Лига

Linglong Тire Супер лига 19/20

15.02.2020
Крушевац
/
/
/
/
15.02.2020
Шабац
/
/
/
/
15.02.2020
Београд
/
/
/
/
15.02.2020
Инђија
/
/
/
/
15.02.2020
Нови Сад
/
/
/
/
15.02.2020
Суботица
/
/
/
/
15.02.2020
Лучани
/
/
/
/
21.07.2019 20:00
Ниш
3
0
2
0
19.07.2019 20:00
Београд
1
2
0
0
20.07.2019 20:00
Ужице
2
1
0
1
20.07.2019 18:00
Суботица
2
1
0
1
20.07.2019 20:00
Београд
1
0
1
0
20.07.2019 20:00
Бачка Паланка
3
1
0
0
21.07.2019 18:00
Инђија
0
1
0
1
20.07.2019 20:00
Београд
2
0
2
0
27.07.2019 18:00
Сента
5
1
3
0
27.07.2019 20:00
Београд
2
0
1
0
27.07.2019 20:00
Бачка Паланка
2
2
0
0
27.07.2019 20:00
Шабац
2
2
0
1
27.07.2019 20:00
Сурдулица
4
0
2
0
28.08.2019 20:00
Београд
2
3
2
1
28.07.2019 20:00
Крушевац
0
2
0
0
25.09.2019 17:00
Ивањица
0
2
0
1
03.08.2019 20:00
Ниш
2
1
2
1
25.09.2019 19:00
Београд
1
3
1
2
02.08.2019 20:00
Ужице
1
1
0
1
04.08.2019 20:00
Београд
1
0
1
0
04.08.2019 20:00
Суботица
1
2
1
1
03.08.2019 17:00
Инђија
1
0
0
0
04.08.2019 20:00
Београд
4
0
2
0
03.08.2019 20:00
Нови Сад
5
0
3
0
10.08.2019 17:00
Сента
1
0
0
0
10.08.2019 20:00
Ниш
2
1
1
0
09.08.2019 20:00
Београд
2
0
2
0
11.08.2019 20:00
Нови Сад
0
1
0
1
11.08.2019 20:00
Сурдулица
0
4
0
3
11.08.2019 19:00
Крушевац
2
2
2
1
10.08.2019 20:00
Ивањица
3
1
1
0
10.08.2019 20:00
Београд
1
0
0
0
17.08.2019 20:00
Београд
2
1
1
0
16.08.2019 20:00
Београд
2
1
2
1
17.08.2019 20:00
Лучани
1
1
1
1
17.08.2019 20:00
Суботица
2
3
1
1
18.08.2019 20:00
Нови Сад
2
2
0
0
17.08.2019 17:00
Инђија
2
1
1
1
18.08.2019 20:00
Шабац
0
1
0
0
18.08.2019 19:00
Београд
3
0
1
0
15.12.2019 13:00
Сурдулица
1
2
0
1
24.08.2019 20:00
Београд
2
0
1
0
25.08.2019 20:00
Сента
2
0
2
0
24.08.2019 20:00
Нови Сад
0
1
0
1
15.12.2019 15:00
Београд
3
1
1
1
25.08.2019 18:30
Ниш
2
1
0
0
24.08.2019 20:00
Београд
2
0
1
0
24.08.2019 20:00
Ивањица
2
2
1
0
01.09.2019 20:00
Крушевац
4
0
1
0
31.08.2019 20:00
Суботица
2
1
1
1
01.09.2019 20:00
Београд
1
0
0
0
31.08.2019 20:00
Шабац
1
1
1
0
31.08.2019 18:45
Нови Сад
1
2
1
1
01.09.2019 20:00
Београд
1
1
1
1
01.09.2019 17:00
Инђија
1
2
1
1
01.09.2019 20:00
Лучани
3
3
1
1
14.09.2019 19:00
Ивањица
3
0
1
0
14.09.2019 20:30
Нови Сад
0
3
0
0
14.09.2019 18:00
Београд
2
1
0
1
13.09.2019 18:00
Ниш
1
2
1
1
14.09.2019 20:00
Београд
2
2
0
1
14.09.2019 19:00
Сурдулица
1
4
1
2
15.09.2019 19:00
Сента
0
0
0
0
15.09.2019 19:00
Лучани
2
0
1
0
21.09.2019 18:00
Суботица
1
0
0
0
21.09.2019 18:00
Београд
0
1
0
0
21.09.2019 20:00
Нови Сад
1
2
0
0
21.09.2019 16:00
Инђија
0
1
0
1
22.09.2019 18:00
Београд
2
0
0
0
21.09.2019 20:00
Шабац
0
1
0
0
21.09.2019 18:00
Београд
1
0
0
0
21.09.2019 18:00
Крушевац
1
3
0
2
30.09.2019 18:00
Ивањица
0
0
0
0
29.09.2019 18:00
Сента
2
0
1
0
29.09.2019 18:00
Нови Сад
2
0
1
0
28.09.2019 19:00
Београд
3
1
3
0
28.09.2019 15:00
Ниш
1
4
1
2
29.09.2019 20:00
Београд
4
1
1
0
29.09.2019 18:00
Лучани
1
2
1
1
29.09.2019 20:00
Суботица
0
1
0
0
05.10.2019 18:00
Београд
1
1
0
1
06.10.2019 15:00
Инђија
0
2
0
1
06.10.2019 16:00
Крушевац
0
1
0
0
04.10.2019 18:00
Нови Сад
2
0
2
0
05.10.2019 18:00
Сурдулица
1
0
0
0
06.10.2019 18:00
Београд
1
2
0
1
05.10.2019 18:00
Шабац
0
1
0
0
05.10.2019 18:00
Београд
2
0
1
0
19.10.2019 18:00
Ниш
4
1
3
0
18.10.2019 18:00
Београд
0
0
0
0
18.10.2019 20:00
Београд
3
1
2
0
19.10.2019 18:00
Нови Сад
2
1
2
1
19.10.2019 18:00
Београд
2
0
1
0
19.10.2019 18:00
Суботица
3
0
2
0
19.10.2019 15:00
Лучани
1
0
0
0
19.10.2019 18:00
Ивањица
3
2
1
2
27.10.2019 18:00
Сента
1
1
1
1
26.10.2019 18:00
Шабац
0
1
0
1
26.10.2019 15:30
Сурдулица
0
5
0
3
27.10.2019 13:00
Инђија
1
3
0
0
25.10.2019 18:00
Крушевац
1
1
0
0
26.10.2019 18:00
Београд
1
2
0
0
27.10.2019 16:00
Београд
4
0
3
0
26.10.2019 18:00
Нови Сад
2
2
2
1
30.10.2019 15:30
Београд
2
1
1
0
30.10.2019 18:00
Суботица
3
1
2
1
30.10.2019 18:00
Лучани
0
1
0
0
30.10.2019 18:00
Београд
2
1
0
0
30.10.2019 18:00
Београд
3
1
2
0
30.10.2019 18:00
Ивањица
1
0
1
0
30.10.2019 18:00
Нови Сад
1
0
1
0
30.10.2019 15:30
Ниш
0
2
0
1
02.11.2019 14:00
Београд
4
0
2
0
03.11.2019 15:00
Шабац
0
0
0
0
03.11.2019 15:00
Крушевац
0
1
0
1
03.11.2019 15:00
Београд
0
0
0
0
03.11.2019 13:00
Инђија
2
3
0
1
03.11.2019 15:00
Сурдулица
2
2
0
0
03.11.2019 15:00
Сента
2
0
0
0
02.11.2019 16:00
Нови Сад
0
2
0
0
09.11.2019 16:00
Крушевац
3
1
0
0
10.11.2019 14:30
Ивањица
1
1
1
0
14.12.2019 14:00
Нови Сад
1
1
0
1
09.11.2019 16:00
Сурдулица
0
1
0
1
09.11.2019 16:00
Београд
2
0
2
0
09.11.2019 18:00
Шабац
0
1
0
1
10.11.2019 16:30
Београд
3
0
1
0
10.11.2019 14:30
Сента
2
2
1
1
23.11.2019 16:00
Ниш
0
2
0
1
22.11.2019 18:00
Београд
6
2
4
2
24.11.2019 13:00
Инђија
0
0
0
0
23.11.2019 18:00
Нови Сад
2
1
1
1
23.11.2019 16:00
Београд
2
0
1
0
24.11.2019 16:00
Суботица
3
1
1
0
23.11.2019 16:00
Лучани
0
3
0
2
23.11.2019 16:00
Београд
2
0
0
0
30.11.2019 16:00
Крушевац
1
3
1
0
29.11.2019 18:00
Сента
2
2
1
1
30.11.2019 16:00
Београд
1
2
1
2
30.11.2019 16:00
Ивањица
0
7
0
2
30.11.2019 18:00
Београд
2
0
0
0
29.11.2019 16:00
Нови Сад
0
1
0
0
01.12.2019 15:00
Шабац
0
2
0
1
30.11.2019 16:00
Сурдулица
3
3
2
3
04.12.2019 15:00
Лучани
0
1
0
0
04.12.2019 17:00
Суботица
4
1
1
1
04.12.2019 17:00
Нови Сад
1
0
0
0
04.12.2019 17:00
Београд
2
3
2
1
04.12.2019 13:00
Инђија
1
0
1
0
04.12.2019 15:00
Београд
2
1
0
1
04.12.2019 17:00
Шабац
2
1
2
1
04.12.2019 15:00
Београд
1
0
0
0
08.12.2019 15:00
Ниш
3
0
1
0
08.12.2019 15:00
Нови Сад
2
1
1
0
08.12.2019 15:00
Сурдулица
2
0
0
0
08.12.2019 13:30
Београд
1
2
1
1
08.12.2019 15:00
Сента
2
0
1
0
08.12.2019 15:00
Ивањица
1
2
1
1
07.12.2019 15:30
Београд
3
1
2
1
08.12.2019 15:00
Крушевац
2
1
1
0
15.02.2020
Крушевац
/
/
/
/
15.02.2020
Шабац
/
/
/
/
15.02.2020
Београд
/
/
/
/
15.02.2020
Инђија
/
/
/
/
15.02.2020
Нови Сад
/
/
/
/
15.02.2020
Суботица
/
/
/
/
15.02.2020
Лучани
/
/
/
/
22.02.2020
Нови Сад
/
/
/
/
22.02.2020
Сурдулица
/
/
/
/
22.02.2020
Београд
/
/
/
/
22.02.2020
Београд
/
/
/
/
22.02.2020
Београд
/
/
/
/
22.02.2020
Ивањица
/
/
/
/
22.02.2020
Сента
/
/
/
/
26.02.2020
Нови Сад
/
/
/
/
26.02.2020
Инђија
/
/
/
/
26.02.2020
Београд
/
/
/
/
26.02.2020
Шабац
/
/
/
/
26.02.2020
Крушевац
/
/
/
/
26.02.2020
Суботица
/
/
/
/
26.02.2020
Београд
/
/
/
/
26.02.2020
Београд
/
/
/
/
01.03.2020
Ивањица
/
/
/
/
01.03.2020
Лучани
/
/
/
/
01.03.2020
Београд
/
/
/
/
01.03.2020
Ниш
/
/
/
/
01.03.2020
Београд
/
/
/
/
01.03.2020
Нови Сад
/
/
/
/
01.03.2020
Сента
/
/
/
/
01.03.2020
Сурдулица
/
/
/
/
07.03.2020
Сурдулица
/
/
/
/
07.03.2020
Шабац
/
/
/
/
07.03.2020
Београд
/
/
/
/
07.03.2020
Инђија
/
/
/
/
07.03.2020
Крушевац
/
/
/
/
07.03.2020
Нови Сад
/
/
/
/
07.03.2020
Београд
/
/
/
/
07.03.2020
Београд
/
/
/
/
14.03.2020
Ивањица
/
/
/
/
14.03.2020
Лучани
/
/
/
/
14.03.2020
Београд
/
/
/
/
14.03.2020
Ниш
/
/
/
/
14.03.2020
Београд
/
/
/
/
14.03.2020
Нови Сад
/
/
/
/
14.03.2020
Сента
/
/
/
/
14.03.2020
Суботица
/
/
/
/
18.03.2020
Нови Сад
/
/
/
/
18.03.2020
Сента
/
/
/
/
18.03.2020
Сурдулица
/
/
/
/
18.03.2020
Београд
/
/
/
/
18.03.2020
Крушевац
/
/
/
/
18.03.2020
Шабац
/
/
/
/
18.03.2020
Београд
/
/
/
/
18.03.2020
Инђија
/
/
/
/
22.03.2020
Нови Сад
/
/
/
/
22.03.2020
Београд
/
/
/
/
22.03.2020
Ивањица
/
/
/
/
22.03.2020
Београд
/
/
/
/
22.03.2020
Суботица
/
/
/
/
22.03.2020
Лучани
/
/
/
/
22.03.2020
Београд
/
/
/
/
22.03.2020
Ниш
/
/
/
/
04.04.2020
Београд
/
/
/
/
04.04.2020
Нови Сад
/
/
/
/
04.04.2020
Сента
/
/
/
/
04.04.2020
Сурдулица
/
/
/
/
04.04.2020
Београд
/
/
/
/
04.04.2020
Крушевац
/
/
/
/
04.04.2020
Шабац
/
/
/
/
04.04.2020
Инђија
/
/
/
/
11.04.2020
Београд
/
/
/
/
11.04.2020
Ивањица
/
/
/
/
11.04.2020
Нови Сад
/
/
/
/
11.04.2020
Београд
/
/
/
/
11.04.2020
Суботица
/
/
/
/
11.04.2020
Београд
/
/
/
/
11.04.2020
Ниш
/
/
/
/
11.04.2020
Лучани
/
/
/
/
П Назив клуба ОУ БП БH БИ ДГ ПГ ГР Б
1.ЦРВЕНА ЗВЕЗДА20181145133255
2.ПАРТИЗАН20142449163344
3.ВОЈВОДИНА20133434191542
4.ЧУКАРИЧКИ ДОО2012442920940
5.ТСЦ20106436211536
6.ФК ВОЖДОВАЦ2010553426835
7.РАДНИЧКИ2010283123832
8.СПАРТАК2091102732-528
9.МЛАДОСТ207491726-925
10.НАПРЕДАК2073102730-324
11.ПРОЛЕТЕР2055101729-1220
12.ЈАВОР МАТИС2055102741-1420
13.РАДНИК2054112233-1119
14.ИНЂИЈА2042141534-1914
15.РАД2032151438-2411
16.МАЧВА2015141033-238
П: Позиција, ОУ: Одигране утакмице, БП: Број победа, БH: Број нерешених, БИ: Број изгубљених, ДГ: Дати голови, ПГ: Примљени голови, ГР: Гол разлика, Б: Бодови

11 голова

Садиq Умар (ПАРТИЗАН) Никола Петковић (ЈАВОР МАТИС) Ненад Лукић (ТСЦ)

10 голова

Стефан Михајловић (РАДНИЧКИ)

9 голова

Лука Стојановић (ЧУКАРИЧКИ ДОО) Сејдоуба Соумах (ПАРТИЗАН) Бојан Матић (ВОЈВОДИНА) Ел Фарду Бен Мохамед (ЦРВЕНА ЗВЕЗДА)

8 голова

Владимир Силађи (ТСЦ)

7 голова

Милан Павков (ЦРВЕНА ЗВЕЗДА) Нермин Хаскић (РАДНИЧКИ)

6 голова

Мирослав Бјелош (НАПРЕДАК) Игор Ивановић (НАПРЕДАК) Дејан Милићевић (ТСЦ)

5 голова

Милан Макарић (РАДНИК) Лазар ТуфегдЖић (СПАРТАК) Немања Обрадовић (СПАРТАК) Стефан Денковић (СПАРТАК) Иевген Павлов (РАДНИК) Марко Доцић (ЧУКАРИЧКИ ДОО) Ален Машовић (ФК ВОЖДОВАЦ) Немања Николић (ФК ВОЖДОВАЦ)

4 гола

Зоран Тошић (ПАРТИЗАН) Алекса Вукановић (ЦРВЕНА ЗВЕЗДА) Филип Стевановић (ПАРТИЗАН) Миљан Вукадиновић (НАПРЕДАК) Ерик Јирка (РАДНИЧКИ) Ђуро Зец (НАПРЕДАК) Милош Адамовић (МАЧВА) Марко Девић (ФК ВОЖДОВАЦ) Бибарс Натцхо (ПАРТИЗАН) Предраг Павловић (МЛАДОСТ) Антонио Мануел Фернандес Мендес (ЦРВЕНА ЗВЕЗДА) Милош Стојчев (ФК ВОЖДОВАЦ)

3 гола

Немања Николић (ВОЈВОДИНА) Бобан Георгиев (РАДНИК) Такума Асано (ПАРТИЗАН) Милан Бојовић (МЛАДОСТ) Јован Нишић (ФК ВОЖДОВАЦ) Петар Бојић (ВОЈВОДИНА) Милан Марчић (СПАРТАК) Миодраг Гемовић (ВОЈВОДИНА) Никола Кувељић (ЈАВОР МАТИС) Синиша Бабић (ПРОЛЕТЕР) Александар Јевтић (ФК ВОЖДОВАЦ) Матео Езеqуиел Гарцíа (ЦРВЕНА ЗВЕЗДА) Марко Марин (ЦРВЕНА ЗВЕЗДА) Слободан Тедић (ЧУКАРИЧКИ ДОО) Бранислав Томић (ИНЂИЈА) Елиомар Цорреиа Силва (МЛАДОСТ) Еза Винцент Океухие (ВОЈВОДИНА) Милан Перендија (РАД) Огњен Ђуричин (ВОЈВОДИНА) Милан Миросављев (ПРОЛЕТЕР) Јанко Тумбасевић (ТСЦ) Стефан Шапић (ЧУКАРИЧКИ ДОО) Лазар Марковић (ПАРТИЗАН)

2 гола

Милош Вулић (ЦРВЕНА ЗВЕЗДА) Момчило Мркаић (ЈАВОР МАТИС) Вељко Симић (ЦРВЕНА ЗВЕЗДА) Риота Нома (РАДНИЧКИ) Дино Долмагић (ЈАВОР МАТИС) Аранђел Стојковић (ВОЈВОДИНА) Срђан Димитров (ИНЂИЈА) Ненад Гаврић (НАПРЕДАК) Лазар Јовановић (МЛАДОСТ) Владимир Радивојевић (МЛАДОСТ) Милош Шатара (МЛАДОСТ) Милутин Видосављевић (ЧУКАРИЧКИ ДОО) Милош Трифуновић (РАД) Дејан Зукић (ВОЈВОДИНА) Бојан Бојић (РАДНИК) Мирослав Маричић (ЈАВОР МАТИС) Брана Илић (ИНЂИЈА) Михајло Нешковић (ВОЈВОДИНА) Ђорђе Ивановић (ПАРТИЗАН) Никола Срећковић (СПАРТАК) Владимир Оташевић (СПАРТАК) Александар Станисављевић (ФК ВОЖДОВАЦ) Срђан Грабеж (ТСЦ) Зоран Даноски (РАДНИК) АЛИЈА КРНИЋ (ЈАВОР МАТИС) Владан Милосављев (ИНЂИЈА) Милан Јевтовић (ЦРВЕНА ЗВЕЗДА) Алекса Пејић (ПРОЛЕТЕР) Марко Гјоргјиевски (ФК ВОЖДОВАЦ) Огњен Ожеговић (ПАРТИЗАН) Бранислав Јовановић (ПРОЛЕТЕР) Филип Касалица (РАД) Немања Томић (РАДНИК) Никола Чумић (РАДНИЧКИ) Асмир Кајевић (ЧУКАРИЧКИ ДОО) Лазар Ђорђевић (РАДНИЧКИ) Саша Томановић (ТСЦ)

1 гол

Борко Дуроњић (ТСЦ) Вељко Бирманчевић (ЧУКАРИЧКИ ДОО) Слободан Урошевић (ПАРТИЗАН) Филип Станисављеви (РАДНИК) Вељко Трифуновић (РАД) Марко Николић (РАД) Страхиња Павловић (ПАРТИЗАН) Бранко Ризнић (РАД) Бранко Јовичић (ЦРВЕНА ЗВЕЗДА) Марко Колаковић (ЈАВОР МАТИС) Јустас Ласицкас (ФК ВОЖДОВАЦ) Саша Здјелар (ПАРТИЗАН) Младен Деветак (ВОЈВОДИНА) Дамјан Гојков (СПАРТАК) Рицхмонд Боакје-Јиадом (ЦРВЕНА ЗВЕЗДА) Ненад Јовановић (МАЧВА) Цанас Руиз-Херера Јосе Алберто (ЦРВЕНА ЗВЕЗДА) Ранко Веселиновић (ВОЈВОДИНА) Немања Текијашки (СПАРТАК) Срђан Шћепановић (ПРОЛЕТЕР) Немања Милуновић (ЦРВЕНА ЗВЕЗДА) Марко Павићевић (НАПРЕДАК) Владан Видаковић (СПАРТАК) Иван Обровац (МЛАДОСТ) Јандер Рибеиро Сантана (ЦРВЕНА ЗВЕЗДА) Филип Божић (МАЧВА) Марко Јевремовић (ЈАВОР МАТИС) Милан Јагодић (РАД) Лука Мићић (РАДНИК) Мирко Топић (ВОЈВОДИНА) Горан Антонић (ТСЦ) Василије Јањић (ИНЂИЈА) Марко Мијаиловић (МАЧВА) Милош Дегенек (ЦРВЕНА ЗВЕЗДА) Небојша Бастајић (ИНЂИЈА) Никола Ескић (НАПРЕДАК) Александар Шћекић (ПАРТИЗАН) Иван Рогач (ИНЂИЈА) Немања Видић (ИНЂИЈА) Стефан Чоловић (ПРОЛЕТЕР) Милорад Балабановић (ПРОЛЕТЕР) Лазар Марјановић (ПРОЛЕТЕР) Рајко Брежанчић (ПАРТИЗАН) Андреј Илић (НАПРЕДАК) Дарко Бједов (РАД) Немања Милетић (ПАРТИЗАН) Стефан Шормаз (СПАРТАК) Давид Шинковић (ТСЦ) Милош Ожеговић (НАПРЕДАК) Немања Којић (НАПРЕДАК) Лазар Зличић (ФК ВОЖДОВАЦ) Бојан Остојић (ПАРТИЗАН) Стефан Пуртић (ФК ВОЖДОВАЦ) Никола Дринчић (ВОЈВОДИНА) Леандро Цлимацо Пинро (ПРОЛЕТЕР) Стефан Хајдин (ФК ВОЖДОВАЦ) Ибрахима Ндиаје (ЧУКАРИЧКИ ДОО) Филип Рајевац (ИНЂИЈА) Вања Звеканов (ЈАВОР МАТИС) Марко Гобељић (ЦРВЕНА ЗВЕЗДА) Иван Остојић (РАДНИЧКИ) Урош Стаменић (ПРОЛЕТЕР) Слободан Новаковић (ПРОЛЕТЕР) Горан Смиљанић (РАД) Милош Шака (РАД) Мирослав Богосавац (ЧУКАРИЧКИ ДОО) Душан Пантелић (РАДНИЧКИ) Никола Ашћерић (МАЧВА) Ненад Севић (ЈАВОР МАТИС) Александар Стевановић (МАЧВА) Стефан Ковач (ЧУКАРИЧКИ ДОО) Давид Дунђерски (СПАРТАК) Игор Златановић (РАДНИК) Вељко Батровић (РАДНИЧКИ) Огњен Красић (ФК ВОЖДОВАЦ)