Лига

Кадетска лига Србије 20/21

04.10.2020 14:00
Шабац
/
/
/
/
03.10.2020 11:00
Земун
/
/
/
/
03.10.2020 14:00
Лучани
/
/
/
/
04.10.2020 11:00
Суботица
/
/
/
/
03.10.2020 11:00
Београд
/
/
/
/
03.10.2020 14:00
Београд
/
/
/
/
03.10.2020 13:30
Београд
/
/
/
/
04.10.2020 13:00
Ниш
/
/
/
/
04.10.2020 12:00
Београд
/
/
/
/
04.10.2020 11:00
Ветерник
/
/
/
/
01.08.2020 11:00
Београд
11
0
3
0
02.08.2020 17:00
Београд
3
1
0
1
02.08.2020 15:30
Београд
2
0
2
0
01.08.2020 17:00
Ниш
1
2
1
2
02.08.2020 17:30
Земун
6
0
3
0
02.08.2020 11:00
Ветерник
3
1
1
0
02.08.2020 17:30
Земун
1
1
0
0
01.08.2020 17:00
Краљево
6
0
3
0
01.08.2020 17:00
Нови Београд
6
2
3
1
02.08.2020 13:00
Крушевац
1
1
0
1
08.08.2020 11:00
Шабац
1
1
0
0
08.08.2020 11:00
Крагујевац
1
2
0
1
08.08.2020 15:30
Београд
2
5
0
2
08.08.2020 17:00
Ниш
1
2
1
0
08.08.2020 10:00
Вршац
0
8
0
2
08.08.2020 12:30
Београд
1
1
0
1
08.08.2020 10:00
Земун
2
1
1
1
08.08.2020 13:00
Лучани
3
0
3
0
08.08.2020 11:00
Суботица
1
2
0
1
08.08.2020 10:00
Београд
0
2
0
0
12.08.2020 11:00
Београд
4
0
3
0
12.08.2020 10:00
Београд
2
0
1
0
12.08.2020 14:00
Ниш
3
2
1
1
12.08.2020 17:30
Земун
2
1
1
0
12.08.2020 11:00
Ветерник
3
0
0
0
12.08.2020 18:00
Земун
4
0
1
0
12.08.2020 17:00
Краљево
2
0
1
0
12.08.2020 13:00
Нови Београд
3
0
1
0
12.08.2020 13:00
Крушевац
3
0
1
0
12.08.2020 17:00
Бачка Топола
2
0
0
0
15.08.2020 11:00
Шабац
2
2
0
1
16.08.2020 15:30
Београд
2
1
0
0
16.08.2020 17:30
Ниш
0
2
0
2
16.08.2020 17:30
Вршац
0
2
0
1
16.08.2020 12:30
Београд
0
0
0
0
16.08.2020 10:00
Земун
0
0
0
0
15.08.2020 13:00
Лучани
3
4
1
3
16.08.2020 17:00
Суботица
0
1
0
1
16.08.2020 14:00
Београд
5
0
3
0
15.08.2020 10:00
Београд
0
0
0
0
22.08.2020 11:00
Београд
9
0
4
0
23.08.2020 10:00
Ниш
0
4
0
0
22.08.2020 17:30
Земун
1
2
1
0
22.08.2020 11:00
Ветерник
4
2
3
0
22.08.2020 17:30
Земун
5
0
3
0
22.08.2020 17:00
Краљево
5
2
2
1
22.08.2020 13:00
Нови Београд
3
1
1
1
22.08.2020 13:00
Крушевац
2
0
2
0
22.08.2020 17:00
Бачка Топола
4
4
1
1
22.08.2020 11:00
Крагујевац
6
0
2
0
26.08.2020 17:00
Шабац
2
1
0
0
27.08.2020 17:00
Ниш
3
1
3
0
26.08.2020 10:00
Вршац
5
2
4
1
26.08.2020 17:30
Београд
3
2
1
2
26.08.2020 14:00
Земун
0
1
0
1
26.08.2020 13:00
Лучани
4
0
3
0
26.08.2020 15:30
Суботица
0
4
0
2
26.08.2020 15:00
Београд
1
4
1
2
26.08.2020 10:00
Београд
3
1
1
0
26.08.2020 15:00
Београд
4
0
3
0
30.08.2020 13:00
Ниш
0
0
0
0
30.08.2020 17:30
Земун
1
4
0
3
30.08.2020 11:00
Ветерник
3
1
0
1
30.08.2020 17:30
Земун
2
0
1
0
29.08.2020 11:00
Краљево
2
1
2
0
30.08.2020 13:30
Нови Београд
1
2
0
1
30.08.2020 13:00
Крушевац
1
3
1
2
29.08.2020 15:30
Бачка Топола
5
6
1
5
30.08.2020 12:00
Крагујевац
0
1
0
0
30.08.2020 17:00
Београд
3
1
2
0
05.09.2020 16:30
Шабац
3
0
1
0
06.09.2020 17:00
Вршац
1
2
1
1
05.09.2020 13:30
Београд
2
0
0
0
05.09.2020 17:00
Земун
2
2
2
2
06.09.2020 13:00
Лучани
0
1
0
0
06.09.2020 15:00
Суботица
3
0
2
0
04.09.2020 17:00
Београд
4
0
2
0
05.09.2020 10:00
Београд
2
2
2
1
05.09.2020 15:00
Београд
4
2
1
1
06.09.2020 13:30
Ниш
2
1
0
0
12.09.2020 11:00
Београд
3
0
0
0
11.09.2020 13:00
Ветерник
4
0
3
0
11.09.2020 17:00
Земун
2
0
1
0
11.09.2020 17:00
Краљево
2
2
1
2
11.09.2020 10:00
Нови Београд
1
2
0
1
13.09.2020 12:00
Крушевац
0
2
0
0
13.09.2020 11:00
Бачка Топола
2
2
1
1
11.09.2020 11:00
Крагујевац
1
3
0
0
11.09.2020 10:30
Београд
0
2
0
1
13.09.2020 16:00
Ниш
2
1
1
1
20.09.2020 15:30
Шабац
1
2
1
1
19.09.2020 14:30
Београд
1
1
0
1
19.09.2020 17:00
Земун
1
0
1
0
19.09.2020 11:00
Лучани
1
0
0
0
19.09.2020 10:00
Суботица
4
1
3
1
20.09.2020 15:00
Београд
3
0
1
0
19.09.2020 10:00
Београд
7
0
3
0
20.09.2020 16:30
Београд
4
2
2
2
20.09.2020 14:00
Ниш
0
4
0
2
20.09.2020 11:15
Београд
1
1
0
1
27.09.2020 11:00
Ветерник
6
0
1
0
27.09.2020 16:00
Земун
1
1
0
1
26.09.2020 16:00
Краљево
0
1
0
0
26.09.2020 13:30
Нови Београд
1
1
0
1
27.09.2020 13:00
Крушевац
0
5
0
2
26.09.2020 11:00
Бачка Топола
2
7
1
5
26.09.2020 11:00
Крагујевац
2
0
1
0
26.09.2020 13:30
Београд
1
1
1
1
26.09.2020 16:00
Ниш
3
0
0
0
26.09.2020 11:00
Вршац
1
3
1
2
04.10.2020 14:00
Шабац
/
/
/
/
03.10.2020 11:00
Земун
/
/
/
/
03.10.2020 14:00
Лучани
/
/
/
/
04.10.2020 11:00
Суботица
/
/
/
/
03.10.2020 11:00
Београд
/
/
/
/
03.10.2020 14:00
Београд
/
/
/
/
03.10.2020 13:30
Београд
/
/
/
/
04.10.2020 13:00
Ниш
/
/
/
/
04.10.2020 12:00
Београд
/
/
/
/
04.10.2020 11:00
Ветерник
/
/
/
/
10.10.2020
Земун
/
/
/
/
10.10.2020
Краљево
/
/
/
/
10.10.2020
Нови Београд
/
/
/
/
10.10.2020
Крушевац
/
/
/
/
10.10.2020
Бачка Топола
/
/
/
/
10.10.2020
Крагујевац
/
/
/
/
10.10.2020
Ниш
/
/
/
/
10.10.2020
Вршац
/
/
/
/
10.10.2020
Београд
/
/
/
/
17.10.2020
Шабац
/
/
/
/
17.10.2020
Лучани
/
/
/
/
17.10.2020
Суботица
/
/
/
/
17.10.2020
Београд
/
/
/
/
17.10.2020
Београд
/
/
/
/
17.10.2020
Ниш
/
/
/
/
17.10.2020
Земун
/
/
/
/
17.10.2020
Ветерник
/
/
/
/
17.10.2020
Земун
/
/
/
/
24.10.2020
Краљево
/
/
/
/
24.10.2020
Нови Београд
/
/
/
/
24.10.2020
Крушевац
/
/
/
/
24.10.2020
Бачка Топола
/
/
/
/
24.10.2020
Крагујевац
/
/
/
/
24.10.2020
Вршац
/
/
/
/
24.10.2020
Београд
/
/
/
/
24.10.2020
Земун
/
/
/
/
28.10.2020
Шабац
/
/
/
/
28.10.2020
Суботица
/
/
/
/
28.10.2020
Београд
/
/
/
/
28.10.2020
Београд
/
/
/
/
28.10.2020
Београд
/
/
/
/
28.10.2020
Земун
/
/
/
/
28.10.2020
Ветерник
/
/
/
/
28.10.2020
Земун
/
/
/
/
28.10.2020
Краљево
/
/
/
/
31.10.2020
Нови Београд
/
/
/
/
31.10.2020
Крушевац
/
/
/
/
31.10.2020
Бачка Топола
/
/
/
/
31.10.2020
Крагујевац
/
/
/
/
31.10.2020
Београд
/
/
/
/
31.10.2020
Ниш
/
/
/
/
31.10.2020
Вршац
/
/
/
/
31.10.2020
Београд
/
/
/
/
31.10.2020
Земун
/
/
/
/
31.10.2020
Лучани
/
/
/
/
07.11.2020
Шабац
/
/
/
/
07.11.2020
Београд
/
/
/
/
07.11.2020
Београд
/
/
/
/
07.11.2020
Београд
/
/
/
/
07.11.2020
Ниш
/
/
/
/
07.11.2020
Земун
/
/
/
/
07.11.2020
Ветерник
/
/
/
/
07.11.2020
Земун
/
/
/
/
07.11.2020
Краљево
/
/
/
/
07.11.2020
Нови Београд
/
/
/
/
14.11.2020
Крушевац
/
/
/
/
14.11.2020
Бачка Топола
/
/
/
/
14.11.2020
Крагујевац
/
/
/
/
14.11.2020
Београд
/
/
/
/
14.11.2020
Ниш
/
/
/
/
14.11.2020
Вршац
/
/
/
/
14.11.2020
Београд
/
/
/
/
14.11.2020
Лучани
/
/
/
/
14.11.2020
Суботица
/
/
/
/
21.11.2020
Шабац
/
/
/
/
21.11.2020
Суботица
/
/
/
/
21.11.2020
Лучани
/
/
/
/
21.11.2020
Земун
/
/
/
/
21.11.2020
Београд
/
/
/
/
21.11.2020
Вршац
/
/
/
/
21.11.2020
Ниш
/
/
/
/
21.11.2020
Београд
/
/
/
/
21.11.2020
Крагујевац
/
/
/
/
21.11.2020
Бачка Топола
/
/
/
/
28.11.2020
Бачка Топола
/
/
/
/
28.11.2020
Крушевац
/
/
/
/
28.11.2020
Нови Београд
/
/
/
/
28.11.2020
Краљево
/
/
/
/
28.11.2020
Земун
/
/
/
/
28.11.2020
Ветерник
/
/
/
/
28.11.2020
Земун
/
/
/
/
28.11.2020
Ниш
/
/
/
/
28.11.2020
Београд
/
/
/
/
28.11.2020
Београд
/
/
/
/
05.12.2020
Шабац
/
/
/
/
05.12.2020
Београд
/
/
/
/
05.12.2020
Суботица
/
/
/
/
05.12.2020
Лучани
/
/
/
/
05.12.2020
Земун
/
/
/
/
05.12.2020
Београд
/
/
/
/
05.12.2020
Вршац
/
/
/
/
05.12.2020
Ниш
/
/
/
/
05.12.2020
Београд
/
/
/
/
05.12.2020
Крагујевац
/
/
/
/
06.03.2021
Крагујевац
/
/
/
/
06.03.2021
Бачка Топола
/
/
/
/
06.03.2021
Крушевац
/
/
/
/
06.03.2021
Нови Београд
/
/
/
/
06.03.2021
Краљево
/
/
/
/
06.03.2021
Земун
/
/
/
/
06.03.2021
Ветерник
/
/
/
/
06.03.2021
Земун
/
/
/
/
14.03.2021
Шабац
/
/
/
/
14.03.2021
Београд
/
/
/
/
14.03.2021
Београд
/
/
/
/
14.03.2021
Суботица
/
/
/
/
14.03.2021
Лучани
/
/
/
/
14.03.2021
Земун
/
/
/
/
14.03.2021
Београд
/
/
/
/
14.03.2021
Вршац
/
/
/
/
14.03.2021
Ниш
/
/
/
/
14.03.2021
Београд
/
/
/
/
20.03.2021
Београд
/
/
/
/
20.03.2021
Крагујевац
/
/
/
/
20.03.2021
Бачка Топола
/
/
/
/
20.03.2021
Крушевац
/
/
/
/
20.03.2021
Нови Београд
/
/
/
/
20.03.2021
Краљево
/
/
/
/
20.03.2021
Земун
/
/
/
/
20.03.2021
Ветерник
/
/
/
/
20.03.2021
Земун
/
/
/
/
03.04.2021
Шабац
/
/
/
/
03.04.2021
Београд
/
/
/
/
03.04.2021
Београд
/
/
/
/
03.04.2021
Београд
/
/
/
/
03.04.2021
Суботица
/
/
/
/
03.04.2021
Лучани
/
/
/
/
03.04.2021
Земун
/
/
/
/
03.04.2021
Београд
/
/
/
/
03.04.2021
Вршац
/
/
/
/
10.04.2021
Ниш
/
/
/
/
10.04.2021
Београд
/
/
/
/
10.04.2021
Крагујевац
/
/
/
/
10.04.2021
Бачка Топола
/
/
/
/
10.04.2021
Крушевац
/
/
/
/
10.04.2021
Нови Београд
/
/
/
/
10.04.2021
Краљево
/
/
/
/
10.04.2021
Земун
/
/
/
/
10.04.2021
Ветерник
/
/
/
/
10.04.2021
Земун
/
/
/
/
14.04.2021
Шабац
/
/
/
/
14.04.2021
Ниш
/
/
/
/
14.04.2021
Београд
/
/
/
/
14.04.2021
Београд
/
/
/
/
14.04.2021
Београд
/
/
/
/
14.04.2021
Суботица
/
/
/
/
14.04.2021
Лучани
/
/
/
/
14.04.2021
Земун
/
/
/
/
14.04.2021
Београд
/
/
/
/
14.04.2021
Вршац
/
/
/
/
17.04.2021
Вршац
/
/
/
/
17.04.2021
Ниш
/
/
/
/
17.04.2021
Београд
/
/
/
/
17.04.2021
Крагујевац
/
/
/
/
17.04.2021
Бачка Топола
/
/
/
/
17.04.2021
Крушевац
/
/
/
/
17.04.2021
Нови Београд
/
/
/
/
17.04.2021
Краљево
/
/
/
/
17.04.2021
Земун
/
/
/
/
17.04.2021
Ветерник
/
/
/
/
24.04.2021
Шабац
/
/
/
/
24.04.2021
Земун
/
/
/
/
24.04.2021
Ниш
/
/
/
/
24.04.2021
Београд
/
/
/
/
24.04.2021
Београд
/
/
/
/
24.04.2021
Београд
/
/
/
/
24.04.2021
Суботица
/
/
/
/
24.04.2021
Лучани
/
/
/
/
24.04.2021
Земун
/
/
/
/
24.04.2021
Београд
/
/
/
/
28.04.2021
Београд
/
/
/
/
28.04.2021
Вршац
/
/
/
/
28.04.2021
Ниш
/
/
/
/
28.04.2021
Београд
/
/
/
/
28.04.2021
Крагујевац
/
/
/
/
28.04.2021
Бачка Топола
/
/
/
/
28.04.2021
Крушевац
/
/
/
/
28.04.2021
Нови Београд
/
/
/
/
28.04.2021
Краљево
/
/
/
/
28.04.2021
Земун
/
/
/
/
01.05.2021
Шабац
/
/
/
/
01.05.2021
Ветерник
/
/
/
/
01.05.2021
Земун
/
/
/
/
01.05.2021
Ниш
/
/
/
/
01.05.2021
Београд
/
/
/
/
01.05.2021
Београд
/
/
/
/
01.05.2021
Суботица
/
/
/
/
01.05.2021
Лучани
/
/
/
/
01.05.2021
Земун
/
/
/
/
05.05.2021
Земун
/
/
/
/
05.05.2021
Београд
/
/
/
/
05.05.2021
Вршац
/
/
/
/
05.05.2021
Крагујевац
/
/
/
/
05.05.2021
Бачка Топола
/
/
/
/
05.05.2021
Крушевац
/
/
/
/
05.05.2021
Нови Београд
/
/
/
/
05.05.2021
Краљево
/
/
/
/
08.05.2021
Шабац
/
/
/
/
08.05.2021
Земун
/
/
/
/
08.05.2021
Ветерник
/
/
/
/
08.05.2021
Земун
/
/
/
/
08.05.2021
Ниш
/
/
/
/
08.05.2021
Београд
/
/
/
/
08.05.2021
Београд
/
/
/
/
08.05.2021
Суботица
/
/
/
/
08.05.2021
Лучани
/
/
/
/
15.05.2021
Лучани
/
/
/
/
15.05.2021
Земун
/
/
/
/
15.05.2021
Београд
/
/
/
/
15.05.2021
Вршац
/
/
/
/
15.05.2021
Београд
/
/
/
/
15.05.2021
Крагујевац
/
/
/
/
15.05.2021
Бачка Топола
/
/
/
/
15.05.2021
Крушевац
/
/
/
/
15.05.2021
Нови Београд
/
/
/
/
19.05.2021
Шабац
/
/
/
/
19.05.2021
Краљево
/
/
/
/
19.05.2021
Земун
/
/
/
/
19.05.2021
Ветерник
/
/
/
/
19.05.2021
Земун
/
/
/
/
19.05.2021
Ниш
/
/
/
/
19.05.2021
Београд
/
/
/
/
19.05.2021
Београд
/
/
/
/
19.05.2021
Београд
/
/
/
/
19.05.2021
Суботица
/
/
/
/
22.05.2021
Суботица
/
/
/
/
22.05.2021
Лучани
/
/
/
/
22.05.2021
Београд
/
/
/
/
22.05.2021
Вршац
/
/
/
/
22.05.2021
Ниш
/
/
/
/
22.05.2021
Београд
/
/
/
/
22.05.2021
Крагујевац
/
/
/
/
22.05.2021
Бачка Топола
/
/
/
/
22.05.2021
Крушевац
/
/
/
/
29.05.2021
Шабац
/
/
/
/
29.05.2021
Нови Београд
/
/
/
/
29.05.2021
Краљево
/
/
/
/
29.05.2021
Земун
/
/
/
/
29.05.2021
Ветерник
/
/
/
/
29.05.2021
Земун
/
/
/
/
29.05.2021
Ниш
/
/
/
/
29.05.2021
Београд
/
/
/
/
29.05.2021
Београд
/
/
/
/
29.05.2021
Београд
/
/
/
/
П Назив клуба ОУ БП БH БИ ДГ ПГ ГР Б
1.ЧУКАРИЧКИ ДОО118213292326
2.ВОЈВОДИНА1182135142126
3.ПАРТИЗАН117403342925
4.ЦРВЕНА ЗВЕЗДА117313392424
5.РФК ГРАФИЧАР1170435142121
6.БРОДАРАЦ116142320319
7.РАД115331923-418
8.КИКЕР115242119217
9.ТЕЛЕОПТИК115241518-317
10.НАПРЕДАК115151418-416
11.ЗЕМУН114251916314
12.МЛАДОСТ114251718-114
13.РЕАЛ НИШ113351621-512
14.ИНТЕРНАЦИОНАЛ113171129-1810
15.РАДНИЧКИ11317729-2210
16.СПАРТАК113081622-69
17.ОФК ВРШАЦ113081227-159
18.МАЧВА11236939-309
19.ТСЦ111552334-118
20.АПОЛОН 4112181522-77
П: Позиција, ОУ: Одигране утакмице, БП: Број победа, БH: Број нерешених, БИ: Број изгубљених, ДГ: Дати голови, ПГ: Примљени голови, ГР: Гол разлика, Б: Бодови

16 голова

Александар Кахвић (РФК ГРАФИЧАР)

13 голова

Самед Баждар (ПАРТИЗАН)

12 голова

Алекса Прерадов (ТСЦ)

11 голова

Михаило Ивановић (ВОЈВОДИНА)

9 голова

Јанко Јевремовић (ПАРТИЗАН) Вук Лопушина (ЗЕМУН)

8 голова

Немања Петровић (РАД) Давор Ракић (ЦРВЕНА ЗВЕЗДА) Кадир Пепић (БРОДАРАЦ)

7 голова

Вељко Ерић (ВОЈВОДИНА) Лука Лабан (НАПРЕДАК) Марко Величковић (РЕАЛ НИШ)

6 голова

Лукијан Абаџија (ВОЈВОДИНА) Страхиња Стојановић (МЛАДОСТ) Никола Лукић (ТЕЛЕОПТИК) Михајло Спасојевић (ЧУКАРИЧКИ ДОО) Димитрије Табаковић (БРОДАРАЦ)

5 голова

Јован Мијатовић (ЦРВЕНА ЗВЕЗДА) Страхиња Борисављевић (ЧУКАРИЧКИ ДОО) Мирко Николашевић (ЦРВЕНА ЗВЕЗДА) Стефан Симин (СПАРТАК) Лазар Милетић (КИКЕР) Никола Маринковић (КИКЕР)

4 гола

Лазар Врекић (ЧУКАРИЧКИ ДОО) Ђорђе Главинић (ОФК ВРШАЦ) Урош Миладиновић (ЧУКАРИЧКИ ДОО) Игњат Брајић (РФК ГРАФИЧАР) Милош Бисенић (РЕАЛ НИШ) Лука Бошковић (РФК ГРАФИЧАР) Павле Огњеновић (РФК ГРАФИЧАР) Вељко Влашковић (АПОЛОН 4) Милош Маљукан (СПАРТАК) Никола Спасић (РЕАЛ НИШ) Урош Мрдаковић (ЧУКАРИЧКИ ДОО)

3 гола

Енсар Брахић (ТЕЛЕОПТИК) Урош Пауновић (ВОЈВОДИНА) Јован Стублинчевић (БРОДАРАЦ) Лазар Миладиновић (ЗЕМУН) Михајло Чупић (ОФК ВРШАЦ) Борис Цветковић (ПАРТИЗАН) Марко Пеливановић (МЛАДОСТ) Милош Столић (АПОЛОН 4) Јован Шљивић (ЦРВЕНА ЗВЕЗДА) Александар Мартић (ЧУКАРИЧКИ ДОО) Немања Симовић (КИКЕР) Вук Шуман (МАЧВА) Вељко Радовановић (МАЧВА) Урош Николић (ЗЕМУН) Момчило Свилар (ТСЦ) АДМИР АДЕМИ (ЗЕМУН) Стефан Мелентијевић (РФК ГРАФИЧАР) Лука Бургић (РАДНИЧКИ)

2 гола

Стефан Миладиновић (ЦРВЕНА ЗВЕЗДА) Вељко Милин (РАД) Лука Дробњак (ВОЈВОДИНА) Вања Копуновић (СПАРТАК) Марко Станковић (ЧУКАРИЧКИ ДОО) Никола Милић (РАД) Петар Богдановић (МЛАДОСТ) Данило Петковић (ОФК ВРШАЦ) Никола Миличић (КИКЕР) Лазар Златановић (МЛАДОСТ) Вељко Спасојевић (БРОДАРАЦ) Веско Шћеповић (ТСЦ) Ерик Холо Нађ (ТСЦ) Вељко Угриновић (ИНТЕРНАЦИОНАЛ) Ђорђе Гордић (МЛАДОСТ) Стефан Јанковић (СПАРТАК) Лука Николић (РАД) Владислав Голдин (РФК ГРАФИЧАР) Урош Чејић (ОФК ВРШАЦ) Стефан Лековић (ЦРВЕНА ЗВЕЗДА) Матеја Бубањ (ЦРВЕНА ЗВЕЗДА) Душан Смољан (ИНТЕРНАЦИОНАЛ) Давид Милићевић (НАПРЕДАК) Војин Серафимовић (ЧУКАРИЧКИ ДОО) Данило Бојовић (КИКЕР) Ђорђе Биберџић (АПОЛОН 4)

1 гол

Младен Јовановић (МАЧВА) Димитрије Аћимовић (ПАРТИЗАН) Никола Крстић (РАД) Милош Поповић (ВОЈВОДИНА) Павле Јанковић (РАДНИЧКИ) Матија Лекић (ИНТЕРНАЦИОНАЛ) Синиша Тањга (ВОЈВОДИНА) Коста Веселиновић (РФК ГРАФИЧАР) Михаило Марковић (РАД) Лука Танасијевић (АПОЛОН 4) Алекса Ћелић (ТЕЛЕОПТИК) Ратко Николић (ИНТЕРНАЦИОНАЛ) Марко Амановић (ТЕЛЕОПТИК) Саша Кнежевић (ТЕЛЕОПТИК) Богдан Вељић (ПАРТИЗАН) Борис Матић (РФК ГРАФИЧАР) Матеја Стјепановић (ПАРТИЗАН) Лука Ђокић (МАЧВА) Андреј Рупар (РАД) Матија Стојановић (ПАРТИЗАН) Вељко Радовановић (РАД) Вељко Чарапић (РАДНИЧКИ) Леонтије Васић (ТЕЛЕОПТИК) Бојан Ковачевић (ЧУКАРИЧКИ ДОО) Стефан Костић (ЗЕМУН) Михајло Милосавић (ПАРТИЗАН) Матија Глушчевић (РФК ГРАФИЧАР) Халид Муса (ИНТЕРНАЦИОНАЛ) Алексеј Вукичевић (ЦРВЕНА ЗВЕЗДА) Милан Мајсторовић (ВОЈВОДИНА) Борис Огњановић (АПОЛОН 4) Михајло Исаиловић (ПАРТИЗАН) Алекса Јовановић (РФК ГРАФИЧАР) немања Видојевић (ЦРВЕНА ЗВЕЗДА) Лука Лакићевић (АПОЛОН 4) Лука Видовић (БРОДАРАЦ) Милош Дивац (МЛАДОСТ) Дејан Крстић (ИНТЕРНАЦИОНАЛ) ЂОРЂЕ КОТЛАЈИЋ (НАПРЕДАК) Андреј Костић (АПОЛОН 4) Михајло Лакић (СПАРТАК) Никола Зечевић (КИКЕР) Огњен Мимовић (РФК ГРАФИЧАР) Александар Стевановић (РАД) Лука Сердар (ПАРТИЗАН) Марио Крунц (ТСЦ) Никола Михајловић (КИКЕР) Михајло Макивић (МАЧВА) Огњен Милићевић (ОФК ВРШАЦ) Вукашин Клашња (КИКЕР) Милорад Бекић (СПАРТАК) Алекса Угреновић (КИКЕР) Немања Милетић (ТСЦ) Дејан Рајевић (АПОЛОН 4) Матеја Тошић (АПОЛОН 4) Стефан Николић (ПАРТИЗАН) Милош Савић (НАПРЕДАК) Данило Стаменковић (ТЕЛЕОПТИК) Вукашин Стојановић (РАДНИЧКИ) Урош Станар (ИНТЕРНАЦИОНАЛ) Марко Перишић (ТСЦ) Филип Грбић (ИНТЕРНАЦИОНАЛ) Стефан Игњатовић (БРОДАРАЦ) Марко Вујетић (БРОДАРАЦ) Немања Тодоровић (РАДНИЧКИ) Керим Куртановић (ИНТЕРНАЦИОНАЛ) Хамза Броња (СПАРТАК) Алекса Ивковић (НАПРЕДАК) Никола Пуношевац (НАПРЕДАК) Немања Благојевић (ЧУКАРИЧКИ ДОО) Угљеша Николић (РЕАЛ НИШ) Лазар Косовац (ТСЦ) АЛЕКСА ГАГИЋ (ВОЈВОДИНА) Павле Јоковић (ТЕЛЕОПТИК) Вања Апостоловски (ВОЈВОДИНА)