Treneri

Trenerska organizacija (OFT FSS)

Odlukom Upravnog odbora Fudbalskog saveza Jugoslavije, januara 1950 godine, osnovan je zbor fudbalskih trenera Jugoslavije. Za prvog predsednika zbora, izabran je predratni golman reprezentacije Milovan Jakšić – „El grande Milovan“.

Zbor je osnovan u cilju uzdizanja mladih trenera i usavršavanja starijih. Na kursevima i seminarima izmenjivana su iskustva, delila nova saznanja fudbalske igre i promovisana profesija trenera fudbala.

Obrazovanje fudbalskih trenera, počinje da se organizuje na fakultetu, pod vodstvom Profesora Voje Rainovića, 60 godina XX veka.

Udruženje trenera Fudbalskog saveza Jugoslavije, 1996. na svojim školama fudbala počinje da organizuje kurseve za trenere i nostrifikacije stečenih diploma. Rukovodjenje ovim projektom, povereno je Profesoru Mići Bajiću, treneru Profesoru Dušanu Nenkoviću i sekretaru Dragoslavu Piviću.

Škola za obrazovanje fudbalskih trenera FSS, osnovana je 2002 godine, kao organizaciona jedinica FS SCG, sa zadatkom edukacije trenera u fudbalu..
Škola je dobila sertifikat i dozvolu edukacije trenera po Konvenciji UEFA JIRA PANELA za nivoe B, A i PRO. Svaki od ovih nivoa u sklopu licenciranja fudbalskih klubova, daje pravo nosiocima ovih diploma i licenci, da obavljaju delatnost fudbalskih trenera, u svim savezima članicama UEFA.

Škola je tokom svog postojanja, doživela nekoliko transformacija. Kako je pomenuto od 2002 god. počela je svoju delatnost u zajedničkoj državi, savezu sa Crnom Gorom, a danas radi u okviru Fudbalskog Saveza Srbije.
Tokom 2002 – 2004 je sarađivala sa Višom školom za trenere , edukujući grupe polaznika B i A nivoa, pod mentorstvom UEFA. Škola je u tom periodu, dobila dozvolu da samostalno vrši edukaciju i izdaje UEFA diplome i licence.

Škola je prvi put dobila mogućnost obrazovanja grupe edukacije UEFA PRO nivoa, juna 2005 godine. Prvi mentor PRO, ispred UEFA, bio je Čeh Dr.Jozef Vengloš.

U programima PRO nivoa, kao predavači, učestvovala su poznata imena trenera iz inostranstva: Marčelo Lipi, Alberto Zakeroni, Havijer Klemente, Franko Ferara, Hoze Luis Serano, Jirgen Reber, Valter Zenga, Roberto Manćini, Ivan Vucov, Slucki, Keiroš, Kastelo, Mikele Ećari…

Od naših trenera zapažena predavanja imali su Miljan Miljanić, Tomislav Ivić, Milovan Đorić, Ljupko Petrović, Milorad Kosanović, Ljubiša Tumbaković, Slobodan Santrač, Ilija Petković…

Direktori Škole –2002/2014

Miljan Miljanić

Ljupko Petrović

Milovan Đorić

Milorad Kosanović

Dušan Savić

U januaru 2014. godine, odlukom Izvršnog Odbora FSS, konstituisan je:

Centar za edukaciju fudbalskih trenera FSS,

sa zadatkom, da u savremenoj organizaciji, novim programima, upravljačkim funkcijama, prilagođenih fudbalu novog milenijuma, edukuje trenere fudbala po programima, standardima i uslovima buduće UEFA Konvencije.
Upravljanje Centrom povereno je: direktoru Centra Dušanu Saviću, direktoru obrazovanja Milošu Miljaniću i sekretaru Centra Slobodanu Pejoviću.
Da bi cela procedura našeg zajedničkog posla nesmetano i blagovremeno tekla, brinule su se i naše koleginice Biljana Milinić i Jasminka Zarić.

Direktori Centra za edukaciju FSS – 2014…

Dušan Savić
Direktor CEFTA
2014 – 2016

Aleksandar Janković
Direktor edukacije
2017 – 2018

Miloš Miljanić
Predsednik OFT FSS,
Direktor edukacije 2018 …


Managment

Milica Đorić

Kontakt telefon: 064 818 0 143
Email: [email protected]

SAZIV 2019/23

U Sportskom centru FSS u Staroj Pazovi održana je vanredna sednica Skupštine Trenerske organizacije Fudbalskog saveza Srbije na kojoj je izabran novi predsednik OFT FSS a poverenje je ukazano Milošu Miljaniću. Za potpredsednika OFT FSS izabran je Branko Babić, stručnjak zavidne trenerske karijere.

DELEGATI

OFT FSB – Branko Babić, Milan Milovanović, Miloš Miljanić, Ivan Jević, Milan Kujić
OFT FSV – Branislav Bulatović, Trivo Ilić, Miroljub Ostojić, Vladimir Jocić, Spasoje Jelačić
OFT FSRZS – Slavoljub Kizić, Dragoslav Radivojević, Duško Obadović, Slavenko Kuzeljević, Rašo Babić
OFT RIS – Dejan Branković, Milan Tošić, Vladica Cekić, Slobodan Filipović, Aleksandar Trajković

PREDSEDNIK

MILOŠ MILJANIĆ

POTPREDSEDNIK

Branko Babić

IZVRŠNI ODBOR

Miloš Miljanić – predsednik
Branko Babić – potpredsednik
Slavoljub Kizić – OFT FS RZS
Dejan Branković – OFT FS RIS
Trivo Ilić – OFT FSV

KOMISIJA ZA STATUSNA PITANJA

Predrag Stojanović

KOMISIJA ZA IZDAVANJE DOZVOLA ZA RAD

Branko Babić – predsednik
Milica Đorić – član
Nenad Popović – član

STRUČNI KONSALTING

NACIO PRO spisak
UEFA PRO spisak
Za kontakt trenera obratiti se trenerskoj organizaciji:
Kontakt telefon: 064 818 0 143
Email: [email protected]