Vesti

CEFT FSS | OBJAVA ZA PRIJEM NOVIH KANDIDATA - KURS UEFA PRO

19.05.2023.

Na osnovu Pravilnika, CEFT FSS obaveštavamo zainteresovane trenere – kandidate, da mogu aplicirati za kurs edukacije :

UEFA PRO diploma / licenca – početak kursa septembar 2023; završetak kursa jun 2025. Kurs se realizuje kroz 12 rezidencijalnih modula i deset modula mentorisane prakse u klubu. Prisustvo modulima je obavezno po Konvenciji UEFA.

OPŠTI USLOVI ZA UPIS TRENERA – KANDIDATA

· biometrijski čitač lične karte, ili fotokopija važećeg pasoša za strane državljane,

· biografija CV, koja sadrži i sportski CV (igrača, trenera),

· izjava trenera – kandidata da nije krivično kažnjavan za dela koja ga čine nedostojnim za obavljanje stručnog rada u fudbalu, dok traju pravne posledice osude,

· potvrdu OFT matičnog saveza, o članstvu u OFT,

 

DODATNI KRITERIJUMI ZA UPIS TRENERA – KANDIDATA

Za trenere – kandidate sa profesionalnom igračkom karijerom –

( minimum 7 godina ):

· Validna UEFA A licenca,

· Najmanje 1 (jednu) godinu rada sa UEFA A licencom i to:

1. u fudbalskom klubu u svojstvu šefa stručnog štaba seniora (za III rang takmičenja),

2. u fudbalskom klubu u svojstvu trenera asistenta seniora ( I ili II rang takmičenja),

3. u reprezentativnoj A ili U-21 selekciji, u svojstvu trenera prvog asistenta,

4. u reprezentativnim ili klupskim selekcijama (FSS,UEFA,FIFA) omladinskog – elitnog nivoa u svojstvu šefa stručnog štaba,

 

Za trenere – kandidate, bez profesionalne igračke karijere:

· Validna FSS nacionalna PRO licenca,

· Najmanje 1 (jednu) godinu – (fudbalsku sezonu) rada sa FSS nacionalnom PRO licencom / sertifikatom u svojstvu šefa stručnog štaba kluba profesionalnog ranga takmičenja FSS. ( I liga Srbije)

 

Pravo na predlog trenera – kandidata za listu kursa UEFA PRO, po kriterijumu „interes FSS“ ima Predsednik FSS, za trenere kandidate, koji ispunjavaju sve opšte i dodatne kriterijume.

 

Cena kursa, za sticanje UEFA PRO diplome / licence je 750.000,00 RSD.

Cena kursa za strane državljane je u dvostrukom iznosu..

Cena kursa za trenere-kandidate sa FSS PRO sertifikatom / licencom je 450.000,00 RSD.

 

Aplikacija se dostavlja CEFT-u – FSS po instrukcijama :

trener – kandidat, popunjava prijavu (nalazi se ispod obaveštenja), i uz ostalu potrebnu skeniranu dokumentaciju dostavlja na e-mail [email protected] ili :[email protected], od 20 maja do 20. juna 2023.

Nepotpuna dokumentacija se neće razmatrati.

Kandidati koji budu primljeni, biće obavešteni putem e-maila, koji su dostavili u prijavi do 30 juna 2023.

Kontakt – Biljana Milinić 064 818 0 145

Beograd, 20.05. 2023.

PRIJAVA – UEFA PRO