Лига

Linglong Тire Супер лига 21/22

16.07.2021 20:00
Београд
0
0
0
0
18.07.2021 21:00
Лучани
0
1
0
0
18.07.2021 18:55
Суботица
1
1
0
0
19.07.2021 21:00
Крушевац
3
0
2
0
19.07.2021 18:55
Сурдулица
0
0
0
0
17.07.2021 18:55
Сента
2
0
1
0
16.07.2021 17:55
Београд
2
1
1
1
17.07.2021 21:00
Нови Сад
0
4
0
4
25.07.2021 21:00
Нови Сад
0
2
0
1
23.07.2021 20:00
Београд
2
1
1
0
18.11.2021 15:00
Нови Пазар
2
2
2
1
25.07.2021 18:55
Горњи Милановац
2
4
1
2
26.07.2021 19:00
Лазаревац
1
1
1
0
24.07.2021 18:55
Ниш
4
2
1
2
23.07.2021 17:30
Крагујевац
3
2
2
1
24.07.2021 21:00
Београд
1
0
1
0
25.11.2021 14:30
Лучани
0
2
0
1
31.07.2021 18:55
Суботица
1
3
1
2
30.07.2021 21:00
Крушевац
1
0
0
0
31.07.2021 21:00
Сурдулица
1
1
1
1
02.08.2021 19:00
Сента
4
0
2
0
01.08.2021 18:55
Београд
2
1
1
0
30.07.2021 18:55
Нови Сад
2
2
0
1
01.08.2021 21:00
Београд
4
0
2
0
08.08.2021 18:55
Нови Сад
2
0
2
0
08.08.2021 21:00
Нови Пазар
1
4
0
1
07.08.2021 21:00
Горњи Милановац
3
0
2
0
08.08.2021 18:55
Лазаревац
3
1
1
1
09.08.2021 19:00
Ниш
1
2
0
1
06.08.2021 17:30
Крагујевац
0
1
0
1
06.08.2021 20:00
Београд
1
0
0
0
07.08.2021 18:55
Лучани
1
2
0
1
16.08.2021 19:00
Суботица
2
2
0
1
14.08.2021 19:00
Крушевац
2
1
0
1
27.10.2021 16:55
Сурдулица
2
1
1
0
14.08.2021 16:55
Сента
4
4
2
1
15.08.2021 18:30
Београд
0
0
0
0
16.08.2021 16:55
Нови Сад
0
1
0
1
28.10.2021 16:55
Београд
3
1
1
1
15.08.2021 19:00
Београд
3
2
1
0
22.08.2021 16:30
Нови Сад
2
1
1
0
20.08.2021 21:00
Горњи Милановац
0
1
0
0
22.08.2021 21:00
Лазаревац
0
4
0
2
23.08.2021 17:30
Ниш
0
1
0
0
21.08.2021 16:55
Крагујевац
0
3
0
2
21.08.2021 19:00
Београд
3
1
1
1
20.08.2021 18:55
Лучани
0
2
0
0
22.08.2021 18:00
Суботица
3
2
2
0
29.08.2021 16:00
Крушевац
2
0
1
0
28.08.2021 17:30
Сурдулица
1
2
0
1
27.08.2021 18:00
Сента
2
1
2
0
29.08.2021 18:55
Београд
1
2
0
1
30.08.2021 17:55
Нови Сад
1
1
1
0
29.08.2021 21:00
Београд
4
0
2
0
30.08.2021 20:00
Београд
2
0
2
0
28.08.2021 15:25
Нови Пазар
2
0
0
0
11.09.2021 16:00
Нови Сад
2
2
1
2
12.09.2021 16:55
Лазаревац
3
0
1
0
12.09.2021 16:55
Ниш
1
0
1
0
11.09.2021 16:00
Крагујевац
1
3
1
2
11.09.2021 20:00
Београд
3
0
2
0
12.09.2021 19:00
Лучани
0
0
0
0
10.09.2021 19:00
Суботица
0
0
0
0
10.09.2021 16:55
Крушевац
1
0
0
0
17.09.2021 19:00
Сурдулица
0
2
0
2
16.09.2021 16:30
Сента
1
2
0
1
18.09.2021 16:00
Београд
2
1
1
1
18.09.2021 16:00
Нови Сад
2
3
1
3
19.09.2021 18:00
Београд
1
1
1
0
18.09.2021 18:30
Београд
1
2
0
1
17.09.2021 16:00
Нови Пазар
2
1
1
1
17.09.2021 19:00
Горњи Милановац
3
1
1
1
21.09.2021 18:30
Нови Сад
2
1
1
0
30.09.2021 16:30
Ниш
1
1
0
1
22.09.2021 15:30
Крагујевац
2
1
2
1
01.12.2021 18:30
Београд
1
0
1
0
23.09.2021 17:50
Лучани
0
2
0
2
22.09.2021 17:30
Суботица
1
2
0
1
22.09.2021 17:30
Крушевац
1
2
0
1
24.11.2021 15:00
Сурдулица
2
1
1
0
25.09.2021 16:00
Бачка Топола
1
0
0
0
27.09.2021 20:00
Београд
1
1
1
1
27.09.2021 18:00
Нови Сад
1
0
0
0
26.09.2021 20:15
Београд
5
0
2
0
27.09.2021 16:00
Београд
1
1
0
1
26.09.2021 15:55
Нови Пазар
0
4
0
3
26.09.2021 18:00
Горњи Милановац
4
1
1
1
25.09.2021 19:00
Лазаревац
2
3
1
1
03.10.2021 20:00
Нови Сад
1
1
0
1
01.10.2021 15:00
Крагујевац
0
2
0
0
03.10.2021 20:00
Београд
3
1
1
1
03.10.2021 18:00
Лучани
3
0
1
0
02.10.2021 18:00
Суботица
0
4
0
2
03.10.2021 16:00
Крушевац
0
1
0
1
02.10.2021 18:00
Сурдулица
0
1
0
0
02.10.2021 16:00
Бачка Топола
1
2
0
1
16.10.2021 18:00
Београд
1
1
0
1
17.10.2021 19:05
Нови Сад
1
0
1
0
17.10.2021 17:00
Београд
2
0
1
0
15.10.2021 17:00
Београд
0
0
0
0
15.10.2021 15:00
Нови Пазар
0
1
0
0
18.10.2021 17:00
Горњи Милановац
0
2
0
1
16.10.2021 15:55
Лазаревац
1
7
0
6
03.11.2021 16:00
Ниш
2
1
1
1
24.10.2021 17:00
Нови Сад
3
1
0
1
24.10.2021 18:45
Београд
1
0
0
0
23.10.2021 15:00
Лучани
3
1
1
1
23.10.2021 17:00
Суботица
2
0
1
0
21.10.2021 16:30
Крушевац
1
1
0
0
22.10.2021 16:00
Сурдулица
1
3
1
1
24.10.2021 13:30
Бачка Топола
1
3
1
3
22.10.2021 18:00
Београд
6
1
2
1
01.11.2021 18:00
Нови Сад
0
1
0
1
31.10.2021 18:30
Београд
2
0
2
0
31.10.2021 17:00
Београд
1
1
0
0
01.11.2021 14:00
Нови Пазар
1
1
1
1
02.11.2021 16:00
Горњи Милановац
2
3
1
3
02.11.2021 14:00
Лазаревац
1
2
1
1
30.10.2021 16:00
Ниш
2
0
1
0
31.10.2021 13:30
Крагујевац
0
3
0
2
07.11.2021 16:45
Нови Сад
1
2
1
0
08.11.2021 13:00
Крагујевац
1
2
0
1
07.11.2021 19:00
Ниш
0
0
0
0
06.11.2021 14:55
Лазаревац
1
0
1
0
06.11.2021 17:00
Горњи Милановац
1
1
0
1
05.11.2021 18:00
Нови Пазар
1
1
1
0
05.11.2021 16:00
Београд
1
1
0
1
07.11.2021 20:15
Београд
0
0
0
0
21.11.2021 15:45
Београд
4
1
2
0
20.11.2021 13:00
Нови Сад
1
0
1
0
22.11.2021 15:00
Београд
1
1
0
1
19.11.2021 18:00
Бачка Топола
1
2
1
1
20.11.2021 15:00
Сурдулица
1
1
0
1
20.11.2021 17:00
Крушевац
1
1
1
0
21.11.2021 17:00
Суботица
1
1
0
0
21.11.2021 13:30
Лучани
1
5
1
1
29.11.2021 17:00
Нови Сад
3
1
2
0
28.11.2021 14:25
Београд
3
0
1
0
27.11.2021 13:00
Крагујевац
1
2
1
1
28.11.2021 13:00
Ниш
3
0
2
0
28.11.2021 13:00
Лазаревац
2
1
0
1
27.11.2021 17:00
Горњи Милановац
0
3
0
1
29.11.2021 15:00
Нови Пазар
2
0
2
0
28.11.2021 16:30
Београд
0
3
0
1
07.12.2021 14:00
Београд
3
1
1
1
05.12.2021 15:45
Београд
2
0
0
0
04.12.2021 15:00
Нови Сад
1
0
1
0
06.12.2021 16:00
Београд
5
0
3
0
06.12.2021 18:00
Бачка Топола
1
1
0
0
06.12.2021 14:00
Сурдулица
0
0
0
0
05.12.2021 13:30
Крушевац
0
2
0
2
05.12.2021 17:00
Суботица
0
0
0
0
14.12.2021 15:00
Нови Сад
2
3
0
2
15.12.2021 13:00
Лучани
3
2
2
2
13.12.2021 18:00
Београд
1
1
1
0
11.12.2021 13:00
Крагујевац
0
3
0
1
11.12.2021 15:00
Ниш
1
1
0
1
11.12.2021 17:00
Лазаревац
2
1
1
1
15.12.2021 15:00
Горњи Милановац
0
3
0
3
14.12.2021 13:00
Нови Пазар
0
0
0
0
18.12.2021 13:00
Нови Пазар
1
1
0
0
19.12.2021 15:00
Београд
5
2
1
1
18.12.2021 12:55
Београд
1
0
0
0
16.12.2021 14:00
Нови Сад
0
3
0
0
15.12.2021 17:00
Београд
2
0
0
0
16.12.2021 16:05
Бачка Топола
2
3
2
2
19.12.2021 13:00
Сурдулица
0
2
0
1
18.12.2021 15:00
Крушевац
1
0
0
0
14.02.2022 15:00
Нови Сад
1
0
0
0
14.02.2022 13:00
Суботица
0
2
0
1
13.02.2022 13:00
Лучани
2
0
1
0
12.02.2022 17:00
Београд
3
0
1
0
12.02.2022 13:00
Крагујевац
0
1
0
0
12.02.2022 14:30
Ниш
0
2
0
1
13.02.2022 17:00
Лазаревац
1
0
1
0
13.02.2022 15:00
Горњи Милановац
1
0
0
0
21.02.2022 15:00
Горњи Милановац
2
3
1
1
19.02.2022 14:00
Нови Пазар
1
2
0
1
20.02.2022 18:00
Београд
0
0
0
0
20.02.2022 15:30
Београд
2
0
2
0
20.02.2022 13:00
Нови Сад
1
2
0
1
19.02.2022 16:00
Београд
1
0
0
0
19.02.2022 18:00
Бачка Топола
2
1
1
1
21.02.2022 17:00
Сурдулица
0
0
0
0
26.02.2022 16:00
Нови Сад
0
1
0
0
26.02.2022 14:00
Крушевац
2
2
1
0
25.02.2022 18:00
Суботица
1
2
1
1
25.02.2022 16:00
Лучани
2
1
1
0
27.02.2022 18:00
Београд
2
0
2
0
25.02.2022 14:00
Крагујевац
1
0
1
0
25.02.2022 16:00
Ниш
1
1
1
0
26.02.2022 18:00
Лазаревац
0
1
0
0
02.03.2022 18:00
Лазаревац
1
0
1
0
02.03.2022 16:00
Горњи Милановац
1
1
1
1
01.03.2022 16:00
Нови Пазар
0
1
0
0
03.03.2022 15:00
Београд
0
3
0
1
03.03.2022 17:05
Београд
2
1
1
0
01.03.2022 18:00
Нови Сад
0
3
0
2
02.03.2022 18:00
Београд
3
0
2
0
02.03.2022 16:00
Бачка Топола
0
0
0
0
06.03.2022 18:30
Нови Сад
0
1
0
0
07.03.2022 16:00
Сурдулица
0
0
0
0
07.03.2022 16:00
Крушевац
1
1
0
1
06.03.2022 14:00
Суботица
0
1
0
0
08.03.2022 16:00
Лучани
2
4
1
2
06.03.2022 16:15
Београд
5
0
4
0
07.03.2022 14:00
Крагујевац
1
0
0
0
07.03.2022 18:00
Ниш
1
0
1
0
12.03.2022 17:00
Ниш
1
0
1
0
13.03.2022 13:00
Лазаревац
0
0
0
0
14.03.2022 15:55
Горњи Милановац
1
2
1
1
14.03.2022 14:00
Нови Пазар
0
0
0
0
13.03.2022 19:00
Београд
1
1
1
0
13.03.2022 14:30
Београд
0
0
0
0
12.03.2022 14:30
Нови Сад
0
2
0
0
12.03.2022 19:00
Београд
1
1
0
0
19.03.2022 18:00
Нови Сад
1
2
1
0
18.03.2022 18:00
Бачка Топола
2
1
1
0
21.03.2022 17:00
Сурдулица
1
2
1
1
19.03.2022 16:00
Крушевац
1
3
0
1
20.03.2022 14:00
Суботица
1
2
1
1
20.03.2022 16:00
Лучани
3
3
2
1
20.03.2022 18:30
Београд
3
0
2
0
19.03.2022 14:00
Крагујевац
0
0
0
0
02.04.2022 14:00
Крагујевац
3
2
2
0
02.04.2022 16:15
Ниш
1
5
1
1
01.04.2022 18:30
Лазаревац
2
2
1
1
02.04.2022 18:30
Горњи Милановац
2
0
1
0
01.04.2022 16:15
Нови Пазар
1
0
1
0
04.04.2022 16:15
Београд
4
0
1
0
02.04.2022 14:00
Београд
2
0
2
0
04.04.2022 18:30
Нови Сад
1
1
0
1
11.04.2022 18:30
Нови Сад
2
1
2
0
10.04.2022 19:05
Београд
0
0
0
0
10.04.2022 14:00
Бачка Топола
2
1
2
1
11.04.2022 18:30
Сурдулица
2
0
2
0
11.04.2022 18:30
Крушевац
1
0
0
0
09.04.2022 16:00
Суботица
4
3
0
1
09.04.2022 18:30
Лучани
2
0
1
0
10.04.2022 17:00
Београд
4
1
1
0
П Назив клуба ОУ БП БН БИ ДГ ПГ ГР Б
1.ЦРВЕНА ЗВЕЗДА30263179176281
2.ПАРТИЗАН30254168105879
3.ЧУКАРИЧКИ ДОО301412448272154
4.ТСЦ30118114441341
5.РАДНИЧКИ3091383233-140
6.ВОЖДОВАЦ30117124137440
7.ВОЈВОДИНА30116133840-239
8.НАПРЕДАК30107133136-537
9.МЛАДОСТ30106143844-636
10.РАДНИК30812102431-736
11.СПАРТАК3097143549-1434
12.КОЛУБАРА30104163256-2434
13.РАДНИЧКИ 19233086162750-2330
14.ПРОЛЕТЕР3085172349-2629
15.МЕТАЛАЦ3076173652-1627
16.НОВИ ПАЗАР30510152549-2425
П: Позиција, ОУ: Одигране утакмице, БП: Број победа, БН: Број нерешених, БИ: Број изгубљених, ДГ: Дати голови, ПГ: Примљени голови, ГР: Гол разлика, Б: Бодови

22 гола

Рицардо Јорге Пирес Гомес (ПАРТИЗАН)

20 голова

Александар Катаи (ЦРВЕНА ЗВЕЗДА)

12 голова

Мирко Иванић (ЦРВЕНА ЗВЕЗДА)

11 голова

Урош Ђурановић (КОЛУБАРА) Ђорђе Јовановић (ЧУКАРИЧКИ ДОО) Ел Фарду Бен Мохамед (ЦРВЕНА ЗВЕЗДА)

10 голова

Милан Павков (ЦРВЕНА ЗВЕЗДА) Никола Вујновић (ВОЖДОВАЦ)

9 голова

Стефан Вукић (ТСЦ) Миљан Шкрбић (РАДНИЧКИ) Вељко Симић (ВОЈВОДИНА) Марко Ракоњац (ЧУКАРИЧКИ ДОО) Урош Миловановић (РАДНИК)

8 голова

Стефан Митровић (РАДНИЧКИ) Бибарс Натцхо (ПАРТИЗАН) Милан Бојовић (МЛАДОСТ) Марко Мирић (РАДНИЧКИ 1923)

7 голова

Саша Марјановић (НАПРЕДАК) Алмир Аганспахић (НОВИ ПАЗАР) Стефан Томовић (ПРОЛЕТЕР) Лазар Туфегџић (СПАРТАК) Асмир Кајевић (ЧУКАРИЧКИ ДОО)

6 голова

Саша Јовановић (МЛАДОСТ) Немања Николић (СПАРТАК) Милош Јојић (ПАРТИЗАН) Михајло Бањац (ТСЦ) Миљан Вукадиновић (ВОЈВОДИНА) Qуеенсј Мигуел Сајмон Мениг (ПАРТИЗАН) Охикхуаеме Антхонј Омоијуанфо (ЦРВЕНА ЗВЕЗДА) Ђуро Зец (ТСЦ)

5 голова

Никола Срећковић (СПАРТАК) Ибрахима Ндиаје (ЧУКАРИЧКИ ДОО) Слободан Урошевић (ПАРТИЗАН) Саша Томановић (ТСЦ) Јанко Тумбасевић (МЛАДОСТ) Немања Човић (ВОЈВОДИНА) Стефан Цветковић (МЕТАЛАЦ) Ђорђе Јовановић (НАПРЕДАК) Никола Терзић (ПАРТИЗАН) Милош Спасић (РАДНИК)

4 гола

Александар Ћирковић (ВОЖДОВАЦ) Филип Ступаревић (МЕТАЛАЦ) Дамјан Крајишник (МЕТАЛАЦ) Лука Бијеловић (СПАРТАК) Богдан Младеновић (КОЛУБАРА) Вељко Трифуновић (РАДНИЧКИ 1923) Ђорђе Гордић (МЛАДОСТ) Зоран Даноски (МЛАДОСТ) Немања Стојић (МЕТАЛАЦ) Александар Драговић (ЦРВЕНА ЗВЕЗДА)

3 гола

Јустас Ласицкас (ВОЖДОВАЦ) Филип Холендер (ПАРТИЗАН) Дејан Зукић (ВОЈВОДИНА) Иван Милосављевић (ВОЖДОВАЦ) Стефан Хајдин (ВОЖДОВАЦ) Милан Родић (ЦРВЕНА ЗВЕЗДА) Немања Андрић (КОЛУБАРА) Петар Ратков (ТСЦ) Стефан Димић (НОВИ ПАЗАР) Андреј Тодороски (СПАРТАК) Бојан Чечарић (НОВИ ПАЗАР) Срђан Хрстић (СПАРТАК) Василије Ђурић (МЕТАЛАЦ) Марко Шарић (МЕТАЛАЦ) Стефан Чоловић (ЧУКАРИЧКИ ДОО) Дејан Ђенић (КОЛУБАРА) Слободан Станојловић (ТСЦ) Данило Пантић (ПАРТИЗАН) Милош Пантовић (ВОЖДОВАЦ) Василије Бакић (КОЛУБАРА) Бојан Матић (ВОЈВОДИНА) Милош Миловић (ВОЖДОВАЦ)

2 гола

Бранислав Томић (РАДНИЧКИ) Синиша Бабић (РАДНИК) Марко Вукасовић (РФКН.С 1921) Лука Ратковић (НОВИ ПАЗАР) Филип Касалица (РАДНИЧКИ) Немања Јовић (ПАРТИЗАН) Милан Савић (ЧУКАРИЧКИ ДОО) Ален Машовић (ВОЖДОВАЦ) Дејан Керкез (НАПРЕДАК) Небојша Бастајић (ВОЈВОДИНА) Јован Стојановић (МЕТАЛАЦ) Стефан Филиповић (РАДНИЧКИ 1923) Момчило Мркаић (ВОЈВОДИНА) Немања Тошић (ЧУКАРИЧКИ ДОО) Ален Мелуновић (НАПРЕДАК) Стефан Пуртић (ВОЖДОВАЦ) Немања Николић (КОЛУБАРА) Милош Цветковић (МЛАДОСТ) Немања Мићевић (МЛАДОСТ) Саша Јовановић (РАДНИЧКИ 1923) Никола Вујадиновић (РАДНИЧКИ) Александар Пејовић (РАДНИЧКИ) Владимир Радивојевић (МЛАДОСТ) Евандро Да Силва (ПРОЛЕТЕР) Данко Киковић (НОВИ ПАЗАР) Дејан Милићевић (ТСЦ) Стефан Јовановић (НАПРЕДАК) Стефан Ковач (ЧУКАРИЧКИ ДОО) Александар Шћекић (ПАРТИЗАН) Мирко Топић (ВОЈВОДИНА) Марко Ивезић (ВОЖДОВАЦ) Виктор Лукић (РАДНИК) Милош Филиповић (КОЛУБАРА) Никола Фуртула (МЕТАЛАЦ) Милош Рошевић (СПАРТАК) Срђан Кочић (НАПРЕДАК) Гуелор Канга Каку (ЦРВЕНА ЗВЕЗДА) Ненад Крстичић (ЦРВЕНА ЗВЕЗДА) Немања Младеновић (НОВИ ПАЗАР) Секоу Јуниор Саного (ЦРВЕНА ЗВЕЗДА) Дилан Андрес Ортиз Арагон (ПРОЛЕТЕР) Рјохеи Мицхибуцхи (РАДНИЧКИ) Петар Кунић (НАПРЕДАК) Александар Станисављевић (ВОЖДОВАЦ)

1 гол

Илија Милићевић (МЕТАЛАЦ) Милош Џугурдић (НАПРЕДАК) Стефан Фићовић (МЕТАЛАЦ) Мбонгоу Виељеуx Престиге (МЕТАЛАЦ) Филип Станисављевић (ВОЖДОВАЦ) Андреја Стојановић (КОЛУБАРА) Ибрахим Мустапха (НОВИ ПАЗАР) Алекса Јанковић (ЧУКАРИЧКИ ДОО) Милош Видовић (РАДНИЧКИ 1923) Јован Лукић (ЧУКАРИЧКИ ДОО) Немања Мотика (ЦРВЕНА ЗВЕЗДА) Душан Стоиљковић (ТСЦ) Сејдоуба Соумах (ПАРТИЗАН) Никола Нинковић (РФКН.С 1921) Огњен Митровић (ПРОЛЕТЕР) Иван Вукчевић (ВОЈВОДИНА) Борко Дуроњић (РАДНИК) Андрија Калуђеровић (ПРОЛЕТЕР) Ненад Лукић (ТСЦ) Милош Тошески (СПАРТАК) Никола Ковачевић (РАДНИЧКИ 1923) Милан Марчић (СПАРТАК) Југ Станојев (ТСЦ) Филиппо Фалцо (ЦРВЕНА ЗВЕЗДА) Стефан Лончар (НОВИ ПАЗАР) Лазар Којић (РФКН.С 1921) Богдан Стаменковић (РАДНИК) Ђорђе Максимовић (РАДНИЧКИ 1923) Славољуб Срнић (ЦРВЕНА ЗВЕЗДА) Слободан Рајковић (ТСЦ) Душан Јоковић (ПРОЛЕТЕР) Сава Петров (МЛАДОСТ) Вељко Младеновић (РФКН.С 1921) Лоис Пабло Дионј (ЦРВЕНА ЗВЕЗДА) Марко Бачанин (НАПРЕДАК) Мартин Новаковић (ВОЖДОВАЦ) Огњен Мршић (НАПРЕДАК) Марко Живковић (ПАРТИЗАН) Вук Митошевић (РАДНИК) Андрија Радовановић (КОЛУБАРА) Марко Миловановић (ПАРТИЗАН) Анте Хркаћ (МЛАДОСТ) Мустафа Мујезиновић (НОВИ ПАЗАР) Никола Грбовић (МЕТАЛАЦ) Немања Петровић (ТСЦ) Никола Аксентијевић (РАДНИЧКИ) Марко Петковић (ТСЦ) Алекса Дамјанац (РАДНИЧКИ 1923) Филип Бачкуља (МЕТАЛАЦ) Стефан Марјановић (КОЛУБАРА) Лазар Михаиловић (НОВИ ПАЗАР) Милан Гајић (ЦРВЕНА ЗВЕЗДА) Срђан Мијаиловић (ЧУКАРИЧКИ ДОО) Јован Чађеновић (МЕТАЛАЦ) Мартин Мирцхевски (ТСЦ) Јован Илић (РФКН.С 1921) Душан Хоџић (РАДНИК) Марко Лазетић (ЦРВЕНА ЗВЕЗДА) Михајло Баић (ЧУКАРИЧКИ ДОО) Душан Стевановић (ВОЈВОДИНА) Борисав Бурмаз (РАДНИЧКИ 1923) Немања Суботић (РАДНИК) Леандро Цлимацо Пинто (ТСЦ) Немања Милојевић (ВОЖДОВАЦ) Урош Благојевић (РАДНИЧКИ 1923) Марко Вучетић (КОЛУБАРА) Филип Антонијевић (МЕТАЛАЦ) Слободан Рубежић (НОВИ ПАЗАР) Лазар Арсић (РАДНИЧКИ) Стефан Милошевић (СПАРТАК) Иван Обрадовић (ПАРТИЗАН) Митар Ћуковић (НАПРЕДАК) Стефан Шапић (ЧУКАРИЧКИ ДОО) Вахид Зимоњић (НОВИ ПАЗАР) Никола Крстовић (ЦРВЕНА ЗВЕЗДА) Немања Томић (РАДНИЧКИ 1923) Станиша Мандић (МЕТАЛАЦ) Игор Вујачић (ПАРТИЗАН) Миладин Стевановић (ЧУКАРИЧКИ ДОО) Александар Лутовац (ПАРТИЗАН) Марко Томић (НАПРЕДАК) Давид Дунђерски (ПРОЛЕТЕР) Берталан Кун (РФКН.С 1921) Петар Ђуричковић (НАПРЕДАК) Немања Обрадовић (МЛАДОСТ) Петар Шкулетић (ТСЦ) Никола Радмановац (РАДНИК) Радомир Милосављевић (МЛАДОСТ)