UEFA

"Grassroots" - Bazični fudbal

 

Filozofija bazičnog fudbala

 

Sam pojam bazični izveden je iz pojma baza, pa samim tim ukazuje na to da je u pitanju onaj deo fudbalskog sporta koji predstavlja bazu tj. temelj vrhunskom i profesionalnom fudbalu.

Bazični fudbal predstavlja 99% fudbalskog sporta.

UEFA je definisala ovaj pojam jednostavno: Svaki fudbal koji nije profesionalni i nije vrhunski, definiše se kao  GRASSROOTS tj. bazični fudbal.
Bazični fudbal podrazumeva sve vidove fudbalskog sporta bez obzira na nivo sposobnosti, pol, starost, oblik i dimenzije igrališta i vrstu fudbalske igre. Osnovne premise bazičnog fudbala su masovnost i raznovrsnost pa se na osnovu stepena razvijenosti ovih parametara izvode ocene i dodeljuju zvezdice nacionalnim asocijacijama.

Reprezentativne selekcije nacionalnih saveza kao i profesionalni fudbalski klubovi i njihove fudbalske škole tj. akademije ne pripadaju bazičnom fudbalu.

Iz ove definicije jasno proističe da je svaki fudbal za decu bazični kao i: amaterski fudbal, uključujući i ženski sve do reprezentativnog nivoa; FUN FOOTBALL (zabavne školice fudbala) i školski fudbal.

GRASSROOTS konceptu se pristupa na najširoj osnovi; ni jedan segment ne sme biti zapostavljen  ukoliko je cilj unapređenje kvaliteta  i omasovljenje fudbala, u protivnom osipanje broja učesnika je neizbežno na svim nivoima, od najmlađeg uzrasta igrača  do profi igrača, navijača itd.
Na prvi pogled i kratkoročno gledano između fudbalskih zabavišta  i profi fudbala nema bitne korelacije, ali bez porasta popularnosti bilo kog sporta nema značajnijeg regrutovanja najmlađih.

Uspeh, dobar rezultat – to je najbolja promocija jednog sporta. Posle svakog uspeha  naše reprezentacije  ili nekoga kluba, naglo je raslo interesovanje najmlađe populacije. Baza i vrh piramide su uvek  u uzajamnoj vezi, a kvalitet  jednog i drugog jača i obezbeđuje kontinuiran rad, planiran i programiran „korak po korak“. Prekid kontinuiteta je uvek najskuplji  i najviše šteti uspehu.

U bazičnom fudbalu gotovo da nema selekcije, akcenat je na broju učesnika i aktivnostima prihvatljivim za sve. Te aktivnosti, naravno, uvek imaju i takmičarski karakter (osim zabavnog, rekreativno-zabavnog, edukativnog, vaspitnog), ali se mora poštovati fer – plej – pobediti ali omogućiti i drugom da pobedi poštujući sva pravila.

Karakteristika bazičnog fudbala  je i realna potreba  za uključivanjem i drugih subjekata, fizičkih i pravnih lica u sve aktivnosti: roditelja, zaposlenih u obdaništima i školama, opštinskih saveza sportoova, Ministarstva za prosvetu, Ministarstva za sport i omladinu, itd.

Značaj bazičnog fudbala

Elitni fudbal je samo „vrh ledenog brega“ kada je u pitanju fudbalski sport.

Fudbal je sport broj 1 u Evropi, međutim bez obzira na tu činjenicu FIFA i UEFA uočile su opasnosti koje mogu stajati na putu daljeg razvoja fudbalskog sporta.

Uočljiv je razvoj novih sportova koji sve više postaju popularni među tinejdžerima i mladima, zatim brojni drugi vidovi zabave koji značajno utiču na smanjenje interesa za bavljenjem sportom uopšte, a potom i na smanjenje članstva u fudbalskim organizacijama.

Shodno tome, UEFA je 2004. godine pokrenula novi program, „Grassroots Programme“ (Program bazičnog fudbala)čiji je cilj dalje jačanje fudbalskog sporta za čiju realizaciju su nadležne Radna grupa za bazični fudbal i Panel za bazični fudbal.

Dovoljno govori podatak da je pored Lige šampiona i najvećih kontinentalnih fudbalskih turnira „Grassroots Programme“ jedan od najprioritetnijih programa, u koji UEFA ulaže značajna sredstva. Program je baziran na sistemu zvezdica, a članstvo i prijem u konvenciju o bazičnom fudbalu podrazumeva minimalno 1 do maksimalnih 7 zvezdica.

Tokom UEFA Konferencije za predsednike i generalne sekretare, održane 2001. godine u Pragu, uz učešće 51 članice UEFA, između ostalog rečeno je da „predstavnici nacionalnih fudbalskih asocijacija vide program bazičnog fudbala kao nosioca edukativnog, društvenog i sportskog razvoja.“.

Pokrenuta je kampanja pod nazivom „UEFA leto bazičnog fudbala“ koja svakog leta u Evropi okupi veliki broj učesnika. Pomenuta manifestacija je u 2008. godini okupila 4.650.000 učesnika.

Uočljiv je i poseban odnos UEFA-e prema onim članicama koje uživaju maksimalan rejting u okviru ove konvencije.

UEFA

Prioritetne tačke UEFA "Grassroots" programa

UEFA je pažljivom analizom ustanovila kriterijume za ocenjivanje napretka nacionalnih asocijacija čime je ujedno trasirala put ka ostvarivanju prioritetnih ciljeva u oblasti bazičnog fudbala u Evropi.

Ovi kriterijumi ujedno služe i da bi se penetrirale one oblasti fudbalskog sporta koje UEFA smatra ključnim.
Za ispunjenjavanje od svakog od navedenih kriterijuma UEFA nacionalnim savezima dodeljuje po jednu zvezdicu.
Nakon evaluacije UEFA, ocenjeno da Fudbalski savez Srbije ispunjava kriterijume za prijem u članstvo sa jednom zvezdicom.

Uefa kriterijumi za vrednovanje razvijenosti bazičnog fudbala u nacionalnim savezima
1
Filozofija, struktura, programi za igrače, programi za trenere
2
Programi za osobe sa posebnim potrebama (2 programa za osobe sa hendikepom + 2 društvena programa)
3
Ukupan broj registrovanih igrača ( min 2% od ukupne populacije)
4
Učešće devojčica i žena (min 3% od ukupno registrovanih igrača)
5
Promotivne aktivnosti i napredak (najmanje 4 promotivne aktivnosti + 0,1 %  rast broja neregistrovanih igrača koji su učestvovali u .
UEFA

"Grassroots" programi FSS