Лига

Прва лига Србије

10.08.2018 20:00
Ивањица
1
1
1
1
11.08.2018 17:30
Златибор
3
0
1
0
11.08.2018 17:30
Београд
0
0
0
0
12.08.2018 17:30
Добановци
0
1
0
1
12.08.2018 17:30
Нови Београд
2
0
0
0
12.08.2018 17:30
Нови Пазар
0
1
0
1
11.08.2018 17:30
Крагујевац
2
0
1
0
13.08.2018 20:00
Чачак
0
4
0
2
18.08.2018 17:30
Београд
1
0
0
0
19.08.2018 20:00
Чачак
1
0
0
0
19.08.2018 17:30
Инђија
0
0
0
0
18.08.2018 17:30
Бечеј
0
1
0
0
20.08.2018 20:00
Крушевац
0
2
0
1
18.08.2018 17:30
Земун
0
1
0
0
18.08.2018 20:00
Ужице
0
0
0
0
18.08.2018 17:30
Сента
1
2
0
0
24.08.2018 19:00
Нови Пазар
0
0
0
0
24.08.2018 17:00
Нови Београд
4
1
2
0
25.08.2018 17:00
Добановци
1
1
1
0
25.08.2018 17:00
Београд
1
0
1
0
25.08.2018 17:00
Златибор
1
2
0
0
25.08.2018 19:00
Ивањица
2
2
0
1
25.08.2018 20:00
Горњи Милановац
0
0
0
0
25.08.2018 17:00
Крагујевац
0
1
0
1
29.08.2018 17:00
Инђија
2
1
1
1
29.08.2018 17:00
Сента
2
0
0
0
29.08.2018 17:00
Бечеј
1
3
1
2
29.08.2018 17:00
Крушевац
1
1
0
1
29.08.2018 18:30
Ужице
0
0
0
0
29.08.2018 17:00
Крагујевац
1
1
1
0
29.08.2018 17:00
Земун
0
0
0
0
29.08.2018 19:00
Чачак
0
3
0
2
02.09.2018 16:30
Добановци
1
1
0
0
02.09.2018 16:30
Нови Београд
0
1
0
1
02.09.2018 16:30
Златибор
2
1
1
1
02.09.2018 19:00
Ивањица
1
0
1
0
03.09.2018 19:30
Горњи Милановац
2
0
1
0
03.09.2018 16:30
Београд
0
0
0
0
02.09.2018 16:30
Београд
3
2
2
0
02.09.2018 19:00
Нови Пазар
0
1
0
0
09.09.2018 16:30
Инђија
4
0
2
0
09.09.2018 16:30
Крушевац
1
1
0
1
09.09.2018 19:30
Ужице
0
3
0
2
08.09.2018 16:30
Земун
0
4
0
0
09.09.2018 16:30
Бечеј
1
5
1
1
10.09.2018 18:30
Чачак
1
1
0
1
08.09.2018 16:30
Крагујевац
1
0
0
0
08.09.2018 16:30
Нови Пазар
2
2
1
1
15.09.2018 16:00
Сента
2
1
1
0
16.09.2018 16:00
Ивањица
2
0
0
0
16.09.2018 16:00
Београд
0
1
0
0
17.09.2018 18:00
Горњи Милановац
1
1
0
0
14.09.2018 16:00
Добановци
3
0
2
0
15.09.2018 16:00
Нови Београд
0
1
0
0
16.09.2018 16:00
Београд
2
0
1
0
16.09.2018 16:00
Златибор
2
0
1
0
21.09.2018 16:00
Крагујевац
0
2
0
1
21.09.2018 16:00
Инђија
3
1
2
1
22.09.2018 14:00
Земун
2
1
0
0
22.09.2018 16:00
Ужице
0
2
0
0
22.09.2018 16:00
Нови Београд
2
0
0
0
22.09.2018 18:30
Чачак
1
1
0
0
23.09.2018 16:00
Крушевац
0
0
0
0
22.09.2018 16:00
Нови Пазар
0
1
0
0
30.09.2018 15:30
Добановци
0
1
0
0
29.09.2018 15:30
Бечеј
1
0
1
0
30.09.2018 15:30
Београд
3
0
1
0
30.09.2018 15:30
Златибор
2
0
0
0
01.10.2018 18:00
Ивањица
4
0
1
0
30.09.2018 19:00
Горњи Милановац
2
1
0
1
30.09.2018 15:30
Београд
2
0
0
0
30.09.2018 15:30
Сента
3
0
0
0
07.10.2018 15:00
Нови Пазар
0
3
0
1
06.10.2018 15:00
Добановци
1
1
0
1
07.10.2018 15:00
Нови Београд
1
3
1
2
06.10.2018 15:00
Ужице
0
2
0
0
05.10.2018 15:00
Земун
3
0
0
0
24.10.2018 14:30
Крагујевац
2
1
2
0
06.10.2018 15:00
Инђија
1
2
1
1
08.10.2018 18:00
Чачак
3
1
2
0
12.10.2018 15:00
Златибор
2
0
1
0
15.10.2018 19:00
Крушевац
0
1
0
0
13.10.2018 15:00
Горњи Милановац
2
1
1
1
12.10.2018 18:00
Ивањица
4
1
2
0
13.10.2018 15:00
Београд
0
1
0
0
13.10.2018 15:00
Београд
0
0
0
0
13.10.2018 15:00
Сента
0
0
0
0
13.10.2018 15:00
Бечеј
3
0
2
0
22.10.2018 18:00
Ужице
0
1
0
1
20.10.2018 17:00
Чачак
1
1
1
0
20.10.2018 14:30
Крагујевац
2
2
1
2
21.10.2018 14:30
Нови Пазар
1
1
0
1
19.10.2018 14:30
Београд
1
0
1
0
21.10.2018 14:30
Инђија
1
0
0
0
20.10.2018 14:30
Добановци
0
0
0
0
21.10.2018 14:30
Нови Београд
1
1
0
0
27.10.2018 14:30
Крушевац
2
1
0
0
27.10.2018 14:30
Земун
1
1
1
1
27.10.2018 14:30
Београд
2
0
0
0
27.10.2018 14:30
Бечеј
1
2
0
1
26.10.2018 14:30
Сента
6
0
4
0
27.10.2018 14:30
Златибор
1
0
1
0
27.10.2018 14:30
Ивањица
1
0
1
0
28.10.2018 13:30
Горњи Милановац
2
1
2
1
31.10.2018 13:30
Нови Пазар
0
4
0
2
31.10.2018 13:30
Добановци
1
1
1
0
31.10.2018 13:30
Београд
1
0
0
0
31.10.2018 13:30
Златибор
1
2
1
1
31.10.2018 13:30
Инђија
3
0
1
0
31.10.2018 13:30
Крагујевац
3
1
0
0
31.10.2018 17:00
Чачак
3
0
3
0
31.10.2018 13:30
Нови Београд
0
1
0
0
04.11.2018 13:30
Земун
0
0
0
0
04.11.2018 13:30
Ужице
2
1
2
0
04.11.2018 13:30
Бечеј
1
2
1
0
04.11.2018 17:00
Крушевац
1
0
0
0
04.11.2018 13:30
Сента
4
1
2
0
05.11.2018 13:30
Београд
2
1
1
0
04.11.2018 13:30
Ивањица
1
0
0
0
05.11.2018 18:00
Горњи Милановац
2
0
1
0
09.11.2018 13:00
Бечеј
5
1
2
1
12.11.2018 18:00
Крушевац
1
2
1
2
10.11.2018 13:00
Сента
1
1
0
0
11.11.2018 13:00
Београд
2
2
1
0
11.11.2018 13:00
Горњи Милановац
4
1
2
1
10.11.2018 13:00
Земун
0
0
0
0
11.11.2018 13:00
Ужице
2
0
1
0
10.11.2018 13:00
Инђија
2
0
1
0
18.11.2018 13:00
Златибор
1
3
0
2
18.11.2018 13:00
Ивањица
7
1
4
0
18.11.2018 13:00
Горњи Милановац
2
2
2
2
18.11.2018 13:00
Нови Пазар
0
0
0
0
18.11.2018 13:00
Крагујевац
1
0
1
0
18.11.2018 13:00
Београд
0
0
0
0
18.11.2018 13:00
Добановци
0
1
0
0
18.11.2018 13:00
Нови Београд
1
0
1
0
21.11.2018 18:00
Крушевац
2
1
0
0
21.11.2018 13:00
Београд
1
2
1
1
21.11.2018 13:00
Земун
2
0
2
0
21.11.2018 13:00
Ужице
0
2
0
0
21.11.2018 13:00
Чачак
1
0
1
0
21.11.2018 13:00
Инђија
3
1
2
0
28.11.2018 13:00
Сента
3
1
3
1
21.11.2018 13:00
Бечеј
0
2
0
0
25.11.2018 13:00
Нови Београд
1
2
1
1
25.11.2018 13:00
Добановци
2
0
0
0
25.11.2018 13:00
Златибор
2
0
0
0
25.11.2018 13:00
Горњи Милановац
2
5
1
2
24.11.2018 13:00
Ивањица
1
2
1
1
25.11.2018 13:00
Београд
2
0
2
0
26.11.2018 18:00
Нови Пазар
0
5
0
1
25.11.2018 13:00
Београд
3
1
3
1
01.12.2018 13:00
Крагујевац
1
0
0
0
02.12.2018 13:00
Крушевац
1
3
0
2
01.12.2018 13:00
Инђија
5
0
4
0
01.12.2018 13:00
Чачак
1
2
0
1
01.12.2018 13:00
Ужице
2
1
1
1
01.12.2018 13:00
Земун
0
1
0
1
01.12.2018 13:00
Бечеј
1
1
0
1
01.12.2018 13:00
Сента
2
0
2
0
05.12.2018 13:00
Добановци
0
1
0
1
05.12.2018 13:00
Нови Београд
2
0
2
0
05.12.2018 13:00
Београд
3
1
1
0
05.12.2018 13:00
Сента
2
1
0
0
05.12.2018 13:00
Београд
2
1
2
0
05.12.2018 13:00
Горњи Милановац
3
1
2
1
05.12.2018 13:00
Ивањица
1
0
0
0
05.12.2018 13:00
Прибој
3
0
2
0
09.12.2018 13:00
Нови Пазар
1
2
0
1
09.12.2018 13:00
Инђија
2
0
0
0
09.12.2018 13:00
Крагујевац
1
1
1
0
09.12.2018 13:00
Чачак
2
0
1
0
10.12.2018 18:00
Ужице
0
1
0
1
09.12.2018 13:00
Земун
1
2
0
1
09.12.2018 13:00
Крушевац
1
0
1
0
10.12.2018 13:00
Бечеј
0
0
0
0
27.02.2019 14:00
Прибој
1
3
0
2
27.02.2019 14:00
Сента
2
0
1
0
27.02.2019 14:00
Бечеј
1
0
0
0
27.02.2019 14:00
Београд
2
1
0
0
27.02.2019 14:00
Београд
0
0
0
0
27.02.2019 18:00
Горњи Милановац
7
0
3
0
27.02.2019 14:00
Ивањица
4
0
1
0
27.02.2019 14:00
Добановци
3
0
2
0
03.03.2019 14:00
Крагујевац
1
1
0
0
03.03.2019 14:00
Крушевац
1
1
0
0
03.03.2019 14:00
Земун
0
4
0
0
03.03.2019 14:00
Ужице
0
0
0
0
03.03.2019 14:00
Чачак
0
1
0
0
03.03.2019 14:00
Инђија
2
2
2
1
03.03.2019 14:00
Нови Пазар
1
0
0
0
03.03.2019 14:00
Нови Београд
3
0
1
0
06.03.2019 14:00
Ивањица
6
3
4
1
06.03.2019 14:00
Горњи Милановац
1
2
0
0
06.03.2019 14:00
Бечеј
1
0
0
0
06.03.2019 14:00
Крушевац
3
0
2
0
06.03.2019 14:00
Сента
4
0
3
0
06.03.2019 14:00
Београд
2
1
2
0
06.03.2019 14:00
Прибој
0
3
0
0
06.03.2019 14:00
Београд
0
0
0
0
11.03.2019 14:00
Земун
1
1
0
1
10.03.2019 15:00
Крагујевац
1
1
0
1
10.03.2019 15:00
Ужице
1
0
0
0
10.03.2019 15:00
Чачак
0
3
0
2
11.03.2019 14:00
Инђија
0
0
0
0
10.03.2019 15:00
Нови Пазар
2
0
1
0
10.03.2019 15:00
Добановци
1
0
0
0
10.03.2019 15:00
Нови Београд
1
2
0
0
18.03.2019 17:00
Горњи Милановац
1
1
1
1
17.03.2019 15:00
Земун
1
4
1
1
17.03.2019 15:00
Крушевац
2
1
2
0
16.03.2019 15:00
Бечеј
0
0
0
0
16.03.2019 15:00
Сента
2
0
2
0
16.03.2019 15:00
Београд
2
0
0
0
16.03.2019 15:00
Ивањица
1
0
0
0
18.03.2019 15:00
Златибор
2
0
2
0
23.03.2019 15:00
Крагујевац
2
0
1
0
23.03.2019 15:00
Нови Београд
3
2
1
1
23.03.2019 15:00
Инђија
2
0
1
0
23.03.2019 15:00
Београд
1
0
1
0
23.03.2019 15:00
Добановци
2
1
1
1
23.03.2019 18:30
Чачак
0
1
0
0
23.03.2019 15:00
Ужице
3
3
1
2
23.03.2019 15:00
Нови Пазар
0
1
0
0
27.03.2019 18:00
Ужице
0
2
0
1
27.03.2019 15:00
Земун
3
1
2
0
27.03.2019 15:00
Крушевац
2
0
0
0
27.03.2019 15:00
Бечеј
3
0
1
0
27.03.2019 15:00
Сента
4
1
1
0
27.03.2019 17:00
Горњи Милановац
1
0
0
0
27.03.2019 15:00
Ивањица
2
1
1
1
27.03.2019 15:00
Београд
0
0
0
0
31.03.2019 16:00
Златибор
1
0
1
0
31.03.2019 16:00
Београд
1
3
0
2
31.03.2019 16:00
Чачак
0
1
0
0
31.03.2019 16:00
Крагујевац
2
2
1
0
31.03.2019 16:00
Нови Пазар
1
0
0
0
31.03.2019 16:00
Нови Београд
1
0
0
0
01.04.2019 16:00
Инђија
1
1
0
0
31.03.2019 16:00
Добановци
0
3
0
1
П Назив клуба ОУ БП БН БИ ДГ ПГ ГР Б
1.ТСЦ30208264194568
2.ЈАВОР МАТИС30196561273463
3.ИНЂИЈА Тојо Тирес30176748212757
4.ЗЛАТИБОР301621241301150
5.РАДНИЧКИ 19233014793632449
6.МЕТАЛАЦ30139845321348
7.БЕЖАНИЈА30143134038245
8.СИНЂЕЛИЋ30111182824444
9.ТРАЈАЛ30125132732-541
10.ОФК ЖАРКОВО30118113738-141
11.БЕЧЕЈ 191830106143337-436
12.БУДУЋНОСТ3089132635-933
13.ТЕЛЕОПТИК3069152644-1827
14.БОРАЦ3067172344-2125
15.СЛОБОДА3056191656-4021
16.НОВИ ПАЗАР3038191355-4217
П: Позиција, ОУ: Одигране утакмице, БП: Број победа, БН: Број нерешених, БИ: Број изгубљених, ДГ: Дати голови, ПГ: Примљени голови, ГР: Гол разлика, Б: Бодови

21 гол

Иван Марковић (ЈАВОР МАТИС)

19 голова

Никола Петковић (ЈАВОР МАТИС)

17 голова

Ненад Лукић (ТСЦ)

14 голова

Владимир Силађи (ТСЦ)

12 голова

Лазар Милошев (БУДУЋНОСТ)

11 голова

Младен Ковачевић (БЕЧЕЈ 1918) Дејан Милићевић (ТСЦ)

10 голова

Дејан Видић (ЗЛАТИБОР)

9 голова

Душан Стоиљковић (ИНЂИЈА Тојо Тирес) Никола Трипковић (БОРАЦ) Ђорђе Радовановић (БЕЖАНИЈА)

7 голова

Младен Галић (ТСЦ) Игор Савић (МЕТАЛАЦ) Бадара Бађи (ИНЂИЈА Тојо Тирес) Крста Ђорђевић (ОФК ЖАРКОВО) Иевгении Коваленко (ОФК ЖАРКОВО) Лазар Туфегџић (СИНЂЕЛИЋ) Миле Вујасин (РАДНИЧКИ 1923) Марко Рајић (ОФК ЖАРКОВО)

6 голова

Ђорђе Максимовић (РАДНИЧКИ 1923) Ивица Јовановић (ТРАЈАЛ) Стефан Илић (МЕТАЛАЦ)

5 голова

Јован Кокир (ТЕЛЕОПТИК) Никола Чумић (МЕТАЛАЦ) Владимир Бранковић (ТСЦ) Стефан Ђурић (МЕТАЛАЦ) Александар Десанчић (БЕЖАНИЈА) Немања Милисављевић (ТРАЈАЛ) Горан Смиљанић (ИНЂИЈА Тојо Тирес) Дино Долмагић (ЈАВОР МАТИС) Александар Катанић (БЕЖАНИЈА) Ђурађ Добријевић (БУДУЋНОСТ) Немања Здравковић (РАДНИЧКИ 1923) Немања Ивановић (СИНЂЕЛИЋ) Владимир Ћировић (ЗЛАТИБОР)

4 гола

Филип Бабић (ТСЦ) Ерсан Ровчанин (ТСЦ) Саша Томановић (ТСЦ) Владимир Пераловић (СЛОБОДА) Филип Арсенијевић (ТСЦ)

3 гола

Небојша Иванчевић (ИНЂИЈА Тојо Тирес) Недељко Пишчевић (СИНЂЕЛИЋ) Милан Јокић (ЗЛАТИБОР) Василије Ђурић (СИНЂЕЛИЋ) Михајло Бањац (ИНЂИЈА Тојо Тирес) Немања Перић (БОРАЦ) Милош Врањанин (МЕТАЛАЦ) Милош Милисављевић (ТСЦ) Немања Анђелковић (ЗЛАТИБОР) Илија Ердељан (БЕЧЕЈ 1918) Милош Плавшић (ТСЦ) Оусман Маронг (ТРАЈАЛ) Саша Манић (ОФК ЖАРКОВО) Андрија Ратковић (РАДНИЧКИ 1923) Немања Крстић (МЕТАЛАЦ) Душко Петковић (ОФК ЖАРКОВО) Алекса Вујић (ЗЛАТИБОР) Марко Рајковић (СЛОБОДА) Џенан Плојовић (НОВИ ПАЗАР) Александар Тасић (ЗЛАТИБОР) Василије Јањић (ОФК БЕОГРАД) Филип Ђуровић (ТРАЈАЛ) Владимир Оташевић (БОРАЦ) Стеван Ковачевић (РАДНИЧКИ 1923) Никола Милошевић (БЕЖАНИЈА) Милош Крстић (СИНЂЕЛИЋ) Милан Јањић (ИНЂИЈА Тојо Тирес) Крста Бојић (БЕЖАНИЈА) Стефан Ковачевић (БОРАЦ)

2 гола

Стефан Цвијић (БЕЧЕЈ 1918) Моуегни Мицхаел Валлант (ТРАЈАЛ) Александар Драгачевић (ЗЛАТИБОР) Богдан Миличић (ЗЛАТИБОР) Немања Станојев (БЕЧЕЈ 1918) Ирфан Вусљанин (НОВИ ПАЗАР) Коста Алексић (БЕЧЕЈ 1918) Никола Цуцкић (ЈАВОР МАТИС) Милан Илић (РАДНИЧКИ 1923) Томислав Тодоровић (РАДНИЧКИ 1923) Александар Јешић (МЕТАЛАЦ) Мехмед Авдић (БЕЧЕЈ 1918) Марко Анђић (МЕТАЛАЦ) Владимир Петровић (ЗЛАТИБОР) Немања Краговић (БЕЧЕЈ 1918) Никола Новић (ТЕЛЕОПТИК) Марко Јеремић (БЕЖАНИЈА) Кенан Рагиповић (НОВИ ПАЗАР) Филип Обадовић (ЈАВОР МАТИС) Небојша Бастајић (ИНЂИЈА Тојо Тирес) Стефан Филиповић (БЕЖАНИЈА) Филип Антонијевић (ТЕЛЕОПТИК) Сеад Исламовић (НОВИ ПАЗАР) Владимир Радочај (БЕЖАНИЈА) Адмир Кецап (МЕТАЛАЦ) Урош Степановић (ТРАЈАЛ) Иван Јосовић (ЈАВОР МАТИС) Урош Весић (ТРАЈАЛ) Филип Чермељ (ТЕЛЕОПТИК) Јован Лукић (РАДНИЧКИ 1923) Никола Радмановац (ТРАЈАЛ) Стефан Фићовић (БОРАЦ) Амани Бостан Херве (ЈАВОР МАТИС) Иван Цветковић (ЈАВОР МАТИС) Данко Киковић (ОФК ЖАРКОВО) Младен Лукић (ОФК ЖАРКОВО) Лазар Петровић (РАДНИЧКИ 1923) Норберт Пинтер (ТСЦ) Никола Грбовић (МЕТАЛАЦ) Данило Алексић (ОФК ЖАРКОВО) Филип Маркишић (РАДНИЧКИ 1923) Горан Поткозарац (ЗЛАТИБОР) Милован Илић (СЛОБОДА) Милош Стојановић (ЗЛАТИБОР)

1 гол

Марко Деспотовић (БЕЖАНИЈА) Милош Шака (ОФК ЖАРКОВО) Марко Радивојевић (ТРАЈАЛ) Стефан Секулић (БЕЧЕЈ 1918) Немања Марковић (ОФК ЖАРКОВО) Бранислав Томић (МЕТАЛАЦ) Ненад Севић (ЈАВОР МАТИС) Страхиња Јовановић (ТЕЛЕОПТИК) Вељко Филиповић (БОРАЦ) Немања Обреновић (СЛОБОДА) Марко Башановић (БЕЖАНИЈА) Душан Кувељић (БОРАЦ) Алекса Тодоровић (РАДНИЧКИ 1923) Вељко Богићевић (БОРАЦ) Амел Лакота (НОВИ ПАЗАР) Стефан Илић (ТЕЛЕОПТИК) Никола Дивац (БЕЖАНИЈА) Немања Лазић (БЕЧЕЈ 1918) Страхиња Каришић (ТЕЛЕОПТИК) Срђан Димитров (ИНЂИЈА Тојо Тирес) Марко Симић (БЕЖАНИЈА) Александар Димитрић (РАДНИЧКИ 1923) Лука Чермељ (ТЕЛЕОПТИК) Борис Милекић (МЕТАЛАЦ) Милан Ђокић (ЗЛАТИБОР) Никола Гаврић (СЛОБОДА) Саша Филиповић (БУДУЋНОСТ) Бошко Гузина (ТЕЛЕОПТИК) Дајан Поњевић (ТСЦ) Марјан Цветковић (БЕЧЕЈ 1918) Марко Колаковић (ЈАВОР МАТИС) Миленко Гарић (ОФК ЖАРКОВО) Танко Ибрахим (БЕЖАНИЈА) Дејан Кораксић (МЕТАЛАЦ) Славољуб Дабижљевић (БЕЧЕЈ 1918) Ннаемека Фавоур Ајуру (СЛОБОДА) Алија Крнић (ЈАВОР МАТИС) Денис Илић (СЛОБОДА) Филип Воротовић (ТЕЛЕОПТИК) Дино Шарац (МЕТАЛАЦ) Петар Павловић (МЕТАЛАЦ) Марко Килибарда (ТРАЈАЛ) Зоран Михаиловић (СЛОБОДА) Милош Секулић (СЛОБОДА) Александар Милић (НОВИ ПАЗАР) Владимир Стојковић (БУДУЋНОСТ) Немања Вукмановић (МЕТАЛАЦ) Никола Богдановски (БЕЖАНИЈА) Жарко Јеличић (БУДУЋНОСТ) Стефан Матијевић (СИНЂЕЛИЋ) Филип Матовић (ТЕЛЕОПТИК) Дејан Рахић (БЕЧЕЈ 1918) Давид Кнежевић (БЕЧЕЈ 1918) Иван Петровић (СЛОБОДА) Никола Недељковић (БЕЖАНИЈА) Немања Бранковић (СИНЂЕЛИЋ) Чедомир Томчић (БЕЧЕЈ 1918) Немања Босанчић (ИНЂИЈА Тојо Тирес) Бобан Ђерић (ЈАВОР МАТИС) Александар Ерак (БЕЧЕЈ 1918) Милан Милановић (ЗЛАТИБОР) Мирослав Маричић (ЈАВОР МАТИС) Суад Маврић (НОВИ ПАЗАР) Лазар Вујанић (ТЕЛЕОПТИК) Коста Дражић (БЕЧЕЈ 1918) Јован Влалукин (ТЕЛЕОПТИК) Јован Симић (БУДУЋНОСТ) Милош Чудић (ОФК ЖАРКОВО) Иван Рогач (ИНЂИЈА Тојо Тирес) Бошко Враштановић (ИНЂИЈА Тојо Тирес) Стефан Ђурић (СЛОБОДА) Милош Стојановић (БЕЖАНИЈА) Бојан Млађовић (МЕТАЛАЦ) Стеван Луковић (БУДУЋНОСТ) Милош Ђорђевић (СИНЂЕЛИЋ) Филип Минић (ТЕЛЕОПТИК) Никола Лазовић (СЛОБОДА) Стеван Радуловић (ЗЛАТИБОР) Марко Вучетић (БЕЖАНИЈА) Матија Бабовић (ТЕЛЕОПТИК) Стефан Вукадин (МЕТАЛАЦ)