Лига

Кадетска лига Србије 22/23

14.08.2022 10:00
Београд
2
2
1
1
14.08.2022 17:00
Земун
5
2
2
2
14.08.2022 13:00
Бачка Топола
0
0
0
0
13.08.2022 13:00
Београд
5
1
2
0
13.08.2022 11:00
Краљево
1
0
0
0
14.08.2022 10:00
Јагодина
3
1
3
1
13.08.2022 11:00
Ветерник
6
0
3
0
13.08.2022 19:00
Београд
2
1
0
0
21.08.2022 17:00
Београд
1
1
1
0
20.08.2022 10:00
Земун
0
4
0
2
20.08.2022 15:30
Крушевац
1
1
1
1
19.08.2022 11:00
Суботица
3
0
1
0
20.08.2022 11:00
Краљево
4
0
4
0
20.08.2022 12:30
Нови Београд
2
1
1
0
20.08.2022 13:30
Београд
5
0
3
0
21.08.2022 17:00
Београд
0
2
0
0
24.08.2022 17:00
Земун
4
0
2
0
24.08.2022 13:30
Бачка Топола
0
3
0
2
24.08.2022 12:30
Београд
0
2
0
2
24.08.2022 17:00
Краљево
2
3
0
3
24.08.2022 11:00
Јагодина
2
0
1
0
24.08.2022 11:00
Ветерник
5
0
1
0
24.08.2022 15:00
Београд
7
0
1
0
24.08.2022 13:00
Лучани
1
0
1
0
28.08.2022 17:00
Београд
2
3
0
3
27.08.2022 15:30
Крушевац
1
3
0
1
27.08.2022 11:00
Суботица
1
4
1
2
28.08.2022 13:00
Краљево
3
3
1
2
28.08.2022 15:30
Нови Београд
1
2
1
0
28.08.2022 13:00
Београд
7
0
2
0
28.08.2022 10:00
Београд
2
2
1
0
07.09.2022 17:00
Земун
4
1
3
1
03.09.2022 13:30
Бачка Топола
2
1
1
0
04.09.2022 13:00
Београд
1
1
1
1
03.09.2022 16:30
Краљево
2
1
1
0
04.09.2022 13:00
Јагодина
1
7
1
3
03.09.2022 13:00
Ветерник
1
0
0
0
03.09.2022 13:00
Београд
9
0
6
0
03.09.2022 10:00
Лучани
2
2
1
1
03.09.2022 17:00
Земун
2
1
1
1
11.09.2022 15:00
Београд
2
2
1
1
10.09.2022 13:00
Суботица
2
1
1
1
11.09.2022 10:00
Краљево
2
2
1
2
11.09.2022 10:00
Нови Београд
1
4
1
1
10.09.2022 13:30
Београд
5
1
2
1
11.09.2022 16:30
Београд
4
3
4
0
11.09.2022 13:00
Земун
7
0
3
0
11.09.2022 13:30
Бачка Топола
0
3
0
1
17.09.2022 11:00
Београд
1
1
0
0
17.09.2022 13:00
Краљево
2
0
0
0
18.09.2022 13:00
Јагодина
1
2
0
0
17.09.2022 13:00
Ветерник
2
2
0
0
17.09.2022 15:00
Београд
0
3
0
1
18.09.2022 15:30
Лучани
4
1
3
1
17.09.2022 13:00
Земун
3
2
1
0
17.09.2022 10:00
Крушевац
0
3
0
0
01.10.2022 13:00
Београд
2
1
1
1
01.10.2022 11:00
Краљево
1
0
0
0
02.10.2022 13:30
Нови Београд
3
0
0
0
01.10.2022 15:30
Београд
4
1
2
0
01.10.2022 13:30
Београд
0
7
0
4
01.10.2022 13:30
Земун
0
2
0
1
01.10.2022 13:00
Бачка Топола
5
4
2
2
01.10.2022 13:00
Београд
1
0
1
0
08.10.2022 13:00
Краљево
0
4
0
2
09.10.2022 13:00
Јагодина
3
0
1
0
08.10.2022 13:00
Ветерник
1
0
1
0
19.10.2022 11:00
Београд
2
4
0
2
09.10.2022 16:30
Лучани
3
0
1
0
08.10.2022 13:30
Земун
1
3
0
1
08.10.2022 15:30
Крушевац
2
4
1
1
09.10.2022 11:00
Суботица
6
2
3
0
15.10.2022 15:00
Београд
1
0
1
0
15.10.2022 15:30
Нови Београд
2
2
0
1
15.10.2022 13:15
Београд
5
1
2
0
16.10.2022 12:00
Београд
0
3
0
0
15.10.2022 15:00
Земун
2
0
1
0
15.10.2022 13:00
Бачка Топола
2
4
0
3
16.10.2022 15:00
Београд
1
2
1
0
15.10.2022 13:00
Краљево
3
1
1
0
22.10.2022 13:00
Јагодина
1
3
1
3
22.10.2022 13:30
Ветерник
1
2
0
1
23.10.2022 10:00
Београд
7
1
1
0
22.10.2022 10:00
Лучани
3
0
2
0
23.10.2022 11:00
Земун
1
3
0
1
22.10.2022 12:00
Крушевац
2
4
0
3
22.10.2022 13:00
Суботица
2
3
1
1
23.10.2022 13:00
Краљево
1
1
0
0
12.11.2022 10:00
Београд
0
1
0
0
12.11.2022 13:00
Београд
3
0
1
0
12.11.2022 13:00
Београд
2
3
0
1
12.11.2022 13:00
Земун
3
0
1
0
13.11.2022 13:00
Бачка Топола
2
1
1
0
12.11.2022 12:00
Београд
2
1
1
1
12.11.2022 13:00
Краљево
0
4
0
2
13.11.2022 13:30
Јагодина
1
1
1
1
16.11.2022 13:00
Ветерник
0
0
0
0
16.11.2022 13:00
Београд
7
0
3
0
16.11.2022 14:00
Лучани
5
0
3
0
16.11.2022 11:00
Земун
4
3
2
0
16.11.2022 11:00
Крушевац
0
1
0
0
16.11.2022 13:00
Суботица
2
2
1
1
16.11.2022 13:00
Краљево
2
2
0
2
16.11.2022 13:00
Нови Београд
0
3
0
1
20.11.2022 11:00
Београд
0
2
0
0
20.11.2022 12:30
Београд
3
4
3
2
20.11.2022 13:00
Земун
3
0
1
0
20.11.2022 13:00
Бачка Топола
0
2
0
1
20.11.2022 14:00
Београд
1
2
0
1
19.11.2022 13:00
Краљево
0
2
0
1
20.11.2022 13:00
Јагодина
4
0
2
0
20.11.2022 11:00
Ветерник
3
2
0
1
26.11.2022 13:00
Београд
1
0
0
0
27.11.2022 13:00
Лучани
3
3
0
2
26.11.2022 13:30
Земун
4
0
3
0
26.11.2022 11:00
Крушевац
3
1
1
1
26.11.2022 13:00
Суботица
2
0
1
0
27.11.2022 11:00
Краљево
2
0
2
0
26.11.2022 10:30
Нови Београд
2
1
1
1
26.11.2022 12:30
Београд
11
1
6
0
03.12.2022 11:00
Београд
3
0
2
0
03.12.2022 12:30
Београд
0
2
0
0
03.12.2022 13:00
Нови Београд
1
1
1
0
03.12.2022 13:00
Краљево
3
0
2
0
03.12.2022 11:00
Суботица
2
1
1
1
03.12.2022 11:00
Крушевац
3
1
1
0
03.12.2022 11:00
Земун
2
0
0
0
03.12.2022 11:00
Лучани
0
3
0
2
07.12.2022 13:00
Лучани
1
2
1
2
07.12.2022 11:00
Београд
3
0
1
0
07.12.2022 12:00
Ветерник
3
1
2
1
07.12.2022 13:00
Јагодина
1
1
0
0
07.12.2022 11:00
Краљево
2
0
0
0
07.12.2022 10:00
Београд
1
2
0
1
07.12.2022 13:00
Бачка Топола
2
3
1
1
07.12.2022 13:30
Земун
1
0
0
0
04.03.2023 11:00
Београд
2
4
1
1
05.03.2023 13:00
Београд
1
3
0
1
05.03.2023 10:00
Београд
3
0
3
0
04.03.2023 13:00
Нови Београд
1
0
1
0
04.03.2023 13:00
Краљево
0
0
0
0
04.03.2023 11:00
Суботица
2
2
1
0
05.03.2023 13:00
Крушевац
1
6
0
4
05.03.2023 13:00
Земун
3
3
1
1
11.03.2023 14:00
Земун
0
0
0
0
11.03.2023 15:30
Лучани
3
1
2
0
11.03.2023 15:00
Београд
4
0
2
0
11.03.2023 13:00
Ветерник
8
0
3
0
12.03.2023 13:00
Јагодина
1
0
0
0
11.03.2023 13:00
Краљево
0
4
0
2
12.03.2023 12:30
Београд
1
2
0
2
11.03.2023 13:00
Бачка Топола
1
4
1
2
15.03.2023 15:00
Београд
2
1
1
1
15.03.2023 10:30
Земун
8
1
3
0
15.03.2023 13:00
Београд
3
0
1
0
15.03.2023 14:30
Београд
4
0
2
0
15.03.2023 13:30
Нови Београд
0
2
0
1
15.03.2023 12:00
Краљево
0
2
0
1
15.03.2023 14:00
Суботица
2
4
2
2
15.03.2023 13:00
Крушевац
1
4
0
2
01.04.2023 15:30
Крушевац
2
2
1
0
02.04.2023 12:00
Земун
0
1
0
1
01.04.2023 11:00
Лучани
1
0
0
0
01.04.2023 15:30
Београд
5
1
2
0
01.04.2023 13:30
Ветерник
1
1
1
0
02.04.2023 13:00
Јагодина
2
2
1
1
01.04.2023 13:00
Краљево
1
3
1
2
02.04.2023 11:00
Београд
0
0
0
0
08.04.2023 11:00
Београд
4
1
2
1
08.04.2023 15:00
Бачка Топола
0
0
0
0
08.04.2023 14:00
Земун
6
0
2
0
09.04.2023 14:00
Београд
1
1
1
1
08.04.2023 13:30
Београд
0
2
0
0
09.04.2023 15:30
Нови Београд
0
1
0
1
08.04.2023 13:00
Краљево
2
1
1
0
08.04.2023 11:00
Суботица
1
1
1
0
13.04.2023 14:00
Суботица
3
1
0
1
13.04.2023 11:00
Крушевац
2
1
2
0
13.04.2023 11:30
Земун
2
2
2
0
13.04.2023 13:00
Лучани
1
2
1
1
13.04.2023 13:00
Београд
5
0
2
0
13.04.2023 11:00
Ветерник
2
4
1
2
12.04.2023 13:00
Јагодина
2
1
1
1
13.04.2023 13:00
Краљево
0
0
0
0
22.04.2023 16:00
Београд
2
0
1
0
22.04.2023 15:00
Београд
2
1
0
0
22.04.2023 13:00
Бачка Топола
1
2
1
2
23.04.2023 13:30
Земун
4
1
3
1
22.04.2023 14:00
Београд
1
1
0
1
22.04.2023 11:00
Београд
6
0
4
0
22.04.2023 15:30
Нови Београд
2
0
0
0
23.04.2023 10:00
Краљево
3
0
2
0
30.04.2023 14:00
Краљево
1
0
0
0
29.04.2023 13:00
Суботица
2
1
1
1
29.04.2023 15:30
Крушевац
1
4
1
1
29.04.2023 17:00
Земун
1
1
0
1
29.04.2023 15:30
Лучани
1
3
0
1
29.04.2023 15:00
Београд
6
2
4
1
29.04.2023 13:30
Ветерник
0
2
0
1
30.04.2023 13:00
Јагодина
3
1
2
1
06.05.2023 13:00
Београд
3
1
2
0
06.05.2023 13:00
Краљево
0
0
0
0
06.05.2023 14:00
Београд
0
3
0
2
06.05.2023 16:00
Бачка Топола
0
3
0
1
06.05.2023 10:00
Земун
4
1
3
0
06.05.2023 17:00
Београд
2
3
1
0
06.05.2023 15:30
Београд
6
0
4
0
07.05.2023 15:00
Нови Београд
2
0
0
0
10.05.2023 15:30
Нови Београд
2
2
1
1
10.05.2023 13:00
Краљево
1
3
1
0
10.05.2023 13:00
Суботица
0
1
0
1
10.05.2023 15:30
Крушевац
1
1
1
0
10.05.2023 17:00
Земун
1
0
0
0
10.05.2023 15:30
Лучани
2
0
1
0
10.05.2023 13:00
Београд
7
0
5
0
10.05.2023 15:30
Ветерник
0
1
0
0
14.05.2023 13:00
Београд
3
2
1
1
14.05.2023 17:00
Јагодина
0
4
0
1
13.05.2023 13:00
Краљево
2
3
2
1
14.05.2023 12:00
Београд
0
1
0
0
14.05.2023 15:00
Бачка Топола
3
0
1
0
13.05.2023 12:30
Земун
2
0
0
0
14.05.2023 11:00
Београд
2
1
1
0
14.05.2023 12:30
Београд
6
1
2
0
20.05.2023 13:00
Београд
2
0
2
0
20.05.2023 13:00
Нови Београд
1
2
0
2
20.05.2023 13:00
Краљево
0
2
0
1
20.05.2023 13:00
Суботица
0
3
0
0
20.05.2023 13:00
Крушевац
4
2
2
0
20.05.2023 13:00
Земун
0
2
0
1
21.05.2023 16:00
Лучани
2
0
1
0
20.05.2023 13:00
Београд
3
0
1
0
27.05.2023 13:00
Београд
2
4
0
1
27.05.2023 12:30
Ветерник
3
0
2
0
28.05.2023 17:00
Јагодина
1
2
0
1
28.05.2023 13:00
Краљево
1
0
0
0
28.05.2023 15:00
Београд
7
0
3
0
28.05.2023 13:00
Бачка Топола
4
0
3
0
27.05.2023 13:00
Земун
6
2
3
1
27.05.2023 13:00
Београд
3
1
0
0
П Назив клуба ОУ БП БН БИ ДГ ПГ ГР Б
1.ПАРТИЗАН30253297277078
2.ЦРВЕНА ЗВЕЗДА302604122269678
3.ЧУКАРИЧКИ ДОО302514110278376
4.МЛАДОСТ301461056461048
5.ВОЈВОДИНА301210858411746
6.РФК ГРАФИЧАР30118114745241
7.ТЕЛЕОПТИК30124144358-1540
8.СПАРТАК30116134563-1839
9.БРОДАРАЦ30116134357-1439
10.ГФК ЈАГОДИНА30104164269-2734
11.ОЛЕ3088144475-3132
12.КИКЕР3093182668-4230
13.ТСЦ3084183560-2528
14.РАД3075183963-2426
15.СЛОГА (КВ)3075183269-3726
16.НАПРЕДАК3055203479-4520
П: Позиција, ОУ: Одигране утакмице, БП: Број победа, БН: Број нерешених, БИ: Број изгубљених, ДГ: Дати голови, ПГ: Примљени голови, ГР: Гол разлика, Б: Бодови

33 гола

Михајло Цветковић (ЧУКАРИЧКИ ДОО)

30 голова

Андрија Максимовић (ЦРВЕНА ЗВЕЗДА)

29 голова

Андреј Суботић (ЧУКАРИЧКИ ДОО)

20 голова

Матија Поповић (ПАРТИЗАН)

18 голова

Душан Јовановић (ПАРТИЗАН)

17 голова

Стефан Голубовић (ЦРВЕНА ЗВЕЗДА)

16 голова

Лазар Јовановић (ВОЈВОДИНА)

13 голова

Андреј Стаменковић (ТЕЛЕОПТИК) Јосхуа Сора Туцкер (РФК ГРАФИЧАР) Вукашин Митровић (МЛАДОСТ)

12 голова

Вељко Јоцић (ГФК ЈАГОДИНА) Стефан Трајковић (НАПРЕДАК)

11 голова

Џенис Тотић (ПАРТИЗАН) Дарије Маркочевић (ЦРВЕНА ЗВЕЗДА) Вељко Вукојевић (ЦРВЕНА ЗВЕЗДА) Стефан Митровић (ЧУКАРИЧКИ ДОО)

10 голова

Огњен Алемпијевић (МЛАДОСТ) Никола Вујовић (СПАРТАК) Вук Бошкан (ВОЈВОДИНА) Адам Коња (ТСЦ) Урош Тегелтија (ЦРВЕНА ЗВЕЗДА) Милан Десница (СПАРТАК) Зоран Алиловић (ПАРТИЗАН) Ђорђе Скочајић (НАПРЕДАК)

9 голова

Андреј Попов (МЛАДОСТ) Бојан Прелевић (ОЛЕ) Милан Ајдуковић (РФК ГРАФИЧАР) Душан Дошлов (ПАРТИЗАН)

8 голова

Огњен Ђорић (ОЛЕ) Андреј Петровић (ЦРВЕНА ЗВЕЗДА) Немања Шекуларац (ТЕЛЕОПТИК) Михајло Бутраковић (ВОЈВОДИНА) Петар Митровић (ОЛЕ) Илија Батрићевић (ПАРТИЗАН) Анђелко Павловић (СПАРТАК) Никола Гачић (РФК ГРАФИЧАР) Огњен Вујашевић (ЧУКАРИЧКИ ДОО)

7 голова

Вукашин Ивановић (ЦРВЕНА ЗВЕЗДА) Матија Нинић (ТЕЛЕОПТИК) Далибор Лазић (ТСЦ) Милош Јовић (БРОДАРАЦ) Лука Мићић (БРОДАРАЦ) Огњен Теофиловић (ТСЦ) Лука Николић (СЛОГА (КВ))

6 голова

Јован Каличанин (СЛОГА (КВ)) Стефан Грбић (СПАРТАК) Константин Кршљанин (РАД) Немања Ненадовић (РАД) Матија Ћирић (БРОДАРАЦ) Лука Ђорђевић (ЧУКАРИЧКИ ДОО) Никола Нинковић (ВОЈВОДИНА)

5 голова

Владимир Ристић (ГФК ЈАГОДИНА) Михајло Недељковић (ГФК ЈАГОДИНА) Илија Тадић (НАПРЕДАК) Јован Брадић (ОЛЕ) Никола Чудић (БРОДАРАЦ) Ирфан Кахровић (РФК ГРАФИЧАР) Огњен Бонџулић (МЛАДОСТ)

4 гола

Срђан Поповић (ВОЈВОДИНА) Милош Суводолац (РАД) Небојша Марковић (ГФК ЈАГОДИНА) Вук Топличевић (МЛАДОСТ) Елдин Бајрамовић (ПАРТИЗАН) Јован Милосављевић (БРОДАРАЦ) Вељко Милосављевић (ЦРВЕНА ЗВЕЗДА) Михајло Петровић (ТЕЛЕОПТИК) Андреј Бачанин (ЧУКАРИЧКИ ДОО) Страхиња Белаћевић (СЛОГА (КВ)) Јован Стефановић (ГФК ЈАГОДИНА) Вук Станојевић (СЛОГА (КВ)) Ђорђе Самарџија (РАД) Ђорђе Маринковић (МЛАДОСТ) Огњен Пилић (ВОЈВОДИНА) Матија Живадиновић (РАД)

3 гола

Самин Јусуфовић (КИКЕР) Новак Милић (КИКЕР) Василије Мијалков (МЛАДОСТ) Димитрије Јанковић (ПАРТИЗАН) Душан Познановић (РФК ГРАФИЧАР) Филип Кирти (СПАРТАК) Стефан Гудељ (РФК ГРАФИЧАР) Стефан Дјордјевић (ЧУКАРИЧКИ ДОО) Андреја Раичевић (РАД) Стефан Младеновић (ЧУКАРИЧКИ ДОО) Никола Виријевић (СЛОГА (КВ)) Младен Тричковић (ОЛЕ) Лазар Млађеновић (ОЛЕ) Дарис Дражанин (КИКЕР) Павле Безаревић (РАД) Данило Влашковић (ЧУКАРИЧКИ ДОО) Ђорђе Перишић (БРОДАРАЦ) Димитрије Миљковић (ТЕЛЕОПТИК) Алекса Јовановић (НАПРЕДАК) Радислав Ћурчић (СПАРТАК)

2 гола

Виктор Стојановић (ЦРВЕНА ЗВЕЗДА) Мијат Ивановић (ЧУКАРИЧКИ ДОО) Михајло Маица (РАД) Вања Драгојевић (ПАРТИЗАН) Давид Ђурић (ЦРВЕНА ЗВЕЗДА) Матија Васиљевић (КИКЕР) Марко Миленковић (БРОДАРАЦ) Огњен Миленовић (ЦРВЕНА ЗВЕЗДА) Ведран Мачковић (ТСЦ) Андреј Поповић (ПАРТИЗАН) Петар Бојовић (РАД) Урош Сремчевић (МЛАДОСТ) Алек Рамадани (РФК ГРАФИЧАР) Јован Степовић (КИКЕР) Матеја Прокопијевић (ЧУКАРИЧКИ ДОО) Вукашин Живковић (КИКЕР) Алекса Василић (ЦРВЕНА ЗВЕЗДА) Иван Бежан (ОЛЕ) Ђорђе Димитријевић (КИКЕР) Марко Здравковић (ГФК ЈАГОДИНА) Огњен Вучићевић (МЛАДОСТ) Вељко Вуковић (СЛОГА (КВ)) Теодор Илић (ЦРВЕНА ЗВЕЗДА) Урош Илић (ЦРВЕНА ЗВЕЗДА) Павле Ивезић (НАПРЕДАК) Драган Тегелтија (ЦРВЕНА ЗВЕЗДА) Милош Бакић (ЧУКАРИЧКИ ДОО) Александар Станчић (ТСЦ) Марко Карановић (ЧУКАРИЧКИ ДОО) Лазар Павловић (ВОЈВОДИНА) Давид Трајковић (ТСЦ) Стефан Антонијевић (СЛОГА (КВ)) Урош Динић (ПАРТИЗАН) Никола Симић (ПАРТИЗАН) Амар Зековић (БРОДАРАЦ) Павле Крстић (РФК ГРАФИЧАР) Стеван Атанасијевић (ГФК ЈАГОДИНА) Петар Милашиновић (ТЕЛЕОПТИК) Душан Жагар (ЦРВЕНА ЗВЕЗДА) Стефан Петровић (БРОДАРАЦ) Душан Радовић (ОЛЕ) Огњен Милошевић (ЦРВЕНА ЗВЕЗДА) Алекса Антић (ГФК ЈАГОДИНА) Лазар Велицки (ВОЈВОДИНА) Павле Стојановић (КИКЕР) Милош Мараш (РФК ГРАФИЧАР)

1 гол

Стефан Спасић (ТЕЛЕОПТИК) Вељко Миловановић (ОЛЕ) Добрислав Лучар (СПАРТАК) Лука Крстић (РАД) Урош Филимоновић (ПАРТИЗАН) Афан Угљанин (КИКЕР) Урош Станојчић (НАПРЕДАК) Огњен Угрешић (ПАРТИЗАН) Алекса Чоловић (БРОДАРАЦ) Вања Ђорђевић (ТЕЛЕОПТИК) Марко Радојичић (МЛАДОСТ) Страхиња Шашић (ВОЈВОДИНА) Урош Ћук (ПАРТИЗАН) Огњан Петровић (НАПРЕДАК) Лука Протић (ТЕЛЕОПТИК) Сава Савић (БРОДАРАЦ) Вук Чича (ТЕЛЕОПТИК) Павле Михајловић (НАПРЕДАК) Омер Кахровић (ПАРТИЗАН) Никола Николић (РАД) Урош Петровић (ТЕЛЕОПТИК) Урош Павковић Бугарски (РАД) Вељко Миливојевић (БРОДАРАЦ) Марко Зонић (СПАРТАК) Андрија Ђорђевић (РАД) Матеја Марковић (ТСЦ) Павле Радојковић (ЧУКАРИЧКИ ДОО) Огњен Стојков (ТСЦ) лазар Ђокић (ОЛЕ) Николај Црновчић (ВОЈВОДИНА) Алекса Шајиновић (МЛАДОСТ) Андрија Дакић (СЛОГА (КВ)) Лука Миловановић (ГФК ЈАГОДИНА) Миљан Ђурђевић (ГФК ЈАГОДИНА) Илија Јакшић (ТСЦ) Матео Маравић (ЧУКАРИЧКИ ДОО) Андреј Младеновић (ЦРВЕНА ЗВЕЗДА) Никола Мићовић (КИКЕР) Никола Станковић (НАПРЕДАК) Огњен Малиновић (СПАРТАК) Никола Подовац (ТЕЛЕОПТИК) Лазар Милосављевић (ГФК ЈАГОДИНА) Вук Војновић (СПАРТАК) Михаило Тодосијевић (МЛАДОСТ) Лазар Перановић (ВОЈВОДИНА) Огњен Вулићевић (ПАРТИЗАН) Ђорђе Павловић (СЛОГА (КВ)) Игор Бубања (ЦРВЕНА ЗВЕЗДА) Огњен Брајић (ВОЈВОДИНА) Миодраг Васовић (РАД) Урош Ђорђевић (ЦРВЕНА ЗВЕЗДА) Алекса Крњаја (БРОДАРАЦ) Данило Илијашевић (ОЛЕ) Марко Чубрак (МЛАДОСТ) Аврам Лукић (СЛОГА (КВ)) Владимир Мићуновић (ВОЈВОДИНА) Виктор Петровић (ТСЦ) Сајто Шеховић (КИКЕР) Алекса Бабић (СЛОГА (КВ)) Михајло Илић (ПАРТИЗАН) Матеја Остојић (ЦРВЕНА ЗВЕЗДА) Виктор Петровић (НАПРЕДАК) Жарко Богдановић (ОЛЕ) Мирко Јурешић (ВОЈВОДИНА)