Лига

Linglong Тire Супер лига 20/21

27.09.2020 16:00
Нови Сад
1
0
1
0
26.09.2020 16:00
Сента
3
0
2
0
26.09.2020 16:00
Београд
4
0
1
0
25.09.2020 19:00
Београд
5
0
3
0
26.09.2020 18:00
Лучани
0
4
0
1
27.09.2020 16:00
Крушевац
1
2
0
1
28.09.2020 18:00
Београд
/
/
/
/
26.09.2020 16:00
Ивањица
1
1
1
1
26.09.2020 16:00
Сурдулица
4
2
1
1
28.09.2020 16:00
Инђија
/
/
/
/
01.08.2020 19:30
Београд
3
0
2
0
01.08.2020 19:30
Ниш
3
0
2
0
01.08.2020 19:30
Шабац
1
0
0
0
31.07.2020 19:00
Суботица
3
0
2
0
01.08.2020 19:30
Нови Сад
2
0
2
0
31.07.2020 19:00
Сента
2
2
1
1
01.08.2020 19:30
Београд
3
0
2
0
01.08.2020 19:30
Београд
1
3
0
1
31.07.2020 20:00
Лучани
2
1
2
0
01.08.2020 17:30
Крушевац
1
3
1
0
05.08.2020 17:00
Нови Пазар
3
2
1
0
05.08.2020 19:00
Ивањица
3
0
1
0
05.08.2020 19:00
Сурдулица
2
3
1
1
05.08.2020 17:00
Инђија
0
1
0
1
05.08.2020 21:00
Нови Сад
2
2
0
1
05.08.2020 19:00
Београд
1
3
1
2
05.08.2020 19:00
Ужице
0
2
0
2
05.08.2020 19:00
Бачка Паланка
1
3
1
2
05.08.2020 19:00
Горњи Милановац
2
1
2
1
05.08.2020 19:00
Београд
3
0
2
0
09.08.2020 19:00
Ниш
2
1
2
0
09.08.2020 18:30
Шабац
0
3
0
1
09.08.2020 19:00
Суботица
4
1
0
1
09.08.2020 20:30
Нови Сад
1
1
0
0
09.08.2020 19:00
Сента
5
1
2
0
09.08.2020 20:30
Београд
3
0
3
0
09.08.2020 20:30
Београд
1
3
0
3
09.08.2020 19:00
Лучани
2
0
2
0
09.08.2020 19:00
Крушевац
2
1
0
0
09.08.2020 20:30
Београд
4
0
3
0
15.08.2020 19:00
Нови Пазар
2
3
2
2
15.08.2020 19:00
Сурдулица
0
2
0
0
15.08.2020 17:00
Инђија
1
0
1
0
16.08.2020 20:00
Нови Сад
3
0
0
0
16.08.2020 20:00
Београд
1
3
1
0
15.08.2020 19:00
Ужице
1
5
1
2
16.08.2020 18:00
Бачка Паланка
1
1
0
1
16.08.2020 20:00
Горњи Милановац
1
1
0
1
14.08.2020 19:00
Београд
3
2
1
1
15.08.2020 19:00
Ниш
1
0
1
0
23.08.2020 19:00
Шабац
1
1
1
0
22.08.2020 19:00
Суботица
2
0
2
0
21.08.2020 18:00
Нови Сад
0
1
0
0
21.08.2020 19:00
Сента
2
3
0
1
22.08.2020 19:00
Београд
1
0
0
0
23.08.2020 19:00
Београд
1
1
0
0
23.08.2020 19:00
Лучани
1
0
0
0
23.08.2020 17:30
Крушевац
0
1
0
0
22.08.2020 19:30
Београд
5
0
1
0
22.08.2020 19:00
Ивањица
2
1
2
1
29.08.2020 19:30
Нови Пазар
0
0
0
0
28.08.2020 17:00
Инђија
3
2
1
0
30.08.2020 18:45
Нови Сад
3
2
0
1
29.08.2020 17:00
Београд
3
1
1
1
29.08.2020 19:30
Ужице
1
0
0
0
29.08.2020 19:30
Бачка Паланка
2
1
2
1
28.08.2020 19:00
Горњи Милановац
0
0
0
0
30.08.2020 21:00
Београд
5
0
3
0
29.08.2020 19:30
Ниш
3
0
3
0
30.08.2020 20:00
Шабац
0
4
0
3
12.09.2020 17:00
Суботица
1
1
0
0
13.09.2020 18:00
Нови Сад
0
0
0
0
12.09.2020 17:00
Сента
1
3
0
1
11.09.2020 19:00
Београд
1
3
0
1
12.09.2020 17:00
Београд
4
0
3
0
13.09.2020 18:00
Лучани
2
1
1
1
13.09.2020 18:00
Крушевац
1
1
0
0
12.09.2020 20:00
Београд
3
0
1
0
13.09.2020 18:00
Ивањица
2
1
1
0
12.09.2020 17:00
Сурдулица
0
2
0
1
20.09.2020 16:00
Нови Пазар
1
0
1
0
18.09.2020 18:00
Нови Сад
2
0
0
0
20.09.2020 16:00
Београд
1
0
0
0
20.09.2020 19:00
Ужице
0
1
0
0
19.09.2020 16:00
Бачка Паланка
0
0
0
0
19.09.2020 16:00
Горњи Милановац
1
1
1
0
20.09.2020 21:00
Београд
6
0
3
0
19.09.2020 16:00
Ниш
0
0
0
0
21.09.2020 17:30
Шабац
1
4
0
3
20.09.2020 16:00
Суботица
1
2
1
1
27.09.2020 16:00
Нови Сад
1
0
1
0
26.09.2020 16:00
Сента
3
0
2
0
26.09.2020 16:00
Београд
4
0
1
0
25.09.2020 19:00
Београд
5
0
3
0
26.09.2020 18:00
Лучани
0
4
0
1
27.09.2020 16:00
Крушевац
1
2
0
1
28.09.2020 18:00
Београд
/
/
/
/
26.09.2020 16:00
Ивањица
1
1
1
1
26.09.2020 16:00
Сурдулица
4
2
1
1
28.09.2020 16:00
Инђија
/
/
/
/
03.10.2020 16:00
Нови Пазар
/
/
/
/
04.10.2020 16:00
Београд
/
/
/
/
04.10.2020 16:00
Ужице
/
/
/
/
03.10.2020 16:00
Бачка Паланка
/
/
/
/
03.10.2020 18:00
Горњи Милановац
/
/
/
/
04.10.2020 18:00
Београд
/
/
/
/
02.10.2020 19:00
Ниш
/
/
/
/
03.10.2020 16:00
Шабац
/
/
/
/
03.10.2020 16:00
Суботица
/
/
/
/
04.10.2020 16:00
Нови Сад
/
/
/
/
17.10.2020
Сента
/
/
/
/
17.10.2020
Београд
/
/
/
/
17.10.2020
Београд
/
/
/
/
17.10.2020
Лучани
/
/
/
/
17.10.2020
Крушевац
/
/
/
/
17.10.2020
Београд
/
/
/
/
17.10.2020
Ивањица
/
/
/
/
17.10.2020
Сурдулица
/
/
/
/
17.10.2020
Инђија
/
/
/
/
17.10.2020
Нови Сад
/
/
/
/
25.10.2020
Нови Пазар
/
/
/
/
25.10.2020
Ужице
/
/
/
/
25.10.2020
Бачка Паланка
/
/
/
/
25.10.2020
Горњи Милановац
/
/
/
/
25.10.2020
Београд
/
/
/
/
25.10.2020
Ниш
/
/
/
/
25.10.2020
Шабац
/
/
/
/
25.10.2020
Суботица
/
/
/
/
25.10.2020
Нови Сад
/
/
/
/
25.10.2020
Сента
/
/
/
/
31.10.2020
Београд
/
/
/
/
31.10.2020
Београд
/
/
/
/
31.10.2020
Лучани
/
/
/
/
31.10.2020
Крушевац
/
/
/
/
31.10.2020
Београд
/
/
/
/
31.10.2020
Ивањица
/
/
/
/
31.10.2020
Сурдулица
/
/
/
/
31.10.2020
Инђија
/
/
/
/
31.10.2020
Нови Сад
/
/
/
/
31.10.2020
Београд
/
/
/
/
07.11.2020
Нови Пазар
/
/
/
/
07.11.2020
Бачка Паланка
/
/
/
/
07.11.2020
Горњи Милановац
/
/
/
/
07.11.2020
Београд
/
/
/
/
07.11.2020
Ниш
/
/
/
/
07.11.2020
Шабац
/
/
/
/
07.11.2020
Суботица
/
/
/
/
07.11.2020
Нови Сад
/
/
/
/
07.11.2020
Сента
/
/
/
/
07.11.2020
Београд
/
/
/
/
21.11.2020
Београд
/
/
/
/
21.11.2020
Лучани
/
/
/
/
21.11.2020
Крушевац
/
/
/
/
21.11.2020
Београд
/
/
/
/
21.11.2020
Ивањица
/
/
/
/
21.11.2020
Сурдулица
/
/
/
/
21.11.2020
Инђија
/
/
/
/
21.11.2020
Нови Сад
/
/
/
/
21.11.2020
Београд
/
/
/
/
21.11.2020
Ужице
/
/
/
/
29.11.2020
Нови Пазар
/
/
/
/
29.11.2020
Горњи Милановац
/
/
/
/
29.11.2020
Београд
/
/
/
/
29.11.2020
Ниш
/
/
/
/
29.11.2020
Шабац
/
/
/
/
29.11.2020
Суботица
/
/
/
/
29.11.2020
Нови Сад
/
/
/
/
29.11.2020
Сента
/
/
/
/
29.11.2020
Београд
/
/
/
/
29.11.2020
Београд
/
/
/
/
05.12.2020
Лучани
/
/
/
/
05.12.2020
Крушевац
/
/
/
/
05.12.2020
Београд
/
/
/
/
05.12.2020
Ивањица
/
/
/
/
05.12.2020
Сурдулица
/
/
/
/
05.12.2020
Инђија
/
/
/
/
05.12.2020
Нови Сад
/
/
/
/
05.12.2020
Београд
/
/
/
/
05.12.2020
Ужице
/
/
/
/
05.12.2020
Бачка Паланка
/
/
/
/
12.12.2020
Нови Пазар
/
/
/
/
12.12.2020
Београд
/
/
/
/
12.12.2020
Ниш
/
/
/
/
12.12.2020
Шабац
/
/
/
/
12.12.2020
Суботица
/
/
/
/
12.12.2020
Нови Сад
/
/
/
/
12.12.2020
Сента
/
/
/
/
12.12.2020
Београд
/
/
/
/
12.12.2020
Београд
/
/
/
/
12.12.2020
Лучани
/
/
/
/
16.12.2020
Крушевац
/
/
/
/
16.12.2020
Београд
/
/
/
/
16.12.2020
Ивањица
/
/
/
/
16.12.2020
Сурдулица
/
/
/
/
16.12.2020
Инђија
/
/
/
/
16.12.2020
Нови Сад
/
/
/
/
16.12.2020
Београд
/
/
/
/
16.12.2020
Ужице
/
/
/
/
16.12.2020
Бачка Паланка
/
/
/
/
16.12.2020
Горњи Милановац
/
/
/
/
06.02.2021
Нови Пазар
/
/
/
/
06.02.2021
Горњи Милановац
/
/
/
/
06.02.2021
Бачка Паланка
/
/
/
/
06.02.2021
Ужице
/
/
/
/
06.02.2021
Београд
/
/
/
/
06.02.2021
Нови Сад
/
/
/
/
06.02.2021
Инђија
/
/
/
/
06.02.2021
Сурдулица
/
/
/
/
06.02.2021
Ивањица
/
/
/
/
06.02.2021
Београд
/
/
/
/
13.02.2021
Београд
/
/
/
/
13.02.2021
Крушевац
/
/
/
/
13.02.2021
Лучани
/
/
/
/
13.02.2021
Београд
/
/
/
/
13.02.2021
Београд
/
/
/
/
13.02.2021
Сента
/
/
/
/
13.02.2021
Нови Сад
/
/
/
/
13.02.2021
Суботица
/
/
/
/
13.02.2021
Шабац
/
/
/
/
17.02.2021
Нови Пазар
/
/
/
/
17.02.2021
Београд
/
/
/
/
17.02.2021
Горњи Милановац
/
/
/
/
17.02.2021
Бачка Паланка
/
/
/
/
17.02.2021
Ужице
/
/
/
/
17.02.2021
Београд
/
/
/
/
17.02.2021
Нови Сад
/
/
/
/
17.02.2021
Инђија
/
/
/
/
17.02.2021
Сурдулица
/
/
/
/
17.02.2021
Ивањица
/
/
/
/
21.02.2021
Ивањица
/
/
/
/
21.02.2021
Београд
/
/
/
/
21.02.2021
Крушевац
/
/
/
/
21.02.2021
Лучани
/
/
/
/
21.02.2021
Београд
/
/
/
/
21.02.2021
Београд
/
/
/
/
21.02.2021
Сента
/
/
/
/
21.02.2021
Нови Сад
/
/
/
/
21.02.2021
Суботица
/
/
/
/
21.02.2021
Шабац
/
/
/
/
27.02.2021
Нови Пазар
/
/
/
/
27.02.2021
Ниш
/
/
/
/
27.02.2021
Београд
/
/
/
/
27.02.2021
Горњи Милановац
/
/
/
/
27.02.2021
Бачка Паланка
/
/
/
/
27.02.2021
Ужице
/
/
/
/
27.02.2021
Београд
/
/
/
/
27.02.2021
Нови Сад
/
/
/
/
27.02.2021
Инђија
/
/
/
/
27.02.2021
Сурдулица
/
/
/
/
03.03.2021
Сурдулица
/
/
/
/
03.03.2021
Ивањица
/
/
/
/
03.03.2021
Београд
/
/
/
/
03.03.2021
Крушевац
/
/
/
/
03.03.2021
Лучани
/
/
/
/
03.03.2021
Београд
/
/
/
/
03.03.2021
Београд
/
/
/
/
03.03.2021
Сента
/
/
/
/
03.03.2021
Нови Сад
/
/
/
/
03.03.2021
Суботица
/
/
/
/
07.03.2021
Нови Пазар
/
/
/
/
07.03.2021
Шабац
/
/
/
/
07.03.2021
Ниш
/
/
/
/
07.03.2021
Горњи Милановац
/
/
/
/
07.03.2021
Бачка Паланка
/
/
/
/
07.03.2021
Ужице
/
/
/
/
07.03.2021
Београд
/
/
/
/
07.03.2021
Нови Сад
/
/
/
/
07.03.2021
Инђија
/
/
/
/
14.03.2021
Инђија
/
/
/
/
14.03.2021
Сурдулица
/
/
/
/
14.03.2021
Ивањица
/
/
/
/
14.03.2021
Београд
/
/
/
/
14.03.2021
Крушевац
/
/
/
/
14.03.2021
Лучани
/
/
/
/
14.03.2021
Београд
/
/
/
/
14.03.2021
Београд
/
/
/
/
14.03.2021
Сента
/
/
/
/
14.03.2021
Нови Сад
/
/
/
/
20.03.2021
Нови Пазар
/
/
/
/
20.03.2021
Суботица
/
/
/
/
20.03.2021
Шабац
/
/
/
/
20.03.2021
Београд
/
/
/
/
20.03.2021
Горњи Милановац
/
/
/
/
20.03.2021
Бачка Паланка
/
/
/
/
20.03.2021
Ужице
/
/
/
/
20.03.2021
Београд
/
/
/
/
20.03.2021
Нови Сад
/
/
/
/
03.04.2021
Нови Сад
/
/
/
/
03.04.2021
Инђија
/
/
/
/
03.04.2021
Сурдулица
/
/
/
/
03.04.2021
Ивањица
/
/
/
/
03.04.2021
Београд
/
/
/
/
03.04.2021
Крушевац
/
/
/
/
03.04.2021
Лучани
/
/
/
/
03.04.2021
Београд
/
/
/
/
03.04.2021
Београд
/
/
/
/
03.04.2021
Сента
/
/
/
/
07.04.2021
Нови Пазар
/
/
/
/
07.04.2021
Нови Сад
/
/
/
/
07.04.2021
Суботица
/
/
/
/
07.04.2021
Шабац
/
/
/
/
07.04.2021
Ниш
/
/
/
/
07.04.2021
Београд
/
/
/
/
07.04.2021
Горњи Милановац
/
/
/
/
07.04.2021
Бачка Паланка
/
/
/
/
07.04.2021
Ужице
/
/
/
/
07.04.2021
Београд
/
/
/
/
11.04.2021
Београд
/
/
/
/
11.04.2021
Нови Сад
/
/
/
/
11.04.2021
Инђија
/
/
/
/
11.04.2021
Сурдулица
/
/
/
/
11.04.2021
Ивањица
/
/
/
/
11.04.2021
Београд
/
/
/
/
11.04.2021
Крушевац
/
/
/
/
11.04.2021
Лучани
/
/
/
/
11.04.2021
Београд
/
/
/
/
11.04.2021
Београд
/
/
/
/
17.04.2021
Нови Пазар
/
/
/
/
17.04.2021
Сента
/
/
/
/
17.04.2021
Нови Сад
/
/
/
/
17.04.2021
Суботица
/
/
/
/
17.04.2021
Шабац
/
/
/
/
17.04.2021
Београд
/
/
/
/
17.04.2021
Горњи Милановац
/
/
/
/
17.04.2021
Бачка Паланка
/
/
/
/
17.04.2021
Ужице
/
/
/
/
24.04.2021
Ужице
/
/
/
/
24.04.2021
Београд
/
/
/
/
24.04.2021
Нови Сад
/
/
/
/
24.04.2021
Инђија
/
/
/
/
24.04.2021
Сурдулица
/
/
/
/
24.04.2021
Ивањица
/
/
/
/
24.04.2021
Београд
/
/
/
/
24.04.2021
Крушевац
/
/
/
/
24.04.2021
Лучани
/
/
/
/
24.04.2021
Београд
/
/
/
/
29.04.2021
Нови Пазар
/
/
/
/
29.04.2021
Београд
/
/
/
/
29.04.2021
Сента
/
/
/
/
29.04.2021
Нови Сад
/
/
/
/
29.04.2021
Суботица
/
/
/
/
29.04.2021
Шабац
/
/
/
/
29.04.2021
Ниш
/
/
/
/
29.04.2021
Београд
/
/
/
/
29.04.2021
Горњи Милановац
/
/
/
/
29.04.2021
Бачка Паланка
/
/
/
/
05.05.2021
Бачка Паланка
/
/
/
/
05.05.2021
Ужице
/
/
/
/
05.05.2021
Београд
/
/
/
/
05.05.2021
Нови Сад
/
/
/
/
05.05.2021
Инђија
/
/
/
/
05.05.2021
Сурдулица
/
/
/
/
05.05.2021
Ивањица
/
/
/
/
05.05.2021
Београд
/
/
/
/
05.05.2021
Крушевац
/
/
/
/
05.05.2021
Лучани
/
/
/
/
09.05.2021
Нови Пазар
/
/
/
/
09.05.2021
Београд
/
/
/
/
09.05.2021
Београд
/
/
/
/
09.05.2021
Сента
/
/
/
/
09.05.2021
Нови Сад
/
/
/
/
09.05.2021
Суботица
/
/
/
/
09.05.2021
Шабац
/
/
/
/
09.05.2021
Ниш
/
/
/
/
09.05.2021
Београд
/
/
/
/
09.05.2021
Горњи Милановац
/
/
/
/
15.05.2021
Горњи Милановац
/
/
/
/
15.05.2021
Бачка Паланка
/
/
/
/
15.05.2021
Ужице
/
/
/
/
15.05.2021
Београд
/
/
/
/
15.05.2021
Нови Сад
/
/
/
/
15.05.2021
Инђија
/
/
/
/
15.05.2021
Сурдулица
/
/
/
/
15.05.2021
Ивањица
/
/
/
/
15.05.2021
Београд
/
/
/
/
15.05.2021
Крушевац
/
/
/
/
19.05.2021
Нови Пазар
/
/
/
/
19.05.2021
Лучани
/
/
/
/
19.05.2021
Београд
/
/
/
/
19.05.2021
Београд
/
/
/
/
19.05.2021
Сента
/
/
/
/
19.05.2021
Нови Сад
/
/
/
/
19.05.2021
Суботица
/
/
/
/
19.05.2021
Шабац
/
/
/
/
19.05.2021
Ниш
/
/
/
/
19.05.2021
Београд
/
/
/
/
П Назив клуба ОУ БП БH БИ ДГ ПГ ГР Б
1.ЦРВЕНА ЗВЕЗДА99003132827
2.ПАРТИЗАН86022271518
3.ЧУКАРИЧКИ ДОО95311961318
4.ВОЈВОДИНА8521179817
5.СПАРТАК95132011916
6.РАДНИЧКИ95131212016
7.МЛАДОСТ95131113-216
8.ПРОЛЕТЕР943297215
9.ТСЦ94232117414
10.ФК ВОЖДОВАЦ94141716113
11.ЈАВОР МАТИС94141415-113
12.МЕТАЛАЦ93331017-712
13.НОВИ ПАЗАР9234913-49
14.ИНЂИЈА8305614-89
15.РАДНИК92161116-57
16.ОФК БАЧКА8134610-46
17.РАД9207820-126
18.ЗЛАТИБОР9135619-136
19.НАПРЕДАК9126615-95
20.МАЧВА9126419-155
П: Позиција, ОУ: Одигране утакмице, БП: Број победа, БH: Број нерешених, БИ: Број изгубљених, ДГ: Дати голови, ПГ: Примљени голови, ГР: Гол разлика, Б: Бодови

7 голова

Ненад Лукић (ТСЦ)

6 голова

Такума Асано (ПАРТИЗАН)

5 голова

Садиq Умар (ПАРТИЗАН) Немања Николић (СПАРТАК) Александар Катаи (ЦРВЕНА ЗВЕЗДА) Лазар ТуфегдЖић (СПАРТАК) Александар Катанић (МЕТАЛАЦ)

4 гола

Марко Доцић (ЧУКАРИЧКИ ДОО) Никола Жакула (ОФК БАЧКА) Милан Макарић (РАДНИК) Виктор Живојиновић (ПРОЛЕТЕР) Мирко Иванић (ЦРВЕНА ЗВЕЗДА) Петар Бојић (ВОЈВОДИНА) Лука Луковић (ЈАВОР МАТИС)

3 гола

Диего Фалцинелли (ЦРВЕНА ЗВЕЗДА) Саша Јовановић (РАД) Лазар Јовановић (МЛАДОСТ) Езе Винцент Океухие (ЧУКАРИЧКИ ДОО) Вељко Николић (ЦРВЕНА ЗВЕЗДА) Ел Фарду Бен Мохамед (ЦРВЕНА ЗВЕЗДА) Јован Нишић (ФК ВОЖДОВАЦ) Саша Томановић (ТСЦ) Синиша Саничанин (ВОЈВОДИНА) Милан Марчић (СПАРТАК) Жељко Гаврић (ЦРВЕНА ЗВЕЗДА) Асмир Кајевић (ЧУКАРИЧКИ ДОО) Бибарс Натцхо (ПАРТИЗАН) Стефан Денковић (СПАРТАК) Ђуро Зец (ТСЦ) Михајло Бањац (ТСЦ) Милош Стојчев (ФК ВОЖДОВАЦ)

2 гола

Срђан Спиридоновић (ЦРВЕНА ЗВЕЗДА) Александар Јешић (МЛАДОСТ) Вук Митошевић (РАДНИК) Милош Пантовић (ФК ВОЖДОВАЦ) Марко Путинчанин (ФК ВОЖДОВАЦ) Сејдоуба Соумах (ПАРТИЗАН) Милош Остојић (ЧУКАРИЧКИ ДОО) Немања Човић (ВОЈВОДИНА) Милош Вулић (ЦРВЕНА ЗВЕЗДА) Немања Којић (РАДНИЧКИ) Ибрахима Ндиаје (ЧУКАРИЧКИ ДОО) Душан Стоиљковић (РАДНИЧКИ) Лука Милуновић (НАПРЕДАК) Синиша Бабић (ПРОЛЕТЕР) Никола Вујновић (ФК ВОЖДОВАЦ) Владимир Силађи (ТСЦ) Милијан Илић (ИНЂИЈА) Недељко Пишчевић (ЈАВОР МАТИС) Срђан Кочић (НАПРЕДАК) Василије Јањић (ЗЛАТИБОР)

1 гол

Миодраг Гемовић (ВОЈВОДИНА) Никола Срећковић (СПАРТАК) Александар Трнинић (РАД) Миљан Вукадиновић (ВОЈВОДИНА) Немања Мићевић (МЛАДОСТ) Гуелор Канга Каку (ЦРВЕНА ЗВЕЗДА) Дамјан Крајишник (МЛАДОСТ) Александар Васиљевић (МЕТАЛАЦ) Милош Зличић (ОФК БАЧКА) Немања Милуновић (ЦРВЕНА ЗВЕЗДА) Игор Максимовић (МЕТАЛАЦ) Александар Пејовић (РАДНИЧКИ) Милош Шатара (МЛАДОСТ) Обироа Одита (МЛАДОСТ) Марко Шарић (ЧУКАРИЧКИ ДОО) Огњен Митровић (ПРОЛЕТЕР) Ђорђе Бабић (МЛАДОСТ) Стефан Ковач (ЧУКАРИЧКИ ДОО) Александар Шћекић (ПАРТИЗАН) Зоран Даноски (РАДНИК) Љубомир Ковачевић (РАД) Милош Гордић (НОВИ ПАЗАР) Огњен Димитрић (РАДНИК) Лука Радивојевић (ЈАВОР МАТИС) Данило Бацановић (ПРОЛЕТЕР) Милан Бојовић (МЛАДОСТ) Душан Стевић (НАПРЕДАК) Жарко Марковић (РАДНИЧКИ) Ервин Курти (НОВИ ПАЗАР) Стефан Вукић (ЗЛАТИБОР) Милош Спасић (РАДНИК) Милан Ђокић (ЗЛАТИБОР) Јустас Ласицкас (ФК ВОЖДОВАЦ) Антонио Мануел Фернандес Мендес (ЦРВЕНА ЗВЕЗДА) Никола Крстовић (ЦРВЕНА ЗВЕЗДА) Иевген Павлов (РАДНИК) Стефан Митровић (РАДНИЧКИ) Љубиша Пецељ (МЕТАЛАЦ) Шевкија Ресић (НОВИ ПАЗАР) Немања Драгутиновић (НОВИ ПАЗАР) Игор Почек (ЗЛАТИБОР) Урош Ђурановић (РАДНИЧКИ) Срђан Димитров (ИНЂИЈА) Лазар Марковић (ПАРТИЗАН) Аранђел Стојковић (ВОЈВОДИНА) Анес Рушевић (ЈАВОР МАТИС) Немања Младеновић (ЈАВОР МАТИС) Огњен Ђуричин (ВОЈВОДИНА) Никола Недељковић (НОВИ ПАЗАР) Богдан Младеновић (ВОЈВОДИНА) Александар Буснић (РАД) Мартин Новаковић (РАД) Вељко Бирманчевић (ЧУКАРИЧКИ ДОО) Радован Панков (ЦРВЕНА ЗВЕЗДА) Ифет Ђаковац (ЗЛАТИБОР) Стефан Пуртић (ИНЂИЈА) Един Ајдиновић (ФК ВОЖДОВАЦ) Милош Зукановић (МАЧВА) Владимир Оташевић (ЈАВОР МАТИС) Филип Кнежевић (ПРОЛЕТЕР) Милан Павков (ЦРВЕНА ЗВЕЗДА) Коста Алексић (ИНЂИЈА) Филип Божић (МАЧВА) Милан Лазаревић (РАД) Марко Гајић (ФК ВОЖДОВАЦ) Миле Савковић (СПАРТАК) Нобору Схимура (СПАРТАК) Милош Врањанин (МЕТАЛАЦ) Бранислав Томић (НОВИ ПАЗАР) Небојша Скопљак (ТСЦ) Бранислав Марковић (МАЧВА) Стефан Ђорђевић (ВОЈВОДИНА) Владан Видаковић (СПАРТАК) Филип Павишић (ЈАВОР МАТИС) Немања Перић (НОВИ ПАЗАР) Марко Јевтић (ЈАВОР МАТИС) Марко Живковић (ФК ВОЖДОВАЦ) Никола Чолић (ПАРТИЗАН) Никола Крчмаревић (ОФК БАЧКА) Иван Милосављевић (ФК ВОЖДОВАЦ) Милан Савић (ЧУКАРИЧКИ ДОО) Милош Адамовић (МАЧВА) Иван Кричак (РАДНИК) Саша Здјелар (ПАРТИЗАН) Марко Мркић (НАПРЕДАК) Мирослав Маричић (ЈАВОР МАТИС) Момчило Мркаић (ВОЈВОДИНА) Стефан Сантрач (ТСЦ) Василије Бакић (ИНЂИЈА) Филип Антонијевић (МЕТАЛАЦ) Мирза Делимеђац (НОВИ ПАЗАР) Вања Звеканов (ЈАВОР МАТИС) Филип Стевановић (ПАРТИЗАН)