Savez

Skupština

FUDBALSKI SAVEZ REGIONA ZAPADNE SRBIJE
FUDBALSKI SAVEZ REGIONA ISTOČNE SRBIJE
FUDBALSKI SAVEZ VOJVODINE
FUDBALSKI SAVEZ BEOGRADA
FUDBALSKI SAVEZ KOSOVA I METOHIJE
STRUČNO-STRUKOVNA ORGANIZACIJA FUDBALSKIH SUDIJA
STRUČNO-STRUKOVNA ORGANIZACIJA FUDBALSKIH TRENERA
ŽENSKI FUDBAL
FUTSAL
BAZIČNI FUDBAL
RADNA ZAJEDNICA FSS
PUL SPONZORA FSS
ZAJEDNICA KLUBOVA SUPER LIGE I PRVE LIGE SRBIJA
UDRUŽENJE FUDBALSKIH REPREZENTATIVACA