OBAVEŠTENJE ZA KLUBOVE I TRENERE

11.08.2021.

OBAVEŠTENJE KLUBOVIMA, TRENERIMA

Po Pravilniku o stručnom radu FSS (2020), navedena je kvalifikaciona struktura trenera različitih profila i obaveze klubova za dobijanje dozvola za rad trenera, kako sledi:

Kvalifikaciona struktura i obavezan broj trenera za takmičarsku sezonu, određuje se, prema stepenu takmičenja u kome se takmiči prvi tim odgovarajućeg kluba i to :

 

1.Klubovi Super lige Srbije (I seniorski rang takmičenja) :

Moraju imati zaključen profesionalni ugovor ili radni odnos sa

sportskim rukovodiocima i trenerima.

 

 I seniorski tim :

 a) Sportski/tehnički direktor – sertifikat sportski menadžment PRO kluba

b) Šef stručnog štaba – UEFA/FSS PRO licenca,

 c)  I trener asistent – UEFA A licencom,

d) II trener asistent – UEFA A licenca ili trener specijalista fizičke

pripreme – FSS licenca

  e) trener specijalista za rad sa golmanima – UEFA A GK licenca

 

Klubovi Super lige Srbije, moraju imati timove mlađih kategorija igrača kao i određenu kvalifikacionu strukturu trenera i to :

 

oTimove uzrasnih kategorija U-19 /  U 17 / U 15 / U 13 u redovnom takmičenju,

a)  Direktor omladinske škole/akademije sa UEFA  PRO/ A Elite Youth licencom,

 b)  Trenere uzrasnih kategorija igrača, čija kvalifikacija zavisi od stepena takmičenja tima (Član 30.),

c)  Trenera specijalistu za rad sa golmanima UEFA B GK  licenca,

d)  Trenera specijalistu fizičke pripreme – FSS licenca.

2. Klubovi Prve lige Srbije (II seniorski rang takmičenja)

Moraju imati zaključen profesionalni ugovor ili radni odnos sa

sportskim rukovodiocima i trenerima.

 I seniorski tim :

 a) Šef stručnog štaba – UEFA/FSS PRO licenca,

 b)  I trener asistent – UEFA A licencom,

c) II trener asistent – UEFA A licenca ili trener specijalista fizičke

pripreme – FSS licenca

d) trener specijalista za rad sa golmanima – UEFA  A GK licenca

 

Klubovi Prve lige Srbije, moraju imati timove mlađih kategorija igrača kao i određenu kvalifikacionu strukturu trenera i to :

oTimove uzrasnih kategorija  U-19 / U 17 / U 15 / U 13 u redovnom takmičenju,

a)  Direktor omladinske škole/akademije sa UEFA PRO/ A Elite Youth

licencom,

 b)  Trenere uzrasnih kategorija igrača, čija kvalifikacija zavisi od stepena takmičenja tima (Član 31.),

c)  Trenera specijalistu za rad sa golmanima UEFA B GK  licenca,

d)  Trenera specijalistu fizičke pripreme – FSS licenca.

3. Klubovi liga teritorijalnih saveza – Srpske lige (III seniorski rang

takmičenja)

Moraju imati zaključen ugovor o stručnom angažovanju trenera

 

 I seniorski tim :

 a)  Šef stručnog štaba – UEFA  A licenca,

 b) Trener asistent – UEFA B licencom

c) Trener specijalista za rad sa golmanima – UEFA B GK

 

Klubovi liga teritorijalnih FS, moraju imati timove omladinskih kategorija igrača, kao i određenu kvalifikacionu strukturu trenera i to :

o Minimum 3 (tri) od timova uzrasnih kategorija  U-19 / U 17 / U 15 / U 13 u redovnom takmičenju,

 

 a)  Trenere uzrasnih kategorija igrača, čija kvalifikacija zavisi od stepena takmičenja tima (Član 31.),

 

b)  Trenera specijalistu za rad sa golmanima  UEFA  B  GK  licenca,

 

 1. 4. Klubovi zonskih liga (IV rang takmičenja)

 I seniorski tim :

     a)  Trener – UEFA / FSS B licenca,

     b)  Trener asistent – UEFA / FSS C licenca

 

Klubovi zonskih liga, moraju imati timove omladinskih kategorija igrača, kao i određenu kvalifikacionu strukturu trenera i to :

o Minimum 1 (jedan) od timova uzrasnih kategorija  U19/U17/U15/U13/U10 u redovnom takmičenju,

 

     a)  Trenera uzrasne kategorija igrača, čija kvalifikacija zavisi od stepena takmičenja tima (Član 31),

 

 1. 5. Klubovi

     – okružnih – područnih liga (V i ostali niži rangovi takmičenja)

 I seniorski tim :

–    Trener –  UEFA / FSS C licencom

 

 1. Klubovi Super lige Srbije za žene ( I rang takmičenja)

 I seniorski tim :

 a)  Šef stručnog štaba – UEFA A licencom

 b)  Trener asistent  – UEFA B licencom

c)  Trener specijalista za rad sa golmanima – FSS GK  licenca

Mladi tim :

           Trener sa UEFA B licencom

 

 1. Klubovi Prve lige Srbije za žene ( II rang takmičenja)

 I seniorski tim :

a) Šef stručnog štaba – UEFA B licencom

b) Trener asistent  – UEFA / FSS C licencom

Mladi tim :

           Trener sa UEFA C / FSS C / FSS D licencom

 

 1. Klubovi Druge lige za žene „Sever“, „Centar“, „Zapad“ i „Jug“(III rang tak.)

 I seniorski tim :

Trener sa UEFA / FSS  C  licencom

 

 1. Klubovi Prve FUTSAL lige Srbije

Trener sa  UEFA B Futsal licencom

 

 

 1. Klubovi Druge FUTSAL lige Srbije

         Trener sa UEFA B Futsal licencom

 

 1. Klubovi teritorijalnih futsal liga Srbije

Trener sa FSS futsal licencom

 

                                                           Član 30.

 

Kvalifikaciona struktura trenera, u zavisnosti od ranga takmičenja timova omladinskih kategorija kako sledi :

 

 1. Klubovi Omladinske/Kadetske lige FSS, (I omladinski rang takmičenja)

Moraju imati zaključen profesionalni ugovor ili radni  odnos sa trenerima.

 

 • U-19 – Trener sa UEFA A Elite Youth licencom
 • U-17 – Trener sa UEFA A Elite Youth licencom
 • Trener specijalista za rad sa golmanima – UEFA B GK licenca

 

 1. Klubovi liga teritorijalnih FS (II omladinski rang takmičenja)

 

 –  U-19  –   Trener sa UEFA B Youth licencom

–  U-17  –   Trener sa UEFA B Youth licencom

–  U-15     Trener sa UEFA B Youth  licencom

–  U-13     Trener sa UEFA B licencom

–  U-10  –   Trener sa UEFA C / FSS D licencom

 

3.Klubovi ostalih liga nižih rangova takmičenja

 

Trener sa UEFA C / FSS C / FSS D licencom

 

                                                           Član 31.

 

Za prilagođavanje broja i kvalifikacione strukture trenera kao obaveza kluba, po ovom Pravilniku, predviđen je rok od 3 godine (od takmičarske 2023/24 sezone).

U tom vremenskom periodu (2020 god. – 2023 god.) dozvole za rad trenerima koji ne ispunjavaju ovu kvalifikacionu strukturu, izdavaće se po odredbama predhodnog Pravilnika .

 

                    PRIJAVE TRENERA – KANDIDATA ZA KURSEVE EDUKACIJE U ORGANIZACIJI CEFT FSS ZA 2021 / 2022. GODINU:

 • UEFA PRO
 • FSS PRO
 • UEFA A
 • UEFA A Elit Jut
 • UEFA B Jut
 • FSS – Fizička priprema

Planirani početak kurseva – oktobar/novembar  2021.

Svi zainterovani treneri – kandidati, mogu aplicirati dostavom dokumenata :

prijava – dostupna na sajtu FSS i

SV – sa akcentom na trenersku karijeru,

– dokumentaciju  (potvrde klubova)  o dodatnih kriterijuma

na mail CEFTA :    [email protected]     do 31.08.2021.

 

Opšti i dodatni uslovi za pohađanje kurseva različitih profila / nivoa edukacije, definisani su Konvencijom UEFA i Pravilnikom FSS.

 

Član 13.

 

Pored opštih uslova, trener – kandidat mora ispunjavati DODATNE KRITERIJUME (priložiti potrebnu dokumentaciju) za diplomu/sertifikat UEFA/FSS edukacije:

 

Dodatni kriterijumi za nivo – UEFA PRO,  FSS sertifikat PRO :

 • Validna UEFA  A licenca,
 • Najmanje 1 (jednu) godinu rada sa UEFA  A licencom i to:
  1. u fudbalskom klubu  u svojstvu šefa stručnog štaba seniora (za III rang takmičenja),
  2. u fudbalskom klubu u svojstvu trenera asistenta seniora ( I ili II rang takmičenja),
  3. u reprezentativnoj A ili U-21  selekciji, u svojstvu  trenera prvog asistenta,
  4. u reprezentativnim ili klubskim selekcijama omladinskog – elitnog nivoa u svojstvu šefa stručnog štaba,
 • treneri kandidati sa profesionalnom – internacionalnom igračkom karijerom (min. 7 godina), direktno po uspešno okončanom kursa dobijaju UEFA PRO diplomu/licencu,
 • treneri kandidati, bez profesionalne – internacionalne igračke karijere, po okončanju kursa dobijaju FSS PRO sertifikat/licencu, koji im omogućava rad u profesionalnim ligama FS Srbije u funkciji šefa stručnog štaba, a ukoliko 1 (jednu) godinu ispune ovaj uslov, mogu aplicirati za UEFA PRO diplomu/licencu, po planu i programu CEFT,
 • FSS nacionalni sertifikat PRO, ne može se nostrifikovati u drugim članicama UEFA,
 • pravo na predlog trenera – kandidata za listu kursa PRO, po kriterijumu „posebne zasluge FSS“ ima Predsednik FSS, za trenere kandidate, koji ispunjavaju sve dodatne kriterijume.

Dodatni kriterijumi za nivo UEFA A:

*Validna UEFA B licenca

*Najmanje 1 (jednu) godinu rada u fudbalskom klubu ili savezu („fudbal 11“ ) sa UEFA B licencom

Dodatni kriterijumi za specijalistički nivo :

 

UEFA  A elite youth

 • Validna UEFA youth B licenca i najmanje  1 (jedna) godina rada u omladinskom fudbalu, ili
 • Validna UEFA A licenca

UEFA  youth  B

 • Validna UEFA B licenca

 

FSS trener fizičke pripreme :

 • završene strukovne / akademske studije fakulteta za sport, ili
 • validna UEFA A licenca i aktivan rad u svojstvu trenera specijaliste fizičke pripreme.

 

Liste trenera – kandidata za  navedene kurseve edukacije, definisaće komisija stručno – strukovne organizacije fudbalskih trenera FSS, o čemu će primljeni treneri – kandidati, biti blagovremeno obavešteni.

 

Cene kurseva formirane su na osnovu Odluke o visini cena usluga i naknada  Centra za edukaciju fudbalskih trenera FSS,  donešene 24.05.2021. godine, na sednici Izvršnog odbora FSS, kako sledi :

 

 • UEFA PRO   750.000,00    RSD
 • FSS PRO       450.000,00  RSD
 • UEFA A           180.000 RSD
 • UEFA A Elit Jut    120.000,00 RSD
 • UEFA B Jut    60.000,00 RSD
 • FSS fizička priprema  60.000,00RSD

 

Za ostale kurseva edukacije (UEFA C, UEFA B, FSS trener golmana, FSS futsal) zainteresovani treneri, mogu dobiti obaveštenja preko sajtova teritorijalnih FS

( www.fsb.org.rs, www.fsris.org.rs, www.fsv.rs, www.fsrzs.com ).

 

PRIJAVA ZA KURS EDUKACIJE