Лига

Прва лига Србије

10.08.2018 20:00
Ивањица
1
1
1
1
11.08.2018 17:30
Златибор
3
0
1
0
11.08.2018 17:30
Београд
0
0
0
0
12.08.2018 17:30
Добановци
0
1
0
1
12.08.2018 17:30
Нови Београд
2
0
0
0
12.08.2018 17:30
Нови Пазар
0
1
0
1
11.08.2018 17:30
Крагујевац
2
0
1
0
13.08.2018 20:00
Чачак
0
4
0
2
18.08.2018 17:30
Београд
1
0
0
0
19.08.2018 20:00
Чачак
1
0
0
0
19.08.2018 17:30
Инђија
0
0
0
0
18.08.2018 17:30
Бечеј
0
1
0
0
20.08.2018 20:00
Крушевац
0
2
0
1
18.08.2018 17:30
Земун
0
1
0
0
18.08.2018 20:00
Ужице
0
0
0
0
18.08.2018 17:30
Сента
1
2
0
0
24.08.2018 19:00
Нови Пазар
0
0
0
0
24.08.2018 17:00
Нови Београд
4
1
2
0
25.08.2018 17:00
Добановци
1
1
1
0
25.08.2018 17:00
Београд
1
0
1
0
25.08.2018 17:00
Златибор
1
2
0
0
25.08.2018 19:00
Ивањица
2
2
0
1
25.08.2018 20:00
Горњи Милановац
0
0
0
0
25.08.2018 17:00
Крагујевац
0
1
0
1
29.08.2018 17:00
Инђија
2
1
1
1
29.08.2018 17:00
Сента
2
0
0
0
29.08.2018 17:00
Бечеј
1
3
1
2
29.08.2018 17:00
Крушевац
1
1
0
1
29.08.2018 18:30
Ужице
0
0
0
0
29.08.2018 17:00
Крагујевац
1
1
1
0
29.08.2018 17:00
Земун
0
0
0
0
29.08.2018 19:00
Чачак
0
3
0
2
02.09.2018 16:30
Добановци
1
1
0
0
02.09.2018 16:30
Нови Београд
0
1
0
1
02.09.2018 16:30
Златибор
2
1
1
1
02.09.2018 19:00
Ивањица
1
0
1
0
03.09.2018 19:30
Горњи Милановац
2
0
1
0
03.09.2018 16:30
Београд
0
0
0
0
02.09.2018 16:30
Београд
3
2
2
0
02.09.2018 19:00
Нови Пазар
0
1
0
0
09.09.2018 16:30
Инђија
4
0
2
0
09.09.2018 16:30
Крушевац
1
1
0
1
09.09.2018 19:30
Ужице
0
3
0
2
08.09.2018 16:30
Земун
0
4
0
0
09.09.2018 16:30
Бечеј
1
5
1
1
10.09.2018 18:30
Чачак
1
1
0
1
08.09.2018 16:30
Крагујевац
1
0
0
0
08.09.2018 16:30
Нови Пазар
2
2
1
1
15.09.2018 16:00
Сента
2
1
1
0
16.09.2018 16:00
Ивањица
2
0
0
0
16.09.2018 16:00
Београд
0
1
0
0
17.09.2018 18:00
Горњи Милановац
1
1
0
0
14.09.2018 16:00
Добановци
3
0
2
0
15.09.2018 16:00
Нови Београд
0
1
0
0
16.09.2018 16:00
Београд
2
0
1
0
16.09.2018 16:00
Златибор
2
0
1
0
21.09.2018 16:00
Крагујевац
0
2
0
1
21.09.2018 16:00
Инђија
3
1
2
1
22.09.2018 14:00
Земун
2
1
0
0
22.09.2018 16:00
Ужице
0
2
0
0
22.09.2018 16:00
Нови Београд
2
0
0
0
22.09.2018 18:30
Чачак
1
1
0
0
23.09.2018 16:00
Крушевац
0
0
0
0
22.09.2018 16:00
Нови Пазар
0
1
0
0
30.09.2018 15:30
Добановци
0
1
0
0
29.09.2018 15:30
Бечеј
1
0
1
0
30.09.2018 15:30
Београд
3
0
1
0
30.09.2018 15:30
Златибор
2
0
0
0
01.10.2018 18:00
Ивањица
4
0
1
0
30.09.2018 19:00
Горњи Милановац
2
1
0
1
30.09.2018 15:30
Београд
2
0
0
0
30.09.2018 15:30
Сента
3
0
0
0
07.10.2018 15:00
Нови Пазар
0
3
0
1
06.10.2018 15:00
Добановци
1
1
0
1
07.10.2018 15:00
Нови Београд
1
3
1
2
06.10.2018 15:00
Ужице
0
2
0
0
05.10.2018 15:00
Земун
3
0
0
0
24.10.2018 14:30
Крагујевац
2
1
2
0
06.10.2018 15:00
Инђија
1
2
1
1
08.10.2018 18:00
Чачак
3
1
2
0
12.10.2018 15:00
Златибор
2
0
1
0
15.10.2018 19:00
Крушевац
0
1
0
0
13.10.2018 15:00
Горњи Милановац
2
1
1
1
12.10.2018 18:00
Ивањица
4
1
2
0
13.10.2018 15:00
Београд
0
1
0
0
13.10.2018 15:00
Београд
0
0
0
0
13.10.2018 15:00
Сента
0
0
0
0
13.10.2018 15:00
Бечеј
3
0
2
0
22.10.2018 18:00
Ужице
0
1
0
1
20.10.2018 17:00
Чачак
1
1
1
0
20.10.2018 14:30
Крагујевац
2
2
1
2
21.10.2018 14:30
Нови Пазар
1
1
0
1
19.10.2018 14:30
Београд
1
0
1
0
21.10.2018 14:30
Инђија
1
0
0
0
20.10.2018 14:30
Добановци
0
0
0
0
21.10.2018 14:30
Нови Београд
1
1
0
0
27.10.2018 14:30
Крушевац
2
1
0
0
27.10.2018 14:30
Земун
1
1
1
1
27.10.2018 14:30
Београд
2
0
0
0
27.10.2018 14:30
Бечеј
1
2
0
1
26.10.2018 14:30
Сента
6
0
4
0
27.10.2018 14:30
Златибор
1
0
1
0
27.10.2018 14:30
Ивањица
1
0
1
0
28.10.2018 13:30
Горњи Милановац
2
1
2
1
31.10.2018 13:30
Нови Пазар
0
4
0
2
31.10.2018 13:30
Добановци
1
1
1
0
31.10.2018 13:30
Београд
1
0
0
0
31.10.2018 13:30
Златибор
1
2
1
1
31.10.2018 13:30
Инђија
3
0
1
0
31.10.2018 13:30
Крагујевац
3
1
0
0
31.10.2018 17:00
Чачак
3
0
3
0
31.10.2018 13:30
Нови Београд
0
1
0
0
04.11.2018 13:30
Земун
0
0
0
0
04.11.2018 13:30
Ужице
2
1
2
0
04.11.2018 13:30
Бечеј
1
2
1
0
04.11.2018 17:00
Крушевац
1
0
0
0
04.11.2018 13:30
Сента
4
1
2
0
05.11.2018 13:30
Београд
2
1
1
0
04.11.2018 13:30
Ивањица
1
0
0
0
05.11.2018 18:00
Горњи Милановац
2
0
1
0
09.11.2018 13:00
Бечеј
5
1
2
1
12.11.2018 18:00
Крушевац
1
2
1
2
10.11.2018 13:00
Сента
1
1
0
0
11.11.2018 13:00
Београд
2
2
1
0
11.11.2018 13:00
Горњи Милановац
4
1
2
1
10.11.2018 13:00
Земун
0
0
0
0
11.11.2018 13:00
Ужице
2
0
1
0
10.11.2018 13:00
Инђија
2
0
1
0
18.11.2018 13:00
Златибор
1
3
0
2
18.11.2018 13:00
Ивањица
7
1
4
0
18.11.2018 13:00
Горњи Милановац
2
2
2
2
18.11.2018 13:00
Нови Пазар
0
0
0
0
18.11.2018 13:00
Крагујевац
1
0
1
0
18.11.2018 13:00
Београд
0
0
0
0
18.11.2018 13:00
Добановци
0
1
0
0
18.11.2018 13:00
Нови Београд
1
0
1
0
21.11.2018 18:00
Крушевац
2
1
0
0
21.11.2018 13:00
Београд
1
2
1
1
21.11.2018 13:00
Земун
2
0
2
0
21.11.2018 13:00
Ужице
0
2
0
0
21.11.2018 13:00
Чачак
1
0
1
0
21.11.2018 13:00
Инђија
3
1
2
0
28.11.2018 13:00
Сента
3
1
3
1
21.11.2018 13:00
Бечеј
0
2
0
0
25.11.2018 13:00
Нови Београд
1
2
1
1
25.11.2018 13:00
Добановци
2
0
0
0
25.11.2018 13:00
Златибор
2
0
0
0
25.11.2018 13:00
Горњи Милановац
2
5
1
2
24.11.2018 13:00
Ивањица
1
2
1
1
25.11.2018 13:00
Београд
2
0
2
0
26.11.2018 18:00
Нови Пазар
0
5
0
1
25.11.2018 13:00
Београд
3
1
3
1
01.12.2018 13:00
Крагујевац
1
0
0
0
02.12.2018 13:00
Крушевац
1
3
0
2
01.12.2018 13:00
Инђија
5
0
4
0
01.12.2018 13:00
Чачак
1
2
0
1
01.12.2018 13:00
Ужице
2
1
1
1
01.12.2018 13:00
Земун
0
1
0
1
01.12.2018 13:00
Бечеј
1
1
0
1
01.12.2018 13:00
Сента
2
0
2
0
05.12.2018 13:00
Добановци
0
1
0
1
05.12.2018 13:00
Нови Београд
2
0
2
0
05.12.2018 13:00
Београд
3
1
1
0
05.12.2018 13:00
Сента
2
1
0
0
05.12.2018 13:00
Београд
2
1
2
0
05.12.2018 13:00
Горњи Милановац
3
1
2
1
05.12.2018 13:00
Ивањица
1
0
0
0
05.12.2018 13:00
Прибој
3
0
2
0
09.12.2018 13:00
Нови Пазар
1
2
0
1
09.12.2018 13:00
Инђија
2
0
0
0
09.12.2018 13:00
Крагујевац
1
1
1
0
09.12.2018 13:00
Чачак
2
0
1
0
10.12.2018 18:00
Ужице
0
1
0
1
09.12.2018 13:00
Земун
1
2
0
1
09.12.2018 13:00
Крушевац
1
0
1
0
10.12.2018 13:00
Бечеј
0
0
0
0
27.02.2019 14:00
Прибој
1
3
0
2
27.02.2019 14:00
Сента
2
0
1
0
27.02.2019 14:00
Бечеј
1
0
0
0
27.02.2019 14:00
Београд
2
1
0
0
27.02.2019 14:00
Београд
0
0
0
0
27.02.2019 18:00
Горњи Милановац
7
0
3
0
27.02.2019 14:00
Ивањица
4
0
1
0
27.02.2019 14:00
Добановци
3
0
2
0
03.03.2019 14:00
Крагујевац
1
1
0
0
03.03.2019 14:00
Крушевац
1
1
0
0
03.03.2019 14:00
Земун
0
4
0
0
03.03.2019 14:00
Ужице
0
0
0
0
03.03.2019 14:00
Чачак
0
1
0
0
03.03.2019 14:00
Инђија
2
2
2
1
03.03.2019 14:00
Нови Пазар
1
0
0
0
03.03.2019 14:00
Нови Београд
3
0
1
0
06.03.2019 14:00
Ивањица
6
3
4
1
06.03.2019 14:00
Горњи Милановац
1
2
0
0
06.03.2019 14:00
Бечеј
1
0
0
0
06.03.2019 14:00
Крушевац
3
0
2
0
06.03.2019 14:00
Сента
4
0
3
0
06.03.2019 14:00
Београд
2
1
2
0
06.03.2019 14:00
Прибој
0
3
0
0
06.03.2019 14:00
Београд
0
0
0
0
11.03.2019 14:00
Земун
1
1
0
1
10.03.2019 15:00
Крагујевац
1
1
0
1
10.03.2019 15:00
Ужице
1
0
0
0
10.03.2019 15:00
Чачак
0
3
0
2
11.03.2019 14:00
Инђија
0
0
0
0
10.03.2019 15:00
Нови Пазар
2
0
1
0
10.03.2019 15:00
Добановци
1
0
0
0
10.03.2019 15:00
Нови Београд
1
2
0
0
18.03.2019 17:00
Горњи Милановац
1
1
1
1
17.03.2019 15:00
Земун
1
4
1
1
17.03.2019 15:00
Крушевац
2
1
2
0
16.03.2019 15:00
Бечеј
0
0
0
0
16.03.2019 15:00
Сента
2
0
2
0
16.03.2019 15:00
Београд
2
0
0
0
16.03.2019 15:00
Ивањица
1
0
0
0
18.03.2019 15:00
Златибор
2
0
2
0
23.03.2019 15:00
Крагујевац
2
0
1
0
23.03.2019 15:00
Нови Београд
3
2
1
1
23.03.2019 15:00
Инђија
2
0
1
0
23.03.2019 15:00
Београд
1
0
1
0
23.03.2019 15:00
Добановци
2
1
1
1
23.03.2019 18:30
Чачак
0
1
0
0
23.03.2019 15:00
Ужице
3
3
1
2
23.03.2019 15:00
Нови Пазар
0
1
0
0
27.03.2019 18:00
Ужице
0
2
0
1
27.03.2019 15:00
Земун
3
1
2
0
27.03.2019 15:00
Крушевац
2
0
0
0
27.03.2019 15:00
Бечеј
3
0
1
0
27.03.2019 15:00
Сента
4
1
1
0
27.03.2019 17:00
Горњи Милановац
1
0
0
0
27.03.2019 15:00
Ивањица
2
1
1
1
27.03.2019 15:00
Београд
0
0
0
0
31.03.2019 16:00
Златибор
1
0
1
0
31.03.2019 16:00
Београд
1
3
0
2
31.03.2019 16:00
Чачак
0
1
0
0
31.03.2019 16:00
Крагујевац
2
2
1
0
31.03.2019 16:00
Нови Пазар
1
0
0
0
31.03.2019 16:00
Нови Београд
1
0
0
0
01.04.2019 16:00
Инђија
1
1
0
0
31.03.2019 16:00
Добановци
0
3
0
1
П Назив клуба ОУ БП БH БИ ДГ ПГ ГР Б
1.ТСЦ30208264194568
2.ЈАВОР МАТИС30196561273463
3.ИНЂИЈА30176748212757
4.ЗЛАТИБОР301621241301150
5.РАДНИЧКИ 19233014793632449
6.МЕТАЛАЦ30139845321348
7.БЕЖАНИЈА30143134038245
8.СИНЂЕЛИЋ30111182824444
9.ТРАЈАЛ30125132732-541
10.ОФК ЖАРКОВО30118113738-141
11.БЕЧЕЈ 191830106143337-436
12.БУДУЋНОСТ3089132635-933
13.ТЕЛЕОПТИК3069152644-1827
14.БОРАЦ3067172344-2125
15.СЛОБОДА3056191656-4021
16.НОВИ ПАЗАР3038191355-4217
П: Позиција, ОУ: Одигране утакмице, БП: Број победа, БH: Број нерешених, БИ: Број изгубљених, ДГ: Дати голови, ПГ: Примљени голови, ГР: Гол разлика, Б: Бодови

21 гол

Иван Марковић (ЈАВОР МАТИС)

19 голова

Никола Петковић (ЈАВОР МАТИС)

17 голова

Ненад Лукић (ТСЦ)

14 голова

Владимир Силађи (ТСЦ)

12 голова

Лазар Милошев (БУДУЋНОСТ)

11 голова

Дејан Милићевић (ТСЦ) Младен Ковачевић (БЕЧЕЈ 1918)

10 голова

Дејан Видић (ЗЛАТИБОР)

9 голова

Ђорђе Радовановић (БЕЖАНИЈА) Душан Стоиљковић (ИНЂИЈА) Никола Трипковић (БОРАЦ)

7 голова

Иевгении Коваленко (ОФК ЖАРКОВО) Лазар ТуфегдЖић (СИНЂЕЛИЋ) Миле Вујасин (РАДНИЧКИ 1923) Бадара Бађи (ИНЂИЈА) Игор Савић (МЕТАЛАЦ) Марко Рајић (ОФК ЖАРКОВО) Крста Ђорђевић (ОФК ЖАРКОВО) Младен Галић (ТСЦ)

6 голова

Стефан Илић (МЕТАЛАЦ) Ђорђе Максимовић (РАДНИЧКИ 1923) Ивица Јовановић (ТРАЈАЛ)

5 голова

Дино Долмагић (ЈАВОР МАТИС) Немања Ивановић (СИНЂЕЛИЋ) Јован Кокир (ТЕЛЕОПТИК) Стефан Ђурић (МЕТАЛАЦ) Немања Здравковић (РАДНИЧКИ 1923) Владимир Бранковић (ТСЦ) Александар Десанчић (БЕЖАНИЈА) Немања Милисављевић (ТРАЈАЛ) Александар Катанић (БЕЖАНИЈА) Владимир Ћировић (ЗЛАТИБОР) Ђурађ Добријевић (БУДУЋНОСТ) Никола Чумић (МЕТАЛАЦ) Горан Смиљанић (ИНЂИЈА)

4 гола

Владимир Пераловић (СЛОБОДА) Филип Арсенијевић (ТСЦ) Саша Томановић (ТСЦ) Филип Бабић (ТСЦ)

3 гола

Милош Врањанин (МЕТАЛАЦ) Небојша Иванчевић (ИНЂИЈА) Стефан Ковачевић (БОРАЦ) Милан Јањић (ИНЂИЈА) Алекса Вујић (ЗЛАТИБОР) Милош Плавшић (ТСЦ) Александар Тасић (ЗЛАТИБОР) Владимир Оташевић (БОРАЦ) Никола Милошевић (БЕЖАНИЈА) Стеван Ковачевић (РАДНИЧКИ 1923) Крста Бојић (БЕЖАНИЈА) Михајло Бањац (ИНЂИЈА) Саша Манић (ОФК ЖАРКОВО) Марко Рајковић (СЛОБОДА) Андрија Ратковић (РАДНИЧКИ 1923) Филип Ђуровић (ТРАЈАЛ) Немања Перић (БОРАЦ) Василије Ђурић (СИНЂЕЛИЋ) Недељко Пишчевић (СИНЂЕЛИЋ) Милан Јокић (ЗЛАТИБОР) Ерсан Ровчанин (МЕТАЛАЦ) Душко Петковић (ОФК ЖАРКОВО) Немања Анђелковић (ЗЛАТИБОР) Милош Милисављевић (ТСЦ) Василије Јањић (ОФК БЕОГРАД) Милош Крстић (СИНЂЕЛИЋ) Илија Ердељан (БЕЧЕЈ 1918) Немања Крстић (МЕТАЛАЦ) Џенан Плојовић (НОВИ ПАЗАР) Оусман Маронг (ТРАЈАЛ)

2 гола

Урош Степановић (ТРАЈАЛ) Никола Цуцкић (ЈАВОР МАТИС) Данко Киковић (ОФК ЖАРКОВО) Филип Антонијевић (ТЕЛЕОПТИК) Кенан Рагиповић (НОВИ ПАЗАР) Младен Лукић (ОФК ЖАРКОВО) Лазар Петровић (РАДНИЧКИ 1923) Иван Јосовић (ЈАВОР МАТИС) Богдан Миличић (ЗЛАТИБОР) Урош Весић (ТРАЈАЛ) Немања Краговић (БЕЧЕЈ 1918) Филип Чермељ (ТЕЛЕОПТИК) Немања Станојев (БЕЧЕЈ 1918) Коста Алексић (БЕЧЕЈ 1918) Сеад Исламовић (НОВИ ПАЗАР) Норберт Пинтер (ТСЦ) Моуегни Мицхаел Валлант (ТРАЈАЛ) Никола Грбовић (МЕТАЛАЦ) Стефан Цвијић (БЕЧЕЈ 1918) Јован Лукић (РАДНИЧКИ 1923) Данило Алексић (ОФК ЖАРКОВО) Никола Радмановац (ТРАЈАЛ) Милош Стојановић (ЗЛАТИБОР) Филип Маркишић (РАДНИЧКИ 1923) Владимир Радочај (БЕЖАНИЈА) Горан Поткозарац (ЗЛАТИБОР) Никола Новић (ТЕЛЕОПТИК) Александар Драгачевић (ЗЛАТИБОР) Небојша Бастајић (ИНЂИЈА) Милан Илић (РАДНИЧКИ 1923) Адмир Кецап (МЕТАЛАЦ) Марко Јеремић (БЕЖАНИЈА) Томислав Тодоровић (РАДНИЧКИ 1923) Стефан Фићовић (БОРАЦ) Александар Јешић (МЕТАЛАЦ) Ирфан Вусљанин (НОВИ ПАЗАР) Стефан Филиповић (БЕЖАНИЈА) Амани Бостан Херве (ЈАВОР МАТИС) Филип Обадовић (ЈАВОР МАТИС) Мехмед Авдић (БЕЧЕЈ 1918) Милован Илић (СЛОБОДА) Иван Цветковић (ЈАВОР МАТИС) Марко Анђић (МЕТАЛАЦ) Владимир Петровић (ЗЛАТИБОР)

1 гол

Срђан Димитров (ИНЂИЈА) Александар Димитрић (РАДНИЧКИ 1923) Лука Чермељ (ТЕЛЕОПТИК) Борис Милекић (МЕТАЛАЦ) Саша Филиповић (БУДУЋНОСТ) Бошко Гузина (ТЕЛЕОПТИК) Марјан Цветковић (БЕЧЕЈ 1918) Давид Кнежевић (БЕЧЕЈ 1918) Никола Недељковић (БЕЖАНИЈА) Дејан Кораксић (МЕТАЛАЦ) Славољуб Дабижљевић (БЕЧЕЈ 1918) Алија Крнић (ЈАВОР МАТИС) Јован Симић (БУДУЋНОСТ) Немања Марковић (ОФК ЖАРКОВО) Марко Килибарда (ТРАЈАЛ) Зоран Михаиловић (СЛОБОДА) Страхиња Каришић (ТЕЛЕОПТИК) Матија Бабовић (ТЕЛЕОПТИК) Никола Богдановски (БЕЖАНИЈА) Жарко Јеличић (БУДУЋНОСТ) Ерсан Ровчанин (ТСЦ) Филип Матовић (ТЕЛЕОПТИК) Дејан Рахић (БЕЧЕЈ 1918) Петар Павловић (МЕТАЛАЦ) Никола Дивац (БЕЖАНИЈА) Стефан Секулић (БЕЧЕЈ 1918) Алекса Тодоровић (РАДНИЧКИ 1923) Вељко Филиповић (БОРАЦ) Бранислав Томић (МЕТАЛАЦ) Немања Босанчић (ИНЂИЈА) Страхиња Јовановић (ТЕЛЕОПТИК) Немања Обреновић (СЛОБОДА) Стефан Вукадин (МЕТАЛАЦ) Стеван Радуловић (ЗЛАТИБОР) Марко Симић (БЕЖАНИЈА) Никола Лазовић (СЛОБОДА) Душан Кувељић (БОРАЦ) Никола Гаврић (СЛОБОДА) Милош Шака (ОФК ЖАРКОВО) Филип Минић (ТЕЛЕОПТИК) Милош Ђорђевић (СИНЂЕЛИЋ) Стеван Луковић (БУДУЋНОСТ) Бојан Млађовић (МЕТАЛАЦ) Танко Ибрахим (БЕЖАНИЈА) Милош Стојановић (БЕЖАНИЈА) Иван Рогач (ИНЂИЈА) Ннаемека Фавоур Ајуру (СЛОБОДА) Лазар Вујанић (ТЕЛЕОПТИК) Александар Ерак (БЕЧЕЈ 1918) Чедомир Томчић (БЕЧЕЈ 1918) Денис Илић (СЛОБОДА) Амел Лакота (НОВИ ПАЗАР) Бобан Ђерић (ЈАВОР МАТИС) Немања Лазић (БЕЧЕЈ 1918) Милан Милановић (ЗЛАТИБОР) Мирослав Маричић (ЈАВОР МАТИС) Суад Маврић (НОВИ ПАЗАР) Милан Ђокић (ЗЛАТИБОР) Коста Дражић (БЕЧЕЈ 1918) Јован Влалукин (ТЕЛЕОПТИК) Милош Чудић (ОФК ЖАРКОВО) Дајан Поњевић (ТСЦ) Бошко Враштановић (ИНЂИЈА) Стефан Ђурић (СЛОБОДА) Марко Колаковић (ЈАВОР МАТИС) Миленко Гарић (ОФК ЖАРКОВО) Филип Воротовић (ТЕЛЕОПТИК) Дино Шарац (МЕТАЛАЦ) Милош Секулић (СЛОБОДА) Марко Вучетић (БЕЖАНИЈА) Александар Милић (НОВИ ПАЗАР) Марко Деспотовић (БЕЖАНИЈА) Марко Радивојевић (ТРАЈАЛ) Владимир Стојковић (БУДУЋНОСТ) Ненад Севић (ЈАВОР МАТИС) Немања Вукмановић (МЕТАЛАЦ) Иван Петровић (СЛОБОДА) Марко Башановић (БЕЖАНИЈА) Немања Бранковић (СИНЂЕЛИЋ) Вељко Богићевић (БОРАЦ) Стефан Матијевић (СИНЂЕЛИЋ) Стефан Илић (ТЕЛЕОПТИК)