ЦЕНТАР ЗА ЕДУКАЦИЈУ | ОВАВЕШТЕЊЕ ЗА ТРЕНЕРЕ

02.12.2020.

Због епидемије COVID – 19, ЦЕФТ ФСС и територијалних ФС неће одржати курсеве перманентне едукације  (обнове лиценци) у уобичајеном децембарском термину. Тренерима којима истичу лиценце свих нивоа, тренерска организација издаће дозволе за рад са ограниченим роком. Курсеви обнове лиценци биће организовани по уобичајној процедури када скупове окупљања одобри кризни штаб Републике Србије.