03.2024 11:00
Kragujevac
1
0
0
0
30.03.2024 13:00
Beograd
2
0
0
0
06.04.2024 13:00
Beograd
3
3
1
1
07.04.2024 13:00
Jagodina
1
0
1
0
07.04.2024 11:00
Pavliš
0
1
0
1
06.04.2024 12:30
Zemun
1
3
0
1
06.04.2024 13:45
Lučani
5
1
3
0
06.04.2024 13:00
Kraljevo
0
1
0
0
06.04.2024 16:45
Beograd
3
6
1
3
07.04.2024 15:00
Novi Beograd
0
3
0
2
21.05.2024 14:00
Novi Beograd
2
5
1
2
13.04.2024 16:00
Subotica
5
3
4
1
13.04.2024 11:00
Veternik
9
0
3
0
13.04.2024 13:30
Niš
3
1
1
1
13.04.2024 16:00
Beograd (Palilula)
1
0
1
0
13.04.2024 13:00
Beograd
7
0
3
0
13.04.2024 13:30
Zemun
5
2
5
1
13.04.2024 14:30
Kragujevac
0
2
0
0
17.04.2024 15:00
Beograd
4
1
2
1
17.04.2024 12:30
Beograd
3
1
2
1
17.04.2024 13:00
Jagodina
0
2
0
0
17.04.2024 16:00
Pavliš
1
2
0
1
17.04.2024 13:00
Zemun
3
1
2
1
17.04.2024 15:30
Lučani
2
0
1
0
17.04.2024 13:00
Kraljevo
1
1
0
1
17.04.2024 14:00
Beograd
2
2
2
2
20.04.2024 14:30
Beograd
1
1
0
0
21.04.2024 15:30
Novi Beograd
5
0
1
0
20.04.2024 16:00
Subotica
4
0
4
0
20.04.2024 11:00
Veternik
2
2
1
1
21.04.2024 10:30
Niš
0
1
0
1
21.04.2024 16:00
Beograd (Palilula)
0
1
0
0
21.04.2024 11:00
Beograd
4
1
2
0
21.04.2024 15:30
Zemun
0
0
0
0
25.05.2024 11:00
Beograd
2
2
0
1
27.04.2024 11:00
Kragujevac
2
5
0
3
27.04.2024 10:00
Beograd
1
2
1
1
28.04.2024 13:00
Jagodina
3
0
1
0
27.04.2024 13:00
Pavliš
1
6
0
1
28.04.2024 13:00
Zemun
1
3
0
2
28.04.2024 14:30
Lučani
0
1
0
1
27.04.2024 13:00
Kraljevo
1
1
0
0
02.05.2024 13:00
Kraljevo
1
1
0
0
02.05.2024 15:45
Beograd
2
0
0
0
02.05.2024 13:00
Novi Beograd
2
2
1
0
02.05.2024 11:00
Subotica
0
0
0
0
02.05.2024 13:30
Veternik
8
0
4
0
02.05.2024 13:30
Niš
1
2
1
0
02.05.2024 16:00
Beograd (Palilula)
1
3
0
0
02.05.2024 11:00
Beograd
4
0
3
0
08.05.2024 13:00
Beograd
0
5
0
2
08.05.2024 13:30
Zemun
4
2
2
1
08.05.2024 13:00
Kragujevac
0
0
0
0
08.05.2024 13:30
Beograd
2
0
1
0
08.05.2024 13:00
Jagodina
4
2
0
2
08.05.2024 11:00
Vršac
3
0
1
0
08.05.2024 15:30
Zemun
1
0
1
0
09.05.2024 13:00
Lučani
3
0
1
0
12.05.2024 14:30
Lučani
0
8
0
4
11.05.2024 13:00
Kraljevo
1
2
0
2
12.05.2024 14:30
Beograd
2
2
2
0
11.05.2024 15:00
Novi Beograd
3
2
2
1
11.05.2024 15:30
Subotica
0
4
0
3
11.05.2024 15:30
Veternik
5
0
4
0
11.05.2024 13:30
Niš
0
3
0
0
11.05.2024 16:00
Beograd (Palilula)
0
3
0
1
15.05.2024 11:00
Beograd
5
0
2
0
14.05.2024 15:30
Beograd
6
1
3
0
14.05.2024 13:30
Zemun
3
1
2
0
15.05.2024 12:00
Kragujevac
2
1
0
1
15.05.2024 13:30
Beograd
1
0
1
0
15.05.2024 13:00
Jagodina
4
1
0
0
15.05.2024 17:00
Vršac
3
0
0
0
15.05.2024 15:30
Zemun
2
2
0
2
19.05.2024 13:00
Zemun
0
5
0
2
19.05.2024 11:00
Lučani
0
1
0
1
18.05.2024 13:00
Kraljevo
1
4
1
3
19.05.2024 12:45
Beograd
1
3
1
2
19.05.2024 13:00
Novi Beograd
1
3
1
1
19.05.2024 15:30
Subotica
3
2
1
0
18.05.2024 13:30
Veternik
4
1
2
0
19.05.2024 15:30
Niš
0
2
0
0
29.05.2024 19:00
Beograd
6
2
3
1
29.05.2024 13:00
Beograd (Palilula)
3
3
2
3
29.05.2024 13:00
Beograd
3
0
1
0
29.05.2024 12:30
Zemun
2
1
1
0
26.05.2024 13:00
Kragujevac
0
2
0
1
26.05.2024 11:30
Beograd
8
0
3
0
29.05.2024 13:00
Jagodina
5
0
2
0
29.05.2024 13:00
Vršac
0
1
0
0
P Naziv kluba OU BP BN BI DG PG GR B
1.CRVENA ZVEZDA3026131262310379
2.PARTIZAN30216374344069
3.ČUKARIČKI DOO30204685414464
4.VOJVODINA301938104446060
5.RFK GRAFIČAR301371074522246
6.MLADOST30133145558-342
7.SPARTAK30126126276-1442
8.VOZDOVAC301010105852640
9.TELEOPTIK30108124544138
10.BRODARAC30114154657-1137
11.OFK VRŠAC30114153351-1837
12.OLE30106143869-3136
13.GFK JAGODINA30105153960-2135
14.RADNIČKI 19233085172363-4029
15.RADNIČKI3054212990-6119
16.KIKER3014251491-777
P: Pozicija, OU: Odigrane utakmice, BP: Broj pobeda, BN: Broj nerešenih, BI: Broj izgubljenih, DG: Dati golovi, PG: Primljeni golovi, GR: Gol razlika, B: Bodovi

40 golova

Srđan Borovina (VOJVODINA)

19 golova

Bogdan Kostić (PARTIZAN) Aleksa Damjanović (CRVENA ZVEZDA)

17 golova

Lazar Peranović (VOJVODINA)

15 golova

Andrej Popov (MLADOST)

13 golova

Aleksa Vasilić (CRVENA ZVEZDA) Aleksa Petrović (RFK GRAFIČAR) Silijan Azirović (TELEOPTIK) Stefan Stolić (CRVENA ZVEZDA) Filip Matijašević (ČUKARIČKI DOO) David Milovanović (GFK JAGODINA) Eldin Bajramović (PARTIZAN) Novak Đurković (SPARTAK)

12 golova

Andrej Zukorlić (VOZDOVAC) David Rakočević (OLE) Jovan Trač (BRODARAC) Đorđe Ranković (CRVENA ZVEZDA)

11 golova

Stefan Mladenovski (CRVENA ZVEZDA) Aleksa Trajković (GFK JAGODINA) Aleksandar Ristic (ČUKARIČKI DOO) Ilija Krstić (SPARTAK) Vasilije Kostov (CRVENA ZVEZDA)

10 golova

Stefan Kostadinov (OFK VRŠAC) Ognjen Bondžulić (MLADOST) Pavle Štulić (RFK GRAFIČAR) Ognjen Alempijević (MLADOST) Uroš Đorđević (CRVENA ZVEZDA)

9 golova

Jovan Milosavljević (BRODARAC) Uroš Pavlović (SPARTAK) Saša Storebra (RFK GRAFIČAR) Nikola Virijević (PARTIZAN) Lazar Vučićević (VOZDOVAC) Ognjen Ivković (BRODARAC) Uroš Zečević (ČUKARIČKI DOO)

8 golova

Anđelko Pavlović (SPARTAK) Lazar Cvijetić (TELEOPTIK) Marko Šćekić (RADNIČKI) Mateo Maravić (ČUKARIČKI DOO) Marko Ranđelović (OLE) Stefan Mladenović (ČUKARIČKI DOO) Ognjen Vujašević (ČUKARIČKI DOO)

7 golova

Luka Stanković (GFK JAGODINA) Vuk Čiča (TELEOPTIK) Andrija Miladinović (ČUKARIČKI DOO) Bogdan Ljubisavljević (VOZDOVAC) Vuk Vukosavljević (VOJVODINA) Luka Baštrica (RFK GRAFIČAR) Jovan Đalović (RADNIČKI 1923) Ivan Martinović (PARTIZAN) Andrej Marić (VOZDOVAC)

6 golova

Igor Bubanja (CRVENA ZVEZDA) Tadija Stanišić (VOJVODINA) Ivan Trailović (RADNIČKI) Marko Božičić (VOJVODINA) Luka Dokić (VOJVODINA)

5 golova

Lazar Radosavljević (PARTIZAN) Dušan Radović (PARTIZAN) Aleksandar Ljujić (VOZDOVAC) Luka Šepecan (OFK VRŠAC) Ognjen Milić (VOZDOVAC) Petar Popović (RFK GRAFIČAR) Strahinja Mladenović (OFK VRŠAC) Davorin Tošić (CRVENA ZVEZDA) Ilija Tadić (CRVENA ZVEZDA) Jovan Ćirić (MLADOST) Stefan Drenovaković (KIKER)

4 gola

Petar Jauković (VOJVODINA) Viktor Stojanović (CRVENA ZVEZDA) Andrej Bačanin (ČUKARIČKI DOO) Mladen Todorov (RADNIČKI) Mateja Krstić (RFK GRAFIČAR) Mateja Prokopijević (ČUKARIČKI DOO) Vasilije Grbović (PARTIZAN) Stefan Dimčić (OLE) Pavle Davkovski (RADNIČKI) Bojan Pajović (OFK VRŠAC) Pavle Krstić (RFK GRAFIČAR) Petar Milašinović (OLE) Ferenc Cetenji (SPARTAK) Vasilije Novičić (OLE) Matija Đurović (VOZDOVAC) Luka Vasiljević (ČUKARIČKI DOO)

3 gola

Mateja Bukelić (RADNIČKI 1923) Minja Knežević (CRVENA ZVEZDA) Matija Popović (BRODARAC) Vuk Roganović (CRVENA ZVEZDA) Aleksa Draškić (MLADOST) Uroš Paunović (BRODARAC) Mirko Malinović (SPARTAK) Viktor Konatar (RADNIČKI 1923) Lazar Kolarević (RFK GRAFIČAR) Ognjen Mišić (CRVENA ZVEZDA) Dušan Makević (PARTIZAN) Andrej Pavlović (CRVENA ZVEZDA) Stefan Jovanović (GFK JAGODINA) Dušan Jovanović (VOJVODINA) Vuk Petaković (VOJVODINA)

2 gola

David Đokić (MLADOST) Uroš Blagojević (RFK GRAFIČAR) Ognjen Perović (RADNIČKI 1923) Konstantin Pantić (ČUKARIČKI DOO) Jakša Sekulović (BRODARAC) Aleksandar Miketić (RFK GRAFIČAR) Tadija Miletić (MLADOST) Lazar Djordjevic (TELEOPTIK) Vanja Mihailović (BRODARAC) Todor Topalović (RFK GRAFIČAR) Aleksa Milosavljević (OFK VRŠAC) Aleksa Milošević (MLADOST) Vasilije Pušonja (RADNIČKI 1923) David Skorupan (VOJVODINA) Nikola Čejović (VOJVODINA) Luka Teči (OFK VRŠAC) Ognjen Trbović (OFK VRŠAC) Stefan Đurović (SPARTAK) Jovan Frlog (BRODARAC) Aleksa Jelić (RADNIČKI 1923) Luka Ranković (RFK GRAFIČAR) Marko Miljković (RFK GRAFIČAR) Sava Mihajlović (TELEOPTIK) Boško Vulović (VOZDOVAC) Damjan Đokanović (VOJVODINA) Filip Peša (SPARTAK) Nemanja Jović (VOZDOVAC) Danilo Lazić (TELEOPTIK) Uroš Golubović (BRODARAC) Janko Boranijašević (RADNIČKI 1923) Sajto Šehović (RADNIČKI 1923) Pavle Ratković (KIKER) Matija Vesković (KIKER) Mihailo Todosijević (MLADOST) Miloš Maraš (RFK GRAFIČAR) Ognjen Vulićević (PARTIZAN) Vasil Tašovski (ČUKARIČKI DOO) Veljko Prodanić (OLE) Luka Protić (TELEOPTIK) Mijat Ivanović (ČUKARIČKI DOO) Luka Pavlović (PARTIZAN) Ognjen Đorđević (TELEOPTIK) Viktor Filipović (RFK GRAFIČAR) Vasilije Pastor (OFK VRŠAC)

1 gol

Vuk Adžić (PARTIZAN) Miloš Pavlović (RADNIČKI 1923) Matija Jovičić (KIKER) Vukan Zarić (VOZDOVAC) Nemanja Juzbašić (OLE) Aleksandar Eremić (VOJVODINA) Nemanja Radanović (SPARTAK) Vanja Ajdinović (OLE) Lazar Bajić (GFK JAGODINA) Jovan Stefanović (GFK JAGODINA) Luka Stanković (RADNIČKI) Nedeljko Đurđić (OLE) Vuk Ivanović (RFK GRAFIČAR) Marko Miletić (PARTIZAN) GORAZD RISTOVSKI (CRVENA ZVEZDA) Đorđe Grujić (RADNIČKI) Kosta Jović (MLADOST) Daris Feratović (SPARTAK) Viktor Kaplanović (TELEOPTIK) Dimitrije Nikolić (VOZDOVAC) Miloš Milošević (OFK VRŠAC) Sergej Pantović (KIKER) Noa Jeftić (SPARTAK) Ognjen Šendeković (MLADOST) Mihajlo Starčević (OLE) Matija Županjac (PARTIZAN) Dimitrije Stojaković (GFK JAGODINA) Novak Milić (KIKER) Lazar Petrović (RADNIČKI) Danilo Bulatović (CRVENA ZVEZDA) Ognjen Stojanović (VOJVODINA) Strahinja Jeličić (ČUKARIČKI DOO) Vladimir Garović (KIKER) Andrej Milanović (OLE) Viktor Nađ (SPARTAK) Vuk Latinović (SPARTAK) Luka Arsić (GFK JAGODINA) Relja Radovanović (VOZDOVAC) Mateja Krstić (ČUKARIČKI DOO) Jovan Vojnović (ČUKARIČKI DOO) Jagoš Đurković (MLADOST) Alen Mučenski (SPARTAK) Filip Matić (TELEOPTIK) Vuk Karabasil (VOJVODINA) Adem Avdić (CRVENA ZVEZDA) Mirko Leković (RFK GRAFIČAR) Vanja Marinković (CRVENA ZVEZDA) Dimitrije Radivojević (RADNIČKI) Leon Ivanović (CRVENA ZVEZDA) Aleksa Damnjanović (TELEOPTIK) Lazar Varaklić (OLE) Mihajlo Malinović (SPARTAK) Petar Manojlović (CRVENA ZVEZDA) Vuk Kruščić (BRODARAC) Luka Gutić (OLE) Milan Ranđelović (VOZDOVAC) Mihajlo Pavlović (RADNIČKI) Lazar Ilić (RADNIČKI) Marko Ranđelović (GFK JAGODINA)