Vesti

CENTAR ZA EDUKACIJU | PRIJAVA ZA KURSEVE UEFA/FSS

18.08.2020.

OBAVEŠTENJE  TRENERIMA – KANDIDATIMA

UEFA  je aprila 2020. donela novu Konvenciju u vezi edukacije trenera, čiji  je potpisnik FS Srbije. Na osnovu Konvencije UEFA, Odbor za hitna pitanja FSS je doneo nove Pravilnike koji regulišu rad , profilisanje, edukaciju i status trenera :

 • Pravilnik o stručnom radu FSS,
 • Pravilnik o izdavanju dozvola za rad i statusu trenera,
 • Pravilnik (Cenovnik) CEFT FSS

( navedeni dokumenti se mogu videti na sajtu FSS, u odeljku treneri – OFT/CEFT – akta).

Na osnovu Pravilnika, CEFT FSS  obaveštava zainteresovane trenere – kandidate, da mogu aplicirati za kurseve edukacije UEFA/FSS i to :

 • UEFA C,
 • UEFA B,
 • FSS trener golmana,
 • FSS futsal trener

u Centrima edukacije trenera teritorijalnih FS Beograda, FS Vojvodine, FS Regiona zapadne Srbije, FS Regiona Istočne Srbije, po instrukcijama datim na zvaničnim sajtovima ovih FS.

 • UEFA A,
 • UEFA JUT B,
 • UEFA Elit Jut A,
 • UEFA trener golmana B,
 • UEFA trener golmana A,
 • UEFA Futsal B,
 • FSS trener fizičke pripreme

u CEFT FSS po instrukcijama :

trener – kandidat, popunjava aplikaciju (nalazi se ispod teksta), i uz ostalu potrebnu skeniranu dokumentaciju  dostavlja na mail :  [email protected],  do 31.avgusta 2020.

OPŠTI USLOVI ZA UPIS TRENERA – KANDIDATA iz Člana 12. Pravilnika CEFT FSS) :

Član 12.

 

Pored ovog, trener – kandidat mora ispunjavati OPŠTE USLOVE

(priložiti potrebnu dokumentaciju) za sve nivoe UEFA / FSS edukacije i to :

 • biometrijski čitač lične karte, ili fotokopiju važećeg pasoša za strane državljane,
 • potvrdu o igračkom iskustvu (od minimum 6 godina) potpisane i overene

od strane predstavnika klubova ili nacionalnih saveza,

 • biografiju CV, koja sadrži i sportski CV (igrača, trenera),
 • diplomu završenog srednjeg obrazovanja,
 • izjavu trenera – kandidata da nije krivično kažnjavan za dela koja ga čine nedostojnim za obavljanje stručnog rada u fudbalu, dok traju pravne posledice osude,
 • zdravstveno uverenje o sposobnosti trenera  (ne starije od šest meseci),
 • potvrdu OFT matičnog saveza, o članstvu u OFT,
 • pored navedenih opštih uslova, od trenera – kandidata se može tražiti da polažu i test sposobnosti ili intervju koji sprovodi Centar.

 

POSEBNI KRITERIJUMI ZA UPIS TRENERA – KANDIDATA iz dela

Član 13. i 15. Pravilnika CEFT FSS :

                                                             Član 13.

          Pored opštih uslova, trener – kandidat mora ispunjavati DODATNE KRITERIJUME (priložiti potrebnu dokumentaciju)za diplomu UEFA edukacije:

Dodatni kriterijumi za  nivo –  UEFA B :

 • Validna UEFA C  licenca,
 • Najmanje šest (6) meseci rada u fudbalskom klubu sa UEFA C  licencom,
 • Ovaj kriterijum se izuzima za trenere kandidate sa igračkom karijerom u profesionalnom rangu FSS/UEFA/FIFA takmičenja.

 

Dodatni kriterijumi za  nivo – UEFA A:

 • Validna UEFA B licenca,
 • Najmanje 1 (jednu)  godinu rada u fudbalskom klubu ili savezu („fudbal 11“) sa UEFA B licencom,

 

Dodatni kriterijumi za specijalističkih nivoa :

UEFA  youth  B

 • Validna UEFA B licenca

UEFA  A elite youth

 • Validna UEFA youth B licenca i najmanje  1 (jedna) godina rada u omladinskom fudbalu, ili
 • Validna UEFA A licenca

UEFA B GK :

 • Validna UEFA C  licenca ili,
 • Validan nacionalni sertifikat za trenera golmana

UEFA A GK :

 • Validna UEFA B  licenca,
 • Najmanje 1 (jedna) godina rada u svojstvu trenera golmana, sa UEFA B GK licencom po njenom uvođenju

UEFA B  futsal :

 • Validna UEFA C  licenca, ili
 • Validan nacionalni futsal sertifikat

                                                                                              

                                                               Član 15.

          Pored opštih uslova, trener – kandidat mora ispunjavati DODATNE KRITERIJUME (priložiti potrebnu dokumentaciju) za sertifikat nacionalne FSS edukacije

 

FSS trener fizičke pripreme :

 • završene strukovne / akademske studije fakulteta za sport, ili
 • validna UEFA A licenca i aktivan rad u svojstvu trenera specijaliste fizičke pripreme.

–  FSS futsal trener :

 • najmanje 3 (tri) godine igračke karijere u futsalu

 

 

Cena KURSA EDUKACIJE, za sticanje UEFA / FSS diploma – sertifikata, utvrđuje se u sledećim iznosima:

 

         UEFA OSNOVNI PROGRAMI Cena kursa
UEFA A – diploma 180.000,00
UEFA B – diploma 120.000,00
 UEFA C – diploma (**)                 60.000,00
UEFA  jut  B  – diploma                             60.000,00
UEFA  elit jut A – diploma 120.000,00
UEFA  trener golmana  B – diploma (***)                 60.000,00
 UEFA trener golmana  A – diploma               150.000,00
 UEFA futsal B – diploma                120.000,00
 • *Za sve UEFA programe, cene kursa za strane državljane su u dvostrukom iznosu
 • **Zbog uvođenja po konvenciji UEFA C kursa, za trenere sa nacionalnim C sertifikatom, cena kursa URFA C, iznosi 40.000,00.
 • ***Zbog uvođenja po konvenciji UEFA B trener golmana, za trenere sa nacionalnim sertifikatom za trenera golmana, cena kursa 20.000,00.
                                       NACIONALNI FSS PROGRAMI         Cena kursa
G – sertifikat trener golmana             20.000,00
FP – sertifikat  trener  fizičke pripreme            60.000,00
FUTSAL – sertifikat             20.000,00
 • *Za sve FSS sertifikate, cene kursa za strane državljane su u dvostrukom iznosu
 • OVDE MOŽETE DA PREUZMETE PRIJAVU

PRIJAVA ZA KURS EDUKACIJE