PLAN I PROGRAM SEMINARA DELEGATA SUPER I PRVE LIGE SRBIJE za žene

21.08.2017.

P  L  A  N   i  P   R  O  G  R  A  M
seminara delegata Super i Prve lige Srbije za žene

22. 08. 2017. godine (utorak)

do 10,30 …………….  dolazak delegata u SC FSS 

10,45 – 11, 30……..  edukacija delegata,,smernice za novu sezonu,Amandmani na PFI, 

11,45 – 12,30………  izmene Propozicija Super i prve lige Srbije za žene 

12,45 – 13,30………  ručak 

13,45 – 14,15 …….. razgovor sa Komesarima za takmičenje 

14,15 – 15,00……… testiranje delegata Super i Prve lige Srbije za žene 

15,15 – 15,45…….. zajednički termin sudija i delegata, dogovor oko zajedničkog rada 

15,50-16,00………. saopštavanje rezultata, zatvaranje seminara

Sve informacije na telefon 064/ 818 0 166