Arhiva

Saopštenje za javnost

29.07.2017.

 

Povodom najnovijih medijskih istupa pojedinaca, njihove najgrublje zloupotrebe institucija iznošenjem paušalnih, neproverenih, neprimerenih i na kraju krajeva neistinitih ocena i kvalifikacija, Fudbalski savez Srbije još jednom informiše fudbalsku javnost da je na sednici Odbora za hitna pitanja od 17. jula 2017. godine donet Nacrt statuta FSS koji je upućen na javnu raspravu.

Svrha javne rasprave i jeste da se u predviđenim rokovima i zakonom propisanoj proceduri uključe zainteresovani klubovi, savezi i udruženja kako bi se došlo do konačnog teksta najvišeg pravnog akta saveza.

Savez je obavio niz kontakata i konsultacija sa regionima kao svojim konstitutivnim činiocima, kao i sa rukovodstvima Zajednice superligaša i Udruženja prvoligaša kako bi na svojim organima pokrenuli raspravu o ovim važnim pitanjima. Udruženje prvoligaša je zakazalo sastanak svog najvišeg tela već za ponedeljak, dok će se sastanak Izvršnog odbora Zajednice superligaša održati u narednim danima.

Savez je na sastancima sa rukovodstvima ovih fudbalskih organizacija insistirao da se obezbedi prisustvo svih klubova na sednicama na kojima bi u konstruktivnoj diskusiji bile predstavljene sve novine predviđene u Nacrtu statuta i usaglasila buduća rešenja. Kako sve ide po zakonom i statutom predviđenoj proceduri, ne vidimo čemu uznemirenost i nervoza koju pokazuju neki pojedinci.

FSS ponovo poziva sve klubove, a posebno klubove Super lige Srbije da aktivno učestvuju na predstojećoj sednici IO Zajednice i da na za to predviđenom mestu otvoreno razgovaramo o aktuelnim temama i posebno analiziramo sledeća pitanja:

– koji klubovi i koliko duguju savezu novca i po kom osnovu,

– kome su, kako i zbog čega odobravane pozajmice i u koje svrhe,

– ko je predložio, kada i zbog čega uvođenje naknade od 2% od realizovanih transfera,

– kako se taj novac troši (sredstva koja je savez do sada naplatio su višestruko manja od sredstava koja su već prosleđena klubovima, a konkretni iznosi po klubovima i namenama biće prezentirani na samoj sednici),

– koliko je sredstava i kojim klubovima savez prosledio za unapređenje fudbalske infrastrukture mimo ovih 2%,

-kako su radili i kakve presude donosili pojedinci-sudije iz prethodnog sastava „nezavisnog“ Arbitražnog suda i kome i zašto smeta novi sastav suda koji rešava sve sporove efikasno i nepristrasno, kao i o svim drugim aktuelnim temama…

Više je razloga za donošenje novog Statuta. Posle godinu dana od primene Statuta, koji je bio u zakonom propisanom roku usklađen sa odredbama novog Zakona o sportu, praksa je ukazala da je pojedine odredbe potrebno doraditi, usavršiti i precizirati. Najveći broj izmena i dopuna je pravno-tehničke prirode, a najvažnije promene u odnosu na prethodna statutarna rešenja su:

1. Racionalizacija rada organa saveza i njihova veća efikasnost. Odredbama novog Statuta stvaraju se uslovi za povećanje efikasnosti rada saveza i smanjenje administarativno-tehničkih troškova rada tih organa. Predloženo je značajno smanjenje broja delegata u Skupštini (sa 107 na 49), kao i broja članova Izvršnog odbora (sa 25 na 15) i Odbora za hitna pitanja (sa 7 na 5), što je inače uobičajena praksa evropskih sportskih organizacija.

2. Uvođenje novog organa saveza – zamenika predsednika FSS u cilju bržeg i operativnijeg izvršavanja redovnih poslova i zadataka saveza u slučaju odsutnosti ili prezauzetosti predsednika.

3. Veća profesionlizacija kubova Super i Prve lige Srbije. Objedinjavanje postojećih udruženja u zajedničku asocijaciju trebalo bi da doprinese podizanju standarda i kriterijuma u oba ranga tamičenja. Jedan od ciljeva je da klubovi Prve lige već u svom rangu takmičenja ispune uslove za takmičenje u Super ligi, ali i da zajedničkim nastupom prema sponzorima povećaju pregovarački kapacitet i ostvare znatno veće prihode. Viši nivo profesionalizacije klubova predstavlja ne samo težnju saveza za priključivanjem najboljoj evropskoj praksi i trendovima u razvoju fudbala, već i poštovanje namere srpskog zakonodavca koji je 2016. godine novim Zakonom o sportu najavio transformaciju fudbalskih klubova iz forme udruženja građana u formu privrednih društava.

4- Posebno napominjemo da je član 72 postojećeg Statuta koji tretira pitanje korišćenja medijskih prava ostao potpuno isti i da nije promenjena ni jedna zapeta. FSS je vlasnik svih prava koja proizilaze iz takmičenja – nedvosmisleno stoji kako u tekstu postojećeg, tako i novog Nacrta Statuta. Savez će učiniti sve da klubovi ubuduće prihoduju značajno veća sredstva, a pogotovo oni klubovi koji su do sada dobijali zanemarljivo male iznose.

 

Zamenik generalnog sekretara FS Srbije

Uroš Zeković