Лига

Oмладинска лига Србије 22/23

13.08.2022 10:00
Београд
2
2
2
2
13.08.2022 17:00
Земун
2
1
1
1
14.08.2022 11:00
Бачка Топола
4
1
0
1
13.08.2022 10:00
Београд
0
1
0
0
13.08.2022 17:00
Нови Београд
1
0
0
0
13.08.2022 11:00
Крагујевац
1
1
1
0
13.08.2022 11:00
Ветерник
5
3
1
2
13.08.2022 17:00
Београд
4
2
0
1
21.08.2022 19:00
Београд
0
1
0
0
20.08.2022 11:00
Вршац
2
4
2
3
20.08.2022 13:00
Крушевац
1
3
0
1
20.08.2022 17:00
Нови Пазар
1
2
0
0
20.08.2022 10:00
Нови Београд
1
2
1
1
20.08.2022 10:00
Нови Београд
1
1
1
1
20.08.2022 11:00
Београд
5
1
5
1
20.08.2022 17:00
Београд
3
1
1
1
24.08.2022 10:00
Земун
4
0
2
0
24.08.2022 11:00
Бачка Топола
2
1
2
0
24.08.2022 10:00
Београд
0
2
0
0
24.08.2022 10:00
Нови Београд
1
3
0
1
24.08.2022 11:00
Крагујевац
3
3
2
2
24.08.2022 13:00
Ветерник
5
1
1
0
24.08.2022 13:00
Београд
4
1
1
1
24.08.2022 16:00
Лучани
8
1
2
1
28.08.2022 19:00
Београд
7
0
4
0
27.08.2022 13:00
Крушевац
2
2
0
0
28.08.2022 11:00
Нови Пазар
1
0
1
0
27.08.2022 11:00
Нови Београд
3
3
2
3
28.08.2022 13:00
Нови Београд
0
1
0
1
28.08.2022 10:30
Београд
4
1
3
0
28.08.2022 10:00
Београд
3
1
1
0
28.08.2022 17:00
Земун
3
1
0
1
03.09.2022 11:00
Бачка Топола
1
3
0
0
03.09.2022 11:00
Београд
2
1
1
1
03.09.2022 10:00
Нови Београд
4
1
3
0
03.09.2022 11:00
Крагујевац
1
0
0
0
03.09.2022 13:00
Ветерник
2
1
1
0
03.09.2022 11:00
Београд
6
0
1
0
03.09.2022 13:30
Лучани
1
0
0
0
03.09.2022 13:00
Вршац
1
0
1
0
11.09.2022 13:00
Београд
1
0
1
0
11.09.2022 11:00
Нови Пазар
2
2
1
0
11.09.2022 12:00
Нови Београд
2
1
0
0
09.09.2022 10:00
Нови Београд
2
2
0
1
10.09.2022 11:00
Београд
3
0
2
0
10.09.2022 14:00
Београд
2
1
0
1
10.09.2022 17:00
Земун
2
1
1
0
11.09.2022 11:00
Бачка Топола
3
1
2
1
17.09.2022 13:00
Београд
3
1
2
0
17.09.2022 13:00
Нови Београд
3
1
1
0
18.09.2022 12:00
Крагујевац
3
2
1
0
17.09.2022 11:00
Ветерник
2
1
1
1
18.09.2022 11:00
Београд
2
2
2
1
18.09.2022 13:00
Лучани
3
1
2
0
18.09.2022 16:00
Вршац
0
2
0
1
17.09.2022 12:30
Крушевац
2
1
0
1
01.10.2022 15:00
Београд
1
1
1
1
01.10.2022 13:00
Нови Београд
1
1
0
0
02.10.2022 11:00
Нови Београд
7
0
3
0
01.10.2022 13:00
Београд
1
1
0
0
01.10.2022 16:00
Београд
0
5
0
2
01.10.2022 11:00
Земун
1
0
0
0
02.10.2022 14:00
Бачка Топола
1
2
1
0
01.10.2022 11:00
Београд
1
2
0
1
08.10.2022 10:00
Нови Београд
0
2
0
1
08.10.2022 13:00
Крагујевац
1
1
0
1
08.10.2022 11:00
Ветерник
2
3
1
1
09.10.2022 11:00
Београд
1
3
1
1
09.10.2022 13:00
Лучани
4
1
2
1
09.10.2022 13:00
Вршац
1
2
0
0
08.10.2022 13:00
Крушевац
0
2
0
1
09.10.2022 15:00
Нови Пазар
4
2
2
0
15.10.2022 13:00
Београд
0
0
0
0
15.10.2022 13:00
Нови Београд
3
0
1
0
15.10.2022 11:00
Београд
2
1
1
0
15.10.2022 11:00
Београд
7
0
2
0
15.10.2022 12:30
Земун
3
0
0
0
15.10.2022 11:00
Бачка Топола
1
2
0
0
16.10.2022 13:00
Београд
0
0
0
0
16.10.2022 11:00
Нови Београд
0
0
0
0
22.10.2022 13:00
Крагујевац
0
2
0
2
22.10.2022 11:00
Ветерник
2
1
1
0
13.11.2022 11:00
Београд
3
1
2
1
22.10.2022 12:30
Лучани
3
0
1
0
23.10.2022 11:00
Вршац
2
7
0
5
22.10.2022 14:15
Крушевац
0
2
0
1
22.10.2022 13:00
Нови Пазар
0
2
0
0
22.10.2022 10:00
Нови Београд
2
1
1
1
30.10.2022 13:30
Београд
2
3
1
1
30.10.2022 11:00
Београд
4
6
2
2
30.10.2022 13:00
Београд
2
2
1
0
29.10.2022 13:00
Земун
6
0
4
0
30.10.2022 13:00
Бачка Топола
3
1
2
1
30.10.2022 13:00
Београд
1
1
0
1
11.12.2022 13:00
Београд
1
2
0
2
29.10.2022 13:00
Крагујевац
3
1
1
1
05.11.2022 11:00
Ветерник
1
0
1
0
06.11.2022 13:00
Београд
2
0
1
0
05.11.2022 14:00
Лучани
1
2
0
1
05.11.2022 11:00
Вршац
0
3
0
1
05.11.2022 13:00
Крушевац
3
2
1
1
05.11.2022 13:00
Нови Пазар
1
4
0
0
06.11.2022 10:00
Нови Београд
0
2
0
0
05.11.2022 10:00
Нови Београд
2
1
0
1
09.11.2022 12:00
Београд
2
1
0
0
09.11.2022 16:00
Београд
4
0
3
0
09.11.2022 11:00
Земун
6
0
3
0
09.11.2022 13:00
Бачка Топола
2
1
0
0
09.11.2022 13:00
Београд
2
0
0
0
16.11.2022 13:00
Нови Београд
4
0
1
0
09.11.2022 11:00
Крагујевац
3
0
1
0
09.11.2022 11:00
Ветерник
1
4
0
1
27.11.2022 13:00
Београд
2
2
0
2
27.11.2022 15:30
Лучани
3
1
0
1
27.11.2022 13:00
Вршац
1
3
1
1
26.11.2022 13:30
Крушевац
1
2
0
0
26.11.2022 13:00
Нови Пазар
1
0
1
0
26.11.2022 13:00
Нови Београд
2
1
2
0
27.11.2022 13:00
Нови Београд
3
4
2
3
26.11.2022 10:00
Београд
3
2
1
1
04.12.2022 12:00
Београд
0
2
0
1
03.12.2022 10:00
Београд
2
3
1
2
03.12.2022 11:00
Нови Београд
2
1
1
1
03.12.2022 10:00
Нови Београд
1
0
0
0
03.12.2022 13:00
Нови Пазар
3
1
0
1
04.12.2022 13:00
Крушевац
1
2
0
0
03.12.2022 13:00
Вршац
1
1
1
1
03.12.2022 14:00
Лучани
5
1
1
1
07.12.2022 15:00
Лучани
1
0
0
0
07.12.2022 13:00
Београд
4
0
1
0
07.12.2022 14:00
Ветерник
4
1
2
0
07.12.2022 13:00
Крагујевац
2
0
1
0
07.12.2022 13:00
Нови Београд
0
1
0
1
07.12.2022 12:30
Београд
1
1
0
1
07.12.2022 11:00
Бачка Топола
1
2
1
0
07.12.2022 11:00
Земун
1
0
0
0
04.03.2023 13:00
Београд
0
2
0
1
04.03.2023 11:00
Београд
2
1
1
0
04.03.2023 10:00
Београд
2
2
0
1
05.03.2023 13:00
Нови Београд
0
0
0
0
04.03.2023 11:00
Београд
3
0
1
0
04.03.2023 13:00
Нови Пазар
4
1
2
0
05.03.2023 11:00
Крушевац
0
5
0
1
04.03.2023 15:30
Вршац
2
3
2
1
11.03.2023 12:00
Вршац
0
3
0
2
11.03.2023 13:00
Лучани
3
1
1
1
11.03.2023 13:00
Београд
0
1
0
1
11.03.2023 10:30
Ветерник
1
0
0
0
12.03.2023 13:00
Крагујевац
1
1
1
1
12.03.2023 13:00
Нови Београд
0
0
0
0
12.03.2023 10:00
Београд
1
1
1
0
11.03.2023 11:00
Бачка Топола
2
3
1
0
15.03.2023 13:00
Београд
2
1
2
0
15.03.2023 13:00
Земун
4
0
0
0
15.03.2023 14:30
Београд
2
2
1
0
15.03.2023 12:00
Београд
3
0
2
0
15.03.2023 11:00
Нови Београд
2
1
1
0
19.03.2023 10:00
Нови Београд
1
2
0
1
16.03.2023 13:00
Нови Пазар
0
0
0
0
15.03.2023 15:00
Крушевац
1
0
1
0
01.04.2023 13:00
Крушевац
1
2
0
1
02.04.2023 11:00
Вршац
0
1
0
0
01.04.2023 14:30
Лучани
1
3
1
2
01.04.2023 10:00
Београд
2
0
1
0
01.04.2023 11:00
Ветерник
2
1
1
0
02.04.2023 12:00
Крагујевац
1
2
1
1
02.04.2023 13:00
Нови Београд
0
1
0
0
02.04.2023 13:00
Београд
2
2
0
0
08.04.2023 13:00
Београд
0
1
0
0
08.04.2023 13:00
Бачка Топола
1
3
1
2
19.04.2023 12:00
Земун
4
0
1
0
09.04.2023 14:30
Београд
2
0
0
0
08.04.2023 11:00
Београд
1
1
1
0
09.04.2023 13:00
Нови Београд
4
1
3
0
09.04.2023 10:00
Нови Београд
4
0
2
0
08.04.2023 13:00
Нови Пазар
2
0
2
0
13.04.2023 13:00
Нови Пазар
1
0
0
0
13.04.2023 13:30
Крушевац
0
5
0
1
13.04.2023 14:00
Вршац
1
3
1
2
13.04.2023 15:30
Лучани
2
2
1
0
13.04.2023 11:00
Београд
2
0
1
0
13.04.2023 13:30
Ветерник
0
1
0
0
13.04.2023 11:00
Крагујевац
1
2
0
0
13.04.2023 11:00
Нови Београд
1
3
1
1
23.04.2023 11:00
Београд
3
0
2
0
22.04.2023 13:00
Београд
3
1
2
0
22.04.2023 11:00
Бачка Топола
2
0
1
0
23.04.2023 11:00
Земун
0
1
0
0
22.04.2023 14:30
Београд
5
0
3
0
22.04.2023 13:30
Београд
3
1
2
1
22.04.2023 13:00
Нови Београд
3
0
1
0
23.04.2023 13:00
Нови Београд
1
0
1
0
29.04.2023 14:00
Нови Београд
3
2
0
1
30.04.2023 15:00
Нови Пазар
3
0
2
0
29.04.2023 13:00
Крушевац
2
2
0
1
29.04.2023 17:00
Вршац
1
3
0
2
29.04.2023 13:00
Лучани
4
2
4
0
29.04.2023 17:00
Београд
5
3
1
2
29.04.2023 11:00
Ветерник
3
0
1
0
30.04.2023 14:00
Крагујевац
1
1
1
1
07.05.2023 13:00
Београд
4
1
4
0
07.05.2023 13:00
Нови Београд
0
2
0
2
06.05.2023 11:30
Београд
0
2
0
1
06.05.2023 14:00
Бачка Топола
1
1
0
0
06.05.2023 12:00
Земун
7
0
5
0
06.05.2023 12:00
Београд
3
1
1
0
06.05.2023 13:00
Београд
2
1
1
0
06.05.2023 15:00
Нови Београд
3
1
2
1
10.05.2023 13:00
Нови Београд
1
2
1
1
10.05.2023 11:00
Нови Београд
2
0
1
0
10.05.2023 15:00
Нови Пазар
1
0
1
0
10.05.2023 13:00
Крушевац
3
5
2
2
10.05.2023 11:00
Вршац
3
3
2
1
10.05.2023 13:00
Лучани
1
0
0
0
10.05.2023 11:00
Београд
4
0
0
0
10.05.2023 13:00
Ветерник
0
0
0
0
14.05.2023 11:00
Београд
2
0
1
0
13.05.2023 13:00
Крагујевац
1
0
1
0
14.05.2023 13:00
Нови Београд
1
0
1
0
14.05.2023 14:30
Београд
3
1
1
0
14.05.2023 13:00
Бачка Топола
6
0
3
0
13.05.2023 15:00
Земун
2
0
0
0
14.05.2023 11:00
Београд
0
1
0
0
14.05.2023 10:00
Београд
0
0
0
0
20.05.2023 10:30
Београд
1
1
0
0
20.05.2023 10:00
Нови Београд
2
1
1
1
21.05.2023 12:00
Нови Београд
5
1
3
1
20.05.2023 15:00
Нови Пазар
2
1
0
1
20.05.2023 15:00
Крушевац
0
6
0
4
20.05.2023 15:00
Вршац
3
0
0
0
21.05.2023 13:00
Лучани
3
1
1
0
20.05.2023 11:00
Београд
2
3
0
2
27.05.2023 11:00
Београд
0
1
0
0
27.05.2023 10:00
Ветерник
1
2
0
2
27.05.2023 15:00
Крагујевац
4
0
1
0
28.05.2023 13:00
Нови Београд
9
1
4
1
28.05.2023 13:00
Београд
1
1
0
0
27.05.2023 11:00
Бачка Топола
3
2
2
0
27.05.2023 16:00
Београд
1
1
0
0
27.05.2023 10:00
Београд
1
1
0
0
П Назив клуба ОУ БП БН БИ ДГ ПГ ГР Б
1.ПАРТИЗАН30231686365070
2.ЦРВЕНА ЗВЕЗДА30204675344164
3.ИМТ30174958471155
4.МЛАДОСТ30156958461251
5.ВОЖДОВАЦ301451157421547
6.ЧУКАРИЧКИ ДОО301210855411446
7.БРОДАРАЦ301371053431046
8.РФК ГРАФИЧАР301351246351144
9.ВОЈВОДИНА30134134748-143
10.РАДНИЧКИ 192330127114044-443
11.НОВИ ПАЗАР30125133640-441
12.РАДНИЧКИ (НБ)30115144346-338
13.РАД3099124041-136
14.ТСЦ30103175663-733
15.НАПРЕДАК3034232589-6413
16.ОФК ВРШАЦ30232527107-809
П: Позиција, ОУ: Одигране утакмице, БП: Број победа, БН: Број нерешених, БИ: Број изгубљених, ДГ: Дати голови, ПГ: Примљени голови, ГР: Гол разлика, Б: Бодови

20 голова

Схедрацк Цхарлес (ИМТ)

18 голова

Богдан Мирчетић (ПАРТИЗАН)

16 голова

Стефан Пиргић (ЦРВЕНА ЗВЕЗДА)

14 голова

Вук Атанасијевић (БРОДАРАЦ) Вања Влаховић (ПАРТИЗАН) Михајло Милосавић (ТСЦ)

13 голова

Лукијан Абаџија (ВОЈВОДИНА)

12 голова

Никша Делибашић (ЧУКАРИЧКИ ДОО) Богдан Петровић (ВОЖДОВАЦ)

10 голова

Страхиња Стојановић (МЛАДОСТ) Урош Миладиновић (ЧУКАРИЧКИ ДОО) Никола Лукић (ТСЦ)

9 голова

Немања Трифуновић (ПАРТИЗАН) Андреј Шкобаљ (РФК ГРАФИЧАР) Урош Сремчевић (МЛАДОСТ) Марко Величковић (МЛАДОСТ) Јанко Јевремовић (ПАРТИЗАН) Матеја Радоњић (ЦРВЕНА ЗВЕЗДА) Новак Петрушић (ПАРТИЗАН) Петар Сукачев (ВОЈВОДИНА)

8 голова

Лука Лабан (НАПРЕДАК) Марко Арсовић (ЧУКАРИЧКИ ДОО) Алекса Прерадов (ТСЦ) Андрија Лазаревић (ВОЖДОВАЦ) Ибрахим Фијуљанин (НОВИ ПАЗАР) Вељко Ђорђевић (РАДНИЧКИ (НБ))

7 голова

Мартин Анђелковић (ТСЦ) Принце Луцкј Укацхукwу (ИМТ) Никола Тејић (РАДНИЧКИ (НБ)) Лазар Милетић (РАДНИЧКИ 1923)

6 голова

Давид Милићевић (НАПРЕДАК) Сава Прибаковић (МЛАДОСТ) Милан Алексић (ПАРТИЗАН) Милан Бајић (РФК ГРАФИЧАР) Давид Ивић (ЦРВЕНА ЗВЕЗДА) Никола Крстић (ИМТ) Урош Стевић (ВОЖДОВАЦ) Милоје Јеленић (ВОЖДОВАЦ) Стефан Јовић (ЦРВЕНА ЗВЕЗДА)

5 голова

Матија Митровић (ВОЖДОВАЦ) Јанко Лепојевић (РАДНИЧКИ (НБ)) Александар Зечевић (БРОДАРАЦ) Никола Скробоња (ТСЦ) Лука Стојсављевић (ЦРВЕНА ЗВЕЗДА) Огњен Ђурић (РАДНИЧКИ (НБ)) Константин Ристовић (НОВИ ПАЗАР) Павле Попесковић (РАД) Андреја Ристић (РАДНИЧКИ 1923) Михајло Петковић (ПАРТИЗАН) Лука Сандуловић (РФК ГРАФИЧАР) Димитрије Табаковић (БРОДАРАЦ) Андреј Бјелајац (ВОЈВОДИНА) Михајло Петровић (ПАРТИЗАН) Игњат Брајић (ЦРВЕНА ЗВЕЗДА) Ђорђе Главинић (ОФК ВРШАЦ)

4 гола

Никола Маринковић (РАДНИЧКИ 1923) Лука Ненадовић (РАД) Јусуф Фаисал Абдулхамид (РФК ГРАФИЧАР) Мелвин Колашинац (НОВИ ПАЗАР) Лука Милојевић (РАДНИЧКИ 1923) Кадир Пепић (БРОДАРАЦ) Милош Маљукан (БРОДАРАЦ) Иван Никчевић (ЦРВЕНА ЗВЕЗДА) Џенис Мулић (НОВИ ПАЗАР) Никола Вукић (ИМТ) Дунцан Цхристопхер Андреw Мцкензие (РФК ГРАФИЧАР) Урош Пауновић (ВОЈВОДИНА) Лазар Златановић (МЛАДОСТ) Марко Поповић (РАД) Лука Брашић (РАДНИЧКИ (НБ)) Урош Чејић (ОФК ВРШАЦ) Никола Јовановски (ОФК ВРШАЦ) Алексеј Вукичевић (РФК ГРАФИЧАР)

3 гола

Петар Богдановић (ВОЖДОВАЦ) Вељко Лолић (РФК ГРАФИЧАР) Вељко Радосављевић (ЧУКАРИЧКИ ДОО) Лука Бошковић (ЦРВЕНА ЗВЕЗДА) Јован Мијатовић (ЦРВЕНА ЗВЕЗДА) Огњен Лаушевић (ВОЖДОВАЦ) Александар Петровић (РАДНИЧКИ 1923) Милан Репац (РАД) Матеја Стјепановић (ПАРТИЗАН) Сергеј Рупар (РАД) Немања Петровић (РАД) Матија Стојановић (ЧУКАРИЧКИ ДОО) Вељко Радовановић (РАД) Матеја Бубањ (РФК ГРАФИЧАР) Никола Станковић (ЦРВЕНА ЗВЕЗДА) Лука Пузовић (ВОЖДОВАЦ) Младен Ристић (МЛАДОСТ) Лазар Врекић (ЧУКАРИЧКИ ДОО) Данило Кнежевић (РАДНИЧКИ (НБ)) Милош Дивац (МЛАДОСТ) Душан Додић (ВОЖДОВАЦ) Богдан Стојановић (НАПРЕДАК) Михајло Чупић (БРОДАРАЦ) Марко Пеливановић (МЛАДОСТ) Марко Врањеш (БРОДАРАЦ) Огњен Милићевић (ОФК ВРШАЦ) Димитрије Аћимовић (ПАРТИЗАН) Кемал Коничанин (НОВИ ПАЗАР) Недим Демировић (НОВИ ПАЗАР) Милан Ковачев (ВОЈВОДИНА) Алекса Гагић (ВОЈВОДИНА) Лука Бековић (ИМТ) Вељко Димитријевић (РАДНИЧКИ 1923) Немања Мотика (ЦРВЕНА ЗВЕЗДА) Ненад Кривокапић (ЦРВЕНА ЗВЕЗДА)

2 гола

Владислав Голдин (ЦРВЕНА ЗВЕЗДА) Немања Милетић (РАДНИЧКИ (НБ)) Немања Николић (ОФК ВРШАЦ) Драган Трнинић (ВОЈВОДИНА) Лука Дробњак (ВОЈВОДИНА) Данило Бојовић (БРОДАРАЦ) Стефан Савић (ОФК ВРШАЦ) Лука Петровић (НАПРЕДАК) Никола Савић (РФК ГРАФИЧАР) Андреј Тркуља (РАД) Борис Цветковић (РФК ГРАФИЧАР) Никола Зечевић (ВОЖДОВАЦ) Сретен Ђорђевић (РАДНИЧКИ 1923) Урош Мрдаковић (ЧУКАРИЧКИ ДОО) Никола Милић (ЧУКАРИЧКИ ДОО) Јанко Ракоњац (ЧУКАРИЧКИ ДОО) Пхилип Дандада Муса (ИМТ) Михаило Љумовић (ИМТ) Василије Бошњак (ТСЦ) Момчило Свилар (ТСЦ) Милош Јовић (БРОДАРАЦ) Матија Вујовић (РАД) Немања Жунић (МЛАДОСТ) Дарио Јањић (ВОЈВОДИНА) Никола Обућина (МЛАДОСТ) Ђорђе Котлајић (НАПРЕДАК) Војин Серафимовић (ЧУКАРИЧКИ ДОО) Игор Радовановић (МЛАДОСТ) Борис Огњановић (РАДНИЧКИ 1923) Шериф Мулић (НОВИ ПАЗАР) Никола Букумира (РАДНИЧКИ 1923) Ђорђе Јовановић (РАДНИЧКИ 1923) Икпоро Кеннедј Перетонмотеи (ИМТ)

1 гол

Огњен Мићаковић (РАДНИЧКИ 1923) Цаван Трифонио Фернандес (ОФК ВРШАЦ) Јован Митровић (МЛАДОСТ) Давид Кузмановић (РАДНИЧКИ (НБ)) Дејан Ристић (РАДНИЧКИ 1923) Стефан Живковић (ВОЖДОВАЦ) Виктор Живадиновић (РАДНИЧКИ 1923) Лазар Стојановић (ЧУКАРИЧКИ ДОО) Алекса Паић (БРОДАРАЦ) Петар Јаношевић (РАД) Александар Станчић (ТСЦ) Амел Хаџимујовић (НОВИ ПАЗАР) Милан Добрашиновић (ВОЖДОВАЦ) Стефан Николић (ПАРТИЗАН) Стефан Трајковић (НАПРЕДАК) Игор Марисављевић (РАДНИЧКИ 1923) Филип Ристић (ИМТ) Вељко Петровић (БРОДАРАЦ) Борис Тодоровић (ЧУКАРИЧКИ ДОО) Федор Соловеи (БРОДАРАЦ) Страхиња Борисављевић (ЧУКАРИЧКИ ДОО) Петар Сретеновић (БРОДАРАЦ) Андрија Ћурчић (РАДНИЧКИ (НБ)) Бранко Милосављевић (НАПРЕДАК) Лазар Јовановић (ВОЈВОДИНА) Џенан Куртановић (НОВИ ПАЗАР) Вељко Тодоровић (МЛАДОСТ) Владимир Томовић (РАДНИЧКИ 1923) Марко Јелић (НОВИ ПАЗАР) Матија Лекић (БРОДАРАЦ) Гифт Преје Схоwман (ИМТ) Семир Алић (НОВИ ПАЗАР) Дарлинтон Мадуба Игwе (ИМТ) Хамза Броња (НОВИ ПАЗАР) Вељко Спасојевић (НАПРЕДАК) Ерик Холо Нађ (ТСЦ) Лазар Косовац (ТСЦ) Немања Ђековић (НАПРЕДАК) Алекса Цветковић (РФК ГРАФИЧАР) Дарко Стојановић (ИМТ) Фарис Хачковић (НОВИ ПАЗАР) Стефан Видаковић (ПАРТИЗАН) Сергеј Мисић (ИМТ) Адам Виола (ТСЦ) Габриел Обекпа (ИМТ) Александар Рацић (МЛАДОСТ) Стефан Лековић (ЦРВЕНА ЗВЕЗДА) Новак Гојков (РФК ГРАФИЧАР) Јован Милошевић (БРОДАРАЦ) Вања Апостоловски (ВОЈВОДИНА) Александар Кахвић (ЦРВЕНА ЗВЕЗДА) Александар Мартић (ИМТ) Андреј Панев (РАД) Никита Пахомов (РАД) Дејан Бањац (ТСЦ) Андрија Димески (ВОЖДОВАЦ) Братислав Марић (ЦРВЕНА ЗВЕЗДА) Павле Огњеновић (ИМТ) Миленко Мијатовић (РФК ГРАФИЧАР) Вукашин Павловић (ВОЖДОВАЦ) Бојан Ковачевић (ЧУКАРИЧКИ ДОО) Нирман Колашинац (БРОДАРАЦ) Стефан Радујко (ЦРВЕНА ЗВЕЗДА) Лука Лечић (ЦРВЕНА ЗВЕЗДА) Игор Миладиновић (ЧУКАРИЧКИ ДОО) Тадија Црнојевић (РФК ГРАФИЧАР) Матеја Милосављевић (МЛАДОСТ) Марко Радић (РФК ГРАФИЧАР) Михајло Исаиловић (ПАРТИЗАН) Давид Делић (ОФК ВРШАЦ) Вељко Миросавић (ЧУКАРИЧКИ ДОО) Матија Перић (РАДНИЧКИ (НБ)) Лазар Константинов (РАД) Леонтије Васић (ИМТ) Данило Живановић (РАД) Александар Секулић (РАДНИЧКИ (НБ)) Лазар Милосављевић (БРОДАРАЦ) Вук Деспенић (ИМТ) Вук Бошкан (ВОЈВОДИНА) Туцкер Каи Родерицк (РАД) Мирко Николашевић (РФК ГРАФИЧАР) МБАО ЦИРЕ (РФК ГРАФИЧАР) Вукашин Ђурђевић (ВОЖДОВАЦ) Вељко Јеленковић (ВОЈВОДИНА) Андреј Вулетић (РАДНИЧКИ (НБ)) Андреј Рупар (РАД) Борис Матић (ЦРВЕНА ЗВЕЗДА) Милош Поповић (ВОЈВОДИНА) Душан Павловић (ТСЦ) Лазар Лукешевић (РАДНИЧКИ (НБ)) Вељко Радовановић (ТСЦ) Матеја Вукомановић (РАД) Лазар Малиш (ВОЖДОВАЦ) Марко Јовићевић (БРОДАРАЦ) Лука Чолић (ИМТ) Доминик Чеко (РАДНИЧКИ (НБ)) Дарко Лунц (ОФК ВРШАЦ) Милош Луковић (ИМТ) Никола Комадина (РАДНИЧКИ (НБ)) Кадир Куртановић (НОВИ ПАЗАР)