Лига

Кадетска лига Србије 22/23

04.03.2023 00:03
Београд
/
/
/
/
04.03.2023 00:03
Београд
/
/
/
/
04.03.2023 00:03
Београд
/
/
/
/
04.03.2023 00:03
Нови Београд
/
/
/
/
04.03.2023 00:03
Краљево
/
/
/
/
04.03.2023 00:03
Суботица
/
/
/
/
04.03.2023 00:03
Крушевац
/
/
/
/
04.03.2023 00:03
Земун
/
/
/
/
14.08.2022 10:00
Београд
2
2
1
1
14.08.2022 17:00
Земун
5
2
2
2
14.08.2022 13:00
Бачка Топола
0
0
0
0
13.08.2022 13:00
Београд
5
1
2
0
13.08.2022 11:00
Краљево
1
0
0
0
14.08.2022 10:00
Јагодина
3
1
3
1
13.08.2022 11:00
Ветерник
6
0
3
0
13.08.2022 19:00
Београд
2
1
0
0
21.08.2022 17:00
Београд
1
1
1
0
20.08.2022 10:00
Земун
0
4
0
2
20.08.2022 15:30
Крушевац
1
1
1
1
19.08.2022 11:00
Суботица
3
0
1
0
20.08.2022 11:00
Краљево
4
0
4
0
20.08.2022 12:30
Нови Београд
2
1
1
0
20.08.2022 13:30
Београд
5
0
3
0
21.08.2022 17:00
Београд
0
2
0
0
24.08.2022 17:00
Земун
4
0
2
0
24.08.2022 13:30
Бачка Топола
0
3
0
2
24.08.2022 12:30
Београд
0
2
0
2
24.08.2022 17:00
Краљево
2
3
0
3
24.08.2022 11:00
Јагодина
2
0
1
0
24.08.2022 11:00
Ветерник
5
0
1
0
24.08.2022 15:00
Београд
7
0
1
0
24.08.2022 13:00
Лучани
1
0
1
0
28.08.2022 17:00
Београд
2
3
0
3
27.08.2022 15:30
Крушевац
1
3
0
1
27.08.2022 11:00
Суботица
1
4
1
2
28.08.2022 13:00
Краљево
3
3
1
2
28.08.2022 15:30
Нови Београд
1
2
1
0
28.08.2022 13:00
Београд
7
0
2
0
28.08.2022 10:00
Београд
2
2
1
0
07.09.2022 17:00
Земун
4
1
3
1
03.09.2022 13:30
Бачка Топола
2
1
1
0
04.09.2022 13:00
Београд
1
1
1
1
03.09.2022 16:30
Краљево
2
1
1
0
04.09.2022 13:00
Јагодина
1
7
1
3
03.09.2022 13:00
Ветерник
1
0
0
0
03.09.2022 13:00
Београд
9
0
6
0
03.09.2022 10:00
Лучани
2
2
1
1
03.09.2022 17:00
Земун
2
1
1
1
11.09.2022 15:00
Београд
2
2
1
1
10.09.2022 13:00
Суботица
2
1
1
1
11.09.2022 10:00
Краљево
2
2
1
2
11.09.2022 10:00
Нови Београд
1
4
1
1
10.09.2022 13:30
Београд
5
1
2
1
11.09.2022 16:30
Београд
4
3
4
0
11.09.2022 13:00
Земун
7
0
3
0
11.09.2022 13:30
Бачка Топола
0
3
0
1
17.09.2022 11:00
Београд
1
1
0
0
17.09.2022 13:00
Краљево
2
0
0
0
18.09.2022 13:00
Јагодина
1
2
0
0
17.09.2022 13:00
Ветерник
2
2
0
0
17.09.2022 15:00
Београд
0
3
0
1
18.09.2022 15:30
Лучани
4
1
3
1
17.09.2022 13:00
Земун
3
2
1
0
17.09.2022 10:00
Крушевац
0
3
0
0
01.10.2022 13:00
Београд
2
1
1
1
01.10.2022 11:00
Краљево
1
0
0
0
02.10.2022 13:30
Нови Београд
3
0
0
0
01.10.2022 15:30
Београд
4
1
2
0
01.10.2022 13:30
Београд
0
7
0
4
01.10.2022 13:30
Земун
0
2
0
1
01.10.2022 13:00
Бачка Топола
5
4
2
2
01.10.2022 13:00
Београд
1
0
1
0
08.10.2022 13:00
Краљево
0
4
0
2
09.10.2022 13:00
Јагодина
3
0
1
0
08.10.2022 13:00
Ветерник
1
0
1
0
19.10.2022 11:00
Београд
2
4
0
2
09.10.2022 16:30
Лучани
3
0
1
0
08.10.2022 13:30
Земун
1
3
0
1
08.10.2022 15:30
Крушевац
2
4
1
1
09.10.2022 11:00
Суботица
6
2
3
0
15.10.2022 15:00
Београд
1
0
1
0
15.10.2022 15:30
Нови Београд
2
2
0
1
15.10.2022 13:15
Београд
5
1
2
0
16.10.2022 12:00
Београд
0
3
0
0
15.10.2022 15:00
Земун
2
0
1
0
15.10.2022 13:00
Бачка Топола
2
4
0
3
16.10.2022 15:00
Београд
1
2
1
0
15.10.2022 13:00
Краљево
3
1
1
0
22.10.2022 13:00
Јагодина
1
3
1
3
22.10.2022 13:30
Ветерник
1
2
0
1
23.10.2022 10:00
Београд
7
1
1
0
22.10.2022 10:00
Лучани
3
0
2
0
23.10.2022 11:00
Земун
1
3
0
1
22.10.2022 12:00
Крушевац
2
4
0
3
22.10.2022 13:00
Суботица
2
3
1
1
23.10.2022 13:00
Краљево
1
1
0
0
12.11.2022 10:00
Београд
0
1
0
0
12.11.2022 13:00
Београд
3
0
1
0
12.11.2022 13:00
Београд
2
3
0
1
12.11.2022 13:00
Земун
3
0
1
0
13.11.2022 13:00
Бачка Топола
2
1
1
0
12.11.2022 12:00
Београд
2
1
1
1
12.11.2022 13:00
Краљево
0
4
0
2
13.11.2022 13:30
Јагодина
1
1
1
1
16.11.2022 13:00
Ветерник
0
0
0
0
16.11.2022 13:00
Београд
7
0
3
0
16.11.2022 14:00
Лучани
5
0
3
0
16.11.2022 11:00
Земун
4
3
2
0
16.11.2022 11:00
Крушевац
0
1
0
0
16.11.2022 13:00
Суботица
2
2
1
1
16.11.2022 13:00
Краљево
2
2
0
2
16.11.2022 13:00
Нови Београд
0
3
0
1
20.11.2022 11:00
Београд
0
2
0
0
20.11.2022 12:30
Београд
3
4
3
2
20.11.2022 13:00
Земун
3
0
1
0
20.11.2022 13:00
Бачка Топола
0
2
0
1
20.11.2022 14:00
Београд
1
2
0
1
19.11.2022 13:00
Краљево
0
2
0
1
20.11.2022 13:00
Јагодина
4
0
2
0
20.11.2022 11:00
Ветерник
3
2
0
1
26.11.2022 13:00
Београд
1
0
0
0
27.11.2022 13:00
Лучани
3
3
0
2
26.11.2022 13:30
Земун
4
0
3
0
26.11.2022 11:00
Крушевац
3
1
1
1
26.11.2022 13:00
Суботица
2
0
1
0
27.11.2022 11:00
Краљево
2
0
2
0
26.11.2022 10:30
Нови Београд
2
1
1
1
26.11.2022 12:30
Београд
11
1
6
0
03.12.2022 11:00
Београд
3
0
2
0
03.12.2022 12:30
Београд
0
2
0
0
03.12.2022 13:00
Нови Београд
1
1
1
0
03.12.2022 13:00
Краљево
3
0
2
0
03.12.2022 11:00
Суботица
2
1
1
1
03.12.2022 11:00
Крушевац
3
1
1
0
03.12.2022 11:00
Земун
2
0
0
0
03.12.2022 11:00
Лучани
0
3
0
2
07.12.2022 13:00
Лучани
1
2
1
2
07.12.2022 11:00
Београд
3
0
1
0
07.12.2022 12:00
Ветерник
3
1
2
1
07.12.2022 13:00
Јагодина
1
1
0
0
07.12.2022 11:00
Краљево
2
0
0
0
07.12.2022 10:00
Београд
1
2
0
1
07.12.2022 13:00
Бачка Топола
2
3
1
1
07.12.2022 13:30
Земун
1
0
0
0
04.03.2023 00:03
Београд
/
/
/
/
04.03.2023 00:03
Београд
/
/
/
/
04.03.2023 00:03
Београд
/
/
/
/
04.03.2023 00:03
Нови Београд
/
/
/
/
04.03.2023 00:03
Краљево
/
/
/
/
04.03.2023 00:03
Суботица
/
/
/
/
04.03.2023 00:03
Крушевац
/
/
/
/
04.03.2023 00:03
Земун
/
/
/
/
11.03.2023 00:03
Земун
/
/
/
/
11.03.2023 00:03
Лучани
/
/
/
/
11.03.2023 00:03
Београд
/
/
/
/
11.03.2023 00:03
Ветерник
/
/
/
/
11.03.2023 00:03
Јагодина
/
/
/
/
11.03.2023 00:03
Краљево
/
/
/
/
11.03.2023 00:03
Београд
/
/
/
/
11.03.2023 00:03
Бачка Топола
/
/
/
/
18.03.2023 00:03
Београд
/
/
/
/
18.03.2023 00:03
Земун
/
/
/
/
18.03.2023 00:03
Београд
/
/
/
/
18.03.2023 00:03
Београд
/
/
/
/
18.03.2023 00:03
Нови Београд
/
/
/
/
18.03.2023 00:03
Краљево
/
/
/
/
18.03.2023 00:03
Суботица
/
/
/
/
18.03.2023 00:03
Крушевац
/
/
/
/
01.04.2023 00:04
Крушевац
/
/
/
/
01.04.2023 00:04
Земун
/
/
/
/
01.04.2023 00:04
Лучани
/
/
/
/
01.04.2023 00:04
Београд
/
/
/
/
01.04.2023 00:04
Ветерник
/
/
/
/
01.04.2023 00:04
Јагодина
/
/
/
/
01.04.2023 00:04
Краљево
/
/
/
/
01.04.2023 00:04
Београд
/
/
/
/
08.04.2023 00:04
Београд
/
/
/
/
08.04.2023 00:04
Бачка Топола
/
/
/
/
08.04.2023 00:04
Земун
/
/
/
/
08.04.2023 00:04
Београд
/
/
/
/
08.04.2023 00:04
Београд
/
/
/
/
08.04.2023 00:04
Нови Београд
/
/
/
/
08.04.2023 00:04
Краљево
/
/
/
/
08.04.2023 00:04
Суботица
/
/
/
/
13.04.2023 00:04
Суботица
/
/
/
/
13.04.2023 00:04
Крушевац
/
/
/
/
13.04.2023 00:04
Земун
/
/
/
/
13.04.2023 00:04
Лучани
/
/
/
/
13.04.2023 00:04
Београд
/
/
/
/
13.04.2023 00:04
Ветерник
/
/
/
/
13.04.2023 00:04
Јагодина
/
/
/
/
13.04.2023 00:04
Краљево
/
/
/
/
22.04.2023 00:04
Београд
/
/
/
/
22.04.2023 00:04
Београд
/
/
/
/
22.04.2023 00:04
Бачка Топола
/
/
/
/
22.04.2023 00:04
Земун
/
/
/
/
22.04.2023 00:04
Београд
/
/
/
/
22.04.2023 00:04
Београд
/
/
/
/
22.04.2023 00:04
Нови Београд
/
/
/
/
22.04.2023 00:04
Краљево
/
/
/
/
29.04.2023 00:04
Краљево
/
/
/
/
29.04.2023 00:04
Суботица
/
/
/
/
29.04.2023 00:04
Крушевац
/
/
/
/
29.04.2023 00:04
Земун
/
/
/
/
29.04.2023 00:04
Лучани
/
/
/
/
29.04.2023 00:04
Београд
/
/
/
/
29.04.2023 00:04
Ветерник
/
/
/
/
29.04.2023 00:04
Јагодина
/
/
/
/
06.05.2023 00:05
Београд
/
/
/
/
06.05.2023 00:05
Краљево
/
/
/
/
06.05.2023 00:05
Београд
/
/
/
/
06.05.2023 00:05
Бачка Топола
/
/
/
/
06.05.2023 00:05
Земун
/
/
/
/
06.05.2023 00:05
Београд
/
/
/
/
06.05.2023 00:05
Београд
/
/
/
/
06.05.2023 00:05
Нови Београд
/
/
/
/
10.05.2023 00:05
Нови Београд
/
/
/
/
10.05.2023 00:05
Краљево
/
/
/
/
10.05.2023 00:05
Суботица
/
/
/
/
10.05.2023 00:05
Крушевац
/
/
/
/
10.05.2023 00:05
Земун
/
/
/
/
10.05.2023 00:05
Лучани
/
/
/
/
10.05.2023 00:05
Београд
/
/
/
/
10.05.2023 00:05
Ветерник
/
/
/
/
13.05.2023 00:05
Београд
/
/
/
/
13.05.2023 00:05
Јагодина
/
/
/
/
13.05.2023 00:05
Краљево
/
/
/
/
13.05.2023 00:05
Београд
/
/
/
/
13.05.2023 00:05
Бачка Топола
/
/
/
/
13.05.2023 00:05
Земун
/
/
/
/
13.05.2023 00:05
Београд
/
/
/
/
13.05.2023 00:05
Београд
/
/
/
/
20.05.2023 00:05
Београд
/
/
/
/
20.05.2023 00:05
Нови Београд
/
/
/
/
20.05.2023 00:05
Краљево
/
/
/
/
20.05.2023 00:05
Суботица
/
/
/
/
20.05.2023 00:05
Крушевац
/
/
/
/
20.05.2023 00:05
Земун
/
/
/
/
20.05.2023 00:05
Лучани
/
/
/
/
20.05.2023 00:05
Београд
/
/
/
/
27.05.2023
Београд
/
/
/
/
27.05.2023 00:07
Ветерник
/
/
/
/
27.05.2023 00:07
Јагодина
/
/
/
/
27.05.2023 00:07
Краљево
/
/
/
/
27.05.2023 00:07
Београд
/
/
/
/
27.05.2023 00:07
Бачка Топола
/
/
/
/
27.05.2023 00:07
Земун
/
/
/
/
27.05.2023 00:07
Београд
/
/
/
/
П Назив клуба ОУ БП БН БИ ДГ ПГ ГР Б
1.ЧУКАРИЧКИ ДОО17150268175145
2.ЦРВЕНА ЗВЕЗДА17140370165442
3.ПАРТИЗАН17132246143241
4.ВОЈВОДИНА1786335231230
5.СПАРТАК178453428628
6.БРОДАРАЦ178452828028
7.ТЕЛЕОПТИК178092735-824
8.РФК ГРАФИЧАР176562422223
9.МЛАДОСТ176473129222
10.КИКЕР1760111645-2918
11.ГФК ЈАГОДИНА1752102845-1717
12.СЛОГА (КВ)174492342-1916
13.РАД1743102335-1215
14.ТСЦ1742111639-2314
15.ОЛЕ1734102652-2613
16.НАПРЕДАК1732122045-2511
П: Позиција, ОУ: Одигране утакмице, БП: Број победа, БН: Број нерешених, БИ: Број изгубљених, ДГ: Дати голови, ПГ: Примљени голови, ГР: Гол разлика, Б: Бодови

24 гола

Михајло Цветковић (ЧУКАРИЧКИ ДОО)

17 голова

Андрија Максимовић (ЦРВЕНА ЗВЕЗДА)

16 голова

Андреј Суботић (ЧУКАРИЧКИ ДОО)

12 голова

Стефан Голубовић (ЦРВЕНА ЗВЕЗДА)

11 голова

Матија Поповић (ПАРТИЗАН) Лазар Јовановић (ВОЈВОДИНА)

10 голова

Вељко Јоцић (ГФК ЈАГОДИНА)

9 голова

Милан Десница (СПАРТАК)

8 голова

Никола Вујовић (СПАРТАК) Огњен Ђорић (ОЛЕ) Адам Коња (ТСЦ)

7 голова

Никола Гачић (РФК ГРАФИЧАР) Вељко Вукојевић (ЦРВЕНА ЗВЕЗДА) Андреј Стаменковић (ТЕЛЕОПТИК) Стефан Митровић (ЧУКАРИЧКИ ДОО) Вукашин Митровић (МЛАДОСТ) Огњен Алемпијевић (МЛАДОСТ)

6 голова

Јосхуа Сора Туцкер (РФК ГРАФИЧАР) Душан Јовановић (ПАРТИЗАН) Матија Нинић (ТЕЛЕОПТИК) Стефан Трајковић (НАПРЕДАК) Зоран Алиловић (ПАРТИЗАН) Јован Каличанин (СЛОГА (КВ)) Ђорђе Скочајић (НАПРЕДАК) Андреј Попов (МЛАДОСТ) Петар Митровић (ОЛЕ) Андреј Петровић (ЦРВЕНА ЗВЕЗДА) Џенис Тотић (ПАРТИЗАН) Матија Ћирић (БРОДАРАЦ) Михајло Бутраковић (ВОЈВОДИНА)

5 голова

Урош Тегелтија (ЦРВЕНА ЗВЕЗДА) Вук Бошкан (ВОЈВОДИНА) Константин Кршљанин (РАД) Вукашин Ивановић (ЦРВЕНА ЗВЕЗДА) Лука Мићић (БРОДАРАЦ) Анђелко Павловић (СПАРТАК) Немања Шекуларац (ТЕЛЕОПТИК) Милош Јовић (БРОДАРАЦ)

4 гола

Михајло Недељковић (ГФК ЈАГОДИНА) Лука Николић (СЛОГА (КВ)) Вељко Милосављевић (ЦРВЕНА ЗВЕЗДА) Бојан Прелевић (ОЛЕ) Милан Ајдуковић (РФК ГРАФИЧАР) Дарије Маркочевић (ЦРВЕНА ЗВЕЗДА) Огњен Вујашевић (ЧУКАРИЧКИ ДОО) Илија Батрићевић (ПАРТИЗАН) Ирфан Кахровић (РФК ГРАФИЧАР) Јован Стефановић (ГФК ЈАГОДИНА)

3 гола

Стефан Грбић (СПАРТАК) Владимир Ристић (ГФК ЈАГОДИНА) Андреј Бачанин (ЧУКАРИЧКИ ДОО) Никола Чудић (БРОДАРАЦ) Матија Живадиновић (РАД) Душан Дошлов (ПАРТИЗАН) Ђорђе Маринковић (МЛАДОСТ) Вук Станојевић (СЛОГА (КВ)) Димитрије Миљковић (ТЕЛЕОПТИК) Јован Милосављевић (БРОДАРАЦ) Огњен Пилић (ВОЈВОДИНА) Радислав Ћурчић (СПАРТАК) Филип Кирти (СПАРТАК) Стефан Младеновић (ЧУКАРИЧКИ ДОО)

2 гола

Илија Тадић (НАПРЕДАК) Вељко Вуковић (СЛОГА (КВ)) Михајло Петровић (ТЕЛЕОПТИК) Андреја Раичевић (РАД) Лазар Млађеновић (ОЛЕ) Павле Ивезић (НАПРЕДАК) Страхиња Белаћевић (СЛОГА (КВ)) Василије Мијалков (МЛАДОСТ) Милош Бакић (ЧУКАРИЧКИ ДОО) Урош Сремчевић (МЛАДОСТ) Марко Карановић (ЧУКАРИЧКИ ДОО) Лазар Павловић (ВОЈВОДИНА) Милош Суводолац (РАД) Младен Тричковић (ОЛЕ) Урош Динић (ПАРТИЗАН) Самин Јусуфовић (КИКЕР) Димитрије Јанковић (ПАРТИЗАН) Стеван Атанасијевић (ГФК ЈАГОДИНА) Петар Милашиновић (ТЕЛЕОПТИК) Ђорђе Самарџија (РАД) Душан Жагар (ЦРВЕНА ЗВЕЗДА) Далибор Лазић (ТСЦ) Стефан Петровић (БРОДАРАЦ) Срђан Поповић (ВОЈВОДИНА) Стефан Дјордјевић (ЧУКАРИЧКИ ДОО) Немања Ненадовић (РАД) Андреј Поповић (ПАРТИЗАН) Данило Влашковић (ЧУКАРИЧКИ ДОО) Павле Стојановић (КИКЕР) Ведран Мачковић (ТСЦ) Небојша Марковић (ГФК ЈАГОДИНА) Новак Милић (КИКЕР) Јован Степовић (КИКЕР) Вукашин Живковић (КИКЕР) Ђорђе Димитријевић (КИКЕР)

1 гол

лазар Ђокић (ОЛЕ) Миљан Ђурђевић (ГФК ЈАГОДИНА) Огњен Брајић (ВОЈВОДИНА) Огњен Милошевић (ЦРВЕНА ЗВЕЗДА) Давид Трајковић (ТСЦ) Никола Нинковић (ВОЈВОДИНА) Никола Виријевић (СЛОГА (КВ)) Аврам Лукић (СЛОГА (КВ)) Стефан Антонијевић (СЛОГА (КВ)) Вук Топличевић (МЛАДОСТ) Лазар Велицки (ВОЈВОДИНА) Ђорђе Перишић (БРОДАРАЦ) Дарис Дражанин (КИКЕР) Матеја Прокопијевић (ЧУКАРИЧКИ ДОО) Вања Ђорђевић (ТЕЛЕОПТИК) Урош Ћук (ПАРТИЗАН) Вук Војновић (СПАРТАК) Вељко Миловановић (ОЛЕ) Лазар Милосављевић (ГФК ЈАГОДИНА) Афан Угљанин (КИКЕР) Урош Станојчић (НАПРЕДАК) Павле Безаревић (РАД) Марко Радојичић (МЛАДОСТ) Виктор Стојановић (ЦРВЕНА ЗВЕЗДА) Огњан Петровић (НАПРЕДАК) Урош Петровић (ТЕЛЕОПТИК) Ђорђе Павловић (СЛОГА (КВ)) Огњен Миленовић (ЦРВЕНА ЗВЕЗДА) Милош Мараш (РФК ГРАФИЧАР) Матеја Марковић (ТСЦ) Никола Николић (РАД) Владимир Мићуновић (ВОЈВОДИНА) Андрија Ђорђевић (РАД) Марко Здравковић (ГФК ЈАГОДИНА) Огњен Вучићевић (МЛАДОСТ) Лазар Перановић (ВОЈВОДИНА) Вељко Миливојевић (БРОДАРАЦ) Петар Бојовић (РАД) Урош Павковић Бугарски (РАД) Омер Кахровић (ПАРТИЗАН) Игор Бубања (ЦРВЕНА ЗВЕЗДА) Павле Михајловић (НАПРЕДАК) Лука Ђорђевић (ЧУКАРИЧКИ ДОО) Мијат Ивановић (ЧУКАРИЧКИ ДОО) Теодор Илић (ЦРВЕНА ЗВЕЗДА) Марко Зонић (СПАРТАК) Матеја Остојић (ЦРВЕНА ЗВЕЗДА) Матија Васиљевић (КИКЕР) Сава Савић (БРОДАРАЦ) Стефан Гудељ (РФК ГРАФИЧАР) Душан Познановић (РФК ГРАФИЧАР) Виктор Петровић (НАПРЕДАК) Огњен Стојков (ТСЦ) Лука Крстић (РАД) Алекса Бабић (СЛОГА (КВ)) Иван Бежан (ОЛЕ) Николај Црновчић (ВОЈВОДИНА) Елдин Бајрамовић (ПАРТИЗАН) Андрија Дакић (СЛОГА (КВ)) Александар Станчић (ТСЦ) Данило Илијашевић (ОЛЕ) Огњен Угрешић (ПАРТИЗАН) Огњен Бонџулић (МЛАДОСТ) Алекса Крњаја (БРОДАРАЦ) Миодраг Васовић (РАД) Давид Ђурић (ЦРВЕНА ЗВЕЗДА)