Вести

ЦЕНТАР ЗА ЕДУКАЦИЈУ | ПРИЈАВА ЗА КУРСЕВЕ УЕФА/ФСС

18.08.2020.

ОБАВЕШТЕЊЕ  ТРЕНЕРИМА – КАНДИДАТИМА

УЕФА  је априла 2020. донела нову Конвенцију у вези едукације тренера, чији  је потписник ФС Србије. На основу Конвенције УЕФА, Oдбор за хитна питања ФСС је донео нове Правилнике који регулишу рад , профилисање, едукацију и статус тренера :

 • Правилник о стручном раду ФСС,
 • Правилник о издавању дозвола за рад и статусу тренера,
 • Правилник (Ценовник) ЦЕФТ ФСС

( наведени документи се могу видети на сајту ФСС, у одељку тренери – ОФТ/ЦЕФТ – акта).

На основу Правилника, ЦЕФТ ФСС  обавештава заинтересоване тренере – кандидате, да могу аплицирати за курсеве едукације УЕФА/ФСС и то :

 • УЕФА Ц,
 • УЕФА Б,
 • ФСС тренер голмана,
 • ФСС футсал тренер

у Центрима едукације тренера територијалних ФС Београда, ФС Војводине, ФС Региона западне Србије, ФС Региона Источне Србије, по инструкцијама датим на званичним сајтовима ових ФС.

 • УЕФА А,
 • УЕФА ЈУТ Б,
 • УЕФА Елит Јут А,
 • УЕФА тренер голмана Б,
 • УЕФА тренер голмана А,
 • УЕФА Футсал Б,
 • ФСС тренер физичке припреме

у ЦЕФТ ФСС по инструкцијама :

тренер – кандидат, попуњава апликацију (налази се испод текста), и уз осталу потребну скенирану документацију  доставља на маил :  [email protected],  до 31.августа 2020.

ОПШТИ УСЛОВИ ЗА УПИС ТРЕНЕРА – КАНДИДАТА из Члана 12. Правилника ЦЕФТ ФСС) :

Члан 12.

 

Поред овог, тренер – кандидат мора испуњавати ОПШТЕ УСЛОВЕ

(приложити потребну документацију) за све нивое УЕФА / ФСС едукације и то :

 • биометријски читач личне карте, или фотокопију важећег пасоша за стране држављане,
 • потврду о играчком искуству (од минимум 6 година) потписане и оверене

од стране представника клубова или националних савеза,

 • биографију CV, која садржи и спортски CV (играча, тренера),
 • диплому завршеног средњег образовања,
 • изјаву тренера – кандидата да није кривично кажњаван за дела која га чине недостојним за обављање стручног рада у фудбалу, док трају правне последице осуде,
 • здравствено уверење о способности тренера  (не старије од шест месеци),
 • потврду ОФТ матичног савеза, о чланству у ОФТ,
 • поред наведених општих услова, од тренера – кандидата се може тражити да полажу и тест способности или интервју који спроводи Центар.

 

ПОСЕБНИ КРИТЕРИЈУМИ ЗА УПИС ТРЕНЕРА – КАНДИДАТА из дела

Члан 13. и 15. Правилника ЦЕФТ ФСС :

                                                             Члан 13.

          Поред општих услова, тренер – кандидат мора испуњавати ДОДАТНЕ КРИТЕРИЈУМЕ (приложити потребну документацију)за диплому УЕФА едукације:

Додатни критеријуми за  ниво –  UEFA B :

 • Валидна UEFA C  лиценца,
 • Најмање шест (6) месеци рада у фудбалском клубу са UEFA C  лиценцом,
 • Овај критеријум се изузима за тренере кандидате са играчком каријером у професионалном рангу ФСС/УЕФА/ФИФА такмичења.

 

Додатни критеријуми за  ниво – UEFA A:

 • Валидна UEFA B лиценца,
 • Најмање 1 (једну)  годину рада у фудбалском клубу или савезу („фудбал 11“) са UEFA B лиценцом,

 

Додатни критеријуми за специјалистичких нивоа :

UEFA  yоuth  B

 • Валидна UEFA B лиценца

UEFA  А elite yоuth

 • Валидна UEFA yоuth B лиценца и најмање  1 (једна) година рада у омладинском фудбалу, или
 • Валидна UEFA A лиценца

UEFA B GK :

 • Валидна UEFA C  лиценца или,
 • Валидан национални сертификат за тренера голмана

UEFA А GK :

 • Валидна UEFA B  лиценца,
 • Најмање 1 (једна) година рада у својству тренера голмана, са UEFA B GK лиценцом по њеном увођењу

UEFA B  futsal :

 • Валидна UEFA C  лиценца, или
 • Валидан национални футсал сертификат

                                                                                              

                                                               Члан 15.

          Поред општих услова, тренер – кандидат мора испуњавати ДОДАТНЕ КРИТЕРИЈУМЕ (приложити потребну документацију) за сертификат националне ФСС едукације

 

ФСС тренер физичке припреме :

 • завршене струковне / академске студије факултета за спорт, или
 • валидна УЕФА А лиценца и активан рад у својству тренера специјалисте физичке припреме.

–  ФСС футсал тренер :

 • најмање 3 (три) године играчке каријере у футсалу

 

 

Цена КУРСА ЕДУКАЦИЈЕ, за стицање УЕФА / ФСС диплома – сертификата, утврђује се у следећим износима:

 

         УЕФА ОСНОВНИ ПРОГРАМИ Цена курса
УЕФА А – диплома 180.000,00
УЕФА Б – диплома 120.000,00
 УЕФА Ц – диплома (**)                 60.000,00
УЕФА  јут  Б  – диплома                             60.000,00
УЕФА  елит јут А – диплома 120.000,00
УЕФА  тренер голмана  Б – диплома (***)                 60.000,00
 УЕФА тренер голмана  А – диплома               150.000,00
 УЕФА футсал Б – диплома                120.000,00
 • *За све УЕФА програме, цене курса за стране држављане су у двоструком износу
 • **Због увођења по конвенцији УЕФА Ц курса, за тренере са националним Ц сертификатом, цена курса УРФА Ц, износи 40.000,00.
 • ***Због увођења по конвенцији УЕФА Б тренер голмана, за тренере са националним сертификатом за тренера голмана, цена курса 20.000,00.
                                       НАЦИОНАЛНИ ФСС ПРОГРАМИ         Цена курса
Г – сертификат тренер голмана             20.000,00
ФП – сертификат  тренер  физичке припреме            60.000,00
ФУТСАЛ – сертификат             20.000,00
 • *За све ФСС сертификате, цене курса за стране држављане су у двоструком износу
 • ОВДЕ МОЖЕТЕ ДА ПРЕУЗМЕТЕ ПРИЈАВУ

PRIJAVA ZA KURS EDUKACIJE