Лига

Linglong Тire Супер лига 21/22

16.07.2021 20:00
Београд
0
0
0
0
18.07.2021 21:00
Лучани
0
1
0
0
18.07.2021 18:55
Суботица
1
1
0
0
19.07.2021 21:00
Крушевац
3
0
2
0
19.07.2021 18:55
Сурдулица
0
0
0
0
17.07.2021 18:55
Сента
2
0
1
0
16.07.2021 17:55
Београд
2
1
1
1
17.07.2021 21:00
Нови Сад
0
4
0
4
25.07.2021 21:00
Нови Сад
0
2
0
1
23.07.2021 20:00
Београд
2
1
1
0
18.11.2021 15:00
Нови Пазар
2
2
2
1
25.07.2021 18:55
Горњи Милановац
2
4
1
2
26.07.2021 19:00
Лазаревац
1
1
1
0
24.07.2021 18:55
Ниш
4
2
1
2
23.07.2021 17:30
Крагујевац
3
2
2
1
24.07.2021 21:00
Београд
1
0
1
0
25.11.2021 14:30
Лучани
0
2
0
1
31.07.2021 18:55
Суботица
1
3
1
2
30.07.2021 21:00
Крушевац
1
0
0
0
31.07.2021 21:00
Сурдулица
1
1
1
1
02.08.2021 19:00
Сента
4
0
2
0
01.08.2021 18:55
Београд
2
1
1
0
30.07.2021 18:55
Нови Сад
2
2
0
1
01.08.2021 21:00
Београд
4
0
2
0
08.08.2021 18:55
Нови Сад
2
0
2
0
08.08.2021 21:00
Нови Пазар
1
4
0
1
07.08.2021 21:00
Горњи Милановац
3
0
2
0
08.08.2021 18:55
Лазаревац
3
1
1
1
09.08.2021 19:00
Ниш
1
2
0
1
06.08.2021 17:30
Крагујевац
0
1
0
1
06.08.2021 20:00
Београд
1
0
0
0
07.08.2021 18:55
Лучани
1
2
0
1
16.08.2021 19:00
Суботица
2
2
0
1
14.08.2021 19:00
Крушевац
2
1
0
1
27.10.2021 16:55
Сурдулица
2
1
1
0
14.08.2021 16:55
Сента
4
4
2
1
15.08.2021 18:30
Београд
0
0
0
0
16.08.2021 16:55
Нови Сад
0
1
0
1
28.10.2021 16:55
Београд
3
1
1
1
15.08.2021 19:00
Београд
3
2
1
0
22.08.2021 16:30
Нови Сад
2
1
1
0
20.08.2021 21:00
Горњи Милановац
0
1
0
0
22.08.2021 21:00
Лазаревац
0
4
0
2
23.08.2021 17:30
Ниш
0
1
0
0
21.08.2021 16:55
Крагујевац
0
3
0
2
21.08.2021 19:00
Београд
3
1
1
1
20.08.2021 18:55
Лучани
0
2
0
0
22.08.2021 18:00
Суботица
3
2
2
0
29.08.2021 16:00
Крушевац
2
0
1
0
28.08.2021 17:30
Сурдулица
1
2
0
1
27.08.2021 18:00
Сента
2
1
2
0
29.08.2021 18:55
Београд
1
2
0
1
30.08.2021 17:55
Нови Сад
1
1
1
0
29.08.2021 21:00
Београд
4
0
2
0
30.08.2021 20:00
Београд
2
0
2
0
28.08.2021 15:25
Нови Пазар
2
0
0
0
11.09.2021 16:00
Нови Сад
2
2
1
2
12.09.2021 16:55
Лазаревац
3
0
1
0
12.09.2021 16:55
Ниш
1
0
1
0
11.09.2021 16:00
Крагујевац
1
3
1
2
11.09.2021 20:00
Београд
3
0
2
0
12.09.2021 19:00
Лучани
0
0
0
0
10.09.2021 19:00
Суботица
0
0
0
0
10.09.2021 16:55
Крушевац
1
0
0
0
17.09.2021 19:00
Сурдулица
0
2
0
2
16.09.2021 16:30
Сента
1
2
0
1
18.09.2021 16:00
Београд
2
1
1
1
18.09.2021 16:00
Нови Сад
2
3
1
3
19.09.2021 18:00
Београд
1
1
1
0
18.09.2021 18:30
Београд
1
2
0
1
17.09.2021 16:00
Нови Пазар
2
1
1
1
17.09.2021 19:00
Горњи Милановац
3
1
1
1
21.09.2021 18:30
Нови Сад
2
1
1
0
30.09.2021 16:30
Ниш
1
1
0
1
22.09.2021 15:30
Крагујевац
2
1
2
1
01.12.2021 18:30
Београд
1
0
1
0
23.09.2021 17:50
Лучани
0
2
0
2
22.09.2021 17:30
Суботица
1
2
0
1
22.09.2021 17:30
Крушевац
1
2
0
1
24.11.2021 15:00
Сурдулица
2
1
1
0
25.09.2021 16:00
Бачка Топола
1
0
0
0
27.09.2021 20:00
Београд
1
1
1
1
27.09.2021 18:00
Нови Сад
1
0
0
0
26.09.2021 20:15
Београд
5
0
2
0
27.09.2021 16:00
Београд
1
1
0
1
26.09.2021 15:55
Нови Пазар
0
4
0
3
26.09.2021 18:00
Горњи Милановац
4
1
1
1
25.09.2021 19:00
Лазаревац
2
3
1
1
03.10.2021 20:00
Нови Сад
1
1
0
1
01.10.2021 15:00
Крагујевац
0
2
0
0
03.10.2021 20:00
Београд
3
1
1
1
03.10.2021 18:00
Лучани
3
0
1
0
02.10.2021 18:00
Суботица
0
4
0
2
03.10.2021 16:00
Крушевац
0
1
0
1
02.10.2021 18:00
Сурдулица
0
1
0
0
02.10.2021 16:00
Бачка Топола
1
2
0
1
16.10.2021 18:00
Београд
1
1
0
1
17.10.2021 19:05
Нови Сад
1
0
1
0
17.10.2021 17:00
Београд
2
0
1
0
15.10.2021 17:00
Београд
0
0
0
0
15.10.2021 15:00
Нови Пазар
0
1
0
0
18.10.2021 17:00
Горњи Милановац
0
2
0
1
16.10.2021 15:55
Лазаревац
1
7
0
6
03.11.2021 16:00
Ниш
2
1
1
1
24.10.2021 17:00
Нови Сад
3
1
0
1
24.10.2021 18:45
Београд
1
0
0
0
23.10.2021 15:00
Лучани
3
1
1
1
23.10.2021 17:00
Суботица
2
0
1
0
21.10.2021 16:30
Крушевац
1
1
0
0
22.10.2021 16:00
Сурдулица
1
3
1
1
24.10.2021 13:30
Бачка Топола
1
3
1
3
22.10.2021 18:00
Београд
6
1
2
1
01.11.2021 18:00
Нови Сад
0
1
0
1
31.10.2021 18:30
Београд
2
0
2
0
31.10.2021 17:00
Београд
1
1
0
0
01.11.2021 14:00
Нови Пазар
1
1
1
1
02.11.2021 16:00
Горњи Милановац
2
3
1
3
02.11.2021 14:00
Лазаревац
1
2
1
1
30.10.2021 16:00
Ниш
2
0
1
0
31.10.2021 13:30
Крагујевац
0
3
0
2
07.11.2021 16:45
Нови Сад
1
2
1
0
08.11.2021 13:00
Крагујевац
1
2
0
1
07.11.2021 19:00
Ниш
0
0
0
0
06.11.2021 14:55
Лазаревац
1
0
1
0
06.11.2021 17:00
Горњи Милановац
1
1
0
1
05.11.2021 18:00
Нови Пазар
1
1
1
0
05.11.2021 16:00
Београд
1
1
0
1
07.11.2021 20:15
Београд
0
0
0
0
21.11.2021 15:45
Београд
4
1
2
0
20.11.2021 13:00
Нови Сад
1
0
1
0
22.11.2021 15:00
Београд
1
1
0
1
19.11.2021 18:00
Бачка Топола
1
2
1
1
20.11.2021 15:00
Сурдулица
1
1
0
1
20.11.2021 17:00
Крушевац
1
1
1
0
21.11.2021 17:00
Суботица
1
1
0
0
21.11.2021 13:30
Лучани
1
5
1
1
29.11.2021 17:00
Нови Сад
3
1
2
0
28.11.2021 14:25
Београд
3
0
1
0
27.11.2021 13:00
Крагујевац
1
2
1
1
28.11.2021 13:00
Ниш
3
0
2
0
28.11.2021 13:00
Лазаревац
2
1
0
1
27.11.2021 17:00
Горњи Милановац
0
3
0
1
29.11.2021 15:00
Нови Пазар
2
0
2
0
28.11.2021 16:30
Београд
0
3
0
1
07.12.2021 14:00
Београд
3
1
1
1
05.12.2021 15:45
Београд
2
0
0
0
04.12.2021 15:00
Нови Сад
1
0
1
0
06.12.2021 16:00
Београд
5
0
3
0
06.12.2021 18:00
Бачка Топола
1
1
0
0
06.12.2021 14:00
Сурдулица
0
0
0
0
05.12.2021 13:30
Крушевац
0
2
0
2
05.12.2021 17:00
Суботица
0
0
0
0
14.12.2021 15:00
Нови Сад
2
3
0
2
15.12.2021 13:00
Лучани
3
2
2
2
13.12.2021 18:00
Београд
1
1
1
0
11.12.2021 13:00
Крагујевац
0
3
0
1
11.12.2021 15:00
Ниш
1
1
0
1
11.12.2021 17:00
Лазаревац
2
1
1
1
15.12.2021 15:00
Горњи Милановац
0
3
0
3
14.12.2021 13:00
Нови Пазар
0
0
0
0
18.12.2021 13:00
Нови Пазар
1
1
0
0
19.12.2021 15:00
Београд
5
2
1
1
18.12.2021 12:55
Београд
1
0
0
0
16.12.2021 14:00
Нови Сад
0
3
0
0
15.12.2021 17:00
Београд
2
0
0
0
16.12.2021 16:05
Бачка Топола
2
3
2
2
19.12.2021 13:00
Сурдулица
0
2
0
1
18.12.2021 15:00
Крушевац
1
0
0
0
14.02.2022 15:00
Нови Сад
1
0
0
0
14.02.2022 13:00
Суботица
0
2
0
1
13.02.2022 13:00
Лучани
2
0
1
0
12.02.2022 17:00
Београд
3
0
1
0
12.02.2022 13:00
Крагујевац
0
1
0
0
12.02.2022 14:30
Ниш
0
2
0
1
13.02.2022 17:00
Лазаревац
1
0
1
0
13.02.2022 15:00
Горњи Милановац
1
0
0
0
21.02.2022 15:00
Горњи Милановац
2
3
1
1
19.02.2022 14:00
Нови Пазар
1
2
0
1
20.02.2022 18:00
Београд
0
0
0
0
20.02.2022 15:30
Београд
2
0
2
0
20.02.2022 13:00
Нови Сад
1
2
0
1
19.02.2022 16:00
Београд
1
0
0
0
19.02.2022 18:00
Бачка Топола
2
1
1
1
21.02.2022 17:00
Сурдулица
0
0
0
0
26.02.2022 16:00
Нови Сад
0
1
0
0
26.02.2022 14:00
Крушевац
2
2
1
0
25.02.2022 18:00
Суботица
1
2
1
1
25.02.2022 16:00
Лучани
2
1
1
0
27.02.2022 18:00
Београд
2
0
2
0
25.02.2022 14:00
Крагујевац
1
0
1
0
25.02.2022 16:00
Ниш
1
1
1
0
26.02.2022 18:00
Лазаревац
0
1
0
0
02.03.2022 18:00
Лазаревац
1
0
1
0
02.03.2022 16:00
Горњи Милановац
1
1
1
1
01.03.2022 16:00
Нови Пазар
0
1
0
0
03.03.2022 15:00
Београд
0
3
0
1
03.03.2022 17:05
Београд
2
1
1
0
01.03.2022 18:00
Нови Сад
0
3
0
2
02.03.2022 18:00
Београд
3
0
2
0
02.03.2022 16:00
Бачка Топола
0
0
0
0
06.03.2022 18:30
Нови Сад
0
1
0
0
07.03.2022 16:00
Сурдулица
0
0
0
0
07.03.2022 16:00
Крушевац
1
1
0
1
06.03.2022 14:00
Суботица
0
1
0
0
08.03.2022 16:00
Лучани
2
4
1
2
06.03.2022 16:15
Београд
5
0
4
0
07.03.2022 14:00
Крагујевац
1
0
0
0
07.03.2022 18:00
Ниш
1
0
1
0
12.03.2022 17:00
Ниш
1
0
1
0
13.03.2022 13:00
Лазаревац
0
0
0
0
14.03.2022 15:55
Горњи Милановац
1
2
1
1
14.03.2022 14:00
Нови Пазар
0
0
0
0
13.03.2022 19:00
Београд
1
1
1
0
13.03.2022 14:30
Београд
0
0
0
0
12.03.2022 14:30
Нови Сад
0
2
0
0
12.03.2022 19:00
Београд
1
1
0
0
19.03.2022 18:00
Нови Сад
1
2
1
0
18.03.2022 18:00
Бачка Топола
2
1
1
0
21.03.2022 17:00
Сурдулица
1
2
1
1
19.03.2022 16:00
Крушевац
1
3
0
1
20.03.2022 14:00
Суботица
1
2
1
1
20.03.2022 16:00
Лучани
3
3
2
1
20.03.2022 18:30
Београд
3
0
2
0
19.03.2022 14:00
Крагујевац
0
0
0
0
02.04.2022 14:00
Крагујевац
3
2
2
0
02.04.2022 16:15
Ниш
1
5
1
1
01.04.2022 18:30
Лазаревац
2
2
1
1
02.04.2022 18:30
Горњи Милановац
2
0
1
0
01.04.2022 16:15
Нови Пазар
1
0
1
0
04.04.2022 16:15
Београд
4
0
1
0
02.04.2022 14:00
Београд
2
0
2
0
04.04.2022 18:30
Нови Сад
1
1
0
1
11.04.2022 18:30
Нови Сад
2
1
2
0
10.04.2022 19:05
Београд
0
0
0
0
10.04.2022 14:00
Бачка Топола
2
1
2
1
11.04.2022 18:30
Сурдулица
2
0
2
0
11.04.2022 18:30
Крушевац
1
0
0
0
09.04.2022 16:00
Суботица
4
3
0
1
09.04.2022 18:30
Лучани
2
0
1
0
10.04.2022 17:00
Београд
4
1
1
0
П Назив клуба ОУ БП БН БИ ДГ ПГ ГР Б
1.ЦРВЕНА ЗВЕЗДА30263179176281
2.ПАРТИЗАН30254168105879
3.ЧУКАРИЧКИ ДОО301412448272154
4.ТСЦ30118114441341
5.РАДНИЧКИ3091383233-140
6.ВОЖДОВАЦ30117124137440
7.ВОЈВОДИНА30116133840-239
8.НАПРЕДАК30107133136-537
9.МЛАДОСТ30106143844-636
10.РАДНИК30812102431-736
11.СПАРТАК3097143549-1434
12.КОЛУБАРА30104163256-2434
13.РАДНИЧКИ 19233086162750-2330
14.ПРОЛЕТЕР3085172349-2629
15.МЕТАЛАЦ3076173652-1627
16.НОВИ ПАЗАР30510152549-2425
П: Позиција, ОУ: Одигране утакмице, БП: Број победа, БН: Број нерешених, БИ: Број изгубљених, ДГ: Дати голови, ПГ: Примљени голови, ГР: Гол разлика, Б: Бодови

22 гола

Рицардо Јорге Пирес Гомес (ПАРТИЗАН)

20 голова

Александар Катаи (ЦРВЕНА ЗВЕЗДА)

12 голова

Мирко Иванић (ЦРВЕНА ЗВЕЗДА)

11 голова

Урош Ђурановић (КОЛУБАРА) Ђорђе Јовановић (ЧУКАРИЧКИ ДОО) Ел Фарду Бен Мохамед (ЦРВЕНА ЗВЕЗДА)

10 голова

Никола Вујновић (ВОЖДОВАЦ) Милан Павков (ЦРВЕНА ЗВЕЗДА)

9 голова

Миљан Шкрбић (РАДНИЧКИ) Стефан Вукић (ТСЦ) Вељко Симић (ВОЈВОДИНА) Марко Ракоњац (ЧУКАРИЧКИ ДОО) Урош Миловановић (РАДНИК)

8 голова

Стефан Митровић (РАДНИЧКИ) Милан Бојовић (МЛАДОСТ) Марко Мирић (РАДНИЧКИ 1923) Бибарс Натцхо (ПАРТИЗАН)

7 голова

Стефан Томовић (ПРОЛЕТЕР) Алмир Аганспахић (НОВИ ПАЗАР) Асмир Кајевић (ЧУКАРИЧКИ ДОО) Лазар Туфегџић (СПАРТАК) Саша Марјановић (НАПРЕДАК)

6 голова

Ђуро Зец (ТСЦ) Миљан Вукадиновић (ВОЈВОДИНА) Михајло Бањац (ТСЦ) Охикхуаеме Антхонј Омоијуанфо (ЦРВЕНА ЗВЕЗДА) Саша Јовановић (МЛАДОСТ) Милош Јојић (ПАРТИЗАН) Немања Николић (СПАРТАК) Qуеенсј Мигуел Сајмон Мениг (ПАРТИЗАН)

5 голова

Немања Човић (ВОЈВОДИНА) Никола Срећковић (СПАРТАК) Ибрахима Ндиаје (ЧУКАРИЧКИ ДОО) Ђорђе Јовановић (НАПРЕДАК) Саша Томановић (ТСЦ) Стефан Цветковић (МЕТАЛАЦ) Милош Спасић (РАДНИК) Никола Терзић (ПАРТИЗАН) Слободан Урошевић (ПАРТИЗАН) Јанко Тумбасевић (МЛАДОСТ)

4 гола

Александар Драговић (ЦРВЕНА ЗВЕЗДА) Лука Бијеловић (СПАРТАК) Вељко Трифуновић (РАДНИЧКИ 1923) Александар Ћирковић (ВОЖДОВАЦ) Ђорђе Гордић (МЛАДОСТ) Дамјан Крајишник (МЕТАЛАЦ) Филип Ступаревић (МЕТАЛАЦ) Зоран Даноски (МЛАДОСТ) Немања Стојић (МЕТАЛАЦ) Богдан Младеновић (КОЛУБАРА)

3 гола

Бојан Матић (ВОЈВОДИНА) Андреј Тодороски (СПАРТАК) Слободан Станојловић (ТСЦ) Дејан Ђенић (КОЛУБАРА) Стефан Хајдин (ВОЖДОВАЦ) Филип Холендер (ПАРТИЗАН) Дејан Зукић (ВОЈВОДИНА) Стефан Димић (НОВИ ПАЗАР) Јустас Ласицкас (ВОЖДОВАЦ) Василије Бакић (КОЛУБАРА) Милош Пантовић (ВОЖДОВАЦ) Срђан Хрстић (СПАРТАК) Василије Ђурић (МЕТАЛАЦ) Марко Шарић (МЕТАЛАЦ) Бојан Чечарић (НОВИ ПАЗАР) Иван Милосављевић (ВОЖДОВАЦ) Милош Миловић (ВОЖДОВАЦ) Немања Андрић (КОЛУБАРА) Стефан Чоловић (ЧУКАРИЧКИ ДОО) Данило Пантић (ПАРТИЗАН) Петар Ратков (ТСЦ) Милан Родић (ЦРВЕНА ЗВЕЗДА)

2 гола

Никола Фуртула (МЕТАЛАЦ) Гуелор Канга Каку (ЦРВЕНА ЗВЕЗДА) Немања Младеновић (НОВИ ПАЗАР) Ненад Крстичић (ЦРВЕНА ЗВЕЗДА) Мирко Топић (ВОЈВОДИНА) Милош Цветковић (МЛАДОСТ) Стефан Пуртић (ВОЖДОВАЦ) Ален Машовић (ВОЖДОВАЦ) Немања Јовић (ПАРТИЗАН) Лука Ратковић (НОВИ ПАЗАР) Марко Вукасовић (РФКН.С 1921) Александар Станисављевић (ВОЖДОВАЦ) Бранислав Томић (РАДНИЧКИ) Синиша Бабић (РАДНИК) Филип Касалица (РАДНИЧКИ) Милан Савић (ЧУКАРИЧКИ ДОО) Дејан Керкез (НАПРЕДАК) Небојша Бастајић (ВОЈВОДИНА) Јован Стојановић (МЕТАЛАЦ) Стефан Филиповић (РАДНИЧКИ 1923) Момчило Мркаић (ВОЈВОДИНА) Немања Тошић (ЧУКАРИЧКИ ДОО) Ален Мелуновић (НАПРЕДАК) Немања Мићевић (МЛАДОСТ) Саша Јовановић (РАДНИЧКИ 1923) Никола Вујадиновић (РАДНИЧКИ) Александар Пејовић (РАДНИЧКИ) Владимир Радивојевић (МЛАДОСТ) Данко Киковић (НОВИ ПАЗАР) Дејан Милићевић (ТСЦ) Стефан Јовановић (НАПРЕДАК) Стефан Ковач (ЧУКАРИЧКИ ДОО) Александар Шћекић (ПАРТИЗАН) Марко Ивезић (ВОЖДОВАЦ) Виктор Лукић (РАДНИК) Милош Филиповић (КОЛУБАРА) Немања Николић (КОЛУБАРА) Милош Рошевић (СПАРТАК) Срђан Кочић (НАПРЕДАК) Секоу Јуниор Саного (ЦРВЕНА ЗВЕЗДА) Дилан Андрес Ортиз Арагон (ПРОЛЕТЕР) Рјохеи Мицхибуцхи (РАДНИЧКИ) Петар Кунић (НАПРЕДАК) Евандро Да Силва (ПРОЛЕТЕР)

1 гол

Слободан Рубежић (НОВИ ПАЗАР) Милош Видовић (РАДНИЧКИ 1923) Стефан Фићовић (МЕТАЛАЦ) Стефан Милошевић (СПАРТАК) Немања Томић (РАДНИЧКИ 1923) Душан Стоиљковић (ТСЦ) Андрија Калуђеровић (ПРОЛЕТЕР) Петар Ђуричковић (НАПРЕДАК) Филиппо Фалцо (ЦРВЕНА ЗВЕЗДА) Илија Милићевић (МЕТАЛАЦ) Филип Станисављевић (ВОЖДОВАЦ) Јован Лукић (ЧУКАРИЧКИ ДОО) Сејдоуба Соумах (ПАРТИЗАН) Никола Нинковић (РФКН.С 1921) Огњен Митровић (ПРОЛЕТЕР) Стефан Лончар (НОВИ ПАЗАР) Борко Дуроњић (РАДНИК) Богдан Стаменковић (РАДНИК) Мартин Новаковић (ВОЖДОВАЦ) Никола Грбовић (МЕТАЛАЦ) Милош Тошески (СПАРТАК) Мустафа Мујезиновић (НОВИ ПАЗАР) Марко Миловановић (ПАРТИЗАН) Југ Станојев (ТСЦ) Лоис Пабло Дионј (ЦРВЕНА ЗВЕЗДА) Сава Петров (МЛАДОСТ) Лазар Којић (РФКН.С 1921) Марко Живковић (ПАРТИЗАН) Немања Петровић (ТСЦ) Марко Петковић (ТСЦ) Слободан Рајковић (ТСЦ) Душан Јоковић (ПРОЛЕТЕР) Вахид Зимоњић (НОВИ ПАЗАР) Ненад Лукић (ТСЦ) Анте Хркаћ (МЛАДОСТ) Марко Бачанин (НАПРЕДАК) Никола Ковачевић (РАДНИЧКИ 1923) Милош Џугурдић (НАПРЕДАК) Милан Марчић (СПАРТАК) Берталан Кун (ПРОЛЕТЕР) Андрија Радовановић (КОЛУБАРА) Вељко Младеновић (РФКН.С 1921) Мартин Мирцхевски (ТСЦ) Огњен Мршић (НАПРЕДАК) Јован Чађеновић (МЕТАЛАЦ) Андреја Стојановић (КОЛУБАРА) Алекса Јанковић (ЧУКАРИЧКИ ДОО) Алекса Дамјанац (РАДНИЧКИ 1923) Филип Бачкуља (МЕТАЛАЦ) Стефан Марјановић (КОЛУБАРА) Вук Митошевић (РАДНИК) Милан Гајић (ЦРВЕНА ЗВЕЗДА) Славољуб Срнић (ЦРВЕНА ЗВЕЗДА) Миладин Стевановић (ЧУКАРИЧКИ ДОО) Срђан Мијаиловић (ЧУКАРИЧКИ ДОО) Јован Илић (РФКН.С 1921) Душан Хоџић (РАДНИК) Леандро Цлимацо Пинто (ТСЦ) Митар Ћуковић (НАПРЕДАК) Ђорђе Максимовић (РАДНИЧКИ 1923) Никола Крстовић (ЦРВЕНА ЗВЕЗДА) Игор Вујачић (ПАРТИЗАН) Лазар Михаиловић (НОВИ ПАЗАР) Никола Аксентијевић (РАДНИЧКИ) Мбонгоу Виељеуx Престиге (МЕТАЛАЦ) Немања Мотика (ЦРВЕНА ЗВЕЗДА) Филип Антонијевић (МЕТАЛАЦ) Марко Вучетић (КОЛУБАРА) Лазар Арсић (РАДНИЧКИ) Немања Милојевић (ВОЖДОВАЦ) Иван Обрадовић (ПАРТИЗАН) Ибрахим Мустапха (НОВИ ПАЗАР) Стефан Шапић (ЧУКАРИЧКИ ДОО) Немања Суботић (РАДНИК) Душан Стевановић (ВОЈВОДИНА) Марко Лазетић (ЦРВЕНА ЗВЕЗДА) Станиша Мандић (МЕТАЛАЦ) Михајло Баић (ЧУКАРИЧКИ ДОО) Иван Вукчевић (ВОЈВОДИНА) Александар Лутовац (ПАРТИЗАН) Марко Томић (НАПРЕДАК) Давид Дунђерски (ПРОЛЕТЕР) Борисав Бурмаз (РАДНИЧКИ 1923) Урош Благојевић (РАДНИЧКИ 1923) Немања Обрадовић (МЛАДОСТ) Петар Шкулетић (ТСЦ) Никола Радмановац (РАДНИК) Радомир Милосављевић (МЛАДОСТ)