Liga

Linglong Tire Super liga 20/21

15.08.2020 19:00
Novi Pazar
/
/
/
/
15.08.2020 19:00
Surdulica
/
/
/
/
15.08.2020 17:00
Inđija
/
/
/
/
16.08.2020 20:00
Novi Sad
/
/
/
/
16.08.2020 20:00
Beograd
/
/
/
/
15.08.2020 19:00
Užice
/
/
/
/
16.08.2020 18:00
Bačka Palanka
/
/
/
/
16.08.2020 20:00
Gornji Milanovac
/
/
/
/
14.08.2020 19:00
Beograd
/
/
/
/
15.08.2020 19:00
Niš
/
/
/
/
01.08.2020 19:30
Beograd
3
0
2
0
01.08.2020 19:30
Niš
3
0
2
0
01.08.2020 19:30
Šabac
1
0
0
0
31.07.2020 19:00
Subotica
3
0
2
0
01.08.2020 19:30
Novi Sad
2
0
2
0
31.07.2020 19:00
Senta
2
2
1
1
01.08.2020 19:30
Beograd
3
0
2
0
01.08.2020 19:30
Beograd
1
3
0
1
31.07.2020 20:00
Lučani
2
1
2
0
01.08.2020 17:30
Kruševac
1
3
1
0
05.08.2020 17:00
Novi Pazar
3
2
1
0
05.08.2020 19:00
Ivanjica
3
0
1
0
05.08.2020 19:00
Surdulica
2
3
1
1
05.08.2020 17:00
Inđija
0
1
0
1
05.08.2020 21:00
Novi Sad
2
2
0
1
05.08.2020 19:00
Beograd
1
3
1
2
05.08.2020 19:00
Užice
0
2
0
2
05.08.2020 19:00
Bačka Palanka
1
3
1
2
05.08.2020 19:00
Gornji Milanovac
2
1
2
1
05.08.2020 19:00
Beograd
3
0
2
0
09.08.2020 19:00
Niš
2
1
2
0
09.08.2020 18:30
Šabac
0
3
0
1
09.08.2020 19:00
Subotica
4
1
0
1
09.08.2020 20:30
Novi Sad
1
1
0
0
09.08.2020 19:00
Senta
5
1
2
0
09.08.2020 20:30
Beograd
3
0
3
0
09.08.2020 20:30
Beograd
1
3
0
3
09.08.2020 19:00
Lučani
2
0
2
0
09.08.2020 19:00
Kruševac
2
1
0
0
09.08.2020 20:30
Beograd
4
0
3
0
15.08.2020 19:00
Novi Pazar
/
/
/
/
15.08.2020 19:00
Surdulica
/
/
/
/
15.08.2020 17:00
Inđija
/
/
/
/
16.08.2020 20:00
Novi Sad
/
/
/
/
16.08.2020 20:00
Beograd
/
/
/
/
15.08.2020 19:00
Užice
/
/
/
/
16.08.2020 18:00
Bačka Palanka
/
/
/
/
16.08.2020 20:00
Gornji Milanovac
/
/
/
/
14.08.2020 19:00
Beograd
/
/
/
/
15.08.2020 19:00
Niš
/
/
/
/
22.08.2020
Šabac
/
/
/
/
22.08.2020
Subotica
/
/
/
/
22.08.2020
Novi Sad
/
/
/
/
22.08.2020
Senta
/
/
/
/
22.08.2020
Beograd
/
/
/
/
22.08.2020
Beograd
/
/
/
/
22.08.2020
Lučani
/
/
/
/
22.08.2020
Kruševac
/
/
/
/
22.08.2020
Beograd
/
/
/
/
22.08.2020
Ivanjica
/
/
/
/
29.08.2020
Novi Pazar
/
/
/
/
29.08.2020
Inđija
/
/
/
/
29.08.2020
Novi Sad
/
/
/
/
29.08.2020
Beograd
/
/
/
/
29.08.2020
Užice
/
/
/
/
29.08.2020
Bačka Palanka
/
/
/
/
29.08.2020
Gornji Milanovac
/
/
/
/
29.08.2020
Beograd
/
/
/
/
29.08.2020
Niš
/
/
/
/
29.08.2020
Šabac
/
/
/
/
12.09.2020
Subotica
/
/
/
/
12.09.2020
Novi Sad
/
/
/
/
12.09.2020
Senta
/
/
/
/
12.09.2020
Beograd
/
/
/
/
12.09.2020
Beograd
/
/
/
/
12.09.2020
Lučani
/
/
/
/
12.09.2020
Kruševac
/
/
/
/
12.09.2020
Beograd
/
/
/
/
12.09.2020
Ivanjica
/
/
/
/
12.09.2020
Surdulica
/
/
/
/
19.09.2020
Novi Pazar
/
/
/
/
19.09.2020
Novi Sad
/
/
/
/
19.09.2020
Beograd
/
/
/
/
19.09.2020
Užice
/
/
/
/
19.09.2020
Bačka Palanka
/
/
/
/
19.09.2020
Gornji Milanovac
/
/
/
/
19.09.2020
Beograd
/
/
/
/
19.09.2020
Niš
/
/
/
/
19.09.2020
Šabac
/
/
/
/
19.09.2020
Subotica
/
/
/
/
26.09.2020
Novi Sad
/
/
/
/
26.09.2020
Senta
/
/
/
/
26.09.2020
Beograd
/
/
/
/
26.09.2020
Beograd
/
/
/
/
26.09.2020
Lučani
/
/
/
/
26.09.2020
Kruševac
/
/
/
/
26.09.2020
Beograd
/
/
/
/
26.09.2020
Ivanjica
/
/
/
/
26.09.2020
Surdulica
/
/
/
/
26.09.2020
Inđija
/
/
/
/
03.10.2020
Novi Pazar
/
/
/
/
03.10.2020
Beograd
/
/
/
/
03.10.2020
Užice
/
/
/
/
03.10.2020
Bačka Palanka
/
/
/
/
03.10.2020
Gornji Milanovac
/
/
/
/
03.10.2020
Beograd
/
/
/
/
03.10.2020
Niš
/
/
/
/
03.10.2020
Šabac
/
/
/
/
03.10.2020
Subotica
/
/
/
/
03.10.2020
Novi Sad
/
/
/
/
17.10.2020
Senta
/
/
/
/
17.10.2020
Beograd
/
/
/
/
17.10.2020
Beograd
/
/
/
/
17.10.2020
Lučani
/
/
/
/
17.10.2020
Kruševac
/
/
/
/
17.10.2020
Beograd
/
/
/
/
17.10.2020
Ivanjica
/
/
/
/
17.10.2020
Surdulica
/
/
/
/
17.10.2020
Inđija
/
/
/
/
17.10.2020
Novi Sad
/
/
/
/
25.10.2020
Novi Pazar
/
/
/
/
25.10.2020
Užice
/
/
/
/
25.10.2020
Bačka Palanka
/
/
/
/
25.10.2020
Gornji Milanovac
/
/
/
/
25.10.2020
Beograd
/
/
/
/
25.10.2020
Niš
/
/
/
/
25.10.2020
Šabac
/
/
/
/
25.10.2020
Subotica
/
/
/
/
25.10.2020
Novi Sad
/
/
/
/
25.10.2020
Senta
/
/
/
/
31.10.2020
Beograd
/
/
/
/
31.10.2020
Beograd
/
/
/
/
31.10.2020
Lučani
/
/
/
/
31.10.2020
Kruševac
/
/
/
/
31.10.2020
Beograd
/
/
/
/
31.10.2020
Ivanjica
/
/
/
/
31.10.2020
Surdulica
/
/
/
/
31.10.2020
Inđija
/
/
/
/
31.10.2020
Novi Sad
/
/
/
/
31.10.2020
Beograd
/
/
/
/
07.11.2020
Novi Pazar
/
/
/
/
07.11.2020
Bačka Palanka
/
/
/
/
07.11.2020
Gornji Milanovac
/
/
/
/
07.11.2020
Beograd
/
/
/
/
07.11.2020
Niš
/
/
/
/
07.11.2020
Šabac
/
/
/
/
07.11.2020
Subotica
/
/
/
/
07.11.2020
Novi Sad
/
/
/
/
07.11.2020
Senta
/
/
/
/
07.11.2020
Beograd
/
/
/
/
21.11.2020
Beograd
/
/
/
/
21.11.2020
Lučani
/
/
/
/
21.11.2020
Kruševac
/
/
/
/
21.11.2020
Beograd
/
/
/
/
21.11.2020
Ivanjica
/
/
/
/
21.11.2020
Surdulica
/
/
/
/
21.11.2020
Inđija
/
/
/
/
21.11.2020
Novi Sad
/
/
/
/
21.11.2020
Beograd
/
/
/
/
21.11.2020
Užice
/
/
/
/
29.11.2020
Novi Pazar
/
/
/
/
29.11.2020
Gornji Milanovac
/
/
/
/
29.11.2020
Beograd
/
/
/
/
29.11.2020
Niš
/
/
/
/
29.11.2020
Šabac
/
/
/
/
29.11.2020
Subotica
/
/
/
/
29.11.2020
Novi Sad
/
/
/
/
29.11.2020
Senta
/
/
/
/
29.11.2020
Beograd
/
/
/
/
29.11.2020
Beograd
/
/
/
/
05.12.2020
Lučani
/
/
/
/
05.12.2020
Kruševac
/
/
/
/
05.12.2020
Beograd
/
/
/
/
05.12.2020
Ivanjica
/
/
/
/
05.12.2020
Surdulica
/
/
/
/
05.12.2020
Inđija
/
/
/
/
05.12.2020
Novi Sad
/
/
/
/
05.12.2020
Beograd
/
/
/
/
05.12.2020
Užice
/
/
/
/
05.12.2020
Bačka Palanka
/
/
/
/
12.12.2020
Novi Pazar
/
/
/
/
12.12.2020
Beograd
/
/
/
/
12.12.2020
Niš
/
/
/
/
12.12.2020
Šabac
/
/
/
/
12.12.2020
Subotica
/
/
/
/
12.12.2020
Novi Sad
/
/
/
/
12.12.2020
Senta
/
/
/
/
12.12.2020
Beograd
/
/
/
/
12.12.2020
Beograd
/
/
/
/
12.12.2020
Lučani
/
/
/
/
16.12.2020
Kruševac
/
/
/
/
16.12.2020
Beograd
/
/
/
/
16.12.2020
Ivanjica
/
/
/
/
16.12.2020
Surdulica
/
/
/
/
16.12.2020
Inđija
/
/
/
/
16.12.2020
Novi Sad
/
/
/
/
16.12.2020
Beograd
/
/
/
/
16.12.2020
Užice
/
/
/
/
16.12.2020
Bačka Palanka
/
/
/
/
16.12.2020
Gornji Milanovac
/
/
/
/
06.02.2021
Novi Pazar
/
/
/
/
06.02.2021
Gornji Milanovac
/
/
/
/
06.02.2021
Bačka Palanka
/
/
/
/
06.02.2021
Užice
/
/
/
/
06.02.2021
Beograd
/
/
/
/
06.02.2021
Novi Sad
/
/
/
/
06.02.2021
Inđija
/
/
/
/
06.02.2021
Surdulica
/
/
/
/
06.02.2021
Ivanjica
/
/
/
/
06.02.2021
Beograd
/
/
/
/
13.02.2021
Beograd
/
/
/
/
13.02.2021
Kruševac
/
/
/
/
13.02.2021
Lučani
/
/
/
/
13.02.2021
Beograd
/
/
/
/
13.02.2021
Beograd
/
/
/
/
13.02.2021
Senta
/
/
/
/
13.02.2021
Novi Sad
/
/
/
/
13.02.2021
Subotica
/
/
/
/
13.02.2021
Šabac
/
/
/
/
13.02.2021
Niš
/
/
/
/
17.02.2021
Novi Pazar
/
/
/
/
17.02.2021
Beograd
/
/
/
/
17.02.2021
Gornji Milanovac
/
/
/
/
17.02.2021
Bačka Palanka
/
/
/
/
17.02.2021
Užice
/
/
/
/
17.02.2021
Beograd
/
/
/
/
17.02.2021
Novi Sad
/
/
/
/
17.02.2021
Inđija
/
/
/
/
17.02.2021
Surdulica
/
/
/
/
17.02.2021
Ivanjica
/
/
/
/
21.02.2021
Ivanjica
/
/
/
/
21.02.2021
Beograd
/
/
/
/
21.02.2021
Kruševac
/
/
/
/
21.02.2021
Lučani
/
/
/
/
21.02.2021
Beograd
/
/
/
/
21.02.2021
Beograd
/
/
/
/
21.02.2021
Senta
/
/
/
/
21.02.2021
Novi Sad
/
/
/
/
21.02.2021
Subotica
/
/
/
/
21.02.2021
Šabac
/
/
/
/
27.02.2021
Novi Pazar
/
/
/
/
27.02.2021
Niš
/
/
/
/
27.02.2021
Beograd
/
/
/
/
27.02.2021
Gornji Milanovac
/
/
/
/
27.02.2021
Bačka Palanka
/
/
/
/
27.02.2021
Užice
/
/
/
/
27.02.2021
Beograd
/
/
/
/
27.02.2021
Novi Sad
/
/
/
/
27.02.2021
Inđija
/
/
/
/
27.02.2021
Surdulica
/
/
/
/
03.03.2021
Surdulica
/
/
/
/
03.03.2021
Ivanjica
/
/
/
/
03.03.2021
Beograd
/
/
/
/
03.03.2021
Kruševac
/
/
/
/
03.03.2021
Lučani
/
/
/
/
03.03.2021
Beograd
/
/
/
/
03.03.2021
Beograd
/
/
/
/
03.03.2021
Senta
/
/
/
/
03.03.2021
Novi Sad
/
/
/
/
03.03.2021
Subotica
/
/
/
/
07.03.2021
Novi Pazar
/
/
/
/
07.03.2021
Šabac
/
/
/
/
07.03.2021
Niš
/
/
/
/
07.03.2021
Beograd
/
/
/
/
07.03.2021
Gornji Milanovac
/
/
/
/
07.03.2021
Bačka Palanka
/
/
/
/
07.03.2021
Užice
/
/
/
/
07.03.2021
Beograd
/
/
/
/
07.03.2021
Novi Sad
/
/
/
/
07.03.2021
Inđija
/
/
/
/
14.03.2021
Inđija
/
/
/
/
14.03.2021
Surdulica
/
/
/
/
14.03.2021
Ivanjica
/
/
/
/
14.03.2021
Beograd
/
/
/
/
14.03.2021
Kruševac
/
/
/
/
14.03.2021
Lučani
/
/
/
/
14.03.2021
Beograd
/
/
/
/
14.03.2021
Beograd
/
/
/
/
14.03.2021
Senta
/
/
/
/
14.03.2021
Novi Sad
/
/
/
/
20.03.2021
Novi Pazar
/
/
/
/
20.03.2021
Subotica
/
/
/
/
20.03.2021
Šabac
/
/
/
/
20.03.2021
Niš
/
/
/
/
20.03.2021
Beograd
/
/
/
/
20.03.2021
Gornji Milanovac
/
/
/
/
20.03.2021
Bačka Palanka
/
/
/
/
20.03.2021
Užice
/
/
/
/
20.03.2021
Beograd
/
/
/
/
20.03.2021
Novi Sad
/
/
/
/
03.04.2021
Novi Sad
/
/
/
/
03.04.2021
Inđija
/
/
/
/
03.04.2021
Surdulica
/
/
/
/
03.04.2021
Ivanjica
/
/
/
/
03.04.2021
Beograd
/
/
/
/
03.04.2021
Kruševac
/
/
/
/
03.04.2021
Lučani
/
/
/
/
03.04.2021
Beograd
/
/
/
/
03.04.2021
Beograd
/
/
/
/
03.04.2021
Senta
/
/
/
/
07.04.2021
Novi Pazar
/
/
/
/
07.04.2021
Novi Sad
/
/
/
/
07.04.2021
Subotica
/
/
/
/
07.04.2021
Šabac
/
/
/
/
07.04.2021
Niš
/
/
/
/
07.04.2021
Beograd
/
/
/
/
07.04.2021
Gornji Milanovac
/
/
/
/
07.04.2021
Bačka Palanka
/
/
/
/
07.04.2021
Užice
/
/
/
/
07.04.2021
Beograd
/
/
/
/
11.04.2021
Beograd
/
/
/
/
11.04.2021
Novi Sad
/
/
/
/
11.04.2021
Inđija
/
/
/
/
11.04.2021
Surdulica
/
/
/
/
11.04.2021
Ivanjica
/
/
/
/
11.04.2021
Beograd
/
/
/
/
11.04.2021
Kruševac
/
/
/
/
11.04.2021
Lučani
/
/
/
/
11.04.2021
Beograd
/
/
/
/
11.04.2021
Beograd
/
/
/
/
17.04.2021
Novi Pazar
/
/
/
/
17.04.2021
Senta
/
/
/
/
17.04.2021
Novi Sad
/
/
/
/
17.04.2021
Subotica
/
/
/
/
17.04.2021
Šabac
/
/
/
/
17.04.2021
Niš
/
/
/
/
17.04.2021
Beograd
/
/
/
/
17.04.2021
Gornji Milanovac
/
/
/
/
17.04.2021
Bačka Palanka
/
/
/
/
17.04.2021
Užice
/
/
/
/
24.04.2021
Užice
/
/
/
/
24.04.2021
Beograd
/
/
/
/
24.04.2021
Novi Sad
/
/
/
/
24.04.2021
Inđija
/
/
/
/
24.04.2021
Surdulica
/
/
/
/
24.04.2021
Ivanjica
/
/
/
/
24.04.2021
Beograd
/
/
/
/
24.04.2021
Kruševac
/
/
/
/
24.04.2021
Lučani
/
/
/
/
24.04.2021
Beograd
/
/
/
/
29.04.2021
Novi Pazar
/
/
/
/
29.04.2021
Beograd
/
/
/
/
29.04.2021
Senta
/
/
/
/
29.04.2021
Novi Sad
/
/
/
/
29.04.2021
Subotica
/
/
/
/
29.04.2021
Šabac
/
/
/
/
29.04.2021
Niš
/
/
/
/
29.04.2021
Beograd
/
/
/
/
29.04.2021
Gornji Milanovac
/
/
/
/
29.04.2021
Bačka Palanka
/
/
/
/
05.05.2021
Bačka Palanka
/
/
/
/
05.05.2021
Užice
/
/
/
/
05.05.2021
Beograd
/
/
/
/
05.05.2021
Novi Sad
/
/
/
/
05.05.2021
Inđija
/
/
/
/
05.05.2021
Surdulica
/
/
/
/
05.05.2021
Ivanjica
/
/
/
/
05.05.2021
Beograd
/
/
/
/
05.05.2021
Kruševac
/
/
/
/
05.05.2021
Lučani
/
/
/
/
09.05.2021
Novi Pazar
/
/
/
/
09.05.2021
Beograd
/
/
/
/
09.05.2021
Beograd
/
/
/
/
09.05.2021
Senta
/
/
/
/
09.05.2021
Novi Sad
/
/
/
/
09.05.2021
Subotica
/
/
/
/
09.05.2021
Šabac
/
/
/
/
09.05.2021
Niš
/
/
/
/
09.05.2021
Beograd
/
/
/
/
09.05.2021
Gornji Milanovac
/
/
/
/
15.05.2021
Gornji Milanovac
/
/
/
/
15.05.2021
Bačka Palanka
/
/
/
/
15.05.2021
Užice
/
/
/
/
15.05.2021
Beograd
/
/
/
/
15.05.2021
Novi Sad
/
/
/
/
15.05.2021
Inđija
/
/
/
/
15.05.2021
Surdulica
/
/
/
/
15.05.2021
Ivanjica
/
/
/
/
15.05.2021
Beograd
/
/
/
/
15.05.2021
Kruševac
/
/
/
/
19.05.2021
Novi Pazar
/
/
/
/
19.05.2021
Lučani
/
/
/
/
19.05.2021
Beograd
/
/
/
/
19.05.2021
Beograd
/
/
/
/
19.05.2021
Senta
/
/
/
/
19.05.2021
Novi Sad
/
/
/
/
19.05.2021
Subotica
/
/
/
/
19.05.2021
Šabac
/
/
/
/
19.05.2021
Niš
/
/
/
/
19.05.2021
Beograd
/
/
/
/
P Naziv kluba OU BP BH BI DG PG GR B
1.CRVENA ZVEZDA33009099
2.SPARTAK330010289
3.MLADOST33007349
4.TSC321010467
5.ČUKARIČKI DOO32108267
6.PROLETER32105147
7.PARTIZAN32019456
8.RADNIČKI32015416
9.VOJVODINA31207525
10.RADNIK31026603
11.JAVOR MATIS310246-23
12.NOVI PAZAR310247-33
13.FK VOŽDOVAC310236-33
14.MAČVA310225-33
15.NAPREDAK310237-43
16.METALAC310238-53
17.OFK BAČKA301225-31
18.INĐIJA300306-60
19.RAD300318-70
20.ZLATIBOR3003110-90
P: Pozicija, OU: Odigrane utakmice, BP: Broj pobeda, BH: Broj nerešenih, BI: Broj izgubljenih, DG: Dati golovi, PG: Primljeni golovi, GR: Gol razlika, B: Bodovi

3 gola

Viktor Živojinović (PROLETER) Stefan Denković (SPARTAK) Milan Makarić (RADNIK) Lazar TufegdŽić (SPARTAK) Marko Docić (ČUKARIČKI DOO) Lazar Jovanović (MLADOST) Nenad Lukić (TSC)

2 gola

Sejdouba Soumah (PARTIZAN) Eze Vincent Okeuhie (ČUKARIČKI DOO) Srđan Spiridonović (CRVENA ZVEZDA) Veljko Nikolić (CRVENA ZVEZDA) Đuro Zec (TSC) Miloš Vulić (CRVENA ZVEZDA) Srđan Kočić (NAPREDAK) Vladimir Silađi (TSC) Sadiq Umar (PARTIZAN) Takuma Asano (PARTIZAN) Siniša Saničanin (VOJVODINA)

1 gol

Aleksandar Katanić (METALAC) Nemanja Perić (NOVI PAZAR) Nikola Čolić (PARTIZAN) Nikola Krčmarević (OFK BAČKA) Miloš Stojčev (FK VOŽDOVAC) Nemanja Nikolić (SPARTAK) Nedeljko Piščević (JAVOR MATIS) Marko Mrkić (NAPREDAK) Saša Tomanović (TSC) Momčilo Mrkaić (VOJVODINA) Vanja Zvekanov (JAVOR MATIS) Miodrag Gemović (VOJVODINA) Nikola Srećković (SPARTAK) Nemanja Mićević (MLADOST) Damjan Krajišnik (MLADOST) Aleksandar Vasiljević (METALAC) Saša Jovanović (RAD) Aleksandar Pejović (RADNIČKI) Obiroa Odita (MLADOST) Nemanja Čović (VOJVODINA) Marko Šarić (ČUKARIČKI DOO) Nikola Žakula (OFK BAČKA) Đorđe Babić (MLADOST) Ognjen Dimitrić (RADNIK) Danilo Bacanović (PROLETER) Žarko Marković (RADNIČKI) Ervin Kurti (NOVI PAZAR) Nikola Krstović (CRVENA ZVEZDA) Bibars Natcho (PARTIZAN) Ievgen Pavlov (RADNIK) Stefan Mitrović (RADNIČKI) Ljubiša Pecelj (METALAC) Lazar Marković (PARTIZAN) Igor Poček (ZLATIBOR) Jovan Nišić (FK VOŽDOVAC) Nikola Nedeljković (NOVI PAZAR) Petar Bojić (VOJVODINA) Dušan Stoiljković (RADNIČKI) Aleksandar Katai (CRVENA ZVEZDA) Vladimir Otašević (JAVOR MATIS) Filip Knežević (PROLETER) Filip Božić (MAČVA) Marko Gajić (FK VOŽDOVAC) Noboru Shimura (SPARTAK) Luka Luković (JAVOR MATIS) Vuk Mitošević (RADNIK) Nebojša Skopljak (TSC) Branislav Marković (MAČVA) Mirko Ivanić (CRVENA ZVEZDA) Vladan Vidaković (SPARTAK) Asmir Kajević (ČUKARIČKI DOO)