Лига

Кадетска лига Србије 20/21

14.04.2021 13:00
Павлиш
4
2
1
2
15.04.2021 13:00
Ниш
2
0
1
0
15.04.2021 16:00
Београд
0
2
0
0
14.04.2021 11:00
Крагујевац
1
4
0
1
14.04.2021 17:00
Бачка Топола
1
0
0
0
14.04.2021 11:00
Крушевац
3
1
2
0
14.04.2021 13:00
Нови Београд
4
3
3
0
21.04.2021
Краљево
/
/
/
/
13.04.2021 16:00
Земун
5
1
4
0
14.04.2021 11:00
Ветерник
2
0
1
0
01.08.2020 11:00
Београд
11
0
3
0
02.08.2020 17:00
Београд
3
1
0
1
02.08.2020 15:30
Београд
2
0
2
0
01.08.2020 17:00
Ниш
1
2
1
2
02.08.2020 17:30
Земун
6
0
3
0
02.08.2020 11:00
Ветерник
3
1
1
0
02.08.2020 17:30
Земун
1
1
0
0
01.08.2020 17:00
Краљево
6
0
3
0
01.08.2020 17:00
Нови Београд
6
2
3
1
02.08.2020 13:00
Крушевац
1
1
0
1
08.08.2020 11:00
Шабац
1
1
0
0
08.08.2020 11:00
Крагујевац
1
2
0
1
08.08.2020 15:30
Београд
2
5
0
2
08.08.2020 17:00
Ниш
1
2
1
0
08.08.2020 10:00
Вршац
0
8
0
2
08.08.2020 12:30
Београд
1
1
0
1
08.08.2020 10:00
Земун
2
1
1
1
08.08.2020 13:00
Лучани
3
0
3
0
08.08.2020 11:00
Суботица
1
2
0
1
08.08.2020 10:00
Београд
0
2
0
0
12.08.2020 11:00
Београд
4
0
3
0
12.08.2020 10:00
Београд
2
0
1
0
12.08.2020 14:00
Ниш
3
2
1
1
12.08.2020 17:30
Земун
2
1
1
0
12.08.2020 11:00
Ветерник
3
0
0
0
12.08.2020 18:00
Земун
4
0
1
0
12.08.2020 17:00
Краљево
2
0
1
0
12.08.2020 13:00
Нови Београд
3
0
1
0
12.08.2020 13:00
Крушевац
3
0
1
0
12.08.2020 17:00
Бачка Топола
2
0
0
0
15.08.2020 11:00
Шабац
2
2
0
1
16.08.2020 15:30
Београд
2
1
0
0
16.08.2020 17:30
Ниш
0
2
0
2
16.08.2020 17:30
Вршац
0
2
0
1
16.08.2020 12:30
Београд
0
0
0
0
16.08.2020 10:00
Земун
0
0
0
0
15.08.2020 13:00
Лучани
3
4
1
3
16.08.2020 17:00
Суботица
0
1
0
1
16.08.2020 14:00
Београд
5
0
3
0
15.08.2020 10:00
Београд
0
0
0
0
22.08.2020 11:00
Београд
9
0
4
0
23.08.2020 10:00
Ниш
0
4
0
0
22.08.2020 17:30
Земун
1
2
1
0
22.08.2020 11:00
Ветерник
4
2
3
0
22.08.2020 17:30
Земун
5
0
3
0
22.08.2020 17:00
Краљево
5
2
2
1
22.08.2020 13:00
Нови Београд
3
1
1
1
22.08.2020 13:00
Крушевац
2
0
2
0
22.08.2020 17:00
Бачка Топола
4
4
1
1
22.08.2020 11:00
Крагујевац
6
0
2
0
26.08.2020 17:00
Шабац
2
1
0
0
27.08.2020 17:00
Ниш
3
1
3
0
26.08.2020 10:00
Вршац
5
2
4
1
26.08.2020 17:30
Београд
3
2
1
2
26.08.2020 14:00
Земун
0
1
0
1
26.08.2020 13:00
Лучани
4
0
3
0
26.08.2020 15:30
Суботица
0
4
0
2
26.08.2020 15:00
Београд
1
4
1
2
26.08.2020 10:00
Београд
3
1
1
0
26.08.2020 15:00
Београд
4
0
3
0
30.08.2020 13:00
Ниш
0
0
0
0
30.08.2020 17:30
Земун
1
4
0
3
30.08.2020 11:00
Ветерник
3
1
0
1
30.08.2020 17:30
Земун
2
0
1
0
29.08.2020 11:00
Краљево
2
1
2
0
30.08.2020 13:30
Нови Београд
1
2
0
1
30.08.2020 13:00
Крушевац
1
3
1
2
29.08.2020 15:30
Бачка Топола
5
6
1
5
30.08.2020 12:00
Крагујевац
0
1
0
0
30.08.2020 17:00
Београд
3
1
2
0
05.09.2020 16:30
Шабац
3
0
1
0
06.09.2020 17:00
Вршац
1
2
1
1
05.09.2020 13:30
Београд
2
0
0
0
05.09.2020 17:00
Земун
2
2
2
2
06.09.2020 13:00
Лучани
0
1
0
0
06.09.2020 15:00
Суботица
3
0
2
0
04.09.2020 17:00
Београд
4
0
2
0
05.09.2020 10:00
Београд
2
2
2
1
05.09.2020 15:00
Београд
4
2
1
1
06.09.2020 13:30
Ниш
2
1
0
0
12.09.2020 11:00
Београд
3
0
0
0
11.09.2020 13:00
Ветерник
4
0
3
0
11.09.2020 17:00
Земун
2
0
1
0
11.09.2020 17:00
Краљево
2
2
1
2
11.09.2020 10:00
Нови Београд
1
2
0
1
13.09.2020 12:00
Крушевац
0
2
0
0
13.09.2020 11:00
Бачка Топола
2
2
1
1
11.09.2020 11:00
Крагујевац
1
3
0
0
11.09.2020 10:30
Београд
0
2
0
1
13.09.2020 16:00
Ниш
2
1
1
1
20.09.2020 15:30
Шабац
1
2
1
1
19.09.2020 14:30
Београд
1
1
0
1
19.09.2020 17:00
Земун
1
0
1
0
19.09.2020 11:00
Лучани
1
0
0
0
19.09.2020 10:00
Суботица
4
1
3
1
20.09.2020 15:00
Београд
3
0
1
0
19.09.2020 10:00
Београд
7
0
3
0
20.09.2020 16:30
Београд
4
2
2
2
20.09.2020 14:00
Ниш
0
4
0
2
20.09.2020 11:15
Београд
1
1
0
1
27.09.2020 11:00
Ветерник
6
0
1
0
27.09.2020 16:00
Земун
1
1
0
1
26.09.2020 16:00
Краљево
0
1
0
0
26.09.2020 13:30
Нови Београд
1
1
0
1
27.09.2020 13:00
Крушевац
0
5
0
2
26.09.2020 11:00
Бачка Топола
2
7
1
5
26.09.2020 11:00
Крагујевац
2
0
1
0
26.09.2020 13:30
Београд
1
1
1
1
26.09.2020 16:00
Ниш
3
0
0
0
26.09.2020 11:00
Вршац
1
3
1
2
04.10.2020 14:00
Шабац
1
4
0
1
03.10.2020 11:00
Земун
5
3
1
0
03.10.2020 14:00
Лучани
2
0
2
0
04.10.2020 11:00
Суботица
1
1
0
1
03.10.2020 11:00
Београд
3
0
1
0
03.10.2020 14:00
Београд
2
0
0
0
03.10.2020 13:30
Београд
4
1
1
0
04.10.2020 13:00
Ниш
0
2
0
2
04.10.2020 12:00
Београд
1
3
1
0
04.10.2020 11:00
Ветерник
2
1
2
1
11.10.2020 12:30
Земун
3
0
0
0
10.10.2020 13:00
Краљево
0
1
0
0
10.10.2020 10:00
Нови Београд
1
0
1
0
11.10.2020 13:30
Крушевац
5
2
1
1
10.10.2020 15:00
Бачка Топола
0
2
0
1
10.10.2020 11:00
Крагујевац
0
0
0
0
12.10.2020 11:00
Београд
1
2
0
1
12.10.2020 11:00
Ниш
2
3
1
1
11.10.2020 15:00
Павлиш
1
1
0
0
10.10.2020 13:00
Београд
0
2
0
1
17.10.2020 11:00
Шабац
0
0
0
0
18.10.2020 14:00
Лучани
5
2
4
1
18.10.2020 13:00
Суботица
3
0
2
0
17.10.2020 13:00
Београд
3
1
2
1
17.10.2020 11:00
Београд
6
1
3
0
17.10.2020 11:00
Београд
3
0
2
0
18.10.2020 12:00
Ниш
0
1
0
0
17.10.2020 15:00
Београд
2
1
1
0
17.10.2020 11:00
Ветерник
3
0
2
0
17.10.2020 13:30
Земун
4
0
3
0
24.10.2020 13:00
Краљево
0
0
0
0
24.10.2020 10:00
Нови Београд
1
2
1
1
24.10.2020 15:00
Крушевац
2
3
0
1
24.10.2020 14:00
Бачка Топола
0
2
0
0
24.10.2020 11:00
Крагујевац
4
1
3
0
23.10.2020 11:00
Београд
0
8
0
2
25.10.2020 14:00
Ниш
0
4
0
2
25.10.2020 11:00
Павлиш
1
3
1
2
24.10.2020 15:00
Београд
1
1
1
0
24.10.2020 14:00
Земун
0
1
0
0
28.10.2020 13:00
Шабац
3
1
1
0
28.10.2020 12:00
Суботица
2
1
1
0
28.10.2020 10:00
Београд
3
2
0
1
28.10.2020 14:00
Београд
3
1
1
1
28.10.2020 13:30
Београд
3
0
3
0
28.10.2020 13:00
Ниш
5
2
1
0
28.10.2020 13:30
Београд
2
0
2
0
28.10.2020 11:00
Ветерник
2
0
1
0
28.10.2020 11:00
Земун
6
0
1
0
28.10.2020 13:00
Краљево
3
0
2
0
01.11.2020 11:00
Нови Београд
3
0
1
0
01.11.2020 13:30
Крушевац
1
0
0
0
01.11.2020 11:00
Бачка Топола
0
3
0
0
01.11.2020 13:00
Крагујевац
0
1
0
0
01.11.2020 10:00
Београд
3
3
2
1
01.11.2020 11:00
Ниш
1
1
1
0
31.10.2020 11:00
Вршац
2
0
1
0
01.11.2020 12:30
Београд
1
4
1
3
31.10.2020 14:00
Земун
1
0
0
0
31.10.2020 13:00
Лучани
1
1
0
0
08.11.2020 13:30
Шабац
0
1
0
0
09.12.2020 14:00
Београд
5
1
2
0
09.11.2020 13:30
Београд
1
0
0
0
07.11.2020 10:00
Београд
5
1
0
0
08.11.2020 13:30
Ниш
3
2
1
0
08.11.2020 15:00
Београд
6
1
2
1
08.11.2020 13:00
Ветерник
4
0
3
0
08.11.2020 13:30
Земун
6
0
2
0
07.11.2020 13:00
Краљево
4
2
1
0
08.11.2020 14:00
Нови Београд
1
1
1
1
14.11.2020 13:30
Крушевац
5
1
2
0
15.11.2020 13:00
Бачка Топола
3
2
1
2
15.11.2020 10:00
Крагујевац
3
1
0
0
14.11.2020 10:00
Београд
0
8
0
3
15.11.2020 11:00
Ниш
0
2
0
1
14.11.2020 11:00
Павлиш
4
1
2
1
14.11.2020 14:30
Београд
3
1
1
0
14.11.2020 14:00
Земун
0
1
0
1
13.12.2020 12:00
Лучани
0
2
0
0
14.11.2020 12:00
Суботица
0
1
0
1
21.11.2020 13:30
Шабац
0
4
0
2
22.11.2020 11:00
Суботица
1
3
0
1
22.11.2020 13:00
Лучани
1
2
0
0
21.11.2020 13:00
Земун
1
1
0
0
22.11.2020 10:00
Београд
0
2
0
1
22.11.2020 11:00
Павлиш
0
5
0
1
22.11.2020 13:30
Ниш
1
3
0
1
21.11.2020 11:00
Београд
1
3
1
2
22.11.2020 11:00
Крагујевац
0
2
0
2
28.02.2021 12:00
Бачка Топола
1
2
0
1
28.11.2020 13:00
Бачка Топола
4
3
2
2
28.11.2020 11:00
Крушевац
1
0
1
0
28.11.2020 13:30
Нови Београд
1
1
0
0
29.11.2020 13:00
Краљево
1
0
0
0
29.11.2020 11:00
Земун
8
0
3
0
10.12.2020 13:00
Ветерник
2
0
0
0
29.11.2020 13:00
Београд
2
0
0
0
29.11.2020 13:30
Ниш
1
3
0
1
28.11.2020 11:00
Београд
2
0
0
0
30.11.2020 14:00
Београд
2
2
1
0
05.12.2020 11:00
Шабац
0
5
0
3
06.12.2020 12:00
Београд
2
0
1
0
05.12.2020 11:00
Суботица
3
0
1
0
05.12.2020 14:00
Лучани
0
0
0
0
05.12.2020 13:00
Земун
0
0
0
0
06.12.2020 11:00
Београд
0
4
0
2
06.12.2020 13:00
Павлиш
1
1
1
0
05.12.2020 13:00
Ниш
0
1
0
0
05.12.2020 13:30
Београд
2
0
0
0
03.03.2021 11:00
Крагујевац
1
0
0
0
07.03.2021 13:00
Крагујевац
2
1
1
1
06.03.2021 15:00
Бачка Топола
3
0
1
0
06.03.2021 12:00
Крушевац
2
1
2
1
08.04.2021 14:00
Нови Београд
3
4
1
3
06.03.2021 13:00
Краљево
2
2
0
0
07.03.2021 10:00
Земун
3
0
2
0
07.03.2021 15:00
Ветерник
3
1
0
1
07.03.2021 14:30
Београд
1
2
0
0
08.03.2021 15:00
Ниш
3
0
1
0
06.03.2021 12:30
Београд
1
5
1
3
14.03.2021 11:00
Шабац
0
2
0
0
13.03.2021 15:30
Београд
2
1
1
0
13.03.2021 20:45
Београд
1
1
1
0
13.03.2021 13:00
Суботица
1
6
1
2
13.03.2021 15:00
Лучани
1
3
0
2
13.03.2021 13:00
Земун
0
1
0
1
13.03.2021 12:00
Београд
1
2
0
2
14.03.2021 13:00
Вршац
3
1
0
1
13.03.2021 11:00
Ниш
3
1
1
0
14.03.2021 11:00
Београд
1
1
0
1
21.03.2021 11:00
Београд
3
0
2
0
20.03.2021 11:00
Крагујевац
2
0
0
0
20.03.2021 14:00
Бачка Топола
2
1
0
1
20.03.2021 11:00
Крушевац
0
3
0
0
20.03.2021 10:00
Нови Београд
2
1
1
0
21.03.2021 13:00
Краљево
2
0
1
0
20.03.2021 13:30
Земун
4
1
2
1
21.03.2021 13:00
Ветерник
1
2
0
1
21.03.2021 12:00
Београд
1
3
0
2
31.03.2021 15:00
Ниш
1
2
1
1
28.03.2021 11:00
Шабац
1
2
1
1
27.03.2021 10:00
Београд
3
3
1
2
27.03.2021 11:00
Београд
1
2
0
1
28.03.2021 11:00
Београд
0
3
0
2
28.03.2021 11:00
Суботица
1
0
0
0
28.03.2021 11:00
Лучани
5
1
3
0
27.03.2021 13:30
Земун
1
1
1
1
27.03.2021 11:00
Београд
2
0
1
0
28.03.2021 13:00
Павлиш
1
0
1
0
28.03.2021 15:00
Ниш
0
2
0
1
04.04.2021 15:00
Ниш
5
1
2
0
04.04.2021 11:00
Београд
3
0
2
0
04.04.2021 11:00
Крагујевац
3
1
1
0
03.04.2021 14:00
Бачка Топола
3
1
3
0
04.04.2021 13:00
Крушевац
0
1
0
0
04.04.2021 12:30
Нови Београд
3
0
1
0
03.04.2021 13:00
Краљево
1
0
0
0
04.04.2021 13:30
Земун
2
1
1
0
04.04.2021 13:00
Ветерник
2
2
0
0
04.04.2021 16:30
Београд
2
0
1
0
10.04.2021 15:00
Шабац
0
2
0
1
10.04.2021 13:00
Ниш
0
0
0
0
10.04.2021 10:00
Београд
1
2
1
1
10.04.2021 15:00
Београд
2
1
1
0
11.04.2021 10:00
Београд
2
2
2
1
10.04.2021 13:00
Суботица
1
0
0
0
11.04.2021 11:00
Лучани
4
1
2
0
10.04.2021 11:00
Земун
2
0
1
0
10.04.2021 10:00
Београд
2
0
1
0
11.04.2021 15:00
Павлиш
4
1
1
1
14.04.2021 13:00
Павлиш
4
2
1
2
15.04.2021 13:00
Ниш
2
0
1
0
15.04.2021 16:00
Београд
0
2
0
0
14.04.2021 11:00
Крагујевац
1
4
0
1
14.04.2021 17:00
Бачка Топола
1
0
0
0
14.04.2021 11:00
Крушевац
3
1
2
0
14.04.2021 13:00
Нови Београд
4
3
3
0
21.04.2021
Краљево
/
/
/
/
13.04.2021 16:00
Земун
5
1
4
0
14.04.2021 11:00
Ветерник
2
0
1
0
17.04.2021 15:30
Шабац
1
7
0
4
18.04.2021 18:15
Београд
0
1
0
0
17.04.2021 16:00
Ниш
2
0
1
0
18.04.2021 12:30
Београд
2
0
1
0
18.04.2021 11:00
Београд
1
2
0
1
17.04.2021 17:00
Београд
2
2
0
0
17.04.2021 15:00
Суботица
4
0
3
0
17.04.2021 13:00
Лучани
5
0
4
0
18.04.2021 13:00
Земун
1
1
0
0
18.04.2021 12:30
Београд
3
1
1
1
24.04.2021
Београд
/
/
/
/
24.04.2021
Вршац
/
/
/
/
24.04.2021
Ниш
/
/
/
/
24.04.2021
Београд
/
/
/
/
24.04.2021
Крагујевац
/
/
/
/
24.04.2021
Бачка Топола
/
/
/
/
24.04.2021
Крушевац
/
/
/
/
24.04.2021
Нови Београд
/
/
/
/
24.04.2021
Краљево
/
/
/
/
24.04.2021
Земун
/
/
/
/
28.04.2021
Шабац
/
/
/
/
28.04.2021
Ветерник
/
/
/
/
28.04.2021
Земун
/
/
/
/
28.04.2021
Ниш
/
/
/
/
28.04.2021
Београд
/
/
/
/
28.04.2021
Београд
/
/
/
/
28.04.2021
Суботица
/
/
/
/
28.04.2021
Лучани
/
/
/
/
28.04.2021
Земун
/
/
/
/
01.05.2021
Земун
/
/
/
/
01.05.2021
Београд
/
/
/
/
01.05.2021
Вршац
/
/
/
/
01.05.2021
Крагујевац
/
/
/
/
01.05.2021
Бачка Топола
/
/
/
/
01.05.2021
Крушевац
/
/
/
/
01.05.2021
Нови Београд
/
/
/
/
01.05.2021
Краљево
/
/
/
/
05.05.2021
Шабац
/
/
/
/
05.05.2021
Земун
/
/
/
/
05.05.2021
Ветерник
/
/
/
/
05.05.2021
Земун
/
/
/
/
05.05.2021
Ниш
/
/
/
/
05.05.2021
Београд
/
/
/
/
05.05.2021
Београд
/
/
/
/
05.05.2021
Суботица
/
/
/
/
05.05.2021
Лучани
/
/
/
/
08.05.2021
Лучани
/
/
/
/
08.05.2021
Земун
/
/
/
/
08.05.2021
Београд
/
/
/
/
08.05.2021
Вршац
/
/
/
/
08.05.2021
Београд
/
/
/
/
08.05.2021
Крагујевац
/
/
/
/
08.05.2021
Бачка Топола
/
/
/
/
08.05.2021
Крушевац
/
/
/
/
08.05.2021
Нови Београд
/
/
/
/
15.05.2021
Шабац
/
/
/
/
15.05.2021
Краљево
/
/
/
/
15.05.2021
Земун
/
/
/
/
15.05.2021
Ветерник
/
/
/
/
15.05.2021
Земун
/
/
/
/
15.05.2021
Ниш
/
/
/
/
15.05.2021
Београд
/
/
/
/
15.05.2021
Београд
/
/
/
/
15.05.2021
Београд
/
/
/
/
15.05.2021
Суботица
/
/
/
/
22.05.2021
Суботица
/
/
/
/
22.05.2021
Лучани
/
/
/
/
22.05.2021
Београд
/
/
/
/
22.05.2021
Вршац
/
/
/
/
22.05.2021
Ниш
/
/
/
/
22.05.2021
Београд
/
/
/
/
22.05.2021
Крагујевац
/
/
/
/
22.05.2021
Бачка Топола
/
/
/
/
22.05.2021
Крушевац
/
/
/
/
29.05.2021
Шабац
/
/
/
/
29.05.2021
Нови Београд
/
/
/
/
29.05.2021
Краљево
/
/
/
/
29.05.2021
Земун
/
/
/
/
29.05.2021
Ветерник
/
/
/
/
29.05.2021
Земун
/
/
/
/
29.05.2021
Ниш
/
/
/
/
29.05.2021
Београд
/
/
/
/
29.05.2021
Београд
/
/
/
/
29.05.2021
Београд
/
/
/
/
П Назив клуба ОУ БП БH БИ ДГ ПГ ГР Б
1.ПАРТИЗАН302541104139179
2.ВОЈВОДИНА30235283255874
3.ЦРВЕНА ЗВЕЗДА30205583295465
4.ЧУКАРИЧКИ ДОО29204575294664
5.РФК ГРАФИЧАР30174971393255
6.БРОДАРАЦ30154115451349
7.МЛАДОСТ30135125446844
8.КИКЕР29135114440444
9.ЗЕМУН30126125041942
10.НАПРЕДАК30133144252-1042
11.СПАРТАК30123154249-739
12.РАД30115144763-1638
13.ТЕЛЕОПТИК30107133340-737
14.ОФК ВРШАЦ30102184575-3032
15.ТСЦ3086164770-2330
16.РАДНИЧКИ3084183268-3628
17.АПОЛОН 43083193256-2427
18.ИНТЕРНАЦИОНАЛ3075183283-5126
19.РЕАЛ НИШ3065193563-2823
20.МАЧВА3035222396-7314
П: Позиција, ОУ: Одигране утакмице, БП: Број победа, БH: Број нерешених, БИ: Број изгубљених, ДГ: Дати голови, ПГ: Примљени голови, ГР: Гол разлика, Б: Бодови

33 гола

Самед Баждар (ПАРТИЗАН)

23 гола

Александар Кахвић (РФК ГРАФИЧАР) Михаило Ивановић (ВОЈВОДИНА)

22 гола

Мирко Николашевић (ЦРВЕНА ЗВЕЗДА)

20 голова

Алекса Прерадов (ТСЦ)

18 голова

Лукијан Абаџија (ВОЈВОДИНА)

15 голова

Немања Петровић (РАД) Јанко Јевремовић (ПАРТИЗАН)

14 голова

Михајло Спасојевић (ЧУКАРИЧКИ ДОО) Страхиња Стојановић (МЛАДОСТ) Лука Лабан (НАПРЕДАК)

13 голова

Лука Бошковић (РФК ГРАФИЧАР) Вук Лопушина (ЗЕМУН) Матеја Бубањ (ЦРВЕНА ЗВЕЗДА)

12 голова

Кадир Пепић (БРОДАРАЦ) Марко Величковић (МЛАДОСТ) Михајло Чупић (ОФК ВРШАЦ)

11 голова

Лазар Златановић (МЛАДОСТ) Игњат Брајић (РФК ГРАФИЧАР) Лазар Милетић (КИКЕР) Ђорђе Главинић (ОФК ВРШАЦ)

10 голова

Урош Мрдаковић (ЧУКАРИЧКИ ДОО) Никола Лукић (ТЕЛЕОПТИК) Енсар Брахић (ТЕЛЕОПТИК) Вељко Ерић (ВОЈВОДИНА) Никола Маринковић (КИКЕР)

9 голова

Марко Станковић (ЧУКАРИЧКИ ДОО) Урош Николић (ЗЕМУН) Лазар Врекић (ЧУКАРИЧКИ ДОО) Михајло Исаиловић (ПАРТИЗАН) Лука Сердар (ПАРТИЗАН) Ђорђе Котлајић (НАПРЕДАК) Страхиња Борисављевић (ЧУКАРИЧКИ ДОО) Момчило Свилар (ТСЦ) Лука Бургић (РАДНИЧКИ)

8 голова

Стефан Јанковић (СПАРТАК) Јован Мијатовић (ЦРВЕНА ЗВЕЗДА) Матија Лекић (ИНТЕРНАЦИОНАЛ) Давор Ракић (ЦРВЕНА ЗВЕЗДА) Дејан Ристић (АПОЛОН 4) Богдан Вељић (ПАРТИЗАН) Никола Спасић (РЕАЛ НИШ) Лазар Миладиновић (ЗЕМУН)

7 голова

Давид Милићевић (НАПРЕДАК) Урош Пауновић (ВОЈВОДИНА) Димитрије Табаковић (БРОДАРАЦ) Вељко Угриновић (ИНТЕРНАЦИОНАЛ) Лука Видовић (БРОДАРАЦ)

6 голова

Стефан Костић (ЗЕМУН) Дамјан Марковић (ОФК ВРШАЦ) Стефан Симин (СПАРТАК) Немања Трифуновић (ПАРТИЗАН) Џенис Мулић (БРОДАРАЦ) Немања Тодоровић (РАДНИЧКИ) Александар Мартић (ЧУКАРИЧКИ ДОО) Марко Поповиц (РАД) Адмир Адеми (ЗЕМУН) Михајло Милосавић (ПАРТИЗАН) Вања Копуновић (СПАРТАК) Марко Пеливановић (МЛАДОСТ)

5 голова

Ђорђе Гордић (МЛАДОСТ) Хамза Броња (СПАРТАК) Јован Шљивић (ЦРВЕНА ЗВЕЗДА) Алексеј Вукичевић (ЦРВЕНА ЗВЕЗДА) Милош Маљукан (СПАРТАК) Петар Аранђеловић (РАДНИЧКИ) Милош Бисенић (РЕАЛ НИШ) Матеја Стјепановић (ПАРТИЗАН) Алекса Гагић (ВОЈВОДИНА) Никола Милић (РАД) Матија Максимовић (МАЧВА) Лука Николић (РАД) Павле Огњеновић (РФК ГРАФИЧАР) Ђорђе Биберџић (АПОЛОН 4)

4 гола

Никола Миличић (КИКЕР) Милорад Бекић (СПАРТАК) Вања Апостоловски (ВОЈВОДИНА) Леонтије Васић (ТЕЛЕОПТИК) Душан Павловић (ЧУКАРИЧКИ ДОО) Урош Миладиновић (ЧУКАРИЧКИ ДОО) Андреј Рупар (РАД) Саво Марковић (МЛАДОСТ) Веско Шћеповић (ТСЦ) Вељко Влашковић (АПОЛОН 4) Михајло Макивић (МАЧВА) Милош Дивац (МЛАДОСТ) Вук Шуман (МАЧВА) Матеја Радоњић (ЦРВЕНА ЗВЕЗДА) Данијел Коларић (СПАРТАК)

3 гола

Стефан Мелентијевић (РФК ГРАФИЧАР) Ђорђе Миљковић (РЕАЛ НИШ) Милош Столић (АПОЛОН 4) Марио Крунц (ТСЦ) Андрија Лазаревић (ПАРТИЗАН) Синиша Тањга (ВОЈВОДИНА) Дејан Рајевић (АПОЛОН 4) Душан Смољан (ИНТЕРНАЦИОНАЛ) Лука Дробњак (ВОЈВОДИНА) Коста Веселиновић (РФК ГРАФИЧАР) Урош Чејић (ОФК ВРШАЦ) Стефан Игњатовић (БРОДАРАЦ) Јован Милошевић (ВОЈВОДИНА) Вељко Спасојевић (БРОДАРАЦ) Данило Бојовић (КИКЕР) Вељко Лолић (ЦРВЕНА ЗВЕЗДА) Немања Симовић (КИКЕР) Милош Поповић (ВОЈВОДИНА) Лазар Продановић (РЕАЛ НИШ) Давид Делић (ОФК ВРШАЦ) Михаило Лукић (МАЧВА) Стефан Миладиновић (ЦРВЕНА ЗВЕЗДА) Стефан Лековић (ЦРВЕНА ЗВЕЗДА) Вељко Радовановић (МАЧВА) Милош Андрејић (РАДНИЧКИ) Јован Стублинчевић (БРОДАРАЦ) Данило Петковић (ОФК ВРШАЦ) Борис Цветковић (ПАРТИЗАН) Никола Зечевић (КИКЕР) Огњен Мимовић (РФК ГРАФИЧАР)

2 гола

Лазар Косовац (ТСЦ) Петар Богдановић (МЛАДОСТ) Ерик Холо Нађ (ТСЦ) Угљеша Николић (РЕАЛ НИШ) Матија Стојановић (ПАРТИЗАН) Бојан Ковачевић (ЧУКАРИЧКИ ДОО) Душан Пешић (РЕАЛ НИШ) Војин Серафимовић (ЧУКАРИЧКИ ДОО) Матеја Тошић (АПОЛОН 4) Никола Пуношевац (НАПРЕДАК) Јован Ерић (ЗЕМУН) Никола Митковић (РЕАЛ НИШ) Немања Милетић (ТСЦ) Дејан Крстић (ИНТЕРНАЦИОНАЛ) Алекса Бркљач (ТЕЛЕОПТИК) Милош Трњанац (ОФК ВРШАЦ) Марко Перишић (ТСЦ) Живко Бугарин (ТСЦ) Вељко Чарапић (РАДНИЧКИ) Урош Станар (ИНТЕРНАЦИОНАЛ) Вукашин Клашња (КИКЕР) Андреј Костић (АПОЛОН 4) Огњен Видовић (ИНТЕРНАЦИОНАЛ) Вукашин Стојановић (РАДНИЧКИ) Вељко Радовановић (РАД) Борис Матић (РФК ГРАФИЧАР) Вељко Милин (РАД) Ненад Чворо (ЗЕМУН) Марко Врањеш (БРОДАРАЦ) Лука Лакићевић (АПОЛОН 4) Борис Огњановић (АПОЛОН 4) Андреј Шкобаљ (РФК ГРАФИЧАР) Нирман Колашинац (БРОДАРАЦ) Данијел Миленковић (НАПРЕДАК) Милан Мајсторовић (ВОЈВОДИНА) Владислав Голдин (РФК ГРАФИЧАР)

1 гол

Давид Миљковић (НАПРЕДАК) Димитрије Аћимовић (ПАРТИЗАН) Никола Крстић (РАД) Михаило Маџаревић (ЧУКАРИЧКИ ДОО) Милан Ристић (РЕАЛ НИШ) Марко Фодор (ТСЦ) Лука Ступар (ТЕЛЕОПТИК) Павле Јанковић (РАДНИЧКИ) Стефан Баћановић (ИНТЕРНАЦИОНАЛ) Василије Црнобрња (РАД) Виктор Радојевић (ЦРВЕНА ЗВЕЗДА) Михаило Марковић (РАД) Лука Танасијевић (АПОЛОН 4) Лазар Жакнић (РФК ГРАФИЧАР) Алекса Ћелић (ТЕЛЕОПТИК) Ратко Николић (ИНТЕРНАЦИОНАЛ) Матија Вујовић (РАД) Лука Стојановић (РФК ГРАФИЧАР) Марко Амановић (ТЕЛЕОПТИК) Саша Кнежевић (ТЕЛЕОПТИК) Иван Никчевић (РФК ГРАФИЧАР) Лука Пеић Тукуљац (СПАРТАК) Лука Ђокић (МАЧВА) Вељко Митић (ЦРВЕНА ЗВЕЗДА) Вукашин Ђурђевић (РАД) Петар Граоња (РФК ГРАФИЧАР) Вук Деспенић (ЗЕМУН) Вук Крстић (ЗЕМУН) Милош Јовановић (РАД) Никола Лукић (КИКЕР) Ђорђе Ракић (ЗЕМУН) Матија Глушчевић (РФК ГРАФИЧАР) Халид Муса (ИНТЕРНАЦИОНАЛ) Павле Томић (НАПРЕДАК) Николај Максимовић (РАД) Невен Елезовић (БРОДАРАЦ) Урош Саџак (РАДНИЧКИ) Алекса Јовановић (РФК ГРАФИЧАР) немања Видојевић (ЦРВЕНА ЗВЕЗДА) Никола Букумира (КИКЕР) Вељко Ђокић (БРОДАРАЦ) Вук Атанасијевић (БРОДАРАЦ) Алекса Матовић (КИКЕР) Никола Обућина (МЛАДОСТ) Милош Ђуровић (КИКЕР) Михајило Драгићевић (КИКЕР) Петар Војиновић (ПАРТИЗАН) Михајло Лакић (СПАРТАК) Јован Будаи (ТЕЛЕОПТИК) Ђорђе Кумрић (ИНТЕРНАЦИОНАЛ) Михајло Јунгић (ОФК ВРШАЦ) Борис Смиљковић (РАДНИЧКИ) Александар Стевановић (РАД) Никола Михајловић (КИКЕР) Огњен Милићевић (ОФК ВРШАЦ) Немања Илић (ПАРТИЗАН) Лазар Стојановић (ЧУКАРИЧКИ ДОО) Алекса Угреновић (КИКЕР) Огњен Миљевић (БРОДАРАЦ) Милан Тешановић (ЗЕМУН) Урош Дугић (НАПРЕДАК) Матеја Сташевић (ПАРТИЗАН) Марко Павловић (МАЧВА) Андреј Крстић (ОФК ВРШАЦ) Стефан Николић (ПАРТИЗАН) Милош Савић (НАПРЕДАК) Данило Стаменковић (ТЕЛЕОПТИК) Вук Благојевић (ОФК ВРШАЦ) Јован Бракус (ИНТЕРНАЦИОНАЛ) Филип Милојковић (КИКЕР) Немања Каличанин (МЛАДОСТ) Матеј Тривуновић (МАЧВА) Филип Грбић (ИНТЕРНАЦИОНАЛ) Марко Вујетић (БРОДАРАЦ) Богдан Јовановић (НАПРЕДАК) Немања Младеновић (БРОДАРАЦ) Младен Јовановић (МАЧВА) Керим Куртановић (ИНТЕРНАЦИОНАЛ) Алекса Ивковић (НАПРЕДАК) Марко Аксентијевић (РАДНИЧКИ) Немања Благојевић (ЧУКАРИЧКИ ДОО) Михаило Љумовић (ЧУКАРИЧКИ ДОО) Димитрије Спасић (РАДНИЧКИ) Александар Рацић (МЛАДОСТ) Павле Јоковић (ТЕЛЕОПТИК) Урош Булаић (ВОЈВОДИНА) Јован Милошевић (БРОДАРАЦ) Андреј Цвјетановић (БРОДАРАЦ) Урош Маркоски (СПАРТАК)