Лига

Linglong Тire Супер лига 19/20

21.09.2019 18:00
Суботица
/
/
/
/
21.09.2019 18:00
Београд
/
/
/
/
21.09.2019 20:00
Нови Сад
/
/
/
/
21.09.2019 16:00
Инђија
/
/
/
/
22.09.2019 18:00
Београд
/
/
/
/
21.09.2019 20:00
Шабац
/
/
/
/
21.09.2019 18:00
Крушевац
/
/
/
/
21.09.2019 18:00
Београд
/
/
/
/
21.07.2019 18:00
Инђија
0
1
0
1
20.07.2019 20:00
Бачка Паланка
3
1
0
0
20.07.2019 20:00
Београд
1
0
1
0
20.07.2019 18:00
Суботица
2
1
0
1
20.07.2019 20:00
Ужице
2
1
0
1
19.07.2019 20:00
Београд
1
2
0
0
21.07.2019 20:00
Ниш
3
0
2
0
20.07.2019 20:00
Београд
2
0
2
0
27.07.2019 18:00
Сента
5
1
3
0
27.07.2019 20:00
Београд
2
0
1
0
27.07.2019 20:00
Бачка Паланка
2
2
0
0
27.07.2019
Ивањица
/
/
/
/
27.07.2019 20:00
Сурдулица
4
0
2
0
28.07.2019 20:00
Крушевац
0
2
0
0
27.07.2019 20:00
Шабац
2
2
0
1
28.08.2019 20:00
Београд
2
3
2
1
04.08.2019 20:00
Београд
1
0
1
0
04.08.2019 20:00
Београд
4
0
2
0
03.08.2019 20:00
Нови Сад
5
0
3
0
03.08.2019 17:00
Инђија
1
0
0
0
04.08.2019 20:00
Суботица
1
2
1
1
02.08.2019 20:00
Ужице
1
1
0
1
03.08.2019 20:00
Београд
/
/
/
/
03.08.2019 20:00
Ниш
2
1
2
1
10.08.2019 20:00
Ниш
2
1
1
0
10.08.2019 20:00
Ивањица
3
1
1
0
11.08.2019 19:00
Крушевац
2
2
2
1
10.08.2019 20:00
Београд
1
0
0
0
11.08.2019 20:00
Сурдулица
0
4
0
3
10.08.2019 17:00
Сента
1
0
0
0
11.08.2019 20:00
Нови Сад
0
1
0
1
09.08.2019 20:00
Београд
2
0
2
0
16.08.2019 20:00
Београд
2
1
2
1
17.08.2019 20:00
Лучани
1
1
1
1
17.08.2019 20:00
Београд
2
1
1
0
17.08.2019 20:00
Суботица
2
3
1
1
18.08.2019 20:00
Шабац
0
1
0
0
18.08.2019 19:00
Београд
3
0
1
0
18.08.2019 20:00
Нови Сад
2
2
0
0
17.08.2019 17:00
Инђија
2
1
1
1
24.08.2019
Сурдулица
/
/
/
/
25.08.2019 20:00
Сента
2
0
2
0
24.08.2019 20:00
Нови Сад
0
1
0
1
24.08.2019 20:00
Ивањица
2
2
1
0
25.08.2019 18:30
Ниш
2
1
0
0
24.08.2019 20:00
Београд
2
0
1
0
24.08.2019 20:00
Београд
2
0
1
0
01.09.2019 17:00
Инђија
1
2
1
1
01.09.2019 20:00
Лучани
3
3
1
1
01.09.2019 20:00
Крушевац
4
0
1
0
31.08.2019 18:45
Нови Сад
1
2
1
1
31.08.2019 20:00
Шабац
1
1
1
0
01.09.2019 20:00
Београд
1
0
0
0
31.08.2019 20:00
Суботица
2
1
1
1
01.09.2019 20:00
Београд
1
1
1
1
15.09.2019 19:00
Сента
0
0
0
0
14.09.2019 20:30
Нови Сад
0
3
0
0
14.09.2019 18:00
Београд
2
1
0
1
13.09.2019 18:00
Ниш
1
2
1
1
14.09.2019 20:00
Београд
2
2
0
1
14.09.2019 19:00
Сурдулица
1
4
1
2
14.09.2019 19:00
Ивањица
3
0
1
0
15.09.2019 19:00
Лучани
2
0
1
0
21.09.2019 20:00
Нови Сад
/
/
/
/
21.09.2019 16:00
Инђија
/
/
/
/
21.09.2019 18:00
Београд
/
/
/
/
21.09.2019 18:00
Београд
/
/
/
/
21.09.2019 18:00
Суботица
/
/
/
/
22.09.2019 18:00
Београд
/
/
/
/
21.09.2019 18:00
Крушевац
/
/
/
/
21.09.2019 20:00
Шабац
/
/
/
/
29.09.2019
Београд
/
/
/
/
29.09.2019
Суботица
/
/
/
/
29.09.2019
Лучани
/
/
/
/
29.09.2019
Ниш
/
/
/
/
29.09.2019
Београд
/
/
/
/
29.09.2019
Нови Сад
/
/
/
/
29.09.2019
Сента
/
/
/
/
29.09.2019
Ивањица
/
/
/
/
05.10.2019
Нови Сад
/
/
/
/
05.10.2019
Инђија
/
/
/
/
05.10.2019
Београд
/
/
/
/
05.10.2019
Шабац
/
/
/
/
05.10.2019
Крушевац
/
/
/
/
05.10.2019
Београд
/
/
/
/
05.10.2019
Сурдулица
/
/
/
/
05.10.2019
Београд
/
/
/
/
19.10.2019
Београд
/
/
/
/
19.10.2019
Ивањица
/
/
/
/
19.10.2019
Нови Сад
/
/
/
/
19.10.2019
Ниш
/
/
/
/
19.10.2019
Београд
/
/
/
/
19.10.2019
Лучани
/
/
/
/
19.10.2019
Београд
/
/
/
/
19.10.2019
Суботица
/
/
/
/
26.10.2019
Београд
/
/
/
/
26.10.2019
Нови Сад
/
/
/
/
26.10.2019
Сента
/
/
/
/
26.10.2019
Сурдулица
/
/
/
/
26.10.2019
Крушевац
/
/
/
/
26.10.2019
Шабац
/
/
/
/
26.10.2019
Београд
/
/
/
/
26.10.2019
Инђија
/
/
/
/
30.10.2019
Београд
/
/
/
/
30.10.2019
Ниш
/
/
/
/
30.10.2019
Београд
/
/
/
/
30.10.2019
Лучани
/
/
/
/
30.10.2019
Суботица
/
/
/
/
30.10.2019
Београд
/
/
/
/
30.10.2019
Нови Сад
/
/
/
/
30.10.2019
Ивањица
/
/
/
/
03.11.2019
Сурдулица
/
/
/
/
03.11.2019
Нови Сад
/
/
/
/
03.11.2019
Сента
/
/
/
/
03.11.2019
Инђија
/
/
/
/
03.11.2019
Београд
/
/
/
/
03.11.2019
Шабац
/
/
/
/
03.11.2019
Крушевац
/
/
/
/
03.11.2019
Београд
/
/
/
/
09.11.2019
Београд
/
/
/
/
09.11.2019
Шабац
/
/
/
/
09.11.2019
Крушевац
/
/
/
/
09.11.2019
Београд
/
/
/
/
09.11.2019
Сурдулица
/
/
/
/
09.11.2019
Сента
/
/
/
/
09.11.2019
Нови Сад
/
/
/
/
09.11.2019
Ивањица
/
/
/
/
23.11.2019
Београд
/
/
/
/
23.11.2019
Инђија
/
/
/
/
23.11.2019
Нови Сад
/
/
/
/
23.11.2019
Београд
/
/
/
/
23.11.2019
Суботица
/
/
/
/
23.11.2019
Лучани
/
/
/
/
23.11.2019
Београд
/
/
/
/
30.11.2019
Београд
/
/
/
/
30.11.2019
Нови Сад
/
/
/
/
30.11.2019
Шабац
/
/
/
/
30.11.2019
Крушевац
/
/
/
/
30.11.2019
Ивањица
/
/
/
/
30.11.2019
Београд
/
/
/
/
30.11.2019
Сурдулица
/
/
/
/
30.11.2019
Сента
/
/
/
/
04.12.2019
Инђија
/
/
/
/
04.12.2019
Нови Сад
/
/
/
/
04.12.2019
Београд
/
/
/
/
04.12.2019
Суботица
/
/
/
/
04.12.2019
Лучани
/
/
/
/
04.12.2019
Београд
/
/
/
/
04.12.2019
Шабац
/
/
/
/
04.12.2019
Београд
/
/
/
/
08.12.2019
Крушевац
/
/
/
/
08.12.2019
Сурдулица
/
/
/
/
08.12.2019
Сента
/
/
/
/
08.12.2019
Нови Сад
/
/
/
/
08.12.2019
Београд
/
/
/
/
08.12.2019
Београд
/
/
/
/
08.12.2019
Ниш
/
/
/
/
08.12.2019
Ивањица
/
/
/
/
14.12.2019
Шабац
/
/
/
/
14.12.2019
Крушевац
/
/
/
/
14.12.2019
Београд
/
/
/
/
14.12.2019
Инђија
/
/
/
/
14.12.2019
Нови Сад
/
/
/
/
14.12.2019
Суботица
/
/
/
/
14.12.2019
Лучани
/
/
/
/
15.02.2020
Београд
/
/
/
/
15.02.2020
Београд
/
/
/
/
15.02.2020
Сурдулица
/
/
/
/
15.02.2020
Ивањица
/
/
/
/
15.02.2020
Сента
/
/
/
/
15.02.2020
Нови Сад
/
/
/
/
15.02.2020
Београд
/
/
/
/
22.02.2020
Шабац
/
/
/
/
22.02.2020
Београд
/
/
/
/
22.02.2020
Крушевац
/
/
/
/
22.02.2020
Нови Сад
/
/
/
/
22.02.2020
Београд
/
/
/
/
22.02.2020
Суботица
/
/
/
/
22.02.2020
Београд
/
/
/
/
22.02.2020
Инђија
/
/
/
/
29.02.2020
Ниш
/
/
/
/
29.02.2020
Ивањица
/
/
/
/
29.02.2020
Лучани
/
/
/
/
29.02.2020
Београд
/
/
/
/
29.02.2020
Сурдулица
/
/
/
/
29.02.2020
Београд
/
/
/
/
29.02.2020
Нови Сад
/
/
/
/
29.02.2020
Сента
/
/
/
/
04.03.2020
Сурдулица
/
/
/
/
04.03.2020
Београд
/
/
/
/
04.03.2020
Крушевац
/
/
/
/
04.03.2020
Шабац
/
/
/
/
04.03.2020
Београд
/
/
/
/
04.03.2020
Инђија
/
/
/
/
04.03.2020
Нови Сад
/
/
/
/
04.03.2020
Београд
/
/
/
/
08.03.2020
Београд
/
/
/
/
08.03.2020
Ивањица
/
/
/
/
08.03.2020
Суботица
/
/
/
/
08.03.2020
Лучани
/
/
/
/
08.03.2020
Сента
/
/
/
/
08.03.2020
Ниш
/
/
/
/
08.03.2020
Београд
/
/
/
/
08.03.2020
Нови Сад
/
/
/
/
14.03.2020
Сента
/
/
/
/
14.03.2020
Сурдулица
/
/
/
/
14.03.2020
Београд
/
/
/
/
14.03.2020
Крушевац
/
/
/
/
14.03.2020
Шабац
/
/
/
/
14.03.2020
Београд
/
/
/
/
14.03.2020
Инђија
/
/
/
/
14.03.2020
Нови Сад
/
/
/
/
22.03.2020
Лучани
/
/
/
/
22.03.2020
Ивањица
/
/
/
/
22.03.2020
Нови Сад
/
/
/
/
22.03.2020
Београд
/
/
/
/
22.03.2020
Суботица
/
/
/
/
22.03.2020
Београд
/
/
/
/
22.03.2020
Ниш
/
/
/
/
22.03.2020
Београд
/
/
/
/
04.04.2020
Нови Сад
/
/
/
/
04.04.2020
Сента
/
/
/
/
04.04.2020
Београд
/
/
/
/
04.04.2020
Београд
/
/
/
/
04.04.2020
Инђија
/
/
/
/
04.04.2020
Шабац
/
/
/
/
04.04.2020
Крушевац
/
/
/
/
04.04.2020
Сурдулица
/
/
/
/
11.04.2020
Београд
/
/
/
/
11.04.2020
Нови Сад
/
/
/
/
11.04.2020
Лучани
/
/
/
/
11.04.2020
Београд
/
/
/
/
11.04.2020
Ниш
/
/
/
/
11.04.2020
Београд
/
/
/
/
11.04.2020
Ивањица
/
/
/
/
11.04.2020
Суботица
/
/
/
/
П Назив клуба ОУ БП БH БИ ДГ ПГ ГР Б
1.ВОЈВОДИНА86112061419
2.ЦРВЕНА ЗВЕЗДА6600134918
3.ТСЦ8530156918
4.ЧУКАРИЧКИ ДОО7511106416
5.ПАРТИЗАН64201431114
6.РАДНИЧКИ8413119213
7.НАПРЕДАК8323139411
8.МЛАДОСТ82331015-59
9.СПАРТАК8305915-69
10.ЈАВОР МАТИС7223131218
11.ФК ВОЖДОВАЦ7223111108
12.ИНЂИЈА8215711-47
13.РАД8206620-146
14.ПРОЛЕТЕР8125614-85
15.РАДНИК7115814-64
16.МАЧВА8035516-113
П: Позиција, ОУ: Одигране утакмице, БП: Број победа, БH: Број нерешених, БИ: Број изгубљених, ДГ: Дати голови, ПГ: Примљени голови, ГР:Гол разлика, Б: Бодови

6 голова

Стефан Михајловић (РАДНИЧКИ) Бојан Матић (ВОЈВОДИНА)

5 голова

Никола Петковић (ЈАВОР МАТИС) Ненад Лукић (ТСЦ)

4 гола

Милан Павков (ЦРВЕНА ЗВЕЗДА) Игор Ивановић (НАПРЕДАК)

3 гола

Огњен Ђуричин (ВОЈВОДИНА) Елиомар Цорреиа Силва (МЛАДОСТ) Лука Стојановић (ЧУКАРИЧКИ ДОО) Садиq Умар (ПАРТИЗАН) Александар Јевтић (ФК ВОЖДОВАЦ) Ђуро Зец (НАПРЕДАК) Владимир Силађи (ТСЦ) Филип Стевановић (ПАРТИЗАН) Предраг Павловић (МЛАДОСТ) Стефан Денковић (СПАРТАК) Еза Винцент Океухие (ВОЈВОДИНА)

2 гола

Нермин Хаскић (РАДНИЧКИ) Момчило Мркаић (ЈАВОР МАТИС) Дејан Милићевић (ТСЦ) Бранислав Томић (ИНЂИЈА) Бобан Георгиев (РАДНИК) Никола Кувељић (ЈАВОР МАТИС) Миодраг Гемовић (ВОЈВОДИНА) Саша Томановић (ТСЦ) Ел Фарду Бен Мохамед (ЦРВЕНА ЗВЕЗДА) Милош Трифуновић (РАД) Дејан Зукић (ВОЈВОДИНА) Милан Макарић (РАДНИК) Огњен Ожеговић (ПАРТИЗАН) Марко Доцић (ЧУКАРИЧКИ ДОО) Милош Вулић (ЦРВЕНА ЗВЕЗДА) Сејдоуба Соумах (ПАРТИЗАН) Мирослав Бјелош (НАПРЕДАК) Јован Нишић (ФК ВОЖДОВАЦ) Зоран Тошић (ПАРТИЗАН) Зоран Даноски (РАДНИК) Немања Обрадовић (СПАРТАК) Михајло Нешковић (ВОЈВОДИНА) Немања Николић (ФК ВОЖДОВАЦ) Милош Стојчев (ФК ВОЖДОВАЦ) Владимир Радивојевић (МЛАДОСТ)

1 гол

Лазар ТуфегдЖић (СПАРТАК) Стефан Шапић (ЧУКАРИЧКИ ДОО) Јанко Тумбасевић (ТСЦ) Давид Шинковић (ТСЦ) Милош Адамовић (МАЧВА) Милош Ожеговић (НАПРЕДАК) Вељко Симић (ЦРВЕНА ЗВЕЗДА) Антонио Мануел Фернандес Мендес (ЦРВЕНА ЗВЕЗДА) Риота Нома (РАДНИЧКИ) Младен Деветак (ВОЈВОДИНА) Дино Долмагић (ЈАВОР МАТИС) Стефан Пуртић (ФК ВОЖДОВАЦ) Аранђел Стојковић (ВОЈВОДИНА) Срђан Димитров (ИНЂИЈА) Ненад Гаврић (НАПРЕДАК) Милан Марчић (СПАРТАК) Ненад Јовановић (МАЧВА) Ерик Јирка (РАДНИЧКИ) Марко Павићевић (НАПРЕДАК) Урош Стаменић (ПРОЛЕТЕР) Владан Видаковић (СПАРТАК) Иван Обровац (МЛАДОСТ) Слободан Новаковић (ПРОЛЕТЕР) Владан Милосављев (ИНЂИЈА) Милош Шака (РАД) Милан Јевтовић (ЦРВЕНА ЗВЕЗДА) Алекса Пејић (ПРОЛЕТЕР) Никола Ашћерић (МАЧВА) Ненад Севић (ЈАВОР МАТИС) Александар Стевановић (МАЧВА) Марко Јевремовић (ЈАВОР МАТИС) Милан Јагодић (РАД) Милутин Видосављевић (ЧУКАРИЧКИ ДОО) Матео Езеqуиел Гарцíа (ЦРВЕНА ЗВЕЗДА) Давид Дунђерски (СПАРТАК) Горан Антонић (ТСЦ) Василије Јањић (ИНЂИЈА) Слободан Тедић (ЧУКАРИЧКИ ДОО) Игор Златановић (РАДНИК) Вељко Батровић (РАДНИЧКИ) Бранислав Јовановић (ПРОЛЕТЕР) Милан Бојовић (МЛАДОСТ) Огњен Красић (ФК ВОЖДОВАЦ) Горан Смиљанић (РАД) Бојан Бојић (РАДНИК) Мирослав Маричић (ЈАВОР МАТИС) Лазар Марковић (ПАРТИЗАН) Иван Рогач (ИНЂИЈА) Немања Видић (ИНЂИЈА) Стефан Чоловић (ПРОЛЕТЕР) Асмир Кајевић (ЧУКАРИЧКИ ДОО) Марко Николић (РАД) Рајко Брежанчић (ПАРТИЗАН) Милан Миросављев (ПРОЛЕТЕР) Бранко Јовичић (ЦРВЕНА ЗВЕЗДА) Андреј Илић (НАПРЕДАК)