Судије

Футсал Друга лига - делегирање

УТАКМИЦА
ДАТУМ
ВРЕМЕ
МЕСТО

Стадион: спортски центар Младост

Други судија: Иван Станковић

Први судија: Оливер Николић

Трећи судија: Милош Грујић

Делегат: Небојша Ристић

Стадион: дворана Смедерево

Први судија: Бојан Граовац

Други судија: Бане Папишта

Трећи судија: Владан Ђермановић

Делегат: Ненад Митић

Стадион: спортска хала Бреза

Први судија: Дејан Стајић

Други судија: Данијел Ристић

Трећи судија: Душан Арсовић

Делегат: Томислав Чолић

Стадион: СРЦ Јединство

Први судија: Бојан Спасић

Други судија: Далибор Станковић

Трећи судија: Марко Мартиновић

Делегат: Сеад Чочић

Стадион: хала Бањица

Први судија: Бојан Милић

Други судија: Жељко Стоилков

Трећи судија: Бранко Галић

Делегат: Ђорђе Билић

Стадион: хала ОШ Јелица Миловановић

Први судија: Владан Радуловић

Други судија: Никола Алексић

Трећи судија: Александар Радојичић

Делегат: Милош Берисавац

Стадион: спортска хала Младост

Први судија: Бојан Граовац

Други судија: Бане Папишта

Трећи судија: Драгутин Божовић

Делегат: Роберт Петровић

Стадион: Кристална Дворана

Први судија: Небојша Панић

Други судија: Владан Радуловић

Трећи судија: Благоје Мијаиловић

Делегат: Мирослав Цимеша

Стадион: хала спортова Ваљево

Први судија: Далибор Станковић

Други судија: Марко Мартиновић

Трећи судија: Александар Радојичић

Делегат: Миле Бекрић

Стадион: хала ОШ Кирил Савић

Први судија: Александар Минић

Други судија: Оливер Николић

Трећи судија: Жељко Стоилков

Делегат: Миливоје Томић

Стадион: хала Чаир

Први судија: Дејан Стајић

Други судија: Данијел Ристић

Трећи судија: Иван Станковић

Делегат: Дарко Стојиљковић

Стадион: хала Бањица

Први судија: Александар Јакшић

Други судија: Бојан Буројевић

Трећи судија: Марко Савић

Делегат: Горан Старчевић

Стадион: хала Шумице

Први судија: Бојан Граовац

Други судија: Благоје Мијаиловић

Трећи судија: Марјан Сарка

Делегат: Предраг Бељевић

Стадион: СРЦ Јединство

Други судија: Предраг Лазаревић

Трећи судија: Милош Јоцовић

Делегат: Борис Правиловић

Први судија: Никола Рабреновић

Стадион: спортска хала Бреза

Први судија: Владан Радуловић

Други судија: Бане Папишта

Трећи судија: Александар Радојичић

Делегат: Томислав Јаковљевић

Стадион: хала ОШ Јелица Миловановић

Први судија: Бојан Буројевић

Други судија: Братислав Динић

Трећи судија: Марко Савић

Делегат: Слободан Корићанац

Стадион: спортски центар Младост

Први судија: Никола Алексић

Други судија: Ђорђе Нинић

Трећи судија: Данијел Ристић

Делегат: Ђорђе Билић

Стадион: дворана Смедерево

Први судија: Братислав Јовић

Други судија: Милош Грујић

Трећи судија: Стеван Лазаревић

Делегат: Саша Стефановић

Стадион: хала ОШ Кирил Савић

Први судија: Небојша Панић

Други судија: Никола Алексић

Трећи судија: Александар Радојичић

Делегат: О.Јовица Животић

Стадион: хала ОШ Јелица Миловановић

Први судија: Дејан Стајић

Други судија: Данијел Ристић

Трећи судија: Жељко Стоилков

Делегат: Мирослав Цимеша

Стадион: хала ОШ Мика Антић

Делегат: Томислав Јаковљевић

Први судија: Марко Мартиновић

Други судија: Александар Радојичић

Трећи судија: Александар Ристић

Стадион: спортска хала Младост

Први судија: Бојан Буројевић

Други судија: Душан Арсовић

Трећи судија: Братислав Динић

Делегат: Дејан Продановић

Стадион: Кристална Дворана

Трећи судија: Марјан Сарка

Делегат: Владан Миладиновић

Први судија: Александар Минић

Други судија: Оливер Николић

Стадион: хала Бањица

Делегат: Милош Лазаревић

Први судија: Бојан Граовац

Други судија: Бане Папишта

Трећи судија: Владан Ђермановић

Стадион: Хала 15 Септембар

Други судија: Далибор Станковић

Први судија: Бојан Спасић

Трећи судија: Марко Мартиновић

Делегат: Миливоје Томић

Стадион: СРЦ Јединство

Први судија: Владан Радуловић

Други судија: Предраг Лазаревић

Трећи судија: Ђорђе Нинић

Делегат: Борис Правиловић

Стадион: спортски центар Младост

Први судија: Александар Минић

Други судија: Стеван Лазаревић

Трећи судија: Дејан Стајић

Делегат: Небојша Ристић

Стадион: хала Шумице

Први судија: Драгутин Божовић

Други судија: Марјан Сарка

Трећи судија: Благоје Мијаиловић

Делегат: Роберт Петровић

Стадион: спортска хала Бреза

Први судија: Небојша Панић

Други судија: Никола Рабреновић

Трећи судија: Александар Радојичић

Делегат: Слободан Корићанац

Стадион: дворана Смедерево

Први судија: Никола Алексић

Други судија: Марко Савић

Трећи судија: Бранко Галић

Делегат: Славенко Матовић

Стадион: дворана Смедерево

Други судија: Владан Радуловић

Први судија: Петар Радојчић

Трећи судија: Благоје Мијаиловић

Делегат: Милош Берисавац

Стадион: хала ОШ Јелица Миловановић

Први судија: Никола Рабреновић

Други судија: Предраг Лазаревић

Трећи судија: Бранко Галић

Делегат: О.Јовица Животић

Стадион: хала ОШ Кирил Савић

Први судија: Бане Папишта

Други судија: Владан Ђермановић

Трећи судија: Бојан Буројевић

Делегат: Миливоје Томић

Стадион: хала Ранко Жеравица

Други судија: Марко Мартиновић

Први судија: Далибор Станковић

Трећи судија: Александар Радојичић

Делегат: Ненад Митић

Стадион: хала ОШ Мика Антић

Први судија: Бојан Милић

Други судија: Страхиња Радовић

Трећи судија: Александар Ристић

Делегат: Владан Миладиновић

Стадион: спортска хала Младост

Делегат: Миле Бекрић

Први судија: Милош Јоцовић

Други судија: Бојан Граовац

Трећи судија: Марјан Сарка

Стадион: спортска хала Бреза

Први судија: Александар Минић

Други судија: Иван Станковић

Трећи судија: Душан Арсовић

Делегат: Небојша Динић

Стадион: спортски центар Младост

Први судија: Бојан Милић

Други судија: Оливер Николић

Трећи судија: Стеван Лазаревић

Делегат: Марјан Ђорђевић

Стадион: СРЦ Јединство

Први судија: Петар Радојчић

Други судија: Милош Јоцовић

Трећи судија: Бојан Граовац

Делегат: Борис Правиловић

Стадион: хала спортова Ваљево

Први судија: Небојша Панић

Други судија: Владан Радуловић

Трећи судија: Никола Алексић

Делегат: Томислав Јаковљевић

Стадион: хала Шумице

Први судија: Ђорђе Петровић

Други судија: Александар Јакшић

Трећи судија: Ђорђе Нинић

Делегат: Роберт Петровић

Стадион: Кристална Дворана

Први судија: Драгутин Божовић

Други судија: Благоје Мијаиловић

Трећи судија: Марјан Сарка

Делегат: Божидар Нинчић

Стадион: хала ОШ Кирил Савић

Први судија: Оливер Николић

Други судија: Стеван Лазаревић

Трећи судија: Душан Арсовић

Делегат: Горан Старчевић

Стадион: хала Бањица

Први судија: Ђорђе Петровић

Други судија: Братислав Динић

Трећи судија: Страхиња Радовић

Делегат: Дејан Продановић

Стадион: дворана Смедерево

Први судија: Никола Рабреновић

Други судија: Ђорђе Нинић

Трећи судија: Благоје Мијаиловић

Делегат: О.Јовица Животић

Стадион: спортска хала Бреза

Делегат: Мирослав Цимеша

Први судија: Бојан Граовац

Други судија: Бане Папишта

Трећи судија: Владан Ђермановић

Стадион: хала ОШ Јелица Миловановић

Други судија: Жељко Стоилков

Први судија: Александар Минић

Трећи судија: Александар Ристић

Делегат: Славенко Матовић

Стадион: спортска хала Младост

Први судија: Далибор Станковић

Други судија: Александар Радојичић

Трећи судија: Марјан Сарка

Делегат: Предраг Бељевић

Стадион: Кристална Дворана

Први судија: Бојан Граовац

Други судија: Благоје Мијаиловић

Трећи судија: Марјан Сарка

Делегат: Божидар Нинчић

Стадион: хала Шумице

Први судија: Бојан Милић

Други судија: Жељко Стоилков

Трећи судија: Марко Савић

Делегат: Владан Миладиновић

Стадион: спортски центар Младост

Први судија: Братислав Јовић

Други судија: Иван Станковић

Трећи судија: Милош Грујић

Делегат: Марјан Ђорђевић

Стадион: СРЦ Јединство

Први судија: Владан Радуловић

Други судија: Предраг Лазаревић

Трећи судија: Драгутин Божовић

Делегат: Милош Лазаревић

Стадион: хала ОШ Мика Антић

Први судија: Дејан Стајић

Други судија: Данијел Ристић

Трећи судија: Александар Ристић

Делегат: Дарко Стојиљковић

Стадион: хала спортова Ваљево

Први судија: Далибор Станковић

Други судија: Марко Мартиновић

Трећи судија: Александар Радојичић

Делегат: Ђорђе Билић

Стадион: спортска хала Младост

Први судија: Бојан Граовац

Други судија: Владан Ђермановић

Трећи судија: Бане Папишта

Делегат: Борис Правиловић

Стадион: спортска хала Бреза

Трећи судија: Страхиња Радовић

Делегат: Дарко Стојиљковић

Први судија: Дејан Стајић

Други судија: Данијел Ристић

Стадион: хала ОШ Јелица Миловановић

Први судија: Братислав Јовић

Други судија: Стеван Лазаревић

Трећи судија: Милош Грујић

Делегат: Божидар Нинчић

Стадион: спортски центар Младост

Први судија: Небојша Панић

Други судија: Никола Алексић

Трећи судија: Александар Ристић

Делегат: Ненад Мутавџић

Стадион: дворана Смедерево

Први судија: Ђорђе Петровић

Други судија: Александар Јакшић

Трећи судија: Бојан Буројевић

Делегат: Славенко Матовић

Стадион: хала Бањица

Први судија: Благоје Мијаиловић

Други судија: Марјан Сарка

Трећи судија: Александар Радојичић

Делегат: Горан Старчевић

Стадион: хала Шумице

Први судија: Петар Радојчић

Други судија: Милош Јоцовић

Трећи судија: Александар Радојичић

Делегат: Предраг Бељевић

Стадион: Кристална Дворана

Први судија: Никола Алексић

Други судија: Ђорђе Нинић

Трећи судија: Благоје Мијаиловић

Делегат: Мирослав Цимеша

Стадион: СРЦ Јединство

Први судија: Небојша Панић

Други судија: Владан Радуловић

Трећи судија: Бранко Галић

Делегат: Милош Лазаревић

Стадион: хала ОШ Мика Антић

Први судија: Братислав Динић

Други судија: Страхиња Радовић

Трећи судија: Милош Грујић

Делегат: Небојша Ристић

Стадион: хала спортова Ваљево

Први судија: Драгутин Божовић

Други судија: Бојан Граовац

Трећи судија: Бане Папишта

Делегат: Миле Бекрић

Стадион: хала ОШ Кирил Савић

Први судија: Александар Јакшић

Други судија: Душан Арсовић

Трећи судија: Бојан Буројевић

Делегат: Слободан Корићанац

Стадион: хала Шумице

Први судија: Александар Минић

Други судија: Жељко Стоилков

Трећи судија: Бранко Галић

Делегат: Милош Лазаревић

Стадион: спортска хала Младост

Први судија: Бојан Граовац

Други судија: Бане Папишта

Трећи судија: Владан Ђермановић

Делегат: Роберт Петровић

Стадион: хала ОШ Кирил Савић

Први судија: Братислав Јовић

Други судија: Иван Станковић

Трећи судија: Милош Грујић

Делегат: Горан Старчевић

Стадион: хала спортова Ваљево

Други судија: Владан Радуловић

Први судија: Драгутин Божовић

Трећи судија: Марко Мартиновић

Делегат: Миливоје Томић

Стадион: хала ОШ Мика Антић

Други судија: Бојан Буројевић

Први судија: Александар Јакшић

Трећи судија: Дејан Стајић

Делегат: Томислав Чолић

Стадион: Кристална Дворана

Први судија: Оливер Николић

Други судија: Стеван Лазаревић

Трећи судија: Иван Станковић

Делегат: Ненад Мутавџић

Стадион: хала Шумице

Први судија: Бојан Граовац

Други судија: Драгутин Божовић

Трећи судија: Владан Ђермановић

Делегат: О.Јовица Животић

Стадион: спортска хала Бреза

Први судија: Ђорђе Нинић

Други судија: Марко Савић

Трећи судија: Бојан Буројевић

Делегат: Славенко Матовић

Стадион: спортски центар Младост

Делегат: Небојша Динић

Први судија: Оливер Николић

Други судија: Александар Минић

Трећи судија: Жељко Стоилков

Стадион: дворана Смедерево

Први судија: Владан Радуловић

Други судија: Благоје Мијаиловић

Трећи судија: Марјан Сарка

Делегат: Томислав Јаковљевић

Стадион: СРЦ Јединство

Делегат: Предраг Бељевић

Први судија: Петар Радојчић

Други судија: Небојша Панић

Трећи судија: Бане Папишта

Стадион: хала ОШ Јелица Миловановић

Први судија: Братислав Јовић

Други судија: Милош Грујић

Трећи судија: Иван Станковић

Делегат: Милош Берисавац

Стадион: хала Бањица

Први судија: Дејан Стајић

Други судија: Данијел Ристић

Трећи судија: Бранко Галић

Делегат: Марјан Ђорђевић

Стадион: хала спортова Ваљево

Први судија: Братислав Јовић

Други судија: Иван Станковић

Трећи судија: Далибор Станковић

Делегат: Дејан Продановић

Стадион: хала ОШ Мика Антић

Први судија: Александар Минић

Други судија: Жељко Стоилков

Трећи судија: Стеван Лазаревић

Делегат: Саша Стефановић

Стадион: спортска хала Младост

Први судија: Никола Алексић

Други судија: Бане Папишта

Трећи судија: Драгутин Божовић

Делегат: Миле Бекрић

Стадион: хала ОШ Кирил Савић

Делегат: Слободан Корићанац

Први судија: Небојша Панић

Други судија: Владан Радуловић

Трећи судија: Ђорђе Нинић

Стадион: Кристална Дворана

Први судија: Никола Рабреновић

Други судија: Предраг Лазаревић

Трећи судија: Благоје Мијаиловић

Делегат: Мирослав Цимеша

Стадион: спортска хала Бреза

Први судија: Братислав Јовић

Други судија: Дејан Стајић

Трећи судија: Данијел Ристић

Делегат: Томислав Јаковљевић

Стадион: хала Шумице

Први судија: Бојан Спасић

Други судија: Далибор Станковић

Трећи судија: Марко Мартиновић

Делегат: Горан Старчевић

Стадион: хала спортова Ваљево

Први судија: Никола Алексић

Други судија: Бранко Галић

Трећи судија: Душан Арсовић

Делегат: Роберт Петровић

Стадион: спортски центар Младост

Први судија: Петар Радојчић

Други судија: Драгутин Божовић

Трећи судија: Иван Станковић

Делегат: Дарко Стојиљковић

Стадион: дворана Смедерево

Први судија: Оливер Николић

Други судија: Милош Грујић

Трећи судија: Благоје Мијаиловић

Делегат: Милош Берисавац

Стадион: СРЦ Јединство

Други судија: Страхиња Радовић

Први судија: Братислав Динић

Трећи судија: Марјан Сарка

Делегат: Ђорђе Билић

Стадион: хала ОШ Кирил Савић

Први судија: Братислав Јовић

Други судија: Стеван Лазаревић

Трећи судија: Милош Грујић

Делегат: Миливоје Томић

Стадион: Кристална Дворана

Први судија: Драгутин Божовић

Други судија: Благоје Мијаиловић

Трећи судија: Марјан Сарка

Делегат: Мирослав Цимеша

Стадион: хала ОШ Мика Антић

Први судија: Бојан Спасић

Други судија: Далибор Станковић

Трећи судија: Марко Мартиновић

Делегат: Милош Лазаревић

Стадион: спортска хала Младост

Први судија: Никола Рабреновић

Други судија: Предраг Лазаревић

Трећи судија: Ђорђе Нинић

Делегат: Борис Правиловић

Стадион: хала ОШ Јелица Миловановић

Први судија: Никола Алексић

Други судија: Милош Јоцовић

Трећи судија: Марко Савић

Делегат: Роберт Петровић

Стадион: хала Бањица

Први судија: Петар Радојчић

Други судија: Александар Јакшић

Трећи судија: Бранко Галић

Делегат: Ђорђе Билић

Стадион: хала Шумице

Први судија: Александар Минић

Други судија: Оливер Николић

Трећи судија: Никола Алексић

Делегат: Горан Старчевић

Стадион: спортска хала Бреза

Други судија: Предраг Лазаревић

Трећи судија: Душан Арсовић

Први судија: Никола Рабреновић

Делегат: Слободан Корићанац

Стадион: хала спортова Ваљево

Први судија: Бранко Галић

Други судија: Марко Савић

Трећи судија: Марко Мартиновић

Делегат: Славенко Матовић

Стадион: спортски центар Младост

Први судија: Братислав Јовић

Други судија: Иван Станковић

Трећи судија: Милош Грујић

Делегат: Дарко Стојиљковић

Стадион: Кристална Дворана

Први судија: Небојша Панић

Други судија: Владан Радуловић

Трећи судија: Ђорђе Нинић

Делегат: Предраг Бељевић

Стадион: СРЦ Јединство

Други судија: Милош Јоцовић

Први судија: Петар Радојчић

Трећи судија: Бојан Граовац

Делегат: Борис Правиловић

Делегирање 23/24

Делегирање 22/23

Делегирање 21/22