SEMINAR ZA OBNOVU UEFA "B" LICENCE ZA ŽENSKI FUDBAL

28.02.2018.

Centar za edukaciju fudbalskih trenera organizuje seminar za obnovu UEFA „B“ licence za ženski fudbal.Seminar će se održati 03. marta 2018. u Sportskom centru FS Srbije u Staroj Pazovi, sa početkom u 10:00 sati. Seminar je obavezan za sve trenere koji su angažovani u ženskom fudbalu, kojima je validnost licence istekla, a namenjen je i svima koji su zainteresovani za stručni rad u fudbalu.
Treneri koji obnavljaju licencu u obavezi su da dostave sleduću dokumentaciju:
1 .Fotokopiju licence i diplome
2. Dokaz o uplati kotizacije
3. Prijavu (preuzeti na sajtu FSS),
4. Elektronsku fotografiju (dimenzija 21,5 h 30,5), Imenovane fotografije, sa naznakom licence, dostaviti na e-mail: [email protected]

Dokumentacija se dostavlja Centru za edukaciju fudbalskih trenera, u Beogradu, Kralja Petra, br.30, radnim danima od 11:00 do 15:00. časova. Izvršiti uplatu i predati dokumentaciju do 28. februara 2018. godine, a dokumentacija može da se dostavi kancelariji Centra, na gore naznačenoj adresi ili putem meila.

Uplata kotizacije se vrši na žiro račun Centra 205-89166-19, sa pozivivom na br.651/13, u iznosu od 15.000,00 dinara.

Prijava za obnovu B licence