Vesti

UEFA JEDINSTVENA | HODAJMO ZAJEDNO, PODRŠKA I SOLIDARNOST ZA IZLAZAK IZ KRIZE

06.04.2020.

Predsednici UEFA, Evropskog udruženja klubova (ECA) i Evropskih liga (EL) poslali su dopis savezima članovima UEFA, nacionalnim ligama i klubovima u kojem iznose zajedničke poglede prema vanrednoj situaciji koju je uzrokovala globalna pandemija novog koronavirusa.
Dopis prenosimo u celosti.

Poštovani savezi članovi,
poštovane lige članice,
poštovani klubovi članovi,

aktuelna zdravstvena kriza izazvana širenjem COVID -19 u našim je društvima bez presedana, a pod najvećom je pretnjom zdravlje naših građana, koje je, neosporno, prioritet broj jedan,  i kao takva dramatično pogađa sve industrije i sve društvene sektore. Fudbal nije izuzetak, a i sva naša takmičenja, i domaća i evropska, od pre nekoliko  nedelja su primorana na prekid.

U takvom ozbiljnom scenariju, evropski fudbal je bez obzira na sve bio sposoban reagovati kao ujedinjena porodica. 17. marta UEFA, Evropsko udruženje klubova i Evropske lige zauzeli su zajednički stav za preduzimanje svih napora da bi se omogućio završetak svih domaćih i evropskih takmičenja, a u skladu s njihovim pravilnicima. To je od ogromnog značaja, da čak i u ovim poremećenim okolnostima, ova epidemija neće biti prepreka da naša takmičenja budu odlučena na terenu, u skladu sa svojim pravilima i da svi sportski naslovi budu dodeljeni na osnovu postignutih rezultata. Kao odgovorni lideri našeg sporta, to je ono što moramo osigurati, sve dok postoji i poslednja mogućnost i sve dok su rešenja u pogledu planiranja, operative i regularnosti moguća.

Hodajmo zajedno svesni da u ovoj krizi samo koordinirani napori svih organizatora takmičenja mogu biti od pomoći evropskom fudbalu, na način da se u celosti oporavi njegova ključna vrednost, a to su takmičenja. Bez jedinstva i bez solidarnosti, niko neće moći izaći iz ove krize, budući da smo svi međuzavisni jedni o drugima.

Ova predanost dobila je konkretnu potvrdu u obliku zajedničkih radnih grupa koje su osnovane radi traženja rešenja po pitanju opcija kalendara, kao i pravnih, regulatornih i finansijskih posledica potencijalne preopterećenosti kalendara, što bi moglo produžiti takmičenja iz 2019./20. posle 30. juna.

Ove radne grupe održale su nekoliko sastanaka i u dnevnom su kontaktu kako bi osigurale da se ostvari glavni cilj, a to je da se sva takmičnja privedu svom prirodnom završetku. Da bi se to postiglo, pripremljeni su konkretni planovi. Njihov se rad sad usmerava na scenarije koji obuhvaćaju mesece jul i avgust, uključujući i mogućnost da se Uefina takmičenja nastave nakon završetka domaćih liga. Strogo je potrebno zajedničko upravljanje kalendarima, budući da se završetak tekuće takmičarske godine mora koordinisati s početkom nove, a što može biti delimično dovedeno u pitanje zbog ove preopterećenosti kalendara.

Prateći razvoj trenutne situacije, radna grupa zadužena za kalendar, predstavit će, idealno do sredine maja, koji se planovi za završetak takmičarske godine mogu usvojiti, a da niko ne bude zapostavljen. Prekid takmičenja trebalo bi zaista biti zadnje rešenje, a nakon što niti jedna alternativa kalendara ne bi omogućila da se takmičarska godina završi.

Uvereni smo da u narednim mesecima fudbal može ponovno početi – u uslovima koje će diktirati tela javne vlasti – i verujemo da je u ovom trenutku, bilo kakva odluka o potpunom prekidu domaćih takmičenja preuranjena i neopravdana. Budući da sudelovanje u Uefinim klupskim takmičenjima određuje sportski rezultat postignut po završetku kompletnog domaćeg takmičenja, preuranjeni završetak doveo bi do sumnji u ispunjenje ovog uslova. UEFA zadržava pravo da procenjuje pravo klubova da im bude dopušten pristup u Uefina klupska takmičenja u 2020./21. u skladu s relevantnim važećim propozicijama takmičenja.

Znamo koliko s nama dielite ključne vrednosti našeg sporta i zato osećamo vašu podršku u misiji zaštite integriteta njegovih takmičenja. Pozivamo sve i svakog na lojalnost i podršku  u udruženim naporima koji su od zajedničkog interesa za evropski fudbal i poverenje vašim predstavnicima u radnoj grupi.

S našom zahvalnošću, iskreno,

Aleksander Čeferin, predsednik UEFA
Andrea Agnelli, predsjednik ECA-e
Lars-Krister Olson, predsednik EL-a