MINISTARSTVO PROSVETE I FSS UZ PODRŠKU AMBASADE NEMAČKE | NAGRADNI KONKURS ZA UČENIKE OSNOVNIH ŠKOLA "PODRŽI ORLOVE NA EVROPSKOM PRVENSTVU!"

22.05.2024.

Ministarstvo prosvete i Fudbalski savez Srbije, uz podršku Ambasade Savezne Republike Nemačke, u cilju podrške fudbalskoj reprezentaciji Srbije na Evropskom prvenstvu u Nemačkoj i promocije sportskih vrednosti među učenicima osnovnih škola, organizuju nagradni konkurs pod nazivom „Podrži Orlove na Evropskom prvenstvu!

Pravo učešća

Pravo učešća na Konkursu imaju učenici javnih i privatnih osnovnih škola koje ostvaruju nacionalni program za uzrast od petog do osmog razreda, kao i stranih ustanova na teritoriji Republike Srbije koje ostvaruju program za uzrast od petog do osmog razreda.

Uslovi za učešće i kategorije

Uslov za učešće na Konkursu stiču učenici koji dostave rad na temu ”Podrži Orlove na Evropskom prvenstvu!“ u jednoj od sledeće tri kategorije:

  1. Likovna kultura – izrada likovnih radova u A3 formatu u tehnici po izboru;
  2. Grafička kultura – izrada online dizajnerskih radova upotrebom aplikacije ili kompjuterskog programa u formatu po izboru, odnosno dizajnerskih radova uz upotrebu odgovarajućih digitalnih alata;
  1. Održiva kultura – izrada radova od materijala koji se mogu reciklirati kao što su plastika, konzerve, sve vrste hartija u formatu po želji na podlozi od papira ili kartona.

Obavezni elementi u sve tri kategorije: simboli fudbalske reprezentacije Srbije i Republike Srbije, simboli UEFA Evropskog prvenstva i simboli Savezne Republike Nemačke. Dozvoljeno je koristiti likove reprezentativaca  Srbije, kao i selektora nacionalnog tima.

Učesnik može učestvovati na Konkursu sa samo jednim radom. Kreiran individualni rad ne sme biti preuzet sa interneta i ne sme kršiti autorsko pravo, odnosno pravo intelektualne svojine ili neko srodno pravo drugog lica.

Rokovi i procedura za dostavljanje radova

Učesnici konkursa će u periodu do 3.6.2024. godine, predavati nastavniku predmetne nastave koga odredi škola:

  • gotove radove (na poleđini rada navesti ime i prezime učenika, razred i odeljenje, mesto i naziv škole koju pohađa i kontakt telefon) i
  • obaveznu saglasnost roditelja ili drugog zakonskog zastupnika deteta, pisanu na poleđini rada, da se podaci dostavljeni prilikom konkurisanja koriste za potrebe realizacije Konkursa.

Za radove u kategoriji Grafička kultura, radovi mogu biti dostavljeni u digitalnom formatu, na odgovarajućem nosaču memorije (USB i slično), uz priložene navedene podatke o učeniku i školi i obaveznu saglasnost u papirnoj formi.

Nastavnici vrše odabir do 10 najboljih radova i najkasnije do 6.6.2024. godine dostavljaju ih nadležnoj školskoj upravi, sa naznakom:

Za nagradni konkurs: „Podrži Orlove na Evropskom prvenstvu!

Nakon izvršene selekcije svaka školska uprava vrši izbor do 10 najboljih radova i najkasnije do 13.6.2024. godine, sa istom naznakom, dostavlja ih Fudbalskom savezu Srbije, na adresu:

Fudbalski savez Srbije

Terazije 3/VIII

11000 Beograd

Ministarstvo prosvete i Fudbalski savez Srbije, uz podršku Ambasade Savezne Republike Nemačke, vrše odabir najbolja 24 rada, čiji autori će biti nagrađeni poklonima Fudbalskog saveza Srbije.

Radovi se ne vraćaju podnosiocu, a neblagovremeni, radovi sa nepotpunim  podacima i radovi koji nisu dostavljeni prema opisanoj proceduri, neće biti  uzeti u razmatranje.

Za sva pitanja zainteresovani se mogu obratiti elektronskom poštom na adresu: [email protected]