Vesti

PRAVNI PORTAL FIFA | VAŽNO OBAVEŠTENJE

27.04.2022.

Pravni portal FIFA je onlajn platforma preko koje će se voditi postupci pred Fudbalskim tribunalom FIFA i pravosudnim organima FIFA. Sva pitanja koja se odnose na međunarodne sertifikate o transferu i postupke naplate trening kompenzcije i sredstava solidarnosti i dalje će se rešavati kroz FIFA TMS .

FIFA Pravni portal će biti operativan od 1.maja 2022. godine. FIFA pravni portal će postepeno zamenjivati trenutni sistem komunikacije putem e-pošte.

Kao rezultat toga, nakon prelaznog perioda – koji će se, u principu, završiti 31. decembra 2022. – postupci će biti pokretani isključivo preko Pravnog portala FIFA.

Ispod se nalazi prevod FIFA cirkulara br. 1795 i Priručnik za korisnike.

Circular 1795 Enclosure_FIFA New Legal Portal – User Manual_EN (1)

022-1795 New FIFA Legal Portal