Вести

ЦЕФТ ФСС | ОБЈАВА ЗА ПРИЈЕМ НОВИХ КАНДИДАТА - КУРС UEFA PRO

19.05.2023.

На основу Правилника, ЦЕФТ ФСС обавештавамо заинтересоване тренере – кандидате, да могу аплицирати за курс едукације :

УЕФА ПРО диплома / лиценца – почетак курса септембар 2023; завршетак курса јун 2025. Курс се реализује кроз 12 резиденцијалних модула и десет модула менторисане праксе у клубу. Присуство модулима је обавезно по Конвенцији УЕФА.

ОПШТИ УСЛОВИ ЗА УПИС ТРЕНЕРА – КАНДИДАТА

· биометријски читач личне карте, или фотокопија важећег пасоша за стране држављане,

· биографија CV, која садржи и спортски CV (играча, тренера),

· изјава тренера – кандидата да није кривично кажњаван за дела која га чине недостојним за обављање стручног рада у фудбалу, док трају правне последице осуде,

· потврду ОФТ матичног савеза, о чланству у ОФТ,

 

ДОДАТНИ КРИТЕРИЈУМИ ЗА УПИС ТРЕНЕРА – КАНДИДАТА

За тренере – кандидате са професионалном играчком каријером –

( минимум 7 година ):

· Валидна УЕФА А лиценца,

· Најмање 1 (једну) годину рада са УЕФА А лиценцом и то:

1. у фудбалском клубу у својству шефа стручног штаба сениора (за III ранг такмичења),

2. у фудбалском клубу у својству тренера асистента сениора ( I или II ранг такмичења),

3. у репрезентативној А или У-21 селекцији, у својству тренера првог асистента,

4. у репрезентативним или клупским селекцијама (ФСС,УЕФА,ФИФА) омладинског – елитног нивоа у својству шефа стручног штаба,

 

За тренере – кандидате, без професионалне играчке каријере:

· Валидна ФСС национална ПРО лиценца,

· Најмање 1 (једну) годину – (фудбалску сезону) рада са ФСС националном ПРО лиценцом / сертификатом у својству шефа стручног штаба клуба професионалног ранга такмичења ФСС. ( I лига Србије)

 

Право на предлог тренера – кандидата за листу курса УЕФА ПРО, по критеријуму „интерес ФСС“ има Председник ФСС, за тренере кандидате, који испуњавају све опште и додатне критеријуме.

 

Цена курса, за стицање УЕФА ПРО дипломе / лиценце је 750.000,00 РСД.

Цена курса за стране држављане је у двоструком износу..

Цена курса за тренере-кандидате са ФСС ПРО сертификатом / лиценцом је 450.000,00 РСД.

 

Апликација се доставља ЦЕФТ-у – ФСС по инструкцијама :

тренер – кандидат, попуњава пријаву (налази се испод обавештења), и уз осталу потребну скенирану документацију доставља на e-маил [email protected] ili :[email protected], од 20 маја до 20. јуна 2023.

Непотпуна документација се неће разматрати.

Кандидати који буду примљени, биће обавештени путем е-маила, који су доставили у пријави до 30 јуна 2023.

Koнтакт – Биљана Милинић 064 818 0 145

Београд, 20.05. 2023.

PRIJAVA – UEFA PRO