Лига

Кадетска лига Србије 20/21

08.08.2020 11:00
Шабац
/
/
/
/
08.08.2020 11:00
Крагујевац
/
/
/
/
08.08.2020 15:30
Београд
/
/
/
/
08.08.2020 17:00
Ниш
/
/
/
/
08.08.2020 10:00
Вршац
/
/
/
/
08.08.2020 12:30
Београд
/
/
/
/
08.08.2020 10:00
Земун
/
/
/
/
08.08.2020 13:00
Лучани
/
/
/
/
08.08.2020 11:00
Суботица
/
/
/
/
08.08.2020 10:00
Београд
/
/
/
/
01.08.2020 11:00
Београд
11
0
3
0
02.08.2020 17:00
Београд
3
1
0
1
02.08.2020 15:30
Београд
2
0
2
0
01.08.2020 17:00
Ниш
1
2
1
2
02.08.2020 17:30
Земун
6
0
3
0
02.08.2020 11:00
Ветерник
3
1
1
0
02.08.2020 17:30
Земун
1
1
0
0
01.08.2020 17:00
Краљево
6
0
3
0
01.08.2020 17:00
Нови Београд
6
2
3
1
02.08.2020 13:00
Крушевац
1
1
0
1
08.08.2020 11:00
Шабац
/
/
/
/
08.08.2020 11:00
Крагујевац
/
/
/
/
08.08.2020 15:30
Београд
/
/
/
/
08.08.2020 17:00
Ниш
/
/
/
/
08.08.2020 10:00
Вршац
/
/
/
/
08.08.2020 12:30
Београд
/
/
/
/
08.08.2020 10:00
Земун
/
/
/
/
08.08.2020 13:00
Лучани
/
/
/
/
08.08.2020 11:00
Суботица
/
/
/
/
08.08.2020 10:00
Београд
/
/
/
/
12.08.2020
Београд
/
/
/
/
12.08.2020
Београд
/
/
/
/
12.08.2020
Ниш
/
/
/
/
12.08.2020
Земун
/
/
/
/
12.08.2020
Ветерник
/
/
/
/
12.08.2020
Земун
/
/
/
/
12.08.2020
Краљево
/
/
/
/
12.08.2020
Нови Београд
/
/
/
/
12.08.2020
Крушевац
/
/
/
/
12.08.2020
Бачка Топола
/
/
/
/
15.08.2020
Шабац
/
/
/
/
15.08.2020
Београд
/
/
/
/
15.08.2020
Ниш
/
/
/
/
15.08.2020
Вршац
/
/
/
/
15.08.2020
Београд
/
/
/
/
15.08.2020
Земун
/
/
/
/
15.08.2020
Лучани
/
/
/
/
15.08.2020
Суботица
/
/
/
/
15.08.2020
Београд
/
/
/
/
22.08.2020
Београд
/
/
/
/
22.08.2020
Земун
/
/
/
/
22.08.2020
Ветерник
/
/
/
/
22.08.2020
Земун
/
/
/
/
22.08.2020
Краљево
/
/
/
/
22.08.2020
Нови Београд
/
/
/
/
22.08.2020
Крушевац
/
/
/
/
22.08.2020
Бачка Топола
/
/
/
/
22.08.2020
Крагујевац
/
/
/
/
26.08.2020
Шабац
/
/
/
/
26.08.2020
Ниш
/
/
/
/
26.08.2020
Вршац
/
/
/
/
26.08.2020
Београд
/
/
/
/
26.08.2020
Земун
/
/
/
/
26.08.2020
Лучани
/
/
/
/
26.08.2020
Суботица
/
/
/
/
26.08.2020
Београд
/
/
/
/
26.08.2020
Београд
/
/
/
/
26.08.2020
Београд
/
/
/
/
29.08.2020
Ниш
/
/
/
/
29.08.2020
Земун
/
/
/
/
29.08.2020
Ветерник
/
/
/
/
29.08.2020
Земун
/
/
/
/
29.08.2020
Краљево
/
/
/
/
29.08.2020
Нови Београд
/
/
/
/
29.08.2020
Крушевац
/
/
/
/
29.08.2020
Бачка Топола
/
/
/
/
29.08.2020
Крагујевац
/
/
/
/
29.08.2020
Београд
/
/
/
/
05.09.2020
Шабац
/
/
/
/
05.09.2020
Београд
/
/
/
/
05.09.2020
Земун
/
/
/
/
05.09.2020
Лучани
/
/
/
/
05.09.2020
Суботица
/
/
/
/
05.09.2020
Београд
/
/
/
/
05.09.2020
Београд
/
/
/
/
05.09.2020
Београд
/
/
/
/
05.09.2020
Ниш
/
/
/
/
11.09.2020
Земун
/
/
/
/
11.09.2020
Ветерник
/
/
/
/
11.09.2020
Земун
/
/
/
/
11.09.2020
Краљево
/
/
/
/
11.09.2020
Нови Београд
/
/
/
/
11.09.2020
Крушевац
/
/
/
/
11.09.2020
Бачка Топола
/
/
/
/
11.09.2020
Крагујевац
/
/
/
/
11.09.2020
Београд
/
/
/
/
11.09.2020
Ниш
/
/
/
/
03.10.2020
Шабац
/
/
/
/
03.10.2020
Београд
/
/
/
/
03.10.2020
Лучани
/
/
/
/
03.10.2020
Суботица
/
/
/
/
03.10.2020
Београд
/
/
/
/
03.10.2020
Београд
/
/
/
/
03.10.2020
Београд
/
/
/
/
03.10.2020
Ниш
/
/
/
/
03.10.2020
Земун
/
/
/
/
10.10.2020
Ветерник
/
/
/
/
10.10.2020
Земун
/
/
/
/
10.10.2020
Краљево
/
/
/
/
10.10.2020
Нови Београд
/
/
/
/
10.10.2020
Крушевац
/
/
/
/
10.10.2020
Бачка Топола
/
/
/
/
10.10.2020
Крагујевац
/
/
/
/
10.10.2020
Београд
/
/
/
/
10.10.2020
Ниш
/
/
/
/
10.10.2020
Вршац
/
/
/
/
14.10.2020
Шабац
/
/
/
/
14.10.2020
Земун
/
/
/
/
14.10.2020
Лучани
/
/
/
/
14.10.2020
Суботица
/
/
/
/
14.10.2020
Београд
/
/
/
/
14.10.2020
Београд
/
/
/
/
14.10.2020
Београд
/
/
/
/
14.10.2020
Ниш
/
/
/
/
14.10.2020
Земун
/
/
/
/
14.10.2020
Ветерник
/
/
/
/
17.10.2020
Земун
/
/
/
/
17.10.2020
Краљево
/
/
/
/
17.10.2020
Нови Београд
/
/
/
/
17.10.2020
Крушевац
/
/
/
/
17.10.2020
Бачка Топола
/
/
/
/
17.10.2020
Крагујевац
/
/
/
/
17.10.2020
Ниш
/
/
/
/
17.10.2020
Вршац
/
/
/
/
17.10.2020
Београд
/
/
/
/
24.10.2020
Шабац
/
/
/
/
24.10.2020
Лучани
/
/
/
/
24.10.2020
Суботица
/
/
/
/
24.10.2020
Београд
/
/
/
/
24.10.2020
Београд
/
/
/
/
24.10.2020
Ниш
/
/
/
/
24.10.2020
Земун
/
/
/
/
24.10.2020
Ветерник
/
/
/
/
24.10.2020
Земун
/
/
/
/
28.10.2020
Краљево
/
/
/
/
28.10.2020
Нови Београд
/
/
/
/
28.10.2020
Крушевац
/
/
/
/
28.10.2020
Бачка Топола
/
/
/
/
28.10.2020
Крагујевац
/
/
/
/
28.10.2020
Вршац
/
/
/
/
28.10.2020
Београд
/
/
/
/
28.10.2020
Земун
/
/
/
/
31.10.2020
Шабац
/
/
/
/
31.10.2020
Суботица
/
/
/
/
31.10.2020
Београд
/
/
/
/
31.10.2020
Београд
/
/
/
/
31.10.2020
Београд
/
/
/
/
31.10.2020
Земун
/
/
/
/
31.10.2020
Ветерник
/
/
/
/
31.10.2020
Земун
/
/
/
/
31.10.2020
Краљево
/
/
/
/
07.11.2020
Нови Београд
/
/
/
/
07.11.2020
Крушевац
/
/
/
/
07.11.2020
Бачка Топола
/
/
/
/
07.11.2020
Крагујевац
/
/
/
/
07.11.2020
Београд
/
/
/
/
07.11.2020
Ниш
/
/
/
/
07.11.2020
Вршац
/
/
/
/
07.11.2020
Београд
/
/
/
/
07.11.2020
Земун
/
/
/
/
07.11.2020
Лучани
/
/
/
/
14.11.2020
Шабац
/
/
/
/
14.11.2020
Београд
/
/
/
/
14.11.2020
Београд
/
/
/
/
14.11.2020
Београд
/
/
/
/
14.11.2020
Ниш
/
/
/
/
14.11.2020
Земун
/
/
/
/
14.11.2020
Ветерник
/
/
/
/
14.11.2020
Земун
/
/
/
/
14.11.2020
Краљево
/
/
/
/
14.11.2020
Нови Београд
/
/
/
/
18.11.2020
Крушевац
/
/
/
/
18.11.2020
Бачка Топола
/
/
/
/
18.11.2020
Крагујевац
/
/
/
/
18.11.2020
Београд
/
/
/
/
18.11.2020
Ниш
/
/
/
/
18.11.2020
Вршац
/
/
/
/
18.11.2020
Београд
/
/
/
/
18.11.2020
Лучани
/
/
/
/
18.11.2020
Суботица
/
/
/
/
21.11.2020
Шабац
/
/
/
/
21.11.2020
Суботица
/
/
/
/
21.11.2020
Лучани
/
/
/
/
21.11.2020
Земун
/
/
/
/
21.11.2020
Београд
/
/
/
/
21.11.2020
Вршац
/
/
/
/
21.11.2020
Ниш
/
/
/
/
21.11.2020
Београд
/
/
/
/
21.11.2020
Крагујевац
/
/
/
/
21.11.2020
Бачка Топола
/
/
/
/
28.11.2020
Бачка Топола
/
/
/
/
28.11.2020
Крушевац
/
/
/
/
28.11.2020
Нови Београд
/
/
/
/
28.11.2020
Краљево
/
/
/
/
28.11.2020
Земун
/
/
/
/
28.11.2020
Ветерник
/
/
/
/
28.11.2020
Земун
/
/
/
/
28.11.2020
Ниш
/
/
/
/
28.11.2020
Београд
/
/
/
/
28.11.2020
Београд
/
/
/
/
05.12.2020
Шабац
/
/
/
/
05.12.2020
Београд
/
/
/
/
05.12.2020
Суботица
/
/
/
/
05.12.2020
Лучани
/
/
/
/
05.12.2020
Земун
/
/
/
/
05.12.2020
Београд
/
/
/
/
05.12.2020
Вршац
/
/
/
/
05.12.2020
Ниш
/
/
/
/
05.12.2020
Београд
/
/
/
/
05.12.2020
Крагујевац
/
/
/
/
06.03.2021
Крагујевац
/
/
/
/
06.03.2021
Бачка Топола
/
/
/
/
06.03.2021
Крушевац
/
/
/
/
06.03.2021
Нови Београд
/
/
/
/
06.03.2021
Краљево
/
/
/
/
06.03.2021
Земун
/
/
/
/
06.03.2021
Ветерник
/
/
/
/
06.03.2021
Земун
/
/
/
/
13.03.2021
Шабац
/
/
/
/
13.03.2021
Београд
/
/
/
/
13.03.2021
Београд
/
/
/
/
13.03.2021
Суботица
/
/
/
/
13.03.2021
Лучани
/
/
/
/
13.03.2021
Земун
/
/
/
/
13.03.2021
Београд
/
/
/
/
13.03.2021
Вршац
/
/
/
/
13.03.2021
Ниш
/
/
/
/
13.03.2021
Београд
/
/
/
/
20.03.2021
Београд
/
/
/
/
20.03.2021
Крагујевац
/
/
/
/
20.03.2021
Бачка Топола
/
/
/
/
20.03.2021
Крушевац
/
/
/
/
20.03.2021
Нови Београд
/
/
/
/
20.03.2021
Краљево
/
/
/
/
20.03.2021
Земун
/
/
/
/
20.03.2021
Ветерник
/
/
/
/
20.03.2021
Земун
/
/
/
/
03.04.2021
Шабац
/
/
/
/
03.04.2021
Београд
/
/
/
/
03.04.2021
Београд
/
/
/
/
03.04.2021
Београд
/
/
/
/
03.04.2021
Суботица
/
/
/
/
03.04.2021
Лучани
/
/
/
/
03.04.2021
Земун
/
/
/
/
03.04.2021
Београд
/
/
/
/
03.04.2021
Вршац
/
/
/
/
10.04.2021
Ниш
/
/
/
/
10.04.2021
Београд
/
/
/
/
10.04.2021
Крагујевац
/
/
/
/
10.04.2021
Бачка Топола
/
/
/
/
10.04.2021
Крушевац
/
/
/
/
10.04.2021
Нови Београд
/
/
/
/
10.04.2021
Краљево
/
/
/
/
10.04.2021
Земун
/
/
/
/
10.04.2021
Ветерник
/
/
/
/
10.04.2021
Земун
/
/
/
/
14.04.2021
Шабац
/
/
/
/
14.04.2021
Ниш
/
/
/
/
14.04.2021
Београд
/
/
/
/
14.04.2021
Београд
/
/
/
/
14.04.2021
Београд
/
/
/
/
14.04.2021
Суботица
/
/
/
/
14.04.2021
Лучани
/
/
/
/
14.04.2021
Земун
/
/
/
/
14.04.2021
Београд
/
/
/
/
14.04.2021
Вршац
/
/
/
/
17.04.2021
Вршац
/
/
/
/
17.04.2021
Ниш
/
/
/
/
17.04.2021
Београд
/
/
/
/
17.04.2021
Крагујевац
/
/
/
/
17.04.2021
Бачка Топола
/
/
/
/
17.04.2021
Крушевац
/
/
/
/
17.04.2021
Нови Београд
/
/
/
/
17.04.2021
Краљево
/
/
/
/
17.04.2021
Земун
/
/
/
/
17.04.2021
Ветерник
/
/
/
/
24.04.2021
Шабац
/
/
/
/
24.04.2021
Земун
/
/
/
/
24.04.2021
Ниш
/
/
/
/
24.04.2021
Београд
/
/
/
/
24.04.2021
Београд
/
/
/
/
24.04.2021
Београд
/
/
/
/
24.04.2021
Суботица
/
/
/
/
24.04.2021
Лучани
/
/
/
/
24.04.2021
Земун
/
/
/
/
24.04.2021
Београд
/
/
/
/
28.04.2021
Београд
/
/
/
/
28.04.2021
Вршац
/
/
/
/
28.04.2021
Ниш
/
/
/
/
28.04.2021
Београд
/
/
/
/
28.04.2021
Крагујевац
/
/
/
/
28.04.2021
Бачка Топола
/
/
/
/
28.04.2021
Крушевац
/
/
/
/
28.04.2021
Нови Београд
/
/
/
/
28.04.2021
Краљево
/
/
/
/
28.04.2021
Земун
/
/
/
/
01.05.2021
Шабац
/
/
/
/
01.05.2021
Ветерник
/
/
/
/
01.05.2021
Земун
/
/
/
/
01.05.2021
Ниш
/
/
/
/
01.05.2021
Београд
/
/
/
/
01.05.2021
Београд
/
/
/
/
01.05.2021
Суботица
/
/
/
/
01.05.2021
Лучани
/
/
/
/
01.05.2021
Земун
/
/
/
/
05.05.2021
Земун
/
/
/
/
05.05.2021
Београд
/
/
/
/
05.05.2021
Вршац
/
/
/
/
05.05.2021
Крагујевац
/
/
/
/
05.05.2021
Бачка Топола
/
/
/
/
05.05.2021
Крушевац
/
/
/
/
05.05.2021
Нови Београд
/
/
/
/
05.05.2021
Краљево
/
/
/
/
08.05.2021
Шабац
/
/
/
/
08.05.2021
Земун
/
/
/
/
08.05.2021
Ветерник
/
/
/
/
08.05.2021
Земун
/
/
/
/
08.05.2021
Ниш
/
/
/
/
08.05.2021
Београд
/
/
/
/
08.05.2021
Београд
/
/
/
/
08.05.2021
Суботица
/
/
/
/
08.05.2021
Лучани
/
/
/
/
15.05.2021
Лучани
/
/
/
/
15.05.2021
Земун
/
/
/
/
15.05.2021
Београд
/
/
/
/
15.05.2021
Вршац
/
/
/
/
15.05.2021
Београд
/
/
/
/
15.05.2021
Крагујевац
/
/
/
/
15.05.2021
Бачка Топола
/
/
/
/
15.05.2021
Крушевац
/
/
/
/
15.05.2021
Нови Београд
/
/
/
/
19.05.2021
Шабац
/
/
/
/
19.05.2021
Краљево
/
/
/
/
19.05.2021
Земун
/
/
/
/
19.05.2021
Ветерник
/
/
/
/
19.05.2021
Земун
/
/
/
/
19.05.2021
Ниш
/
/
/
/
19.05.2021
Београд
/
/
/
/
19.05.2021
Београд
/
/
/
/
19.05.2021
Београд
/
/
/
/
19.05.2021
Суботица
/
/
/
/
22.05.2021
Суботица
/
/
/
/
22.05.2021
Лучани
/
/
/
/
22.05.2021
Београд
/
/
/
/
22.05.2021
Вршац
/
/
/
/
22.05.2021
Ниш
/
/
/
/
22.05.2021
Београд
/
/
/
/
22.05.2021
Крагујевац
/
/
/
/
22.05.2021
Бачка Топола
/
/
/
/
22.05.2021
Крушевац
/
/
/
/
29.05.2021
Шабац
/
/
/
/
29.05.2021
Нови Београд
/
/
/
/
29.05.2021
Краљево
/
/
/
/
29.05.2021
Земун
/
/
/
/
29.05.2021
Ветерник
/
/
/
/
29.05.2021
Земун
/
/
/
/
29.05.2021
Ниш
/
/
/
/
29.05.2021
Београд
/
/
/
/
29.05.2021
Београд
/
/
/
/
29.05.2021
Београд
/
/
/
/
П Назив клуба ОУ БП БH БИ ДГ ПГ ГР Б
1.РФК ГРАФИЧАР1100110113
2.КИКЕР11006063
3.ЗЕМУН11006063
4.БРОДАРАЦ11006243
5.ЦРВЕНА ЗВЕЗДА11003123
6.ВОЈВОДИНА11003123
7.ЧУКАРИЧКИ ДОО11002023
8.ТЕЛЕОПТИК11002113
9.НАПРЕДАК10101101
10.ПАРТИЗАН10101101
11.РЕАЛ НИШ10101101
12.ТСЦ10101101
13.РАДНИЧКИ100112-10
14.МЛАДОСТ100102-20
15.ОФК ВРШАЦ100113-20
16.СПАРТАК100113-20
17.АПОЛОН 4100126-40
18.ИНТЕРНАЦИОНАЛ100106-60
19.РАД100106-60
20.МАЧВА1001011-110
П: Позиција, ОУ: Одигране утакмице, БП: Број победа, БH: Број нерешених, БИ: Број изгубљених, ДГ: Дати голови, ПГ: Примљени голови, ГР: Гол разлика, Б: Бодови

8 голова

Александар Кахвић (РФК ГРАФИЧАР)

4 гола

Вук Лопушина (ЗЕМУН)

2 гола

Кадир Пепић (БРОДАРАЦ) Јован Стублинчевић (БРОДАРАЦ) Вељко Спасојевић (БРОДАРАЦ) Вељко Влашковић (АПОЛОН 4) Јован Мијатовић (ЦРВЕНА ЗВЕЗДА) Лукијан Абаџија (ВОЈВОДИНА) Немања Симовић (КИКЕР)

1 гол

Никола Миличић (КИКЕР) Лазар Миладиновић (ЗЕМУН) Веско Шћеповић (ТСЦ) Јанко Јевремовић (ПАРТИЗАН) Милош Маљукан (СПАРТАК) Огњен Милићевић (ОФК ВРШАЦ) Вукашин Клашња (КИКЕР) Алекса Угреновић (КИКЕР) Данило Стаменковић (ТЕЛЕОПТИК) Вукашин Стојановић (РАДНИЧКИ) Никола Спасић (РЕАЛ НИШ) АДМИР АДЕМИ (ЗЕМУН) Владислав Голдин (РФК ГРАФИЧАР) Лука Лабан (НАПРЕДАК) Давор Ракић (ЦРВЕНА ЗВЕЗДА) Александар Мартић (ЧУКАРИЧКИ ДОО) Коста Веселиновић (РФК ГРАФИЧАР) Никола Лукић (ТЕЛЕОПТИК) Михајло Спасојевић (ЧУКАРИЧКИ ДОО) Лазар Милетић (КИКЕР) Михаило Ивановић (ВОЈВОДИНА) Павле Огњеновић (РФК ГРАФИЧАР)