Лига

Linglong Тire Супер лига 21/22

24.10.2021 17:00
Нови Сад
/
/
/
/
24.10.2021 18:45
Београд
/
/
/
/
23.10.2021 15:00
Лучани
/
/
/
/
23.10.2021 17:00
Суботица
/
/
/
/
21.10.2021 16:30
Крушевац
/
/
/
/
22.10.2021 16:00
Сурдулица
/
/
/
/
24.10.2021 13:30
Бачка Топола
/
/
/
/
22.10.2021 18:00
Београд
/
/
/
/
16.07.2021 20:00
Београд
0
0
0
0
18.07.2021 21:00
Лучани
0
1
0
0
18.07.2021 18:55
Суботица
1
1
0
0
19.07.2021 21:00
Крушевац
3
0
2
0
19.07.2021 18:55
Сурдулица
0
0
0
0
17.07.2021 18:55
Сента
2
0
1
0
16.07.2021 17:55
Београд
2
1
1
1
17.07.2021 21:00
Нови Сад
0
4
0
4
25.07.2021 21:00
Нови Сад
0
2
0
1
23.07.2021 20:00
Београд
2
1
1
0
24.07.2021
Нови Пазар
/
/
/
/
25.07.2021 18:55
Горњи Милановац
2
4
1
2
26.07.2021 19:00
Лазаревац
1
1
1
0
24.07.2021 18:55
Ниш
4
2
1
2
23.07.2021 17:30
Крагујевац
3
2
2
1
24.07.2021 21:00
Београд
1
0
1
0
01.08.2021
Лучани
/
/
/
/
31.07.2021 18:55
Суботица
1
3
1
2
30.07.2021 21:00
Крушевац
1
0
0
0
31.07.2021 21:00
Сурдулица
1
1
1
1
02.08.2021 19:00
Сента
4
0
2
0
01.08.2021 18:55
Београд
2
1
1
0
30.07.2021 18:55
Нови Сад
2
2
0
1
01.08.2021 21:00
Београд
4
0
2
0
08.08.2021 18:55
Нови Сад
2
0
2
0
08.08.2021 21:00
Нови Пазар
1
4
0
1
07.08.2021 21:00
Горњи Милановац
3
0
2
0
08.08.2021 18:55
Лазаревац
3
1
1
1
09.08.2021 19:00
Ниш
1
2
0
1
06.08.2021 17:30
Крагујевац
0
1
0
1
06.08.2021 20:00
Београд
1
0
0
0
07.08.2021 18:55
Лучани
1
2
0
1
16.08.2021 19:00
Суботица
2
2
0
1
14.08.2021 19:00
Крушевац
2
1
0
1
14.08.2021
Сурдулица
/
/
/
/
14.08.2021 16:55
Сента
4
4
2
1
15.08.2021 18:30
Београд
0
0
0
0
16.08.2021 16:55
Нови Сад
0
1
0
1
14.08.2021
Београд
/
/
/
/
15.08.2021 19:00
Београд
3
2
1
0
22.08.2021 16:30
Нови Сад
2
1
1
0
20.08.2021 21:00
Горњи Милановац
0
1
0
0
22.08.2021 21:00
Лазаревац
0
4
0
2
23.08.2021 17:30
Ниш
0
1
0
0
21.08.2021 16:55
Крагујевац
0
3
0
2
21.08.2021 19:00
Београд
3
1
1
1
20.08.2021 18:55
Лучани
0
2
0
0
22.08.2021 18:00
Суботица
3
2
2
0
29.08.2021 16:00
Крушевац
2
0
1
0
28.08.2021 17:30
Сурдулица
1
2
0
1
27.08.2021 18:00
Сента
2
1
2
0
29.08.2021 18:55
Београд
1
2
0
1
30.08.2021 17:55
Нови Сад
1
1
1
0
29.08.2021 21:00
Београд
4
0
2
0
30.08.2021 20:00
Београд
2
0
2
0
28.08.2021 15:25
Нови Пазар
2
0
0
0
11.09.2021 16:00
Нови Сад
2
2
1
2
12.09.2021 16:55
Лазаревац
3
0
1
0
12.09.2021 16:55
Ниш
1
0
1
0
11.09.2021 16:00
Крагујевац
1
3
1
2
11.09.2021 20:00
Београд
3
0
2
0
12.09.2021 19:00
Лучани
0
0
0
0
10.09.2021 19:00
Суботица
0
0
0
0
10.09.2021 16:55
Крушевац
1
0
0
0
17.09.2021 19:00
Сурдулица
0
2
0
2
16.09.2021 16:30
Сента
1
2
0
1
18.09.2021 16:00
Београд
2
1
1
1
18.09.2021 16:00
Нови Сад
2
3
1
3
19.09.2021 18:00
Београд
1
1
1
0
18.09.2021 18:30
Београд
1
2
0
1
17.09.2021 16:00
Нови Пазар
2
1
1
1
17.09.2021 19:00
Горњи Милановац
3
1
1
1
21.09.2021 18:30
Нови Сад
2
1
1
0
30.09.2021 16:30
Ниш
1
1
0
1
22.09.2021 15:30
Крагујевац
2
1
2
1
23.09.2021
Београд
/
/
/
/
23.09.2021 17:50
Лучани
0
2
0
2
22.09.2021 17:30
Суботица
1
2
0
1
22.09.2021 17:30
Крушевац
1
2
0
1
21.09.2021
Сурдулица
/
/
/
/
25.09.2021 16:00
Бачка Топола
1
0
0
0
27.09.2021 20:00
Београд
1
1
1
1
27.09.2021 18:00
Нови Сад
1
0
0
0
26.09.2021 20:15
Београд
5
0
2
0
27.09.2021 16:00
Београд
1
1
0
1
26.09.2021 15:55
Нови Пазар
0
4
0
3
26.09.2021 18:00
Горњи Милановац
4
1
1
1
25.09.2021 19:00
Лазаревац
2
3
1
1
03.10.2021 20:00
Нови Сад
1
1
0
1
01.10.2021 15:00
Крагујевац
0
2
0
0
03.10.2021 20:00
Београд
3
1
1
1
03.10.2021 18:00
Лучани
3
0
1
0
02.10.2021 18:00
Суботица
0
4
0
2
03.10.2021 16:00
Крушевац
0
1
0
1
02.10.2021 18:00
Сурдулица
0
1
0
0
02.10.2021 16:00
Бачка Топола
1
2
0
1
16.10.2021 18:00
Београд
1
1
0
1
17.10.2021 19:05
Нови Сад
1
0
1
0
17.10.2021 17:00
Београд
2
0
1
0
15.10.2021 17:00
Београд
0
0
0
0
15.10.2021 15:00
Нови Пазар
0
1
0
0
18.10.2021 17:00
Горњи Милановац
0
2
0
1
16.10.2021 15:55
Лазаревац
1
7
0
6
24.10.2021 17:00
Нови Сад
/
/
/
/
24.10.2021 18:45
Београд
/
/
/
/
23.10.2021 15:00
Лучани
/
/
/
/
23.10.2021 17:00
Суботица
/
/
/
/
21.10.2021 16:30
Крушевац
/
/
/
/
22.10.2021 16:00
Сурдулица
/
/
/
/
24.10.2021 13:30
Бачка Топола
/
/
/
/
22.10.2021 18:00
Београд
/
/
/
/
31.10.2021
Нови Сад
/
/
/
/
31.10.2021
Београд
/
/
/
/
31.10.2021
Београд
/
/
/
/
31.10.2021
Нови Пазар
/
/
/
/
31.10.2021
Горњи Милановац
/
/
/
/
31.10.2021
Лазаревац
/
/
/
/
31.10.2021
Ниш
/
/
/
/
31.10.2021
Крагујевац
/
/
/
/
06.11.2021
Нови Сад
/
/
/
/
06.11.2021
Крагујевац
/
/
/
/
06.11.2021
Ниш
/
/
/
/
06.11.2021
Лазаревац
/
/
/
/
06.11.2021
Горњи Милановац
/
/
/
/
06.11.2021
Нови Пазар
/
/
/
/
06.11.2021
Београд
/
/
/
/
06.11.2021
Београд
/
/
/
/
20.11.2021
Београд
/
/
/
/
20.11.2021
Нови Сад
/
/
/
/
20.11.2021
Београд
/
/
/
/
20.11.2021
Сента
/
/
/
/
20.11.2021
Сурдулица
/
/
/
/
20.11.2021
Крушевац
/
/
/
/
20.11.2021
Суботица
/
/
/
/
20.11.2021
Лучани
/
/
/
/
27.11.2021
Нови Сад
/
/
/
/
27.11.2021
Београд
/
/
/
/
27.11.2021
Крагујевац
/
/
/
/
27.11.2021
Ниш
/
/
/
/
27.11.2021
Лазаревац
/
/
/
/
27.11.2021
Горњи Милановац
/
/
/
/
27.11.2021
Нови Пазар
/
/
/
/
27.11.2021
Београд
/
/
/
/
05.12.2021
Београд
/
/
/
/
05.12.2021
Београд
/
/
/
/
05.12.2021
Нови Сад
/
/
/
/
05.12.2021
Београд
/
/
/
/
05.12.2021
Сента
/
/
/
/
05.12.2021
Сурдулица
/
/
/
/
05.12.2021
Крушевац
/
/
/
/
05.12.2021
Суботица
/
/
/
/
11.12.2021
Нови Сад
/
/
/
/
11.12.2021
Лучани
/
/
/
/
11.12.2021
Београд
/
/
/
/
11.12.2021
Крагујевац
/
/
/
/
11.12.2021
Лазаревац
/
/
/
/
11.12.2021
Горњи Милановац
/
/
/
/
11.12.2021
Нови Пазар
/
/
/
/
15.12.2021
Нови Пазар
/
/
/
/
15.12.2021
Београд
/
/
/
/
15.12.2021
Београд
/
/
/
/
15.12.2021
Нови Сад
/
/
/
/
15.12.2021
Београд
/
/
/
/
15.12.2021
Сента
/
/
/
/
15.12.2021
Сурдулица
/
/
/
/
15.12.2021
Крушевац
/
/
/
/
12.02.2022
Нови Сад
/
/
/
/
12.02.2022
Суботица
/
/
/
/
12.02.2022
Лучани
/
/
/
/
12.02.2022
Крагујевац
/
/
/
/
12.02.2022
Ниш
/
/
/
/
12.02.2022
Лазаревац
/
/
/
/
12.02.2022
Горњи Милановац
/
/
/
/
19.02.2022
Горњи Милановац
/
/
/
/
19.02.2022
Нови Пазар
/
/
/
/
19.02.2022
Београд
/
/
/
/
19.02.2022
Београд
/
/
/
/
19.02.2022
Нови Сад
/
/
/
/
19.02.2022
Београд
/
/
/
/
19.02.2022
Сента
/
/
/
/
19.02.2022
Сурдулица
/
/
/
/
26.02.2022
Нови Сад
/
/
/
/
26.02.2022
Крушевац
/
/
/
/
26.02.2022
Суботица
/
/
/
/
26.02.2022
Лучани
/
/
/
/
26.02.2022
Београд
/
/
/
/
26.02.2022
Крагујевац
/
/
/
/
26.02.2022
Ниш
/
/
/
/
26.02.2022
Лазаревац
/
/
/
/
02.03.2022
Лазаревац
/
/
/
/
02.03.2022
Горњи Милановац
/
/
/
/
02.03.2022
Нови Пазар
/
/
/
/
02.03.2022
Београд
/
/
/
/
02.03.2022
Београд
/
/
/
/
02.03.2022
Нови Сад
/
/
/
/
02.03.2022
Београд
/
/
/
/
02.03.2022
Сента
/
/
/
/
06.03.2022
Нови Сад
/
/
/
/
06.03.2022
Сурдулица
/
/
/
/
06.03.2022
Крушевац
/
/
/
/
06.03.2022
Суботица
/
/
/
/
06.03.2022
Лучани
/
/
/
/
06.03.2022
Београд
/
/
/
/
06.03.2022
Крагујевац
/
/
/
/
06.03.2022
Ниш
/
/
/
/
12.03.2022
Ниш
/
/
/
/
12.03.2022
Лазаревац
/
/
/
/
12.03.2022
Горњи Милановац
/
/
/
/
12.03.2022
Нови Пазар
/
/
/
/
12.03.2022
Београд
/
/
/
/
12.03.2022
Београд
/
/
/
/
12.03.2022
Нови Сад
/
/
/
/
12.03.2022
Београд
/
/
/
/
19.03.2022
Нови Сад
/
/
/
/
19.03.2022
Сента
/
/
/
/
19.03.2022
Сурдулица
/
/
/
/
19.03.2022
Крушевац
/
/
/
/
19.03.2022
Суботица
/
/
/
/
19.03.2022
Лучани
/
/
/
/
19.03.2022
Београд
/
/
/
/
19.03.2022
Крагујевац
/
/
/
/
02.04.2022
Крагујевац
/
/
/
/
02.04.2022
Лазаревац
/
/
/
/
02.04.2022
Горњи Милановац
/
/
/
/
02.04.2022
Нови Пазар
/
/
/
/
02.04.2022
Београд
/
/
/
/
02.04.2022
Београд
/
/
/
/
02.04.2022
Нови Сад
/
/
/
/
10.04.2022
Нови Сад
/
/
/
/
10.04.2022
Београд
/
/
/
/
10.04.2022
Сента
/
/
/
/
10.04.2022
Сурдулица
/
/
/
/
10.04.2022
Крушевац
/
/
/
/
10.04.2022
Суботица
/
/
/
/
10.04.2022
Лучани
/
/
/
/
10.04.2022
Београд
/
/
/
/
П Назив клуба ОУ БП БН БИ ДГ ПГ ГР Б
1.ПАРТИЗАН1211103633334
2.ЦРВЕНА ЗВЕЗДА119202862229
3.ЧУКАРИЧКИ ДОО126421712522
4.ТСЦ126242216620
5.НАПРЕДАК136161614219
6.ВОЈВОДИНА124531413117
7.ВОЖДОВАЦ125251515017
8.ПРОЛЕТЕР135261220-817
9.СПАРТАК134361626-1015
10.РАДНИЧКИ123541417-314
11.РАДНИЧКИ 1923124261523-814
12.КОЛУБАРА134181530-1513
13.МЕТАЛАЦ123361719-212
14.МЛАДОСТ123271215-311
15.РАДНИК11245711-410
16.НОВИ ПАЗАР122191127-167
П: Позиција, ОУ: Одигране утакмице, БП: Број победа, БН: Број нерешених, БИ: Број изгубљених, ДГ: Дати голови, ПГ: Примљени голови, ГР: Гол разлика, Б: Бодови

14 голова

Рицардо Јорге Пирес Гомес (ПАРТИЗАН)

8 голова

Ђорђе Јовановић (ЧУКАРИЧКИ ДОО)

6 голова

Алмир Аганспахић (НОВИ ПАЗАР) Никола Вујновић (ВОЖДОВАЦ) Ђуро Зец (ТСЦ) Миљан Шкрбић (РАДНИЧКИ) Лазар ТуфегдЖић (СПАРТАК) Марко Мирић (РАДНИЧКИ 1923) Александар Катаи (ЦРВЕНА ЗВЕЗДА)

5 голова

Мирко Иванић (ЦРВЕНА ЗВЕЗДА) Бибарс Натцхо (ПАРТИЗАН) Саша Томановић (ТСЦ)

4 гола

Урош Ђурановић (КОЛУБАРА) Вељко Симић (ВОЈВОДИНА) Богдан Младеновић (КОЛУБАРА) Урош Миловановић (РАДНИК) Ђорђе Јовановић (НАПРЕДАК) Стефан Томовић (ПРОЛЕТЕР) Стефан Цветковић (МЕТАЛАЦ) Саша Марјановић (НАПРЕДАК)

3 гола

Ел Фарду Бен Мохамед (ЦРВЕНА ЗВЕЗДА) Михајло Бањац (ТСЦ) Срђан Хрстић (СПАРТАК) Филип Холендер (ПАРТИЗАН) Стефан Митровић (РАДНИЧКИ) Зоран Даноски (МЛАДОСТ) Дејан Ђенић (КОЛУБАРА) Вељко Трифуновић (РАДНИЧКИ 1923) Милан Павков (ЦРВЕНА ЗВЕЗДА) Саша Јовановић (МЛАДОСТ) Милош Јојић (ПАРТИЗАН)

2 гола

Никола Фуртула (МЕТАЛАЦ) Мирко Топић (ВОЈВОДИНА) Немања Андрић (КОЛУБАРА) Асмир Кајевић (ЧУКАРИЧКИ ДОО) Слободан Урошевић (ПАРТИЗАН) Филип Касалица (РАДНИЧКИ) Иван Милосављевић (ВОЖДОВАЦ) Милан Савић (ЧУКАРИЧКИ ДОО) Стефан Филиповић (РАДНИЧКИ 1923) Момчило Мркаић (ВОЈВОДИНА) Никола Срећковић (СПАРТАК) Миљан Вукадиновић (ВОЈВОДИНА) Дамјан Крајишник (МЕТАЛАЦ) Филип Ступаревић (МЕТАЛАЦ) Никола Вујадиновић (РАДНИЧКИ) Марко Шарић (МЕТАЛАЦ) Немања Стојић (МЕТАЛАЦ) Срђан Кочић (НАПРЕДАК) Никола Терзић (ПАРТИЗАН) Секоу Јуниор Саного (ЦРВЕНА ЗВЕЗДА) Александар Драговић (ЦРВЕНА ЗВЕЗДА)

1 гол

Немања Тошић (ЧУКАРИЧКИ ДОО) Немања Милојевић (ВОЖДОВАЦ) Марко Вучетић (КОЛУБАРА) Филип Антонијевић (МЕТАЛАЦ) Лазар Арсић (РАДНИЧКИ) Иван Обрадовић (ПАРТИЗАН) Огњен Мршић (НАПРЕДАК) Милош Миловић (ВОЖДОВАЦ) Данило Пантић (ПАРТИЗАН) Немања Младеновић (НОВИ ПАЗАР) Немања Мићевић (МЛАДОСТ) Александар Лутовац (ПАРТИЗАН) Слободан Станојловић (ТСЦ) Фалцо Филиппо (ЦРВЕНА ЗВЕЗДА) Немања Обрадовић (МЛАДОСТ) Никола Радмановац (РАДНИК) Евандро Да Силва (ПРОЛЕТЕР) Стефан Фићовић (МЕТАЛАЦ) Лоис Пабло Дионј (ЦРВЕНА ЗВЕЗДА) Стефан Димић (НОВИ ПАЗАР) Владимир Радивојевић (МЛАДОСТ) Јанко Тумбасевић (МЛАДОСТ) Данко Киковић (НОВИ ПАЗАР) Стефан Чоловић (ЧУКАРИЧКИ ДОО) Немања Човић (ВОЈВОДИНА) Александар Станисављевић (ВОЖДОВАЦ) Сејдоуба Соумах (ПАРТИЗАН) Андреј Тодороски (СПАРТАК) Лука Бијеловић (СПАРТАК) Марко Вукасовић (ПРОЛЕТЕР) Стефан Јовановић (НАПРЕДАК) Александар Шћекић (ПАРТИЗАН) Петар Кунић (НАПРЕДАК) Лазар Којић (ПРОЛЕТЕР) Лазар Михаиловић (НОВИ ПАЗАР) Слободан Рајковић (ТСЦ) Душан Јоковић (ПРОЛЕТЕР) Милош Филиповић (КОЛУБАРА) Марко Бачанин (НАПРЕДАК) Лука Ратковић (НОВИ ПАЗАР) Гуелор Канга Каку (ЦРВЕНА ЗВЕЗДА) Немања Јовић (ПАРТИЗАН) Qуеенсј Мигуел Сајмон Wенслеј Мениг (ПАРТИЗАН) Ален Машовић (ВОЖДОВАЦ) Петар Ратков (ТСЦ) Стефан Милошевић (СПАРТАК) Ибрахима Ндиаје (ЧУКАРИЧКИ ДОО) Милош Цветковић (МЛАДОСТ) Милан Гајић (ЦРВЕНА ЗВЕЗДА) Берталан Кун (ПРОЛЕТЕР) Стефан Вукић (ТСЦ) Милош Спасић (РАДНИК) Леандро Цлимацо Пинто (ТСЦ) Јустас Ласицкас (ВОЖДОВАЦ) Никола Крстовић (ЦРВЕНА ЗВЕЗДА) Душан Стоиљковић (ТСЦ) Андрија Калуђеровић (ПРОЛЕТЕР) Стефан Хајдин (ВОЖДОВАЦ) Ненад Лукић (ТСЦ) Јован Лукић (ЧУКАРИЧКИ ДОО) Дејан Керкез (НАПРЕДАК) Филип Станисављевић (ВОЖДОВАЦ) Небојша Бастајић (ВОЈВОДИНА) Милан Марчић (СПАРТАК) Борисав Бурмаз (РАДНИЧКИ 1923) Дилан Андрес Ортиз Арагон (ПРОЛЕТЕР) Ненад Крстичић (ЦРВЕНА ЗВЕЗДА) Марко Лазетић (ЦРВЕНА ЗВЕЗДА) Вељко Младеновић (ПРОЛЕТЕР) Душан Стевановић (ВОЈВОДИНА) Немања Суботић (РАДНИК)