Vesti

FSS UPUĆUJE JAVNI POZIV ZA PRIKUPLJANJE OBAVEZUJUĆIH PONUDA ZA NABAVKU (KUPOVINU) POSLOVNE ZGRADE

27.04.2022.

Beograd, 27.4.2022. godine

FUDBALSKI SAVEZ SRBIJE

UPUĆUJE JAVNI POZIV

ZA PRIKUPLJANJE OBAVEZUJUĆIH PONUDA ZA

NABAVKU (KUPOVINU) POSLOVNE ZGRADE

 

 1.  OPŠTI PODACI

PODACI O NARUČIOCU

Naručilac: FUDBALSKI SAVEZ SRBIJE

Adresa: Terazije 35, 11000 Beograd

Internet stranica: www.fss.rs

PREDMET NABAVKE

Vrsta predmeta: poslovna zgrada – nepokretnost.

Osoba za kontakt: Dejan Šuput, telefon 011/32-33-447, e-mail [email protected]

 

 1. SPECIFIKACIJA DOBRA

Poslovna zgrada mora da sadrži sledeće karakteristike:

 • da je samostalna građevinska celina – samostalan objekat na pripadajućoj građevinskoj parceli na teritoriji grada Beograda, u gradskim opštinama Stari Grad, Savski Venac, Novi Beograd i Zemun.
 • Ukupna (bruto) površina zgrade od 3.500 do 7000 m2,
 • najmanje 10 parking mesta koja mogu biti delom u garaži koja je sastavni deo zgrade, a delom  u okviru građevinske parcele na kojoj se nalazi zgrada (parking mesta na otvorenom prostoru),
 • zgrada mora da ima građevinsku i upotrebnu dozvolu.

Prednost pri izboru najbolje ponude imaće one zgrade koje:

 • se nalaze na teritoriji Opštine Novi Beograd, ili Zemun, a posebno one u blizini auto-puta, ili puta koji vodi ka Sportskom centru FSS u ,,Staroj Pazovi“,
 • imaju veći broj parking mesta u garaži koja je sastavni deo zgrade,
 • imaju veći broj parking mesta na otvorenom prostoru,
 • pre useljenja zahtevaju manji obim građevinske adaptacije ili nikakvu adaptaciju.

 

NAPOMENA: Ponuda zainteresovanih ponuđača smatraće se obavezujućom za ponuđača i on neće naknadno moći da povećava cenu ponuđene zgrade. FSS zadržava pravo da ne prihvati kao odgovarajuću nijednu od prispelih ponuda, ako se ispostavi da nisu prikladne za administrativnu zgradu FSS.

 

 1. UPUTSTVO PONUĐAČIMA KAKO DA SAČINE PONUDU

Ponuda mora biti sačinjena na srpskom jeziku. Ponuđač mora da dostavi ponudu u pisanom obliku i može podneti više ponuda – za više zgrada.

Ponuđači svoje ponude podnose običnom poštom, preporučenom poštom, ili lino na pisarnici FSS – pisanim putem – najkasnije do 20.05.2022. godine.

 

PONUDE SE PODNOSE NA ADRESU: FUDBALSKI SAVEZ SRBIJE, 11000 BEOGRAD, TERAZIJE 35, sa naznakom: ,,Ponuda za nabavku poslovne zgrade“