SEMINAR ZA OBNOVU UEFA LICENCI

12.07.2017.

Centar za edukaciju fudbalskih trenera FS Srbije organizuje

SEMINAR ZA OBNOVU UEFA LICENCI
„B“, „A“ i „PRO“ NIVOA

Seminar će se održati 17. i 19. jula 2017. u Sportskom centru FS Srbije u Staroj Pazovi.

Seminar je obavezan za sve trenere kojima validnost licence ističe, što podrazumeva obavezno prisustvo.

Svi treneri koji obnavljaju licencu u obavezi su da dostave sleduću dokumentaciju:
1 .Fotokopiju licence i diplome
2. Uplatu kotizacije
3. Prijavu (preuzeti na sajtu FSS),
4. Elektronska fotografija (dimenzija 21,5 h 30,5), imenovane fotografije dostaviti na e-mail: [email protected]

Dokumentacija se dostavlja u SC FSS, u Staroj Pazovi, na dan održavanja seminara.

Uplata kotizacije se vrši na žiro račun Centra 205-89166-19, poziv na br.651/13, u iznosu:
Za nivo B – 25.000.00 dinara
Za nivo A – 50.000,00 dinara
Za nivo PRO – 120.000,00 dinara

Okupljanje je zakazano za 09:30 h

POČETAK PREDAVANJA
17. jul 2017. – OBNOVA „PRO“ i „A“ licence 10:00h
19. jul 2017. – OBNOVA „B“ licence 10:00h

Prijave za obnovu:

Prijava za obnovu UEFA „B“ licence

Prijava za obnovu UEFA „A“ licence

Prijava za obnovu UEFA „PRO“ licence