Лига

Oмладинска лига Србије 22/23

07.12.2022 00:12
Лучани
/
/
/
/
07.12.2022 00:12
Београд
/
/
/
/
07.12.2022 00:12
Ветерник
/
/
/
/
07.12.2022 00:12
Крагујевац
/
/
/
/
07.12.2022 00:12
Нови Београд
/
/
/
/
07.12.2022 00:12
Београд
/
/
/
/
07.12.2022 00:12
Бачка Топола
/
/
/
/
07.12.2022 00:12
Земун
/
/
/
/
13.08.2022 17:00
Земун
2
1
1
1
14.08.2022 11:00
Бачка Топола
4
1
0
1
13.08.2022 10:00
Београд
0
1
0
0
13.08.2022 17:00
Нови Београд
1
0
0
0
13.08.2022 11:00
Крагујевац
1
1
1
0
13.08.2022 11:00
Ветерник
5
3
1
2
13.08.2022 17:00
Београд
4
2
0
1
21.08.2022 19:00
Београд
0
1
0
0
20.08.2022 11:00
Вршац
2
4
2
3
20.08.2022 13:00
Крушевац
1
3
0
1
20.08.2022 17:00
Нови Пазар
1
2
0
0
20.08.2022 10:00
Нови Београд
1
2
1
1
20.08.2022 10:00
Нови Београд
1
1
1
1
20.08.2022 11:00
Београд
5
1
5
1
20.08.2022 17:00
Београд
3
1
1
1
24.08.2022 10:00
Земун
4
0
2
0
24.08.2022 11:00
Бачка Топола
2
1
2
0
24.08.2022 10:00
Београд
0
2
0
0
24.08.2022 10:00
Нови Београд
1
3
0
1
24.08.2022 11:00
Крагујевац
3
3
2
2
24.08.2022 13:00
Ветерник
5
1
1
0
24.08.2022 13:00
Београд
4
1
1
1
24.08.2022 16:00
Лучани
8
1
2
1
28.08.2022 19:00
Београд
7
0
4
0
27.08.2022 13:00
Крушевац
2
2
0
0
28.08.2022 11:00
Нови Пазар
1
0
1
0
27.08.2022 11:00
Нови Београд
3
3
2
3
28.08.2022 13:00
Нови Београд
0
1
0
1
28.08.2022 10:30
Београд
4
1
3
0
28.08.2022 10:00
Београд
3
1
1
0
28.08.2022 17:00
Земун
3
1
0
1
03.09.2022 11:00
Бачка Топола
1
3
0
0
03.09.2022 11:00
Београд
2
1
1
1
03.09.2022 10:00
Нови Београд
4
1
3
0
03.09.2022 11:00
Крагујевац
1
0
0
0
03.09.2022 13:00
Ветерник
2
1
1
0
03.09.2022 11:00
Београд
6
0
1
0
03.09.2022 13:30
Лучани
1
0
0
0
03.09.2022 13:00
Вршац
1
0
1
0
11.09.2022 13:00
Београд
1
0
1
0
11.09.2022 11:00
Нови Пазар
2
2
1
0
11.09.2022 12:00
Нови Београд
2
1
0
0
09.09.2022 10:00
Нови Београд
2
2
0
1
10.09.2022 11:00
Београд
3
0
2
0
10.09.2022 14:00
Београд
2
1
0
1
10.09.2022 17:00
Земун
2
1
1
0
11.09.2022 11:00
Бачка Топола
3
1
2
1
17.09.2022 13:00
Београд
3
1
2
0
17.09.2022 13:00
Нови Београд
3
1
1
0
18.09.2022 12:00
Крагујевац
3
2
1
0
17.09.2022 11:00
Ветерник
2
1
1
1
18.09.2022 11:00
Београд
2
2
2
1
18.09.2022 13:00
Лучани
3
1
2
0
18.09.2022 16:00
Вршац
0
2
0
1
17.09.2022 12:30
Крушевац
2
1
0
1
01.10.2022 15:00
Београд
1
1
1
1
01.10.2022 13:00
Нови Београд
1
1
0
0
02.10.2022 11:00
Нови Београд
7
0
3
0
01.10.2022 13:00
Београд
1
1
0
0
01.10.2022 16:00
Београд
0
5
0
2
01.10.2022 11:00
Земун
1
0
0
0
02.10.2022 14:00
Бачка Топола
1
2
1
0
01.10.2022 11:00
Београд
1
2
0
1
08.10.2022 10:00
Нови Београд
0
2
0
1
08.10.2022 13:00
Крагујевац
1
1
0
1
08.10.2022 11:00
Ветерник
2
3
1
1
09.10.2022 11:00
Београд
1
3
1
1
09.10.2022 13:00
Лучани
4
1
2
1
09.10.2022 13:00
Вршац
1
2
0
0
08.10.2022 13:00
Крушевац
0
2
0
1
09.10.2022 15:00
Нови Пазар
4
2
2
0
15.10.2022 13:00
Београд
0
0
0
0
15.10.2022 13:00
Нови Београд
3
0
1
0
15.10.2022 11:00
Београд
2
1
1
0
15.10.2022 11:00
Београд
7
0
2
0
15.10.2022 12:30
Земун
3
0
0
0
15.10.2022 11:00
Бачка Топола
1
2
0
0
16.10.2022 13:00
Београд
0
0
0
0
16.10.2022 11:00
Нови Београд
0
0
0
0
22.10.2022 13:00
Крагујевац
0
2
0
2
22.10.2022 11:00
Ветерник
2
1
1
0
13.11.2022 11:00
Београд
3
1
2
1
22.10.2022 12:30
Лучани
3
0
1
0
23.10.2022 11:00
Вршац
2
7
0
5
22.10.2022 14:15
Крушевац
0
2
0
1
22.10.2022 13:00
Нови Пазар
0
2
0
0
22.10.2022 10:00
Нови Београд
2
1
1
1
30.10.2022 13:30
Београд
2
3
1
1
30.10.2022 11:00
Београд
4
6
2
2
30.10.2022 13:00
Београд
2
2
1
0
29.10.2022 13:00
Земун
6
0
4
0
30.10.2022 13:00
Бачка Топола
3
1
2
1
30.10.2022 13:00
Београд
1
1
0
1
29.10.2022
Нови Београд
/
/
/
/
29.10.2022 13:00
Крагујевац
3
1
1
1
05.11.2022 11:00
Ветерник
1
0
1
0
06.11.2022 13:00
Београд
2
0
1
0
05.11.2022 14:00
Лучани
1
2
0
1
05.11.2022 11:00
Вршац
0
3
0
1
05.11.2022 13:00
Крушевац
3
2
1
1
05.11.2022 13:00
Нови Пазар
1
4
0
0
06.11.2022 10:00
Нови Београд
0
2
0
0
05.11.2022 10:00
Нови Београд
2
1
0
1
09.11.2022 12:00
Београд
2
1
0
0
09.11.2022 16:00
Београд
4
0
3
0
09.11.2022 11:00
Земун
6
0
3
0
09.11.2022 13:00
Бачка Топола
2
1
0
0
09.11.2022 13:00
Београд
2
0
0
0
16.11.2022 13:00
Нови Београд
4
0
1
0
09.11.2022 11:00
Крагујевац
3
0
1
0
09.11.2022 11:00
Ветерник
1
4
0
1
27.11.2022 13:00
Београд
2
2
0
2
27.11.2022 15:30
Лучани
3
1
0
1
27.11.2022 13:00
Вршац
1
3
1
1
26.11.2022 13:30
Крушевац
1
2
0
0
26.11.2022 13:00
Нови Пазар
1
0
1
0
26.11.2022 13:00
Нови Београд
2
1
2
0
27.11.2022 13:00
Нови Београд
3
4
2
3
26.11.2022 10:00
Београд
3
2
1
1
04.12.2022 12:00
Београд
0
1
0
1
03.12.2022 10:00
Београд
2
3
1
2
03.12.2022 11:00
Нови Београд
2
1
1
1
03.12.2022 10:00
Нови Београд
1
0
0
0
03.12.2022 13:00
Нови Пазар
3
1
0
1
04.12.2022 13:00
Крушевац
1
2
0
0
03.12.2022 13:00
Вршац
1
1
1
1
03.12.2022 14:00
Лучани
5
1
1
1
07.12.2022 00:12
Лучани
/
/
/
/
07.12.2022 00:12
Београд
/
/
/
/
07.12.2022 00:12
Ветерник
/
/
/
/
07.12.2022 00:12
Крагујевац
/
/
/
/
07.12.2022 00:12
Нови Београд
/
/
/
/
07.12.2022 00:12
Београд
/
/
/
/
07.12.2022 00:12
Бачка Топола
/
/
/
/
07.12.2022 00:12
Земун
/
/
/
/
11.03.2023 00:03
/
/
/
/
11.03.2023 00:03
/
/
/
/
11.03.2023 00:03
Нови Сад
/
/
/
/
11.03.2023 00:03
Крагујевац
/
/
/
/
11.03.2023 00:03
Београд
/
/
/
/
11.03.2023 00:03
Бачка Топола
/
/
/
/
18.03.2023 00:03
Београд
/
/
/
/
18.03.2023 00:03
/
/
/
/
18.03.2023 00:03
/
/
/
/
18.03.2023 00:03
/
/
/
/
18.03.2023 00:03
Нови Пазар
/
/
/
/
18.03.2023 00:03
/
/
/
/
01.04.2023 00:04
/
/
/
/
01.04.2023 00:04
/
/
/
/
01.04.2023 00:04
Нови Сад
/
/
/
/
01.04.2023 00:04
Крагујевац
/
/
/
/
01.04.2023 00:04
Београд
/
/
/
/
08.04.2023 00:04
Београд
/
/
/
/
08.04.2023 00:04
Бачка Топола
/
/
/
/
08.04.2023 00:04
/
/
/
/
08.04.2023 00:04
/
/
/
/
08.04.2023 00:04
/
/
/
/
08.04.2023 00:04
Нови Пазар
/
/
/
/
13.04.2023 00:04
Нови Пазар
/
/
/
/
13.04.2023 00:04
/
/
/
/
13.04.2023 00:04
/
/
/
/
13.04.2023 00:04
Нови Сад
/
/
/
/
13.04.2023 00:04
Крагујевац
/
/
/
/
13.04.2023 00:04
/
/
/
/
22.04.2023 00:04
Београд
/
/
/
/
22.04.2023 00:04
Београд
/
/
/
/
22.04.2023 00:04
Бачка Топола
/
/
/
/
22.04.2023 00:04
/
/
/
/
22.04.2023 00:04
/
/
/
/
22.04.2023 00:04
/
/
/
/
29.04.2023 00:04
/
/
/
/
29.04.2023 00:04
Нови Пазар
/
/
/
/
29.04.2023 00:04
/
/
/
/
29.04.2023 00:04
/
/
/
/
29.04.2023 00:04
/
/
/
/
29.04.2023 00:04
Нови Сад
/
/
/
/
29.04.2023 00:04
Крагујевац
/
/
/
/
06.05.2023 00:05
Београд
/
/
/
/
06.05.2023 00:05
Београд
/
/
/
/
06.05.2023 00:05
Бачка Топола
/
/
/
/
06.05.2023 00:05
/
/
/
/
06.05.2023 00:05
/
/
/
/
06.05.2023 00:05
/
/
/
/
10.05.2023 00:05
/
/
/
/
10.05.2023 00:05
Нови Пазар
/
/
/
/
10.05.2023 00:05
/
/
/
/
10.05.2023 00:05
/
/
/
/
10.05.2023 00:05
/
/
/
/
10.05.2023 00:05
Нови Сад
/
/
/
/
13.05.2023 00:05
Београд
/
/
/
/
13.05.2023 00:05
Крагујевац
/
/
/
/
13.05.2023 00:05
Београд
/
/
/
/
13.05.2023 00:05
Бачка Топола
/
/
/
/
13.05.2023 00:05
/
/
/
/
20.05.2023 00:05
/
/
/
/
20.05.2023 00:05
/
/
/
/
20.05.2023 00:05
Нови Пазар
/
/
/
/
20.05.2023 00:05
/
/
/
/
20.05.2023 00:05
/
/
/
/
27.05.2023 00:05
Београд
/
/
/
/
27.05.2023 00:05
Нови Сад
/
/
/
/
27.05.2023 00:05
Крагујевац
/
/
/
/
27.05.2023 00:05
Београд
/
/
/
/
27.05.2023 00:05
Бачка Топола
/
/
/
/
27.05.2023 00:05
/
/
/
/
П Назив клуба ОУ БП БН БИ ДГ ПГ ГР Б
1.ПАРТИЗАН16130352203239
2.РАДНИЧКИ 1923169432618831
3.ЦРВЕНА ЗВЕЗДА1593342231930
4.МЛАДОСТ1683536231327
5.ЧУКАРИЧКИ ДОО1682635251026
6.ВОЖДОВАЦ168263427726
7.РАДНИЧКИ (НБ)158162522325
8.ИМТ167452634-825
9.ВОЈВОДИНА167362929024
10.БРОДАРАЦ167273228423
11.РФК ГРАФИЧАР166462520522
12.ТСЦ1660102735-818
13.РАД164481721-416
14.НОВИ ПАЗАР164391930-1115
15.НАПРЕДАК1623111434-209
16.ОФК ВРШАЦ1612131565-505
П: Позиција, ОУ: Одигране утакмице, БП: Број победа, БН: Број нерешених, БИ: Број изгубљених, ДГ: Дати голови, ПГ: Примљени голови, ГР: Гол разлика, Б: Бодови

14 голова

Вања Влаховић (ПАРТИЗАН)

12 голова

Лукијан Абаџија (ВОЈВОДИНА)

9 голова

Јанко Јевремовић (ПАРТИЗАН) Вук Атанасијевић (БРОДАРАЦ) Стефан Пиргић (ЦРВЕНА ЗВЕЗДА) Никша Делибашић (ЧУКАРИЧКИ ДОО)

8 голова

Схедрацк Цхарлес (ИМТ) Андрија Лазаревић (ВОЖДОВАЦ)

7 голова

Никола Лукић (ТСЦ) Страхиња Стојановић (МЛАДОСТ) Лазар Милетић (РАДНИЧКИ 1923) Марко Арсовић (ЧУКАРИЧКИ ДОО)

6 голова

Богдан Петровић (ВОЖДОВАЦ) Богдан Мирчетић (ПАРТИЗАН) Мартин Анђелковић (ТСЦ) Принце Луцкј Укацхукwу (ИМТ) Михајло Милосавић (ТСЦ) Немања Трифуновић (ПАРТИЗАН) Урош Миладиновић (ЧУКАРИЧКИ ДОО)

5 голова

Марко Величковић (МЛАДОСТ) Никола Тејић (РАДНИЧКИ (НБ)) Милан Бајић (РФК ГРАФИЧАР) Давид Ивић (ЦРВЕНА ЗВЕЗДА) Лука Сандуловић (РФК ГРАФИЧАР)

4 гола

Матеја Радоњић (ЦРВЕНА ЗВЕЗДА) Урош Пауновић (ВОЈВОДИНА) Ибрахим Фијуљанин (НОВИ ПАЗАР) Стефан Миладиновић (ЦРВЕНА ЗВЕЗДА) Вељко Ђорђевић (РАДНИЧКИ (НБ)) Дунцан Цхристопхер Андреw Мцкензие (РФК ГРАФИЧАР) Лазар Златановић (МЛАДОСТ) Лука Стојсављевић (ЦРВЕНА ЗВЕЗДА) Новак Петрушић (ПАРТИЗАН) Лука Брашић (РАДНИЧКИ (НБ)) Марко Поповиц (РАД) Урош Сремчевић (МЛАДОСТ) Никола Маринковић (РАДНИЧКИ 1923)

3 гола

Петар Богдановић (ВОЖДОВАЦ) Огњен Ђурић (РАДНИЧКИ (НБ)) Михајло Петковић (ПАРТИЗАН) Милош Маљукан (БРОДАРАЦ) Марко Врањеш (БРОДАРАЦ) Александар Петровић (РАДНИЧКИ 1923) Александар Зечевић (БРОДАРАЦ) Давид Милићевић (НАПРЕДАК) Петар Сукачев (ВОЈВОДИНА) Никола Јовановски (ОФК ВРШАЦ) Јанко Лепојевић (РАДНИЧКИ (НБ)) Кадир Пепић (БРОДАРАЦ) Никола Станковић (ЦРВЕНА ЗВЕЗДА) Мелвин Колашинац (НОВИ ПАЗАР) Младен Ристић (МЛАДОСТ) Алекса Гагић (ВОЈВОДИНА) Урош Стевић (ВОЖДОВАЦ) Константин Ристовић (НОВИ ПАЗАР) Алексеј Вукичевић (ЦРВЕНА ЗВЕЗДА) Алекса Прерадов (ТСЦ) Лука Милојевић (РАДНИЧКИ 1923) Немања Мотика (ЦРВЕНА ЗВЕЗДА) Димитрије Табаковић (БРОДАРАЦ) Лука Лабан (НАПРЕДАК) Душан Додић (ВОЖДОВАЦ)

2 гола

Кемал Коничанин (НОВИ ПАЗАР) Лука Дробњак (ВОЈВОДИНА) Игор Радовановић (МЛАДОСТ) Матеја Бубањ (РФК ГРАФИЧАР) Милан Алексић (ПАРТИЗАН) Урош Мрдаковић (ЧУКАРИЧКИ ДОО) Матија Вујовић (РАД) Милоје Јеленић (ВОЖДОВАЦ) Лука Петровић (НАПРЕДАК) Никола Крстић (РАД) Вељко Лолић (РФК ГРАФИЧАР) Ђорђе Главинић (ОФК ВРШАЦ) Иван Никчевић (ЦРВЕНА ЗВЕЗДА) Пхилип Дандада Муса (ИМТ) Богдан Стојановић (НАПРЕДАК) Лазар Врекић (ЧУКАРИЧКИ ДОО) Матија Митровић (ВОЖДОВАЦ) Михајло Петровић (ПАРТИЗАН) Андреј Шкобаљ (РФК ГРАФИЧАР) Никола Вукић (ИМТ) Огњен Милићевић (ОФК ВРШАЦ) Немања Петровић (РАД) Вељко Радосављевић (ЧУКАРИЧКИ ДОО) Дарио Јањић (ВОЈВОДИНА) Никола Савић (РФК ГРАФИЧАР) Лука Пузовић (ВОЖДОВАЦ) Немања Жунић (МЛАДОСТ) Марко Пеливановић (МЛАДОСТ) Димитрије Аћимовић (ПАРТИЗАН) Недим Демировић (НОВИ ПАЗАР) Вељко Димитријевић (РАДНИЧКИ 1923) Данило Бојовић (БРОДАРАЦ) Вељко Радовановић (РАД) Борис Цветковић (РФК ГРАФИЧАР)

1 гол

Никола Скробоња (ТСЦ) Марко Јовићевић (БРОДАРАЦ) Милош Поповић (ВОЈВОДИНА) Вељко Јеленковић (ВОЈВОДИНА) Александар Мартић (ИМТ) Стефан Лековић (ЦРВЕНА ЗВЕЗДА) Немања Ђековић (НАПРЕДАК) Лука Бошковић (ЦРВЕНА ЗВЕЗДА) Бранко Милосављевић (НАПРЕДАК) Страхиња Борисављевић (ЧУКАРИЧКИ ДОО) Јован Мијатовић (ЦРВЕНА ЗВЕЗДА) Игор Марисављевић (РАДНИЧКИ 1923) Јанко Ракоњац (ЧУКАРИЧКИ ДОО) Стефан Трајковић (НАПРЕДАК) Сретен Ђорђевић (РАДНИЧКИ 1923) Стефан Живковић (ВОЖДОВАЦ) Милан Репац (РАД) Јован Митровић (МЛАДОСТ) Лазар Малиш (ВОЖДОВАЦ) Борис Матић (ЦРВЕНА ЗВЕЗДА) Матеја Стјепановић (ПАРТИЗАН) Мирко Николашевић (РФК ГРАФИЧАР) Матија Стојановић (ЧУКАРИЧКИ ДОО) Вук Деспенић (ИМТ) Данило Живановић (РАД) Леонтије Васић (ИМТ) Лазар Константинов (РАД) Игор Миладиновић (ЧУКАРИЧКИ ДОО) Вукашин Павловић (ВОЖДОВАЦ) Братислав Марић (ЦРВЕНА ЗВЕЗДА) Андрија Димески (ВОЖДОВАЦ) Павле Попесковић (РАД) Нирман Колашинац (БРОДАРАЦ) Стефан Радујко (ЦРВЕНА ЗВЕЗДА) Борис Огњановић (РАДНИЧКИ 1923) Сава Прибаковић (МЛАДОСТ) Данило Кнежевић (РАДНИЧКИ (НБ)) Давид Делић (ОФК ВРШАЦ) Андреј Бјелајац (ПАРТИЗАН) Александар Секулић (РАДНИЧКИ (НБ)) Никола Букумира (РАДНИЧКИ 1923) Милош Дивац (МЛАДОСТ) Ђорђе Јовановић (РАДНИЧКИ 1923) Никола Обућина (МЛАДОСТ) Немања Николић (ОФК ВРШАЦ) Никола Зечевић (ВОЖДОВАЦ) Никола Милић (ЧУКАРИЧКИ ДОО) Џенис Мулић (БРОДАРАЦ) Дарко Лунц (ОФК ВРШАЦ) Милош Луковић (ИМТ) Давид Кузмановић (РАДНИЧКИ (НБ)) Дејан Ристић (РАДНИЧКИ 1923) Лазар Стојановић (ЧУКАРИЧКИ ДОО) Алекса Паић (БРОДАРАЦ) Амел Хаџимујовић (НОВИ ПАЗАР) Василије Бошњак (ТСЦ) Андрија Ћурчић (РАДНИЧКИ (НБ)) Џенан Куртановић (НОВИ ПАЗАР) Вељко Тодоровић (МЛАДОСТ) Владимир Томовић (РАДНИЧКИ 1923) Семир Алић (НОВИ ПАЗАР) Милан Ковачев (ВОЈВОДИНА) Вељко Спасојевић (НАПРЕДАК) Момчило Свилар (ТСЦ) Лазар Косовац (ТСЦ) Фарис Хачковић (НОВИ ПАЗАР) Стефан Видаковић (ПАРТИЗАН) Лука Бековић (ИМТ) Александар Рацић (МЛАДОСТ) Јован Милошевић (БРОДАРАЦ) Александар Кахвић (ЦРВЕНА ЗВЕЗДА) Лука Лечић (ЦРВЕНА ЗВЕЗДА) Доминик Чеко (РАДНИЧКИ (НБ)) Цаван Трифонио Фернандес (ОФК ВРШАЦ) Федор Соловеи (БРОДАРАЦ) Гифт Преје Схоwман (ИМТ) Икпоро Кеннедј Перетонмотеи (ИМТ)