CENTAR ZA EDUKACIJU FUDBALSKIH TRENERA FSS - PRELIMINARNI SPISKOVI UEFA PRO I PRO NIVO

23.08.2017.

Nakon pregleda priložene dokumentacije kandidata, pregleda i rangiranja rezultata prijemnog ispita, a poštujući postavljene kriterijume i potrebu razvoja fudbala na prostorima Republike Srbije za kurseve UEFA PRO i PRO nivoa, Stručno veće FSS-a (na predlog Komisije za pregled dokumentacije Centra za edukaciju fudbalskih trenera FSS-a)

OBJAVLJUJE PRELIMINARNE SPISKOVE

UEFA PRO NIVO

1.Janković Vladimir
2.Jevrić Dragoslav
3.Koroman Ognjen
4.Krstajić Mladen
5.Milošević Savo
6.Mirosavljević Nenad
7.Mladenović Dragan
8.Nikolić Slađan
9.Ognjenović Perica
10.Radenković Vladimir
11.Rađenović Dejan
12.Ranković Aleksandar
13.Ristić Milan
14.Rogić Aleksandar
15.Stevanović Dragan
16.Tešović Darko
17.Ćurčić Milić
18.Šaula Goran
19.Šimičić Ivica
20.Bondžulić Igor
21.Branković Dejan
22.Bunjevčević Goran
23.Jević Ivan
24.Kuljić Milan
25.Stevanović Aleksandar

Na preliminarnu rang listu je moguće uložiti žalbu po pravilniku i cenovniku FSS a odluku donosi Stručno veće Centra za edukaciju fudbalskih trenera FSS-a.
Prigovor na preliminarnu rang listu moguće je uložiti do petka 25. avgusta 2017. godine u pismenoj formi, uz podnošenje dokaza o uplati takse za žalbu u iznosu od 15.000,00 dinara, a na žiro račun FSS-a 205-89166-19, sa pozivom na broj 651/13. Ukoliko nema pristiglih žalbi i nakon donošenja odluka o žalbama, preliminarna lista postaje konačna nakon 3 dana.
PRO NIVO

1.Belić Milan
2.Bolić Dražen
3.Buač Vladimir
4.Višnjić Miloš
5.Divić Petar
6.Dragoljić Goran
7.Đukić Goran
8.Kožul Vladimir
9.Kopunović Aleksandar
10.Krivokapić Radovan
11.Lazetić Žarko
12.Leontijević Bojan
13.Linta Aleksandar
14.Madžarević Vladimir
15.Milenković Dragoslav
16.Milikić Jovica
17.Milošević Goran
18.Mirjačić Branko
19.Momčilović Ivica
20.Obadović Duško
21.Puača Nikola
22.Savić Branko
23.Spasić Dragan
24.Stanisavljević Vladimir
25.Stanić Goran
26.Stanković Aleksandar
27.Tufegdžić Igor
28.Čelar Dejan
29.Šarac Dragan

Na preliminarnu rang listu je moguće uložiti žalbu po pravilniku i cenovniku FSS a odluku donosi Stručno veće Centra za edukaciju fudbalskih trenera FSS-a.
Prigovor na preliminarnu rang listu moguće je uložiti do petka 25. avgusta 2017. godine u pismenoj formi, uz podnošenje dokaza o uplati takse za žalbu u iznosu od 15.000,00 dinara, a na žiro račun FSS-a 205-89166-19, sa pozivom na broj 651/13. Ukoliko nema pristiglih žalbi i nakon donošenja odluka o žalbama, preliminarna lista postaje konačna nakon 3 dana.

O ostalim pojedinostima o upisu i početku nastave na oba edukativna programa kandidati, treneri će biti blagovremeno obavešteni.

Direktor obrazovanja
Aleksandar Janković