Лига

Mozzart Bet Супер лига Србије 22/23

10.07.2022 20:00
Београд
/
/
/
/
11.07.2022 20:00
Лазаревац
1
1
1
1
09.07.2022 20:00
Лучани
1
1
0
1
10.07.2022 20:00
Сурдулица
1
2
0
1
10.07.2022 20:00
Нови Сад
1
0
0
0
08.07.2022 20:00
Београд
1
0
1
0
09.07.2022 20:00
Београд
1
4
0
1
09.07.2022 20:00
Ивањица
0
4
0
1
15.07.2022 20:00
Ниш
3
3
1
1
16.07.2022 20:00
Бачка Топола
0
0
0
0
15.07.2022 20:00
Нови Пазар
1
2
1
1
17.07.2022 20:00
Крушевац
0
0
0
0
16.07.2022 20:00
Нови Сад
0
4
0
1
15.07.2022 20:00
Суботица
2
0
1
0
17.07.2022 17:30
Крагујевац
1
0
0
0
16.07.2022 20:00
Београд
5
0
5
0
17.08.2022 19:00
Лазаревац
1
0
1
0
24.07.2022 21:00
Лучани
1
2
0
1
23.07.2022 21:00
Сурдулица
0
0
0
0
24.07.2022 21:00
Нови Сад
0
0
0
0
24.07.2022 21:00
Београд
0
0
0
0
24.07.2022 21:00
Београд
1
0
1
0
22.07.2022 20:00
Ивањица
2
1
2
1
23.07.2022 21:00
Београд
0
0
0
0
31.07.2022 18:55
Ниш
0
3
0
0
29.07.2022 18:55
Нови Пазар
1
0
1
0
30.07.2022 21:00
Крушевац
2
4
0
1
31.07.2022 21:00
Нови Сад
0
2
0
1
30.07.2022 21:00
Суботица
3
0
1
0
30.07.2022 17:30
Крагујевац
0
2
0
0
29.07.2022 21:00
Београд
6
0
1
0
31.07.2022 21:00
Лазаревац
3
2
2
1
06.08.2022 21:00
Лучани
2
2
1
1
07.08.2022 18:55
Сурдулица
0
0
0
0
20.10.2022 18:55
Нови Сад
0
2
0
0
05.08.2022 19:00
Београд
1
0
0
0
07.08.2022 21:00
Београд
2
0
0
0
08.08.2022 19:00
Ивањица
2
1
1
1
20.10.2022 16:45
Београд
1
0
1
0
06.08.2022 18:55
Бачка Топола
0
1
0
0
12.08.2022 18:00
Ниш
1
3
0
1
13.08.2022 19:00
Крушевац
0
0
0
0
14.08.2022 19:30
Нови Сад
0
1
0
0
14.08.2022 19:00
Суботица
2
2
2
1
15.08.2022 17:00
Крагујевац
1
1
1
0
13.08.2022 20:45
Београд
4
0
2
0
13.08.2022 19:00
Лазаревац
2
2
1
0
14.08.2022 19:00
Лучани
3
2
1
1
21.08.2022 18:00
Сурдулица
1
3
0
1
20.08.2022 17:55
Нови Сад
1
1
0
0
22.08.2022 17:00
Београд
1
0
0
0
10.11.2022 18:45
Београд
0
2
0
1
20.08.2022 20:00
Ивањица
0
1
0
0
10.11.2022 16:30
Београд
0
1
0
0
21.08.2022 18:00
Бачка Топола
3
0
2
0
19.08.2022 20:00
Нови Пазар
2
1
1
0
26.08.2022 20:00
Ниш
3
2
1
2
26.08.2022 18:00
Нови Сад
1
2
0
2
26.08.2022 20:00
Суботица
0
0
0
0
28.08.2022 17:00
Крагујевац
0
1
0
0
27.08.2022 20:30
Београд
4
1
1
1
27.08.2022 20:00
Лазаревац
3
2
3
1
27.08.2022 18:00
Лучани
1
2
0
0
25.08.2022 18:00
Сурдулица
1
1
1
0
30.08.2022 18:30
Нови Сад
3
0
1
0
31.08.2022 16:30
Београд
4
1
1
1
01.09.2022 18:00
Београд
3
1
2
1
31.08.2022 16:30
Ивањица
0
1
0
1
31.08.2022 20:00
Београд
1
1
0
1
31.08.2022 18:30
Бачка Топола
2
0
1
0
30.08.2022 16:30
Нови Пазар
2
0
1
0
30.08.2022 18:30
Крушевац
1
0
1
0
03.09.2022 18:00
Ниш
1
1
1
1
03.09.2022 20:00
Суботица
1
2
0
1
05.09.2022 16:00
Крагујевац
1
3
1
1
04.09.2022 20:00
Београд
1
1
1
1
04.09.2022 18:00
Лазаревац
1
5
1
4
05.09.2022 18:00
Лучани
4
1
3
1
05.09.2022 18:00
Сурдулица
0
4
0
3
04.09.2022 18:00
Нови Сад
2
1
0
0
12.09.2022 18:00
Београд
1
0
0
0
11.09.2022 19:00
Београд
2
0
2
0
12.09.2022 16:00
Ивањица
2
2
0
0
11.09.2022 19:30
Београд
6
0
2
0
10.09.2022 19:00
Бачка Топола
3
1
1
0
11.09.2022 17:00
Нови Пазар
1
2
1
1
10.09.2022 19:00
Крушевац
1
0
1
0
11.09.2022 17:00
Нови Сад
1
0
1
0
19.09.2022 19:00
Ниш
3
0
1
0
16.09.2022 16:00
Крагујевац
3
0
2
0
18.09.2022 17:00
Београд
1
0
0
0
19.09.2022 17:00
Лазаревац
1
0
1
0
16.09.2022 19:00
Лучани
2
5
1
2
18.09.2022 19:00
Сурдулица
0
2
0
1
18.09.2022 17:00
Нови Сад
2
0
1
0
18.09.2022 13:00
Београд
0
3
0
2
03.10.2022 16:00
Београд
2
2
1
1
01.10.2022 17:00
Ивањица
0
2
0
1
02.10.2022 19:00
Београд
4
1
2
0
01.10.2022 15:00
Бачка Топола
2
1
1
1
30.09.2022 17:00
Нови Пазар
3
1
1
1
01.10.2022 19:00
Крушевац
4
0
3
0
02.10.2022 17:00
Нови Сад
0
4
0
1
02.10.2022 15:00
Суботица
1
2
1
2
10.10.2022 16:00
Ниш
1
3
0
2
09.10.2022 15:30
Београд
3
0
3
0
08.10.2022 17:00
Лазаревац
0
0
0
0
08.10.2022 15:00
Лучани
3
1
1
0
07.10.2022 17:00
Сурдулица
1
1
1
1
08.10.2022 19:00
Нови Сад
1
2
1
2
09.10.2022 19:30
Београд
0
4
0
3
09.10.2022 15:00
Београд
3
0
1
0
15.10.2022 17:00
Ивањица
0
2
0
1
16.10.2022 18:30
Београд
3
2
1
1
14.10.2022 19:00
Бачка Топола
3
0
1
0
14.10.2022 17:00
Нови Пазар
1
1
1
0
15.10.2022 19:00
Крушевац
1
0
0
0
14.10.2022 15:00
Нови Сад
1
1
1
0
15.10.2022 15:00
Суботица
2
1
0
1
16.10.2022 14:00
Крагујевац
0
1
0
0
23.10.2022 17:00
Ниш
1
2
0
0
23.10.2022 14:00
Крагујевац
3
0
1
0
24.10.2022 18:00
Суботица
1
1
0
0
24.10.2022 16:00
Нови Сад
2
1
0
1
24.10.2022 20:00
Крушевац
0
2
0
1
23.10.2022 19:00
Нови Пазар
0
0
0
0
22.10.2022 19:30
Бачка Топола
1
1
1
0
23.10.2022 19:00
Београд
3
3
2
1
30.10.2022 19:00
Београд
4
0
2
0
29.10.2022 14:00
Ивањица
0
1
0
0
29.10.2022 16:00
Београд
2
2
1
1
29.10.2022 18:00
Београд
0
0
0
0
29.10.2022 20:00
Нови Сад
2
0
1
0
30.10.2022 13:00
Сурдулица
2
0
0
0
30.10.2022 18:30
Лучани
0
0
0
0
30.10.2022 17:00
Лазаревац
0
2
0
1
05.11.2022 16:00
Ниш
1
1
0
1
06.11.2022 15:30
Београд
2
0
1
0
05.11.2022 13:00
Крагујевац
1
0
1
0
05.11.2022 18:00
Суботица
1
1
0
0
04.11.2022 16:00
Нови Сад
1
2
0
1
04.11.2022 20:00
Крушевац
0
0
0
0
04.11.2022 18:00
Нови Пазар
3
1
0
1
06.11.2022 19:30
Бачка Топола
2
3
1
1
12.11.2022 17:00
Бачка Топола
2
0
1
0
13.11.2022 15:30
Београд
1
0
0
0
11.11.2022 18:00
Ивањица
2
1
0
1
13.11.2022 17:30
Београд
2
0
2
0
13.11.2022 19:30
Београд
2
0
1
0
12.11.2022 19:00
Нови Сад
2
1
0
0
13.11.2022 13:30
Сурдулица
1
2
0
1
12.11.2022 15:00
Лучани
2
0
1
0
04.02.2023 14:00
Ниш
2
1
0
1
03.02.2023 18:00
Лазаревац
1
0
1
0
04.02.2023 16:00
Београд
1
1
1
1
04.02.2023 13:00
Крагујевац
0
1
0
1
04.02.2023 18:00
Суботица
1
3
0
1
05.02.2023 18:30
Нови Сад
2
3
1
2
05.02.2023 14:30
Крушевац
0
1
0
0
05.02.2023 16:30
Нови Пазар
2
1
0
0
12.02.2023 16:00
Нови Пазар
0
0
0
0
11.02.2023 14:00
Бачка Топола
2
0
2
0
11.02.2023 18:30
Београд
0
4
0
2
12.02.2023 14:00
Ивањица
1
0
1
0
10.02.2023 18:00
Београд
3
2
0
0
11.02.2023 14:00
Београд
0
6
0
3
11.02.2023 16:00
Нови Сад
3
0
0
0
10.02.2023 16:00
Сурдулица
1
0
0
0
18.02.2023 13:00
Ниш
0
0
0
0
17.02.2023 16:00
Лучани
1
1
0
1
17.02.2023 18:00
Лазаревац
1
0
0
0
18.02.2023 15:00
Београд
3
0
2
0
19.02.2023 13:00
Крагујевац
0
0
0
0
19.02.2023 17:00
Суботица
1
2
0
1
19.02.2023 15:00
Нови Сад
1
2
1
2
18.02.2023 17:00
Крушевац
0
1
0
0
23.02.2023 14:30
Крушевац
2
0
0
0
25.02.2023 18:00
Нови Пазар
1
0
0
0
25.02.2023 16:00
Бачка Топола
2
2
2
0
27.02.2023 14:00
Београд
1
1
1
0
25.02.2023 14:00
Ивањица
0
2
0
1
24.02.2023 18:00
Београд
3
0
0
0
23.02.2023 16:30
Београд
1
1
0
1
24.02.2023 16:00
Нови Сад
1
1
1
1
28.02.2023 16:00
Ниш
1
4
0
2
28.02.2023 18:00
Сурдулица
2
0
0
0
01.03.2023 18:00
Лучани
0
1
0
0
02.03.2023 18:00
Лазаревац
1
0
0
0
03.03.2023 19:00
Београд
1
0
1
0
02.03.2023 14:00
Крагујевац
0
2
0
2
01.03.2023 16:00
Суботица
2
0
1
0
01.03.2023 14:00
Нови Сад
0
1
0
1
06.03.2023 18:00
Нови Сад
0
0
0
0
05.03.2023 16:00
Крушевац
1
1
1
0
06.03.2023 14:00
Нови Пазар
1
0
1
0
07.03.2023 18:30
Бачка Топола
1
2
0
1
08.03.2023 18:30
Београд
1
1
1
0
06.03.2023 16:00
Ивањица
1
1
0
1
05.03.2023 14:00
Београд
1
0
0
0
05.03.2023 18:00
Београд
0
0
0
0
12.03.2023 14:00
Ниш
2
3
0
1
11.03.2023 16:00
Нови Сад
3
2
2
0
12.03.2023 14:00
Сурдулица
0
0
0
0
12.03.2023 18:15
Лучани
0
3
0
0
13.03.2023 16:30
Лазаревац
0
1
0
0
12.03.2023 16:00
Београд
5
1
2
1
11.03.2023 14:00
Крагујевац
3
0
2
0
11.03.2023 18:00
Суботица
0
0
0
0
19.03.2023 15:00
Суботица
0
1
0
1
17.03.2023 18:00
Нови Сад
1
2
0
1
19.03.2023 17:00
Крушевац
1
1
0
1
18.03.2023 14:00
Нови Пазар
0
1
0
0
18.03.2023 18:00
Бачка Топола
2
1
2
0
17.03.2023 16:00
Београд
1
2
0
2
18.03.2023 16:00
Ивањица
1
1
0
1
19.03.2023 19:00
Београд
3
1
1
1
02.04.2023 18:00
Ниш
0
2
0
2
01.04.2023 16:00
Београд
0
1
0
0
01.04.2023 20:05
Нови Сад
2
1
0
0
02.04.2023 16:00
Сурдулица
0
1
0
0
31.03.2023 19:00
Лучани
1
3
1
1
31.03.2023 17:00
Лазаревац
0
1
0
0
01.04.2023 18:00
Београд
4
2
2
2
01.04.2023 14:00
Крагујевац
2
2
1
1
07.04.2023 15:00
Крагујевац
1
0
0
0
05.04.2023 18:45
Суботица
1
4
1
2
05.04.2023 18:45
Нови Сад
0
0
0
0
04.04.2023 18:00
Крушевац
0
0
0
0
06.04.2023 16:00
Нови Пазар
1
0
0
0
07.04.2023 17:00
Бачка Топола
1
1
1
0
05.04.2023 16:30
Београд
1
0
1
0
07.04.2023 17:00
Ивањица
1
2
0
0
12.04.2023 16:00
Ниш
1
0
1
0
20.04.2023 17:15
Београд
1
0
0
0
11.04.2023 18:00
Београд
1
3
1
2
11.04.2023 16:00
Нови Сад
2
0
0
0
12.04.2023 18:00
Сурдулица
1
0
1
0
10.04.2023 16:00
Лучани
0
0
0
0
10.04.2023 18:00
Лазаревац
2
1
0
0
10.04.2023 18:00
Београд
2
0
1
0
П Назив клуба ОУ БП БН БИ ДГ ПГ ГР Б
1.ЦРВЕНА ЗВЕЗДА30264081146782
2.ТСЦ30188452223062
3.ЧУКАРИЧКИ ДОО30195656312562
4.ПАРТИЗАН30176757282957
5.ВОЈВОДИНА301412447272054
6.НОВИ ПАЗАР30155103731650
7.ВОЖДОВАЦ30116132442-1839
8.РАДНИЧКИ 192330107132930-137
9.КОЛУБАРА30107132345-2237
10.НАПРЕДАК3087152231-931
11.РАДНИЧКИ3078153051-2129
12.ЈАВОР МАТИС3078152849-2129
13.СПАРТАК30510152643-1725
14.МЛАДОСТ30411153252-2023
15.РАДНИК3058172144-2323
16.МЛАДОСТ ГАТ3048182045-2520
П: Позиција, ОУ: Одигране утакмице, БП: Број победа, БН: Број нерешених, БИ: Број изгубљених, ДГ: Дати голови, ПГ: Примљени голови, ГР: Гол разлика, Б: Бодови

17 голова

Александар Катаи (ЦРВЕНА ЗВЕЗДА)

15 голова

Рицардо Јорге Пирес Гомес (ПАРТИЗАН)

12 голова

Андрија Мајдевац (НОВИ ПАЗАР) Бибарс Натцхо (ПАРТИЗАН)

11 голова

Милан Бојовић (МЛАДОСТ) Мухаммед Бадамоси (ЧУКАРИЧКИ ДОО)

10 голова

Никола Штулић (РАДНИЧКИ) Александар Пешић (ЦРВЕНА ЗВЕЗДА)

9 голова

Петар Ратков (ТСЦ) Никола Чумић (ВОЈВОДИНА) Ђорђе Ивановић (ЧУКАРИЧКИ ДОО) Саша Јовановић (ТСЦ)

8 голова

Петар Гигић (ЈАВОР МАТИС) Осман Букари (ЦРВЕНА ЗВЕЗДА) Марко Доцић (ЧУКАРИЧКИ ДОО) Лука Бијеловић (СПАРТАК) Ифет Ђаковац (ТСЦ) Гуелор Канга Каку (ЦРВЕНА ЗВЕЗДА)

7 голова

Милутин Видосављевић (РАДНИЧКИ 1923) Мирко Иванић (ЦРВЕНА ЗВЕЗДА) Вељко Симић (ВОЈВОДИНА) Милош Пантовић (ВОЖДОВАЦ) Урош Николић (ВОЈВОДИНА) Андрија Радуловић (РАДНИК) Мартин Мирцхевски (ТСЦ)

6 голова

Бојица Никчевић (НОВИ ПАЗАР) Кингс Кангwа (ЦРВЕНА ЗВЕЗДА) Никола Срећковић (СПАРТАК)

5 голова

Никола Јојић (МЛАДОСТ) Qуеенсј Мигуел Сајмон Мениг (ПАРТИЗАН) Филип Малбашић (ВОЈВОДИНА) Милош Мијић (НОВИ ПАЗАР) Борисав Бурмаз (ВОЖДОВАЦ) Милан Павков (ЦРВЕНА ЗВЕЗДА) Милош Спасић (РАДНИК) Новица Максимовић (МЛАДОСТ ГАТ) Марко Шарић (НАПРЕДАК)

4 гола

Лука Илић (ТСЦ) Стефан Митровић (ЦРВЕНА ЗВЕЗДА) Норман Одале Цампбелл (ЈАВОР МАТИС) Немања Томић (МЛАДОСТ) Стефан Томовић (ЧУКАРИЧКИ ДОО) Анте Вукушић (КОЛУБАРА) Зоран Даноски (РАДНИК) Самед Баждар (ПАРТИЗАН) Небојша Бастајић (НАПРЕДАК) Слободан Урошевић (ПАРТИЗАН) Немања Николић (ВОЈВОДИНА) Владимир Радивојевић (МЛАДОСТ)

3 гола

Марко Путинчанин (НАПРЕДАК) Немања Тошић (ЧУКАРИЧКИ ДОО) Саша Марјановић (РАДНИЧКИ) Лука Гојковић (ЈАВОР МАТИС) Александар Пејовић (РАДНИЧКИ) Владимир Лучић (ЧУКАРИЧКИ ДОО) Алеx Виго (ЦРВЕНА ЗВЕЗДА) Миљан Шкрбић (РАДНИЧКИ) Ибрахима Ндиаје (ЧУКАРИЧКИ ДОО) Дејан Зукић (ВОЈВОДИНА) Слободан Станојловић (НОВИ ПАЗАР) Бертранд Јвес Бараје (ВОЈВОДИНА) Милош Видовић (РАДНИЧКИ 1923) Немања Милојевић (КОЛУБАРА) Дамјан Крајишник (РАДНИЧКИ 1923) Ђорђе Гордић (МЛАДОСТ) Марко Ракоњац (ЦРВЕНА ЗВЕЗДА) Немања Крстић (НАПРЕДАК)

2 гола

Урош Кабић (ВОЈВОДИНА) Лазар Николић (ЈАВОР МАТИС) Вања Илић (КОЛУБАРА) Горан Антонић (ТСЦ) Лука Стојановић (ЧУКАРИЧКИ ДОО) Александар Буснић (ВОЈВОДИНА) Душан Стоиљковић (РАДНИЧКИ 1923) Милош Цветковић (ТСЦ) Михајло Нешковић (ВОЖДОВАЦ) Немања Ђековић (НАПРЕДАК) Лука Луковић (ЈАВОР МАТИС) Марко Гобељић (ЦРВЕНА ЗВЕЗДА) Михајло Спасојевић (ЧУКАРИЧКИ ДОО) Стефан Хајдин (ВОЖДОВАЦ) Андрија Павловић (ПАРТИЗАН) Лука Аџић (ЧУКАРИЧКИ ДОО) Сава Петров (РАДНИЧКИ) Срђан Хрстић (СПАРТАК) Василије Ђурић (РАДНИЧКИ 1923) Милан Видаков (МЛАДОСТ ГАТ) Слободан Рубежић (НОВИ ПАЗАР) Бојан Матић (НАПРЕДАК) Светозар Марковић (ПАРТИЗАН) Марко Мирић (МЛАДОСТ) Марко Обрадовић (СПАРТАК) Стефан Димић (РАДНИЧКИ) Милан Миросављев (МЛАДОСТ ГАТ) Стефан Чоловић (РАДНИЧКИ 1923) Тарас Бондаренко (РАДНИК) Стефан Цветковић (РАДНИЧКИ) Ел Фарду Бен Мохамед (ЦРВЕНА ЗВЕЗДА) Никола Богдановски (НОВИ ПАЗАР) Урош Дрезгић (ЧУКАРИЧКИ ДОО) Танко Ибрахим (ЈАВОР МАТИС) Лука Зорић (РАДНИЧКИ 1923) Милан Јоксимовић (НОВИ ПАЗАР) Милош Филиповић (КОЛУБАРА) Петар Станић (СПАРТАК) Стефан Вукић (ТСЦ) Игор Вујачић (ПАРТИЗАН) Урош Ђурановић (КОЛУБАРА) Андреј Тодороски (СПАРТАК) Харис Кадрић (ВОЖДОВАЦ) Геоффреј Цхинеду Цхарлес (РАДНИЧКИ 1923)

1 гол

Иван Милосављевић (ТСЦ) Стефан Лончар (НОВИ ПАЗАР) Охикхуаеме Антхонј Омоијуанфо (ЦРВЕНА ЗВЕЗДА) Радомир Милосављевић (ВОЈВОДИНА) Саша Јовановић (РАДНИЧКИ) Никола Вујадиновић (ЧУКАРИЧКИ ДОО) Жарко Удовичић (МЛАДОСТ) Давор Недељковић (РАДНИК) Борис Копитовић (ЈАВОР МАТИС) Лазар Јовановић (РАДНИЧКИ) Марко Живковић (ПАРТИЗАН) Данило Теодоровић (ВОЖДОВАЦ) Никша Вујановић (ВОЖДОВАЦ) Милан Родић (ЦРВЕНА ЗВЕЗДА) Немања Петровић (ТСЦ) Бојан Млађовић (РАДНИЧКИ) Самуел Кwаме Оwусу (ЧУКАРИЧКИ ДОО) Вељко Николић (ЦРВЕНА ЗВЕЗДА) Арихиро Сентоку (ВОЖДОВАЦ) Борко Дуроњић (РАДНИК) Мамадоу Секоу Траоре (ВОЈВОДИНА) Аранђел Стојковић (ТСЦ) Михаило Орешчанин (РАДНИК) Александар Танасин (СПАРТАК) Стефан Јовановић (НАПРЕДАК) Стефан Ковач (ЧУКАРИЧКИ ДОО) Југ Станојев (ТСЦ) Марко Мијаиловић (ВОЖДОВАЦ) Радивој Босић (ЈАВОР МАТИС) Бојан Ковачевић (ЧУКАРИЧКИ ДОО) Немања Стојић (ТСЦ) Игор Цветојевић (КОЛУБАРА) Милан Марчић (ЈАВОР МАТИС) Ненад Гаврић (НОВИ ПАЗАР) Виктор Роган (ЧУКАРИЧКИ ДОО) Ђорђе Денић (МЛАДОСТ ГАТ) Владимир Виторовић (СПАРТАК) Алекса Јанковић (ЧУКАРИЧКИ ДОО) Фоуссени Диабате (ПАРТИЗАН) Дамир Садиковић (КОЛУБАРА) Немања Жунић (МЛАДОСТ) Ненад Адамовић (МЛАДОСТ) Алекса Марушић (МЛАДОСТ ГАТ) Нобору Схимура (СПАРТАК) Михајло Бањац (ТСЦ) Бојан Чечарић (НАПРЕДАК) Војо Убипарип (РАДНИЧКИ 1923) Милан Лазаревић (ВОЈВОДИНА) Кристијан Белић (ПАРТИЗАН) Стефан Марјановић (КОЛУБАРА) Никола Терзић (ПАРТИЗАН) Калифа Цоулибалј (ЦРВЕНА ЗВЕЗДА) Лука Ратковић (ЈАВОР МАТИС) Никола Васиљевић (КОЛУБАРА) Немања Јовић (ПАРТИЗАН) Михајло Веснић (МЛАДОСТ) Елиомар Цорреиа Силва (ЈАВОР МАТИС) Марко Шимић (РАДНИЧКИ 1923) Немања Белаковић (РАДНИЧКИ) Един Рустемовић (РАДНИК) Радован Панков (ЧУКАРИЧКИ ДОО) Милош Миловић (ВОЖДОВАЦ) Цристиан Даниел Дал Белло Фагундес (МЛАДОСТ ГАТ) Митар Ергелаш (НОВИ ПАЗАР) Боубацари Доуцоуре (ЈАВОР МАТИС) Јосип Ћалушић (ТСЦ) Ромаин Тхиеррј Галл (МЛАДОСТ ГАТ) Александар Филиповић (ПАРТИЗАН) Ранко Јокић (РАДНИК) Петар Кунић (РАДНИК) Немања Суботић (РАДНИК) Марко Мркић (КОЛУБАРА) Петар Ђуричковић (КОЛУБАРА) Вељко Трифуновић (ВОЖДОВАЦ) Урош Стојановић (РАДНИК) Алекса Ђурасовић (СПАРТАК) Вукашин Ђурђевић (ВОЖДОВАЦ) Синиша Саничанин (ПАРТИЗАН) Илија Милићевић (КОЛУБАРА) Сеад Исламовић (НОВИ ПАЗАР) Дејан Керкез (НАПРЕДАК) Немања Милић (МЛАДОСТ ГАТ) Евандро Да Силва (РАДНИЧКИ 1923) Јован Митуљикић (МЛАДОСТ ГАТ) Данило Пантић (ПАРТИЗАН) Михајло Петковић (ПАРТИЗАН) Александар Лутовац (ПАРТИЗАН) Срђан Димитров (МЛАДОСТ ГАТ) Давид Дунђерски (МЛАДОСТ) Никола Лековић (МЛАДОСТ)