Vesti

MAJA GOJKOVIĆ I DRAGAN DŽAJIĆ POTPISALI SPORAZUM O SARADNJI IZMEĐU KOORDINACIONOG TELA ZA RODNU RAVNOPRAVNOST I FUDBALSKOG SAVEZA SRBIJE

20.04.2023.

Potpredsednica Vlade Republike Srbije, predsednica Koordinacionog tela za rodnu ravnopravnost i ministarka kulture Maja Gojković i predsednik Fudbalskog saveza Srbije Dragan Džajić potpisali su Sporazum o saradnji između Koordinacionog tela za rodnu ravnopravnost i Fudbalskog saveza, u cilju unapređenja rodne ravnopravnosti i jačanju položaja žena u Republici Srbiji.

Gojković i Džajić su potpisali Sporazum imajući u vidu da je potrebno zajednički raditi na podizanju svesti javnosti o suzbijanju nasilja nad ženama i devojčicama, kao i jačanju svesti o ulozi žena kao jednog od važnih nosilaca promena u društvu i njihovog doprinosa razvoju i prosperitetu nacije.

Koordinaciono telo za rodnu ravnopravnost i Fudbalski savez Srbije su utvrdili buduću saradnju u pogledu zajedničkih aktivnosti na razvoju i promociji učešća žena i devojčica u sportu, sa ciljem da se obezbede jednaki uslovi za aktivno učešće devojčica i žena u sportu i sportskim aktivnostima.

Cilj ovog Sporazuma je i prepoznavanje zajedničkih aktivnosti koje se odnose na afirmaciju sporta, a posebno fudbala, kod devojčica i žena, menjanje predrasuda i stereotipa o rodnim ulogama kada su sport i fudbal u pitanju, razmenu iskustava i sprovođenje zajedničkih edukacija, kao i društveno odgovorne kampanje i aktivnosti koje za cilj imaju podizanje svesti javnosti o izazovima društva u pogledu rodne ravnopravnosti i položaja žena.

Foto: Ministarstvo kulture

Koordinaciono telo za rodnu ravnopravnost i Fudbalski savez Srbije zajednički će koordinirati svoje aktivnosti u vezi sa primenom Sporazuma o saradnji.