CENTAR ZA EDUKACIJU | OVAVEŠTENJE ZA TRENERE

02.12.2020.

Zbog epidemije COVID – 19, CEFT FSS i teritorijalnih FS neće održati kurseve permanentne edukacije  (obnove licenci) u uobičajenom decembarskom terminu. Trenerima kojima ističu licence svih nivoa, trenerska organizacija izdaće dozvole za rad sa ograničenim rokom. Kursevi obnove licenci biće organizovani po uobičajnoj proceduri kada skupove okupljanja odobri krizni štab Republike Srbije.