Savez

Veće za rešavanje sporova FSS

Službeni list FSS "Fudbal", Br. 02/2022
Datum donošenja: 02.02.2022
Službeni list FSS "Fudbal", Br. 02/2022
Datum donošenja: 02.02.2022
INSTRUKCIJE ZA PLAĆANJE ARBITAŽNIH TROŠKOVA U POSTUPCIMA KOJI SE VODE PRED VEĆEM ZA REŠAVANJE SPOROVA FSS:

 

Primalac: Fudbalski savez Srbije

Svrha uplate: arbitražni troškovi

Račun: 325 – 9500600035914 – 75

Poziv na broj: 651/0720

Službeni list FSS "Fudbal", Br. 03/2022
Datum donošenja: 15.03.2022
Predsednik Veća za rešavanje sporova FSS
  • Rade ĐAPA – predložen od Zajednice fudbalskih klubova Super lige i Prve lige Srbije.
Potpredsednik Veća za rešavanje sporova FSS
  • Boris MILETIĆ – predložen od predstavnika igrača.
Članovi Veća za rešavanje sporova FSS
  • Ksenija DAMJANOVIĆ – predložena od predstavnika igrača,
  • Zoran NOVAKOVIĆ – predložen od predstavnika igrača,
  • Filip BLAGOJEVIĆ – predložen od predstavnika igrača,
  • Vesna STANKOVIĆ KOVAČEVIĆ – predložena od Zajednice fudbalskih klubova Super lige i Prve lige Srbije,
  • Uroš ZEKOVIĆ – predložen od Zajednice fudbalskih klubova Super lige i Prve lige Srbije,
  • Nenad ĆURKOVIĆ – predložen od Zajednice fudbalskih klubova Super lige i Prve lige Srbije.