Вести

МАЈА ГОЈКОВИЋ И ДРАГАН ЏАЈИЋ ПОТПИСАЛИ СПОРАЗУМ О САРАДЊИ ИЗМЕЂУ КООРДИНАЦИОНОГ ТЕЛА ЗА РОДНУ РАВНОПРАВНОСТ И ФУДБАЛСКОГ САВЕЗА СРБИЈЕ

20.04.2023.

Потпредседница Владе Републике Србије, председница Координационог тела за родну равноправност и министарка културе Маја Гојковић и председник Фудбалског савеза Србије Драган Џајић потписали су Споразум о сарадњи између Координационог тела за родну равноправност и Фудбалског савеза, у циљу унапређења родне равноправности и јачању положаја жена у Републици Србији.

Гојковић и Џајић су потписали Споразум имајући у виду да је потребно заједнички радити на подизању свести јавности о сузбијању насиља над женама и девојчицама, као и јачању свести о улози жена као једног од важних носилаца промена у друштву и њиховог доприноса развоју и просперитету нације.

Координационо тело за родну равноправност и Фудбалски савез Србије су утврдили будућу сарадњу у погледу заједничких активности на развоју и промоцији учешћа жена и девојчица у спорту, са циљем да се обезбеде једнаки услови за активно учешће девојчица и жена у спорту и спортским активностима.

Циљ овог Споразума је и препознавање заједничких активности које се односе на афирмацију спорта, а посебно фудбала, код девојчица и жена, мењање предрасуда и стереотипа о родним улогама када су спорт и фудбал у питању, размену искустава и спровођење заједничких едукација, као и друштвено одговорне кампање и активности које за циљ имају подизање свести јавности о изазовима друштва у погледу родне равноправности и положаја жена.

Фото: Министарство културе

Координационо тело за родну равноправност и Фудбалски савез Србије заједнички ће координирати своје активности у вези са применом Споразума о сарадњи.