Лига

Oмладинска лига Србије 23/24

30.09.2023 00:00
Београд
/
/
/
/
30.09.2023 00:00
Нови Пазар
/
/
/
/
30.09.2023 00:00
Лучани
/
/
/
/
30.09.2023 00:00
Београд
/
/
/
/
30.09.2023 00:00
Нови Београд
/
/
/
/
30.09.2023 00:00
Нови Београд
/
/
/
/
30.09.2023 00:00
Београд
/
/
/
/
30.09.2023 00:00
Крагујевац
/
/
/
/
12.08.2023 00:08
Нови Београд
/
/
/
/
12.08.2023 10:30
Београд
4
1
1
0
12.08.2023 13:00
Београд
5
1
3
1
13.08.2023 13:00
Крагујевац
3
2
1
1
13.08.2023 10:00
Земун
3
0
2
0
12.08.2023 13:00
Београд
7
1
2
0
12.08.2023 17:00
Уб
1
0
1
0
12.08.2023 10:00
Ниш
0
4
0
1
16.08.2023 13:00
Београд
1
3
1
2
19.08.2023 10:00
Суботица
3
1
3
0
20.08.2023 10:00
Нови Београд
3
2
1
1
19.08.2023 10:00
Београд
3
2
2
0
19.08.2023 11:00
Нови Пазар
2
2
1
0
19.08.2023 19:30
Лучани
1
0
0
0
20.08.2023 11:00
Београд
0
3
0
1
19.08.2023 10:00
Нови Београд
1
2
1
1
23.08.2023 11:00
Нови Београд
3
2
1
2
23.08.2023 10:00
Београд
8
0
3
0
23.08.2023 13:00
Крагујевац
3
1
0
0
23.08.2023 11:00
Земун
6
1
2
0
23.08.2023 17:30
Београд
6
0
3
0
23.08.2023 17:00
Уб
2
0
2
0
23.08.2023 15:00
Ниш
0
2
0
1
23.08.2023 11:00
Ветерник
1
1
1
1
26.08.2023 17:00
Београд
2
0
1
0
27.08.2023 17:30
Нови Београд
2
1
2
0
27.08.2023 17:00
Београд
2
0
1
0
27.08.2023 13:00
Нови Пазар
0
3
0
1
27.08.2023 19:00
Лучани
1
1
1
1
27.08.2023 10:00
Земун
2
5
2
3
26.08.2023 17:00
Нови Београд
0
3
0
0
27.08.2023 13:00
Нови Београд
3
1
2
0
02.09.2023 10:00
Београд
5
3
2
2
03.09.2023 13:00
Крагујевац
2
3
2
1
02.09.2023 10:00
Земун
3
1
2
1
02.09.2023 11:00
Београд
2
2
2
0
03.09.2023 11:00
Уб
2
1
2
1
02.09.2023 10:00
Ниш
1
1
1
1
02.09.2023 11:00
Ветерник
3
2
2
0
02.09.2023 13:00
Суботица
0
2
0
1
16.09.2023 11:00
Београд
1
0
0
0
17.09.2023 16:00
Београд
2
1
1
0
16.09.2023 16:00
Нови Пазар
1
0
1
0
17.09.2023 12:30
Лучани
3
0
1
0
16.09.2023 13:30
Земун
4
0
2
0
15.09.2023 10:00
Нови Београд
1
6
1
2
16.09.2023 11:00
Нови Београд
2
2
1
0
16.09.2023 11:00
Београд
4
2
1
0
23.09.2023 16:30
Крагујевац
3
3
2
0
23.09.2023 16:30
Земун
0
1
0
0
24.09.2023 11:00
Београд
0
2
0
0
24.09.2023 16:00
Уб
3
1
2
1
23.09.2023 15:30
Ниш
1
0
0
0
24.09.2023 13:00
Ветерник
4
3
2
1
23.09.2023 11:00
Суботица
3
1
3
1
23.09.2023 10:30
Нови Београд
1
0
1
0
30.09.2023 00:00
Београд
/
/
/
/
30.09.2023 00:00
Нови Пазар
/
/
/
/
30.09.2023 00:00
Лучани
/
/
/
/
30.09.2023 00:00
Београд
/
/
/
/
30.09.2023 00:00
Нови Београд
/
/
/
/
30.09.2023 00:00
Нови Београд
/
/
/
/
30.09.2023 00:00
Београд
/
/
/
/
30.09.2023 00:00
Крагујевац
/
/
/
/
07.10.2023 00:00
Земун
/
/
/
/
07.10.2023 00:00
Београд
/
/
/
/
07.10.2023 00:00
Ниш
/
/
/
/
07.10.2023 00:00
Ветерник
/
/
/
/
07.10.2023 00:00
Суботица
/
/
/
/
07.10.2023 00:00
Нови Београд
/
/
/
/
07.10.2023 00:00
Београд
/
/
/
/
21.10.2023 00:00
Београд
/
/
/
/
21.10.2023 00:00
Лучани
/
/
/
/
21.10.2023 00:00
Београд
/
/
/
/
21.10.2023 00:00
Нови Београд
/
/
/
/
21.10.2023 00:00
Нови Београд
/
/
/
/
21.10.2023 00:00
Београд
/
/
/
/
21.10.2023 00:00
Крагујевац
/
/
/
/
21.10.2023 00:00
Земун
/
/
/
/
28.10.2023 00:00
Београд
/
/
/
/
28.10.2023 00:00
Уб
/
/
/
/
28.10.2023 00:00
Ниш
/
/
/
/
28.10.2023 00:00
Ветерник
/
/
/
/
28.10.2023 00:00
Суботица
/
/
/
/
28.10.2023 00:00
Нови Београд
/
/
/
/
28.10.2023 00:00
Београд
/
/
/
/
28.10.2023 00:00
Нови Пазар
/
/
/
/
04.11.2023 00:00
Београд
/
/
/
/
04.11.2023 00:00
Београд
/
/
/
/
04.11.2023 00:00
Нови Београд
/
/
/
/
04.11.2023 00:00
Нови Београд
/
/
/
/
04.11.2023 00:00
Београд
/
/
/
/
04.11.2023 00:00
Крагујевац
/
/
/
/
04.11.2023 00:00
Земун
/
/
/
/
04.11.2023 00:00
Београд
/
/
/
/
11.11.2023 00:00
Уб
/
/
/
/
11.11.2023 00:00
Ниш
/
/
/
/
11.11.2023 00:00
Ветерник
/
/
/
/
11.11.2023 00:00
Суботица
/
/
/
/
11.11.2023 00:00
Нови Београд
/
/
/
/
11.11.2023 00:00
Београд
/
/
/
/
11.11.2023 00:00
Нови Пазар
/
/
/
/
11.11.2023 00:00
Лучани
/
/
/
/
25.11.2023 00:00
Београд
/
/
/
/
25.11.2023 00:00
Нови Београд
/
/
/
/
25.11.2023 00:00
Нови Београд
/
/
/
/
25.11.2023 00:00
Београд
/
/
/
/
25.11.2023 00:00
Крагујевац
/
/
/
/
25.11.2023 00:00
Земун
/
/
/
/
25.11.2023 00:00
Београд
/
/
/
/
25.11.2023 00:00
Уб
/
/
/
/
02.12.2023 00:00
Ниш
/
/
/
/
02.12.2023 00:00
Ветерник
/
/
/
/
02.12.2023 00:00
Суботица
/
/
/
/
02.12.2023 00:00
Нови Београд
/
/
/
/
02.12.2023 00:00
Београд
/
/
/
/
02.12.2023 00:00
Нови Пазар
/
/
/
/
02.12.2023 00:00
Лучани
/
/
/
/
02.12.2023 00:00
Београд
/
/
/
/
06.12.2023 00:00
Београд
/
/
/
/
06.12.2023 00:00
Београд
/
/
/
/
06.12.2023 00:00
Лучани
/
/
/
/
06.12.2023 00:00
Нови Пазар
/
/
/
/
06.12.2023 00:00
Београд
/
/
/
/
06.12.2023 00:00
Нови Београд
/
/
/
/
06.12.2023 00:00
Суботица
/
/
/
/
06.12.2023 00:00
Ветерник
/
/
/
/
09.03.2024 00:03
Ветерник
/
/
/
/
09.03.2024 00:03
Ниш
/
/
/
/
09.03.2024 00:03
Уб
/
/
/
/
09.03.2024 00:03
Београд
/
/
/
/
09.03.2024 00:03
Земун
/
/
/
/
09.03.2024 00:03
Крагујевац
/
/
/
/
09.03.2024 00:03
Београд
/
/
/
/
09.03.2024 00:03
Нови Београд
/
/
/
/
16.03.2024 00:03
Београд
/
/
/
/
16.03.2024 00:03
Нови Београд
/
/
/
/
16.03.2024 00:03
Београд
/
/
/
/
16.03.2024 00:03
Лучани
/
/
/
/
16.03.2024 00:03
Нови Пазар
/
/
/
/
16.03.2024 00:03
Београд
/
/
/
/
16.03.2024 00:03
Нови Београд
/
/
/
/
16.03.2024 00:03
Суботица
/
/
/
/
30.03.2024 00:03
Суботица
/
/
/
/
30.03.2024 00:03
Ветерник
/
/
/
/
30.03.2024 00:03
Ниш
/
/
/
/
30.03.2024 00:03
Уб
/
/
/
/
30.03.2024 00:03
Београд
/
/
/
/
30.03.2024 00:03
Земун
/
/
/
/
30.03.2024 00:03
Крагујевац
/
/
/
/
30.03.2024 00:03
Београд
/
/
/
/
06.04.2024 00:03
Београд
/
/
/
/
06.04.2024 00:03
Нови Београд
/
/
/
/
06.04.2024 00:03
Нови Београд
/
/
/
/
06.04.2024 00:03
Београд
/
/
/
/
06.04.2024 00:03
Лучани
/
/
/
/
06.04.2024 00:03
Нови Пазар
/
/
/
/
06.04.2024 00:03
Београд
/
/
/
/
06.04.2024 00:03
Нови Београд
/
/
/
/
13.04.2024 00:03
Нови Београд
/
/
/
/
13.04.2024 00:03
Суботица
/
/
/
/
13.04.2024 00:03
Ветерник
/
/
/
/
13.04.2024 00:03
Ниш
/
/
/
/
13.04.2024 00:03
Уб
/
/
/
/
13.04.2024 00:03
Београд
/
/
/
/
13.04.2024 00:03
Земун
/
/
/
/
13.04.2024 00:03
Крагујевац
/
/
/
/
17.04.2024 00:04
Београд
/
/
/
/
17.04.2024 00:04
Београд
/
/
/
/
17.04.2024 00:04
Нови Београд
/
/
/
/
17.04.2024 00:04
Нови Београд
/
/
/
/
17.04.2024 00:04
Београд
/
/
/
/
17.04.2024 00:04
Лучани
/
/
/
/
17.04.2024 00:04
Нови Пазар
/
/
/
/
17.04.2024 00:04
Београд
/
/
/
/
20.04.2024 00:04
Београд
/
/
/
/
20.04.2024 00:04
Нови Београд
/
/
/
/
20.04.2024 00:04
Суботица
/
/
/
/
20.04.2024 00:04
Ветерник
/
/
/
/
20.04.2024 00:04
Ниш
/
/
/
/
20.04.2024 00:04
Уб
/
/
/
/
20.04.2024 00:04
Београд
/
/
/
/
20.04.2024 00:04
Земун
/
/
/
/
27.04.2024 00:04
Београд
/
/
/
/
27.04.2024 00:04
Крагујевац
/
/
/
/
27.04.2024 00:04
Београд
/
/
/
/
27.04.2024 00:04
Нови Београд
/
/
/
/
27.04.2024 00:04
Нови Београд
/
/
/
/
27.04.2024 00:04
Београд
/
/
/
/
27.04.2024 00:04
Лучани
/
/
/
/
27.04.2024 00:04
Нови Пазар
/
/
/
/
02.05.2024 00:04
Нови Пазар
/
/
/
/
02.05.2024 00:04
Београд
/
/
/
/
02.05.2024 00:04
Нови Београд
/
/
/
/
02.05.2024 00:04
Суботица
/
/
/
/
02.05.2024 00:04
Ветерник
/
/
/
/
02.05.2024 00:04
Ниш
/
/
/
/
02.05.2024 00:04
Уб
/
/
/
/
02.05.2024 00:04
Београд
/
/
/
/
08.05.2024 00:04
Београд
/
/
/
/
08.05.2024 00:04
Земун
/
/
/
/
08.05.2024 00:04
Крагујевац
/
/
/
/
08.05.2024 00:04
Београд
/
/
/
/
08.05.2024 00:04
Нови Београд
/
/
/
/
08.05.2024 00:04
Нови Београд
/
/
/
/
08.05.2024 00:04
Београд
/
/
/
/
08.05.2024 00:04
Лучани
/
/
/
/
11.05.2024 00:04
Лучани
/
/
/
/
11.05.2024 00:04
Нови Пазар
/
/
/
/
11.05.2024 00:04
Београд
/
/
/
/
11.05.2024 00:04
Нови Београд
/
/
/
/
11.05.2024 00:04
Суботица
/
/
/
/
11.05.2024 00:04
Ветерник
/
/
/
/
11.05.2024 00:04
Ниш
/
/
/
/
15.05.2024 00:04
Београд
/
/
/
/
15.05.2024 00:04
Београд
/
/
/
/
15.05.2024 00:04
Земун
/
/
/
/
15.05.2024 00:04
Крагујевац
/
/
/
/
15.05.2024 00:04
Београд
/
/
/
/
15.05.2024 00:04
Нови Београд
/
/
/
/
15.05.2024 00:04
Нови Београд
/
/
/
/
15.05.2024 00:04
Београд
/
/
/
/
18.05.2024 00:04
Београд
/
/
/
/
18.05.2024 00:04
Лучани
/
/
/
/
18.05.2024 00:04
Нови Пазар
/
/
/
/
18.05.2024 00:04
Београд
/
/
/
/
18.05.2024 00:04
Нови Београд
/
/
/
/
18.05.2024 00:04
Суботица
/
/
/
/
18.05.2024 00:04
Ветерник
/
/
/
/
18.05.2024 00:04
Ниш
/
/
/
/
25.05.2024 00:04
Београд
/
/
/
/
25.05.2024 00:04
Уб
/
/
/
/
25.05.2024 00:04
Београд
/
/
/
/
25.05.2024 00:04
Земун
/
/
/
/
25.05.2024 00:04
Крагујевац
/
/
/
/
25.05.2024 00:04
Београд
/
/
/
/
25.05.2024 00:04
Нови Београд
/
/
/
/
25.05.2024 00:04
Нови Београд
/
/
/
/
П Назив клуба ОУ БП БН БИ ДГ ПГ ГР Б
1.ИМТ76101991019
2.ЧУКАРИЧКИ ДОО76012791818
3.БРОДАРАЦ75021111015
4.ЈЕДИНСТВО7502139415
5.ПАРТИЗАН74212191214
6.ВОЈВОДИНА74121610613
7.ЦРВЕНА ЗВЕЗДА732224101411
8.РАДНИЧКИ 192373131614210
9.ВОЖДОВАЦ7304912-39
10.РФК ГРАФИЧАР72231416-28
11.МЛАДОСТ72141118-77
12.СПАРТАК7214810-27
13.НОВИ ПАЗАР7124718-115
14.РАДНИЧКИ7115315-124
15.ЗЕМУН71151018-84
16.РАДНИЧКИ (НБ)7016627-211
П: Позиција, ОУ: Одигране утакмице, БП: Број победа, БН: Број нерешених, БИ: Број изгубљених, ДГ: Дати голови, ПГ: Примљени голови, ГР: Гол разлика, Б: Бодови

6 голова

Марко Арсовић (ЧУКАРИЧКИ ДОО) Вељко Вукојевић (ЦРВЕНА ЗВЕЗДА)

5 голова

Михајло Цветковић (ЧУКАРИЧКИ ДОО) Лука Ђорђевић (ЧУКАРИЧКИ ДОО) Симо Вељовић (РФК ГРАФИЧАР) Богдан Петровић (ВОЖДОВАЦ)

4 гола

Милош Јовић (ИМТ) Михајло Бутраковић (ВОЈВОДИНА)

3 гола

Лука Радојевић (ИМТ) Жарко Богдановић (БРОДАРАЦ) Бранислав Руњајић (ЈЕДИНСТВО) Алекса Цветковић (ЦРВЕНА ЗВЕЗДА) Лазар Вучинић (НОВИ ПАЗАР) Немања Калат (ЗЕМУН) Вељко Радосављевић (ЧУКАРИЧКИ ДОО) Михајло Петровић (ПАРТИЗАН) Зоран Алиловић (ПАРТИЗАН) Стефан Митровић (ЧУКАРИЧКИ ДОО) Душан Јовановић (ПАРТИЗАН) Богдан Мирчетић (ПАРТИЗАН) Никола Крстић (ИМТ) Стефан Симин (СПАРТАК)

2 гола

Вукашин Клашња (ЗЕМУН) Петар Петровић (ПАРТИЗАН) Андрија Милићевић (ИМТ) Адем Авдић (ЦРВЕНА ЗВЕЗДА) Драган Кесер (ИМТ) Милош Ракићевић (РАДНИЧКИ 1923) Лука Косановић (РАДНИЧКИ 1923) Стефан Петкоски Цимбаљевић (ЈЕДИНСТВО) Никша Делибашић (ЧУКАРИЧКИ ДОО) Петар Сукачев (ВОЈВОДИНА) Матеја Бубањ (ЦРВЕНА ЗВЕЗДА) Матија Глушчевић (РАДНИЧКИ 1923) Никита Пахомов (ВОЖДОВАЦ) Матеја Милосављевић (МЛАДОСТ) Вук Бошкан (ВОЈВОДИНА) Огњен Крсмановић (МЛАДОСТ) Душан Дошлов (ПАРТИЗАН) Никола Нинковић (ВОЈВОДИНА) Вељко Тодоровић (МЛАДОСТ) Лука Пантелић (ЈЕДИНСТВО) Марко Мочић (ЈЕДИНСТВО) Урош Стеванчевић (ЈЕДИНСТВО) Никола Гачић (РФК ГРАФИЧАР) Вељко Димитријевић (РАДНИЧКИ 1923) Џенис Тотић (ПАРТИЗАН) Никола Вујовић (СПАРТАК) Дарије Маркочевић (ЦРВЕНА ЗВЕЗДА) Јусуф Фаисал Абдулхамид (РФК ГРАФИЧАР)

1 гол

Стефан Јовић (ИМТ) Петар Думић (ЗЕМУН) Никола Букумира (РАДНИЧКИ 1923) Александар РедЖић (ЗЕМУН) Алекса Василић (ЦРВЕНА ЗВЕЗДА) Вукашин Ивановић (РФК ГРАФИЧАР) Петар Митровић (БРОДАРАЦ) Стефан Грбић (СПАРТАК) Данијел Коларић (СПАРТАК) Огњен Вучићевић (МЛАДОСТ) Вељко Миливојевић (БРОДАРАЦ) Новак Гојков (ЦРВЕНА ЗВЕЗДА) Марко Павић (ВОЈВОДИНА) Кристијан Кнежевић (БРОДАРАЦ) Ђорђе Маринковић (МЛАДОСТ) Никола Скробоња (ВОЖДОВАЦ) Матеја Вукомановић (ИМТ) Вељко Виденовић (СПАРТАК) Стефан Голубовић (ЦРВЕНА ЗВЕЗДА) Алекса Адамовић (ЧУКАРИЧКИ ДОО) Огњен Кнежевић (ЗЕМУН) Влада Радовановић (РАДНИЧКИ (НБ)) Урош Тегелтија (ЦРВЕНА ЗВЕЗДА) Кадир Куртановић (НОВИ ПАЗАР) Немања Гуша (РАДНИЧКИ (НБ)) Дејан Ристић (РАДНИЧКИ 1923) Виктор Живадиновић (РАДНИЧКИ 1923) Михајло Хромиш (ВОЈВОДИНА) Андреј Петровић (ЦРВЕНА ЗВЕЗДА) Лазар Мајсторовић (РФК ГРАФИЧАР) Матеја Остојић (ЦРВЕНА ЗВЕЗДА) Лука Танасијевић (РАДНИЧКИ 1923) Аврам Лукић (РАДНИЧКИ 1923) Милан Алексић (ПАРТИЗАН) Лазар Јовановић (ВОЈВОДИНА) Филип Чаталинац-Гудурић (РАДНИЧКИ (НБ)) Урош Филимоновић (НОВИ ПАЗАР) Ђорђе Петровић (ВОЈВОДИНА) Урош Живановић (ЈЕДИНСТВО) Кемал Коничанин (НОВИ ПАЗАР) Андреј Пиваш (ВОЈВОДИНА) Лука Стојсављевић (ЦРВЕНА ЗВЕЗДА) Страхиња Ракић (ЈЕДИНСТВО) Лука Бубања (РФК ГРАФИЧАР) Димитрије Јанковић (ПАРТИЗАН) Алекса Чоловић (БРОДАРАЦ) Михајло Недељковић (МЛАДОСТ) Јован Милосављевић (БРОДАРАЦ) Андреј Суботић (ЧУКАРИЧКИ ДОО) Илија Ђорђевић (РАДНИЧКИ) Јован Арсенијевић (РАДНИЧКИ 1923) Михаило Ђорђевић (РАДНИЧКИ (НБ)) Вељко Трајковић (РАДНИЧКИ) Немања Павићевић (РФК ГРАФИЧАР) Јосхуа Сора Туцкер (РФК ГРАФИЧАР) Огњен Угрешић (ПАРТИЗАН) Вукашин Павловић (ВОЖДОВАЦ) Данило Бојовић (БРОДАРАЦ) Константин Ристовић (НОВИ ПАЗАР) Алекса Андрић (РАДНИЧКИ (НБ)) Марко Ђоровић (РАДНИЧКИ 1923) Вељко Миросавић (ЧУКАРИЧКИ ДОО) Андреј Милић (ЗЕМУН) Младен Ристић (МЛАДОСТ) Лазар Константинов (ИМТ) Вељко Милосављевић (ЦРВЕНА ЗВЕЗДА) Лука Коларевић (РАДНИЧКИ 1923) Данило Кнежевић (РАДНИЧКИ (НБ)) Лазар Продановић (РАДНИЧКИ) Срђан Бошковић (ЗЕМУН) Лука Крстовић (ИМТ) Вук Јанковић (БРОДАРАЦ) Лазар Стевановић (БРОДАРАЦ)