Лига

Прва лига Србије

10.08.2018 20:00
Ивањица
1
1
1
1
11.08.2018 17:30
Златибор
3
0
1
0
11.08.2018 17:30
Београд
0
0
0
0
12.08.2018 17:30
Добановци
0
1
0
1
12.08.2018 17:30
Нови Београд
2
0
0
0
12.08.2018 17:30
Нови Пазар
0
1
0
1
11.08.2018 17:30
Крагујевац
2
0
1
0
13.08.2018 20:00
Чачак
0
4
0
2
18.08.2018 17:30
Београд
1
0
0
0
19.08.2018 20:00
Чачак
1
0
0
0
19.08.2018 17:30
Инђија
0
0
0
0
18.08.2018 17:30
Бечеј
0
1
0
0
20.08.2018 20:00
Крушевац
0
2
0
1
18.08.2018 17:30
Земун
0
1
0
0
18.08.2018 20:00
Ужице
0
0
0
0
18.08.2018 17:30
Сента
1
2
0
0
24.08.2018 19:00
Нови Пазар
0
0
0
0
24.08.2018 17:00
Нови Београд
4
1
2
0
25.08.2018 17:00
Добановци
1
1
1
0
25.08.2018 17:00
Београд
1
0
1
0
25.08.2018 17:00
Златибор
1
2
0
0
25.08.2018 19:00
Ивањица
2
2
0
1
25.08.2018 20:00
Горњи Милановац
0
0
0
0
25.08.2018 17:00
Крагујевац
0
1
0
1
29.08.2018 17:00
Инђија
2
1
1
1
29.08.2018 17:00
Сента
2
0
0
0
29.08.2018 17:00
Бечеј
1
3
1
2
29.08.2018 17:00
Крушевац
1
1
0
1
29.08.2018 18:30
Ужице
0
0
0
0
29.08.2018 17:00
Крагујевац
1
1
1
0
29.08.2018 17:00
Земун
0
0
0
0
29.08.2018 19:00
Чачак
0
3
0
2
02.09.2018 16:30
Добановци
1
1
0
0
02.09.2018 16:30
Нови Београд
0
1
0
1
02.09.2018 16:30
Златибор
2
1
1
1
02.09.2018 19:00
Ивањица
1
0
1
0
03.09.2018 19:30
Горњи Милановац
2
0
1
0
03.09.2018 16:30
Београд
0
0
0
0
02.09.2018 16:30
Београд
3
2
2
0
02.09.2018 19:00
Нови Пазар
0
1
0
0
09.09.2018 16:30
Инђија
4
0
2
0
09.09.2018 16:30
Крушевац
1
1
0
1
09.09.2018 19:30
Ужице
0
3
0
2
08.09.2018 16:30
Земун
0
4
0
0
09.09.2018 16:30
Бечеј
1
5
1
1
10.09.2018 18:30
Чачак
1
1
0
1
08.09.2018 16:30
Крагујевац
1
0
0
0
08.09.2018 16:30
Нови Пазар
2
2
1
1
15.09.2018 16:00
Сента
2
1
1
0
16.09.2018 16:00
Ивањица
2
0
0
0
16.09.2018 16:00
Београд
0
1
0
0
17.09.2018 18:00
Горњи Милановац
1
1
0
0
14.09.2018 16:00
Добановци
3
0
2
0
15.09.2018 16:00
Нови Београд
0
1
0
0
16.09.2018 16:00
Београд
2
0
1
0
16.09.2018 16:00
Златибор
2
0
1
0
21.09.2018 16:00
Крагујевац
0
2
0
1
21.09.2018 16:00
Инђија
3
1
2
1
22.09.2018 14:00
Земун
2
1
0
0
22.09.2018 16:00
Ужице
0
2
0
0
22.09.2018 16:00
Нови Београд
2
0
0
0
22.09.2018 18:30
Чачак
1
1
0
0
23.09.2018 16:00
Крушевац
0
0
0
0
22.09.2018 16:00
Нови Пазар
0
1
0
0
30.09.2018 15:30
Добановци
0
1
0
0
29.09.2018 15:30
Бечеј
1
0
1
0
30.09.2018 15:30
Београд
3
0
1
0
30.09.2018 15:30
Златибор
2
0
0
0
01.10.2018 18:00
Ивањица
4
0
1
0
30.09.2018 19:00
Горњи Милановац
2
1
0
1
30.09.2018 15:30
Београд
2
0
0
0
30.09.2018 15:30
Сента
3
0
0
0
07.10.2018 15:00
Нови Пазар
0
3
0
1
06.10.2018 15:00
Добановци
1
1
0
1
07.10.2018 15:00
Нови Београд
1
3
1
2
06.10.2018 15:00
Ужице
0
2
0
0
05.10.2018 15:00
Земун
3
0
0
0
24.10.2018 14:30
Крагујевац
2
1
2
0
06.10.2018 15:00
Инђија
1
2
1
1
08.10.2018 18:00
Чачак
3
1
2
0
12.10.2018 15:00
Златибор
2
0
1
0
15.10.2018 19:00
Крушевац
0
1
0
0
13.10.2018 15:00
Горњи Милановац
2
1
1
1
12.10.2018 18:00
Ивањица
4
1
2
0
13.10.2018 15:00
Београд
0
1
0
0
13.10.2018 15:00
Београд
0
0
0
0
13.10.2018 15:00
Сента
0
0
0
0
13.10.2018 15:00
Бечеј
3
0
2
0
22.10.2018 18:00
Ужице
0
1
0
1
20.10.2018 17:00
Чачак
1
1
1
0
20.10.2018 14:30
Крагујевац
2
2
1
2
21.10.2018 14:30
Нови Пазар
1
1
0
1
19.10.2018 14:30
Београд
1
0
1
0
21.10.2018 14:30
Инђија
1
0
0
0
20.10.2018 14:30
Добановци
0
0
0
0
21.10.2018 14:30
Нови Београд
1
1
0
0
27.10.2018 14:30
Крушевац
2
1
0
0
27.10.2018 14:30
Земун
1
1
1
1
27.10.2018 14:30
Београд
2
0
0
0
27.10.2018 14:30
Бечеј
1
2
0
1
26.10.2018 14:30
Сента
6
0
4
0
27.10.2018 14:30
Златибор
1
0
1
0
27.10.2018 14:30
Ивањица
1
0
1
0
28.10.2018 13:30
Горњи Милановац
2
1
2
1
31.10.2018 13:30
Нови Пазар
0
4
0
2
31.10.2018 13:30
Добановци
1
1
1
0
31.10.2018 13:30
Београд
1
0
0
0
31.10.2018 13:30
Златибор
1
2
1
1
31.10.2018 13:30
Инђија
3
0
1
0
31.10.2018 13:30
Крагујевац
3
1
0
0
31.10.2018 17:00
Чачак
3
0
3
0
31.10.2018 13:30
Нови Београд
0
1
0
0
04.11.2018 13:30
Земун
0
0
0
0
04.11.2018 13:30
Ужице
2
1
2
0
04.11.2018 13:30
Бечеј
1
2
1
0
04.11.2018 17:00
Крушевац
1
0
0
0
04.11.2018 13:30
Сента
4
1
2
0
05.11.2018 13:30
Београд
2
1
1
0
04.11.2018 13:30
Ивањица
1
0
0
0
05.11.2018 18:00
Горњи Милановац
2
0
1
0
09.11.2018 13:00
Бечеј
5
1
2
1
12.11.2018 18:00
Крушевац
1
2
1
2
10.11.2018 13:00
Сента
1
1
0
0
11.11.2018 13:00
Београд
2
2
1
0
11.11.2018 13:00
Горњи Милановац
4
1
2
1
10.11.2018 13:00
Земун
0
0
0
0
11.11.2018 13:00
Ужице
2
0
1
0
10.11.2018 13:00
Инђија
2
0
1
0
18.11.2018 13:00
Златибор
1
3
0
2
18.11.2018 13:00
Ивањица
7
1
4
0
18.11.2018 13:00
Горњи Милановац
2
2
2
2
18.11.2018 13:00
Нови Пазар
0
0
0
0
18.11.2018 13:00
Крагујевац
1
0
1
0
18.11.2018 13:00
Београд
0
0
0
0
18.11.2018 13:00
Добановци
0
1
0
0
18.11.2018 13:00
Нови Београд
1
0
1
0
21.11.2018 18:00
Крушевац
2
1
0
0
21.11.2018 13:00
Београд
1
2
1
1
21.11.2018 13:00
Земун
2
0
2
0
21.11.2018 13:00
Ужице
0
2
0
0
21.11.2018 13:00
Чачак
1
0
1
0
21.11.2018 13:00
Инђија
3
1
2
0
28.11.2018 13:00
Сента
3
1
3
1
21.11.2018 13:00
Бечеј
0
2
0
0
25.11.2018 13:00
Нови Београд
1
2
1
1
25.11.2018 13:00
Добановци
2
0
0
0
25.11.2018 13:00
Златибор
2
0
0
0
25.11.2018 13:00
Горњи Милановац
2
5
1
2
24.11.2018 13:00
Ивањица
1
2
1
1
25.11.2018 13:00
Београд
2
0
2
0
26.11.2018 18:00
Нови Пазар
0
5
0
1
25.11.2018 13:00
Београд
3
1
3
1
01.12.2018 13:00
Крагујевац
1
0
0
0
02.12.2018 13:00
Крушевац
1
3
0
2
01.12.2018 13:00
Инђија
5
0
4
0
01.12.2018 13:00
Чачак
1
2
0
1
01.12.2018 13:00
Ужице
2
1
1
1
01.12.2018 13:00
Земун
0
1
0
1
01.12.2018 13:00
Бечеј
1
1
0
1
01.12.2018 13:00
Сента
2
0
2
0
05.12.2018 13:00
Добановци
0
1
0
1
05.12.2018 13:00
Нови Београд
2
0
2
0
05.12.2018 13:00
Београд
3
1
1
0
05.12.2018 13:00
Сента
2
1
0
0
05.12.2018 13:00
Београд
2
1
2
0
05.12.2018 13:00
Горњи Милановац
3
1
2
1
05.12.2018 13:00
Ивањица
1
0
0
0
05.12.2018 13:00
Прибој
3
0
2
0
09.12.2018 13:00
Нови Пазар
1
2
0
1
09.12.2018 13:00
Инђија
2
0
0
0
09.12.2018 13:00
Крагујевац
1
1
1
0
09.12.2018 13:00
Чачак
2
0
1
0
10.12.2018 18:00
Ужице
0
1
0
1
09.12.2018 13:00
Земун
1
2
0
1
09.12.2018 13:00
Крушевац
1
0
1
0
10.12.2018 13:00
Бечеј
0
0
0
0
27.02.2019 14:00
Прибој
1
3
0
2
27.02.2019 14:00
Сента
2
0
1
0
27.02.2019 14:00
Бечеј
1
0
0
0
27.02.2019 14:00
Београд
2
1
0
0
27.02.2019 14:00
Београд
0
0
0
0
27.02.2019 18:00
Горњи Милановац
7
0
3
0
27.02.2019 14:00
Ивањица
4
0
1
0
27.02.2019 14:00
Добановци
3
0
2
0
03.03.2019 14:00
Крагујевац
1
1
0
0
03.03.2019 14:00
Крушевац
1
1
0
0
03.03.2019 14:00
Земун
0
4
0
0
03.03.2019 14:00
Ужице
0
0
0
0
03.03.2019 14:00
Чачак
0
1
0
0
03.03.2019 14:00
Инђија
2
2
2
1
03.03.2019 14:00
Нови Пазар
1
0
0
0
03.03.2019 14:00
Нови Београд
3
0
1
0
06.03.2019 14:00
Ивањица
6
3
4
1
06.03.2019 14:00
Горњи Милановац
1
2
0
0
06.03.2019 14:00
Бечеј
1
0
0
0
06.03.2019 14:00
Крушевац
3
0
2
0
06.03.2019 14:00
Сента
4
0
3
0
06.03.2019 14:00
Београд
2
1
2
0
06.03.2019 14:00
Прибој
0
3
0
0
06.03.2019 14:00
Београд
0
0
0
0
11.03.2019 14:00
Земун
1
1
0
1
10.03.2019 15:00
Крагујевац
1
1
0
1
10.03.2019 15:00
Ужице
1
0
0
0
10.03.2019 15:00
Чачак
0
3
0
2
11.03.2019 14:00
Инђија
0
0
0
0
10.03.2019 15:00
Нови Пазар
2
0
1
0
10.03.2019 15:00
Добановци
1
0
0
0
10.03.2019 15:00
Нови Београд
1
2
0
0
18.03.2019 17:00
Горњи Милановац
1
1
1
1
17.03.2019 15:00
Земун
1
4
1
1
17.03.2019 15:00
Крушевац
2
1
2
0
16.03.2019 15:00
Бечеј
0
0
0
0
16.03.2019 15:00
Сента
2
0
2
0
16.03.2019 15:00
Београд
2
0
0
0
16.03.2019 15:00
Ивањица
1
0
0
0
18.03.2019 15:00
Златибор
2
0
2
0
23.03.2019 15:00
Крагујевац
2
0
1
0
23.03.2019 15:00
Нови Београд
3
2
1
1
23.03.2019 15:00
Инђија
2
0
1
0
23.03.2019 15:00
Београд
1
0
1
0
23.03.2019 15:00
Добановци
2
1
1
1
23.03.2019 18:30
Чачак
0
1
0
0
23.03.2019 15:00
Ужице
3
3
1
2
23.03.2019 15:00
Нови Пазар
0
1
0
0
27.03.2019 18:00
Ужице
0
2
0
1
27.03.2019 15:00
Земун
3
1
2
0
27.03.2019 15:00
Крушевац
2
0
0
0
27.03.2019 15:00
Бечеј
3
0
1
0
27.03.2019 15:00
Сента
4
1
1
0
27.03.2019 17:00
Горњи Милановац
1
0
0
0
27.03.2019 15:00
Ивањица
2
1
1
1
27.03.2019 15:00
Београд
0
0
0
0
31.03.2019 16:00
Златибор
1
0
1
0
31.03.2019 16:00
Београд
1
3
0
2
31.03.2019 16:00
Чачак
0
1
0
0
31.03.2019 16:00
Крагујевац
2
2
1
0
31.03.2019 16:00
Нови Пазар
1
0
0
0
31.03.2019 16:00
Нови Београд
1
0
0
0
01.04.2019 16:00
Инђија
1
1
0
0
31.03.2019 16:00
Добановци
0
3
0
1
П Назив клуба ОУ БП БH БИ ДГ ПГ ГР Б
1.ТСЦ30208264194568
2.ЈАВОР МАТИС30196561273463
3.ИНЂИЈА30176748212757
4.ЗЛАТИБОР301621241301150
5.РАДНИЧКИ 19233014793632449
6.МЕТАЛАЦ30139845321348
7.БЕЖАНИЈА30143134038245
8.СИНЂЕЛИЋ30111182824444
9.ТРАЈАЛ30125132732-541
10.ОФК ЖАРКОВО30118113738-141
11.БЕЧЕЈ 191830106143337-436
12.БУДУЋНОСТ3089132635-933
13.ТЕЛЕОПТИК3069152644-1827
14.БОРАЦ3067172344-2125
15.СЛОБОДА3056191656-4021
16.НОВИ ПАЗАР3038191355-4217
П: Позиција, ОУ: Одигране утакмице, БП: Број победа, БH: Број нерешених, БИ: Број изгубљених, ДГ: Дати голови, ПГ: Примљени голови, ГР: Гол разлика, Б: Бодови

21 гол

Иван Марковић (ЈАВОР МАТИС)

19 голова

Никола Петковић (ЈАВОР МАТИС)

17 голова

Ненад Лукић (ТСЦ)

14 голова

Владимир Силађи (ТСЦ)

12 голова

Лазар Милошев (БУДУЋНОСТ)

11 голова

Младен Ковачевић (БЕЧЕЈ 1918) Дејан Милићевић (ТСЦ)

10 голова

Дејан Видић (ЗЛАТИБОР)

9 голова

Ђорђе Радовановић (БЕЖАНИЈА) Никола Трипковић (БОРАЦ) Душан Стоиљковић (ИНЂИЈА)

7 голова

Крста Ђорђевић (ОФК ЖАРКОВО) Миле Вујасин (РАДНИЧКИ 1923) Марко Рајић (ОФК ЖАРКОВО) Младен Галић (ТСЦ) Игор Савић (МЕТАЛАЦ) Лазар ТуфегдЖић (СИНЂЕЛИЋ) Бадара Бађи (ИНЂИЈА) Иевгении Коваленко (ОФК ЖАРКОВО)

6 голова

Стефан Илић (МЕТАЛАЦ) Ивица Јовановић (ТРАЈАЛ) Ђорђе Максимовић (РАДНИЧКИ 1923)

5 голова

Александар Десанчић (БЕЖАНИЈА) Ђурађ Добријевић (БУДУЋНОСТ) Немања Милисављевић (ТРАЈАЛ) Стефан Ђурић (МЕТАЛАЦ) Јован Кокир (ТЕЛЕОПТИК) Владимир Ћировић (ЗЛАТИБОР) Владимир Бранковић (ТСЦ) Немања Ивановић (СИНЂЕЛИЋ) Немања Здравковић (РАДНИЧКИ 1923) Никола Чумић (МЕТАЛАЦ) Горан Смиљанић (ИНЂИЈА) Александар Катанић (БЕЖАНИЈА) Дино Долмагић (ЈАВОР МАТИС)

4 гола

Филип Арсенијевић (ТСЦ) Саша Томановић (ТСЦ) Владимир Пераловић (СЛОБОДА) Филип Бабић (ТСЦ)

3 гола

Алекса Вујић (СИНЂЕЛИЋ) ОУСМАН МАРОНГ (ТРАЈАЛ) Милош Милисављевић (ТСЦ) Немања Перић (БОРАЦ) Александар Тасић (ЗЛАТИБОР) Немања Анђелковић (ЈАВОР МАТИС) Немања Крстић (МЕТАЛАЦ) Крста Бојић (БЕЖАНИЈА) Василије Ђурић (СИНЂЕЛИЋ) Душко Петковић (ОФК ЖАРКОВО) Ерсан Ровчанин (МЕТАЛАЦ) Марко Рајковић (СЛОБОДА) Милош Крстић (СИНЂЕЛИЋ) Милан Јањић (ИНЂИЈА) Саша Манић (ОФК ЖАРКОВО) Михајло Бањац (ИНЂИЈА) Никола Милошевић (БЕЖАНИЈА) Милош Плавшић (ТСЦ) Милан Јокић (ЗЛАТИБОР) Илија Ердељан (БЕЧЕЈ 1918) Небојша Иванчевић (ИНЂИЈА) Василије Јањић (ОФК БЕОГРАД) Владимир Оташевић (БОРАЦ) Андрија Ратковић (РАДНИЧКИ 1923) Џенан Плојовић (НОВИ ПАЗАР) Милош Врањанин (МЕТАЛАЦ) Филип Ђуровић (ТРАЈАЛ) Стефан Ковачевић (БОРАЦ) Стеван Ковачевић (РАДНИЧКИ 1923) Недељко Пишчевић (ЈАВОР МАТИС)

2 гола

Богдан Миличић (ЗЛАТИБОР) Немања Краговић (БЕЧЕЈ 1918) Лазар Петровић (РАДНИЧКИ 1923) Мехмед Авдић (БЕЧЕЈ 1918) Младен Лукић (ОФК ЖАРКОВО) Александар Драгачевић (ЗЛАТИБОР) Филип Антонијевић (ТЕЛЕОПТИК) Иван Јосовић (ЈАВОР МАТИС) Александар Јешић (МЕТАЛАЦ) Кенан Рагиповић (НОВИ ПАЗАР) Горан Поткозарац (ЗЛАТИБОР) Марко Анђић (МЕТАЛАЦ) Јован Лукић (РАДНИЧКИ 1923) Никола Радмановац (ТРАЈАЛ) Стефан Фићовић (БОРАЦ) Моуегни Мицхаел Валлант (ТРАЈАЛ) Филип Маркишић (РАДНИЧКИ 1923) ИВАН ЦВЕТКОВИЋ (ЈАВОР МАТИС) Норберт Пинтер (ТСЦ) Коста Алексић (БЕЧЕЈ 1918) Филип Чермељ (ТЕЛЕОПТИК) Данило Алексић (ОФК ЖАРКОВО) Марко Јеремић (БЕЖАНИЈА) АМАНИ БОСТАН ХЕРВЕ (ЈАВОР МАТИС) Никола Цуцкић (ЈАВОР МАТИС) Милован Илић (СЛОБОДА) Милош Стојановић (ЗЛАТИБОР) Адмир Кецап (МЕТАЛАЦ) Владимир Петровић (ЗЛАТИБОР) Томислав Тодоровић (РАДНИЧКИ 1923) Филип Обадовић (ЈАВОР МАТИС) Владимир Радочај (БЕЖАНИЈА) Сеад Исламовић (НОВИ ПАЗАР) Милан Илић (РАДНИЧКИ 1923) Урош Весић (ТРАЈАЛ) Ирфан Вусљанин (НОВИ ПАЗАР) Немања Станојев (БЕЧЕЈ 1918) Данко Киковић (ОФК ЖАРКОВО) Стефан Цвијић (БЕЧЕЈ 1918) Никола Новић (ТЕЛЕОПТИК) Стефан Филиповић (БЕЖАНИЈА) Урош Степановић (ТРАЈАЛ) Небојша Бастајић (ИНЂИЈА) Никола Грбовић (МЕТАЛАЦ)

1 гол

Бошко Гузина (ТЕЛЕОПТИК) Ерсан Ровчанин (ТСЦ) Милош Чудић (ОФК ЖАРКОВО) Страхиња Јовановић (ТЕЛЕОПТИК) Немања Бранковић (СИНЂЕЛИЋ) Жарко Јеличић (БУДУЋНОСТ) Страхиња Каришић (ТЕЛЕОПТИК) Марјан Цветковић (БЕЧЕЈ 1918) Никола Гаврић (СЛОБОДА) Амел Лакота (НОВИ ПАЗАР) Борис Милекић (МЕТАЛАЦ) Немања Вукмановић (МЕТАЛАЦ) Јован Влалукин (ТЕЛЕОПТИК) Никола Недељковић (БЕЖАНИЈА) Милош Секулић (СЛОБОДА) Дајан Поњевић (ТСЦ) Ненад Севић (ЈАВОР МАТИС) Немања Обреновић (СЛОБОДА) Филип Матовић (ТЕЛЕОПТИК) Немања Босанчић (ИНЂИЈА) Лука Чермељ (ТЕЛЕОПТИК) Денис Илић (СЛОБОДА) Немања Марковић (ОФК ЖАРКОВО) Вељко Филиповић (БОРАЦ) Давид Кнежевић (БЕЧЕЈ 1918) Стефан Вукадин (МЕТАЛАЦ) Бојан Млађовић (МЕТАЛАЦ) Јован Симић (БУДУЋНОСТ) Суад Маврић (НОВИ ПАЗАР) Марко Симић (СЛОБОДА) Ннаемека Фавоур Ајуру (СЛОБОДА) Марко Деспотовић (БЕЖАНИЈА) Марко Башановић (БЕЖАНИЈА) Александар Ерак (БЕЧЕЈ 1918) Владимир Стојковић (БУДУЋНОСТ) АЛИЈА КРНИЋ (ЈАВОР МАТИС) Стефан Ђурић (СЛОБОДА) Никола Дивац (БЕЖАНИЈА) Александар Милић (НОВИ ПАЗАР) Матија Бабовић (ТЕЛЕОПТИК) Мирослав Маричић (ЈАВОР МАТИС) Танко Ибрахим (БЕЖАНИЈА) Александар Димитрић (РАДНИЧКИ 1923) Иван Петровић (СЛОБОДА) Стефан Секулић (БЕЧЕЈ 1918) Миленко Гарић (ОФК ЖАРКОВО) Марко Колаковић (ЈАВОР МАТИС) Саша Филиповић (БУДУЋНОСТ) Милан Ђокић (ЗЛАТИБОР) Славољуб Дабижљевић (БЕЧЕЈ 1918) Никола Лазовић (СЛОБОДА) Алекса Тодоровић (РАДНИЧКИ 1923) Коста Дражић (БЕЧЕЈ 1918) Дејан Рахић (БЕЧЕЈ 1918) Дино Шарац (НОВИ ПАЗАР) Срђан Димитров (ИНЂИЈА) Стефан Матијевић (СИНЂЕЛИЋ) Марко Вучетић (БЕЖАНИЈА) Бошко Враштановић (ИНЂИЈА) Дејан Кораксић (МЕТАЛАЦ) Вељко Богићевић (БОРАЦ) Душан Кувељић (БОРАЦ) Марко Радивојевић (ТРАЈАЛ) Милош Шака (ОФК ЖАРКОВО) Марко Килибарда (ТРАЈАЛ) Милан Милановић (ЗЛАТИБОР) Лазар Вујанић (ТЕЛЕОПТИК) Никола Богдановски (БЕЖАНИЈА) Чедомир Томчић (БЕЧЕЈ 1918) Стеван Радуловић (ЗЛАТИБОР) Милош Ђорђевић (СИНЂЕЛИЋ) Филип Минић (ТЕЛЕОПТИК) Бобан Ђерић (ЈАВОР МАТИС) Милош Стојановић (БЕЖАНИЈА) Иван Рогач (ИНЂИЈА) Филип Воротовић (ТЕЛЕОПТИК) Зоран Михаиловић (ОФК ЖАРКОВО) Стефан Илић (ТЕЛЕОПТИК) Немања Лазић (БЕЧЕЈ 1918) Петар Павловић (БЕЖАНИЈА) Бранислав Томић (МЕТАЛАЦ) Стеван Луковић (БУДУЋНОСТ)