Edukacija

Edukacija / Instruktori

 

Ciljevi i zadaci
1. SELEKTIVNI PROCES ZA RAZLIČITE UZRASNE KATEGORIJE ( U – 12, U – 13, U – 14, U – 15, U – 16 )
Osnovna-bazna selekcija vrši se na svim selektivnim nivoima,
 • nivo klupskih takmičenja po Okružnim i Regionalnim ligama
 • nivo Opštinskih selekcija
 • nivo Okružnih / Područnih selekcija
 • nivo međuokružnih/međupodručnih selekcija
 • nivo Regionalnih selekcija
 • nivo selekcije FSS
Dopunske selekcije – kontinuirano se vrše za sve starije uzraste
( petlići, pioniri, kadeti), kroz selektivni proces lige regiona, dopunskih selektivnih utakmica na nivou Regiona , ili na nivou FSS, kao i praćenjem
klupskih Republičkih / Regionalnih i Okružnih/Područnih takmičenja i turnira.
Selektivni proces kroz sprovođenje programa na školama fudbala FSS
2. KONSTANTNO PRAĆENJE PRVENSTVENIH UTAKMICA U OKVIRU REPUBLIČKIH, REGIONALNIH I OKRUŽNIH LIGA MLAĐIH UZRASNIH KATEGORIJA (PIONIRI, PETLIĆI, PREDPETLIĆI, LIGE ŠKOLA FUDBALA…)
3. IZRADA RAZLIČITIH PROGRAMA ZA RAZLIČITE UZRASNE KATEGORIJE (u skladu sa senzitivnim fazama mladih igrača i njihovim psiho-fizičkim karakteristikama).
Kreiranje programa po principima:
PROGRAMSKOG KONTINUITETA – Kontinuitet sa programima škola fudbala FSJ, FSSCG i FSS
JEDNAKOSTI PROGRAMSKIH TEMA, SA PLANOM RADA ŠKOLE ZA LICENCIRANJE TRENERA FSS- prilagođen izvođenju sa mlađim kategorijama igrača.
Programi za BAZIČNI uzrast (U – 12/ U – 14):
 • UVODNI PROGRAM ( U – 12 )
 • OSNOVNI PROGRAM ( U – 13 )
 • PROGRAM PLUS ( U – 14 )
 • PROGRAM RAZVOJA MOTORIČKIH SPOSOBNOSTI
 • PROGRAM RADA SA GOLMANIMA BAZIČNOG UZRASTA (U – 12 /U – 14)
Programi za PREDTAKMIČARSKI uzrast (U – 15/ U – 16):
 • OSNOVNI PROGRAM ( U – 15 )
 • PROGRAM PLUS ( U – 16 )
 • PROGRAM RAZVOJA FUNKCIONALNIH SPOSOBNOSTI
 • PROGRAM RADA SA GOLMANIMA PREDTAKMIČARSKOG UZRASTA (U – 15 /U – 16)
4. PRAKTIČNO SPROVOĐENJE PROGRAMA IS FSS
Programi FSS se sprovode kroz tri vida različitih aktivnosti:
 • TRENAŽNO – SELEKTIVNE AKTIVNOSTI NA NIVOU OKRUŽNIH FS (2 puta mesečno)
 • TRENAŽNO – SELEKTIVNE AKTIVNOSTI NA NIVOU FSS (2 puta godišnje, proleće, jesen)
 • ŠKOLE FUDBALA FSS (2 puta godišnje, Zimska i Letnja Škola FSS)
U okviru Škola Fudbala FSS sprovode se standardne baterije testova u saradnji sa Republičkim Zavodom za Sport:
 • Testiranje motoričkih sposobnosti
 • Testiranje funkcionalnih sposobnosti
 • Testiranje psiholoških karakteristika pojedinaca i grupe
5. EDUKACIJA I RAZMENA ISKUSTVA SA TRENERIMA MLAĐIH UZRASNIH KATEGORIJA.
Prezentacija programa FSS za rad sa mlađim kategorijama vrši se na sledeće načine:
U OKVIRU PROGRAMA TRENERSKE ŠKOLE FSS ZA STICANJE B LICENCE UEFA
 • KROZ SEMINARE ZA TRENERE MLAĐIH KATEGORIJA U SARADNJI SA UDRUŽENJEM TRENERA REGIONALNIH I OKRUŽNIH/PODRUČNIH SAVEZA
 • KROZ TRENAŽNO – SELEKTIVNE AKTIVNOSTI NA NIVOU OKRUŽNIH FS
 • KROZ OBILAZAK KLUBOVA I DOSTAVLJANJE PROGRAMA FSS TRENERIMA MLAĐIH KATEGORIJA
Posle svake Škole Fudbala FSS, sačinjavaju se kompletni izveštaji sa dokumentacijom, trenažnim procesom, podacima testiranja, analitikom. Oni se dostavljaju svim klubovima čiji su igrači učestvovali na ŠF FSS.
Programi

Programska opredeljenja

Svaki program u zavisnosti od uzrasta tretira osnovne tehničko-taktičke teme i teme razvoja fizičkih sposobnosti. Pri izradi ovih poštovani su sledeći principi:
PRINCIP ZAKONITOSTI KARAKTERA OPTEREĆENJA, PRILAGOĐEN UZRASNIM KATEGORIJAMA FUDBALERA
U planiranju i izvođenju trenažnog procesa programa, poštovane su senzitivne faze uzrasta u određivanju karaktera opterećenja.
PRINCIP UČENJA -TRENIRANJA IGRE KONCIPIRAN PO OSNOVNIM TEMAMA ( RAZLIČITI ODNOSI U IGRI)
U svakoj temi podjednako je tretiran defanzivni i ofanzivni aspekt igre kao i momenat promene poseda lopte ( pozitivna i negativna transformacija). Svaka tema je obrađivana prvo kroz metod vežbe pa kroz metod igre.
OBRAĐIVANJE SVAKE TEME G-A-G METODOM TRENINGA ( GLOBAL – ANALITIK – GLOBAL)
Svaka tema ( odnos u igri) je objašnjena u igri 11:11 (global), pa usavršavana u zadatom odnosu (analitik), da bi se opet sprovodila u uslovima utakmice 11:11 ( global)
PRINCIP RAVNOMERNE ZASTUPLJENOSTI ČETIRI OSNOVNA ELEMENTA FUDBALSKE IGRE TE-TA-KO-PSI
U planiranju programa poštovan je princip kompleksnosti trenažnog procesa.
PRINCIP TEORETSKE EDUKACIJE FUDBALERA
Prezentacija različitih edukativnih tema vezanih za fudbalsku igru prilagođen različitostima uzrasnih kategorija.