Лига

Oмладинска лига Србије 20/21

24.10.2020 11:00
Београд
/
/
/
/
25.10.2020 14:00
Нови Београд
/
/
/
/
24.10.2020 13:00
Крушевац
/
/
/
/
24.10.2020 11:00
Бачка Топола
/
/
/
/
25.10.2020 15:00
Нови Сад
/
/
/
/
23.10.2020 13:30
Београд
/
/
/
/
24.10.2020 13:00
Крушевац
/
/
/
/
24.10.2020 11:30
Београд
/
/
/
/
24.10.2020 13:00
Београд
/
/
/
/
24.10.2020 12:00
Нови Београд
/
/
/
/
19.08.2020 18:00
Београд
4
1
2
0
02.08.2020 19:00
Београд
4
0
2
0
02.08.2020 18:00
Београд
1
0
1
0
02.08.2020 17:00
Ниш
1
0
1
0
01.08.2020 11:00
Крагујевац
1
3
0
2
02.08.2020 11:00
Ветерник
3
2
1
0
02.08.2020 17:30
Земун
3
0
2
0
01.08.2020 10:00
Београд
1
0
0
0
01.08.2020 11:00
Нови Београд
6
1
3
0
02.08.2020 11:00
Крушевац
4
3
1
1
09.08.2020 11:00
Нови Београд
0
1
0
0
08.08.2020 13:00
Нови Сад
0
0
0
0
08.08.2020 17:30
Београд
0
2
0
0
08.08.2020 17:00
Крушевац
1
1
1
0
08.08.2020 16:30
Београд
1
3
0
3
08.08.2020 10:00
Београд
0
2
0
0
08.08.2020 11:00
Нови Београд
5
2
3
1
08.08.2020 11:00
Лучани
5
1
2
0
08.08.2020 13:00
Суботица
3
2
2
1
08.08.2020 18:00
Београд
0
2
0
2
12.08.2020 19:30
Београд
6
0
2
0
12.08.2020 18:00
Београд
4
0
2
0
12.08.2020 17:00
Ниш
1
3
1
2
12.08.2020 17:00
Крагујевац
0
1
0
0
12.08.2020 11:00
Ветерник
1
0
1
0
12.08.2020 10:00
Земун
2
2
1
1
12.08.2020 10:00
Београд
1
0
0
0
12.08.2020 15:30
Нови Београд
3
0
2
0
12.08.2020 11:00
Крушевац
2
1
1
0
12.08.2020 11:00
Бачка Топола
2
2
1
1
16.08.2020 11:00
Нови Београд
2
2
1
1
16.08.2020 17:30
Београд
3
0
2
0
16.08.2020 10:00
Крушевац
2
2
1
1
16.08.2020 10:00
Београд
2
0
1
0
16.08.2020 10:00
Београд
2
1
2
1
17.08.2020 17:00
Нови Београд
0
4
0
2
15.08.2020 11:00
Лучани
0
1
0
0
16.08.2020 11:00
Суботица
2
0
2
0
16.08.2020 16:00
Београд
3
0
3
0
16.08.2020 18:00
Београд
3
0
0
0
23.08.2020 10:00
Београд
5
0
2
0
23.08.2020 12:00
Ниш
1
3
0
1
22.08.2020 11:00
Ниш
2
0
1
0
22.08.2020 11:00
Ветерник
1
0
1
0
22.08.2020 17:30
Земун
1
2
0
1
23.08.2020 10:00
Београд
1
1
0
1
23.08.2020 17:30
Нови Београд
1
0
0
0
22.08.2020 11:00
Крушевац
5
1
1
0
22.08.2020 17:00
Бачка Топола
4
0
3
0
22.08.2020 11:00
Нови Сад
2
2
1
1
26.08.2020 10:00
Нови Београд
4
2
1
0
26.08.2020 11:00
Крушевац
2
0
1
0
26.08.2020 16:00
Београд
4
1
2
0
26.08.2020 15:30
Београд
2
0
1
0
26.08.2020 10:00
Нови Београд
0
2
0
0
26.08.2020 11:00
Лучани
4
1
2
0
26.08.2020 17:30
Суботица
2
2
1
1
26.08.2020 17:00
Београд
2
0
1
0
26.08.2020 19:00
Београд
3
1
0
1
26.08.2020 17:30
Београд
6
0
2
0
30.08.2020 16:00
Ниш
3
3
1
2
29.08.2020 11:00
Крагујевац
1
3
0
2
30.08.2020 11:00
Ветерник
1
1
1
0
30.08.2020 10:00
Земун
3
0
2
0
30.08.2020 11:00
Београд
1
2
1
0
30.08.2020 11:00
Нови Београд
1
0
0
0
30.08.2020 11:00
Крушевац
0
3
0
2
29.08.2020 17:30
Бачка Топола
1
1
1
1
30.08.2020 16:30
Нови Сад
2
3
1
3
29.08.2020 11:00
Београд
3
1
1
0
16.09.2020 11:00
Нови Београд
2
0
1
0
06.09.2020 16:30
Београд
2
1
0
0
05.09.2020 11:00
Београд
1
0
0
0
07.09.2020 10:00
Нови Београд
2
3
1
2
06.09.2020 11:00
Лучани
1
1
1
0
06.09.2020 17:00
Суботица
0
2
0
1
06.09.2020 16:00
Београд
2
0
0
0
05.09.2020 19:00
Београд
1
2
1
1
05.09.2020 17:30
Београд
1
1
1
0
06.09.2020 11:00
Ниш
0
2
0
1
13.09.2020 11:00
Крагујевац
2
2
2
1
11.09.2020 13:00
Ветерник
2
1
1
0
11.09.2020 10:00
Земун
2
0
0
0
13.09.2020 10:00
Београд
2
5
0
2
12.09.2020 10:00
Нови Београд
2
0
0
0
13.09.2020 10:00
Крушевац
0
2
0
0
13.09.2020 11:00
Бачка Топола
0
1
0
1
13.09.2020 16:00
Нови Сад
1
2
1
0
12.09.2020 11:30
Београд
1
0
0
0
12.09.2020 16:30
Крушевац
0
0
0
0
20.09.2020 10:00
Нови Београд
1
0
1
0
19.09.2020 12:00
Београд
6
1
3
0
21.09.2020 10:00
Нови Београд
2
0
1
0
20.09.2020 16:00
Лучани
7
0
3
0
19.09.2020 12:00
Суботица
0
3
0
0
20.09.2020 17:00
Београд
2
0
0
0
19.09.2020 16:00
Београд
4
1
0
1
19.09.2020 16:30
Београд
4
1
4
1
20.09.2020 16:00
Ниш
1
2
0
1
20.09.2020 11:00
Крагујевац
0
2
0
0
27.09.2020 11:00
Ветерник
3
1
1
1
26.09.2020 16:00
Земун
2
0
2
0
27.09.2020 13:00
Београд
0
0
0
0
26.09.2020 11:00
Нови Београд
2
1
1
0
27.09.2020 11:00
Крушевац
0
0
0
0
26.09.2020 13:00
Бачка Топола
1
0
0
0
27.09.2020 11:00
Нови Сад
1
1
1
1
26.09.2020 11:30
Београд
0
0
0
0
26.09.2020 13:00
Крушевац
0
3
0
0
26.09.2020 11:00
Београд
3
1
1
1
04.10.2020 10:00
Нови Београд
2
1
0
1
04.10.2020 11:00
Нови Београд
3
1
2
1
04.10.2020 11:00
Лучани
3
0
0
0
04.10.2020 13:00
Суботица
3
2
1
0
03.10.2020 18:00
Београд
1
1
0
0
03.10.2020 16:00
Београд
4
0
2
0
03.10.2020 16:00
Београд
1
1
0
0
04.10.2020 14:30
Ниш
1
4
1
2
04.10.2020 11:00
Крагујевац
1
2
1
1
04.10.2020 11:00
Ветерник
0
2
0
1
11.10.2020 10:00
Земун
6
2
4
1
11.10.2020 11:00
Београд
1
2
1
0
11.10.2020 12:00
Нови Београд
1
1
1
1
11.10.2020 11:00
Крушевац
4
3
1
1
10.10.2020 15:00
Бачка Топола
1
6
0
3
11.10.2020 11:00
Нови Сад
1
5
1
5
10.10.2020 15:00
Београд
1
1
0
1
12.10.2020 13:00
Крушевац
3
2
2
0
10.10.2020 13:00
Београд
1
2
1
1
10.10.2020 10:00
Београд
1
3
0
1
17.10.2020 10:00
Нови Београд
0
0
0
0
18.10.2020 12:00
Лучани
3
1
1
0
18.10.2020 15:00
Суботица
2
1
1
0
17.10.2020 15:00
Београд
2
1
1
1
16.10.2020 16:00
Београд
4
1
2
1
17.10.2020 13:30
Београд
7
0
5
0
18.10.2020 10:00
Ниш
1
2
1
1
18.10.2020 11:00
Крагујевац
2
0
1
0
18.10.2020 11:00
Ветерник
1
2
1
2
18.10.2020 10:00
Земун
2
0
1
0
24.10.2020 11:00
Београд
/
/
/
/
25.10.2020 14:00
Нови Београд
/
/
/
/
24.10.2020 13:00
Крушевац
/
/
/
/
24.10.2020 11:00
Бачка Топола
/
/
/
/
25.10.2020 15:00
Нови Сад
/
/
/
/
23.10.2020 13:30
Београд
/
/
/
/
24.10.2020 13:00
Крушевац
/
/
/
/
24.10.2020 11:30
Београд
/
/
/
/
24.10.2020 13:00
Београд
/
/
/
/
24.10.2020 12:00
Нови Београд
/
/
/
/
28.10.2020
Нови Београд
/
/
/
/
28.10.2020
Суботица
/
/
/
/
28.10.2020
Београд
/
/
/
/
28.10.2020
Београд
/
/
/
/
28.10.2020
Београд
/
/
/
/
28.10.2020
Крагујевац
/
/
/
/
28.10.2020
Ветерник
/
/
/
/
28.10.2020
Земун
/
/
/
/
28.10.2020
Београд
/
/
/
/
31.10.2020
Нови Београд
/
/
/
/
31.10.2020
Крушевац
/
/
/
/
31.10.2020
Бачка Топола
/
/
/
/
31.10.2020
Нови Сад
/
/
/
/
31.10.2020
Београд
/
/
/
/
31.10.2020
Крушевац
/
/
/
/
31.10.2020
Београд
/
/
/
/
31.10.2020
Београд
/
/
/
/
31.10.2020
Нови Београд
/
/
/
/
31.10.2020
Лучани
/
/
/
/
07.11.2020
Нови Београд
/
/
/
/
07.11.2020
Београд
/
/
/
/
07.11.2020
Београд
/
/
/
/
07.11.2020
Београд
/
/
/
/
07.11.2020
Крагујевац
/
/
/
/
07.11.2020
Ветерник
/
/
/
/
07.11.2020
Земун
/
/
/
/
07.11.2020
Београд
/
/
/
/
07.11.2020
Нови Београд
/
/
/
/
14.11.2020
Крушевац
/
/
/
/
14.11.2020
Бачка Топола
/
/
/
/
14.11.2020
Нови Сад
/
/
/
/
14.11.2020
Београд
/
/
/
/
14.11.2020
Крушевац
/
/
/
/
14.11.2020
Београд
/
/
/
/
14.11.2020
Београд
/
/
/
/
14.11.2020
Нови Београд
/
/
/
/
14.11.2020
Лучани
/
/
/
/
14.11.2020
Суботица
/
/
/
/
21.11.2020
Нови Београд
/
/
/
/
21.11.2020
Суботица
/
/
/
/
21.11.2020
Лучани
/
/
/
/
21.11.2020
Нови Београд
/
/
/
/
21.11.2020
Београд
/
/
/
/
21.11.2020
Београд
/
/
/
/
21.11.2020
Крушевац
/
/
/
/
21.11.2020
Београд
/
/
/
/
21.11.2020
Нови Сад
/
/
/
/
21.11.2020
Бачка Топола
/
/
/
/
28.11.2020
Бачка Топола
/
/
/
/
28.11.2020
Крушевац
/
/
/
/
28.11.2020
Нови Београд
/
/
/
/
28.11.2020
Београд
/
/
/
/
28.11.2020
Земун
/
/
/
/
28.11.2020
Ветерник
/
/
/
/
28.11.2020
Крагујевац
/
/
/
/
28.11.2020
Ниш
/
/
/
/
28.11.2020
Београд
/
/
/
/
28.11.2020
Београд
/
/
/
/
05.12.2020
Нови Београд
/
/
/
/
05.12.2020
Београд
/
/
/
/
05.12.2020
Суботица
/
/
/
/
05.12.2020
Лучани
/
/
/
/
05.12.2020
Нови Београд
/
/
/
/
05.12.2020
Београд
/
/
/
/
05.12.2020
Београд
/
/
/
/
05.12.2020
Крушевац
/
/
/
/
05.12.2020
Београд
/
/
/
/
05.12.2020
Нови Сад
/
/
/
/
06.03.2021
Нови Сад
/
/
/
/
06.03.2021
Бачка Топола
/
/
/
/
06.03.2021
Крушевац
/
/
/
/
06.03.2021
Нови Београд
/
/
/
/
06.03.2021
Београд
/
/
/
/
06.03.2021
Земун
/
/
/
/
06.03.2021
Ветерник
/
/
/
/
06.03.2021
Крагујевац
/
/
/
/
13.03.2021
Нови Београд
/
/
/
/
13.03.2021
Београд
/
/
/
/
13.03.2021
Београд
/
/
/
/
13.03.2021
Суботица
/
/
/
/
13.03.2021
Лучани
/
/
/
/
13.03.2021
Нови Београд
/
/
/
/
13.03.2021
Београд
/
/
/
/
13.03.2021
Београд
/
/
/
/
13.03.2021
Крушевац
/
/
/
/
13.03.2021
Београд
/
/
/
/
20.03.2021
Нови Сад
/
/
/
/
20.03.2021
Бачка Топола
/
/
/
/
20.03.2021
Крушевац
/
/
/
/
20.03.2021
Нови Београд
/
/
/
/
20.03.2021
Београд
/
/
/
/
20.03.2021
Земун
/
/
/
/
20.03.2021
Ветерник
/
/
/
/
20.03.2021
Крагујевац
/
/
/
/
03.04.2021
Нови Београд
/
/
/
/
03.04.2021
Београд
/
/
/
/
03.04.2021
Београд
/
/
/
/
03.04.2021
Београд
/
/
/
/
03.04.2021
Суботица
/
/
/
/
03.04.2021
Лучани
/
/
/
/
03.04.2021
Нови Београд
/
/
/
/
03.04.2021
Београд
/
/
/
/
03.04.2021
Београд
/
/
/
/
03.04.2021
Крушевац
/
/
/
/
10.04.2021
Крушевац
/
/
/
/
10.04.2021
Београд
/
/
/
/
10.04.2021
Нови Сад
/
/
/
/
10.04.2021
Бачка Топола
/
/
/
/
10.04.2021
Крушевац
/
/
/
/
10.04.2021
Нови Београд
/
/
/
/
10.04.2021
Београд
/
/
/
/
10.04.2021
Земун
/
/
/
/
10.04.2021
Ветерник
/
/
/
/
10.04.2021
Крагујевац
/
/
/
/
14.04.2021
Нови Београд
/
/
/
/
14.04.2021
Ниш
/
/
/
/
14.04.2021
Београд
/
/
/
/
14.04.2021
Београд
/
/
/
/
14.04.2021
Београд
/
/
/
/
14.04.2021
Суботица
/
/
/
/
14.04.2021
Лучани
/
/
/
/
14.04.2021
Нови Београд
/
/
/
/
14.04.2021
Београд
/
/
/
/
14.04.2021
Београд
/
/
/
/
17.04.2021
Београд
/
/
/
/
17.04.2021
Крушевац
/
/
/
/
17.04.2021
Београд
/
/
/
/
17.04.2021
Нови Сад
/
/
/
/
17.04.2021
Бачка Топола
/
/
/
/
17.04.2021
Крушевац
/
/
/
/
17.04.2021
Нови Београд
/
/
/
/
17.04.2021
Београд
/
/
/
/
17.04.2021
Земун
/
/
/
/
17.04.2021
Ветерник
/
/
/
/
24.04.2021
Нови Београд
/
/
/
/
24.04.2021
Крагујевац
/
/
/
/
24.04.2021
Београд
/
/
/
/
24.04.2021
Београд
/
/
/
/
24.04.2021
Београд
/
/
/
/
24.04.2021
Суботица
/
/
/
/
24.04.2021
Лучани
/
/
/
/
24.04.2021
Нови Београд
/
/
/
/
24.04.2021
Београд
/
/
/
/
28.04.2021
Београд
/
/
/
/
28.04.2021
Београд
/
/
/
/
28.04.2021
Крушевац
/
/
/
/
28.04.2021
Београд
/
/
/
/
28.04.2021
Нови Сад
/
/
/
/
28.04.2021
Бачка Топола
/
/
/
/
28.04.2021
Крушевац
/
/
/
/
28.04.2021
Нови Београд
/
/
/
/
28.04.2021
Београд
/
/
/
/
28.04.2021
Земун
/
/
/
/
01.05.2021
Нови Београд
/
/
/
/
01.05.2021
Ветерник
/
/
/
/
01.05.2021
Крагујевац
/
/
/
/
01.05.2021
Ниш
/
/
/
/
01.05.2021
Београд
/
/
/
/
01.05.2021
Београд
/
/
/
/
01.05.2021
Суботица
/
/
/
/
01.05.2021
Лучани
/
/
/
/
01.05.2021
Нови Београд
/
/
/
/
05.05.2021
Нови Београд
/
/
/
/
05.05.2021
Београд
/
/
/
/
05.05.2021
Београд
/
/
/
/
05.05.2021
Крушевац
/
/
/
/
05.05.2021
Нови Сад
/
/
/
/
05.05.2021
Бачка Топола
/
/
/
/
05.05.2021
Крушевац
/
/
/
/
05.05.2021
Нови Београд
/
/
/
/
05.05.2021
Београд
/
/
/
/
08.05.2021
Нови Београд
/
/
/
/
08.05.2021
Земун
/
/
/
/
08.05.2021
Ветерник
/
/
/
/
08.05.2021
Крагујевац
/
/
/
/
08.05.2021
Ниш
/
/
/
/
08.05.2021
Београд
/
/
/
/
08.05.2021
Београд
/
/
/
/
08.05.2021
Суботица
/
/
/
/
08.05.2021
Лучани
/
/
/
/
15.05.2021
Лучани
/
/
/
/
15.05.2021
Нови Београд
/
/
/
/
15.05.2021
Београд
/
/
/
/
15.05.2021
Београд
/
/
/
/
15.05.2021
Крушевац
/
/
/
/
15.05.2021
Београд
/
/
/
/
15.05.2021
Нови Сад
/
/
/
/
15.05.2021
Бачка Топола
/
/
/
/
15.05.2021
Крушевац
/
/
/
/
15.05.2021
Нови Београд
/
/
/
/
19.05.2021
Нови Београд
/
/
/
/
19.05.2021
Београд
/
/
/
/
19.05.2021
Земун
/
/
/
/
19.05.2021
Ветерник
/
/
/
/
19.05.2021
Крагујевац
/
/
/
/
19.05.2021
Ниш
/
/
/
/
19.05.2021
Београд
/
/
/
/
19.05.2021
Београд
/
/
/
/
19.05.2021
Београд
/
/
/
/
19.05.2021
Суботица
/
/
/
/
22.05.2021
Суботица
/
/
/
/
22.05.2021
Лучани
/
/
/
/
22.05.2021
Нови Београд
/
/
/
/
22.05.2021
Београд
/
/
/
/
22.05.2021
Београд
/
/
/
/
22.05.2021
Крушевац
/
/
/
/
22.05.2021
Београд
/
/
/
/
22.05.2021
Нови Сад
/
/
/
/
22.05.2021
Бачка Топола
/
/
/
/
22.05.2021
Крушевац
/
/
/
/
29.05.2021
Нови Београд
/
/
/
/
29.05.2021
Нови Београд
/
/
/
/
29.05.2021
Београд
/
/
/
/
29.05.2021
Земун
/
/
/
/
29.05.2021
Ветерник
/
/
/
/
29.05.2021
Крагујевац
/
/
/
/
29.05.2021
Ниш
/
/
/
/
29.05.2021
Београд
/
/
/
/
29.05.2021
Београд
/
/
/
/
29.05.2021
Београд
/
/
/
/
П Назив клуба ОУ БП БH БИ ДГ ПГ ГР Б
1.ЦРВЕНА ЗВЕЗДА14112145103535
2.ПАРТИЗАН14112136112535
3.БРОДАРАЦ14111229111834
4.МЛАДОСТ149232992029
5.ВОЈВОДИНА149232013729
6.ЧУКАРИЧКИ ДОО1482441152626
7.ИМТ147252417723
8.СПАРТАК147252223-123
9.РФК ГРАФИЧАР146261718-120
10.ТСЦ146262228-620
11.РАД145272121017
12.НАПРЕДАК144551923-417
13.ФК ВОЖДОВАЦ145182125-416
14.РАДНИЧКИ (НБ)144462035-1516
15.ИНТЕРНАЦИОНАЛ143381724-712
16.ОФК БЕОГРАД143381326-1312
17.РАДНИЧКИ 1923143291526-1111
18.ТРАЈАЛ142391134-239
19.РФК НС-1921140681341-286
20.РАДНИЧКИ1412111439-255
П: Позиција, ОУ: Одигране утакмице, БП: Број победа, БH: Број нерешених, БИ: Број изгубљених, ДГ: Дати голови, ПГ: Примљени голови, ГР: Гол разлика, Б: Бодови

13 голова

Вељко Младеновић (БРОДАРАЦ)

10 голова

Никола Кнежевић (ЦРВЕНА ЗВЕЗДА) Матеја Бачанин (ЦРВЕНА ЗВЕЗДА)

9 голова

Митар Ергелаш (ЧУКАРИЧКИ ДОО) Петар Вучинић (РАДНИЧКИ (НБ))

8 голова

Урош Килибарда (СПАРТАК) Михајло Ђорђевић (ОФК БЕОГРАД) Едвин Елевен (ТСЦ)

6 голова

Никола Митуљикић (ЦРВЕНА ЗВЕЗДА) Немања Јовић (ПАРТИЗАН) Алекса Пулетић (ИМТ) Никола Штулић (ПАРТИЗАН) Милош Миливојевић (ЧУКАРИЧКИ ДОО) Вања Влаховић (ПАРТИЗАН) Стефан Пиргић (ФК ВОЖДОВАЦ)

5 голова

Љубомир Павловић (ИМТ) Данијел Ранђелов (РАДНИЧКИ) Александар Димитријевић (ТРАЈАЛ) Немања Кос (МЛАДОСТ) Василије Делибашић (РАД) Никола Јојић (МЛАДОСТ) Огњен Милановић (МЛАДОСТ)

4 гола

Урош Дрезгић (ЧУКАРИЧКИ ДОО) Марко Миловановић (ПАРТИЗАН) Јасин Нуредини (НАПРЕДАК) Алекса Васић (РАДНИЧКИ 1923) Александар Гуснић (ИНТЕРНАЦИОНАЛ) Стефан Чобељић (РАД) Петар Пиплица (РФК ГРАФИЧАР) Урош Божовић (НАПРЕДАК) Огњен Ајдар (ЧУКАРИЧКИ ДОО) Петар Симовић (РАДНИЧКИ 1923) Урош Бранковић (ЦРВЕНА ЗВЕЗДА) Алекса Душанић (РАДНИЧКИ)

3 гола

Стефан Максимовић (НАПРЕДАК) Марко Јањић (РФК НС-1921) Вукашин Прерадовић (ФК ВОЖДОВАЦ) Вукашин Брауновић (РАД) Вукашин Богдановић (ВОЈВОДИНА) Марко Стојак (РФК НС-1921) Андрија Радуловић (ЦРВЕНА ЗВЕЗДА) Стефан Томовић (БРОДАРАЦ) Игор Миладиновић (ЧУКАРИЧКИ ДОО) Алекса Бескорвајни (ТСЦ) Урош Којић (ФК ВОЖДОВАЦ) Петар Павловић (НАПРЕДАК) Урош Јемовић (ИМТ) Алексеј Голијанин (ЧУКАРИЧКИ ДОО) Огњен Мажић (СПАРТАК) Вукашин Марковић (МЛАДОСТ) Петар Глишић (ИНТЕРНАЦИОНАЛ) Владан Новевски (ВОЈВОДИНА) Алекса Николић (НАПРЕДАК) Андреј Ђукић (ЧУКАРИЧКИ ДОО) Страхиња Стојановић (БРОДАРАЦ) Дарио Гргић (ЧУКАРИЧКИ ДОО) Милош Стајковић (ФК ВОЖДОВАЦ) Лазар Кежман (РАДНИЧКИ (НБ))

2 гола

Михајло Илић (ПАРТИЗАН) Саво Рашковић (ПАРТИЗАН) Ђорђе Јаковљевић (МЛАДОСТ) Аид Опарница (МЛАДОСТ) Матија Глушчевић (РФК ГРАФИЧАР) Лука Николић (ЧУКАРИЧКИ ДОО) Вук Јевтић (РАД) Никола Мирић (ВОЈВОДИНА) Ненад Перовић (МЛАДОСТ) Марко Дмитровић (ТСЦ) Никола Станисављевић (МЛАДОСТ) Урош Ивковић (РАДНИЧКИ (НБ)) Филип Максимовић (РАД) Стефан Шавија (ВОЈВОДИНА) Алекса Пурић (ПАРТИЗАН) Срђан Хрстић (СПАРТАК) Матеја Ђорђевић (БРОДАРАЦ) Никола Лаиновић (ФК ВОЖДОВАЦ) Јован Митуљикић (ЦРВЕНА ЗВЕЗДА) Вукан Поповић (СПАРТАК) Филип Милошевац (ТРАЈАЛ) Филип Жунић (МЛАДОСТ) Урош Стојановић (РАДНИЧКИ (НБ)) Арсеније Вранић (ПАРТИЗАН) Андреј Ђурић (ЦРВЕНА ЗВЕЗДА) Марко Лазетић (ЦРВЕНА ЗВЕЗДА) Вукашин Перуновић (РФК НС-1921) Немања Кантарђић (РФК НС-1921) Данило Миладиновић (БРОДАРАЦ) Марко Стојановић (ЦРВЕНА ЗВЕЗДА) Немања Ивановић (ВОЈВОДИНА) Ален Бајрами (РАДНИЧКИ (НБ)) Вељко Богдановић (ВОЈВОДИНА) Вељко Радловачки (РАД) Максим Лада (БРОДАРАЦ) Миле Ердељ (СПАРТАК) Алекса Стоисављевић (ИНТЕРНАЦИОНАЛ) Борис Крстић (ПАРТИЗАН) Лазар Даничић (ИМТ) Павле Тошковић (БРОДАРАЦ) Петар Панић (ИНТЕРНАЦИОНАЛ) Михајло Петковић (ПАРТИЗАН) Реља Бибић (ФК ВОЖДОВАЦ) Јован Јаковљевић (ИНТЕРНАЦИОНАЛ) Немања Крсмановић (ТСЦ)

1 гол

Маттиа Весељи (ОФК БЕОГРАД) Вукан Поповић (СПАРТАК) Михајло Микан (ОФК БЕОГРАД) Ђорђе Јанићијевић (ИМТ) Стефан Митровић (РФК ГРАФИЧАР) Владимир Милетић (ВОЈВОДИНА) Никола Панић (РФК НС-1921) Вељко Јеленковић (ВОЈВОДИНА) Александар Дељанин (НАПРЕДАК) Немања Андрић (СПАРТАК) Никола Маринковић (НАПРЕДАК) Зоран Бероња (ФК ВОЖДОВАЦ) Милош Зекић (ТСЦ) Виктор Роган (ЧУКАРИЧКИ ДОО) Лука Јанчић (СПАРТАК) Младен Соколовић (ТРАЈАЛ) Душан Икановић (ЦРВЕНА ЗВЕЗДА) Урош Радојичић (РАД) Урош Лазић (ЦРВЕНА ЗВЕЗДА) Матеја Гашић (РАД) Петар Радић (ЧУКАРИЧКИ ДОО) Лука Стојановић (РФК ГРАФИЧАР) Марко Нинковић (РФК ГРАФИЧАР) Бојан Ћалић (ТСЦ) Јован Лукић (ЧУКАРИЧКИ ДОО) Алекса Матић (РФК ГРАФИЧАР) Немања Јанковић (РФК ГРАФИЧАР) Никола Гардашевић (ТСЦ) Никола Петковић (ЧУКАРИЧКИ ДОО) Алекса Ђурасовић (СПАРТАК) Вукашин Рабреновић (ИНТЕРНАЦИОНАЛ) Тодор Милинковић (ТСЦ) Богдан Петровић (ЦРВЕНА ЗВЕЗДА) Ђорђе Ђуковић (ИМТ) Марко Спишић (ИНТЕРНАЦИОНАЛ) Огњен Бекић (ИНТЕРНАЦИОНАЛ) Александар Лукић (РФК ГРАФИЧАР) Игор Кудрић (ТСЦ) Алекса Стојковић (РФК ГРАФИЧАР) Марко Анђелковић (ТРАЈАЛ) Кристијан Радиновић (ОФК БЕОГРАД) Урош Арсенијевић (РАДНИЧКИ 1923) Матеја Бојовић (РФК ГРАФИЧАР) Ђорђе Петровић (ПАРТИЗАН) Јанко Драмићанин (РАДНИЧКИ 1923) Сава Аврамовски (ОФК БЕОГРАД) Никола Станковић (ЦРВЕНА ЗВЕЗДА) Никола Јовановић (ТРАЈАЛ) Сергеј Винтоњи (ИНТЕРНАЦИОНАЛ) Драган Кокановић (ВОЈВОДИНА) Младен Радосављевић (РАДНИЧКИ 1923) Александар Ђорђевић (РАДНИЧКИ 1923) Александар Ђермановић (ОФК БЕОГРАД) Драган Борић (ТСЦ) Ђорђе Димић (РАДНИЧКИ 1923) Ђорђе Јовановић (РАДНИЧКИ 1923) Живан Рамовић (РФК ГРАФИЧАР) Немања Жунић (МЛАДОСТ) Синиша Ружић (ИМТ) Лука Николић (РАДНИЧКИ (НБ)) Богдан Стојановић (ТРАЈАЛ) Милош Капур (ИМТ) Вукашин Павловић (РАДНИЧКИ) Марко Петронијевић (РАД) Стефан Станисављевић (СПАРТАК) Вук Јанковић (РАДНИЧКИ) Давид Шабановић (ИМТ) Алекса Паић (БРОДАРАЦ) Бранислав Ћелић (РФК НС-1921) Никола Сапунђић (РФК НС-1921) Марко Јанићијевић (РАДНИЧКИ 1923) Ђорђе Стојковић (РАДНИЧКИ) Илија Спасић (РАДНИЧКИ) Дарко Стојановић (ПАРТИЗАН) Лука Илић (БРОДАРАЦ) Владимир Лучић (ИМТ) Срђан Славковић (ИМТ) Стефан Митровић (РАДНИЧКИ) Елдар Ткхакокхов (ФК ВОЖДОВАЦ) Вања Панић (РФК ГРАФИЧАР) Урош Кабић (ВОЈВОДИНА)