NEPROCENJIVO ISKUSTVO I ZNANJE NA ŠKOLI FSS

16.05.2017.

Prof. dr Vladimir Koprivica, jedan od najvećih stručnjaka na ovim prostorima iz oblasti sportskog treninga, jedan je od predavača na UEFA ”A” nivou sa generacijom 2017. godine.
O sredstvima, metodama i principima u radu sa fudbalerima je prof. dr Vladimir Koprivica u više navrata prenosio znanja, iskustva i informacije od značaja za napredak u ovoj izuzetno značajnoj oblasti trenerskog rada.
Kandidati za sticanje UEFA ”A” nivoa su veoma aktivno i sa pažnjom usvajali znanja i na kraju trećeg modula to potvrdili izuzetno uspešnim polaganjem testa iz ove oblasti.