Лига

Linglong Тire Супер лига 19/20

22.11.2019 18:00
Београд
/
/
/
/
24.11.2019 13:00
Инђија
/
/
/
/
23.11.2019 18:00
Нови Сад
/
/
/
/
23.11.2019 16:00
Београд
/
/
/
/
24.11.2019 16:00
Суботица
/
/
/
/
23.11.2019 16:00
Лучани
/
/
/
/
23.11.2019 16:00
Београд
/
/
/
/
23.11.2019 16:00
Ниш
/
/
/
/
21.07.2019 20:00
Ниш
3
0
2
0
20.07.2019 20:00
Београд
2
0
2
0
19.07.2019 20:00
Београд
1
2
0
0
20.07.2019 20:00
Ужице
2
1
0
1
20.07.2019 18:00
Суботица
2
1
0
1
20.07.2019 20:00
Београд
1
0
1
0
20.07.2019 20:00
Бачка Паланка
3
1
0
0
21.07.2019 18:00
Инђија
0
1
0
1
25.09.2019 17:00
Ивањица
0
2
0
1
27.07.2019 20:00
Шабац
2
2
0
1
28.07.2019 20:00
Крушевац
0
2
0
0
28.08.2019 20:00
Београд
2
3
2
1
27.07.2019 20:00
Сурдулица
4
0
2
0
27.07.2019 18:00
Сента
5
1
3
0
27.07.2019 20:00
Београд
2
0
1
0
27.07.2019 20:00
Бачка Паланка
2
2
0
0
03.08.2019 20:00
Нови Сад
5
0
3
0
04.08.2019 20:00
Београд
4
0
2
0
03.08.2019 17:00
Инђија
1
0
0
0
04.08.2019 20:00
Београд
1
0
1
0
04.08.2019 20:00
Суботица
1
2
1
1
02.08.2019 20:00
Ужице
1
1
0
1
25.09.2019 19:00
Београд
1
3
1
2
03.08.2019 20:00
Ниш
2
1
2
1
10.08.2019 20:00
Ниш
2
1
1
0
09.08.2019 20:00
Београд
2
0
2
0
11.08.2019 20:00
Нови Сад
0
1
0
1
10.08.2019 20:00
Ивањица
3
1
1
0
11.08.2019 20:00
Сурдулица
0
4
0
3
10.08.2019 20:00
Београд
1
0
0
0
11.08.2019 19:00
Крушевац
2
2
2
1
10.08.2019 17:00
Сента
1
0
0
0
16.08.2019 20:00
Београд
2
1
2
1
17.08.2019 20:00
Лучани
1
1
1
1
17.08.2019 20:00
Суботица
2
3
1
1
18.08.2019 20:00
Нови Сад
2
2
0
0
17.08.2019 17:00
Инђија
2
1
1
1
18.08.2019 20:00
Шабац
0
1
0
0
18.08.2019 19:00
Београд
3
0
1
0
17.08.2019 20:00
Београд
2
1
1
0
24.08.2019 20:00
Ивањица
2
2
1
0
24.08.2019
Сурдулица
/
/
/
/
24.08.2019 20:00
Београд
2
0
1
0
25.08.2019 20:00
Сента
2
0
2
0
24.08.2019 20:00
Нови Сад
0
1
0
1
25.08.2019 18:30
Ниш
2
1
0
0
24.08.2019 20:00
Београд
2
0
1
0
01.09.2019 20:00
Крушевац
4
0
1
0
31.08.2019 20:00
Шабац
1
1
1
0
01.09.2019 20:00
Лучани
3
3
1
1
01.09.2019 17:00
Инђија
1
2
1
1
01.09.2019 20:00
Београд
1
1
1
1
31.08.2019 20:00
Суботица
2
1
1
1
01.09.2019 20:00
Београд
1
0
0
0
31.08.2019 18:45
Нови Сад
1
2
1
1
15.09.2019 19:00
Лучани
2
0
1
0
14.09.2019 19:00
Ивањица
3
0
1
0
15.09.2019 19:00
Сента
0
0
0
0
14.09.2019 20:30
Нови Сад
0
3
0
0
14.09.2019 18:00
Београд
2
1
0
1
13.09.2019 18:00
Ниш
1
2
1
1
14.09.2019 20:00
Београд
2
2
0
1
14.09.2019 19:00
Сурдулица
1
4
1
2
21.09.2019 18:00
Београд
0
1
0
0
21.09.2019 20:00
Нови Сад
1
2
0
0
21.09.2019 18:00
Београд
1
0
0
0
21.09.2019 16:00
Инђија
0
1
0
1
22.09.2019 18:00
Београд
2
0
0
0
21.09.2019 18:00
Крушевац
1
3
0
2
21.09.2019 20:00
Шабац
0
1
0
0
21.09.2019 18:00
Суботица
1
0
0
0
29.09.2019 18:00
Нови Сад
2
0
1
0
30.09.2019 18:00
Ивањица
0
0
0
0
28.09.2019 19:00
Београд
3
1
3
0
28.09.2019 15:00
Ниш
1
4
1
2
29.09.2019 18:00
Сента
2
0
1
0
29.09.2019 20:00
Београд
4
1
1
0
29.09.2019 18:00
Лучани
1
2
1
1
29.09.2019 20:00
Суботица
0
1
0
0
06.10.2019 16:00
Крушевац
0
1
0
0
05.10.2019 18:00
Београд
1
1
0
1
06.10.2019 15:00
Инђија
0
2
0
1
04.10.2019 18:00
Нови Сад
2
0
2
0
05.10.2019 18:00
Сурдулица
1
0
0
0
05.10.2019 18:00
Шабац
0
1
0
0
06.10.2019 18:00
Београд
1
2
0
1
05.10.2019 18:00
Београд
2
0
1
0
19.10.2019 15:00
Лучани
1
0
0
0
19.10.2019 18:00
Ивањица
3
2
1
2
18.10.2019 18:00
Београд
0
0
0
0
19.10.2019 18:00
Ниш
4
1
3
0
18.10.2019 20:00
Београд
3
1
2
0
19.10.2019 18:00
Нови Сад
2
1
2
1
19.10.2019 18:00
Суботица
3
0
2
0
19.10.2019 18:00
Београд
2
0
1
0
27.10.2019 18:00
Сента
1
1
1
1
27.10.2019 13:00
Инђија
1
3
0
0
26.10.2019 18:00
Београд
1
2
0
0
25.10.2019 18:00
Крушевац
1
1
0
0
27.10.2019 16:00
Београд
4
0
3
0
26.10.2019 18:00
Нови Сад
2
2
2
1
26.10.2019 15:30
Сурдулица
0
5
0
3
26.10.2019 18:00
Шабац
0
1
0
1
30.10.2019 18:00
Ивањица
1
0
1
0
30.10.2019 18:00
Београд
3
1
2
0
30.10.2019 18:00
Београд
2
1
0
0
30.10.2019 18:00
Лучани
0
1
0
0
30.10.2019 18:00
Суботица
3
1
2
1
30.10.2019 15:30
Београд
2
1
1
0
30.10.2019 18:00
Нови Сад
1
0
1
0
30.10.2019 15:30
Ниш
0
2
0
1
03.11.2019 13:00
Инђија
2
3
0
1
02.11.2019 16:00
Нови Сад
0
2
0
0
02.11.2019 14:00
Београд
4
0
2
0
03.11.2019 15:00
Шабац
0
0
0
0
03.11.2019 15:00
Крушевац
0
1
0
1
03.11.2019 15:00
Београд
0
0
0
0
03.11.2019 15:00
Сурдулица
2
2
0
0
03.11.2019 15:00
Сента
2
0
0
0
09.11.2019 16:00
Сурдулица
0
1
0
1
09.11.2019 18:00
Шабац
0
1
0
1
09.11.2019 16:00
Крушевац
3
1
0
0
09.11.2019 16:00
Београд
2
0
2
0
10.11.2019 14:30
Сента
2
2
1
1
Нови Сад
/
/
/
/
10.11.2019 14:30
Ивањица
1
1
1
0
10.11.2019 16:30
Београд
3
0
1
0
23.11.2019 16:00
Београд
/
/
/
/
23.11.2019 18:00
Нови Сад
/
/
/
/
24.11.2019 16:00
Суботица
/
/
/
/
23.11.2019 16:00
Ниш
/
/
/
/
24.11.2019 13:00
Инђија
/
/
/
/
22.11.2019 18:00
Београд
/
/
/
/
23.11.2019 16:00
Београд
/
/
/
/
23.11.2019 16:00
Лучани
/
/
/
/
30.11.2019
Ивањица
/
/
/
/
30.11.2019
Крушевац
/
/
/
/
30.11.2019
Београд
/
/
/
/
30.11.2019
Нови Сад
/
/
/
/
30.11.2019
Сента
/
/
/
/
30.11.2019
Сурдулица
/
/
/
/
30.11.2019
Београд
/
/
/
/
30.11.2019
Шабац
/
/
/
/
04.12.2019
Нови Сад
/
/
/
/
04.12.2019
Шабац
/
/
/
/
04.12.2019
Београд
/
/
/
/
04.12.2019
Инђија
/
/
/
/
04.12.2019
Београд
/
/
/
/
04.12.2019
Суботица
/
/
/
/
04.12.2019
Лучани
/
/
/
/
04.12.2019
Београд
/
/
/
/
08.12.2019
Београд
/
/
/
/
08.12.2019
Ивањица
/
/
/
/
08.12.2019
Крушевац
/
/
/
/
08.12.2019
Ниш
/
/
/
/
08.12.2019
Београд
/
/
/
/
08.12.2019
Нови Сад
/
/
/
/
08.12.2019
Сента
/
/
/
/
08.12.2019
Сурдулица
/
/
/
/
14.12.2019
Шабац
/
/
/
/
14.12.2019
Крушевац
/
/
/
/
14.12.2019
Лучани
/
/
/
/
14.12.2019
Београд
/
/
/
/
14.12.2019
Инђија
/
/
/
/
14.12.2019
Нови Сад
/
/
/
/
14.12.2019
Суботица
/
/
/
/
15.02.2020
Београд
/
/
/
/
15.02.2020
Београд
/
/
/
/
15.02.2020
Нови Сад
/
/
/
/
15.02.2020
Сента
/
/
/
/
15.02.2020
Сурдулица
/
/
/
/
15.02.2020
Београд
/
/
/
/
15.02.2020
Ивањица
/
/
/
/
22.02.2020
Крушевац
/
/
/
/
22.02.2020
Београд
/
/
/
/
22.02.2020
Шабац
/
/
/
/
22.02.2020
Инђија
/
/
/
/
22.02.2020
Нови Сад
/
/
/
/
22.02.2020
Београд
/
/
/
/
22.02.2020
Суботица
/
/
/
/
22.02.2020
Београд
/
/
/
/
29.02.2020
Ивањица
/
/
/
/
29.02.2020
Лучани
/
/
/
/
29.02.2020
Сурдулица
/
/
/
/
29.02.2020
Сента
/
/
/
/
29.02.2020
Нови Сад
/
/
/
/
29.02.2020
Београд
/
/
/
/
29.02.2020
Београд
/
/
/
/
29.02.2020
Ниш
/
/
/
/
04.03.2020
Нови Сад
/
/
/
/
04.03.2020
Београд
/
/
/
/
04.03.2020
Сурдулица
/
/
/
/
04.03.2020
Београд
/
/
/
/
04.03.2020
Крушевац
/
/
/
/
04.03.2020
Шабац
/
/
/
/
04.03.2020
Београд
/
/
/
/
04.03.2020
Инђија
/
/
/
/
08.03.2020
Београд
/
/
/
/
08.03.2020
Нови Сад
/
/
/
/
08.03.2020
Београд
/
/
/
/
08.03.2020
Ниш
/
/
/
/
08.03.2020
Лучани
/
/
/
/
08.03.2020
Ивањица
/
/
/
/
08.03.2020
Суботица
/
/
/
/
08.03.2020
Сента
/
/
/
/
14.03.2020
Шабац
/
/
/
/
14.03.2020
Београд
/
/
/
/
14.03.2020
Нови Сад
/
/
/
/
14.03.2020
Сурдулица
/
/
/
/
14.03.2020
Сента
/
/
/
/
14.03.2020
Инђија
/
/
/
/
14.03.2020
Београд
/
/
/
/
14.03.2020
Крушевац
/
/
/
/
22.03.2020
Ивањица
/
/
/
/
22.03.2020
Београд
/
/
/
/
22.03.2020
Суботица
/
/
/
/
22.03.2020
Лучани
/
/
/
/
22.03.2020
Београд
/
/
/
/
22.03.2020
Ниш
/
/
/
/
22.03.2020
Београд
/
/
/
/
22.03.2020
Нови Сад
/
/
/
/
04.04.2020
Сурдулица
/
/
/
/
04.04.2020
Нови Сад
/
/
/
/
04.04.2020
Сента
/
/
/
/
04.04.2020
Београд
/
/
/
/
04.04.2020
Крушевац
/
/
/
/
04.04.2020
Шабац
/
/
/
/
04.04.2020
Београд
/
/
/
/
04.04.2020
Инђија
/
/
/
/
11.04.2020
Београд
/
/
/
/
11.04.2020
Ивањица
/
/
/
/
11.04.2020
Нови Сад
/
/
/
/
11.04.2020
Београд
/
/
/
/
11.04.2020
Суботица
/
/
/
/
11.04.2020
Лучани
/
/
/
/
11.04.2020
Београд
/
/
/
/
11.04.2020
Ниш
/
/
/
/
П Назив клуба ОУ БП БH БИ ДГ ПГ ГР Б
1.ЦРВЕНА ЗВЕЗДА15131134112340
2.ВОЈВОДИНА16103329151433
3.ЧУКАРИЧКИ ДОО1510322011933
4.ПАРТИЗАН1510233592632
5.ТСЦ1685328171129
6.ФК ВОЖДОВАЦ167542923626
7.РАДНИЧКИ158162019125
8.МЛАДОСТ166461619-322
9.СПАРТАК167091725-821
10.ЈАВОР МАТИС165562324-120
11.НАПРЕДАК165382022-218
12.ПРОЛЕТЕР154471320-716
13.РАДНИК154381524-915
14.РАД1632111231-1911
15.ИНЂИЈА1621131131-207
16.МАЧВА160412728-214
П: Позиција, ОУ: Одигране утакмице, БП: Број победа, БH: Број нерешених, БИ: Број изгубљених, ДГ: Дати голови, ПГ: Примљени голови, ГР: Гол разлика, Б: Бодови

9 голова

Стефан Михајловић (РАДНИЧКИ) Никола Петковић (ЈАВОР МАТИС) Ненад Лукић (ТСЦ)

8 голова

Бојан Матић (ВОЈВОДИНА)

7 голова

Садиq Умар (ПАРТИЗАН) Владимир Силађи (ТСЦ)

6 голова

Ел Фарду Бен Мохамед (ЦРВЕНА ЗВЕЗДА) Игор Ивановић (НАПРЕДАК) Нермин Хаскић (РАДНИЧКИ) Милан Павков (ЦРВЕНА ЗВЕЗДА)

5 голова

Немања Николић (ФК ВОЖДОВАЦ) Лука Стојановић (ЧУКАРИЧКИ ДОО) Ален Машовић (ФК ВОЖДОВАЦ) Сејдоуба Соумах (ПАРТИЗАН)

4 гола

Милан Макарић (РАДНИК) Дејан Милићевић (ТСЦ) Зоран Тошић (ПАРТИЗАН) Марко Доцић (ЧУКАРИЧКИ ДОО) Милош Стојчев (ФК ВОЖДОВАЦ) Бибарс Натцхо (ПАРТИЗАН) Немања Обрадовић (СПАРТАК)

3 гола

Елиомар Цорреиа Силва (МЛАДОСТ) Мирослав Бјелош (НАПРЕДАК) Филип Стевановић (ПАРТИЗАН) Ерик Јирка (РАДНИЧКИ) Бранислав Томић (ИНЂИЈА) Ђуро Зец (НАПРЕДАК) Никола Кувељић (ЈАВОР МАТИС) Милан Бојовић (МЛАДОСТ) Бобан Георгиев (РАДНИК) Огњен Ђуричин (ВОЈВОДИНА) Стефан Денковић (СПАРТАК) Антонио Мануел Фернандес Мендес (ЦРВЕНА ЗВЕЗДА) Предраг Павловић (МЛАДОСТ) Јован Нишић (ФК ВОЖДОВАЦ) Марко Девић (ФК ВОЖДОВАЦ) Александар Јевтић (ФК ВОЖДОВАЦ) Матео Езеqуиел Гарцíа (ЦРВЕНА ЗВЕЗДА) Немања Николић (ВОЈВОДИНА) Лазар Марковић (ПАРТИЗАН) Еза Винцент Океухие (ВОЈВОДИНА)

2 гола

Милош Вулић (ЦРВЕНА ЗВЕЗДА) Саша Томановић (ТСЦ) Момчило Мркаић (ЈАВОР МАТИС) Петар Бојић (ВОЈВОДИНА) Вељко Симић (ЦРВЕНА ЗВЕЗДА) Алекса Вукановић (ЦРВЕНА ЗВЕЗДА) Срђан Димитров (ИНЂИЈА) Ненад Гаврић (НАПРЕДАК) Лазар Јовановић (МЛАДОСТ) Владимир Радивојевић (МЛАДОСТ) Милош Шатара (МЛАДОСТ) Миодраг Гемовић (ВОЈВОДИНА) Миљан Вукадиновић (НАПРЕДАК) Милош Трифуновић (РАД) Дејан Зукић (ВОЈВОДИНА) Слободан Тедић (ЧУКАРИЧКИ ДОО) Бојан Бојић (РАДНИК) Мирослав Маричић (ЈАВОР МАТИС) Михајло Нешковић (ВОЈВОДИНА) Ђорђе Ивановић (ПАРТИЗАН) Никола Срећковић (СПАРТАК) Милан Миросављев (ПРОЛЕТЕР) Стефан Шапић (ЧУКАРИЧКИ ДОО) Срђан Грабеж (ТСЦ) Зоран Даноски (РАДНИК) Милан Марчић (СПАРТАК) Синиша Бабић (ПРОЛЕТЕР) Милан Јевтовић (ЦРВЕНА ЗВЕЗДА) Алекса Пејић (ПРОЛЕТЕР) Марко Марин (ЦРВЕНА ЗВЕЗДА) Иевген Павлов (РАДНИК) Огњен Ожеговић (ПАРТИЗАН) Бранислав Јовановић (ПРОЛЕТЕР) Милан Перендија (РАД) Филип Касалица (РАД) Асмир Кајевић (ЧУКАРИЧКИ ДОО) Милош Адамовић (МАЧВА)

1 гол

Саша Здјелар (ПАРТИЗАН) Риота Нома (РАДНИЧКИ) Младен Деветак (ВОЈВОДИНА) Дино Долмагић (ЈАВОР МАТИС) Аранђел Стојковић (ВОЈВОДИНА) Дамјан Гојков (СПАРТАК) Рицхмонд Боакје-Јиадом (ЦРВЕНА ЗВЕЗДА) Ненад Јовановић (МАЧВА) Цанас Руиз-Херера Јосе Алберто (ЦРВЕНА ЗВЕЗДА) Ранко Веселиновић (ВОЈВОДИНА) Немања Текијашки (СПАРТАК) Марко Павићевић (НАПРЕДАК) Владан Видаковић (СПАРТАК) Иван Обровац (МЛАДОСТ) Марко Јевремовић (ЈАВОР МАТИС) Милан Јагодић (РАД) Милутин Видосављевић (ЧУКАРИЧКИ ДОО) Горан Антонић (ТСЦ) Василије Јањић (ИНЂИЈА) Марко Мијаиловић (МАЧВА) Милош Дегенек (ЦРВЕНА ЗВЕЗДА) Александар Шћекић (ПАРТИЗАН) Иван Рогач (ИНЂИЈА) Немања Видић (ИНЂИЈА) Стефан Чоловић (ПРОЛЕТЕР) Милорад Балабановић (ПРОЛЕТЕР) Рајко Брежанчић (ПАРТИЗАН) Андреј Илић (НАПРЕДАК) Александар Станисављевић (ФК ВОЖДОВАЦ) Дарко Бједов (РАД) Стефан Шормаз (СПАРТАК) Лазар ТуфегдЖић (СПАРТАК) Јанко Тумбасевић (ТСЦ) Давид Шинковић (ТСЦ) Милош Ожеговић (НАПРЕДАК) Немања Којић (НАПРЕДАК) Стефан Пуртић (ФК ВОЖДОВАЦ) Никола Дринчић (ВОЈВОДИНА) Леандро Цлимацо Пинро (ПРОЛЕТЕР) Стефан Хајдин (ФК ВОЖДОВАЦ) Ибрахима Ндиаје (ЧУКАРИЧКИ ДОО) Филип Рајевац (ИНЂИЈА) Вања Звеканов (ЈАВОР МАТИС) АЛИЈА КРНИЋ (ЈАВОР МАТИС) Марко Гобељић (ЦРВЕНА ЗВЕЗДА) Урош Стаменић (ПРОЛЕТЕР) Слободан Новаковић (ПРОЛЕТЕР) Владан Милосављев (ИНЂИЈА) Милош Шака (РАД) Мирослав Богосавац (ЧУКАРИЧКИ ДОО) Никола Ашћерић (МАЧВА) Ненад Севић (ЈАВОР МАТИС) Александар Стевановић (МАЧВА) Стефан Ковач (ЧУКАРИЧКИ ДОО) Давид Дунђерски (СПАРТАК) Игор Златановић (РАДНИК) Вељко Батровић (РАДНИЧКИ) Огњен Красић (ФК ВОЖДОВАЦ) Горан Смиљанић (РАД) Филип Станисављеви (РАДНИК) Такума Асано (ПАРТИЗАН) Вељко Трифуновић (РАД) Марко Николић (РАД) Страхиња Павловић (ПАРТИЗАН) Бранко Јовичић (ЦРВЕНА ЗВЕЗДА) Марко Колаковић (ЈАВОР МАТИС) Јустас Ласицкас (ФК ВОЖДОВАЦ)