Saopštenja

VAŽNO OBAVEŠTENJE O FISKALIZACIJI

28.01.2022.

Obaveštavaju se svi članovi FSS (fudbalski klubovi, futsal klubovi, teritorijalni fudbalski savezi, okružni, gradski i opštinski fudbalski savezi) koji obavljaju sportske delatnosti (šifra delatnosti – 93) da su, u skladu sa odredbama Zakona o fiskalizaciji, kao obveznici fiskalizacije, dužni da najkasnije do 30. aprila 2022. godine pređu na novi model fiskalizacije, koji podrazumeva upotrebu novog hardverskog ili softverskog rešenja.

Konkretnije rečeno, obveznici fiskalizacije su u obavezi da putem portala Poreske uprave ePorezi prijave lokacije poslovnog prostora i poslovnih prostorija, a zatim putem istog portala imaju mogućnost da se prijave za subvencije za prelazak na novi model fiskalizacije. Prijave za subvencije mogu da se podnesu najkasnije do 31. januara 2022. godine.

Kada je reč o fiskalnim uređajima, Poreska uprava je do sada odobrila preko 100 elemenata elektronskog fiskalnog uređaja, a na adresi: https://www.purs.gov.rs/fiskalizacija/eFiskalizacija/registar-odobrenih-elemenata-efu.html se nalazi spisak elemenata i proizvođača, kako bi se obveznici odlučili koji fiskalni uređaj će koristiti u budućnosti.