Лига

Прва лига Србије

10.08.2018 20:00
Ивањица
1
1
1
1
11.08.2018 17:30
Златибор
3
0
1
0
11.08.2018 17:30
Београд
0
0
0
0
12.08.2018 17:30
Добановци
0
1
0
1
12.08.2018 17:30
Нови Београд
2
0
0
0
12.08.2018 17:30
Нови Пазар
0
1
0
1
11.08.2018 17:30
Крагујевац
2
0
1
0
13.08.2018 20:00
Чачак
0
4
0
2
18.08.2018 17:30
Београд
1
0
0
0
19.08.2018 20:00
Чачак
1
0
0
0
19.08.2018 17:30
Инђија
0
0
0
0
18.08.2018 17:30
Бечеј
0
1
0
0
20.08.2018 20:00
Крушевац
0
2
0
1
18.08.2018 17:30
Земун
0
1
0
0
18.08.2018 20:00
Ужице
0
0
0
0
18.08.2018 17:30
Сента
1
2
0
0
24.08.2018 19:00
Нови Пазар
0
0
0
0
24.08.2018 17:00
Нови Београд
4
1
2
0
25.08.2018 17:00
Добановци
1
1
1
0
25.08.2018 17:00
Београд
1
0
1
0
25.08.2018 17:00
Златибор
1
2
0
0
25.08.2018 19:00
Ивањица
2
2
0
1
25.08.2018 20:00
Горњи Милановац
0
0
0
0
25.08.2018 17:00
Крагујевац
0
1
0
1
29.08.2018 17:00
Инђија
2
1
1
1
29.08.2018 17:00
Сента
2
0
0
0
29.08.2018 17:00
Бечеј
1
3
1
2
29.08.2018 17:00
Крушевац
1
1
0
1
29.08.2018 18:30
Ужице
0
0
0
0
29.08.2018 17:00
Крагујевац
1
1
1
0
29.08.2018 17:00
Земун
0
0
0
0
29.08.2018 19:00
Чачак
0
3
0
2
02.09.2018 16:30
Добановци
1
1
0
0
02.09.2018 16:30
Нови Београд
0
1
0
1
02.09.2018 16:30
Златибор
2
1
1
1
02.09.2018 19:00
Ивањица
1
0
1
0
03.09.2018 19:30
Горњи Милановац
2
0
1
0
03.09.2018 16:30
Београд
0
0
0
0
02.09.2018 16:30
Београд
3
2
2
0
02.09.2018 19:00
Нови Пазар
0
1
0
0
09.09.2018 16:30
Инђија
4
0
2
0
09.09.2018 16:30
Крушевац
1
1
0
1
09.09.2018 19:30
Ужице
0
3
0
2
08.09.2018 16:30
Земун
0
4
0
0
09.09.2018 16:30
Бечеј
1
5
1
1
10.09.2018 18:30
Чачак
1
1
0
1
08.09.2018 16:30
Крагујевац
1
0
0
0
08.09.2018 16:30
Нови Пазар
2
2
1
1
15.09.2018 16:00
Сента
2
1
1
0
16.09.2018 16:00
Ивањица
2
0
0
0
16.09.2018 16:00
Београд
0
1
0
0
17.09.2018 18:00
Горњи Милановац
1
1
0
0
14.09.2018 16:00
Добановци
3
0
2
0
15.09.2018 16:00
Нови Београд
0
1
0
0
16.09.2018 16:00
Београд
2
0
1
0
16.09.2018 16:00
Златибор
2
0
1
0
21.09.2018 16:00
Крагујевац
0
2
0
1
21.09.2018 16:00
Инђија
3
1
2
1
22.09.2018 14:00
Земун
2
1
0
0
22.09.2018 16:00
Ужице
0
2
0
0
22.09.2018 16:00
Нови Београд
2
0
0
0
22.09.2018 18:30
Чачак
1
1
0
0
23.09.2018 16:00
Крушевац
0
0
0
0
22.09.2018 16:00
Нови Пазар
0
1
0
0
30.09.2018 15:30
Добановци
0
1
0
0
29.09.2018 15:30
Бечеј
1
0
1
0
30.09.2018 15:30
Београд
3
0
1
0
30.09.2018 15:30
Златибор
2
0
0
0
01.10.2018 18:00
Ивањица
4
0
1
0
30.09.2018 19:00
Горњи Милановац
2
1
0
1
30.09.2018 15:30
Београд
2
0
0
0
30.09.2018 15:30
Сента
3
0
0
0
07.10.2018 15:00
Нови Пазар
0
3
0
1
06.10.2018 15:00
Добановци
1
1
0
1
07.10.2018 15:00
Нови Београд
1
3
1
2
06.10.2018 15:00
Ужице
0
2
0
0
05.10.2018 15:00
Земун
3
0
0
0
24.10.2018 14:30
Крагујевац
2
1
2
0
06.10.2018 15:00
Инђија
1
2
1
1
08.10.2018 18:00
Чачак
3
1
2
0
12.10.2018 15:00
Златибор
2
0
1
0
15.10.2018 19:00
Крушевац
0
1
0
0
13.10.2018 15:00
Горњи Милановац
2
1
1
1
12.10.2018 18:00
Ивањица
4
1
2
0
13.10.2018 15:00
Београд
0
1
0
0
13.10.2018 15:00
Београд
0
0
0
0
13.10.2018 15:00
Сента
0
0
0
0
13.10.2018 15:00
Бечеј
3
0
2
0
22.10.2018 18:00
Ужице
0
1
0
1
20.10.2018 17:00
Чачак
1
1
1
0
20.10.2018 14:30
Крагујевац
2
2
1
2
21.10.2018 14:30
Нови Пазар
1
1
0
1
19.10.2018 14:30
Београд
1
0
1
0
21.10.2018 14:30
Инђија
1
0
0
0
20.10.2018 14:30
Добановци
0
0
0
0
21.10.2018 14:30
Нови Београд
1
1
0
0
27.10.2018 14:30
Крушевац
2
1
0
0
27.10.2018 14:30
Земун
1
1
1
1
27.10.2018 14:30
Београд
2
0
0
0
27.10.2018 14:30
Бечеј
1
2
0
1
26.10.2018 14:30
Сента
6
0
4
0
27.10.2018 14:30
Златибор
1
0
1
0
27.10.2018 14:30
Ивањица
1
0
1
0
28.10.2018 13:30
Горњи Милановац
2
1
2
1
31.10.2018 13:30
Нови Пазар
0
4
0
2
31.10.2018 13:30
Добановци
1
1
1
0
31.10.2018 13:30
Београд
1
0
0
0
31.10.2018 13:30
Златибор
1
2
1
1
31.10.2018 13:30
Инђија
3
0
1
0
31.10.2018 13:30
Крагујевац
3
1
0
0
31.10.2018 17:00
Чачак
3
0
3
0
31.10.2018 13:30
Нови Београд
0
1
0
0
04.11.2018 13:30
Земун
0
0
0
0
04.11.2018 13:30
Ужице
2
1
2
0
04.11.2018 13:30
Бечеј
1
2
1
0
04.11.2018 17:00
Крушевац
1
0
0
0
04.11.2018 13:30
Сента
4
1
2
0
05.11.2018 13:30
Београд
2
1
1
0
04.11.2018 13:30
Ивањица
1
0
0
0
05.11.2018 18:00
Горњи Милановац
2
0
1
0
09.11.2018 13:00
Бечеј
5
1
2
1
12.11.2018 18:00
Крушевац
1
2
1
2
10.11.2018 13:00
Сента
1
1
0
0
11.11.2018 13:00
Београд
2
2
1
0
11.11.2018 13:00
Горњи Милановац
4
1
2
1
10.11.2018 13:00
Земун
0
0
0
0
11.11.2018 13:00
Ужице
2
0
1
0
10.11.2018 13:00
Инђија
2
0
1
0
18.11.2018 13:00
Златибор
1
3
0
2
18.11.2018 13:00
Ивањица
7
1
4
0
18.11.2018 13:00
Горњи Милановац
2
2
2
2
18.11.2018 13:00
Нови Пазар
0
0
0
0
18.11.2018 13:00
Крагујевац
1
0
1
0
18.11.2018 13:00
Београд
0
0
0
0
18.11.2018 13:00
Добановци
0
1
0
0
18.11.2018 13:00
Нови Београд
1
0
1
0
21.11.2018 18:00
Крушевац
2
1
0
0
21.11.2018 13:00
Београд
1
2
1
1
21.11.2018 13:00
Земун
2
0
2
0
21.11.2018 13:00
Ужице
0
2
0
0
21.11.2018 13:00
Чачак
1
0
1
0
21.11.2018 13:00
Инђија
3
1
2
0
28.11.2018 13:00
Сента
3
1
3
1
21.11.2018 13:00
Бечеј
0
2
0
0
25.11.2018 13:00
Нови Београд
1
2
1
1
25.11.2018 13:00
Добановци
2
0
0
0
25.11.2018 13:00
Златибор
2
0
0
0
25.11.2018 13:00
Горњи Милановац
2
5
1
2
24.11.2018 13:00
Ивањица
1
2
1
1
25.11.2018 13:00
Београд
2
0
2
0
26.11.2018 18:00
Нови Пазар
0
5
0
1
25.11.2018 13:00
Београд
3
1
3
1
01.12.2018 13:00
Крагујевац
1
0
0
0
02.12.2018 13:00
Крушевац
1
3
0
2
01.12.2018 13:00
Инђија
5
0
4
0
01.12.2018 13:00
Чачак
1
2
0
1
01.12.2018 13:00
Ужице
2
1
1
1
01.12.2018 13:00
Земун
0
1
0
1
01.12.2018 13:00
Бечеј
1
1
0
1
01.12.2018 13:00
Сента
2
0
2
0
05.12.2018 13:00
Добановци
0
1
0
1
05.12.2018 13:00
Нови Београд
2
0
2
0
05.12.2018 13:00
Београд
3
1
1
0
05.12.2018 13:00
Сента
2
1
0
0
05.12.2018 13:00
Београд
2
1
2
0
05.12.2018 13:00
Горњи Милановац
3
1
2
1
05.12.2018 13:00
Ивањица
1
0
0
0
05.12.2018 13:00
Прибој
3
0
2
0
09.12.2018 13:00
Нови Пазар
1
2
0
1
09.12.2018 13:00
Инђија
2
0
0
0
09.12.2018 13:00
Крагујевац
1
1
1
0
09.12.2018 13:00
Чачак
2
0
1
0
10.12.2018 18:00
Ужице
0
1
0
1
09.12.2018 13:00
Земун
1
2
0
1
09.12.2018 13:00
Крушевац
1
0
1
0
10.12.2018 13:00
Бечеј
0
0
0
0
27.02.2019 14:00
Прибој
1
3
0
2
27.02.2019 14:00
Сента
2
0
1
0
27.02.2019 14:00
Бечеј
1
0
0
0
27.02.2019 14:00
Београд
2
1
0
0
27.02.2019 14:00
Београд
0
0
0
0
27.02.2019 18:00
Горњи Милановац
7
0
3
0
27.02.2019 14:00
Ивањица
4
0
1
0
27.02.2019 14:00
Добановци
3
0
2
0
03.03.2019 14:00
Крагујевац
1
1
0
0
03.03.2019 14:00
Крушевац
1
1
0
0
03.03.2019 14:00
Земун
0
4
0
0
03.03.2019 14:00
Ужице
0
0
0
0
03.03.2019 14:00
Чачак
0
1
0
0
03.03.2019 14:00
Инђија
2
2
2
1
03.03.2019 14:00
Нови Пазар
1
0
0
0
03.03.2019 14:00
Нови Београд
3
0
1
0
06.03.2019 14:00
Ивањица
6
3
4
1
06.03.2019 14:00
Горњи Милановац
1
2
0
0
06.03.2019 14:00
Бечеј
1
0
0
0
06.03.2019 14:00
Крушевац
3
0
2
0
06.03.2019 14:00
Сента
4
0
3
0
06.03.2019 14:00
Београд
2
1
2
0
06.03.2019 14:00
Прибој
0
3
0
0
06.03.2019 14:00
Београд
0
0
0
0
11.03.2019 14:00
Земун
1
1
0
1
10.03.2019 15:00
Крагујевац
1
1
0
1
10.03.2019 15:00
Ужице
1
0
0
0
10.03.2019 15:00
Чачак
0
3
0
2
11.03.2019 14:00
Инђија
0
0
0
0
10.03.2019 15:00
Нови Пазар
2
0
1
0
10.03.2019 15:00
Добановци
1
0
0
0
10.03.2019 15:00
Нови Београд
1
2
0
0
18.03.2019 17:00
Горњи Милановац
1
1
1
1
17.03.2019 15:00
Земун
1
4
1
1
17.03.2019 15:00
Крушевац
2
1
2
0
16.03.2019 15:00
Бечеј
0
0
0
0
16.03.2019 15:00
Сента
2
0
2
0
16.03.2019 15:00
Београд
2
0
0
0
16.03.2019 15:00
Ивањица
1
0
0
0
18.03.2019 15:00
Златибор
2
0
2
0
23.03.2019 15:00
Крагујевац
2
0
1
0
23.03.2019 15:00
Нови Београд
3
2
1
1
23.03.2019 15:00
Инђија
2
0
1
0
23.03.2019 15:00
Београд
1
0
1
0
23.03.2019 15:00
Добановци
2
1
1
1
23.03.2019 18:30
Чачак
0
1
0
0
23.03.2019 15:00
Ужице
3
3
1
2
23.03.2019 15:00
Нови Пазар
0
1
0
0
27.03.2019 18:00
Ужице
0
2
0
1
27.03.2019 15:00
Земун
3
1
2
0
27.03.2019 15:00
Крушевац
2
0
0
0
27.03.2019 15:00
Бечеј
3
0
1
0
27.03.2019 15:00
Сента
4
1
1
0
27.03.2019 17:00
Горњи Милановац
1
0
0
0
27.03.2019 15:00
Ивањица
2
1
1
1
27.03.2019 15:00
Београд
0
0
0
0
31.03.2019 16:00
Златибор
1
0
1
0
31.03.2019 16:00
Београд
1
3
0
2
31.03.2019 16:00
Чачак
0
1
0
0
31.03.2019 16:00
Крагујевац
2
2
1
0
31.03.2019 16:00
Нови Пазар
1
0
0
0
31.03.2019 16:00
Нови Београд
1
0
0
0
01.04.2019 16:00
Инђија
1
1
0
0
31.03.2019 16:00
Добановци
0
3
0
1
П Назив клуба ОУ БП БH БИ ДГ ПГ ГР Б
1.ТСЦ30208264194568
2.ЈАВОР МАТИС30196561273463
3.ИНЂИЈА30176748212757
4.ЗЛАТИБОР301621241301150
5.РАДНИЧКИ 19233014793632449
6.МЕТАЛАЦ30139845321348
7.БЕЖАНИЈА30143134038245
8.СИНЂЕЛИЋ30111182824444
9.ТРАЈАЛ30125132732-541
10.ОФК ЖАРКОВО30118113738-141
11.БЕЧЕЈ 191830106143337-436
12.БУДУЋНОСТ3089132635-933
13.ТЕЛЕОПТИК3069152644-1827
14.БОРАЦ3067172344-2125
15.СЛОБОДА3056191656-4021
16.НОВИ ПАЗАР3038191355-4217
П: Позиција, ОУ: Одигране утакмице, БП: Број победа, БH: Број нерешених, БИ: Број изгубљених, ДГ: Дати голови, ПГ: Примљени голови, ГР: Гол разлика, Б: Бодови

21 гол

Иван Марковић (ЈАВОР МАТИС)

19 голова

Никола Петковић (ЈАВОР МАТИС)

17 голова

Ненад Лукић (ТСЦ)

14 голова

Владимир Силађи (ТСЦ)

12 голова

Лазар Милошев (БУДУЋНОСТ)

11 голова

Дејан Милићевић (ТСЦ) Младен Ковачевић (БЕЧЕЈ 1918)

10 голова

Дејан Видић (ЗЛАТИБОР)

9 голова

Никола Трипковић (БОРАЦ) Душан Стоиљковић (ИНЂИЈА) Ђорђе Радовановић (БЕЖАНИЈА)

7 голова

Крста Ђорђевић (ОФК ЖАРКОВО) Бадара Бађи (ИНЂИЈА) Иевгении Коваленко (ОФК ЖАРКОВО) Младен Галић (ТСЦ) Миле Вујасин (РАДНИЧКИ 1923) Лазар ТуфегдЖић (СИНЂЕЛИЋ) Марко Рајић (ОФК ЖАРКОВО) Игор Савић (МЕТАЛАЦ)

6 голова

Ђорђе Максимовић (РАДНИЧКИ 1923) Стефан Илић (МЕТАЛАЦ) Ивица Јовановић (ТРАЈАЛ)

5 голова

Никола Чумић (МЕТАЛАЦ) Немања Здравковић (РАДНИЧКИ 1923) Дино Долмагић (ЈАВОР МАТИС) Владимир Ћировић (ЗЛАТИБОР) Јован Кокир (ТЕЛЕОПТИК) Немања Милисављевић (ТРАЈАЛ) Ђурађ Добријевић (БУДУЋНОСТ) Александар Десанчић (БЕЖАНИЈА) Александар Катанић (БЕЖАНИЈА) Стефан Ђурић (МЕТАЛАЦ) Немања Ивановић (СИНЂЕЛИЋ) Владимир Бранковић (ТСЦ) Горан Смиљанић (ИНЂИЈА)

4 гола

Владимир Пераловић (СЛОБОДА) Саша Томановић (ТСЦ) Филип Арсенијевић (ТСЦ) Филип Бабић (ТСЦ)

3 гола

Алекса Вујић (СИНЂЕЛИЋ) Немања Анђелковић (ЈАВОР МАТИС) Крста Бојић (БЕЖАНИЈА) Василије Ђурић (СИНЂЕЛИЋ) Душко Петковић (ОФК ЖАРКОВО) Ерсан Ровчанин (МЕТАЛАЦ) Милан Јањић (ИНЂИЈА) Милош Плавшић (ТСЦ) Милан Јокић (ЗЛАТИБОР) Илија Ердељан (БЕЧЕЈ 1918) Небојша Иванчевић (ИНЂИЈА) Василије Јањић (ОФК БЕОГРАД) Андрија Ратковић (РАДНИЧКИ 1923) Џенан Плојовић (НОВИ ПАЗАР) Милош Врањанин (МЕТАЛАЦ) Стефан Ковачевић (БОРАЦ) Стеван Ковачевић (РАДНИЧКИ 1923) Недељко Пишчевић (ЈАВОР МАТИС) Милош Милисављевић (ТСЦ) Немања Перић (БОРАЦ) Александар Тасић (ЗЛАТИБОР) Немања Крстић (МЕТАЛАЦ) Марко Рајковић (СЛОБОДА) Милош Крстић (СИНЂЕЛИЋ) Саша Манић (ОФК ЖАРКОВО) Михајло Бањац (ИНЂИЈА) Никола Милошевић (БЕЖАНИЈА) Владимир Оташевић (БОРАЦ) Филип Ђуровић (ТРАЈАЛ) ОУСМАН МАРОНГ (ТРАЈАЛ)

2 гола

Александар Драгачевић (ЗЛАТИБОР) Никола Грбовић (МЕТАЛАЦ) Кенан Рагиповић (НОВИ ПАЗАР) Моуегни Мицхаел Валлант (ТРАЈАЛ) Филип Маркишић (РАДНИЧКИ 1923) ИВАН ЦВЕТКОВИЋ (ЈАВОР МАТИС) Коста Алексић (БЕЧЕЈ 1918) Данило Алексић (ОФК ЖАРКОВО) Марко Јеремић (БЕЖАНИЈА) АМАНИ БОСТАН ХЕРВЕ (ЈАВОР МАТИС) Никола Цуцкић (ЈАВОР МАТИС) Адмир Кецап (МЕТАЛАЦ) Владимир Петровић (ЗЛАТИБОР) Сеад Исламовић (НОВИ ПАЗАР) Стефан Цвијић (БЕЧЕЈ 1918) Урош Степановић (ТРАЈАЛ) Богдан Миличић (ЗЛАТИБОР) Немања Краговић (БЕЧЕЈ 1918) Лазар Петровић (РАДНИЧКИ 1923) Мехмед Авдић (БЕЧЕЈ 1918) Младен Лукић (ОФК ЖАРКОВО) Филип Антонијевић (ТЕЛЕОПТИК) Иван Јосовић (ЈАВОР МАТИС) Горан Поткозарац (ЗЛАТИБОР) Марко Анђић (МЕТАЛАЦ) Јован Лукић (РАДНИЧКИ 1923) Никола Радмановац (ТРАЈАЛ) Стефан Фићовић (БОРАЦ) Норберт Пинтер (ТСЦ) Филип Чермељ (ТЕЛЕОПТИК) Милован Илић (СЛОБОДА) Милош Стојановић (ЗЛАТИБОР) Томислав Тодоровић (РАДНИЧКИ 1923) Филип Обадовић (ЈАВОР МАТИС) Владимир Радочај (БЕЖАНИЈА) Милан Илић (РАДНИЧКИ 1923) Урош Весић (ТРАЈАЛ) Ирфан Вусљанин (НОВИ ПАЗАР) Немања Станојев (БЕЧЕЈ 1918) Данко Киковић (ОФК ЖАРКОВО) Никола Новић (ТЕЛЕОПТИК) Стефан Филиповић (БЕЖАНИЈА) Небојша Бастајић (ИНЂИЈА) Александар Јешић (МЕТАЛАЦ)

1 гол

Коста Дражић (БЕЧЕЈ 1918) Дино Шарац (НОВИ ПАЗАР) Марко Вучетић (БЕЖАНИЈА) Бошко Враштановић (ИНЂИЈА) Душан Кувељић (БОРАЦ) Марко Килибарда (ТРАЈАЛ) Милан Милановић (ЗЛАТИБОР) Лазар Вујанић (ТЕЛЕОПТИК) Филип Минић (ТЕЛЕОПТИК) Зоран Михаиловић (ОФК ЖАРКОВО) Стефан Илић (ТЕЛЕОПТИК) Бранислав Томић (МЕТАЛАЦ) Стеван Луковић (БУДУЋНОСТ) Бошко Гузина (ТЕЛЕОПТИК) Немања Бранковић (СИНЂЕЛИЋ) Страхиња Каришић (ТЕЛЕОПТИК) Милош Секулић (СЛОБОДА) Немања Обреновић (СЛОБОДА) Филип Матовић (ТЕЛЕОПТИК) Вељко Филиповић (БОРАЦ) Давид Кнежевић (БЕЧЕЈ 1918) Бојан Млађовић (МЕТАЛАЦ) Јован Симић (БУДУЋНОСТ) Марко Симић (СЛОБОДА) Марко Башановић (БЕЖАНИЈА) Владимир Стојковић (БУДУЋНОСТ) АЛИЈА КРНИЋ (ЈАВОР МАТИС) Стефан Ђурић (СЛОБОДА) Никола Дивац (БЕЖАНИЈА) Александар Милић (НОВИ ПАЗАР) Матија Бабовић (ТЕЛЕОПТИК) Мирослав Маричић (ЈАВОР МАТИС) Стефан Секулић (БЕЧЕЈ 1918) Миленко Гарић (ОФК ЖАРКОВО) Саша Филиповић (БУДУЋНОСТ) Милан Ђокић (ЗЛАТИБОР) Дејан Рахић (БЕЧЕЈ 1918) Срђан Димитров (ИНЂИЈА) Стефан Матијевић (СИНЂЕЛИЋ) Дејан Кораксић (МЕТАЛАЦ) Вељко Богићевић (БОРАЦ) Марко Радивојевић (ТРАЈАЛ) Милош Шака (ОФК ЖАРКОВО) Никола Богдановски (БЕЖАНИЈА) Чедомир Томчић (БЕЧЕЈ 1918) Стеван Радуловић (ЗЛАТИБОР) Милош Ђорђевић (СИНЂЕЛИЋ) Бобан Ђерић (ЈАВОР МАТИС) Милош Стојановић (БЕЖАНИЈА) Иван Рогач (ИНЂИЈА) Филип Воротовић (ТЕЛЕОПТИК) Немања Лазић (БЕЧЕЈ 1918) Петар Павловић (БЕЖАНИЈА) Ерсан Ровчанин (ТСЦ) Милош Чудић (ОФК ЖАРКОВО) Страхиња Јовановић (ТЕЛЕОПТИК) Жарко Јеличић (БУДУЋНОСТ) Марјан Цветковић (БЕЧЕЈ 1918) Никола Гаврић (СЛОБОДА) Амел Лакота (НОВИ ПАЗАР) Борис Милекић (МЕТАЛАЦ) Немања Вукмановић (МЕТАЛАЦ) Јован Влалукин (ТЕЛЕОПТИК) Никола Недељковић (БЕЖАНИЈА) Дајан Поњевић (ТСЦ) Ненад Севић (ЈАВОР МАТИС) Немања Босанчић (ИНЂИЈА) Лука Чермељ (ТЕЛЕОПТИК) Денис Илић (СЛОБОДА) Немања Марковић (ОФК ЖАРКОВО) Стефан Вукадин (МЕТАЛАЦ) Суад Маврић (НОВИ ПАЗАР) Ннаемека Фавоур Ајуру (СЛОБОДА) Марко Деспотовић (БЕЖАНИЈА) Александар Ерак (БЕЧЕЈ 1918) Танко Ибрахим (БЕЖАНИЈА) Александар Димитрић (РАДНИЧКИ 1923) Иван Петровић (СЛОБОДА) Марко Колаковић (ЈАВОР МАТИС) Славољуб Дабижљевић (БЕЧЕЈ 1918) Никола Лазовић (СЛОБОДА) Алекса Тодоровић (РАДНИЧКИ 1923)