Vesti

OVAVEŠTENJE ZA TRENERE | SEMINAR ZA OBNOVU UEFA LICENCI UEFA PRO, FSS PRO, UEFA GOALKEEPER A, UEFA ELITE YOUTH A

13.11.2023.

SEMINAR ZA OBNOVU UEFA LICENCI

UEFA PRO

FSS PRO

UEFA Goalkeeper A

UEFA Elite Youth A

Seminar će se se održati 26. i 27. decembra 2023. godine u hotelu „Mladost“, u Beogradu, sa početkom u 10:00 časova. Neophodno je doći pola sata pre početka seminara, radi evidentiranja prisutnih trenera.

Navedenu dokumentaciju dostaviti na e-mail: [email protected] ili [email protected], najkasnije do 20. decembra 2023. godine:

1. Izveštaj o uplati kotizacije na račun FSS 205-89166-19, sa pozivovom na br.651/13, u iznosu od:

· 60.000,00 dinara za UEFA PRO licencu

· 60.000,00 dinara za FSS PRO licencu

· 20.000,00 dinara za UEFA Goalkeeper A licencu

· 20.000,00 dinara za UEFA Elite Youth A licencu

2. Popunjenu prijavu (preuzeti sa sajta FSS),

3. Kopiju UEFA / FSS licence koju trener obnavlja:

4. Elektronsku, imenovanu, fotografiju (kao za L.K / pasoš),

Osoba za kontakt: Milinić Biljana 064 818 0 145

Seminari za obnovu UEFA A, B i C licence biće održani u organizaciji tertorijalnih savezima: FSB, FSV, FS RZS i FS RIS. Sve informacije vezane za održavanje ovih seminara dostupne su na sajtovima pomenutih saveza.

PRIJAVA ZA OBNOVU UEFA PRO (1)

PRIJAVA ZA OBNOVU UEFA Goalkeeper A (1)

PRIJAVA ZA OBNOVU UEFA Elite Youth A (1)

PRIJAVA ZA OBNOVU FSS PRO (1)