Лига

Linglong Тire Супер лига 19/20

19.10.2019 18:00
Ивањица
/
/
/
/
19.10.2019 18:00
Нови Сад
/
/
/
/
18.10.2019 20:00
Београд
/
/
/
/
19.10.2019 18:00
Ниш
/
/
/
/
19.10.2019 18:00
Београд
/
/
/
/
19.10.2019 15:00
Лучани
/
/
/
/
19.10.2019 18:00
Суботица
/
/
/
/
18.10.2019 18:00
Београд
/
/
/
/
20.07.2019 20:00
Београд
2
0
2
0
21.07.2019 20:00
Ниш
3
0
2
0
19.07.2019 20:00
Београд
1
2
0
0
20.07.2019 20:00
Ужице
2
1
0
1
20.07.2019 18:00
Суботица
2
1
0
1
20.07.2019 20:00
Београд
1
0
1
0
20.07.2019 20:00
Бачка Паланка
3
1
0
0
21.07.2019 18:00
Инђија
0
1
0
1
28.08.2019 20:00
Београд
2
3
2
1
27.07.2019 20:00
Београд
2
0
1
0
28.07.2019 20:00
Крушевац
0
2
0
0
27.07.2019 20:00
Сурдулица
4
0
2
0
27.07.2019 18:00
Сента
5
1
3
0
27.07.2019 20:00
Бачка Паланка
2
2
0
0
27.07.2019 20:00
Шабац
2
2
0
1
25.09.2019 17:00
Ивањица
0
2
0
1
25.09.2019 19:00
Београд
1
3
1
2
03.08.2019 20:00
Ниш
2
1
2
1
02.08.2019 20:00
Ужице
1
1
0
1
04.08.2019 20:00
Суботица
1
2
1
1
03.08.2019 20:00
Нови Сад
5
0
3
0
03.08.2019 17:00
Инђија
1
0
0
0
04.08.2019 20:00
Београд
4
0
2
0
04.08.2019 20:00
Београд
1
0
1
0
10.08.2019 20:00
Ниш
2
1
1
0
11.08.2019 20:00
Нови Сад
0
1
0
1
10.08.2019 20:00
Ивањица
3
1
1
0
11.08.2019 19:00
Крушевац
2
2
2
1
10.08.2019 20:00
Београд
1
0
0
0
11.08.2019 20:00
Сурдулица
0
4
0
3
10.08.2019 17:00
Сента
1
0
0
0
09.08.2019 20:00
Београд
2
0
2
0
16.08.2019 20:00
Београд
2
1
2
1
18.08.2019 19:00
Београд
3
0
1
0
17.08.2019 20:00
Београд
2
1
1
0
18.08.2019 20:00
Шабац
0
1
0
0
17.08.2019 20:00
Лучани
1
1
1
1
17.08.2019 20:00
Суботица
2
3
1
1
18.08.2019 20:00
Нови Сад
2
2
0
0
17.08.2019 17:00
Инђија
2
1
1
1
25.08.2019 20:00
Сента
2
0
2
0
24.08.2019 20:00
Ивањица
2
2
1
0
24.08.2019
Сурдулица
/
/
/
/
25.08.2019 18:30
Ниш
2
1
0
0
24.08.2019 20:00
Нови Сад
0
1
0
1
24.08.2019 20:00
Београд
2
0
1
0
24.08.2019 20:00
Београд
2
0
1
0
31.08.2019 20:00
Суботица
2
1
1
1
01.09.2019 20:00
Београд
1
0
0
0
31.08.2019 18:45
Нови Сад
1
2
1
1
31.08.2019 20:00
Шабац
1
1
1
0
01.09.2019 20:00
Крушевац
4
0
1
0
01.09.2019 20:00
Београд
1
1
1
1
01.09.2019 17:00
Инђија
1
2
1
1
01.09.2019 20:00
Лучани
3
3
1
1
14.09.2019 19:00
Сурдулица
1
4
1
2
14.09.2019 20:00
Београд
2
2
0
1
15.09.2019 19:00
Лучани
2
0
1
0
14.09.2019 18:00
Београд
2
1
0
1
14.09.2019 20:30
Нови Сад
0
3
0
0
15.09.2019 19:00
Сента
0
0
0
0
14.09.2019 19:00
Ивањица
3
0
1
0
13.09.2019 18:00
Ниш
1
2
1
1
21.09.2019 18:00
Београд
0
1
0
0
21.09.2019 18:00
Београд
1
0
0
0
21.09.2019 20:00
Нови Сад
1
2
0
0
21.09.2019 16:00
Инђија
0
1
0
1
22.09.2019 18:00
Београд
2
0
0
0
21.09.2019 20:00
Шабац
0
1
0
0
21.09.2019 18:00
Крушевац
1
3
0
2
21.09.2019 18:00
Суботица
1
0
0
0
29.09.2019 18:00
Нови Сад
2
0
1
0
29.09.2019 18:00
Сента
2
0
1
0
30.09.2019 18:00
Ивањица
0
0
0
0
28.09.2019 19:00
Београд
3
1
3
0
29.09.2019 20:00
Београд
4
1
1
0
29.09.2019 18:00
Лучани
1
2
1
1
29.09.2019 20:00
Суботица
0
1
0
0
28.09.2019 15:00
Ниш
1
4
1
2
06.10.2019 15:00
Инђија
0
2
0
1
05.10.2019 18:00
Београд
1
1
0
1
05.10.2019 18:00
Београд
2
0
1
0
06.10.2019 16:00
Крушевац
0
1
0
0
06.10.2019 18:00
Београд
1
2
0
1
04.10.2019 18:00
Нови Сад
2
0
2
0
05.10.2019 18:00
Шабац
0
1
0
0
05.10.2019 18:00
Сурдулица
1
0
0
0
19.10.2019 18:00
Ивањица
/
/
/
/
19.10.2019 18:00
Нови Сад
/
/
/
/
18.10.2019 20:00
Београд
/
/
/
/
18.10.2019 18:00
Београд
/
/
/
/
19.10.2019 18:00
Суботица
/
/
/
/
19.10.2019 15:00
Лучани
/
/
/
/
19.10.2019 18:00
Београд
/
/
/
/
19.10.2019 18:00
Ниш
/
/
/
/
26.10.2019
Сента
/
/
/
/
26.10.2019
Београд
/
/
/
/
26.10.2019
Нови Сад
/
/
/
/
26.10.2019
Инђија
/
/
/
/
26.10.2019
Шабац
/
/
/
/
26.10.2019
Крушевац
/
/
/
/
26.10.2019
Београд
/
/
/
/
26.10.2019
Сурдулица
/
/
/
/
30.10.2019
Лучани
/
/
/
/
30.10.2019
Нови Сад
/
/
/
/
30.10.2019
Београд
/
/
/
/
30.10.2019
Ивањица
/
/
/
/
30.10.2019
Београд
/
/
/
/
30.10.2019
Ниш
/
/
/
/
30.10.2019
Београд
/
/
/
/
30.10.2019
Суботица
/
/
/
/
03.11.2019
Сурдулица
/
/
/
/
03.11.2019
Београд
/
/
/
/
03.11.2019
Сента
/
/
/
/
03.11.2019
Инђија
/
/
/
/
03.11.2019
Београд
/
/
/
/
03.11.2019
Шабац
/
/
/
/
03.11.2019
Крушевац
/
/
/
/
03.11.2019
Нови Сад
/
/
/
/
09.11.2019
Шабац
/
/
/
/
09.11.2019
Београд
/
/
/
/
09.11.2019
Крушевац
/
/
/
/
09.11.2019
Београд
/
/
/
/
09.11.2019
Сурдулица
/
/
/
/
09.11.2019
Сента
/
/
/
/
09.11.2019
Нови Сад
/
/
/
/
09.11.2019
Ивањица
/
/
/
/
23.11.2019
Лучани
/
/
/
/
23.11.2019
Београд
/
/
/
/
23.11.2019
Суботица
/
/
/
/
23.11.2019
Београд
/
/
/
/
23.11.2019
Нови Сад
/
/
/
/
23.11.2019
Инђија
/
/
/
/
23.11.2019
Београд
/
/
/
/
30.11.2019
Крушевац
/
/
/
/
30.11.2019
Шабац
/
/
/
/
30.11.2019
Сента
/
/
/
/
30.11.2019
Нови Сад
/
/
/
/
30.11.2019
Београд
/
/
/
/
30.11.2019
Ивањица
/
/
/
/
30.11.2019
Београд
/
/
/
/
30.11.2019
Сурдулица
/
/
/
/
04.12.2019
Шабац
/
/
/
/
04.12.2019
Београд
/
/
/
/
04.12.2019
Инђија
/
/
/
/
04.12.2019
Нови Сад
/
/
/
/
04.12.2019
Београд
/
/
/
/
04.12.2019
Суботица
/
/
/
/
04.12.2019
Лучани
/
/
/
/
04.12.2019
Београд
/
/
/
/
08.12.2019
Сурдулица
/
/
/
/
08.12.2019
Ниш
/
/
/
/
08.12.2019
Ивањица
/
/
/
/
08.12.2019
Београд
/
/
/
/
08.12.2019
Београд
/
/
/
/
08.12.2019
Нови Сад
/
/
/
/
08.12.2019
Сента
/
/
/
/
08.12.2019
Крушевац
/
/
/
/
14.12.2019
Лучани
/
/
/
/
14.12.2019
Суботица
/
/
/
/
14.12.2019
Нови Сад
/
/
/
/
14.12.2019
Инђија
/
/
/
/
14.12.2019
Београд
/
/
/
/
14.12.2019
Крушевац
/
/
/
/
14.12.2019
Шабац
/
/
/
/
15.02.2020
Београд
/
/
/
/
15.02.2020
Београд
/
/
/
/
15.02.2020
Сурдулица
/
/
/
/
15.02.2020
Сента
/
/
/
/
15.02.2020
Нови Сад
/
/
/
/
15.02.2020
Ивањица
/
/
/
/
15.02.2020
Београд
/
/
/
/
22.02.2020
Београд
/
/
/
/
22.02.2020
Шабац
/
/
/
/
22.02.2020
Крушевац
/
/
/
/
22.02.2020
Београд
/
/
/
/
22.02.2020
Нови Сад
/
/
/
/
22.02.2020
Београд
/
/
/
/
22.02.2020
Суботица
/
/
/
/
22.02.2020
Инђија
/
/
/
/
29.02.2020
Сурдулица
/
/
/
/
29.02.2020
Сента
/
/
/
/
29.02.2020
Нови Сад
/
/
/
/
29.02.2020
Београд
/
/
/
/
29.02.2020
Ниш
/
/
/
/
29.02.2020
Београд
/
/
/
/
29.02.2020
Лучани
/
/
/
/
29.02.2020
Ивањица
/
/
/
/
04.03.2020
Инђија
/
/
/
/
04.03.2020
Београд
/
/
/
/
04.03.2020
Београд
/
/
/
/
04.03.2020
Нови Сад
/
/
/
/
04.03.2020
Београд
/
/
/
/
04.03.2020
Шабац
/
/
/
/
04.03.2020
Сурдулица
/
/
/
/
04.03.2020
Крушевац
/
/
/
/
08.03.2020
Нови Сад
/
/
/
/
08.03.2020
Београд
/
/
/
/
08.03.2020
Лучани
/
/
/
/
08.03.2020
Суботица
/
/
/
/
08.03.2020
Ивањица
/
/
/
/
08.03.2020
Београд
/
/
/
/
08.03.2020
Сента
/
/
/
/
08.03.2020
Ниш
/
/
/
/
14.03.2020
Нови Сад
/
/
/
/
14.03.2020
Инђија
/
/
/
/
14.03.2020
Београд
/
/
/
/
14.03.2020
Шабац
/
/
/
/
14.03.2020
Крушевац
/
/
/
/
14.03.2020
Београд
/
/
/
/
14.03.2020
Сурдулица
/
/
/
/
14.03.2020
Сента
/
/
/
/
22.03.2020
Београд
/
/
/
/
22.03.2020
Ивањица
/
/
/
/
22.03.2020
Суботица
/
/
/
/
22.03.2020
Лучани
/
/
/
/
22.03.2020
Београд
/
/
/
/
22.03.2020
Ниш
/
/
/
/
22.03.2020
Београд
/
/
/
/
22.03.2020
Нови Сад
/
/
/
/
04.04.2020
Београд
/
/
/
/
04.04.2020
Сурдулица
/
/
/
/
04.04.2020
Нови Сад
/
/
/
/
04.04.2020
Сента
/
/
/
/
04.04.2020
Београд
/
/
/
/
04.04.2020
Инђија
/
/
/
/
04.04.2020
Крушевац
/
/
/
/
04.04.2020
Шабац
/
/
/
/
11.04.2020
Београд
/
/
/
/
11.04.2020
Ниш
/
/
/
/
11.04.2020
Београд
/
/
/
/
11.04.2020
Лучани
/
/
/
/
11.04.2020
Суботица
/
/
/
/
11.04.2020
Београд
/
/
/
/
11.04.2020
Нови Сад
/
/
/
/
11.04.2020
Ивањица
/
/
/
/
П Назив клуба ОУ БП БH БИ ДГ ПГ ГР Б
1.ЦРВЕНА ЗВЕЗДА109012081227
2.ВОЈВОДИНА118122591625
3.ЧУКАРИЧКИ ДОО10811146825
4.ТСЦ117312081224
5.ПАРТИЗАН107212361723
6.РАДНИЧКИ116141413119
7.ФК ВОЖДОВАЦ115242017317
8.МЛАДОСТ113351318-512
9.ПРОЛЕТЕР113351015-512
10.СПАРТАК114071018-812
11.НАПРЕДАК113261415-111
12.РАДНИК103251014-411
13.ЈАВОР МАТИС112361317-49
14.ИНЂИЈА11218818-107
15.РАД11218724-177
16.МАЧВА11038621-153
П: Позиција, ОУ: Одигране утакмице, БП: Број победа, БH: Број нерешених, БИ: Број изгубљених, ДГ: Дати голови, ПГ: Примљени голови, ГР:Гол разлика, Б: Бодови

7 голова

Бојан Матић (ВОЈВОДИНА) Стефан Михајловић (РАДНИЧКИ)

6 голова

Владимир Силађи (ТСЦ) Ненад Лукић (ТСЦ)

5 голова

Игор Ивановић (НАПРЕДАК) Садиq Умар (ПАРТИЗАН) Никола Петковић (ЈАВОР МАТИС)

4 гола

Нермин Хаскић (РАДНИЧКИ) Немања Николић (ФК ВОЖДОВАЦ) Милан Павков (ЦРВЕНА ЗВЕЗДА) Ел Фарду Бен Мохамед (ЦРВЕНА ЗВЕЗДА) Сејдоуба Соумах (ПАРТИЗАН) Милош Стојчев (ФК ВОЖДОВАЦ)

3 гола

Елиомар Цорреиа Силва (МЛАДОСТ) Еза Винцент Океухие (ВОЈВОДИНА) Филип Стевановић (ПАРТИЗАН) Бранислав Томић (ИНЂИЈА) Ђуро Зец (НАПРЕДАК) Милан Макарић (РАДНИК) Милан Бојовић (МЛАДОСТ) Зоран Тошић (ПАРТИЗАН) Огњен Ђуричин (ВОЈВОДИНА) Стефан Денковић (СПАРТАК) Предраг Павловић (МЛАДОСТ) Александар Јевтић (ФК ВОЖДОВАЦ) Лазар Марковић (ПАРТИЗАН) Лука Стојановић (ЧУКАРИЧКИ ДОО)

2 гола

Милош Вулић (ЦРВЕНА ЗВЕЗДА) Саша Томановић (ТСЦ) Владимир Радивојевић (МЛАДОСТ) Никола Кувељић (ЈАВОР МАТИС) Миодраг Гемовић (ВОЈВОДИНА) Милош Трифуновић (РАД) Дејан Зукић (ВОЈВОДИНА) Слободан Тедић (ЧУКАРИЧКИ ДОО) Михајло Нешковић (ВОЈВОДИНА) Дејан Милићевић (ТСЦ) Милан Миросављев (ПРОЛЕТЕР) Бобан Георгиев (РАДНИК) Немања Обрадовић (СПАРТАК) Антонио Мануел Фернандес Мендес (ЦРВЕНА ЗВЕЗДА) Зоран Даноски (РАДНИК) Ален Машовић (ФК ВОЖДОВАЦ) Јован Нишић (ФК ВОЖДОВАЦ) Милан Марчић (СПАРТАК) Марко Девић (ФК ВОЖДОВАЦ) Огњен Ожеговић (ПАРТИЗАН) Марко Доцић (ЧУКАРИЧКИ ДОО) Бранислав Јовановић (ПРОЛЕТЕР) Немања Николић (ВОЈВОДИНА) Асмир Кајевић (ЧУКАРИЧКИ ДОО) Мирослав Бјелош (НАПРЕДАК) Момчило Мркаић (ЈАВОР МАТИС)

1 гол

Страхиња Павловић (ПАРТИЗАН) Бранко Јовичић (ЦРВЕНА ЗВЕЗДА) Милош Адамовић (МАЧВА) Петар Бојић (ВОЈВОДИНА) Вељко Симић (ЦРВЕНА ЗВЕЗДА) Риота Нома (РАДНИЧКИ) Младен Деветак (ВОЈВОДИНА) Дино Долмагић (ЈАВОР МАТИС) Аранђел Стојковић (ВОЈВОДИНА) Алекса Вукановић (ЦРВЕНА ЗВЕЗДА) Срђан Димитров (ИНЂИЈА) Ненад Гаврић (НАПРЕДАК) Ненад Јовановић (МАЧВА) Цанас Руиз-Херера Јосе Алберто (ЦРВЕНА ЗВЕЗДА) Лазар Јовановић (МЛАДОСТ) Ерик Јирка (РАДНИЧКИ) Марко Павићевић (НАПРЕДАК) Владан Видаковић (СПАРТАК) Иван Обровац (МЛАДОСТ) Марко Јевремовић (ЈАВОР МАТИС) Милан Јагодић (РАД) Милутин Видосављевић (ЧУКАРИЧКИ ДОО) Горан Антонић (ТСЦ) Василије Јањић (ИНЂИЈА) Бојан Бојић (РАДНИК) Марко Мијаиловић (МАЧВА) Мирослав Маричић (ЈАВОР МАТИС) Милош Дегенек (ЦРВЕНА ЗВЕЗДА) Иван Рогач (ИНЂИЈА) Немања Видић (ИНЂИЈА) Стефан Чоловић (ПРОЛЕТЕР) Милорад Балабановић (ПРОЛЕТЕР) Рајко Брежанчић (ПАРТИЗАН) Андреј Илић (НАПРЕДАК) Александар Станисављевић (ФК ВОЖДОВАЦ) Лазар ТуфегдЖић (СПАРТАК) Стефан Шапић (ЧУКАРИЧКИ ДОО) Јанко Тумбасевић (ТСЦ) Давид Шинковић (ТСЦ) Милош Ожеговић (НАПРЕДАК) Срђан Грабеж (ТСЦ) Стефан Пуртић (ФК ВОЖДОВАЦ) Бибарс Натцхо (ПАРТИЗАН) Никола Дринчић (ВОЈВОДИНА) Ибрахима Ндиаје (ЧУКАРИЧКИ ДОО) Урош Стаменић (ПРОЛЕТЕР) Слободан Новаковић (ПРОЛЕТЕР) Владан Милосављев (ИНЂИЈА) Милош Шака (РАД) Синиша Бабић (ПРОЛЕТЕР) Милан Јевтовић (ЦРВЕНА ЗВЕЗДА) Алекса Пејић (ПРОЛЕТЕР) Никола Ашћерић (МАЧВА) Ненад Севић (ЈАВОР МАТИС) Александар Стевановић (МАЧВА) Матео Езеqуиел Гарцíа (ЦРВЕНА ЗВЕЗДА) Стефан Ковач (ЧУКАРИЧКИ ДОО) Марко Марин (ЦРВЕНА ЗВЕЗДА) Иевген Павлов (РАДНИК) Давид Дунђерски (СПАРТАК) Игор Златановић (РАДНИК) Вељко Батровић (РАДНИЧКИ) Огњен Красић (ФК ВОЖДОВАЦ) Горан Смиљанић (РАД) Милан Перендија (РАД) Марко Николић (РАД)